fbpx
Wikipedia

Mikayıl Rzaquluzadə

Bu məqalənin bəzi məlumatlarının mənbəsi göstərilməmişdir.
Daha ətraflı məlumat üçün məqalənin müzakirə səhifəsinə baxa və məqaləyə uyğun formada mənbələr əlavə edib Vikipediyanı zənginləşdirə bilərsiniz. (avqust 2021)
Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
Lütfən, məqaləni ümumvikipediyaredaktə qaydalarına uyğun şəkildə tərtib edin.


Mikayıl Manaf oğlu Rzaquluzadə (17 mart 1905(1905-03-17),Bakı10 noyabr 1984(1984-11-10),Bakı) — nasir, şair, tərcüməçi, 1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın qabaqcıl maarif xadimi (1968), əmək veteranı (1976). Ədəbi təxəllüsü otuzuncu illərdə "Mim-Re", "M.R.", "R.Mikayıl", sonralar "M.Rzaquluzadə" olmuşdur.Mikayıl Rzaqulazadə Azərbaycanın ən yaxşı yazıçılarından biridir.

Mikayıl Rzaquluzadə
Mikayıl Manaf oğlu Rzaquluzadə
Doğum tarixi
Doğum yeri Bakı, Bakı qəzası, Bakı quberniyası, Qafqaz canişinliyi, Rusiya İmperiyası
Vəfat tarixi (79 yaşında)
Vəfat yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı Rusiya İmperiyası
AXC
SSRİ
Fəaliyyəti yazıçı
Mükafatları

Mündəricat

Birinci Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutu nəzdində "A.Şaiq adına nümunə məktəbi"nə çevrildi. O, həmin məktəbin son sinfində ikən ekstern imtahan verib Ali Pedaqoji İnstitutun tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. Bütün təhsil müddətində müvazi olaraq: Azərbaycan hərbiyyə-bəhriyyə komissarlığında rabitəçi (1920-1921), Bakı vilayət hərbi komissarlığında jurnalist (1922-1923), Bakıda Sabir adına kitabxanada və fəhlə rayonlarının kitabxanalarında kitabxanaçı, Bakı mərkəzi kitabxanasında kollektor müdiri, pedaqoji institut kitabxanasının müdir müavini, müdiri vəzifələrində işləmişdir (1926-1927). İnstitutu bitirdikdən sonra Gəncə pedaqoji texnikumunda, həm də fəhlə fakültəsində ədəbiyyat və pedaqogika-psixologiya müəllimi işləmişdir (1927-1931). Bu dövrdə Gəncə müəllimlər evində ədəbiyyat dərnəyinin rəhbəri, "Qızıl Gəncə" jurnalı redaksiya heyətinin və Azərbaycan Proletar Yazıçıları İttifaqı Gəncə şöbəsinin büro üzvü və s. ictimai işlərdə çalışmışdır. Moskvada İkinci Dövlət Universiteti yanında olan Pedaqoji Psixologiya-Pedologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır (1931-1934).Eyni zamanda SSRİ Xalq Komissarları Şurası yanında qanun və qərarlar nəşriyyatının Azərbaycan şöbəsində tərcüməçi və stenoqrafiya kurslarında ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. Bakıda Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutunda uşaq ədəbiyyatı sahəsində elmi işçi, Azərnəşrdə tərcüməçi və redaktor olmuş, qısa fasilələrlə "İnqilab və mədəniyyət" jurnalı redaksiyasında məsul katib, "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında, Xarici Ölkələrlə Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətində baş redaktor, "Azərbaycan" jurnalı redaksiyasında baş redaktorun müavini vəzifələrində çalışmışdır. Ədəbi fəaliyyətə 1923-cü ildə "Abdulla Şaiq" kitabçasında çıxan "Müəllim" şeiri ilə başlamışdır. İlk məqaləsi isə 1926-cı ildə "Maarif işçisi" jurnalında "Cocuq ədəbiyyatında üsul məsələsi" adı ilə dərc olunmuşdur. Müxtəlif mövzularda yazıb-yaratsa da, 1945-ci ildən başlayaraq bütün kitablarını uşaq və gənclər üçün nəzərdə tutmuşdur. Yaradıcılığında bədii tərcüməyə geniş yer vermişdir. Dünya və keçmiş SSRİ xalqlarının ədəbiyyatından tərcümələr etmişdir. "Gənclik" nəşriyyatının, "Göyərçin", "İnqilab və mədəniyyət" (sonralar "Azərbaycan") jurnalları redaksiya heyətinin, "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti"nin redaksiya heyətinin, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı qəbul komissiyasının üzvü olmuşdur. Ədəbiyyat sahəsində xidmətlərinə görə iki medal, üç dəfə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. Çuvaş MSSR Mədəniyyət Nazirliyinin və digər təşkilatların fəxri tərifnamələri ilə təltif edilmişdir.

