fbpx
Wikipedia

Nurəddin Babayev (jurnalist)

Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
Lütfən, məqaləni ümumvikipediyaredaktə qaydalarına uyğun şəkildə tərtib edin.

Nurəddin Həsən oğlu Babayev (23 mart 1921(1921-03-23),Gəncə25 sentyabr 1991(1991-09-25)) — Azərbaycanın görkəmli yazıçı-jurnalisti, alim, professor, publisist, Azərbaycanda Jurnalistika fakültəsinin əsas yaradıcılarından biri, yaşadığı dövrün incəsənət xadimləri sırasında uca zirvə tutmuş sənətkar. Nurəddin Babayev Azərbaycan Yazıçilar İttifaqının üzvü, oçerk və publisistika şurasının sədri, 1954-cü ildən SSRİ yazıçılar ittifaqının üzvü, oçerk və publisistika şurasının üzvü, Jurnalistlər ittifaqının üzvü və idarə heyətinin katibi, Əməkdar incəsənət xadimi, Əmək və müharibə veteranı, onlarla mükafatlar laureatıdır.

Nurəddin Babayev
Nurəddin Həsən oğlu Babayev
Doğum tarixi
Doğum yeri SSRİ, Azərbaycan SSR, Gəncə
Vəfat tarixi (70 yaşında)
Uşağı

Mündəricat

Nurəddin Babayev 1921-ci il mart ayının 23-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ziyalı ailəsində böyümüşdür (Atası - Həsən Babayev, Anası - Zəhra xanım Babayeva). Onun böyük əmisi Çar ordusunun generalı olmuşdur. Nurəddin müəllim uşaq yaşlarından Bakı şəhərinə köçmüş, hələ məktəb vaxtlarından istedadlı, məqsədəyönlü və iradəli gənc kimi həm müəllimlərinin, həm də yaşıdlarının hörmət və diqqətini qazanmış Nurəddin Babayev orta məktəbi yüksək nəticələrlə bitirmişdir. Ailənin yaxın dostu kimi Əhməd Cavadı misal göstərə bilərik. Nurəddin Babayevin ilk yaradıcıllıq fəalyyətində dahi şairimizin rolu böyük olmuşdur.

Dövrünün ən savadlı və gözəl qadınlarından olan Quliyeva Azərtac xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Böyük Vətən müharibəsində ön cəbhələrdə vuruşmuş, ağır yaralanmış və baş leytenant rütbəsi ilə Bakıya qayıtmışdır. ADU-nun(indiki BDU-nun)filologiya fakultəsinə daxil olmuşdur. Nurəddin Babayevə o dövrün məşhur ədibləri, mütəfəkkirləri dərs demişdir. Bu dahi pedaqoqlardan Mir Cəlal Paşayev, Cəfər Xəndan, Həmid Araslı, Muxtar Hüseynzadə, Abbas Zamanov və s-nin Nurəddin müəllimin həyatında rolu olduqca güclü idi. Hətta zaman keçdikcə bu tələbə-müəllim münasibətləri çox dərin, gözəl ailəvi dostluq münasibətlərinə çevrilmişdir. Əlbəttə ki, bütün bunlar Nurəddin Babayevin həyatında fundamental rol oynayırdı.

Nurəddin müəllimin yaxın dost və silahdaşları Mir Cəlal Paşayev, Aslan Aslanov, Nəsir İmanquliyev, Şıxəli Qurbanov, Bəxtiyar Vahabzadə, Qulu Xəlilov, Famil Mehdi və s. dahi yazıçı, pedaqoq, mütəfəkkirlər olmuşdur. Sözsüz ki, bu dostluq Nurəddin Babayevin yaradıcılığında öz güclü əksini tapıb, bu misilsiz, gözəl yaradıcılığı daha da dolğun və mənalı edir. Eyni zamanda Nurəddin Babayevin dostları arasında gürkəmli dövlət xadimləri Tofiq Bağırov, Rafiq Əsgərov, Kamal Bədəlov, Sabir Qasımov və s. olmuşdur.

