fbpx
Wikipedia

Zaqatala

Bu məqalə Zaqatala şəhəri haqqındadır. Zaqatala rayonu üçün Zaqatala rayonu səhifəsinə baxın.

ZaqatalaAzərbaycan Respublikasının Zaqatala rayonunun inzibati mərkəzi. 1840-cı ildə şəhər statusu almışdır.

Mündəricat

Zaqatala rayonu Azərbaycan Respublikasının şimal-qərbində, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacları Qanıx-Əyriçay vadisində yerləşir. Cənubdan Gürcüstan Respublikası, şimaldan Dağıstan Respublikası, qərbdənşərqdən Azərbaycan Respublikasının BalakənQax rayonları ilə həmsərhəddir. Mərkəzi Zaqatala şəhəridir. Şəhər dəniz səviyyəsindən 535 metr hündürlükdə Azərbaycan Respublikasının paytaxtı olan Bakı şəhərindən 445 km aralıda, Tala çayının sahilində, Yevlax-Balakən şossesi yolunun üzərində nəhəng İpək yolunun üstündə vaxtı ilə Şərqin ən böyük ticarət mərkəzlərindən (bazarlarından) olan "Əskibazarın" (yer adı tamamilə öyrənilməmişdir) 25–30 km-də Böyük Qafqaz silsiləsinin cənub ətəyində yerləşir. Zaqatala inzibati rayonu 1830-cu ildə təşkil edilmişdir. Zaqatala rayonunun ümumi sahəsi 1348 km-dir. Ərazisi dağlıq və aran hissədən ibarətdir. Rayonun ərazisindən 7 çay axır: Qanıx çay (Alazan), Tala çay, Katex çay, Muxax çay, Bəkməz çay və s. Zaqatala 1840-cı ildən şəhər adlandırılmışdır. 1803-cü ildə Zaqatala qəzası Rusiyanın tərkibinə daxil olmuşdur. Zaqatala sözünün yaranmasına dair (etimologiyaya görə) bir neçə rəvayət vardır. Müasir Zaqatala adı Sakatala (Sak düzü) adını dəyişilmiş formasını təşkil edir. E.ə. VII (7-ci) əsrin əvvəlində Kimmer - Skit dalğaları ilə Ön Asiyaya düşmüş sak tayfaları Albaniyanın ərazisində də məskən salmışlar və bu ərazi kür çayının sağ sahilindən (Kür-Araz qovşağı daxil olmaqla) Qafqaz dağ ətəklərinə qədərki ərazini tuturdu. Zaqatala rayonu da qədim Qafqaz Albaniyasının ayrılmaz hissəsi olmaqla onun qərbində yerləşirdi

Rayon ərazisində 252 mədəniyyət obyekti (mədəniyyət evi, klub‚ kitabxana, muzey, Tarix Mədəniyyət Qoruğu.Tarixi abidə və s.) var. “Aygün” müstəqil televiziya şirkəti 1993-cü ildən fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda televiziyada 6 nəfər çalışır. “Aygün” televiziyası təkcə Zaqatala rayonunda deyil, o cümlədən Şəki, Qax və Balakən rayonlarında da yayımlanır.

"Aygün" televiziyasında yayımlanan verilişlərdə vətənpərvərlik, dövlətçilik, milli adət-ənənələrimiz, rayonda, eləcə də bölgədə aparılan tikinti-abadlıq və quruculuq səliqə-səhman işləri, sosial problemlərin həlli istiqamətində görülən işlər üstünlük təşkil edir.

Zaqatala” qəzeti redaksiyası 1923-cü ilin mart ayından fəaliyyətə başlamışdır. İlk əvvəllər “Zaqatala kəndlisi” adlanan qəzet sonralar “Kolxozun səsi”, “Bolşevik kolxozu uğrunda”, “Qırmızı bayraq” və s. başlıqlarla fəaliyyət göstərmişdir. 1991-ci ilin oktyabr ayından isə “Zaqatala” adı ilə fəaliyyətini davam etdirir. Hal-hazırda “Zaqatala” qəzeti redaksiyasında 5 nəfər çalışır.

"Zaqatala" qəzeti müntəzəm olaraq rayonun ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələri, aparılan abadlıq-təmizlik, yenidənqurma işlərini oxuculara çatdırmağa səy göstərir.

