fbpx
Wikipedia

Kazım Ələkbərov

Ələkbərov Kazım Əbdülmanaf oğlu — görkəmli torpaqşünas-eroziyaşünas alim, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor, AMEA müxbir üzvü.

Kazım Ələkbərov
Kazım Əbdülmanaf oğlu Ələkbərov
Doğum tarixi
Doğum yeri Bakı, Bakı qəzası, Bakı quberniyası, Qafqaz canişinliyi, Rusiya imperiyası
Vəfat tarixi (78 yaşında)
Vəfat yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı Rusiya İmperiyası
SSRİ
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi torpaqşünaslıq
Elmi dərəcəsi kənd təsərrüfatı elmləri doktoru
Elmi adı professor, AMEA müxbir üzvü
İş yeri AMEA Eroziya Bölməsi
Təhsili Azərbaycan Politexnik İnstitutu

Mündəricat

17 fevral 1909-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, 12 sentyabr 1987-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. 1929-cu iıdə Bakı şəhərində orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakıdakı M.Ə. Əzizbəyov adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun kənd təsərrüfatı fakültəsinə daxil olmuşdur. 1931-1932-ci illərdə Tiflis şəhərindəki Zaqafğaziya Yeni lifli bitkilər institutunu aqronomluq ixtisası üzrə bitirmişdir. 1932-ci ildə Tiflisdə ali təhsilini başa çatdıran K.Ə. Ələkbərov torpaqşünas kimi 8 fevral 1932-ci il tarixdə “Zaqyenlitrest”də əmək fəaliyyətinə başlayır və dekabr ayına kimi burada işləyir. 1934-cü ildə K.Ə. Ələkbərov hərbi xidmətə çağırılır və Tiflis şəhərindəki hərbi məktəbin kursantı olur. 1939-cu ildə SSRİ EA-nın Azərbaycan Filialının Torpaqşünaslıq Bölməsində aspiranturaya daxil olur. Dissertasiya işini uğurla başa çatdırdıqdan sonra 1943-cü ilin 17 iyununda akademik İ.M. Qubkin adına Geologiya institutunun Elmi Şurasında müdafiə edir. Elmi Şuranın qərarı ilə ona geologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilir. Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra K.Ə. Ələkbərov 1943-cü ilin 18 iyununda Azərbaycan SSR EA-nın Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun torpaqların genezisi və xəritələşdirilməsi laboratoriyasına baş elmi işçi vəzifəsinə seçilir. Bu vəzifədə o, 1950-ci ilin 15 iyuluna qədər işləyir. Eroziya sahəsində bacarıqlı mütəxəssis kimi tanınan 15 iyul 1950-ci ildə ET Eroziya stansiyasına direktor vəzifəsinə təyin edilir. Sonralar tam müstəqil olan və ET Eroziya Bölməsi adlandırılan bu elmi təşkilata o, 18 mart 1970-ci il tarixə kimi rəhbərlik edir. 1945-1955-ci illər ərzində apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekunu kimi “Azərbaycan SSR-də torpaq eroziyası və onunla mübarizə” mövzusunda doktorluq işini (elmi məsləhətçi k.t.e.d., professor S.S. Sobolev) başa çatdıraraq 9 may 1958-ci ildə SSRİ EA-nın V.V. Dokuçayev adına Torpaqşünaslıq institutunda uğurla müdafiə edir, ona kənd təsərrüfatı elmləri doktoru alimlik dərəcəsi verilir. Azərbaycanlılar arasında torpaqşünaslıq ixtisası üzrə ilk elmlər doktoru olan 27 yanvar 1959-cu il tarixdə SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən k.t.e.d Alimlik dərəcəsi və 19 yanvar 1960-cı ildə ”torpaqşünaslıq” ixtisası üzrə professor adı verilir. Azərbaycan torpaqşünaslıq elmi qarşısında xidmətlərini nəzərə alaraq o, 24 dekabr 1968-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilir. 1970-1974-cü illərdə KTN-nin ET Əkinçilik institutunun direktoru, 1974-cü ilin martından 1987-ci ilin sentyabrına kimi Azərbaycan SSR EA-nın Coğrafiya institutunun “Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə” şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır. K.Ə. Ələkbərov bir çağırış Bakı şəhəri Nərimanov rayonunun deputatı seçilmişdir.

