fbpx
Wikipedia

Simeon Bekbulatoviç

Simeon Bekbulatoviç (rus.Симеон Бекбулатович; d. Sain-Bulat, rus.Саин-Булат; ö. 5 yanvar 1616), Qasım xanlığının xanlarındanRusiyanın çarlarındandır.

Simeon Bekbulatoviç
rus.Симеон Бекбулатович

Simeon Bek Bulatoviç, naməlum rəssamın portreti, 16-cı əsrin ikinci yarısı, 17-ci əsrin əvvəlləri
Sələfi IV İvan Qroznı
Xələfi IV İvan Qroznı
Sələfi Şah Əli
Xələfi Mustafaəli xan
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi XVI əsr
Vəfat tarixi 5 yanvar 1616(1616-01-05)
Vəfat yeri
Dəfn yeri
  • Simonov Monastery[d]
Atası Bəybulat
Həyat yoldaşı Anastasiya İvanovna Mstislavskaya

Sayın Bulat... Rus tarixində bu ad tez-tez gözə çarpmaqdadır; hətta Moskva çarı kimi... Sayın Bulat Bek Bulat sultanın oğlu, Gəraylar sülaləsindəndir; Qızıl Orda xanı Əhməd xanın nəticəsidir. Dediyimiz kimi o, birbaşa Çingiz xanın özünün düz xətlə gələn nəslindəndir; atası Bek Bulat Əhməd (Axmat) xanın nəvəsi, Axmat xan da öz növbəsində Cucinin törəməsidir.

XVI əsrin 50-ci illərində şahzadə Bek Bulat İvan Qroznı ilə müttəfiq kimi fəaliyyətə keçmişdi. 1552-ci ildə Moskvaya səfir kimi gəldi və daha geri dönmədi. Həm də tezliklə çarla bacanaq olur; Kabarda xanı Temiryürəkin digər qızı Altıncanı alır. o Simeon Bekbulatoviçin anasıdır. (Qeyd: digər 3-cü bacını da Həştərxan hakimi İsmayılın oğlu Dinahmad almışdı; bu ailənin qızlarının hökmdarlara gəlin getməsi ilk hadisə deyildi, II Sultan Bəyazidin xatunu, Yavuz Sultan Səlimin anası Gülbahar xanım da bu ocaqdan çıxmışdı).

Rus çarı bərk güvəndiyi Bek Bulatı 1558-ci ildə Noqay Ordasının sərkarı təyin etmiş və Bek Bulatın 1563-cü ildə Smolenskin zəbt olunub rus torpaqlarına qatılması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etməsi məlumdur. 1566-cı ildə Rusun həmişə öz "başını qatdığı" hərbi yürüşlərin birində öldürülür. Bu zaman Kasım xanı Şah Ali xan da öldüyündən Astarxan şahzadəsi adlanan Sayın Bulat Kasım xanları taxtına sahib olur. Atasına xatir İvan Qroznıya yaxınlaşır; Sayın Bulat onun İsveçlilərlə apardığı müharibədə iştirak edir. Hələ cavan olan İvan Qroznı özü qoşuna rəhbərlik edirdi; Sayın Bulat da daim onun yanında bulunurdu. 1567-ci ildə Kasım xanlığı taxtına əyləşir; 1573-cü ilədək xanlıq edir. Həmin ilin iyulunda şahzadə Sayın Bulat xristianlığı qəbul edib Simeon adını alır.1. Gənc Simeon Bekbulatoviç həmən knyaz Çerkasskinin dul qadını (bu xanım knyaz İvan Mstislavoviçin qızı Anastasiya idi) ilə evlənir. Indi artıq Sayın Bulatın, yeni Simeonun müsəlman Kasım xanlığına heç bir iddiası ola bilməzdi!

Qasım xanlığı 15 –ci əsrdə meydana gəlmişdi və mərkəzi də Oka çayı üzərində yerləşən Kasım şəhəri (müasir Kasimov) idi. Xanlığın birinci hakimi Qasım xan (1452-1469) olduğundan səltənət də, paytaxt da onun adıyla adlanırdı. Bu qədim şəhərin ilk adı Xan Kermen ("Xan şəhəri") olmuşdu. Lakin 1152-ci ildə Moskva knyazı Yuri Dolqoruki onu zəbt etdikdən sonra şəhər ta Kasimov olana qədər yerli xalqın adıyla - Mişer (mişer~mişar tatarlarının adıyla) adlanmağa başlayır.

