fbpx
Wikipedia

Rafizilər

Rafizilik eyni zamanda "rafidah" olaraq tərcümə olunan bir ərəb sözüdür (cəm çoxluq ərəb.الرافضة‎‎ ar-rāfiḍa; çoxlu cəm ərəb.روافض‎‎ ravāfiḍ; tək ərəb.رافضي‎‎ rāfiḍī) "rədd edənlər" və ya "imtina edənlər" mənasını verir. Söz ərəbcə samit kökdən ر ف ض (r-f-ḍ) düzəlib, fel olaraq "rədd etmək" mənasını verir. Cəm olmayan tək forma رافضي rāfiḍī "rədd edən" dir.

Termin bəzi sünni müsəlmanlar tərəfindən şiələri Əbu Bəkr, ÖmərOsmanı Məhəmmədin qanuni varisləri kimi tanımadıqları, Əlini ilk varisi olaraq tanıdıqları üçün təhqiramiz şəkildə istifadə olunur.

Mündəricat

Rafizi termini bir mənbəyə görə, Zeyd ibn Əlinin Üməyyə Xilafətinə qarşı qaldırdığı üsyanda yaranmışdır. Rafizi ilk iki Raşidi xəlifəsini qınamamaq siyasətinə sahib olan Zeydi tərk edən və Zeydi dəstəkləməkdən imtina edən Kufəlilərə istinad edir. Zeyd ibn Əli Əlini Məhəmməddən sonra ən ali hesab edir, lakin dəstəyini artırmaq üçün üsyanında Əbu Bəkr və Ömərin xilafətini diplomatik məqsədlə qınamaqdan imtina edirdi. Əbu Bəkr və Ömərin xilafətinə, insanların Əlinin hakimiyyətini rədd edib etməməsini görmək üçün Allah tərəfindən bir imtahan olaraq gördü.

Termin mənası zaman keçdikcə bir neçə dəyişikliyə uğradı. Zeyd mənbələrinə görə Zeyd ibn Əlinin bəzi kufəlilərə qarşı işlətdikləri termin Əbu Bəkr və Ömərdən imtina etmələri ilə əlaqəli deyil, lakin Zeyd ibn Əlini rədd etmələri ilə əlaqəli idi. Çünki onlar Cəfər Əs-Sadiqi imam hesab edirdilər.

O dedi: "Allah ən böyükdür! Allaha and içirəm, hamınız Allah Rəsulunun öz ifadəsində qeyd etdiyi rafizilərsiniz: ((Məndən sonra Əhli-beytin yolunu rədd edən bir xalq olacaq və deyəcəklər ki, yaxşılara əmr verən və pisliyi qadağan edən heç bir şey yoxdur! Dində təqlid edib şıltaqlıqlarına tabe olacaqlar...))."

ÜməyyəAbbasi sünni liderlərinin dövründə, ilk sünni Rəşidi, yəni Əbu Bəkr, ÖmərOsmanı rədd etdiklərini xatırlatmaq üçün On iki imam şiəliyi üçün aşağılayıcı məşhur bir terminə çevrildi.

Müasir dövrdə rafizi termini əsasən şiələrin edam edilməsini əsaslandırmaq üçün İŞİD kimi Sələfi cihadizmində istifadə olunur.

Rafidanın dəqiq mənşəyi ilə bağlı çox mübahisələr var. Əvvəlki nümunələrdən biri, 888-ci ildə vəfat edən Əmad ibn Muḥammad Barqī'nın Maḥsinindəndir. Maḥsin bir hissəsi Cəfər Əs-Sadiqə həsr olunan rafidanın (rafizi) istifadə hallarını göstərir:

Bir adam İmam Cəfər Əs-Sadiqin yanına gəldi ki, kimsə ona Rafizi olmaqdan ötrü xəbərdarlıq etdi və İmam Cəfər cavab verdi: "Allaha and olsun ki, bizim öyrətdiyimizə əməl edib bizə yalan danışmadığınız müddətcə Allahın sizə verdiyi bu ad mükəmməldir." Məhəmməd əl-Baqir də bu hadisəni özünə işarə edib xatırladaraq: “Mən rafizilərdənəm" buyurdu.