1943-45-ci illərdə "Kommunist" qəzeti redaksiyasında şöbə müdiri, "Azərbaycan müəllimi" qəzetində redaktor müavini, 1953-cü ildən isə "Uşaqgəncnəşirdə" baş redaktor və eyni zamanda olduqca geniş və məhsuldar müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur.

Azərbaycanda jurnalistika fakultetinin olmaması (1928-ci ildən filologiya fakultəsi nəznində jurnalistika şöbəsi fəaliyyət göstərirdi) o dövr yetişən gənc nəsil jurnalistlər üçün çərçivələr yaradırdı. Nəhayət ki, 1969-cu ildə alim,yazıçılarımız və Nurəddin Babayevin səyləri başda olmaqla universitetdə "Jurnalisitika" fakultəsi yaradıldı. Eyni zamanda Jurnalistlər ittifaqının təşkilində Nurəddin müəllimin rolu olduqca böyük və məhsuldar olmuşdur.

Dəfələrlə müxtəlif elmi, mədəni, ictimai işlər və proyektlər ilə əlaqədar Fransa, Kuba, Bolqarıstan, Finladiya, SSRİ respublikalarında və s. ölkələrdə olmuşdur. Eyni zamanda bu ölkələrdə də məqalə və əsərləri çap olunmuşdur. Ömrünün sonuna qədər öz misilsiz pedaqoqik, jurnalistika, yazıçılıq məharəti və təcrübəsi ilə tələbələri ilə bölüşür, onların elmi, mədəni sahədə möhkəmlənməsinə şərait yaratmış və dövrünün əsərləri, məqalələri ən çox çap olunan yazıçısı olmuşdur.

1991-ci il sentyabr ayının 25-i dahi pedaqoq, jurnalist və yazıçı Nurəddin Babayev uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdi. Sentyabr ayının 27-si onlarla məşhurlarımız və görkəmli yazıçının ailə və qohumlarının iştirakı ilə BDU-da keçirilən vidalaşma mərasimdən sonra 2 Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı.

Nurəddin Babayevin yaradıcılığı olduqca çoxşaxəli xarakter daşıyır. Nurəddin müəllimin bir sıra əsərləri rus, alman, ingilis, fransız, ispan, polyak, bolqar, macar və s. dillərə tərcümə olunmuşdur. Ədəbi fəaliyyətə 1939-cu ildə başlamış, bundan sonra məqalə, oçerk və hekayələri tez-tez müxtəlif qəzetlərdə dərc edilirdi."Əbədi qəhrəmanlıq" adlı ilk kitabı 1945-ci ildə çap olunmuşdur. Onun ədəbi yaradıcılığında gənclərin təlim-tərbiyəsinə həsr edilmiş əsərləri xüsusilə diqqətə layiq olub, çox qiymətlidir. Nurəddin Babayevin bu kitabları gənclər üçün stolüstü kitab olmaqla yanaşı hər bir zaman, hər bir gənc üçün tərbiyəvi, əxlaqi nəsihətlərlə, vacib və əvəz olunmaz əsl həyat təcrübəsi ilə zəngin xəzinələrdir. Bu əsərlərdən "Oğluma məktublar", "Qızlar söz istəyir", "Qızlar,sözüm sizədir", "İşıq və məhəbbət", "Ürəklər bir olanda" xüsusi diqqətə layiq olub gənc nəsil üçün çox dəyərlidir. "Oğluma məktublar" ("Qızıl qələm mükafatı") əsərində olduqca səmimi və nümunəvi ata-oğul münasibətlərini görə bilərik. Bu əsər Bolqarıstanda "Ədəbiyyat" dərsliyinə daxil edilmişdir. Nurəddin müəllimin bu qəbildən əsrləri böyük məna ilə dolğun olub və saf milli tərbiyəvi ruhda yazılmışdır. Nurəddin Babayev "Biz Azərbaycandanıq", "Ürəyimdə sözüm var", "İzləri itirmirik" kitablarında isə sadə və səmimi insan həyatlarından bəhs edib insan həyatının keşməkeşlərlə dolu olduğu haqda yazır və bu kitablarda məhz ağır həyat anlarında insanın layiqli qərarlar vermək, başını uca tutmaq, vətənə, ailəyə sadiq olmaq kimi məsələlərə toxunur.