Sayın Bulat – Simeon Rus taxt-tacına dəvət alarkən Xan Kermendə yaşayırdı. Onun Rus çarının yanında xidmətə başlaması ilə Kasım xanlığına Sibir xanları komandanından Kasım xanının nəvəsi Araslan xan keçir. O, Kuçumun ruslarla döyüşdə öldürülən oğlu Alinin oğludur. Kasımın sonuncu xanı Seyid Bürhan isə onun oğludur.

1575-ci ildə İvan Qroznı onu bütün Rusun Böyük Knyazı elan edir. Moskva çar taxtına əyləşdirir. Rus çarı təyin olunanadək həm də o, Boyar Dumasına rəhbərlik edirdi.

Əlbəttə, ruslar, rus tarixçiləri belə onun çarlığı haqqında susmağa üstünlük verirlər; tarix kitablarında bu barədə verilən məlumatlar isə bir maskaradın bəyanı təsiri bağışlayır. Təbii ki, rus hakim dinastiyasında da, hətta Rusiyanın adlı-sanlı məruf şəxsiyyətləri sırasında da onun adına heç bir yerdə rast gəlmək mümkün deyil. Bu faktın müəmmalı cəhəti odur ki, İvan Qroznının niyə belə etdiyinin əsil səbəbi də aşkar deyil və ya həmin səbəbi birbaşa açıqlayan "böyük səbəb" ortada yoxdur.

Lakin bu ad və bütün tarixi fakt tarixin özünün lal səhifələrindən birbaşa deyilməsə də həmin dövrün tarixi şəraiti bu barədə olan fikirləri müəyyən istiqamətə yönəldə bilir. Moskva Rusu (bu zaman o, Moskva dövləti-Moskva Rusu adlanırdı; Mərkəzi Rus dövləti hələ yaranmamışdı) Qızıl Orda imperiyasının xələfləri olan güclü xanlıqlar ilə mürəkkəb münasibətlər şəraitində yaşamaqda idi. Kazan və Astarxan xanlığı ləğv edilmişdisə də, Sibir və Kırım xanlıqları çox güclü idi. Moskva Rusu xüsusən Kırım xanlığından cəzana gəlmişdi. Bir az irəli gedək: İvan Qroznı özü və yaxın xələfləri əsrin sonunadək Sibir xanlığını itaətə gətirəcəkdilər; Kırım xanlığının isə işğalı və Rusiyaya isə düz 200 il sonra keçməsi işi II Yekaterina dövründə olacaqdı.

İvan Qroznı çox ehtimal ki, keçmiş Kazan xanlığı və qonşu Kasım xanlığı ilə yaxşı münasibətlərə əsaslanmaqla Kırımdan olan ardıcıl hücumlarını da bu hərəkətləri ilə önləmək istəyirdi. Cəsur və igid xan olan Dövlət Gəray Astarxan və Kazan xanlığının heyfini çıxmaq, daha doğrucu, onları geri almaq ümidi ilə Moskvaya olan tələbindən əl çəkmirdi. Nəzərə alaq ki, ələ keçirilən Kazan və Astarxan müsəlman ölkələri zorla xristianlığa gətirilməklə qanlı girdabda çırpınırdı. Dövlət Gəray hücum edib Moskvanı yandırdı. Qroznı həmin an canini zorla qurtarmışdi; xəzinəsini isə gah Novqorodda, gah Voloqdada gizlədirdi. Təhlükə böyük idi... Hər halda müasirlərinin fikrinsə, sehirbazlara, cadugərlərə bərk inanan çardan hər bir ağlasığmaz təşəbbüs və tədbirləri gözləmək mümkün idi. Onların nəhs falını öz üzərindən adlatdırmaq üçün hər halda "Yusif Sərrac" tapılmışdı. Qroznı hakimiyyətdən əl çəkir; onun heç bir işinə qarışmır. Bu fakt özlüyündə bir "oyun" olsa belə, hər halda İvan Qroznının gözündə Sayın Bulatın sədaqətli adam olması idi. Ivan Qroznı "şübhə azarında" çabalayaraq ən yaxınlarını edam etdirdiyi bir şəraitdə bu sədaqət bizim də gözümüzdə böyüyür, gözümüzü açmağa sövq edir.

