fbpx
Wikipedia

Somnologiya

Somnologiyayuxu haqqında elmdir. Bu elm, yuxu pozuntularının və düzənsizliyin klinik araşdırılması və müalicəsini əhatə edir.

EEG icadından sonra yuxu mərhələləri Harvey və Loomis tərəfindən 1936-cı ildə təsbit edildi, delta və teta dalğalarının ilk təsvirləri Walter və Dovey tərəfindən hazırlandı və REM yuxu 1953-cü ildə aşkar edildi. Yuxu apnei 1965-ci ildə təsbit edildi. 1970-ci ildə Stanfordda ilk klinik yuxu laboratoriyası hazırlanmışdır. İlk aktiqrafiya cihazı 1978-ci ildə Krupke tərəfindən hazırlanmış və 1981-ci ildə davamlı pozitiv hava yolu təzyiqi terapiyası və uvulopalatofarinqoplastika yaradılmışdır.

Hazırda Yuxu Təbibləri Akademiyası olan Sleep Disorders Centers Dərnəyinin Təcrübə Komitəsi 1978-ci ildə yaradılıb və 1990-cı ilədək yuxu administrasiyasını (aydınlaşdırma lazımi) sınaqdan keçirdi. 1989-cu ildə Amerikan Uyqu Töhfəsi Şurası Testləri idarə edir və nəticədə 1991-ci ildə İmtahan komitəsinin bütün vəzifələrini icra etdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Amerika Uyqu Töhfəsi Heyəti, həm həkimlərə, həm də həkimlərə yuxu dərmanı sertifikatı verir. Bununla belə, şurası tibbi müayinə olmadan yuxu dərmanını tətbiq etməyə icazə vermir.

1990-cı ildə Amerika Yuxu Təbibləri Akademiyası tərəfindən yaradılan (Avropa Uyğun Tədqiqat Cəmiyyəti, Yapon Yuxu Dərnəyi və Latın Amerikalı yuxu cəmiyyəti yardımı ilə), Yuxu Pozğunluqlarının Beynəlxalq təsnifatı alimlər və diaqnostiklər üçün əsas istinaddır. Yuxu xəstəlikləri dörd ayrı kateqoriyaya ayrılır: parasomnias; dyssomnias; ruhi, nevroloji və ya digər tibbi şərtlərlə əlaqəli yuxu pozuntuları; və yuxu pozğunluğu kimi qəbul edilmək üçün kifayət qədər məlumatları olmayan yuxu xəstəlikləri. ICSD, hər bir yuxu pozuqluğu üçün aşağıdakı məlumatları əhatə edən hərtərəfli bir təsəvvür yaradır.

Sinonimlər və Açar sözlər — Bu bölmə xəstəliyi təsvir etmək üçün istifadə olunan şərtləri və ifadələri təsvir edir və uyğun olduqda xəstəliyin tövsiyə edilən adına bir izahat daxildir. Əsas xüsusiyyətlər — Bu bölmə xəstəliyin əsas simptomları və xüsusiyyətlərini təsvir edir. Associated Features — Bu bölmə tez-tez görünən, lakin həmişə olmayan xüsusiyyətləri təsvir edir. Bundan başqa, xəstəliklə birbaşa meydana gələn ağırlaşmalar buraya aiddir. Kurs — Bu bölmə müalicə edilməmiş bir xəstəliyin klinik xarakteri və nəticəsini təsvir edir. Predisposing Factors — Bu bölmə yuxu pozğunluğunu inkişaf edən xəstənin şansını artıran daxili və xarici faktorları təsvir edir. Prevalans — Bu bölmə, əgər məlum olsa, bu xəstəliyi olan və ya yaşayan insanların nisbətini təsvir edir. Başlanmanın yaşı — Bu bölmədə klinik xüsusiyyətlər ilk dəfə göründüyü zaman yaş aralığını təsvir edir. Cinsi Ratio — Bu bölmə, hər cinsdə xəstəliyin diaqnoz qoyulmasının nisbətən tezliyini təsvir edir. Familial Pattern — Bu bölmə xəstəliyin ailə üzvləri arasında olub-olmadığını təsvir edir. Patoloji — Bu bölmə xəstəliyin mikroskopik patoloji xüsusiyyətlərini təsvir edir. Bu məlum deyilsə, xəstəliyin patologiyası əvəzinə təsvir edilir. Komplikasyonlar — Bu bölmə xəstəliyin səbəbi ilə baş verə biləcək hər hansı bir xəstəlik və ya komplikasiyanı təsvir edir. Polisomnoqrafik xüsusiyyətlər — Bu bölmə xəstəliyin bir polisomnoqraf altında necə göründüyünü təsvir edir. Digər Laboratoriya Xüsusiyyətləri — Bu bölmədə qan testləri və beyin görüntüləri kimi digər laboratoriya testləri təsvir edilir. Diferensial diaqnoz — Bu bölmə bənzər simptomları olan xəstəlikləri təsvir edir. Diaqnostik meyarlar — Bu bölmədə dəqiq diaqnoz yarada bilən meyarlar vardır. Minimal meyarlar — Bu bölmə ümumi klinik praktikada istifadə olunur və müvəqqəti diaqnoz qoymaq üçün istifadə olunur. Şiddət meyarları — Bu bölmə üç hissəli "yumşaq", "orta" və "ağır" təsnifata malikdir və həmçinin şiddət meyarlarını təsvir edir. Zaman ölçümü-xəstəliyin nə zamandan bəri olduğunu aydınlaşdırır. Somnoloqlar yuxu pozğunluğunun və ya uyğunsuzluğun təbiətini müəyyən etmək üçün müxtəlif diaqnostik vasitələrlə işləyirlər. Bu alətlərdən bəziləri yuxu günləri və ya yuxu sorğusu kimi subyektiv ola bilər. Xəstənin polisomnoqraf və aktigrafiya kimi yuxuda olduğunda digər diaqnostik vasitələrdən istifadə olunur.