Muğirə ibn Şöbənin rafizi terminini onu rədd edənlərə qarşı işlətdiyi deyilir.

Digərləri, mənşəyi üçün başqa bir tarixi mətnə ​​istinad edirlər. Cəfər Əs-Sadiq rafizinin ilk öncə Allah tərəfindən verildiyi və İbrani Müqəddəs Kitabında və Əhdi-Cədiddə qorunmuş bir şərəf olduğuna inandığını söylədi: o, firon əhli arasında onu və yolunu rədd edən və Musaya qoşulan 70 nəfərin olduğunu söylədi. Allah həmin 70 adamı Rafida (Rafizi) adlandırdı. Fironu rədd etdikləri, ibadətlərində güclü olduqları və Musaya, Haruna və nəsillərinə olan sevgilərinə görə Musanın ordusunda Rafizi olaraq xatırlandı.

Cəfər Sadiq daha sonra deyir ki, Allah Musaya vəhy etdi: "Bu adını Tövratda qoy, çünki mən bunları özümlə adlandırdım və onlara hədiyyə etdim." Cəfər Sadiq Məhəmməd ailəsinin şiələrini daxil etmək üçün bu sözün istifadəsini genişləndirir.

On iki imam şiələri inanırlar ki, Məhəmmədin ölümündən sonra, pislikləri rədd edən tək əqidə olduqlarına inanır, bu da onları orijinal Rafizinin varisləri edər._

Pisliyi rədd etmələrini Zeyd ibn Əlinin gücünü tərk etmək və Əlinin yollarına sadiq qalmaq hesab etdilər. Halbuki bu termin Quranda rast gəlinmir. Rafizinin orijinal mətnlərdə bəhs edildiyini israr edənlər də var, amma düşmənlər sonradan rafida (rafizi) adlı daxil olan konteksti sildilər.

Rumi (Mövlana) öz "Məsnəvi" əsərində ("Kitabın hekayəsi" kitabı, şeir 844) Əbu Bəkr adında bir insan belə tapılmayan Səbzəvar (indiki İranda) sakinlərini Rafizilər adlandırır. Bu B. Forouzanfar və R.A.Nikolson tərəfindən ən etibarlı sayılan 677 H Gh (1279 Qriqorian) adlı Məsnəvinin ən qədim nüsxəsidir.

On dördüncü əsr sünni səyyahı İbn Bətutə 1326-cı ildə Suriyaya səfəri zamanı çoxları tərəfindən ğulat təriqəti kimi qəbul edilən Ələvi haqqında açıqlamasında istifadə etmişdir. Termin bu gün də bu şəkildə istifadə edilməyə davam edir. Rafizi (rafida) bəzən mülayimlər üçün ekstremistlər və əş-Şiələri göstərmək üçün istifadə olunurdu.

İraqSuriya hökumətini zəiflətmək məsələsindəki təbliğatlarda İraq Şam İslam Dövləti, eləcə də Suriya müxalif üsyançıları tez-tez kampaniyalarında şiə müsəlmanlarına müraciət etmək üçün tez-tez "rafidah" ​(rafizi) ifadəsini istifadə edirlər. Ələvilər 'Nusayri' olaraq adlanır. İŞİD jurnalı "Dabiq" in 13-cü sayında Rafida: İbn Səbadan Dəccala qədər adlı məqalə var və "şiələrə qarşı yönəlmiş daha şiddətli ritorik səhifələrin", "amerikalılardan daha təhlükəli və daha öldürücüdür..." olduğunu iddia edir. Məqalə İŞİD-in mürtəd olduqlarını iddia etdiyi şiə müsəlmanlarının öldürülməsinə haqq qazandırır.