Sayın Bulat ölkəni ədalətlə idarə edirdi. Deyirlər ki, o çarlığı nəhayət təhvil verib onun üçün udel verilmiş Tverə yola düşəndə xalq onu göz yaşları ilə yola salırdı; qarşılayan Tver əhalisi isə onun ədalətliliyini və rəhmdilliyini bildiyindən yeni hakimlərini sevinc və razılıq yaşları ilə qarşılayırdılar. Ardınca IV Ivan Simeon Bekbulatoviçə ayrıca Tver və Torjoku verməklə onun hakimiyyətini məhdudlaşdırırdı və ona "Tver böyük knyazı" titulu verir. 1584-cü ildə IV İvanın ölməsi ilə Sayın Bulatın çətin günləri başlanır. Hakimiyyətə keçmiş ayıq-sayıq adam olan Boris Qodunov çarlığa şərik kimi ondan ehtiyat edirdi. Buna görə də onun mal-mülkünü müsadirə etdirib, titullarından da məhrum etdirdi. Bu titul və şöhrəti, eləcə də torpaqlarını o Yalançı Dmitrinin vaxtında tamamilə itirir.

Rus əyanları yenə dinc oturmurdular. Onlar birdən-birə zühur edən, özünə İvan Qroznının uşaqkən faciəli şəkildə həlak olan oğlu Dmitrinin adını götürən bu "əldəqayırma" çardan yaxalarını qurtarmaq, rus taxtına əsil çar qanından olan nəfəri təyin etmək istəyirdilər. Onlar çar Simeon Bekbulatoviçi xatırladılar. Axı bu "xaçlanmış xan" bir vaxt İvan Qroznının öz iradəsincə Moskva taxtında oturdulmuşdu. Həm də Sayın Bulat da Yalançı Dmitrini bir çox adlı-sanlı rus əyanları kimi qanuni hökmdar hesab etmirdi. Xülasə, bu düşüncələr, örtülü planlar həyata keçmədən Yalançı Dmitriyə çatdırıldı. 25 mart 1606-cı ildə onu monaxlığa keçirdilər Monastıra sürgün etdirilən Simeon Bek Bulatoviçin gözləri tutulmuşdu. Yalançı Dmitri öldükdən sonra onun yerinə göz tikən Vasili Şuyski "köhnə padişah" Sayın Bulatı unutmamışdı; onu özünə rəqib görürdü. Rus tarixində ləkəli ad qoyub gedən Vasili Şuyski onun bir vaxtlar çar olduğundan bərk xofa düşmüşdü; odur ki, dərhal bu məhbəslər dustağını Solovkiyə göndərir, ailəsinə divan tutur. Sayın Bulatın altı uşağının altısını da (3 oğlan, 3 qız) öldürtdürür. Beləcə Çingiz xanın nəvəsi bədbəxt Sayın Bulatın 1616-cı iliin yanvarında ömrü başa çatır. Moskvadakı Simonov Monastırında dəfn olunur. Onun qəbrinin üstündə sadəcə "allah bəndəsi çar Simeon Bek Bulatoviç" yazılmışdır.

Bundan düz 25 il sonra həmin əsrin 40-cı illərində Simeon Bekbulatın sağ qalan nəvələri məhbəsdən azad olunur. Onlardan biri gələcək çar yeniyetmə Pyotrun müəllimi - komandiri olmuşdur. Onun rotası, şəxsən özü 1711-ci il Purut savaşında Pyotru və arvadı Yekaterinanı labüd olan biabırçı əsirlikdən azad etmişdi. Ivan Bulatov (Sayın Bulatın nəvələri rəsmən Bulatov soyadını götürmüşdülər; bulat "naxışlı qədim Asiya poladı"; polad qılınc, möhkəm, etibarlı; türk dillərində bulat, bolat, polad, pulat şəkillərində işlənilir (bax: Radlov 4. 1278, 1374) 1738-ci ildə feldmarşal Minixin komandanlığı altında Kırıma hərbi yürüş əsnasında ölmüşdür. Onun da oğlu Leonti 1741-ci ildəki Pyotrun qızı Yelizavetanının xeyrinə saray çevrilişində iştirak edir və sonra 7 illik müharibədə həlak olur. Onun oğlu Mixail isə dekabrist Bulatovun atasıdır. Məşhur dekabrist Bulatovla isə bu şəcərənin daha bir yeni və mənalı ömrü başlanır.