Bir yuxu gündəmi, yuxu keyfiyyəti və miqdarı haqqında məlumatları olan xəstənin gündəlik bir günlük yazısıdır. Bu məlumatlar yuxu başlanğıc vaxtı, yuxu gecikmə, yataqda yatma, gündüz qışqırma, yuxu keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, hipnotik agentlərin istifadəsi, spirt və siqaret istifadəsi və bir insanın yuxuya təsir edə biləcəyi qeyri-adi hadisələrdən ibarətdir. Belə bir jurnal adətən bir mütəxəssisi ziyarət etməzdən bir və ya iki həftəyə keçirilir. Yuxu gündəmi aktiqrafiya ilə birlikdə istifadə edilə bilər. Yuxu sorğusu bir yuxu pozğunluğu kimi yuxuların müəyyən bir istiqaməti haqqında bir sorğu doldurmaq üçün bir xəstəyə soruşaraq yuxu pozğunluğunun olduğunu təyin etməyə kömək edir. Bu sorğular Epworth Sleepiness Scale, Stanford Sleepiness Scale və Sleeping Timing Questionnaire daxildir.

Epworth Sleepiness Scale ümumi yuxu meylini ölçür və xəstəni səkkiz müxtəlif vəziyyətdə söndürmə şansını qiymətləndirməyi xahiş edir. Stanford Yuxu ölçəyi, xəstəni yeddi nöqtədən istifadə edərək yuxu duyğusunu hiss etməsini xahiş edir. Sleep Timing Questionnaire, 2 həftəlik yuxu gününün yerinə istifadə edilə bilən 10 dəqiqəlik özünü idarəetmə testidir. Sorğu yataq otağı, oyanma vaxtı, yuxu gecikməsi və yuxu başlanğıcından sonra oyanma kimi yuxu parametrlərinin etibarlı bir təsiri ola bilər. Aktiqrafiya laboratoriyaya qoyulmadan yataq oyanma nümunələrini qiymətləndirə bilər. Monitorlar bir neçə həftəyə qədər fəaliyyət göstərə biləcək kiçik, bilək geyimi hərəkət monitorlarıdır. Yuxu və uyanıklıq, xəstənin hərəkəti və yataq və uyanma vaxtlarının yuxu gündəmindən təhlil edən bir alqoritmdən istifadə edərək müəyyən edilir.Fiziki müayinə yuxu pozğunluğuna səbəb ola biləcək digər tibbi şərtlərin mövcudluğunu müəyyən edə bilər. Polisomnoqrafiya yuxu zamanı çox fizioloji dəyişənlərin davamlı monitorinqini əhatə edir. Bu dəyişənlər arasında elektroensefaloqrafiya, elektroküloqrafik, elektromiyoqrafiya və elektrokardioqrafiya, eləcə də hava axını, oksigenləmə və ventilyasiya ölçüləri daxildir. Elektroansefalografiya, korteks içərisində nevroloji soma və dendritlərin gərginlik fəaliyyətini, kornea və retina arasındakı potensialı elektromiyografi, skelet əzələlərinin elektrik potensialını ölçməklə REM yuxusunu təyin etmək üçün istifadə edilir və elektrokardioqrafiya kardiak nisbəti və ritmini ölçür. EEG, xüsusilə də EEG cihazının tək neyronu ölçmək üçün kifayət qədər həssas olmadığı kimi, həmişə neyronların bir kollektivinə aid olduğunu qeyd etmək vacibdir. Hava axınının ölçülməsi bir apne varlığını dolayı olaraq təyin etmək üçün istifadə edilə bilər; ölçülər pnomotoqoqrafiya, burun təzyiqi, istilik sensorlar və köhnəlmiş karbon dioksid ilə aparılır. Pnomotoqoqrafik tənəffüs və ekshalasyon arasında təzyiq fərqini ölçür, burun təzyiqi pnömotaqoqrafikaya oxşar hava axınının mövcudluğunu müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər, istilik sensorları, inhalasiya və ekshalasiya havası arasında temperatur fərqini təyin edir və sona çatmış karbon dioksid monitorinqi, inhalyasiya ilə karbon dioksid arasındakı fərqi müəyyən edir və havanı çıxardır.