1984-cü il noyabrın 10-da Bakıda vəfat etmişdir. Bakı küçələrindən birinə onun adı verilmişdir.

 • Qaranquş yuvası. Bakı: Azərnəşr, 1945, 48 səh.
 • Xanım Züleyxa.Bakı:Sevginəşr,1945,51səh
 • El gücü. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1948, 104 səh.
 • İstək. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1949, 103 səh.
 • Özbək qızı Tara.Bakı:1952,43səh
 • Sirli saz. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955, 17 səh.
 • Qu gölü. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955, 144 səh.
 • Ovçu Elişlə qoçaq Aytəkinin nağılları. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956,
 • Ölkənin çiçəkləri. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962, 178 səh.
 • Nəsillərdən nəsillərə (bircildlik seçilmiş əsərlər). Bakı: Azərnəşr, 1965, 495 səh.
 • Salam Adil. Bakı: Maarif, 1966, 76 səh.
 • Hekayələr. Bakı: Maarif, 1967, 16 səh.
 • Dəniz nağılı. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1967, 16 səh.
 • Baharın elçiləri. Bakı: Gənclik, 1968, 14 səh.
 • Ürəkdə izlər. Bakı: Gənclik, 1969, 205 səh.
 • Quş dili bilən Orxan. Bakı: Gənclik, 1972, 126 səh.
 • Cücə getdi su içə. Bakı: Gənclik, 1973, 12 səh.
 • Yaz günəşi (bircildlik seçilmiş əsərlər). Bakı: Gənclik, 1977, 268 səh.
 • İlin yazı – elin sazı (şeirlər, poemalar, rəvayətlər və nağıllar). Bakı: Gənclik, 1981, 256 səh.
 • Babəkin andı. Bakı
 • Aqşinin andı. Bakı