  • Minaxanım Təkləli, Türk əsilli görkəmli şəxsiyyətlər,
  • Лилеев Н.В. Симеон Бекбулатович хан Касимовский, Великий князь Всея Руси, впоследствии Великий князь Тверской. 1567-1616 гг. (исторический очерк) Тверь, 1891: (Тип. Губерн. Правления). - 126 с.
Simeon Bekbulatoviç
simeon, bekbulatoviç, Симеон, Бекбулатович, sain, bulat, Саин, Булат, yanvar, 1616, qasım, xanlığının, xanlarından, rusiyanın, çarlarındandır, Симеон, Бекбулатовичsimeon, bulatoviç, naməlum, rəssamın, portreti, əsrin, ikinci, yarısı, əsrin, əvvəlləribütöv, rus. Simeon Bekbulatovic Dil Izle Redakte Simeon Bekbulatovic rus Simeon Bekbulatovich d Sain Bulat rus Sain Bulat o 5 yanvar 1616 Qasim xanliginin xanlarindan ve Rusiyanin carlarindandir Simeon Bekbulatovicrus Simeon BekbulatovichSimeon Bek Bulatovic namelum ressamin portreti 16 ci esrin ikinci yarisi 17 ci esrin evvelleriButov Rusiyanin Hokumdari Cari ve Boyuk Knyazi1575 1576Selefi IV Ivan QrozniXelefi IV Ivan QrozniQasim xani1567 1573Selefi Sah EliXelefi Mustafaeli xanTver knyazligi1576 1585Sexsi melumatlarDogum tarixi XVI esrVefat tarixi 5 yanvar 1616 1616 01 05 Vefat yeri Moskva Car RusiyasiDefn yeri Simonov Monastery d Atasi BeybulatHeyat yoldasi Anastasiya Ivanovna MstislavskayaHeyati RedakteSayin Bulat Rus tarixinde bu ad tez tez goze carpmaqdadir hetta Moskva cari kimi Sayin Bulat Bek Bulat sultanin oglu Geraylar sulalesindendir Qizil Orda xani Ehmed xanin neticesidir Dediyimiz kimi o birbasa Cingiz xanin ozunun duz xetle gelen neslindendir atasi Bek Bulat Ehmed Axmat xanin nevesi Axmat xan da oz novbesinde Cucinin toremesidir XVI esrin 50 ci illerinde sahzade Bek Bulat Ivan Qrozni ile muttefiq kimi fealiyyete kecmisdi 1552 ci ilde Moskvaya sefir kimi geldi ve daha geri donmedi Hem de tezlikle carla bacanaq olur Kabarda xani Temiryurekin diger qizi Altincani alir o Simeon Bekbulatovicin anasidir Qeyd diger 3 cu bacini da Hesterxan hakimi Ismayilin oglu Dinahmad almisdi bu ailenin qizlarinin hokmdarlara gelin getmesi ilk hadise deyildi II Sultan Beyazidin xatunu Yavuz Sultan Selimin anasi Gulbahar xanim da bu ocaqdan cixmisdi Rus cari berk guvendiyi Bek Bulati 1558 ci ilde Noqay Ordasinin serkari teyin etmis ve Bek Bulatin 1563 cu ilde Smolenskin zebt olunub rus torpaqlarina qatilmasi ugrunda geden doyuslerde istirak etmesi melumdur 1566 ci ilde Rusun hemise oz basini qatdigi herbi yuruslerin birinde oldurulur Bu zaman Kasim xani Sah Ali xan da olduyunden Astarxan sahzadesi adlanan Sayin Bulat Kasim xanlari taxtina sahib olur Atasina xatir Ivan Qrozniya yaxinlasir Sayin Bulat onun Isveclilerle apardigi muharibede istirak edir Hele cavan olan Ivan Qrozni ozu qosuna rehberlik edirdi Sayin Bulat da daim onun yaninda bulunurdu 1567 ci ilde Kasim xanligi taxtina eylesir 1573 cu iledek xanliq edir Hemin ilin iyulunda sahzade Sayin Bulat xristianligi qebul edib Simeon adini alir 1 Genc Simeon Bekbulatovic hemen knyaz Cerkasskinin dul qadini bu xanim knyaz Ivan Mstislavovicin qizi Anastasiya idi ile evlenir Indi artiq Sayin Bulatin yeni Simeonun muselman Kasim xanligina hec bir iddiasi ola bilmezdi Qasim xanligi 15 ci esrde meydana gelmisdi ve merkezi de Oka cayi uzerinde yerlesen Kasim seheri muasir Kasimov idi Xanligin birinci hakimi Qasim xan 1452 1469 