Memarlıq

Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşən Zaqatala ərazisində feodal münasibətləri XVIII əsrin sonlarına kimi saxlanılsa da, o, burada özünü nəsil mənsubiyyətinə əsaslanan xüsusi camaatlıq formasında göstərmişdir. Bununla görə də, sosial-siyasi və məişət şərtləri, həmçinin sərt təbiət şərtləri şəhərin memarlıq xüsusiyyətlərində öz izlərini buraxmışdır. İnşaat materiallarının xüsusiyyətləri də həmçinin Zaqatala şəhərinin memarlıq simasının formalaşmasına ciddi təsir göstərmişdir.

Zaqatala şəhəri və kəndlərində yaşayış binaları bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə uzaqlıqda yerləşməklə əksər hallarda müşahidə qüllələri və ya qala divarları ilə əhatə olunurdu. Bu cür evlər evlər qapalı həyətə malik olmamaqla məişət tikililərindən də məhrum olur, həmçinin, təhlükə yaranacağı halda ev sakinlərinin sığınması üçün müdafiə qülləsinin düz yanında yerləşirdi.

Zaqatalanın yaşayış evlərinin ağır monumentallığa meylli, inşaatda iri kobud daşlar, çaydaşları və kərpiclərin orqanik şəkildə əlaqələndirilməsi ilə xarakterik olan memarlığı ətraf dağların peyzajı ilə orqanik şəkildə uyğunluq təşkil edir. Böyük kölgəli ərazi yarada açıq verandaların arkadaları, xarici pilləkənlərin həcmləri, kərpic hörgülərinin özünəməxsus dekor elementləri, yaşımtıl-boz çaydaşı və qırmızı kərpic hörgünün kirəmit dam örtüyü ilə tamamlanması ətrafdakı yaşıllıqlar fonunda qeyri-adi rəngarəng memarlıq mühiti yaradır.

Zaqatalanın bir və iki mərtəbəli yaşayış evləri üçün xarakterik olan əsas memarlıq elementi, əsas fasadda yerləşən, geniş bir və ya iki yaruslu arkada və ya ikinci mərtəbədə taxta kollonada ilə səhədlənən açıq verandalardır. Yaşayış binalarının inşası zamanı sərt şəkildə cənub və y cənub-şərq istiqamətinin gözlənildiyi digər Azərbaycan rayonlarından fərqli olaraq, Zaqatalada evlər müxtəlif istiqamətə baxır.

Zaqatala evlərinin interyerlərinin həllində rəflərin ümumiyyətlə olmaması, nişlərin (camaxudan) isə nadir hallarda rast gəlinməsi diqqət çəkir. Evlərin interyerində geni və böyük buxarı mühüm yer tutur. Buxarı qazan asılması üçün daha enli hazırlanırdı.

Ay Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr İl
Orta temperatur (°C) 1 3 6 12 17 20 23 24 18 13 7 3 12
Orta yağıntı (mm) 20 30 70 120 100 110 60 40 100 80 50 20 850
Mənbə:

2009-cu il 15-22 aprel tarixlərində aparılmış rəsmi Ümumazərbaycan əhali siyahıyaalmasına əsasən şəhərdə 19.772 nəfər (9.339 nəfər kişi, 10.433 nəfər qadın) əhali yaşayır.

Etnik tərkibi

Zaqatala şəhərinin milli tərkibi
Etnik qruplar 1926 sa. 1939 sa. 1959 sa. 1970 sa. 1979 sa.
cəmi əhali 3 304 8 594 10 250 13 377 15 195
azərbaycanlı 1 284 2 577 5 362 7 877 9 678
rus 290 2 986 1 876 1 261 951
saxur 213 232 71 831 1 330
ləzgi 117 222 824 478 351
gürcü 96 144 137 307 91
ukraynalı 41 169 ...
avar 10 480 299 1 133 1 446
fars 7 ... ... ... ...
alman ... 47 ... ... ...
yəhudi ... 16 20 13 5
tatar ... ... ... 50 43
udin ... ... ... 2 3
kürd ... ... ... 1 5
digər 65 307 446 442 456
İl Sayı
1897 3.009
1926 3.269
İl Sayı
1939 8.594
1959 10.250
İl Sayı
1970 13.377
1979 16.143
İl Sayı
1989 18.198
2010 31.300

Rayon iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Rayonda taxılçılıq, tütünçülük, meyvəçilik, gülçülük, çayçılıq, bostan və tərəvəz bitkiçiliyi, heyvandarlıq sahələri inkişaf etmişdir. Rayon ərazisinin 55,7 faizinin və ya 75,2 min hektarını kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar təşkil edir.