Moskvada böyük tirajla çap olunan "Звезды не гаснут" ("Ulduzlar Sönmür") və "На дорогах жизни" ("Ömür Yollarında") əsərləri geniş oxucu kütləsi tərəfindən alqışla və müəllif şəxsiyyətinə böyük rəğbətlə qarşılandı. Nurəddin müəllimin kitablari daima xalqımızın sevimli əsərlərindən olub, ictimayətimizə olduqca güclü və müsbət təsir göstərib.

 • "Təbrizdə son gecə","Xoş təsadüf","Azərin hekayəsi","Ürək nə deyir","İmtəhan"-1967
 • "Unuda bilmirəm"-1967
 • "Onun sevgisi","Məktub yarımçıq qaldı"
 • "Yanar Ürək" 1964-1965
 • "Bahar ürəkli insan"
 • "Qardaşlar"
 • "Səni unutmuruq"
 • "Daşkəsən"
 • "Hər şey hazırdır"-1943-1945
 • "Qardaş dastanı", "Böyük arzular"-1943
 • "Ölməz qəhrəman"-1945
 • "Xəzərin sahilində"
 • "Böyük kədər"
 • "Bir gəncin romantikası"-1948-1949
 • "Bir gecənin faciəsi"
 • "Həyat yollarda"
 • "Odlu günlərin qəhrəmanı"
 • "Müəllimin xatirələri"
 • "Məhəbbət körpüsü"
 • Əbədi qəhrəmanlıq-Uşaqgəncnəşr,1945
 • Bacılar-Uşaqgəncnəşr,1949
 • Bahar övladları-Uşaqgəncnəşr,1959
 • Ürəklər bir olanda-Uşaqgəncnəşr,1961
 • Zərif duyğular-Azərnəşr,1963
 • Biz Azərbdanıq-Azərnəşr,1965
 • Manolis Qlezos-Maarif,1966
 • Oğluma məktublar-Azərnəşr,1966
 • Qəhrəmanların izi ilə-Gənclik,1968
 • Səni unutmuruq-Azərnəşr,1970
 • Qızlar,sözüm sizədir-Gənclik,1972
 • Ulduzlar sönmür-Gənclik,1975
 • Qızlar söz istəyir-Gənclik,1977
 • Ürəyimdə sözüm var-Gənclik,1980
 • Açıq söhbət-Gənclik,1982
 • Elə yaz ki-Yazıçı,1985
 • Gəlin kişilikdən danışaq-Gənclik,1986
 • Babam-nənəm,atam-anam və biz-Azərnəşr,1988
 • Adamın özü və sözü-Yazıçı,1992
 • Звезды не гаснут – Москва, Советский Писатель,1969
 • На дорогах жизни – Москва, Советский писатель,1984

Ömrünün yalnız son 25 ili ərzində Nurəddin Babayevin Azərbaycanın ən qabaqcıl qəzet və jurnallarında 1500-ə qədər oçerk və publisistik məqalələri çap olunmuşdur.