oldugundan seltenet de paytaxt da onun adiyla adlanirdi Bu qedim seherin ilk adi Xan Kermen Xan seheri olmusdu Lakin 1152 ci ilde Moskva knyazi Yuri Dolqoruki onu zebt etdikden sonra seher ta Kasimov olana qeder yerli xalqin adiyla Miser miser misar tatarlarinin adiyla adlanmaga baslayir Sayin Bulat Simeon Rus taxt tacina devet alarken Xan Kermende yasayirdi Onun Rus carinin yaninda xidmete baslamasi ile Kasim xanligina Sibir xanlari komandanindan Kasim xaninin nevesi Araslan xan kecir O Kucumun ruslarla doyusde oldurulen oglu Alinin ogludur Kasimin sonuncu xani Seyid Burhan ise onun ogludur 1575 ci ilde Ivan Qrozni onu butun Rusun Boyuk Knyazi elan edir Moskva car taxtina eylesdirir Rus cari teyin olunanadek hem de o Boyar Dumasina rehberlik edirdi Elbette ruslar rus tarixcileri bele onun carligi haqqinda susmaga ustunluk verirler tarix kitablarinda bu barede verilen melumatlar ise bir maskaradin beyani tesiri bagislayir Tebii ki rus hakim dinastiyasinda da hetta Rusiyanin adli sanli meruf sexsiyyetleri sirasinda da onun adina hec bir yerde rast gelmek mumkun deyil Bu faktin muemmali ceheti odur ki Ivan Qrozninin niye bele etdiyinin esil sebebi de askar deyil ve ya hemin sebebi birbasa aciqlayan boyuk sebeb ortada yoxdur Lakin bu ad ve butun tarixi fakt tarixin ozunun lal sehifelerinden birbasa deyilmese de hemin dovrun tarixi seraiti bu barede olan fikirleri mueyyen istiqamete yonelde bilir Moskva Rusu bu zaman o Moskva dovleti Moskva Rusu adlanirdi Merkezi Rus dovleti hele yaranmamisdi Qizil Orda imperiyasinin xelefleri olan guclu xanliqlar ile murekkeb munasibetler seraitinde yasamaqda idi Kazan ve Astarxan xanligi legv edilmisdise de Sibir ve Kirim xanliqlari cox guclu idi Moskva Rusu xususen Kirim xanligindan cezana gelmisdi Bir az ireli gedek Ivan Qrozni ozu ve yaxin xelefleri esrin sonunadek Sibir xanligini itaete getirecekdiler Kirim xanliginin ise isgali ve Rusiyaya ise duz 200 il sonra kecmesi isi II Yekaterina dovrunde olacaqdi Ivan Qrozni cox ehtimal ki kecmis Kazan xanligi ve qonsu Kasim xanligi ile yaxsi munasibetlere esaslanmaqla Kirimdan olan ardicil hucumlarini da bu hereketleri ile onlemek isteyirdi Cesur ve igid xan olan Dovlet Geray Astarxan ve Kazan xanliginin heyfini cixmaq daha dogrucu onlari geri almaq umidi ile Moskvaya olan telebinden el cekmirdi Nezere alaq ki ele kecirilen Kazan ve Astarxan muselman olkeleri zorla xristianliga getirilmekle qanli girdabda cirpinirdi Dovlet Geray hucum edib Moskvani yandirdi Qrozni hemin an canini zorla qurtarmisdi xezinesini ise gah Novqorodda gah Voloqdada gizledirdi Tehluke boyuk idi Her halda muasirlerinin fikrinse sehirbazlara cadugerlere berk inanan cardan her bir aglasigmaz tesebbus ve tedbirleri gozlemek mumkun idi Onlarin nehs falini oz uzerinden adlatdirmaq ucun her halda Yusif Serrac tapilmisdi Qrozni hakimiyyetden el cekir onun hec bir isine qarismir Bu fakt ozluyunde bir oyun olsa bele her halda Ivan Qrozninin gozunde Sayin Bulatin sedaqetli adam olmasi idi Ivan Qrozni subhe azarinda cabalayaraq en yaxinlarini edam etdirdiyi bir seraitde bu sedaqet bizim de gozumuzde boyuyur gozumuzu acmaga sovq edir Sayin Bulat olkeni edaletle idare edirdi Deyirler ki o carligi nehayet tehvil verib onun ucun udel verilmis Tvere yola