fbpx
Wikipedia

Teyyub Quliyev

Teyyub Arıx oğlu Quliyev (4 oktyabr 1976(1976-10-04),Qoyunbinəsi,Yevlax rayonu) — Azərbycanın dilçi-alimi, dil nəzəriyyəçisi, altayşünas, türkoloq.

Teyyub Quliyev
Teyyub Arıx oğlu Quliyev
Doğum tarixi 4 oktyabr 1976(1976-10-04)(44 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Ümumi dilçilik, dil tarixi, türkologiya, altayşünaslıq, nostratik dilçilik
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri
Təhsili
Elmi rəhbəri Məsud Mahmudov

Mündəricat

Teyyub Quliyev 1976-cı ildə Yevlax rayonunda doğulmuşdur. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1999-2002-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Nəzəri və tətbiqi dilçilik şöbəsinin əyani aspiranturasında oxumuşdur. 2004-cü ildə "İltisaqi dillər və dil qohumluğu məsələsi (Altay dillərinin materialları əsasında)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Azərbaycanda altayşünaslığa aid ilk elmi monoqrafiyanın müəllifidir. 2012-2013-cü illərdə Dilçilik İnstitutunun Nəzəri və tətbiqi dilçilik şöbəsinin, 2013-cü ildən 2016-cı ilə qədər Dil tarixi və dialektologiya şöbəsinin müdiri olmuşdur. 2016-cı ildən yeni yaradılmış Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi işləmişdir. Hal-hazırda həmin şöbənin müdiridir.

2004-cü ildən Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda həmin kafedranın dosentidir.

 • Nəzəri dilçilikdə dillərin təsnifi prinsipləri. AMEA-nın Gənc Alimlərinin (aspirantlarının) materialları, Bakı, «Elm», 2001
 • Aqqlütinativ dillərin linqvistik xüsusiyyətləri. Tədqiqlər №3, Bakı, 2002
 • Dillərin qohumluğunun əsas prinsipləri. Elmi axtarışlar, VII toplu, 2002
 • Altay dillərinin qohumluq prinsipləri. AMEA-nın Gənc Alimlərinin (aspirantlarının) materialları, Bakı, «Elm», 2003
 • Altay dillərində şəxs və mənsubiyyət kateqoriyası. Tədqiqlər №4, Bakı, 2003
 • Altay dillərinin qohumluğu məsələsi, Bakı, "Nurlan", 2006 (monoqrafiya)
 • Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri, II cild.Karluq qrupu türk dillərinin leksikası. Bakı, "Nurlan", 2008 (kollektiv monoqrafiya)
 • Altay dillərində cins kateqoriyası. BSU-nun Elmi əsərləri, Dil və ədəbiyyat seriyası №2, Bakı 2006
 • Müasir dilçilikdə monogenez problemi. Filologiya məsələləri, Bakı, "Nurlan", 2010
 • Folklor terminləri. Bakı, “Nurlan”, 2010
 • Müasir dilçilikdə monogenez problemi. Filologiya məsələləri, Bakı, "Nurlan", 2011
 • Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı, I cild, Bakı, “Abis Alarco” çap evi, 2013
 • Qohum dillərdə leksik paralellik. Tədqiqlər 1, Bakı, “Elm və təhsil”, 2013.
 • Altay dillərində feilin funksional formaları. Dilçilik İnstitutunun əsərləri, Bakı, №1, 2013
 • Monogenez məsələsi elmlərin qovuşuğunda. BSU-nun Elmi əsərləri, Bakı, №2, 2013
 • Azərbaycan dilinin digər altay dilləri ilə müqayisəsi. Bakı, BSU, Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” adlı Beynəlxalq konfransın materialları, 05-07 may 2014-cü il.
 • Altayşünaslığa skeptik baxışın tarixi. AMEA Dilçilik İnstitutunun əsərləri, 2015, №1
 • İltisaqi dillərdə şəkilçilərin tipoloji müqayisəsi. Dil və ədəbiyyat, BDU, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 4 (96), Bakı, 2015
 • Bir daha skeptik altayşünaslar haqqında. Filologiya məsələləri, Bakı, "Elm və təhsil", 2015
 • Müqayisəli-tarixi metod və protodillərin müqayisəsi. Tədqiqlər , Bakı, “Elm və təhsil”, 2015
 • I şəxs əvəzliyinin təkinin müqayisəli tipologiyası. I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağirişlar” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları (II hissə) Bakı, 14-15 noyabr 2016-cı il
 • Dünya dillərində işarə əvəzliklərinin homogenliyi məsələsi. Dilçilik İnstitutunun əsərləri, №1, Bakı, 2016ə
 • Sual əvəzliklərinin genetik və tipoloji müqayisəsi. Международная научно-практическая конференция «Литература и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад», Казань, 18-19 ноября 2016
 • Sazın-sözün varisi. Bütöv Azərbaycan, №27(311), 27 oktyabr 2016
 • Şəxs əvəzliklərinin genezisi və tipologiyası (II və III şəxs əvəzlikləri). Dilçilik İnstitutunun əsərləri, № 1, Bakı, 2017, səh.35-43
 • Azerbaijani language and nostratic theory. International Scientific Journal Theoretical & Applied Sciences. Technology and Education. Philadelphia, USA, 2017, 06 (50), səh.167-172