Oksigensiya və ventilyasiya monitorinqi yuxuya bağlı tənəffüs pozğunluqlarının qiymətləndirilməsində vacibdir. Lakin, oksigen dəyərləri yuxu zamanı tez-tez dəyişə bilər, çünki dəqiqliyi təmin etmək üçün təkrarlanan ölçülər alınmalıdır. Arterial oksigen gərginliyinin birbaşa ölçülməsi yalnız statik bir fikir verir və oksigen üçün arterial qan nümunəsi kimi invaziv prosedurlardan təkrarlanan ölçülər xəstənin yuxunu narahat edir; Buna görə, qeyri-invaziv metodlar pulse oximetri, transkutan oksigen monitorinqi, transkutan karbon dioksid və pulse tranzit müddəti kimi üstünlük təşkil edir.

Pulse oksimetri periferik kapilyarlarda (barmaqlar kimi) oxygenləşdirməni ölçür; Bohning'in yazdığı bir məqalə, pulse oksimetrinin cihazlarda siqnal işlənməsinin fərqliliyindən ötəri obstruktiv yuxu apnesinin diaqnozunda istifadə edilə bilməyəcəyini bildirir.

Transkutan oksigen və karbon dioksid monitorinqi, dərinin səthindəki oksigen və karbon dioksid gərginliyini ölçür və pulse tranzit müddəti arteriyel pulse transit dalğasının ötürülmə müddətini ölçür. Sonuncu olaraq, yuxu uyğundur, yuxu apnesinin təyin olunmasında faydalı olarsa, pulse tranzit zamanı artır.Xoruldama isə bir mikrofon tərəfindən aşkar edilə bilər və obstruktiv yuxu apnesinin bir əlaməti ola bilər.

Farmakoloji müalicələr yuxusuzluq və ya həddindən artıq gündüz yuxu kimi yuxu pozğunluqlarını kimyəvi müalicə etmək üçün istifadə edilir.Yuxu pozğunluqlarını müalicə etmək üçün istifadə edilən dərman növləri arasında antikonvulsanlar, anti-narcoleptics, anti-Parkinsoniyalı dərmanlar, benzodiazepinlər, benzodiazepin hipnotikləri və opiatlar, habelə hormon melatonin və melatonin reseptor stimulatorları daxildir. Anticonvulsants, opiates və anti-Parkinsoniyalı dərmanlar tez-tez narahat ayaq sindromu müalicəsi üçün istifadə olunur. Bundan başqa, melatonin, benzodiazepinlər hipnotiklər və qeyri-benzodiazepin hipnotikləri yuxusuzluğu müalicə etmək üçün istifadə edilə bilər. Nəhayət, anti-narcoleptics narcolepsy və çox gündüz yuxululuq müalicə kömək edir.

Xüsusilə maraq GABA-nın səmərəliliyini artıraraq yuxusuzluqları azaltan benzodiazepin dərmanlarıdır. GABA, atəş eşikini artıraraq nöronların həyəcanını azaldır. Benzodiazepin, GABA reseptorunun GABA'ya daha yaxşı bağlanmasına səbəb olur və dərmanı yuxuya səbəb olur.