Rayonda sənaye sektoru, o cümlədən emal sənayesi də kifayət qədər inkişaf etmişdir. 27 sənaye müəssisəsinin 78,1 faizi emal sənayesi ilə məşğul olur. Sənayedə istehsal olunan məhsulun 81,0 faizi qida sənayesinin payına düşür.

Zaqatala rayonu zəngin təbii ehtiyatlara malikdir. Rayon turizmin, mebel sənayesinin, tikinti sənayesinin, ovçuluğun, dərman bitkiləri tədarükü və emalı sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün kifayət qədər potensial imkanlara malikdir.

Ümumi ərazinin 37,8 faizdən çoxunu və 51,0 min hektardan artığını meşə ilə örtülü sahələr təşkil edir. Meşələrdə 4,5-6 milyon kub metr oduncaq ehtiyatı vardır. Mövcud meşələrin 85 faizi dağlıq ərazidə yerləşir, su, torpaqqoruyucu, hava təmizləyici və estetik gözəllik mənbəyi kimi müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Zaqatala meşələrində qiymətli ağac növlərindən şabalıd, qoz, eldar şamı, ağ şam, palıd, fıstıq, vələs, cökə, dəmirağacı, qarağac və s. ağac növləri vardır ki, bunlardan mebel sənayesində istifadə edilə bilər.

Tikinti materialları sənayesini inkişaf etdirmək üçün rayonda əhəng daşı, qum, gil, çay daşı və s. ehtiyatlara malikdir ki, bu da rayonda asfalt, sement, silikat kərpic, dəmir beton məmulatlarının istehsalını inkişaf etdirməyə imkan verir.

Ərazinin zəngin təbii landşaftı və toxunulmamış meşə sahələri turizmin inkişafı üçün əlverişli perspektivlər aça bilər. Ərazidə həm respublika vətəndaşlarının, həm də xarici vətəndaşların maraqlı istirahət mənbəyi ola biləcək əvəzsiz təbiət guşələri (Qəbizdərə, Honzoqor dağı, Xalaxı gölü, Moorcay, Malarasa aşırımı və s.) mövcuddur. Zaqafqaziyada təşkil edilmiş ilk qoruq sayılan (1929-cu il) və çox zəngin flora və faunaya malik olan Zaqatala Dövlət Qoruğu (ərazisi 47.4 min ha.) ekoturizmin inkişafı üçün əvəzsizdir.

Rayonun ərazisi mürəkkəb coğrafi relyefə malikdir. Alazan vadisindən başlayaraq 40-50 kilometr məsafədə hündürlük 350 metrdən 3000 metrə qədər yüksəlir. Bu da ərazidə yaşayan heyvanların növ müxtəlifliyinə və onların artıb çoxalmasına əlverişli şərait yaradır. Odur ki, respublikada mövcud olan 340 quş növündən 104-ü, 92 növ məməlidən 42-i rayon ərazisində mövcud arsallar üzrə yayılmışdır. Rayonun bioekoloji xüsusiyyətləri, o cümlədən Zaqatala meşə təsərrüfatının Car, Tala və Muxax meşəçiliklərinin orta və yuxarı meşə qurşaqları, eləcə də yay otlaqlarının bir hissəsi daxil olmaqla 30 min hektar ərazidə özəl ovçuluq təsərrüfatı yaradıla bilər. Bu təsərrüfat həmçinin həmin ərazilərdə geniş yayılmış dərman bitkilərinin tədarükü və emalı ilə də məşğul ola bilər. Dərman bitkilərinin tədarükü və emalı sənayesinin inkişafı üçün rayonun ərazisində 1000-ə qədər bitki növü, o cümlədən 50-ə qədər dərman bitkiləri mövcuddur.

