fbpx
Wikipedia

Polimer boru

Polimer boru, plastikdən hazırlanmış boru şəklində və ya boş silindrdir. Əsasən axıcı maye və qazlar (mayelər), çöküntülər, tozlar və kiçik kütlə maddələrin nəql edilməsi üçün istifadə olunur.

HDPE materialına əsaslanan Avstraliyada istehsal olunan polimer boru

Polimer boru içməli su, tullantı suyu, kimyəvi maddələr, isti və soyuq mayelər, ərzaq məhsulları, ultra təmiz mayelər, çöküntü, qazlar, sıxılmış hava, suvarma, polimer təzyiqli boru sistemləri və vakuum sisteminin tətbiqi üçün istifadə olunur. Polimer boruları polietilen (PE), polivinil xlorid (PVC), polipropilen (PP), poliamid (PA), polibütilen (PB) və s. kimi müxtəlif termoplastik materiallardan və onların tərkiblərindən hazırlana bilər.

Mündəricat

Üç əsas polimer boru növü var:

Davamlı divar borusu

İstifadəyə hazır olan termoplastik materialdan bir qat homojen matrisdən ibarət ekstrüde edilmiş borular.

Strukturlaşdırılmış divar borusu

Bu divar boruları və fitinqlər fiziki, mexaniki və performans tələblərinə nail olmaq üçün maddi istifadə ilə bağlı optimallaşdırılmış dizaynı olan məhsullardır. Strukturlaşdırılmış Divar Boruları müxtəlif proqramlar üçün və boru kəmərləri sistemlərinin xüsusi həlləri, əksər hallarda istifadəçilərlə əməkdaşlıqda hazırlanmışdır.

Bariyer borular

Boru, üç qatlanmış qatın ortasında elastik metal təbəqədir. Bariyer boru, kimyəvi maddələrdən və ya digər çirklənmədən boru (xüsusilə içməli su) içərisindən keçən tərkiblərə əlavə qorunma təmin etmək üçün istifadə olunur.
Polimer boru sistemlərinin çoxu termoplastik materiallardan hazırlanır. İstehsal üsulu materialın əriməsi, formalaşması və sonra soyudulması deməkdir. Borular normal olaraq ekstruziya ilə çıxarılır.

Polimer boru sistemləri müxtəlif xidmət tələblərini yerinə yetirir. Bu boru sistemləri üçün məhsul standartları CEN / TC155 standartlar komitəsi tərəfindən hazırlanır. Bu tələblər, hər bir tətbiq üçün xüsusi məhsul xüsusiyyətləri ilə yanaşı, bir sıra Avropa Məhsul Standartlarında təsvir olunur, məsələn:

 • İçməli suyun nəqli: Gigiyenik tələblər
 • Qazın nəqli: Yüksək təhlükəsizlik tələbləri
 • Şüa istilik və yerdən istilik üçün polimer borular: Onilliklər ərzində temperatur müqaviməti
 • Kanalizasiya tətbiqləri: Yüksək kimyəvi müqavimət

Polimer boru məhsulları üçün keyfiyyət səviyyələri müxtəlif standartlara görə müəyyən edilir. Bu boruların işlənməsi üçün iki aspekt vacibdir: rahatlıq və uzun ömür.

HDPE

HDPE (Yüksək sıxlıqlı polietilen)

ABS (akrilonitril butadien stiren)

Akrilonitril bütadien stiren (ABS) içməli su, çökmə və kimyəvi maddələrin nəqlində istifadə olunur. Ən çox DTH (drenaj-tullantıları-havalandırma) tətbiqləri üçün istifadə olunur. -40 °C-dən +60 °C-yə qədər geniş bir temperatur üçündür. ABS termoplastik bir materialdır və 1950-ci illərin əvvəllərində neft sahələrində və kimya sənayesində istifadə üçün hazırlanmışdır. Kimyəvi komponentlərin nisbətini dəyişdirərək bir sıra tətbiqlərə uyğun ola bilər. Onlar əsasən yüksək təsir gücünün və sərtliyinin vacib olduğu sənaye proqramlarında istifadə olunur. Bu material həmçinin torpaq və tullantılar üçün qeyri-təzyiq boru sistemlərində də istifadə olunur.