Farscadan və ruscadan tərcümələri

 • Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə (iqbalnamə). Bakı: Azərnəşr, 1941, 692 səh.
 • Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə (iqbalnamə). Bakı: Azərnəşr, 1967, 720 səh.
 • Y.Lebedinski. Həftə. Bakı: Azərnəşr, 1932, 98 səh.
 • F.Panfyorov Brusski (II kitab). Bakı: Azərnəşr, 1933, 270 səh.
 • T.Oldriç. Amerika məktəblisinin xatirələri. Bakı: Azərnəşr, 217 səh.
 • R.Kiplinq. Mauqli. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1939, 116 səh.
 • V.Mayakovski. Seçilmiş şeirlər və poemalar. Bakı: Usaqgəncnəşr, 1940, 328 səh.
 • M.Şoloxov. Nifrət fənni. Bakı: Azərnəşr, 1942, 36 səh.
 • F.Panfyorov. Gözümlə gördüklərim. Bakı: Azərnəşr, 1942, 92 səh.
 • V.Bianki. Biz çoxuq. Bakı: Azərnəşr, 1943, 56 səh.
 • V.Vasilyevskaya. Göy qurşağı. Bakı: Azərnəşr, 1947, 162 səh.
 • V.Q.Belinski. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1948, 272 səh.
 • İ.S.Turgenev. Ovçunun xatirələri. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1948, 96 səh.
 • A.Düma. Üç muşketyor. Bakı: Azərnəşr, 1949, 336 səh.
 • A.Darbni. Mən sovet vətəndaşıyam. Bakı: Azərnəşr, 1950, 84 səh.
 • M.Qorki. Uşaqlar. Bakı: Azərnəşr, 1950, 24 səh.
 • M.Qorki. Ədəbiyyat haqqında. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950, 152 səh.
 • C.Svift. Emanuel Qulliverin səyahəti. Bakı: Azərnəşr, 1950, 324 səh.
 • S.Üstüngəl. Zindanda və "azadlıqda". Bakı: Azərnəşr, 1951, 156 səh.
 • L.Tolstoy. Dirilmə. Bakı: Azərnəşr, 1951, 292 səh.
 • İ.S.Turgenev. Atalar və oğullar. Bakı: Azərnəşr, 1952, 224 səh.
 • İ.S.Turgenev. Rudin. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1952, 192 səh.
 • İ.S.Turgenev. Ərəfə. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1953, 268 səh.
 • A.İ.Gertsen. Kimdir müqəssir. Bakı: Azərnəşr, 1954, 265 səh.
 • A. Korneyçuk. Eskadranın məhvi. Bakı: Azərnəşr, 1954, 148 səh.
 • V.Latsis. Balıqçı oğlu. Bakı: Azərnəşr, 1954, 560 səh.
 • H.Andersen. Nağıllar və rəvayətlər. Bakı: Usaqgəncnəş, 1956, 176 səh.
 • A.Barto. Ağlağan qız. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956, 13 səh.
 • C.London. Hekayələr. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957, 116 səh.
 • Z.AIeksandrova. Güllü paltar. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958, 18 səh.
 • H.Heyne. Seçilmiş şeir və poemalar. Bakı: Azərnəşr, 1958, 315 səh.
 • R.Nuri Güntəkin. Çalı quşu. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959, 416 səh.
 • C.Rodari. Çippolino. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960, 232 səh.
 • S.Mixalkov. Bəs sizdə nə var? Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960, 16 səh.
 • P.Svirka. Ana torpaq. Bakı: Azərnəşr, 1961, 208 səh.
 • F.Şiller. Vilhelm Tell. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962, 192 səh.
 • K.İvanov. Narspi. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962, 66 səh.
 • H.Andersen. Düyməcik. Bakı: Azərnəşr, 1962, 24 səh.
 • A.I.Gertsen. Kimdir müqəssir? Bakı: Azərnəşr, 1962, 252 səh.
 • H.Andersen. Qar kraliça. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1963, 56 səh.
 • A.Tolstoy. Mühəndis Qarinin hiperbolidi. Bakı: Usaqgəncnəşr, 1964, 308 səh.
 • A.AIeksin. Danışır yeddinci mərtəbə. Bakı: Usaqgəncnəş, 1965, 334 səh.
 • L.Lagin. Qoca Xattabıç. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1965, 407 səh.
 • A.S.Puşkin. Baxçasaray fantanı. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1967, 83 səh.
 • İ.Stanyukoviç. Dəniz hekayələri. Bakı: Azərnəşr, 1969, 83 səh.
 • C.London. Həyat eşqi. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1972, 102 səh.
 • İ.S.Turgenev. Ovçunun xatirələri. Bakı: Gənclik, 1973, 87 səh.
 • S.Tompson. Heyvanlar haqqında hekayələr. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1972, 232 səh.
 • S.Smirnov. Rus gözəli. Bakı: Gənclik, 1975, 69 səh.
 • K.Markov. Semelinskli qonaq. Bakı: Gənclik, 142 səh.
 • V.Skott. Kventin Dorvard. Bakı: Gənclik, 1976, 550 səh.
 • Homer. İliada. Bakı: Azərnəşr, 560 səh.
 • İ.S.Turgenev. Rudin. Bakı: Azərnəşr, 1977, 591 səh.
 • A.Zöhrabbəyov. Odlu diyar. Bakı: Yazıçı, 1978, 224 səh.
 • H.Andersen. Düyməcik. Bakı: Gənclik, 1979, 18 səh.
 • L.Tolstoy. Dirilmə. Bakı: Azərnəşr, 1980, 292 səh.
 • I.S.Turgenev. Atalar və oğullar. Bakı: Azərnəşr, 1981, 196 səh.
 • Y.Sotnik. Kuprum. Esin iksiri. Bakı: Gənclik, 1981, 200 səh.
 • L.N.Nikolayev. Anqola markası. Bakı: Gənclik, 1983, 146 səh.
 • L.Tolstoy. Əsərləri (12-ci cild). Bakı: Yazıçı, 1983, 224 səh.
 • Mənsur şeirlər, hekayələr, roman. Bakı: Yazıçı, 1988, 437 səh.
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim "Azərbaycanfilm". 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 53.