 1. Ruslar və ukraynalılar birlikdə
 2. Ruslar və ukraynalılar birlikdə
 3. Saxurlar və digər Dağıstan xalqları birlikdə
 4. Ruslar və ukraynalılar birlikdə
 5. Ruslar və ukraynalılar birlikdə

İnternet resursları

 1. Президиум Верховного Совета Азербайджанского ССР. "Азербайджанская ССР, Административно-территориальное деление на 1 января 1961-го года". Азербайджанское государственное издательство, Баку, 1961, стр. 8
 2. Саламзаде, 1964. səh. 160
 3. Саламзаде, 1964. səh. 162
 4. С. Датиев, Д. Мотис (1950). Жилье XVIII и XIX вв. Закатальского района (Памятники архитектуры Азербайджана, т.II). Баку.
 5. Саламзаде, 1964. səh. 163
 6. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi: 2009-11-14 at the Wayback Machine
 7. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа :
 8. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа :
 9. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа :
 10. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа :
 11. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа :
 12. Rusiya İmperiyası əhalisinin siyahıya alınması (1897)
 13. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1926)
 14. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1939)
 15. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1959)
 16. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1970)
 17. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1979)
 18. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1989)
 • Саламзаде, А. В. (1964). Архитектура Азербайджана XVI-XIX вв. Баку.
Azərbaycan ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
Şəhər ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.