Səudiyyə Ərəbistanında bu gün şiələrə Rafizi deyilir. İraqda Şiə əleyhinə material hələ də üzə çıxmaqdadır. Ali Şuranın bir üzvünün şiələri öldürmək əmrlərini özündə cəmləşdirən "Tövhid ölkəsindəki Rafizilik" adı ilə düzəliş edildikdən sonra bir diskussiya yayımlandı.

1993-cü ilə qədər Səudiyyə Ərəbistanında məktəb kitabları şiə İslamını açıq şəkildə rədd etdi və kitablarda şiə rafiziyinə istinad edildi. Etirazlardan sonra tədris planı dəyişdirildi və rafida artıq mətn kitablarında istifadə edilmədi; Şiə İslamı inancları hələ də kitablarda pislənilir.

Müəyyən məqamlarda, şiələr gündəlik onlara qarşı istifadə olunan bu mənfi termini dəyişdirərək müsbət bir şeyə çevirmək qərarına gəldilər. Şiələr bəzən özlərini Ravafid, rədd edən biri olaraq təyin etdilər; sünnilərin ilk xəlifələri qəbul etməkdən imtina etdiyi şiələri təsvir etmək üçün tətbiq olunan ləkələmə terminidir. Üməyyə zülmünə qarşı üsyan qaldırdıqları onlara qürur hissi verdiyi üçün özlərini bir Ravafid adlandırmağa qərar verdilər. İllər keçdikcə Rafida Şiə dünyasında təhqiramiz bir ləqəbdən müsbət tərifi ifadə edən bir ada çevrildi. Cəmiyyət arasında hörmətli sözü işlətməklə yanaşı, həm də pisliyi rədd etdikləri, pisliyə tərəf dönmədiklərini qədim tarix hekayələrinə yazaraq bu müsbət termini daha da artırdılar.

Əhməd Cövdət paşa tərəfindən müəyyən edildiyi kimi, şiəlik ilk növbədə Qeysanizmi inkişaf etdirdi; bu da beş imam şiəliyi, yeddi imam şiəliyion iki imam şiəliyi kimi tanınan üç böyük qrupa ayrıldı. Zeydi olmayanlar şiələrin qalan hissələrindən ayrıldıqları zaman zeydilər tərəfindən "Rafida" (rafizi) deyilir.

