fbpx
Wikipedia

Kventin Dorvard

"Kventin Dorvard" (ing.Quentin Durward) — Valter Skottun 1823-cü ildə yazdığı roman.

"Kventin Dorvard"
Xəbərdarlıq: Yazının davamı əsərin məzmunu haqqında məlumat ehtiva edir.

Romanda gənc, cürətli və sədaqətli şotlandiyalı Kventin Dorvardın qazanc və dolanışıq dalınca Fransaya səfər edərkən başına gələn macəralardan danışılır. Kventin istəmədiyi halda, məcburən öz vətənini tərk etməli olur. Çünki o dövrdə Avropa ölkələrinin hər birində tez-tez qanlı ara müharibələri baş verirdi. Belə müharibələrdən birində onun bütün ailəsi həlak olmuşdur.

Kventinin özü də ölümdən təsadüfən qurtula bilmişdir. Anası düşmənlərə yalvara-yalvara, onu ağır yaralanmış halda, bu şərtlə xilas edə bilmişdir ki, Kventin ömrünü monastırda başa vuracaqdır. Düşmənlər Kventinin cismani oldürməmişlər. Lakin düşmənləri Dorvardlar nəslinin davam etməməsi üçün Kventini monastırda yerləşdirib ömürlük rahibliyə məhkum etmişlər. Lakin rahiblik həyatı bu gənc oğlanın ürəyincə olmadığından o, Şotlandiyadan qaçır. Kventinin öz qüvvəsinə inamından və sədaqətlə özünə bir parça çörək qazanmaq arzusundan başqa heç nəyi yoxdur. Lakin o, zadəgandır, o zamankı zadəgan adət və inamlarına görə, onun üçün sənətkarlıq və ya kəndli kimi dinc zəhmətlə yaşamaq mümkün deyildir. Ara müharibələri və yoxsulluq ucbatından öz ana yurdlarından qovulmuş olan bir çox gənc şotlandiyalılar kimi, Kventin də fransız kralı XI Lüdovikin Şotlandiya qvardiyasının muzdlu əsgəri olur. Onun dayısı qoca cəngavər də çoxdan vətənini tərk edib həmin bu qvardiyada xidmət edir.

Valter Skott Kventini açıq-aşkar öz müsbət qəhrəmanı kimi vermişdir. Kventin Dorvard kral tərəfindən ona tapşırılan bütün əmrləri qüsursuz başa çatdırır. Lakin Kventin Dorvardın təbiətində bir çox ziddiyyətlər mövcuddur. Belə ki o, Lüdovikin zalımlığına və günahsız adamları amansızcasına öldürən kral cəlladı Tristana qarşı qəzəblənirsə də, amma feodal zülmünə qarşı üsyan etmiş lyejlilərə qarşı da açıq-aşkar mənfi münasibət bəsləyir. Nəhayət artıq Lüdovikin ikiüzlülüyünü yəqin etdikdən sonra da, Kventin Lyejə qarşı cəza yürüşündə iştirak edir və öz şəhərlərini müdafiə edən lyejlilərə qarşı vuruşmaqla, öz üzərinə düşən muzdlu kral əsgəri vəzifəsini canfəşanlıqla yerinə yetirir.

Bundan başqa Kventin bir qədər xəyalpərəstdir. Bu gənc oğlan öz təcrübəsizliyindən, ətrafında baş verən hadisələrdən bir çoxunun fərqinə varmır, onların mənasını belə anlamır. Lüdovikin məqsədinə görə, özünün siyasi oyunlarda ən adi bir vasitə olduğunu dərk etmir.

Gənc Dorvardın xidməti xeyli qəribə olur, o, təsadüfən Fransa kralı XI Lüdovikin özünün diqqətini cəlb edir. Kral ondan ən təhlükəli və mühüm tapşırıqlarda istifadə edir. Şotlandiyanın ucqarlarından çıxmış bu gənc o zamanın ən qüdrətli iki hökmdarı olan Fransa kralı ilə Burqundiya hersoqu İgid Karlın arasında gedən ən kəskin siyasi mübarizənin mərkəzində durur. Ancaq Kventin Lüdoviqin tapşırıqlarını yerinə yetirəndə, yalnız bu tapşırıqlar barədə düşünmür. O, geniş və zəngin mülklərinin sahibi olan gənc qrafinya İzabella de Kruaya aşiq olur. Qrafinya İzabella, demək olar ki, kiçik də olsa, şəhərləri, qəsrləri, meşələri, çayları olan tam bir dövlətin sahibidir.