 • "Uşaq və pul","Gərək ailə dağılmasın"
 • "Gənclik və bahar","Əməllər,arzular,düşüncələr"-1959
 • "Söz valideynlərindir"
 • "Paxıl və paxıllıq haqqında"
 • "Bəstəkar Fikrət Əmirova açıq məktub","sevinc məktubu"
 • "Nankorluq nədən doğur"-1975
 • "Bu da adətdir","Təəssüf"
 • "Ac qalardı yaltaqlar"-1985
 • "Gənc bəstəkar","Sənətkar ürəyi"-1953
 • "Baş qəhrəman","Azərbaycan gəncləri","Ədəbiyyat və İncəsənət"-1960
 • "Həqiqət yollarında"-1962
 • "Tamaşaçıya lazım olan tamaşa"-1962
 • "Səhnəyə komediya gəlir","Müasirlərimizdən yazarkən"-1962
 • "Müasirlərimizin portreti"
 • "Разведчик нашей литературы"

ADU-nu(BDU)bitirdikdən sonra yaradıcılıqla eyni zamnda elmi-pedaqoji fəliyyətə başlamışdır.1953-cü ildən jurnalistika kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. O, 1958-ci ildə "Azərbaycanda bədii oçerkin inkişafı" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi,daha sonra filologiya elmləri doktoru alimlik drəcəsini almışdır. 1962-ci ildə "jurnalistika" kafedrası üzrə dosent, 1981-ci ildə isə professor elmi rütbəsində təstiqlənmişdir.

Nurəddin Babayev 50 illik elmi-pedaqoji və ədəbi-jurnalistik fəaliyyəti dövründə indiki Bakı Dövlət Universitetində jurnalistika kafedrası müdiri, jurnalistika şöbəsinin müdiri, jurnalistika fakultəsinin dekanı kimi vəzifələrdə çalışmış, onlarla yüksək ixtisaslı jurnalist yetişdirmiş və elmi cəhətdən mükəməlləşməsi üçün heç nəyi əsirgəməmişdir. Elmi əsərlərin "Jurnalistika" seriyasının və "Jurnalist" tədris qəzetinin təşkilatçısıdır. Eyni zamanda onun Moskva Dövlət universitetinin jurnalistika fakultəsinin dekanı Zasurskiy Yasen Nikolayeviç ilə dostluq münasibərləri olmuş, orada dəfələrlə müxtəlif məzmunlu leksiyalarla çıxış etmişdir. O, Azərbaycan ədəbiyyatında oçerk üslubunun nəzəri əsaslarını yaratmış və bu yolda navator kimi çıxış etmişdi. Azərbaycan qəhrəmanları, ictimai, siyasi, elmi və mədəni şəxsiyyətlərimiz haqda olan bu oçerklər məzmun və məna baxımından daima gözəl və əvəzolunmaz olub,öz aktuallığını itirmirlər.

Azərbaycanda Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin təşkilində çox böyük rol oynamış,öz növbəsində arxiv xəzinəsinə qiymətli materiallar vermişdir. Alim Maarif Teymurovun direktor olduğu İncəsənət və Ədəbiyyat arxivində Nurəddin müəllmin 31 saylı fondu ilk və ən zəngin fondlarından olub xalqımızın qorunulan sərvətidir.

 • "Azərbaycanda bədii oçerkin inkişafı"
 • "1930-cu illərdə Azərbaycan bədii oçerki"
 • "Böyük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan oçerk sənətinin inkişaf meylləri"
 • "Maksim Qorkinin oçerk haqqında"
 • "Azərbaycan bədii oçerkinin nəzəri məsələləri və sənətkarlıq problemləri"
 • "Mübariz janr"-Azərnəşr,1958
 • "Oçerk sənətkarlığı"-BDU,1978

Nurəddin Babayev Azərbaycan jurnalistikası tarixində ilk stabil dərs vəsaiti olan iki cildli "Jurnalistika məsələləri" kitabının elmi redaktoru və əsas müəlliflərindən biridir."Jurnalistika məsələləri" kitabına görə 1966-cı ildə "Qızıl qələm" mükafatına layiq görülmüşdür.