Teyyub Quliyev
teyyub, quliyev, teyyub, arıx, oğlu, quliyev, oktyabr, 1976, 1976, qoyunbinəsi, yevlax, rayonu, azərbycanın, dilçi, alimi, nəzəriyyəçisi, altayşünas, türkoloq, teyyub, arıx, oğlu, quliyevdoğum, tarixi, oktyabr, 1976, 1976, yaş, doğum, yeri, qoyunbinəsi, yevlax. Teyyub Quliyev Dil Izle Redakte Teyyub Arix oglu Quliyev 4 oktyabr 1976 1976 10 04 Qoyunbinesi Yevlax rayonu Azerbycanin dilci alimi dil nezeriyyecisi altaysunas turkoloq Teyyub QuliyevTeyyub Arix oglu QuliyevDogum tarixi 4 oktyabr 1976 1976 10 04 44 yas Dogum yeri Qoyunbinesi Yevlax rayonu Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanMilliyyeti azerbaycanliElm sahesi Umumi dilcilik dil tarixi turkologiya altaysunasliq nostratik dilcilikElmi derecesi filologiya elmleri uzre felsefe doktoruElmi adi dosentIs yeri AMEA nin Dilcilik InstitutuTehsili BDU Filologiya fakultesiElmi rehberi Mesud Mahmudov Mundericat 1 Heyati 2 Pedaqoji fealiyyeti 3 Eserleri 4 Istinadlar 5 Xarici kecidlerHeyati RedakteTeyyub Quliyev 1976 ci ilde Yevlax rayonunda dogulmusdur 1999 cu ilde Baki Dovlet Universitetinin Filologiya fakultesini ferqlenme diplomu ile bitirmisdir 1999 2002 ci illerde Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasinin Nesimi adina Dilcilik Institutunun Nezeri ve tetbiqi dilcilik sobesinin eyani aspiranturasinda oxumusdur 2004 cu ilde Iltisaqi diller ve dil qohumlugu meselesi Altay dillerinin materiallari esasinda movzusunda namizedlik dissertasiyasi mudafie etmisdir Azerbaycanda altaysunasliga aid ilk elmi monoqrafiyanin muellifidir 2012 2013 cu illerde Dilcilik Institutunun Nezeri ve tetbiqi dilcilik sobesinin 2013 cu ilden 2016 ci ile qeder Dil tarixi ve dialektologiya sobesinin mudiri olmusdur 2016 ci ilden yeni yaradilmis Azerbaycan dilinin tarixi sobesinin aparici elmi iscisi islemisdir Hal hazirda hemin sobenin mudiridir Pedaqoji fealiyyeti Redakte2004 cu ilden Baki Slavyan Universitetinin Turkologiya kafedrasinda muellim kimi fealiyyete baslamisdir Hal hazirda hemin kafedranin dosentidir Eserleri RedakteNezeri dilcilikde dillerin tesnifi prinsipleri AMEA nin Genc Alimlerinin aspirantlarinin materiallari Baki Elm 2001 Aqqlutinativ dillerin linqvistik xususiyyetleri Tedqiqler 3 Baki 2002 Dillerin qohumlugunun esas prinsipleri Elmi axtarislar VII toplu 2002 Altay dillerinin qohumluq prinsipleri AMEA nin Genc Alimlerinin aspirantlarinin materiallari Baki Elm 2003 Altay dillerinde sexs ve mensubiyyet kateqoriyasi Tedqiqler 4 Baki 2003 Altay dillerinin qohumlugu meselesi Baki Nurlan 2006 