Yoxsul, amma nəcabətli gənc şotlandiyalı əsgər, gözəl gənc qrafinyaya cəngavərsayağı vurulduğu üçün onu təhlükəli səyahət zamanı Fransa yollarında bütün təhlükələrdən qoruya-qoruya ötürərək, nəhayət gətirib Cəsur Karlın dəbdəbəli sarayına çatdırır. Bu əhvalat Kventinin özünə də yaxşı tanış olan qədim cəngavərlik romanlarındakı hər hansı bir epizoda bənzəyir. Valter Skottun özünün göstərdiyinə görə, Kventin özü də belə romanları həvəslə oxuyanlardan biri imiş.

Bütün bunlar çox şairanə və təsirli olmaqla bərabər, XV əsrin real həyatına nisbətən kəskin bir təzad kimi görünür. O dövrün həqiqi həyatında qarşılıqlı nifrət, hakimiyyət və qızıl düşkünlüyü, ən alçaq intriqalar, riyakarlıq və zorakılıq hökm sürməkdə idi. “Kventin Dorvard” romanında təsvir edilən dövrün ən səciyyəvi xüsusiyyətlərini öz simalarında təmsil edən adamlar olan casuslar, kral cəlladları, sərxoş muzdlu əsgərlər, alçaq kübarlar, amansız və hiyləgər hökmdarlar idi. Kventin bunlarla qarşılaşmalı olur. Bunlar onun həyatını hər gün təhdid edirlər. Kventin onların yırtıcı rəftarlarını, riyakarlıqlarını görüb tanıyır və öz cəsarəti və sədaqəti ilə onlara qalib gəlir.

Yoxsul bir şotlandiyalı nişançı üçün qədim aristokrat nəslindən olan belə adlı-sanlı və varlı bir qızın məhəbbətinə nail olmaq inandırıcı görünməsə də, hadisələr elə cərəyan edir ki, Kventin gənc qrafinyanın qəlbini ələ almağa müvəffəq olur. Qız onun sədaqətinə, səmimiyyətinə, mənəvi nəcabətinə və dərin məhəbbətinə inanır. O görür ki, Kventin onu qəsrlərinə və torpaqlarına görə sevmir.

İzabellanı həm də adlı-sanlı bir aristokrat – gələcəkdə Fransa taxt-tacına yilyələnmək hüququna malik Orleon hersoqu və digər əyanlar da istəyir. Onlar, hər şeydən əvvəl, XI Lüdovikin və burqundiyalı Karlın saraylarında gedən siyasi oyunların iştirakçıları, diplomatlar, öz qərəzkar siyasi planlarının yerinə yetirilməsi arzusunda olan şöhrətpərəst adamlardır. Qrafinya de Kruanın pulları, torpaqları və gurultulu adı, onlara bunun üçün lazımdır. Qız özü isə onlar üçün öz siyasi intriqalarında bir alətdir.

Kventin Dorvard kral ilə tanış olduğu qısa müddətdə kral Lüdovikin insanların həyatı ilə oynayan məkrli və qəddar bir adam olmasını, ona inananlara asanlıqla xəyanət etməsini, ən alçaq cinayətlərdən də çəkinməməsini və kralın ən yaxın xidmətçiləri olan – casus bərbər Olivye ilə cəllad Tristanın vəhşiliklərini görən Kventin, İzabella ilə evləndikdən sonra XI Lüdovikin muzdlu qvardiyasında xidmət etməkdən imtina edir.

Əsərin sonunda müəllif qeyd edir ki, bəzi yazıçılardan fərqli olaraq Kventinin İzabellaya qovuşduqdan sonra onların toyu, uşaqlarının sayı, xoşbəxt yaşaması və bundan sonra onların həyatlarının necə keçməsi barədə təfərrüatlara varmayıb əsəri burada kəsmişdir. Bu da, gördüyümüz kimi, yazıçı tərəfindən atılan ən doğru bir addım olub həm romanın, həm də Kventin obrazının mükəmməlliyinə xidmət etmişdir.