Müəyyən dövr ərzində Nurəddin Babayev C.Cəbbarlı adına Bakı kinostudiyasında baş redaktor işləmiş,xüsusən sənədli-xronikal filmlərin,kino-oçerklərin,kino-jurnalların məzmunlu,yüksək peşəkar səviyyədə ekranlara buraxılmasına xüsusi səy göstərmişdir. "Azərbaycan elmi"(1969), "Bacarıqlı əllər"(1963), "Nizami yurdu"(1968), "Həyatın mənası"(1979), "Axtaran tapar" və s. elmi-sənədli filmlərin ssenari müəllifi olmuşdur.

Nurəddin Babayev (jurnalist)
nurəddin, babayev, jurnalist, azərbaycanlı, yazıçı, jurnalist, məqaləni, vikiləşdirmək, lazımdır, lütfən, məqaləni, ümumvikipediya, redaktə, qaydalarına, uyğun, şəkildə, tərtib, edin, nurəddin, həsən, oğlu, babayev, mart, 1921, 1921, gəncə, sentyabr, 1991, 199. Nureddin Babayev jurnalist Azerbaycanli yazici jurnalist Dil Izle Redakte Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Nureddin Hesen oglu Babayev 23 mart 1921 1921 03 23 Gence 25 sentyabr 1991 1991 09 25 Azerbaycanin gorkemli yazici jurnalisti alim professor publisist Azerbaycanda Jurnalistika fakultesinin esas yaradicilarindan biri yasadigi dovrun incesenet xadimleri sirasinda uca zirve tutmus senetkar Nureddin Babayev Azerbaycan Yazicilar Ittifaqinin uzvu ocerk ve publisistika surasinin sedri 1954 cu ilden SSRI yazicilar ittifaqinin uzvu ocerk ve publisistika surasinin uzvu Jurnalistler ittifaqinin uzvu ve idare heyetinin katibi Emekdar incesenet xadimi Emek ve muharibe veterani onlarla mukafatlar laureatidir Nureddin BabayevNureddin Hesen oglu BabayevDogum tarixi 23 mart 1921Dogum yeri SSRI Azerbaycan SSR GenceVefat tarixi 25 sentyabr 1991 70 yasinda Usagi Gorus Babayev Mundericat 1 Bioqrafiyasi 2 Edebi yaradiciligi 3 Hekayeleri muxteser siyahi 4 Povestler 5 Kitablari 6 Publisistikasi 7 Elmi pedaqoji fealiyyeti 8 Elmi tedqiqatlari 9 Publisistika nezeriyyesinin tedqiqi uzre kitablar 10 IstinadlarBioqrafiyasi RedakteNureddin Babayev 1921 ci il mart ayinin 23 de Gence seherinde anadan olmusdur Ziyali ailesinde boyumusdur Atasi Hesen Babayev Anasi Zehra xanim Babayeva Onun boyuk emisi Car ordusunun generali olmusdur Nureddin muellim usaq yaslarindan Baki seherine kocmus hele mekteb vaxtlarindan istedadli meqsedeyonlu ve iradeli genc kimi hem muellimlerinin hem de yasidlarinin hormet ve diqqetini qazanmis Nureddin Babayev orta mektebi yuksek neticelerle bitirmisdir Ailenin yaxin dostu kimi Ehmed Cavadi misal gostere bilerik Nureddin Babayevin ilk yaradicilliq fealyyetinde dahi sairimizin rolu boyuk olmusdur Dovrunun en savadli ve gozel qadinlarindan olan Quliyeva Azertac xanimla aile heyati qurmusdur Boyuk Veten muharibesinde on cebhelerde vurusmus agir yaralanmis ve bas leytenant rutbesi ile Bakiya qayitmisdir ADU nun indiki BDU nun filologiya fakultesine daxil olmusdur Nureddin Babayeve o dovrun meshur edibleri mutefekkirleri ders demisdir Bu dahi pedaqoqlardan Mir Celal Pasayev Cefer Xendan Hemid Arasli Muxtar Huseynzade Abbas Zamanov ve s nin Nureddin muellimin heyatinda rolu olduqca