Mikayıl Rzaquluzadə
mikayıl, rzaquluzadə, məqalənin, bəzi, məlumatlarının, mənbəsi, göstərilməmişdir, daha, ətraflı, məlumat, üçün, məqalənin, müzakirə, səhifəsinə, baxa, məqaləyə, uyğun, formada, mənbələr, əlavə, edib, vikipediyanı, zənginləşdirə, bilərsiniz, avqust, 2021, məqal. Mikayil Rzaquluzade Dil Izle Redakte Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz avqust 2021 Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Mikayil Manaf oglu Rzaquluzade 17 mart 1905 1905 03 17 Baki 10 noyabr 1984 1984 11 10 Baki nasir sair tercumeci 1934 cu ilden Azerbaycan Yazicilar Birliyinin uzvu Azerbaycanin qabaqcil maarif xadimi 1968 emek veterani 1976 Edebi texellusu otuzuncu illerde Mim Re M R R Mikayil sonralar M Rzaquluzade olmusdur Mikayil Rzaqulazade Azerbaycanin en yaxsi yazicilarindan biridir Mikayil RzaquluzadeMikayil Manaf oglu RzaquluzadeDogum tarixi 17 mart 1905Dogum yeri Baki Baki qezasi Baki quberniyasi Qafqaz canisinliyi Rusiya ImperiyasiVefat tarixi 10 noyabr 1984 79 yasinda Vefat yeri Baki Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi Rusiya Imperiyasi AXC SSRIFealiyyeti yaziciMukafatlari Mundericat 1 Heyati 2 Eserleri 3 Tercumeleri 3 1 Farscadan ve ruscadan tercumeleri 4 MenbeHeyati RedakteBirinci Azerbaycan Ali Pedaqoji Institutu nezdinde A Saiq adina numune mektebi ne cevrildi O hemin mektebin son sinfinde iken ekstern imtahan verib Ali Pedaqoji Institutun tarix fakultesine daxil olmusdur Butun tehsil muddetinde muvazi olaraq Azerbaycan herbiyye behriyye komissarliginda rabiteci 1920 1921 Baki vilayet herbi komissarliginda jurnalist 1922 1923 Bakida Sabir adina kitabxanada ve fehle rayonlarinin kitabxanalarinda kitabxanaci Baki merkezi kitabxanasinda kollektor mudiri pedaqoji institut kitabxanasinin mudir muavini mudiri vezifelerinde islemisdir 1926 1927 Institutu bitirdikden sonra Gence pedaqoji texnikumunda hem de fehle fakultesinde edebiyyat ve pedaqogika psixologiya muellimi islemisdir 1927 1931 Bu dovrde Gence muellimler evinde edebiyyat derneyinin rehberi Qizil Gence jurnali redaksiya heyetinin ve Azerbaycan Proletar Yazicilari Ittifaqi Gence sobesinin buro uzvu ve s ictimai islerde calismisdir Moskvada Ikinci Dovlet Universiteti yaninda olan Pedaqoji Psixologiya Pedologiya Elmi Tedqiqat Institutunun aspiranturasinda tehsil almisdir 1931 1934 Eyni zamanda SSRI Xalq Komissarlari Surasi yaninda qanun ve qerarlar nesriyyatinin Azerbaycan sobesinde tercumeci ve stenoqrafiya kurslarinda edebiyyat muellimi islemisdir Bakida Azerbaycan Dovlet Elmi Tedqiqat Pedaqogika Institutunda usaq edebiyyati sahesinde elmi isci Azernesrde tercumeci ve redaktor olmus qisa fasilelerle Inqilab ve medeniyyet jurnali redaksiyasinda mesul katib Azerbaycanfilm kinostudiyasinda Xarici Olkelerle Medeni Elaqeler Cemiyyetinde bas redaktor Azerbaycan jurnali redaksiyasinda bas redaktorun