monoqrafiya Turk dillerinin tarixi muqayiseli leksikologiyasi meseleleri II cild Karluq qrupu turk dillerinin leksikasi Baki Nurlan 2008 kollektiv monoqrafiya Altay dillerinde cins kateqoriyasi BSU nun Elmi eserleri Dil ve edebiyyat seriyasi 2 Baki 2006 Muasir dilcilikde monogenez problemi Filologiya meseleleri Baki Nurlan 2010 Folklor terminleri Baki Nurlan 2010 Muasir dilcilikde monogenez problemi Filologiya meseleleri Baki Nurlan 2011 Azerbaycan dilciliyi muntexabati I cild Baki Abis Alarco cap evi 2013 Qohum dillerde leksik paralellik Tedqiqler 1 Baki Elm ve tehsil 2013 Altay dillerinde feilin funksional formalari Dilcilik Institutunun eserleri Baki 1 2013 Monogenez meselesi elmlerin qovusugunda BSU nun Elmi eserleri Baki 2 2013 Azerbaycan dilinin diger altay dilleri ile muqayisesi Baki BSU Umummilli lideri Heyder Eliyevin 91 illik yubileyine hesr olunmus Azerbaycansunasligin aktual problemleri adli Beynelxalq konfransin materiallari 05 07 may 2014 cu il Altaysunasliga skeptik baxisin tarixi AMEA Dilcilik Institutunun eserleri 2015 1 Iltisaqi dillerde sekilcilerin tipoloji muqayisesi Dil ve edebiyyat BDU Beynelxalq elmi nezeri jurnal 4 96 Baki 2015 Bir daha skeptik altaysunaslar haqqinda Filologiya meseleleri Baki Elm ve tehsil 2015 Muqayiseli tarixi metod ve protodillerin muqayisesi Tedqiqler Baki Elm ve tehsil 2015 I sexs evezliyinin tekinin muqayiseli tipologiyasi I Turkoloji Qurultayin 90 illiyine hesr olunmus Turkoloji elmi medeni herekatda ortaq deyerler ve yeni cagirislar movzusunda Beynelxalq konfransin materiallari II hisse Baki 14 15 noyabr 2016 ci il Dunya dillerinde isare evezliklerinin homogenliyi meselesi Dilcilik Institutunun eserleri 1 Baki 2016e Sual evezliklerinin genetik ve tipoloji muqayisesi Mezhdunarodnaya nauchno prakticheskaya konferenciya Literatura i hudozhestvennaya kultura tyurkskih narodov v kontekste Vostok Zapad Kazan 18 19 noyabrya 2016 Sazin sozun varisi Butov Azerbaycan 27 311 27 oktyabr 2016 Sexs evezliklerinin genezisi ve tipologiyasi II ve III sexs evezlikleri Dilcilik Institutunun eserleri 1 Baki 2017 seh 35 43 Azerbaijani language and nostratic theory International Scientific Journal Theoretical amp Applied Sciences Technology and Education Philadelphia USA 2017 06 50 seh 167 172Istinadlar RedakteXarici kecidler Redakte 1 2 Altay dillerinin qohumlugu meselesi Arxivlesdirilib 2016 03 06 at the Wayback MachineMenbe https az wikipedia org w index php title Teyyub Quliyev amp oldid 5948727, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.