guclu idi Hetta zaman kecdikce bu telebe muellim munasibetleri cox derin gozel ailevi dostluq munasibetlerine cevrilmisdir Elbette ki butun bunlar Nureddin Babayevin heyatinda fundamental rol oynayirdi Nureddin muellimin yaxin dost ve silahdaslari Mir Celal Pasayev Aslan Aslanov Nesir Imanquliyev Sixeli Qurbanov Bextiyar Vahabzade Qulu Xelilov Famil Mehdi ve s dahi yazici pedaqoq mutefekkirler olmusdur Sozsuz ki bu dostluq Nureddin Babayevin yaradiciliginda oz guclu eksini tapib bu misilsiz gozel yaradiciligi daha da dolgun ve menali edir Eyni zamanda Nureddin Babayevin dostlari arasinda gurkemli dovlet xadimleri Tofiq Bagirov Rafiq Esgerov Kamal Bedelov Sabir Qasimov ve s olmusdur 1943 45 ci illerde Kommunist qezeti redaksiyasinda sobe mudiri Azerbaycan muellimi qezetinde redaktor muavini 1953 cu ilden ise Usaqgencnesirde bas redaktor ve eyni zamanda olduqca genis ve mehsuldar muellimlik fealiyyeti ile mesgul olmusdur Azerbaycanda jurnalistika fakultetinin olmamasi 1928 ci ilden filologiya fakultesi nezninde jurnalistika sobesi fealiyyet gosterirdi o dovr yetisen genc nesil jurnalistler ucun cerciveler yaradirdi Nehayet ki 1969 cu ilde alim yazicilarimiz ve Nureddin Babayevin seyleri basda olmaqla universitetde Jurnalisitika fakultesi yaradildi Eyni zamanda Jurnalistler ittifaqinin teskilinde Nureddin muellimin rolu olduqca boyuk ve mehsuldar olmusdur Defelerle muxtelif elmi medeni ictimai isler ve proyektler ile elaqedar Fransa Kuba Bolqaristan Finladiya SSRI respublikalarinda ve s olkelerde olmusdur Eyni zamanda bu olkelerde de meqale ve eserleri cap olunmusdur Omrunun sonuna qeder oz misilsiz pedaqoqik jurnalistika yaziciliq mehareti ve tecrubesi ile telebeleri ile bolusur onlarin elmi medeni sahede mohkemlenmesine serait yaratmis ve dovrunun eserleri meqaleleri en cox cap olunan yazicisi olmusdur 1991 ci il sentyabr ayinin 25 i dahi pedaqoq jurnalist ve yazici Nureddin Babayev uzun suren xestelikden sonra vefat etdi Sentyabr ayinin 27 si onlarla meshurlarimiz ve gorkemli yazicinin aile ve qohumlarinin istiraki ile BDU da kecirilen vidalasma merasimden sonra 2 Fexri Xiyabanda torpaga tapsirildi Edebi yaradiciligi RedakteNureddin Babayevin yaradiciligi olduqca coxsaxeli xarakter dasiyir Nureddin muellimin bir sira eserleri rus alman ingilis fransiz ispan polyak bolqar macar ve s dillere tercume olunmusdur Edebi fealiyyete 1939 cu ilde baslamis bundan sonra meqale ocerk ve hekayeleri tez tez muxtelif qezetlerde derc edilirdi Ebedi qehremanliq adli ilk kitabi 1945 ci ilde cap olunmusdur Onun edebi yaradiciliginda genclerin telim terbiyesine hesr edilmis eserleri xususile diqqete layiq olub cox qiymetlidir Nureddin Babayevin bu kitablari gencler ucun stolustu kitab olmaqla yanasi her bir zaman her bir genc ucun terbiyevi exlaqi nesihetlerle vacib ve evez olunmaz esl heyat tecrubesi ile zengin xezinelerdir Bu eserlerden Ogluma mektublar Qizlar soz isteyir Qizlar sozum sizedir Isiq ve mehebbet