 • İslam (qısa məlumat kitabı). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası. Bakı: 1989, səh.98.
 • Əl-Məhasin.cild.1.səh.157.bab.24.hədis.90-92.
 1. Kohlberg, Etan Journal of the American Oriental Society, Vol. 99, No.4 (Oct.- Dec., 1979), pp. 677-679
 2. Islam QA, , retrieved on 27 July 2015. ' Əli (Allah ondan razı olsun) dini mətnlər əsasında hökmdar olmalı olduğunu və qiyamət gününə qədər geri qayıdacağını söyləyən ilk adam idi. O, (Abdullah ibn Səba) ilk üç xəlifəyə və Səhabələrə açıq şəkildə xəyanət edənlərdən də biri idi. Bu inancların hamısı Rafizilərin nəzərində əsasdır. '
 3. Ahmad Kazemi Moussavi; Karim Douglas Crow (2005). Facing One Qiblah: Legal and Doctrinal Aspects of Sunni and Shi'ah Muslims. Pustaka Nasional Pte Ltd. səh. 186. ISBN 9789971775520.
 4. Najam Haider (26 Sep 2011). The Origins of the Shī'a: Identity, Ritual, and Sacred Space in Eighth-Century Kūfa. Cambridge University Press. 196–7. ISBN 9781139503310.
 5. Najībābādī, Akbar (2000). History of Islam Volume 2. Darussalam Publishers. səh. 229. ISBN 978-9960892863.
 6. Suleiman, Yasir, ed. (21 Apr 2010). Living Islamic History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenbrand (illustrated). Oxford University Press. səh. 11. ISBN 9780748642199.
 7. حلمي, مصطفى. . . 2 August 2017 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2 August 2017.
 8. al-Hussein al-Houthi, Allāma Yahya. . səh. 4.
 9. Wagemakers, Joas (2012-06-11). A Quietist Jihadi. Cambridge University Press. səh. xix. ISBN 978-1107606562.
 10. Wasserstrom, Steve. History of Religions, Vol. 25, No. 1 (Aug., 1985), pp. 1–29
 11. al-Kulayni, Muhammad ibn Ya‘qūb (2015). Al-Kafi (Volume 8). New York City: Islamic Seminary Incorporated. ISBN 9780991430864.
 12. , E. "al-Rafida or al-Rawafid." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online.
 13. Gibb, H.A.R., 'The Travels of Ibn Battuta, Hakluyt, (1999) v.1, p.93
 14. Nasr, Vali, Shia Revival, Norton, (2006) p.53
 15. Abrahamov, Binyamin.Arabica, T. 34, Fasc. 1 (Mar., 1987), pp. 80-105
 16. Madelung, Wilferd. Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to the Sunni Legal System by Devin J. Stewart. Journal of the American Oriental Society, Vol. 120, NO. 1 (Jan.- Mar., 2000), pp. 111-114
 17. Calderwood, Imogen (22 January 2016). . Daily Mail. İstifadə tarixi:22 January 2016.
 18. Jones, Toby. Middle East Report, No. 237 (Winter, 2005), pp. 20-25
 19. Prokop, Michaela. International Affairs, Vol. 79, No. 1 (Jan., 2003), pp. 77-89
 20. "Rawafid." In The Oxford Dictionary of Islam. Ed. John L. Esposito. Oxford Islamic Studies Online..
 21. Ahmed Cevdet Pasha, Kısas-ı Enbiyâ, vol. II, page 12.
 • , Xarici siyasət, 9 avqust, 2013
 • , Xarici siyasət, 29 yanvar, 2014