 • 1920-1929-cu illər - Bakı şəhəri 33 №-li orta sovet məktəbində oxumuşdur.
 • 1929-1930-cu illər - Azərbaycan Politexnik İnstitutunun kənd təsərrüfatı fakültəsinin tələbəsi və eyni zamanda Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı fakültəsinin botanika kafedrasının əməkdaşı olmuşdur.
 • 1930-1932-ci illər - Tiflis şəhərində Zaqafğaziya Yeni Lifli Bitkilər İnstitutunun tələbəsi və Torpaqşunaslıq İnstitutunun əməkdaşı olmuşdur.
 • 1932-1933-cü illər - Tiflis şəhərində Zaqafqaziya Yeni Lifli Bitkilər Trestində torpaqşünas vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1933-1934-cü illər - Ordu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur.
 • 1934-cü il - Bakı şəhəri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kolxoz kurslarında müəllim işləmişdir.
 • 1934-1939-cu illər - Azərbaycan SSR Torpaq Xalq Komissarlığının Kimyalaşma Stansiyasının elmi işçisi vəzifəsində çalışmışdır. Quba torpaq ekspedisiyasının iştirakçısı olmuşdur. Ağdaş rayonu Ağdaş MTS torpaq ekspedisiyasının rəis müavini olmuşdur. Qazax rayonu Ağstafa MTS torpaq ekspedisiyasının rəisi olmuşdur. Ağdaş rayonu Xaldan MTS torpaq ekspedisiyasının rəis müavini olmuşdur. Bərdə rayonu Mehtixanlı MTS torpaq ekspedisiyasının rəisi, eyni zamanda SSRİ EA Azərbaycan Filialı Torpaqşünaslıq sektorunun qiyabi aspirantı olmuşdur.
 • 1940-1941-ci illər - Həmin sektorun əyani aspirantı olmuşdur.
 • 1941-1943-cü illər - SSRİ EA Azərbaycan Filialının Torpaqşünaslıq sektorunun kiçik elmi işçisi vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1943-cü il - Geologiya-minerologiya elmləri namizədi alimlik elmi dərəcəsini almaq üçün “ Stalin adına Samur-Dəvəçi kanalının istiqaməti boyu torpaq və süxurlar “ mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edir. SSRİ EA Azərbaycan Filialının Torpaqşünaslıq sektorunun kiçik elmi işçisi vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycan SSR DQMV torpaq ekspedisiyasının iştirakçısı olmuşdur. Azərbaycanda Sovet Hakimiyyəti qurulmasının 23 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın iştirakçısı olmuşdur.
 • 1944-1950-ci illər - Azərbaycan SSR EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun böyük elmi işçisi olmuşdur. Abşeron yarımadasında torpaq örtüyü və külək eroziyasının inkişafını öyrənmişdir. “Neft yataqlarının torpaq-geokimyəvi göstəriciləri” tədqiqat işi üzrə ekspedisiyalarda iştirak etmişdir (Moskva şəhəri) Azərbaycan SSR EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Yevlax torpaq ekspedisiyasının eroziya dəstəsinin rəhbəri olmuşdur. Meşə Təsərrüfatı Nazirliyinin Meşə Texnikumunda torpaqşünaslıq kursunu tədris etmişdir.
 • 1945-ci il - Mingəçevir hidroqovşağı ekspedisiyasının eroziya dəstəsinin rəhbəri. SSRİ EA V.V. Dokuçayev adına Torpaqşünaslıq İnstitutunun Qəbələ torpaq-eroziya ekspedisiyasının iştirakçısı olmuşdur. Şəki, Qəbələ ərazisində Bozdağ sisteminin torpaq-eroziya ekspedisiyasının rəhbəri olmuşdur.
 • 1950-ci il - Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Torpaq Eroziya Stansiyasının direktoru vəzifəsində çalışmışdır. Eroziya proseslərinin dinamika və kartoqrafiya laboratoriyasının müdiri olmuşdur. Şəki rayonu Kişçay çayı hovuzu torpaq-eroziya ekspedisiyasının rəhbəri olmuşdur.
 • 1950-1955-ci illər - Oğuz rayonu Nəzərçay və Daşqınçay çayları, Şəki rayonu Künkütçay və Şinçay çayları hovuzları torpaq-eroziya ekspedisiyasının rəhbəri olmuşdur. Qax rayonu Kurmuxçay çayı hovuzu torpaq-eroziya ekspedisiyasının rəhbəri olmuşdur.
 • 1955-1957-ci illər - Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda torpaq fizikası laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Moskva şəhərində torpaqşünasların birinci qurultayında məruzələrlə çıxış etmişdir. Ümumittifaq torpaqşünaslar cəmiyyətinin Azərbaycan fılialının sədr müavini olmuşdur. Torpaq eroziyasına qarşı mübarizə üzrə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti İdarələrarası komissiyanın sədri olmuşdur.
 • 1957-1961-ci illər - Azərbaycan SSR EA Elmi-Tədqiqat Torpaq-Eroziya Stansiyasının direktoru işləmişdir.
 • 1958-ci il - SSRİ EA V.V. Dokuçayev adına Torpaqşünaslıq İnstitutunda kənd təsərrüfatı elmlər doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün “Azərbaycan SSR-də torpaq eroziyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