Urekler bir olanda xususi diqqete layiq olub genc nesil ucun cox deyerlidir Ogluma mektublar Qizil qelem mukafati eserinde olduqca semimi ve numunevi ata ogul munasibetlerini gore bilerik Bu eser Bolqaristanda Edebiyyat dersliyine daxil edilmisdir Nureddin muellimin bu qebilden esrleri boyuk mena ile dolgun olub ve saf milli terbiyevi ruhda yazilmisdir Nureddin Babayev Biz Azerbaycandaniq Ureyimde sozum var Izleri itirmirik kitablarinda ise sade ve semimi insan heyatlarindan behs edib insan heyatinin kesmekeslerle dolu oldugu haqda yazir ve bu kitablarda mehz agir heyat anlarinda insanin layiqli qerarlar vermek basini uca tutmaq vetene aileye sadiq olmaq kimi meselelere toxunur Moskvada boyuk tirajla cap olunan Zvezdy ne gasnut Ulduzlar Sonmur ve Na dorogah zhizni Omur Yollarinda eserleri genis oxucu kutlesi terefinden alqisla ve muellif sexsiyyetine boyuk regbetle qarsilandi Nureddin muellimin kitablari daima xalqimizin sevimli eserlerinden olub ictimayetimize olduqca guclu ve musbet tesir gosterib Hekayeleri muxteser siyahi Redakte Tebrizde son gece Xos tesaduf Azerin hekayesi Urek ne deyir Imtehan 1967 Unuda bilmirem 1967 Onun sevgisi Mektub yarimciq qaldi Povestler Redakte Yanar Urek 1964 1965 Bahar urekli insan Qardaslar Seni unutmuruq Daskesen Her sey hazirdir 1943 1945 Qardas dastani Boyuk arzular 1943 Olmez qehreman 1945 Xezerin sahilinde Boyuk keder Bir gencin romantikasi 1948 1949 Bir gecenin faciesi Heyat yollarda Odlu gunlerin qehremani Muellimin xatireleri Mehebbet korpusu Kitablari RedakteEbedi qehremanliq Usaqgencnesr 1945 Bacilar Usaqgencnesr 1949 Bahar ovladlari Usaqgencnesr 1959 Urekler bir olanda Usaqgencnesr 1961 Zerif duygular Azernesr 1963 Biz Azerbdaniq Azernesr 1965 Manolis Qlezos Maarif 1966 Ogluma mektublar Azernesr 1966 Qehremanlarin izi ile Genclik 1968 Seni unutmuruq Azernesr 1970 Qizlar sozum sizedir Genclik 1972 Ulduzlar sonmur Genclik 1975 Qizlar soz isteyir Genclik 1977 Ureyimde sozum var Genclik 1980 Aciq sohbet Genclik 1982 Ele yaz ki Yazici 1985 Gelin kisilikden danisaq Genclik 1986 Babam nenem atam anam ve biz Azernesr 1988 Adamin ozu ve sozu Yazici 1992 Zvezdy ne gasnut Moskva Sovetskij Pisatel 1969 Na dorogah zhizni Moskva Sovetskij pisatel 1984Publisistikasi RedakteOmrunun yalniz son 25 ili erzinde Nureddin Babayevin Azerbaycanin en qabaqcil qezet ve jurnallarinda 1500 e qeder ocerk ve publisistik meqaleleri cap olunmusdur Usaq ve pul Gerek aile dagilmasin Genclik ve bahar Emeller arzular dusunceler 1959 Soz valideynlerindir Paxil ve paxilliq haqqinda Bestekar Fikret Emirova aciq mektub sevinc mektubu Nankorluq neden dogur 1975 Bu da adetdir Teessuf Ac qalardi yaltaqlar 1985 Genc bestekar Senetkar ureyi 1953 Bas qehreman Azerbaycan gencleri Edebiyyat ve Incesenet 1960 Heqiqet yollarinda 1962 Tamasaciya lazim olan tamasa 1962 Sehneye komediya gelir Muasirlerimizden yazarken 1962 Muasirlerimizin portreti Razvedchik nashej literatury Elmi pedaqoji