Rafizilər
rafizilər, rafizilik, eyni, zamanda, rafidah, olaraq, tərcümə, olunan, ərəb, sözüdür, cəm, çoxluq, ərəb, الرافضة, rāfiḍa, çoxlu, cəm, ərəb, روافض, ravāfiḍ, tək, ərəb, رافضي, rāfiḍī, rədd, edənlər, imtina, edənlər, mənasını, verir, söz, ərəbcə, samit, kökdən, d. Rafiziler Dil Izle Redakte Rafizilik eyni zamanda rafidah olaraq tercume olunan bir ereb sozudur cem coxluq ereb الرافضة ar rafiḍa coxlu cem ereb روافض ravafiḍ tek ereb رافضي rafiḍi redd edenler ve ya imtina edenler menasini verir Soz erebce samit kokden ر ف ض r f ḍ duzelib fel olaraq redd etmek menasini verir Cem olmayan tek forma رافضي rafiḍi redd eden dir 1 Termin bezi sunni muselmanlar terefinden sieleri Ebu Bekr Omer ve Osmani Mehemmedin qanuni varisleri kimi tanimadiqlari Elini ilk varisi olaraq tanidiqlari ucun tehqiramiz sekilde istifade olunur 2 Mundericat 1 Menseyi 2 Istifadesi 3 Indiki dovr 4 Hemcinin bax 5 Menbe 6 Istinadlar 7 Xarici linklerMenseyi RedakteRafizi termini bir menbeye gore Zeyd ibn Elinin Umeyye Xilafetine qarsi qaldirdigi usyanda yaranmisdir Rafizi ilk iki Rasidi xelifesini 3 4 qinamamaq siyasetine sahib olan Zeydi terk eden ve Zeydi desteklemekden imtina eden Kufelilere istinad edir 5 6 Zeyd ibn Eli Elini Mehemmedden sonra en ali hesab edir lakin desteyini artirmaq ucun usyaninda Ebu Bekr ve Omerin xilafetini diplomatik meqsedle qinamaqdan imtina edirdi Ebu Bekr ve Omerin xilafetine insanlarin Elinin hakimiyyetini redd edib etmemesini gormek ucun Allah terefinden bir imtahan olaraq gordu 7 Termin menasi zaman kecdikce bir nece deyisikliye ugradi Zeyd menbelerine gore Zeyd ibn Elinin bezi kufelilere qarsi isletdikleri termin Ebu Bekr ve Omerden imtina etmeleri ile elaqeli deyil lakin Zeyd ibn Elini redd etmeleri ile elaqeli idi Cunki onlar Cefer Es Sadiqi imam hesab edirdiler O dedi Allah en boyukdur Allaha and icirem haminiz Allah Resulunun oz ifadesinde qeyd etdiyi rafizilersiniz Menden sonra Ehli beytin yolunu redd eden bir xalq olacaq ve deyecekler ki yaxsilara emr veren ve pisliyi qadagan eden hec bir sey yoxdur Dinde teqlid edib siltaqliqlarina tabe olacaqlar 8 Umeyye ve Abbasi sunni liderlerinin dovrunde ilk sunni Residi yeni Ebu Bekr Omer ve Osmani redd etdiklerini xatirlatmaq ucun On iki imam sieliyi ucun asagilayici meshur bir termine cevrildi 1 Muasir dovrde rafizi termini esasen sielerin edam edilmesini esaslandirmaq ucun ISID kimi Selefi cihadizminde istifade olunur 9 Rafidanin deqiq menseyi ile bagli cox mubahiseler var Evvelki numunelerden biri 888 ci ilde vefat eden Emad ibn Muḥammad Barqi nin Maḥsinindendir Maḥsin bir hissesi Cefer Es Sadiqe hesr olunan rafidanin rafizi istifade hallarini gosterir Bir adam Imam Cefer Es Sadiqin yanina geldi ki kimse ona Rafizi olmaqdan otru xeberdarliq etdi ve Imam Cefer cavab verdi Allaha and olsun ki bizim oyretdiyimize emel edib bize yalan danismadiginiz muddetce Allahin size verdiyi bu ad mukemmeldir Mehemmed el Baqir de bu hadiseni ozune isare edib xatirladaraq Men rafizilerdenem buyurdu 1 Mugire ibn Sobenin rafizi terminini onu redd edenlere qarsi isletdiyi deyilir 10 Digerleri menseyi ucun basqa bir tarixi metne istinad edirler Cefer Es Sadiq rafizinin ilk once Allah terefinden verildiyi ve Ibrani Muqeddes Kitabinda ve Ehdi Cedidde qorunmus bir seref olduguna inandigini soyledi o firon ehli arasinda onu ve yolunu redd eden ve Musaya qosulan 70 neferin oldugunu soyledi Allah hemin 70 adami Rafida Rafizi adlandirdi Fironu redd etdikleri ibadetlerinde guclu olduqlari ve Musaya Haruna ve nesillerine