 • 1960-cı il - AAK tərəfindən professor adına layiq görülmüşdür. Şəki rayonu Kişçay çayı hovuzunda eroziya və sel axınlarının öyrənilməsi üzrə Azərbaycan SSR EA SOPS-a kompleks ekspedisiyanın rəisi. Torpaq eroziyasının öyrənilməsi və onunla mübarizə üzrə təcrübə mübadiləsi məqsədilə Bolqarıstan Xalq Respublikasına ezam edilmişdir. Eroziya və sel axınlarına qarşı mübarizə üzrə Ümumittifaq müşavirəsinin təşkili üzrə təşkilat komitəsinin sədri seçilmişdir.
 • 1961-1963-cü illər - Azərbaycan SSR EA Eroziya Elmi-Tədqiqat Sektorunun rəhbəri olmuşdur. Azərbaycan SSR EA Eroziya Sektoru Elmi Şurasının sədri olmuşdur. Bakı şəhərində Azərbaycan SSR-in torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması və qorunması məsələləri üzrə Birləşmiş elmi sessiyada məruzə ilə çıxış etmişdir. Bakı şəhərində Azərbaycan. SSR-in torpaq ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və qorunması məsələləri üzrə Birləşmiş elmi sessiyada iştirak etmişdir. Volqoqrad şəhərində “Ölkənin bozqır və meşə-bozqır rayonlarında müdafiəedici meşələrin salınması” problemi üzrə koordinasiya Sovetinin üzvü seçilmişdir. Moskva şəhərində “Torpaqların su və külək eroziyasına qarşı mübarizəsi üzrə əsas qaydalar”-ın tərtibi üzrə işdə iştirak etmişdir. Xarkov şəhərində SSRİ torpaqşünaslarının ikinci qurultayında məruzə ilə çıxış etmişdir. Daşkənd şəhərində SSRİ-də torpaqların dağ eroziyası və sel axınlarına qarşı mübarizə üzrə müşavirədə məruzə ilə çıxış etmişdir.
 • 1964-1967-ci illər - “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir. Bolqarıstan Xalq Respublikasında eroziyaya qarşı mübarizə üzrə Milli müşavirədə iştirak etmişdir. Torpaqşünaslıq və aqrokimya üzrə terminoloji lüğətin tərtib olunmasında iştirak etmişdir. Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-texniki Şurasının üzvü olmuşdur. Tartu şəhərində SSRİ torpaqşünaslarının üçüncü qurultayında məruzə ilə çıxış etmişdir. Batumi şəhərində torpaq eroziyasına qarşı mübarizə üzrə Beynəlxalq müşavirədə məruzə ilə çıxış etmişdir. Bakı şəhərində dəmyə şəraitlərdə meşə salınmasının müdafiəsi üzrə respublikalararası zonal müşavirədə məruzə ilə çıxış etmişdir. Zaqafqaziya respublikalarının irimiqyaslı torpaq və aqrokimyəvi xəritələşdirilməsi üzrə elmi sessiyada məruzə ilə çıxış etmişdir. Gəncə şəhərində Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 50 illiyinə həsr olunmuş bioloji və kənd təsərrüfatı elmlərinin tarixi üzrə Zaqafqaziya müşavirəsində çıxış etmişdir. Dissertasiya müdafiəsi üzrə Azərbaycan. SSR Elmlər Akademiyası biologiya elmləri Bölməsinin Birləşmiş Şurasının üzvü seçilmişdir. Kişinyov şəhərində zonal müşavirədə iştirak və çıxış etmişdir.
 • 1968-ci il - AMEA müxbir üzvü seçilmişdir. Aşqabad şəhərində Orta Asiya və Qazaxıstanın səhra ərazilərinin kompleks şəkildə öyrənilməsi və istifadə olunması üzrə Ümumittifaq elmi konfransda məruzə ilə çıxış etmişdir. S. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda aqrokimyaçı-torpaqşünas məzunların buraxılışı üzrə Dövlət imtahan komissiyasının sədri seçilmişdir. Azərbaycan SSR Cəlilabad rayonunda üzümçülüyün sonrakı inkişaf məsələlərinin öyrənilməsi üzrə komissiyanın üzvü olmuşdur. V. İ. Lenin adına Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətində torpaqların eroziyadan müdafiəsi problemləri üzrə Şuranın üzvü seçilmişdir. Moskva şəhəri Torpaq ehtiyatları Dövlət İnstitutunun torpaqların eroziyadan müdafiəsi üzrə Problem Şurasının üzvü olmuşdur. “Azərbaycanın təbii-iqtisadi zonaları üzrə kənd təsərrüfatının aparılması üzrə elmi-əsaslandırılmış sistemin işlənilməsi” problemi üzrə elmi şuranın üzvü seçilmişdir.
 • 1970-1974-cü illər - Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik elmi-tədqiqat İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1974-1987-ci illər - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun Təbiətin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Onun elmi rəhbərliyi ilə torpaqşünaslıq və torpaq eroziyası üzrə 25 namizədlik, elmi məsləhətçiliyi ilə isə bir doktorluq dissertasiyası müdafiə edilmişdir. O, beş doktorluq işinin məsləhətçisi idi. 100-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın, 8 kitabın, 2 kitabçanın, 10 xəritənin müəllifidir. 21 elmi əsəri xaricdə çap olunmuşdur.