fealiyyeti RedakteADU nu BDU bitirdikden sonra yaradiciliqla eyni zamnda elmi pedaqoji feliyyete baslamisdir 1953 cu ilden jurnalistika kafedrasinda bas muellim vezifesinde calismisdir O 1958 ci ilde Azerbaycanda bedii ocerkin inkisafi movzusunda namizedlik dissertasiyasini mudafie ederek filologiya elmleri namizedi daha sonra filologiya elmleri doktoru alimlik drecesini almisdir 1962 ci ilde jurnalistika kafedrasi uzre dosent 1981 ci ilde ise professor elmi rutbesinde testiqlenmisdir Nureddin Babayev 50 illik elmi pedaqoji ve edebi jurnalistik fealiyyeti dovrunde indiki Baki Dovlet Universitetinde jurnalistika kafedrasi mudiri jurnalistika sobesinin mudiri jurnalistika fakultesinin dekani kimi vezifelerde calismis onlarla yuksek ixtisasli jurnalist yetisdirmis ve elmi cehetden mukemellesmesi ucun hec neyi esirgememisdir Elmi eserlerin Jurnalistika seriyasinin ve Jurnalist tedris qezetinin teskilatcisidir Eyni zamanda onun Moskva Dovlet universitetinin jurnalistika fakultesinin dekani Zasurskiy Yasen Nikolayevic ile dostluq munasiberleri olmus orada defelerle muxtelif mezmunlu leksiyalarla cixis etmisdir O Azerbaycan edebiyyatinda ocerk uslubunun nezeri esaslarini yaratmis ve bu yolda navator kimi cixis etmisdi Azerbaycan qehremanlari ictimai siyasi elmi ve medeni sexsiyyetlerimiz haqda olan bu ocerkler mezmun ve mena baximindan daima gozel ve evezolunmaz olub oz aktualligini itirmirler Azerbaycanda Edebiyyat ve Incesenet arxivinin teskilinde cox boyuk rol oynamis oz novbesinde arxiv xezinesine qiymetli materiallar vermisdir Alim Maarif Teymurovun direktor oldugu Incesenet ve Edebiyyat arxivinde Nureddin muellmin 31 sayli fondu ilk ve en zengin fondlarindan olub xalqimizin qorunulan servetidir Elmi tedqiqatlari Redakte Azerbaycanda bedii ocerkin inkisafi 1930 cu illerde Azerbaycan bedii ocerki Boyuk veten muharibesinden sonra Azerbaycan ocerk senetinin inkisaf meylleri Maksim Qorkinin ocerk haqqinda Azerbaycan bedii ocerkinin nezeri meseleleri ve senetkarliq problemleri Publisistika nezeriyyesinin tedqiqi uzre kitablar Redakte Mubariz janr Azernesr 1958 Ocerk senetkarligi BDU 1978 Nureddin Babayev Azerbaycan jurnalistikasi tarixinde ilk stabil ders vesaiti olan iki cildli Jurnalistika meseleleri kitabinin elmi redaktoru ve esas muelliflerinden biridir Jurnalistika meseleleri kitabina gore 1966 ci ilde Qizil qelem mukafatina layiq gorulmusdur Mueyyen dovr erzinde Nureddin Babayev C Cebbarli adina Baki kinostudiyasinda bas redaktor islemis xususen senedli xronikal filmlerin kino ocerklerin kino jurnallarin mezmunlu yuksek pesekar seviyyede ekranlara buraxilmasina xususi sey gostermisdir Azerbaycan elmi 1969 Bacariqli eller 1963 Nizami yurdu 1968 Heyatin menasi 1979 Axtaran tapar ve s elmi senedli filmlerin ssenari muellifi olmusdur Istinadlar RedakteMenbe https az wikipedia org w index php title Nureddin Babayev jurnalist amp oldid 5505715, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.