Ümumiyyətlə, bu müalicələr davranış müalicəsi uğursuz qaldıqdan sonra verilir. Sakitləşdirici kimi narkotiklər, yuxusuzluğun müalicəsində yaxşı işləyə bilsələr də, bu müalicələr ilk müalicə deyildir. Narcolepsy kimi bəzi yuxu pozğunluqları farmakoloji müalicə tələb edir.

Somnologiya
somnologiya, yuxu, haqqında, elmdir, yuxu, pozuntularının, düzənsizliyin, klinik, araşdırılması, müalicəsini, əhatə, edir, icadından, sonra, yuxu, mərhələləri, harvey, loomis, tərəfindən, 1936, ildə, təsbit, edildi, delta, teta, dalğalarının, təsvirləri, walte. Somnologiya Dil Izle Redakte Somnologiya yuxu haqqinda elmdir Bu elm yuxu pozuntularinin ve duzensizliyin klinik arasdirilmasi ve mualicesini ehate edir EEG icadindan sonra yuxu merheleleri Harvey ve Loomis terefinden 1936 ci ilde tesbit edildi delta ve teta dalgalarinin ilk tesvirleri Walter ve Dovey terefinden hazirlandi ve REM yuxu 1953 cu ilde askar edildi Yuxu apnei 1965 ci ilde tesbit edildi 1970 ci ilde Stanfordda ilk klinik yuxu laboratoriyasi hazirlanmisdir Ilk aktiqrafiya cihazi 1978 ci ilde Krupke terefinden hazirlanmis ve 1981 ci ilde davamli pozitiv hava yolu tezyiqi terapiyasi ve uvulopalatofarinqoplastika yaradilmisdir Hazirda Yuxu Tebibleri Akademiyasi olan Sleep Disorders Centers Derneyinin Tecrube Komitesi 1978 ci ilde yaradilib ve 1990 ci iledek yuxu administrasiyasini aydinlasdirma lazimi sinaqdan kecirdi 1989 cu ilde Amerikan Uyqu Tohfesi Surasi Testleri idare edir ve neticede 1991 ci ilde Imtahan komitesinin butun vezifelerini icra etdi Amerika Birlesmis Statlarinda Amerika Uyqu Tohfesi Heyeti hem hekimlere hem de hekimlere yuxu dermani sertifikati verir Bununla bele surasi tibbi muayine olmadan yuxu dermanini tetbiq etmeye icaze vermir 1990 ci ilde Amerika Yuxu Tebibleri Akademiyasi terefinden yaradilan Avropa Uygun Tedqiqat Cemiyyeti Yapon Yuxu Derneyi ve Latin Amerikali yuxu cemiyyeti yardimi ile Yuxu Pozgunluqlarinin Beynelxalq tesnifati alimler ve diaqnostikler ucun esas istinaddir Yuxu xestelikleri dord ayri kateqoriyaya ayrilir parasomnias dyssomnias ruhi nevroloji ve ya diger tibbi sertlerle elaqeli yuxu pozuntulari ve yuxu pozgunlugu kimi qebul edilmek ucun kifayet qeder melumatlari olmayan yuxu xestelikleri ICSD her bir yuxu pozuqlugu ucun asagidaki melumatlari ehate eden herterefli bir tesevvur yaradir Sinonimler ve Acar sozler Bu bolme xesteliyi tesvir etmek ucun istifade olunan sertleri ve ifadeleri tesvir edir ve uygun olduqda xesteliyin tovsiye edilen adina bir izahat daxildir Esas xususiyyetler Bu bolme xesteliyin esas simptomlari ve xususiyyetlerini tesvir edir Associated Features Bu bolme tez tez gorunen lakin hemise olmayan xususiyyetleri tesvir edir Bundan basqa xestelikle birbasa meydana gelen agirlasmalar buraya aiddir Kurs Bu bolme mualice edilmemis bir xesteliyin klinik xarakteri ve neticesini tesvir edir Predisposing Factors Bu bolme yuxu pozgunlugunu inkisaf eden xestenin sansini artiran daxili ve xarici faktorlari tesvir edir Prevalans Bu bolme eger melum olsa bu xesteliyi olan ve ya yasayan insanlarin nisbetini tesvir edir Baslanmanin yasi Bu bolmede klinik xususiyyetler ilk defe gorunduyu zaman yas araligini tesvir edir Cinsi Ratio Bu bolme her cinsde xesteliyin diaqnoz qoyulmasinin nisbeten tezliyini tesvir edir Familial Pattern Bu bolme xesteliyin aile uzvleri arasinda olub olmadigini tesvir edir Patoloji Bu bolme xesteliyin mikroskopik patoloji xususiyyetlerini tesvir edir