uPVC (Plastikləşdirilməmiş polivinilxlorid)

uPVC, ümumi duz və fosil yanacaqlarından əldə edilən termoplastik bir materialdır. İlk uPVC boruları 1930-cu illərdə hazırlanmışdır. 1950-ci illərdən başlayaraq uPVC boruları korroziyalı metal boruların yerini dəyişdirmək üçün istifadə olundu və bu da daha çox artan kənd və sonrakı şəhər əhalisinə içməli su ilə təchiz edirdi. uPVC boruları sertifikatlaşmış NSF Standartı 61-də içməli su üçün təhlükəsizdir və Şimali Amerikada və dünyanın hər tərəfində su paylama və ötürmə boru kəmərləri üçün geniş istifadə olunur.
uPVC evlərdə çirkab sularının nəqli üçün icazə verilir və sanitariya kanalizasiyası üçün ən çox istifadə olunan borudur. Kanalizasiya, torpaq və tullantılar, qaz (aşağı təzyiq) və kabel qorunması sahəsində əlavə təzyiq və qeyri-təzyiq tətbiqləri tezliklə baş tutdu. Buna görə materialın ictimai səhiyyə, gigiyena və rifahına qatqısı əhəmiyyətli olmuşdur. Polivinilxlorid və ya uPVC (Plastikləşdirilməmiş polivinilxlorid) boruları isti su xəttləri üçün əlverişsizdir və 2006-cı ildən bəri ABŞ içərisində su təchizatı xətti istifadəsindən məhdudlaşdırılıb. uPVC, işləmə temperaturu boyunca geniş bir işləmə təzyiqinə malik yüksək kimyəvi müqavimətə malikdir. Maksimum əməliyyat temperaturu 140 °F, maksimum iş təzyiqi isə 450 PSI olaraq bildirilir.

CPVC (post xlorlu polivinilxlorid)

CPVC bir çox turşuya, bazaya, duzlara, parafinik karbohidrogenlərə, halogenlərəspirtlərə qarşı davamlıdır. Solventlər, aromatiklər və bəzi xlorlu hidrokarbonlara davamlı deyil. uPVC-dən daha yüksək temperaturlu mayelərin maksimal işləmə temperaturu 200 °F-ə çatması ilə aparmaq olar. Daha böyük temperatura və kimyəvi müqavimətinə görə, CPVC yaşayış, kommersiya və sənaye sularında və sıx nəqliyyatda əsas təklif olunan material seçimlərindən biridir.

PB-1 (polibütilen)

PB-1 təzyiq boru sistemlərində isti və soyuq içməli su,izolyasiya edilmiş rayon istilik şəbəkələri və yerüstü istilik və soyutma sistemləri üçün istifadə olunur. Əsas xüsusiyyətlər qaynaq edilə bilər, temperatur müqaviməti, rahatlıq və yüksək hidrostatik təzyiqli müqavimətidir. PB-1 boru sistemləri artıq Şimali Amerikada satılmır. AvropadaAsiyada bazar payı kiçikdir, lakin daim artmaqdadır. Bəzi bazarlarda, məs. Küveyt, Böyük Britaniya, Koreyaİspaniya, PB-1 güclü bir mövqedədir.

PP (polipropilen)

Polipropilen, qida maddələrindən, içməli və ultra təmiz sulardan, eləcə də əczaçılıq və kimya sənayesində istifadə üçün yararlıdır. PP polipropilendən hazırlanan termoplastik polimerdir. 1950-ci illərdə ixtira edilmiş və 1970-ci illərdən bəri borular üçün istifadə edilmişdir. Yüksək təsir müqaviməti yaxşı bir sərtlik və yüksək kimyəvi müqavimətlə birlikdə bu materialları kanalizasiya tətbiqlərinə uyğunlaşdırır. 60 °C-dək (davamlı) işləmə temperaturu üzrə yaxşı bir performans bu materialları torpaq və tullantılar üçün daxili boşalma sistemləri üçün uyğunlaşdırır.