olan sevgilerine gore Musanin ordusunda Rafizi olaraq xatirlandi Cefer Sadiq daha sonra deyir ki Allah Musaya vehy etdi Bu adini Tovratda qoy cunki men bunlari ozumle adlandirdim ve onlara hediyye etdim Cefer Sadiq Mehemmed ailesinin sielerini daxil etmek ucun bu sozun istifadesini genislendirir 11 On iki imam sieleri inanirlar ki Mehemmedin olumunden sonra pislikleri redd eden tek eqide olduqlarina inanir bu da onlari orijinal Rafizinin varisleri eder 12 Pisliyi redd etmelerini Zeyd ibn Elinin gucunu terk etmek ve Elinin yollarina sadiq qalmaq hesab etdiler Halbuki bu termin Quranda rast gelinmir Rafizinin orijinal metnlerde behs edildiyini israr edenler de var amma dusmenler sonradan rafida rafizi adli daxil olan konteksti sildiler 1 Istifadesi RedakteRumi Movlana oz Mesnevi eserinde Kitabin hekayesi kitabi seir 844 Ebu Bekr adinda bir insan bele tapilmayan Sebzevar indiki Iranda sakinlerini Rafiziler adlandirir Bu B Forouzanfar ve R A Nikolson terefinden en etibarli sayilan 677 H Gh 1279 Qriqorian adli Mesnevinin en qedim nusxesidir On dorduncu esr sunni seyyahi Ibn Betute 1326 ci ilde Suriyaya seferi zamani coxlari terefinden gulat teriqeti kimi qebul edilen Elevi haqqinda aciqlamasinda istifade etmisdir 13 Termin bu gun de bu sekilde istifade edilmeye davam edir 14 Rafizi rafida bezen mulayimler ucun ekstremistler ve es Sieleri gostermek ucun istifade olunurdu 15 16 Indiki dovr RedakteIraq ve Suriya hokumetini zeifletmek meselesindeki tebligatlarda Iraq Sam Islam Dovleti elece de Suriya muxalif usyancilari tez tez kampaniyalarinda sie muselmanlarina muraciet etmek ucun tez tez rafidah rafizi ifadesini istifade edirler Eleviler Nusayri olaraq adlanir ISID jurnali Dabiq in 13 cu sayinda Rafida Ibn Sebadan Deccala qeder adli meqale var ve sielere qarsi yonelmis daha siddetli ritorik sehifelerin amerikalilardan daha tehlukeli ve daha oldurucudur oldugunu iddia edir Meqale ISID in murted olduqlarini iddia etdiyi sie muselmanlarinin oldurulmesine haqq qazandirir 17 Seudiyye Erebistaninda bu gun sielere Rafizi deyilir 18 Iraqda Sie eleyhine material hele de uze cixmaqdadir 19 Ali Suranin bir uzvunun sieleri oldurmek emrlerini ozunde cemlesdiren Tovhid olkesindeki Rafizilik adi ile duzelis edildikden sonra bir diskussiya yayimlandi 19 1993 cu ile qeder Seudiyye Erebistaninda mekteb kitablari sie Islamini aciq sekilde redd etdi ve kitablarda sie rafiziyine istinad edildi 20 Etirazlardan sonra tedris plani deyisdirildi ve rafida artiq metn kitablarinda istifade edilmedi Sie Islami inanclari hele de kitablarda pislenilir 20 Mueyyen meqamlarda sieler gundelik onlara qarsi istifade olunan bu menfi termini deyisdirerek musbet bir seye cevirmek qerarina geldiler Sieler bezen ozlerini Ravafid redd eden biri olaraq teyin etdiler sunnilerin ilk xelifeleri qebul etmekden imtina etdiyi sieleri tesvir etmek ucun tetbiq olunan lekeleme terminidir Umeyye zulmune qarsi usyan qaldirdiqlari onlara qurur hissi verdiyi ucun ozlerini bir Ravafid adlandirmaga qerar verdiler 21 Iller kecdikce Rafida Sie dunyasinda tehqiramiz bir leqebden musbet terifi ifade eden bir ada cevrildi 1 Cemiyyet arasinda hormetli sozu isletmekle yanasi hem de pisliyi redd etdikleri pisliye teref donmediklerini qedim tarix hekayelerine yazaraq bu musbet termini daha da artirdilar 10 Ehmed Covdet pasa terefinden mueyyen edildiyi kimi sielik ilk novbede Qeysanizmi inkisaf etdirdi bu da bes imam sieliyi yeddi imam sieliyi ve on iki imam sieliyi kimi taninan uc boyuk qrupa ayrildi Zeydi