Zaqatala
zaqatala, azərbaycanda, şəhər, məqalə, şəhəri, haqqındadır, rayonu, üçün, rayonu, səhifəsinə, baxın, azərbaycan, respublikasının, rayonunun, inzibati, mərkəzi, 1840, ildə, şəhər, statusu, almışdır, ölkə, azərbaycantarixi, coğrafiyasımərkəzin, hündürlüyü, msaat. Zaqatala Azerbaycanda seher Dil Izle Redakte Bu meqale Zaqatala seheri haqqindadir Zaqatala rayonu ucun Zaqatala rayonu sehifesine baxin Zaqatala Azerbaycan Respublikasinin Zaqatala rayonunun inzibati merkezi 1840 ci ilde seher statusu almisdir 2 Zaqatala41 38 01 sm e 46 38 36 s u Olke AzerbaycanTarixi ve cografiyasiMerkezin hundurluyu 518 1 mSaat qursagi UTC 04 00EhalisiEhalisi 32 171 1 neferMilli terkibi azerbaycan turkleri axisqa turkleri avarlar saxur lezgileri lezgiler Zaqatala Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Tarixi 2 Medeniyyeti 2 1 Memarliq 3 Cografiyasi ve iqlimi 4 Ehalisi 4 1 Etnik terkibi 5 Iqtisadiyyati 6 Qeydler 7 Internet resurslari 8 Istinadlar 9 EdebiyyatTarixi RedakteZaqatala rayonu Azerbaycan Respublikasinin simal qerbinde Boyuk Qafqaz sira daglarinin cenub yamaclari Qanix Eyricay vadisinde yerlesir Cenubdan Gurcustan Respublikasi simaldan Dagistan Respublikasi qerbden ve serqden Azerbaycan Respublikasinin Balaken ve Qax rayonlari ile hemserheddir Merkezi Zaqatala seheridir Seher deniz seviyyesinden 535 metr hundurlukde Azerbaycan Respublikasinin paytaxti olan Baki seherinden 445 km aralida Tala cayinin sahilinde Yevlax Balaken sossesi yolunun uzerinde neheng Ipek yolunun ustunde vaxti ile Serqin en boyuk ticaret merkezlerinden bazarlarindan olan Eskibazarin yer adi tamamile oyrenilmemisdir 25 30 km de Boyuk Qafqaz silsilesinin cenub eteyinde yerlesir Zaqatala inzibati rayonu 1830 cu ilde teskil edilmisdir Zaqatala rayonunun umumi sahesi 1348 km dir Erazisi dagliq ve aran hisseden ibaretdir Rayonun erazisinden 7 cay axir Qanix cay Alazan Tala cay Katex cay Muxax cay Bekmez cay ve s Zaqatala 1840 ci ilden seher adlandirilmisdir 1803 cu ilde Zaqatala qezasi Rusiyanin terkibine daxil olmusdur Zaqatala sozunun yaranmasina dair etimologiyaya gore bir nece revayet vardir Muasir Zaqatala adi Sakatala Sak duzu adini deyisilmis formasini teskil edir E e VII 7 ci esrin evvelinde Kimmer Skit dalgalari ile On Asiyaya dusmus sak tayfalari Albaniyanin erazisinde de mesken salmislar ve bu erazi kur cayinin sag sahilinden Kur Araz qovsagi daxil olmaqla Qafqaz dag eteklerine qederki erazini tuturdu Zaqatala rayonu da qedim Qafqaz Albaniyasinin ayrilmaz hissesi olmaqla onun qerbinde yerlesirdi Zaqatala qalasiMedeniyyeti RedakteRayon erazisinde 252 medeniyyet obyekti medeniyyet evi klub kitabxana muzey Tarix Medeniyyet Qorugu Tarixi abide ve s var Aygun musteqil televiziya sirketi 1993 cu ilden fealiyyete baslayib Hal hazirda televiziyada 6 nefer calisir Aygun televiziyasi tekce Zaqatala rayonunda deyil o cumleden Seki Qax ve Balaken rayonlarinda da yayimlanir Aygun televiziyasinda yayimlanan verilislerde vetenperverlik dovletcilik milli adet enenelerimiz rayonda elece de bolgede aparilan tikinti abadliq ve quruculuq seliqe sehman isleri sosial problemlerin helli istiqametinde gorulen isler ustunluk teskil edir Zaqatala qezeti redaksiyasi 1923 cu ilin mart ayindan fealiyyete baslamisdir Ilk evveller Zaqatala kendlisi adlanan qezet sonralar Kolxozun sesi Bolsevik kolxozu ugrunda Qirmizi bayraq ve s basliqlarla fealiyyet gostermisdir 1991 ci ilin oktyabr ayindan ise Zaqatala adi ile fealiyyetini davam etdirir Hal hazirda Zaqatala qezeti redaksiyasinda 5 nefer calisir Zaqatala qezeti muntezem olaraq rayonun ictimai siyasi heyatinda bas veren hadiseleri aparilan abadliq temizlik yenidenqurma islerini oxuculara catdirmaga sey gosterir Memarliq Redakte Boyuk Qafqaz daglarinin eteyinde yerlesen Zaqatala erazisinde feodal munasibetleri XVIII esrin sonlarina kimi saxlanilsa da o burada ozunu nesil mensubiyyetine esaslanan xususi camaatliq formasinda gostermisdir Bununla gore de sosial siyasi ve meiset sertleri hemcinin sert tebiet sertleri seherin memarliq xususiyyetlerinde oz izlerini buraxmisdir 3 Insaat