Əsas elmi fəaliyyət sahəsi

Genetik torpaqşünaslıq, torpaq eroziyasının bütün sahələri, təbiəti mühafizə problemləri, eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri, torpaqların mühafizəsi, su çatışmazlığı və ətraf mühütin ekoloji tarazlığının pozulması şəraitində kənd təsərrüfatı və meliorasıyanın inkişafı problemləri, torpaqların eroziyadan və səhralaşmadan qorunması, torpaqların münbitliyinin qorunub saxlanılması, qlobal iqlim dəyişmələri şəraitində torpaq və su eytiyyatlarının qorunması və idarə olunması istiqamətində tədqiqatların aparılması və bu şəraitdə kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi.

Elmi məqalələrin biblioqrafiyası

 1. Почвы Агдашской МТС. Азернешр, 1938, с. 56 (совместно с А.Н. Изюмовым и М. А. Шафиевым).
 2. Ağdaş torpaqlarının nədən şorlaşması məsələsinə dair. Bakı, Azərnəşr, 1938, 25 s.
 3. Kolxoz sahələri torpaqlarının öyrənilməsi. Bakı, Azərb. EA nəşriyyatı, 1947, 25 s.
 4. Torpağın eroziyası və onunla mübarizənin əhəmiyyəti. Azərbaycan SSR EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əsərləri, V cild, Bakı, 1951, 6 s.
 5. К выяснению вопроса о происхождении засоления Агдашских почв, Азернешр, 1939, с. 24.
 6. Степень изученности почвенного покрова Азербайджанской ССР. Известия АН Азерб, ССР, 1945, № 6, с 8.
 7. О некоторых явлениях дефляции на Абшероне. Известия АН Азерб. ССР, № 11, 1946, с. 3.
 8. К составлению почвенно-эрозионной карты Азербайджана. Доклады АН Азерб. ССР, т. Ш, № 6, 1947, с. 3.
 9. Почвы Восточного Абшерона, условия их засоления (экспедиции АН Азербайджанской ССР в 1945 г.). Изд. АН Азерб. ССР, 1947, с. 4.
 10. Эрозия почв и значение мер борьбы с ней. Тр. Ин-та почвоведения и агрохимии АН Азерб. ССР, т. 5. Изд. АН Азерб. ССР, 1951, с. 5.
 11. Овражная эрозия в районе Мингечаурского водохранилища. Труды Института земледелия, № 1, Изд. АН ССР, 1952, с. 11.
 12. О ветровой эрозии в Азербайджане. Труды Института земледелия, № 1. Изд. АН Азерб. ССР, 1952, с. 12.
 13. Почвы и грунты вдоль трассы Самур-Дивичинского канала. Изд. АН Азерб. ССР, 1952, с. 80.
 14. Azərbaycan SSR-in torpaqları və onlardan səmərəli istifadə olunması. Bakı, Azərnəşr, 1952, 50 s.
 15. Некоторые результаты почвенно-эрозионных исследований в бассейне р. Назарчай. Тр. Ин-та почвоведения и агрохимии, т. VI. Изд. АН Азерб. ССР, 1953, с. 8.
 16. Почвы Азербайджана. Изд. АН Азерб. ССР. 1953, с. 598, (совместно с Г. А. Алиевым, В.Р. Волобуевым, М. М. Салаевым и др.).
 17. Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1:1 000 000, Москва, 1953, (в соавторстве).
 18. Типы и районы распространения эрозии почв в Азербайджане. Труды совещания по вопросам генезиса, классификации, геграфии и мелиорации почв Закавказья. Изд. АН Азерб. ССР. Баку, 1955, с. 4.
 19. Карта почвенно-эрозионная. « Почвоведение», № 7, 1956 // С. С. Соболев.
 20. Эрозия почв в Азербайджане и меры борьбы с нею. Сборник «Эрозия почв и борьба с нею». Сельхозгиз. Москва, 1957, с. 5.
 21. Распространение эрозии повв в Азербайджане. «Почвоведение», № 1, 1957, с. 8.
 22. Противоэрозионная стойкость некоторых почв в Азербайджанской ССР. Известия АН Азерб. ССР, серия биолог. наук, № 2, 1959, с. 8.