olmayanlar sielerin qalan hisselerinden ayrildiqlari zaman zeydiler terefinden Rafida rafizi deyilir 22 Hemcinin bax RedakteNasibilik Mehemmedin canisinliyiMenbe RedakteIslam qisa melumat kitabi Azerbaycan Sovet Ensiklopediyasinin Bas Redaksiyasi Baki 1989 seh 98 El Mehasin cild 1 seh 157 bab 24 hedis 90 92 http lib eshia ir 15101 1 157https velayet wordpress com 2014 02 01 rafizi adinin yaranmasiIstinadlar Redakte 1 2 3 4 5 Kohlberg Etan Journal of the American Oriental Society Vol 99 No 4 Oct Dec 1979 pp 677 679 Islam QA Question 220687 The relationship between Jews and baatini esoteric sects retrieved on 27 July 2015 Eli Allah ondan razi olsun dini metnler esasinda hokmdar olmali oldugunu ve qiyamet gunune qeder geri qayidacagini soyleyen ilk adam idi O Abdullah ibn Seba ilk uc xelifeye ve Sehabelere aciq sekilde xeyanet edenlerden de biri idi Bu inanclarin hamisi Rafizilerin nezerinde esasdir Ahmad Kazemi Moussavi Karim Douglas Crow 2005 Facing One Qiblah Legal and Doctrinal Aspects of Sunni and Shi ah Muslims Pustaka Nasional Pte Ltd seh 186 ISBN 9789971775520 Najam Haider 26 Sep 2011 The Origins of the Shi a Identity Ritual and Sacred Space in Eighth Century Kufa Cambridge University Press 196 7 ISBN 9781139503310 Najibabadi Akbar 2000 History of Islam Volume 2 Darussalam Publishers seh 229 ISBN 978 9960892863 Suleiman Yasir ed 21 Apr 2010 Living Islamic History Studies in Honour of Professor Carole Hillenbrand illustrated Oxford University Press seh 11 ISBN 9780748642199 حلمي مصطفى Dr http www alukah net 2 August 2017 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2 August 2017 al Hussein al Houthi Allama Yahya Al Jawab ar Raqi ala al Masa il al Iraqi seh 4 Wagemakers Joas 2012 06 11 A Quietist Jihadi Cambridge University Press seh xix ISBN 978 1107606562 1 2 Wasserstrom Steve History of Religions Vol 25 No 1 Aug 1985 pp 1 29 al Kulayni Muhammad ibn Ya qub 2015 Al Kafi Volume 8 New York City Islamic Seminary Incorporated ISBN 9780991430864 E al Rafida or al Rawafid Encyclopaedia of Islam Second Edition Edited by P Bearman Th Bianquis C E Bosworth E van Donzel and W P Heinrichs Brill 2010 Brill Online Gibb H A R The Travels of Ibn Battuta Hakluyt 1999 v 1 p 93 Nasr Vali Shia Revival Norton 2006 p 53 Abrahamov Binyamin Arabica T 34 Fasc 1 Mar 1987 pp 80 105 Madelung Wilferd Islamic Legal Orthodoxy Twelver Shiite Responses to the Sunni Legal System by Devin J Stewart Journal of the American Oriental Society Vol 120 NO 1 Jan Mar 2000 pp 111 114 Calderwood Imogen 22 January 2016 ISIS declares war on Muslims Latest edition of terror group s magazine calls for Shiites to be targeted Daily Mail Istifade tarixi 22 January 2016 Rosen Nir America s unlikely savior Recently the U S was calling for Muqtada al Sadr s head Now the fiery cleric may be the only man who can defuse Iraq s Sunni Shiite conflict Salon February 3 2005 accessed February 8 2010 1 2 Jones Toby Middle East Report No 237 Winter 2005 pp 20 25 1 2 Prokop Michaela International Affairs Vol 79 No 1 Jan 2003 pp 77 89 Rawafid In The Oxford Dictionary of Islam Ed John L Esposito Oxford Islamic Studies Online 1 Ahmed Cevdet Pasha Kisas i Enbiya vol II page 12 Xarici linkler Redakterafida org The Language of Anti Shiism by Fanar Haddad Xarici siyaset 9 avqust 2013 The Vocabulary of Sectarianism by Aaron Y Zelin and Phillip Smyth Xarici siyaset 29 yanvar 2014Menbe https az wikipedia org w index php title Rafiziler amp oldid 5683502, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.