PE (polietilen)

PE 1950-ci illərin əvvəlindən borular üçün istifadə edilmişdir. PE boruları müxtəlif ölçülərdə ekstruziya edilir. PE yüngül, elastikdir və qaynaq üçün asandır. Düzgün daxili istilik yaxşı axın xüsusiyyətlərini təmin edir. Materialın davamlı inkişafı dünya miqyasında böyük su və qaz kommunal şirkətlərinin sürətlə artan istifadəsinə gətirib çıxararaq performansını artırdı. Boruların həyata keçirilməsində xəndəksiz üsuldan istifadə olunur, boruların yerin üstündə hər hansı bir qazma olmadan tətbiqidir. Burada borular, sızıntıları azaltmaq və suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün köhnə boru sistemlərindən istifadə etmək üçün istifadə edilə bilər. Buna görə, bu həllər mühəndislərə köhnə boru sistemlərinin bərpasına kömək edir. Qazıntı minimaldır və proses torpaq altında sürətli şəkildə aparılır.

PVDF (poliviniliden fluorid)

PVDF, poliviniliden fluorid, polimer boruların istifadəsi üçün mükəmməl kimyəvi və termal dayanıqlı olduqca qeyri-reaktiv, termoplastik floropolimerdir. PVDF boru kəməri kimyəvi proses sənayesində ən çox istifadə edilən aqressiv, korroziyaya qarşı həllər qabiliyyətinə görə istifadə olunur. PVDF boru elektronikada / elektrikdə, əczaçılığın inkişafında və nüvə tullantıların emalında tətbiq olunur. Boru hərbi test standart metodu 508, 81-0B uyğun olaraq göbələyin böyüməsini dəstəkləmir. Digər ümumi termoplastik borulardan (PVC, CPVC, PE, PP) olan PVDF, ultrabənövşəyi şüalara həssaslıq və ya ozon oksidativ ziyanı nümayiş etdirmir, uzunmüddətli açıq hava istifadəsi üçün təsdiq olunmuşdur.

Polimer boru sistemlərinin uzunömürlülüyü

Polimer borular 50 ildən artıq xidmətdə istifadə olunur. Polimer boru sistemlərinin proqnozlaşdırılan ömrü 100 ildən artıqdır. Bir çox sənaye işi bu proqnozu nümayiş etdirdi. Polimer boru materialları hər zaman uzunmüddətli təzyiq testi əsasında təsnif edilmişdir.

Boru sistemində çatışmazlıq

Polimer boru sistemlərinin uğursuzluğuna səbəb olan bəzi səbəbləri quraşdırma zamanı məhsulun zəif bağlanması / yapışdırılması və təbii olaraq baş verən fiziki ziyan, məsələn ağac kökü infiltrasiyasını göstərmək olar.

Elastiklik

Polimer borular üzük sərtliyi ilə təsnif edilir. SN2, SN4, SN8 və SN16, burada SN Nominal Sıxlıq (kN / m²) olduğu bir sıra məhsul standartlarında təsvir edilən üstünlük sərtlik sinifləridir.

Boruların sərtliyi, quraşdırma zamanı xarici yüklərə tab gətirmək üçün vacibdir. Bu rəqəm yüksək olduqda boru daha sərtdir. Düzgün quraşdırıldıqdan sonra boru hərəkəti məhdud qalır, lakin bir qədər müddətə hərəkət davam edir. Torpağın yerləşdiyi torpaqla əlaqəli olaraq, polimer boru "elastik" şəkildə hərəkət edir. Daha çox hərəkət boru ətrafında torpağın yerləşdirilməsindən asılıdır.

 1. . 2019-07-13 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2019-07-13.
 2. TEPPFA, The European Plastic Pipes and Fittings Association. 2019-07-13 at the Wayback Machine
 3. Acu-Tech Piping Systems. Retrieved 2019-01-04.
 4. TEPPFA, The European Plastic Pipes and Fittings Association
 5. TEPPFA, The European Plastic Pipes and Fittings Association.
 6. Plastics Pipe Institute. Retrieved 2011-12-29.
 7. Arkema