muavini vezifelerinde calismisdir Edebi fealiyyete 1923 cu ilde Abdulla Saiq kitabcasinda cixan Muellim seiri ile baslamisdir Ilk meqalesi ise 1926 ci ilde Maarif iscisi jurnalinda Cocuq edebiyyatinda usul meselesi adi ile derc olunmusdur Muxtelif movzularda yazib yaratsa da 1945 ci ilden baslayaraq butun kitablarini usaq ve gencler ucun nezerde tutmusdur Yaradiciliginda bedii tercumeye genis yer vermisdir Dunya ve kecmis SSRI xalqlarinin edebiyyatindan tercumeler etmisdir Genclik nesriyyatinin Goyercin Inqilab ve medeniyyet sonralar Azerbaycan jurnallari redaksiya heyetinin Azerbaycan dilinin izahli lugeti nin redaksiya heyetinin Azerbaycan Yazicilar Ittifaqi qebul komissiyasinin uzvu olmusdur Edebiyyat sahesinde xidmetlerine gore iki medal uc defe Azerbaycan Respublikasi Ali Soveti Reyaset Heyetinin Fexri fermani ile teltif edilmisdir Cuvas MSSR Medeniyyet Nazirliyinin ve diger teskilatlarin fexri terifnameleri ile teltif edilmisdir 1984 cu il noyabrin 10 da Bakida vefat etmisdir Baki kucelerinden birine onun adi verilmisdir Eserleri RedakteQaranqus yuvasi Baki Azernesr 1945 48 seh Xanim Zuleyxa Baki Sevginesr 1945 51sehEl gucu Baki Usaqgencnesr 1948 104 seh Istek Baki Usaqgencnesr 1949 103 seh Ozbek qizi Tara Baki 1952 43seh Sirli saz Baki Usaqgencnesr 1955 17 seh Qu golu Baki Usaqgencnesr 1955 144 seh Ovcu Elisle qocaq Aytekinin nagillari Baki Usaqgencnesr 1956 Olkenin cicekleri Baki Usaqgencnesr 1962 178 seh Nesillerden nesillere bircildlik secilmis eserler Baki Azernesr 1965 495 seh Salam Adil Baki Maarif 1966 76 seh Hekayeler Baki Maarif 1967 16 seh Deniz nagili Baki Usaqgencnesr 1967 16 seh Baharin elcileri Baki Genclik 1968 14 seh Urekde izler Baki Genclik 1969 205 seh Qus dili bilen Orxan Baki Genclik 1972 126 seh Cuce getdi su ice Baki Genclik 1973 12 seh Yaz gunesi bircildlik secilmis eserler Baki Genclik 1977 268 seh Ilin yazi elin sazi seirler poemalar revayetler ve nagillar Baki Genclik 1981 256 seh Babekin andi Baki Aqsinin andi BakiTercumeleri RedakteFarscadan ve ruscadan tercumeleri Redakte Nizami Gencevi Isgendername iqbalname Baki Azernesr 1941 692 seh Nizami Gencevi Isgendername iqbalname Baki Azernesr 1967 720 seh Y Lebedinski Hefte Baki Azernesr 1932 98 seh F Panfyorov Brusski II kitab Baki Azernesr 1933 270 seh T Oldric Amerika mekteblisinin xatireleri Baki Azernesr 217 seh R Kiplinq Mauqli Baki Usaqgencnesr 1939 116 seh V Mayakovski Secilmis seirler ve poemalar Baki Usaqgencnesr 1940 328 seh M Soloxov Nifret fenni Baki Azernesr 1942 36 seh F Panfyorov Gozumle gorduklerim Baki Azernesr 1942 92 seh V Bianki Biz coxuq Baki Azernesr 1943 56 seh V Vasilyevskaya Goy qursagi Baki Azernesr 1947 162 seh V Q Belinski Secilmis eserleri Baki Azernesr 1948 272 seh I S Turgenev Ovcunun xatireleri Baki Usaqgencnesr 1948 96 seh A Duma Uc musketyor Baki Azernesr 1949 336 seh A