dusende xalq onu goz yaslari ile yola salirdi qarsilayan Tver ehalisi ise onun edaletliliyini ve rehmdilliyini bildiyinden yeni hakimlerini sevinc ve raziliq yaslari ile qarsilayirdilar Ardinca IV Ivan Simeon Bekbulatovice ayrica Tver ve Torjoku vermekle onun hakimiyyetini mehdudlasdirirdi ve ona Tver boyuk knyazi titulu verir 1584 cu ilde IV Ivanin olmesi ile Sayin Bulatin cetin gunleri baslanir Hakimiyyete kecmis ayiq sayiq adam olan Boris Qodunov carliga serik kimi ondan ehtiyat edirdi Buna gore de onun mal mulkunu musadire etdirib titullarindan da mehrum etdirdi Bu titul ve sohreti elece de torpaqlarini o Yalanci Dmitrinin vaxtinda tamamile itirir Rus eyanlari yene dinc oturmurdular Onlar birden bire zuhur eden ozune Ivan Qrozninin usaqken facieli sekilde helak olan oglu Dmitrinin adini goturen bu eldeqayirma cardan yaxalarini qurtarmaq rus taxtina esil car qanindan olan neferi teyin etmek isteyirdiler Onlar car Simeon Bekbulatovici xatirladilar Axi bu xaclanmis xan bir vaxt Ivan Qrozninin oz iradesince Moskva taxtinda oturdulmusdu Hem de Sayin Bulat da Yalanci Dmitrini bir cox adli sanli rus eyanlari kimi qanuni hokmdar hesab etmirdi Xulase bu dusunceler ortulu planlar heyata kecmeden Yalanci Dmitriye catdirildi 25 mart 1606 ci ilde onu monaxliga kecirdiler Monastira surgun etdirilen Simeon Bek Bulatovicin gozleri tutulmusdu Yalanci Dmitri oldukden sonra onun yerine goz tiken Vasili Suyski kohne padisah Sayin Bulati unutmamisdi onu ozune reqib gorurdu Rus tarixinde lekeli ad qoyub geden Vasili Suyski onun bir vaxtlar car oldugundan berk xofa dusmusdu odur ki derhal bu mehbesler dustagini Solovkiye gonderir ailesine divan tutur Sayin Bulatin alti usaginin altisini da 3 oglan 3 qiz oldurtdurur Belece Cingiz xanin nevesi bedbext Sayin Bulatin 1616 ci iliin yanvarinda omru basa catir Moskvadaki Simonov Monastirinda defn olunur Onun qebrinin ustunde sadece allah bendesi car Simeon Bek Bulatovic yazilmisdir Bundan duz 25 il sonra hemin esrin 40 ci illerinde Simeon Bekbulatin sag qalan neveleri mehbesden azad olunur Onlardan biri gelecek car yeniyetme Pyotrun muellimi komandiri olmusdur Onun rotasi sexsen ozu 1711 ci il Purut savasinda Pyotru ve arvadi Yekaterinani labud olan biabirci esirlikden azad etmisdi Ivan Bulatov Sayin Bulatin neveleri resmen Bulatov soyadini goturmusduler bulat naxisli qedim Asiya poladi polad qilinc mohkem etibarli turk dillerinde bulat bolat polad pulat sekillerinde islenilir bax Radlov 4 1278 1374 1738 ci ilde feldmarsal Minixin komandanligi altinda Kirima herbi yurus esnasinda olmusdur Onun da oglu Leonti 1741 ci ildeki Pyotrun qizi Yelizavetaninin xeyrine saray cevrilisinde istirak edir ve sonra 7 illik muharibede helak olur Onun oglu Mixail ise dekabrist Bulatovun atasidir Meshur dekabrist Bulatovla ise bu secerenin daha bir yeni ve menali omru baslanir Edebiyyat RedakteMinaxanim Tekleli Turk esilli gorkemli sexsiyyetler Lileev N V Simeon Bekbulatovich han Kasimovskij Velikij knyaz Vseya Rusi vposledstvii Velikij knyaz Tverskoj 1567 1616 gg istoricheskij ocherk Tver 1891 Tip Gubern Pravleniya 126 s Istinadlar RedakteMenbe https az wikipedia org w index php title Simeon Bekbulatovic amp oldid 5513553, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.