Xəbərdarlığın sonu.

Kventin Dorvard
kventin, dorvard, quentin, durward, valter, skottun, 1823, ildə, yazdığı, roman, məzmun, xəbərdarlıq, yazının, davamı, əsərin, məzmunu, haqqında, məlumat, ehtiva, edir, romanda, gənc, cürətli, sədaqətli, şotlandiyalı, qazanc, dolanışıq, dalınca, fransaya, səfə. Kventin Dorvard Dil Izle Redakte Kventin Dorvard ing Quentin Durward Valter Skottun 1823 cu ilde yazdigi roman Kventin Dorvard Mezmun Redakte Xeberdarliq Yazinin davami eserin mezmunu haqqinda melumat ehtiva edir Romanda genc curetli ve sedaqetli sotlandiyali Kventin Dorvardin qazanc ve dolanisiq dalinca Fransaya sefer ederken basina gelen maceralardan danisilir Kventin istemediyi halda mecburen oz vetenini terk etmeli olur Cunki o dovrde Avropa olkelerinin her birinde tez tez qanli ara muharibeleri bas verirdi Bele muharibelerden birinde onun butun ailesi helak olmusdur Kventinin ozu de olumden tesadufen qurtula bilmisdir Anasi dusmenlere yalvara yalvara onu agir yaralanmis halda bu sertle xilas ede bilmisdir ki Kventin omrunu monastirda basa vuracaqdir Dusmenler Kventinin cismani oldurmemisler Lakin dusmenleri Dorvardlar neslinin davam etmemesi ucun Kventini monastirda yerlesdirib omurluk rahibliye mehkum etmisler Lakin rahiblik heyati bu genc oglanin ureyince olmadigindan o Sotlandiyadan qacir Kventinin oz quvvesine inamindan ve sedaqetle ozune bir parca corek qazanmaq arzusundan basqa hec neyi yoxdur Lakin o zadegandir o zamanki zadegan adet ve inamlarina gore onun ucun senetkarliq ve ya kendli kimi dinc zehmetle yasamaq mumkun deyildir Ara muharibeleri ve yoxsulluq ucbatindan oz ana yurdlarindan qovulmus olan bir cox genc sotlandiyalilar kimi Kventin de fransiz krali XI Ludovikin Sotlandiya qvardiyasinin muzdlu esgeri olur Onun dayisi qoca cengaver de coxdan vetenini terk edib hemin bu qvardiyada xidmet edir Valter Skott Kventini aciq askar oz musbet qehremani kimi vermisdir Kventin Dorvard kral terefinden ona tapsirilan butun emrleri qusursuz basa catdirir Lakin Kventin Dorvardin tebietinde bir cox ziddiyyetler movcuddur Bele ki o Ludovikin zalimligina ve gunahsiz adamlari amansizcasina olduren kral celladi Tristana qarsi qezeblenirse de amma feodal zulmune qarsi usyan etmis lyejlilere qarsi da aciq askar menfi munasibet besleyir Nehayet artiq Ludovikin ikiuzluluyunu yeqin etdikden sonra da Kventin Lyeje qarsi ceza yurusunde istirak edir ve oz seherlerini mudafie eden lyejlilere qarsi vurusmaqla oz uzerine dusen muzdlu kral esgeri vezifesini canfesanliqla yerine yetirir Bundan basqa Kventin bir qeder xeyalperestdir Bu genc oglan oz tecrubesizliyinden etrafinda bas veren hadiselerden bir coxunun ferqine varmir onlarin menasini bele anlamir Ludovikin meqsedine gore ozunun siyasi oyunlarda en adi bir vasite oldugunu derk etmir Genc Dorvardin xidmeti xeyli qeribe olur o tesadufen Fransa krali XI Ludovikin ozunun diqqetini celb edir Kral ondan en tehlukeli ve muhum tapsiriqlarda istifade edir Sotlandiyanin ucqarlarindan cixmis bu genc o zamanin en qudretli iki hokmdari olan Fransa krali ile Burqundiya hersoqu Igid Karlin arasinda geden en keskin siyasi mubarizenin merkezinde durur Ancaq Kventin Ludoviqin tapsiriqlarini yerine yetirende yalniz