materiallarinin xususiyyetleri de hemcinin Zaqatala seherinin memarliq simasinin formalasmasina ciddi tesir gostermisdir Zaqatala seheri ve kendlerinde yasayis binalari bir birinden ehemiyyetli derecede uzaqliqda yerlesmekle ekser hallarda musahide qulleleri ve ya qala divarlari ile ehate olunurdu 3 Bu cur evler evler qapali heyete malik olmamaqla meiset tikililerinden de mehrum olur hemcinin tehluke yaranacagi halda ev sakinlerinin siginmasi ucun mudafie qullesinin duz yaninda yerlesirdi 3 Zaqatalanin yasayis evlerinin agir monumentalliga meylli insaatda iri kobud daslar caydaslari ve kerpiclerin orqanik sekilde elaqelendirilmesi ile xarakterik olan memarligi etraf daglarin peyzaji ile orqanik sekilde uygunluq teskil edir 3 Boyuk kolgeli erazi yarada aciq verandalarin arkadalari xarici pillekenlerin hecmleri kerpic horgulerinin ozunemexsus dekor elementleri yasimtil boz caydasi ve qirmizi kerpic horgunun kiremit dam ortuyu ile tamamlanmasi etrafdaki yasilliqlar fonunda qeyri adi rengareng memarliq muhiti yaradir 4 Zaqatalanin bir ve iki mertebeli yasayis evleri ucun xarakterik olan esas memarliq elementi esas fasadda yerlesen genis bir ve ya iki yaruslu arkada ve ya ikinci mertebede taxta kollonada ile sehedlenen aciq verandalardir 5 Yasayis binalarinin insasi zamani sert sekilde cenub ve y cenub serq istiqametinin gozlenildiyi diger Azerbaycan rayonlarindan ferqli olaraq Zaqatalada evler muxtelif istiqamete baxir 4 Zaqatala evlerinin interyerlerinin hellinde reflerin umumiyyetle olmamasi nislerin camaxudan ise nadir hallarda rast gelinmesi diqqet cekir 5 Evlerin interyerinde geni ve boyuk buxari muhum yer tutur Buxari qazan asilmasi ucun daha enli hazirlanirdi 6 Cografiyasi ve iqlimi RedakteAy Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr IlOrta temperatur C 1 3 6 12 17 20 23 24 18 13 7 3 12Orta yaginti mm 20 30 70 120 100 110 60 40 100 80 50 20 850Menbe www weatherbase comEhalisi Redakte2009 cu il 15 22 aprel tarixlerinde aparilmis resmi Umumazerbaycan ehali siyahiyaalmasina esasen seherde 19 772 7 nefer 9 339 7 nefer kisi 10 433 7 nefer qadin ehali yasayir Etnik terkibi Redakte Zaqatala seherinin milli terkibi Etnik qruplar 1926 8 sa 1939 9 sa 1959 10 sa 1970 11 sa 1979 12 sa cemi ehali 3 304 8 594 10 250 13 377 15 195azerbaycanli 1 284 2 577 5 362 7 877 9 678rus 290 2 986 1 876 1 261 q 1 951 q 2 saxur 213 232 q 3 71 831 1 330lezgi 117 222 824 478 351gurcu 96 144 137 307 91ukraynali 41 169 q 4 q 5 avar 10 480 299 1 133 1 446fars 7 alman 47 yehudi 16 20 13 5tatar 50 43udin 2 3kurd 1 5diger 65 307 446 442 456 Il Sayi1897 3 009 13 1926 3 269 14 Il Sayi1939 8 594 15 1959 10 250 16 Il Sayi1970 13 377 17 1979 16 143 18 Il Sayi1989 18 198 19 2010 31 300Iqtisadiyyati RedakteRayon iqtisadiyyatinin esasini kend teserrufati teskil edir Rayonda taxilciliq tutunculuk meyvecilik gulculuk cayciliq bostan ve terevez bitkiciliyi heyvandarliq saheleri inkisaf etmisdir Rayon erazisinin 55 7 faizinin ve ya 75 2 min hektarini kend teserrufatina yararli torpaqlar teskil edir Rayonda senaye sektoru o cumleden emal senayesi de kifayet qeder inkisaf etmisdir 27 senaye muessisesinin 78 1 faizi emal senayesi ile mesgul olur Senayede istehsal olunan mehsulun 81 0 faizi qida senayesinin payina dusur Zaqatala rayonu zengin tebii ehtiyatlara malikdir Rayon turizmin mebel senayesinin tikinti senayesinin ovculugun derman bitkileri tedaruku ve emali senayesinin inkisaf etdirilmesi ucun kifayet qeder potensial imkanlara malikdir Umumi erazinin 37 8 faizden coxunu ve 51 0 min hektardan artigini mese ile ortulu saheler teskil edir Meselerde 4 5 6 milyon kub metr oduncaq ehtiyati vardir Movcud meselerin 85 faizi dagliq erazide yerlesir su torpaqqoruyucu hava temizleyici ve estetik gozellik menbeyi kimi mustesna ehemiyyete malikdir Zaqatala meselerinde qiymetli agac novlerinden sabalid qoz eldar sami ag sam palid fistiq veles coke demiragaci qaragac ve s agac novleri vardir ki bunlardan mebel senayesinde istifade edile biler Tikinti materiallari senayesini inkisaf etdirmek ucun rayonda eheng dasi qum gil cay dasi