Bu melum deyilse xesteliyin patologiyasi evezine tesvir edilir Komplikasyonlar Bu bolme xesteliyin sebebi ile bas vere bilecek her hansi bir xestelik ve ya komplikasiyani tesvir edir Polisomnoqrafik xususiyyetler Bu bolme xesteliyin bir polisomnoqraf altinda nece gorunduyunu tesvir edir Diger Laboratoriya Xususiyyetleri Bu bolmede qan testleri ve beyin goruntuleri kimi diger laboratoriya testleri tesvir edilir Diferensial diaqnoz Bu bolme benzer simptomlari olan xestelikleri tesvir edir Diaqnostik meyarlar Bu bolmede deqiq diaqnoz yarada bilen meyarlar vardir Minimal meyarlar Bu bolme umumi klinik praktikada istifade olunur ve muveqqeti diaqnoz qoymaq ucun istifade olunur Siddet meyarlari Bu bolme uc hisseli yumsaq orta ve agir tesnifata malikdir ve hemcinin siddet meyarlarini tesvir edir Zaman olcumu xesteliyin ne zamandan beri oldugunu aydinlasdirir Somnoloqlar yuxu pozgunlugunun ve ya uygunsuzlugun tebietini mueyyen etmek ucun muxtelif diaqnostik vasitelerle isleyirler Bu aletlerden bezileri yuxu gunleri ve ya yuxu sorgusu kimi subyektiv ola biler Xestenin polisomnoqraf ve aktigrafiya kimi yuxuda oldugunda diger diaqnostik vasitelerden istifade olunur Bir yuxu gundemi yuxu keyfiyyeti ve miqdari haqqinda melumatlari olan xestenin gundelik bir gunluk yazisidir Bu melumatlar yuxu baslangic vaxti yuxu gecikme yataqda yatma gunduz qisqirma yuxu keyfiyyetinin qiymetlendirilmesi hipnotik agentlerin istifadesi spirt ve siqaret istifadesi ve bir insanin yuxuya tesir ede bileceyi qeyri adi hadiselerden ibaretdir Bele bir jurnal adeten bir mutexessisi ziyaret etmezden bir ve ya iki hefteye kecirilir Yuxu gundemi aktiqrafiya ile birlikde istifade edile biler Yuxu sorgusu bir yuxu pozgunlugu kimi yuxularin mueyyen bir istiqameti haqqinda bir sorgu doldurmaq ucun bir xesteye sorusaraq yuxu pozgunlugunun oldugunu teyin etmeye komek edir Bu sorgular Epworth Sleepiness Scale Stanford Sleepiness Scale ve Sleeping Timing Questionnaire daxildir Epworth Sleepiness Scale umumi yuxu meylini olcur ve xesteni sekkiz muxtelif veziyyetde sondurme sansini qiymetlendirmeyi xahis edir Stanford Yuxu olceyi xesteni yeddi noqteden istifade ederek yuxu duygusunu hiss etmesini xahis edir Sleep Timing Questionnaire 2 heftelik yuxu gununun yerine istifade edile bilen 10 deqiqelik ozunu idareetme testidir Sorgu yataq otagi oyanma vaxti yuxu gecikmesi ve yuxu baslangicindan sonra oyanma kimi yuxu parametrlerinin etibarli bir tesiri ola biler Aktiqrafiya laboratoriyaya qoyulmadan yataq oyanma numunelerini qiymetlendire biler Monitorlar bir nece hefteye qeder fealiyyet gostere bilecek kicik bilek geyimi hereket monitorlaridir Yuxu ve uyanikliq xestenin hereketi ve yataq ve uyanma vaxtlarinin yuxu gundeminden tehlil eden bir alqoritmden istifade ederek mueyyen edilir Fiziki muayine yuxu pozgunluguna sebeb ola bilecek diger tibbi sertlerin movcudlugunu mueyyen ede biler Polisomnoqrafiya yuxu zamani cox fizioloji deyisenlerin davamli monitorinqini ehate edir Bu deyisenler arasinda elektroensefaloqrafiya elektrokuloqrafik elektromiyoqrafiya ve elektrokardioqrafiya elece de hava axini oksigenleme ve ventilyasiya olculeri daxildir Elektroansefalografiya korteks icerisinde nevroloji soma ve dendritlerin gerginlik fealiyyetini kornea ve retina arasindaki potensiali elektromiyografi skelet ezelelerinin elektrik potensialini olcmekle REM yuxusunu teyin etmek ucun istifade edilir ve elektrokardioqrafiya kardiak