Polimer boru
polimer, boru, plastikdən, hazırlanmış, boru, şəklində, boş, silindrdir, əsasən, axıcı, maye, qazlar, mayelər, çöküntülər, tozlar, kiçik, kütlə, maddələrin, nəql, edilməsi, üçün, istifadə, olunur, hdpe, materialına, əsaslanan, avstraliyada, istehsal, olunan, p. Polimer boru Dil Izle Redakte Polimer boru plastikden hazirlanmis boru seklinde ve ya bos silindrdir Esasen axici maye ve qazlar mayeler cokuntuler tozlar ve kicik kutle maddelerin neql edilmesi ucun istifade olunur HDPE materialina esaslanan Avstraliyada istehsal olunan polimer boru Polimer boru icmeli su tullanti suyu kimyevi maddeler isti ve soyuq mayeler erzaq mehsullari ultra temiz mayeler cokuntu qazlar sixilmis hava suvarma polimer tezyiqli boru sistemleri ve vakuum sisteminin tetbiqi ucun istifade olunur 1 Polimer borulari polietilen PE polivinil xlorid PVC polipropilen PP poliamid PA polibutilen PB ve s kimi muxtelif termoplastik materiallardan ve onlarin terkiblerinden hazirlana biler 2 Mundericat 1 Novleri 1 1 Davamli divar borusu 1 2 Strukturlasdirilmis divar borusu 1 3 Bariyer borular 2 Standartlar 3 Material xususiyyetleri 3 1 HDPE 3 2 ABS akrilonitril butadien stiren 3 3 uPVC Plastiklesdirilmemis polivinilxlorid 3 4 CPVC post xlorlu polivinilxlorid 3 5 PB 1 polibutilen 3 6 PP polipropilen 3 7 PE polietilen 3 8 PVDF poliviniliden fluorid 4 Xarakteristika 4 1 Polimer boru sistemlerinin uzunomurluluyu 4 2 Boru sisteminde catismazliq 4 3 Elastiklik 5 Istinadlar 6 Xarici kecidlerNovleri RedakteUc esas polimer boru novu var Davamli divar borusu Redakte Istifadeye hazir olan termoplastik materialdan bir qat homojen matrisden ibaret ekstrude edilmis borular Strukturlasdirilmis divar borusu Redakte Bu divar borulari ve fitinqler fiziki mexaniki ve performans teleblerine nail olmaq ucun maddi istifade ile bagli optimallasdirilmis dizayni olan mehsullardir Strukturlasdirilmis Divar Borulari muxtelif proqramlar ucun ve boru kemerleri sistemlerinin xususi helleri ekser hallarda istifadecilerle emekdasliqda hazirlanmisdir Bariyer borular Redakte Boru uc qatlanmis qatin ortasinda elastik metal tebeqedir Bariyer boru kimyevi maddelerden ve ya diger cirklenmeden boru xususile icmeli su icerisinden kecen terkiblere elave qorunma temin etmek ucun istifade olunur Polimer boru sistemlerinin coxu termoplastik materiallardan hazirlanir Istehsal usulu materialin erimesi formalasmasi ve sonra soyudulmasi demekdir Borular normal olaraq ekstruziya ile cixarilir Standartlar RedaktePolimer boru sistemleri muxtelif xidmet teleblerini yerine yetirir Bu boru sistemleri ucun mehsul standartlari CEN TC155 standartlar komitesi terefinden hazirlanir Bu telebler her bir tetbiq ucun xususi mehsul xususiyyetleri ile yanasi bir sira Avropa Mehsul Standartlarinda tesvir olunur meselen 3 4 Icmeli suyun neqli Gigiyenik telebler Qazin neqli Yuksek tehlukesizlik telebleri Sua istilik ve yerden istilik ucun polimer borular Onillikler erzinde temperatur muqavimeti Kanalizasiya tetbiqleri Yuksek kimyevi muqavimet Polimer boru mehsullari ucun keyfiyyet seviyyeleri muxtelif standartlara gore mueyyen edilir Bu borularin islenmesi ucun iki aspekt vacibdir rahatliq ve uzun omur 5 Material xususiyyetleri RedakteHDPE Redakte HDPE Yuksek sixliqli polietilen ABS akrilonitril butadien stiren Redakte Akrilonitril butadien stiren ABS icmeli su cokme ve kimyevi maddelerin neqlinde istifade olunur En cox DTH drenaj tullantilari havalandirma tetbiqleri ucun istifade olunur 40 C den 60 C ye qeder genis bir temperatur ucundur ABS