ve s ehtiyatlara malikdir ki bu da rayonda asfalt sement silikat kerpic demir beton memulatlarinin istehsalini inkisaf etdirmeye imkan verir Erazinin zengin tebii landsafti ve toxunulmamis mese saheleri turizmin inkisafi ucun elverisli perspektivler aca biler Erazide hem respublika vetendaslarinin hem de xarici vetendaslarin maraqli istirahet menbeyi ola bilecek evezsiz tebiet guseleri Qebizdere Honzoqor dagi Xalaxi golu Moorcay Malarasa asirimi ve s movcuddur Zaqafqaziyada teskil edilmis ilk qoruq sayilan 1929 cu il ve cox zengin flora ve faunaya malik olan Zaqatala Dovlet Qorugu erazisi 47 4 min ha ekoturizmin inkisafi ucun evezsizdir Rayonun erazisi murekkeb cografi relyefe malikdir Alazan vadisinden baslayaraq 40 50 kilometr mesafede hundurluk 350 metrden 3000 metre qeder yukselir Bu da erazide yasayan heyvanlarin nov muxtelifliyine ve onlarin artib coxalmasina elverisli serait yaradir Odur ki respublikada movcud olan 340 qus novunden 104 u 92 nov memeliden 42 i rayon erazisinde movcud arsallar uzre yayilmisdir Rayonun bioekoloji xususiyyetleri o cumleden Zaqatala mese teserrufatinin Car Tala ve Muxax meseciliklerinin orta ve yuxari mese qursaqlari elece de yay otlaqlarinin bir hissesi daxil olmaqla 30 min hektar erazide ozel ovculuq teserrufati yaradila biler Bu teserrufat hemcinin hemin erazilerde genis yayilmis derman bitkilerinin tedaruku ve emali ile de mesgul ola biler Derman bitkilerinin tedaruku ve emali senayesinin inkisafi ucun rayonun erazisinde 1000 e qeder bitki novu o cumleden 50 e qeder derman bitkileri movcuddur Qeydler Redakte Ruslar ve ukraynalilar birlikde Ruslar ve ukraynalilar birlikde Saxurlar ve diger Dagistan xalqlari birlikde Ruslar ve ukraynalilar birlikde Ruslar ve ukraynalilar birlikdeInternet resurslari Redakte Zaqatala in Zaqatala Rayonun pulsuz elan sayti Zaqatala menzereleri olu kecid Zaqatala Rayon Mehkemesi Arxivlesdirilib 2012 04 13 at the Wayback Machine Zaqatala Rayon Icra Hakimiyyeti BelediyyelerIstinadlar Redakte Zaqatala rayon icra hakimiyyeti Prezidium Verhovnogo Soveta Azerbajdzhanskogo SSR Azerbajdzhanskaya SSR Administrativno territorialnoe delenie na 1 yanvarya 1961 go goda Azerbajdzhanskoe gosudarstvennoe izdatelstvo Baku 1961 str 8 1 2 3 4 Salamzade 1964 seh 160 1 2 Salamzade 1964 seh 162 1 2 S Datiev D Motis 1950 Zhile XVIII i XIX vv Zakatalskogo rajona Pamyatniki arhitektury Azerbajdzhana t II Baku Salamzade 1964 seh 163 1 2 3 Azerbaycan Dovlet Statistika Komitesi Zaqatala rayonu Arxivlesdirilib 2009 11 14 at the Wayback Machine Ethno Caucasus Etnodemografiya Kavkaza Zakatalskij uezd perepis 1926 goda Ethno Caucasus Etnodemografiya Kavkaza Zakatalskij rajon perepis 1939 goda Ethno Caucasus Etnodemografiya Kavkaza Zakatalskij rajon perepis 1959 goda Ethno Caucasus Etnodemografiya Kavkaza Zakatalskij rajon perepis 1970 goda Ethno Caucasus Etnodemografiya Kavkaza Zakatalskij rajon perepis 1979 goda Rusiya Imperiyasi ehalisinin siyahiya alinmasi 1897 lt a href https wikidata org wiki Track Q2163579 gt lt a gt SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1926 lt a href https wikidata org wiki Track Q4350766 gt lt a gt SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1939 lt a href https wikidata org wiki Track Q4127589 gt lt a gt SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1959 lt a href https wikidata org wiki Track Q4350764 gt lt a gt SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1970 lt a href https wikidata org wiki Track Q4350767 gt lt a gt SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1979 lt a href https wikidata org wiki Track Q11185939 gt lt a gt SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1989 lt a href https wikidata org wiki Track Q2621042 gt lt a gt Edebiyyat RedakteSalamzade A V 1964 Arhitektura Azerbajdzhana XVI XIX vv Baku Azerbaycan ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Seher ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Menbe https az wikipedia org w index php title Zaqatala amp oldid 6037249, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.