nisbeti ve ritmini olcur EEG xususile de EEG cihazinin tek neyronu olcmek ucun kifayet qeder hessas olmadigi kimi hemise neyronlarin bir kollektivine aid oldugunu qeyd etmek vacibdir Hava axininin olculmesi bir apne varligini dolayi olaraq teyin etmek ucun istifade edile biler olculer pnomotoqoqrafiya burun tezyiqi istilik sensorlar ve kohnelmis karbon dioksid ile aparilir Pnomotoqoqrafik teneffus ve ekshalasyon arasinda tezyiq ferqini olcur burun tezyiqi pnomotaqoqrafikaya oxsar hava axininin movcudlugunu mueyyenlesdirmeye komek ede biler istilik sensorlari inhalasiya ve ekshalasiya havasi arasinda temperatur ferqini teyin edir ve sona catmis karbon dioksid monitorinqi inhalyasiya ile karbon dioksid arasindaki ferqi mueyyen edir ve havani cixardir Oksigensiya ve ventilyasiya monitorinqi yuxuya bagli teneffus pozgunluqlarinin qiymetlendirilmesinde vacibdir Lakin oksigen deyerleri yuxu zamani tez tez deyise biler cunki deqiqliyi temin etmek ucun tekrarlanan olculer alinmalidir Arterial oksigen gerginliyinin birbasa olculmesi yalniz statik bir fikir verir ve oksigen ucun arterial qan numunesi kimi invaziv prosedurlardan tekrarlanan olculer xestenin yuxunu narahat edir Buna gore qeyri invaziv metodlar pulse oximetri transkutan oksigen monitorinqi transkutan karbon dioksid ve pulse tranzit muddeti kimi ustunluk teskil edir Pulse oksimetri periferik kapilyarlarda barmaqlar kimi oxygenlesdirmeni olcur Bohning in yazdigi bir meqale pulse oksimetrinin cihazlarda siqnal islenmesinin ferqliliyinden oteri obstruktiv yuxu apnesinin diaqnozunda istifade edile bilmeyeceyini bildirir Transkutan oksigen ve karbon dioksid monitorinqi derinin sethindeki oksigen ve karbon dioksid gerginliyini olcur ve pulse tranzit muddeti arteriyel pulse transit dalgasinin oturulme muddetini olcur Sonuncu olaraq yuxu uygundur yuxu apnesinin teyin olunmasinda faydali olarsa pulse tranzit zamani artir Xoruldama ise bir mikrofon terefinden askar edile biler ve obstruktiv yuxu apnesinin bir elameti ola biler Farmakoloji mualiceler yuxusuzluq ve ya heddinden artiq gunduz yuxu kimi yuxu pozgunluqlarini kimyevi mualice etmek ucun istifade edilir Yuxu pozgunluqlarini mualice etmek ucun istifade edilen derman novleri arasinda antikonvulsanlar anti narcoleptics anti Parkinsoniyali dermanlar benzodiazepinler benzodiazepin hipnotikleri ve opiatlar habele hormon melatonin ve melatonin reseptor stimulatorlari daxildir Anticonvulsants opiates ve anti Parkinsoniyali dermanlar tez tez narahat ayaq sindromu mualicesi ucun istifade olunur Bundan basqa melatonin benzodiazepinler hipnotikler ve qeyri benzodiazepin hipnotikleri yuxusuzlugu mualice etmek ucun istifade edile biler Nehayet anti narcoleptics narcolepsy ve cox gunduz yuxululuq mualice komek edir Xususile maraq GABA nin semereliliyini artiraraq yuxusuzluqlari azaltan benzodiazepin dermanlaridir GABA ates esikini artiraraq noronlarin heyecanini azaldir Benzodiazepin GABA reseptorunun GABA ya daha yaxsi baglanmasina sebeb olur ve dermani yuxuya sebeb olur Umumiyyetle bu mualiceler davranis mualicesi ugursuz qaldiqdan sonra verilir Sakitlesdirici kimi narkotikler yuxusuzlugun mualicesinde yaxsi isleye bilseler de bu mualiceler ilk mualice deyildir Narcolepsy kimi bezi yuxu pozgunluqlari farmakoloji mualice teleb edir Istinadlar RedakteMenbe https az wikipedia org w index php title Somnologiya amp oldid 5993867, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.