bu tapsiriqlar barede dusunmur O genis ve zengin mulklerinin sahibi olan genc qrafinya Izabella de Kruaya asiq olur Qrafinya Izabella demek olar ki kicik de olsa seherleri qesrleri meseleri caylari olan tam bir dovletin sahibidir Yoxsul amma necabetli genc sotlandiyali esger gozel genc qrafinyaya cengaversayagi vuruldugu ucun onu tehlukeli seyahet zamani Fransa yollarinda butun tehlukelerden qoruya qoruya oturerek nehayet getirib Cesur Karlin debdebeli sarayina catdirir Bu ehvalat Kventinin ozune de yaxsi tanis olan qedim cengaverlik romanlarindaki her hansi bir epizoda benzeyir Valter Skottun ozunun gosterdiyine gore Kventin ozu de bele romanlari hevesle oxuyanlardan biri imis Butun bunlar cox sairane ve tesirli olmaqla beraber XV esrin real heyatina nisbeten keskin bir tezad kimi gorunur O dovrun heqiqi heyatinda qarsiliqli nifret hakimiyyet ve qizil duskunluyu en alcaq intriqalar riyakarliq ve zorakiliq hokm surmekde idi Kventin Dorvard romaninda tesvir edilen dovrun en seciyyevi xususiyyetlerini oz simalarinda temsil eden adamlar olan casuslar kral celladlari serxos muzdlu esgerler alcaq kubarlar amansiz ve hiyleger hokmdarlar idi Kventin bunlarla qarsilasmali olur Bunlar onun heyatini her gun tehdid edirler Kventin onlarin yirtici reftarlarini riyakarliqlarini gorub taniyir ve oz cesareti ve sedaqeti ile onlara qalib gelir Yoxsul bir sotlandiyali nisanci ucun qedim aristokrat neslinden olan bele adli sanli ve varli bir qizin mehebbetine nail olmaq inandirici gorunmese de hadiseler ele cereyan edir ki Kventin genc qrafinyanin qelbini ele almaga muveffeq olur Qiz onun sedaqetine semimiyyetine menevi necabetine ve derin mehebbetine inanir O gorur ki Kventin onu qesrlerine ve torpaqlarina gore sevmir Izabellani hem de adli sanli bir aristokrat gelecekde Fransa taxt tacina yilyelenmek huququna malik Orleon hersoqu ve diger eyanlar da isteyir Onlar her seyden evvel XI Ludovikin ve burqundiyali Karlin saraylarinda geden siyasi oyunlarin istirakcilari diplomatlar oz qerezkar siyasi planlarinin yerine yetirilmesi arzusunda olan sohretperest adamlardir Qrafinya de Kruanin pullari torpaqlari ve gurultulu adi onlara bunun ucun lazimdir Qiz ozu ise onlar ucun oz siyasi intriqalarinda bir aletdir Kventin Dorvard kral ile tanis oldugu qisa muddetde kral Ludovikin insanlarin heyati ile oynayan mekrli ve qeddar bir adam olmasini ona inananlara asanliqla xeyanet etmesini en alcaq cinayetlerden de cekinmemesini ve kralin en yaxin xidmetcileri olan casus berber Olivye ile cellad Tristanin vehsiliklerini goren Kventin Izabella ile evlendikden sonra XI Ludovikin muzdlu qvardiyasinda xidmet etmekden imtina edir Eserin sonunda muellif qeyd edir ki bezi yazicilardan ferqli olaraq Kventinin Izabellaya qovusduqdan sonra onlarin toyu usaqlarinin sayi xosbext yasamasi ve bundan sonra onlarin heyatlarinin nece kecmesi barede teferruatlara varmayib eseri burada kesmisdir Bu da gorduyumuz kimi yazici terefinden atilan en dogru bir addim olub hem romanin hem de Kventin obrazinin mukemmelliyine xidmet etmisdir Xeberdarligin sonu Menbe https az wikipedia org w index php title Kventin Dorvard amp oldid 4650084, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.