termoplastik bir materialdir ve 1950 ci illerin evvellerinde neft sahelerinde ve kimya senayesinde istifade ucun hazirlanmisdir 6 Kimyevi komponentlerin nisbetini deyisdirerek bir sira tetbiqlere uygun ola biler Onlar esasen yuksek tesir gucunun ve sertliyinin vacib oldugu senaye proqramlarinda istifade olunur Bu material hemcinin torpaq ve tullantilar ucun qeyri tezyiq boru sistemlerinde de istifade olunur 7 uPVC Plastiklesdirilmemis polivinilxlorid Redakte uPVC umumi duz ve fosil yanacaqlarindan elde edilen termoplastik bir materialdir Ilk uPVC borulari 1930 cu illerde hazirlanmisdir 1950 ci illerden baslayaraq uPVC borulari korroziyali metal borularin yerini deyisdirmek ucun istifade olundu ve bu da daha cox artan kend ve sonraki seher ehalisine icmeli su ile techiz edirdi uPVC borulari sertifikatlasmis NSF Standarti 61 de icmeli su ucun tehlukesizdir ve Simali Amerikada ve dunyanin her terefinde su paylama ve oturme boru kemerleri ucun genis istifade olunur uPVC evlerde cirkab sularinin neqli ucun icaze verilir ve sanitariya kanalizasiyasi ucun en cox istifade olunan borudur Kanalizasiya torpaq ve tullantilar qaz asagi tezyiq ve kabel qorunmasi sahesinde elave tezyiq ve qeyri tezyiq tetbiqleri tezlikle bas tutdu Buna gore materialin ictimai sehiyye gigiyena ve rifahina qatqisi ehemiyyetli olmusdur Polivinilxlorid ve ya uPVC Plastiklesdirilmemis polivinilxlorid borulari isti su xettleri ucun elverissizdir ve 2006 ci ilden beri ABS icerisinde su techizati xetti istifadesinden mehdudlasdirilib uPVC isleme temperaturu boyunca genis bir isleme tezyiqine malik yuksek kimyevi muqavimete malikdir Maksimum emeliyyat temperaturu 140 F maksimum is tezyiqi ise 450 PSI olaraq bildirilir CPVC post xlorlu polivinilxlorid Redakte CPVC bir cox tursuya bazaya duzlara parafinik karbohidrogenlere halogenlere ve spirtlere qarsi davamlidir Solventler aromatikler ve bezi xlorlu hidrokarbonlara davamli deyil uPVC den daha yuksek temperaturlu mayelerin maksimal isleme temperaturu 200 F e catmasi ile aparmaq olar Daha boyuk temperatura ve kimyevi muqavimetine gore CPVC yasayis kommersiya ve senaye sularinda ve six neqliyyatda esas teklif olunan material secimlerinden biridir 8 PB 1 polibutilen Redakte PB 1 tezyiq boru sistemlerinde isti ve soyuq icmeli su izolyasiya edilmis rayon istilik sebekeleri ve yerustu istilik ve soyutma sistemleri ucun istifade olunur Esas xususiyyetler qaynaq edile biler temperatur muqavimeti rahatliq ve yuksek hidrostatik tezyiqli muqavimetidir PB 1 boru sistemleri artiq Simali Amerikada satilmir Avropada ve Asiyada bazar payi kicikdir lakin daim artmaqdadir Bezi bazarlarda mes Kuveyt Boyuk Britaniya Koreya ve Ispaniya PB 1 guclu bir movqededir 9 PP polipropilen Redakte Polipropilen qida maddelerinden icmeli ve ultra temiz sulardan elece de eczaciliq ve kimya senayesinde istifade ucun yararlidir PP polipropilenden hazirlanan termoplastik polimerdir 1950 ci illerde ixtira edilmis ve 1970 ci illerden beri borular ucun istifade edilmisdir Yuksek tesir muqavimeti yaxsi bir sertlik ve yuksek kimyevi muqavimetle birlikde bu materiallari kanalizasiya tetbiqlerine uygunlasdirir 60 C dek davamli isleme temperaturu uzre yaxsi bir performans bu materiallari torpaq ve tullantilar ucun daxili bosalma sistemleri ucun uygunlasdirir 9 PE polietilen Redakte PE 1950 ci illerin evvelinden borular ucun istifade edilmisdir PE borulari muxtelif olculerde ekstruziya edilir PE yungul elastikdir ve qaynaq ucun asandir Duzgun daxili istilik yaxsi axin xususiyyetlerini temin edir