Darbni Men sovet vetendasiyam Baki Azernesr 1950 84 seh M Qorki Usaqlar Baki Azernesr 1950 24 seh M Qorki Edebiyyat haqqinda Baki Usaqgencnesr 1950 152 seh C Svift Emanuel Qulliverin seyaheti Baki Azernesr 1950 324 seh S Ustungel Zindanda ve azadliqda Baki Azernesr 1951 156 seh L Tolstoy Dirilme Baki Azernesr 1951 292 seh I S Turgenev Atalar ve ogullar Baki Azernesr 1952 224 seh I S Turgenev Rudin Baki Usaqgencnesr 1952 192 seh I S Turgenev Erefe Baki Usaqgencnesr 1953 268 seh A I Gertsen Kimdir muqessir Baki Azernesr 1954 265 seh A Korneycuk Eskadranin mehvi Baki Azernesr 1954 148 seh V Latsis Baliqci oglu Baki Azernesr 1954 560 seh H Andersen Nagillar ve revayetler Baki Usaqgencnes 1956 176 seh A Barto Aglagan qiz Baki Usaqgencnesr 1956 13 seh C London Hekayeler Baki Usaqgencnesr 1957 116 seh Z AIeksandrova Gullu paltar Baki Usaqgencnesr 1958 18 seh H Heyne Secilmis seir ve poemalar Baki Azernesr 1958 315 seh R Nuri Guntekin Cali qusu Baki Usaqgencnesr 1959 416 seh C Rodari Cippolino Baki Usaqgencnesr 1960 232 seh S Mixalkov Bes sizde ne var Baki Usaqgencnesr 1960 16 seh P Svirka Ana torpaq Baki Azernesr 1961 208 seh F Siller Vilhelm Tell Baki Usaqgencnesr 1962 192 seh K Ivanov Narspi Baki Usaqgencnesr 1962 66 seh H Andersen Duymecik Baki Azernesr 1962 24 seh A I Gertsen Kimdir muqessir Baki Azernesr 1962 252 seh H Andersen Qar kralica Baki Usaqgencnesr 1963 56 seh A Tolstoy Muhendis Qarinin hiperbolidi Baki Usaqgencnesr 1964 308 seh A AIeksin Danisir yeddinci mertebe Baki Usaqgencnes 1965 334 seh L Lagin Qoca Xattabic Baki Usaqgencnesr 1965 407 seh A S Puskin Baxcasaray fantani Baki Usaqgencnesr 1967 83 seh I Stanyukovic Deniz hekayeleri Baki Azernesr 1969 83 seh C London Heyat esqi Baki Usaqgencnesr 1972 102 seh I S Turgenev Ovcunun xatireleri Baki Genclik 1973 87 seh S Tompson Heyvanlar haqqinda hekayeler Baki Usaqgencnesr 1972 232 seh S Smirnov Rus gozeli Baki Genclik 1975 69 seh K Markov Semelinskli qonaq Baki Genclik 142 seh V Skott Kventin Dorvard Baki Genclik 1976 550 seh Homer Iliada Baki Azernesr 560 seh I S Turgenev Rudin Baki Azernesr 1977 591 seh A Zohrabbeyov Odlu diyar Baki Yazici 1978 224 seh H Andersen Duymecik Baki Genclik 1979 18 seh L Tolstoy Dirilme Baki Azernesr 1980 292 seh I S Turgenev Atalar ve ogullar Baki Azernesr 1981 196 seh Y Sotnik Kuprum Esin iksiri Baki Genclik 1981 200 seh L N Nikolayev Anqola markasi Baki Genclik 1983 146 seh L Tolstoy Eserleri 12 ci cild Baki Yazici 1983 224 seh Mensur seirler hekayeler roman Baki Yazici 1988 437 seh Menbe RedakteAzerbaycan Respublikasi Medeniyyet Nazirliyi C Cabbarli adina Azerbaycanfilm kinostudiyasi Aydin Kazimzade Bizim Azerbaycanfilm 1923 2003 cu iller Baki Mutercim 2004 seh 53 Menbe https az wikipedia org w index php title Mikayil Rzaquluzade amp oldid 6027551, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.