Materialin davamli inkisafi dunya miqyasinda boyuk su ve qaz kommunal sirketlerinin suretle artan istifadesine getirib cixararaq performansini artirdi 10 Borularin heyata kecirilmesinde xendeksiz usuldan istifade olunur borularin yerin ustunde her hansi bir qazma olmadan tetbiqidir Burada borular sizintilari azaltmaq ve suyun keyfiyyetini yaxsilasdirmaq ucun kohne boru sistemlerinden istifade etmek ucun istifade edile biler Buna gore bu heller muhendislere kohne boru sistemlerinin berpasina komek edir Qazinti minimaldir ve proses torpaq altinda suretli sekilde aparilir 9 PVDF poliviniliden fluorid Redakte PVDF poliviniliden fluorid polimer borularin istifadesi ucun mukemmel kimyevi ve termal dayaniqli olduqca qeyri reaktiv termoplastik floropolimerdir PVDF boru kemeri kimyevi proses senayesinde en cox istifade edilen aqressiv korroziyaya qarsi heller qabiliyyetine gore istifade olunur PVDF boru elektronikada elektrikde eczaciligin inkisafinda ve nuve tullantilarin emalinda tetbiq olunur Boru herbi test standart metodu 508 81 0B uygun olaraq gobeleyin boyumesini desteklemir Diger umumi termoplastik borulardan PVC CPVC PE PP olan PVDF ultrabenovseyi sualara hessasliq ve ya ozon oksidativ ziyani numayis etdirmir uzunmuddetli aciq hava istifadesi ucun tesdiq olunmusdur 11 Xarakteristika RedaktePolimer boru sistemlerinin uzunomurluluyu Redakte Polimer borular 50 ilden artiq xidmetde istifade olunur Polimer boru sistemlerinin proqnozlasdirilan omru 100 ilden artiqdir Bir cox senaye isi bu proqnozu numayis etdirdi Polimer boru materiallari her zaman uzunmuddetli tezyiq testi esasinda tesnif edilmisdir 9 Boru sisteminde catismazliq Redakte Polimer boru sistemlerinin ugursuzluguna sebeb olan bezi sebebleri qurasdirma zamani mehsulun zeif baglanmasi yapisdirilmasi ve tebii olaraq bas veren fiziki ziyan meselen agac koku infiltrasiyasini gostermek olar Elastiklik Redakte Polimer borular uzuk sertliyi ile tesnif edilir SN2 SN4 SN8 ve SN16 burada SN Nominal Sixliq kN m oldugu bir sira mehsul standartlarinda tesvir edilen ustunluk sertlik sinifleridir Borularin sertliyi qurasdirma zamani xarici yuklere tab getirmek ucun vacibdir Bu reqem yuksek olduqda boru daha sertdir Duzgun qurasdirildiqdan sonra boru hereketi mehdud qalir lakin bir qeder muddete hereket davam edir Torpagin yerlesdiyi torpaqla elaqeli olaraq polimer boru elastik sekilde hereket edir Daha cox hereket boru etrafinda torpagin yerlesdirilmesinden asilidir 9 Istinadlar Redakte Primenenie polimernyh trub 2019 07 13 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2019 07 13 Iz chego izgotavlivayut polimernye truby TEPPFA The European Plastic Pipes and Fittings Association Why use Plastic Pipe Systems Arxivlesdirilib 2019 07 13 at the Wayback Machine Plastic Pipe Standards Why Use HDPE What is HDPE Pipe Acu Tech Piping Systems Retrieved 2019 01 04 The Use of Plastic Pipe in the Mining and Oil and Gas Industries TEPPFA The European Plastic Pipes and Fittings Association Fast Guide to Materials What is Chlorinated Polyvinyl Chloride CPVC 1 2 3 4 5 TEPPFA The European Plastic Pipes and Fittings Association Fast Guide to materials HDPE Plastics Pipe Institute Retrieved 2011 12 29 PVDF Performance Characteristics amp Data ArkemaXarici kecidler RedaktePlastic Pipe Standards Polymer pipes Manufactured Azerbaijan STP Plastics pipes fittings and valves for the transport of fluidsMenbe https az wikipedia org w index php title Polimer boru amp oldid 5738642, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.