 23. Эрозия почв в Азербайджанской ССР и основные приемы борьбы с нею. Известия АН Азерб. ССР, серия биолог. наук, № 2, 1960, с. 3.
 24. Характер почвенной эрозии в Азербайджанской ССР. Матер. совещания посвящ. 40- летию КП Азербайджана и установления Советской власти в Азербайджане. Баку, 1960, с. 3.
 25. Эрозия почв в бассейне реки Кишчай и борьба с нею. Известия АН Азерб. ССР, № 1, 1961, с. 3 // Х.М. Мустафаев.
 26. Эрозия почв в Азербайджанской ССР и борьба с нею. Изд. АН Азерб. ССР. Баку, 1961, с. 220.
 27. Об истории изученности эрозии почв в Азербайджанской ССР. Труды Сектора Эрозии, т. 1, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961, с. 16.
 28. Влияние эрозии на содержание питательных веществ в почвах бассейна р. Кишчай Шекинского р-на. Труды Сектора Эрозии, т. I , Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961, с. 8.
 29. Эрозия – враг урожая. «Наука и жизнь», № 11, 1961,с. 8.
 30. Azərbaycanda torpaq eroziyası və onunla mübarizə. Bakı, Azərb. EA nəşriyyatı, 1961, 220 s.
 31. Проблема эрозии почв в Азербайджане. Материалы совещания. Борьба с горной эрозией почв и селевыми потоками в СССР. Ташкент, 1962, с. 5.
 32. Эрозия и меры борьбы с нею в горных районах Азербайджана. Тезисы докл. на объединенной научно-техн. сессии по вопросам комплексного использования и охраны водных ресурсов Азерб. ССР, Баку, 1962, с.2.
 33. Охрана почв от водной и ветровой эрозии в условиях интенсивных систем земледелия. Тез. докл. на II Всесоюзном делегатском съезде почвоведов. Харьков, 1962, с. 2.
 34. Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminləri lüğəti. Bakı, Azərb. EA nəşriyyatı 1962 // Ağayev B.M., Əliyev H.Ə., Zeynalov Ə. Q., Salayev M.M., Həsənov Ş.K.
 35. Карта эрозии почв. Атлас Азербайджанской ССР. Баку- Москва, 1963. 1 планшет.
 36. Основные противоэрозионные мероприятия в горных районах. Труды Сектора Эрозии, т. 2, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1963, с. 9 // Х.М. Мустафаев.
 37. Процессы эрозии в горно-луговой зоне Габалинского района и меры борьбы с ними. Известия АН Азерб. ССР, серия биолог. наук, № 3, 1964, с. 8 // М.Ю. Халилов.
 38. Усилим борьбу против почвенной эрозии. «Колхозно- совхозное производсво Азербайджана», № 6, 1964, с. 4.
 39. Борьба с эрозией почв и селевыми потоками в горных районах СССР. Сб. «Плодородие и мелиорация почв в СССР». Докл. на VIII Межд. Конгр. Почвоведов. «Наука», М., 1964, с. 8.
 40. Физико-географическая характеристика Азербайджана. Кн. «Сели в СССР и меры борьбы с ними». Изд. «Наука», Москва, 1964, с. 23.
 41. Почвенно-эрозионная характеристика территории Азербайджанской ССР. Сборник докл. Закавказской научной сессии по крупномасштабному почвенному и агрохимическому картированию. 1965, с.8.
 42. Почвенный покров бассейна р. Кишчай. Труды СОПС-а АН Азерб. ССР. «Селевые явления р. Кишчай и мероприятия по борьбе с ними».
 43. Эрозия почв. Сб. докл. Закавказской научной сессии по крупномасштабному почвенному и агрохимическому картированию. 1965, с. 23.
 44. Эрозия почв в Кура-Араксинской низменности. Сб. Природные условия и ресурсы Кура Араксинской низменности. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1965, с. 11.
 45. О влиянии эрозии на потерю микроэлементов почв. Тезисы докл. Всесоюзного межвузовского совещания по вопросам: микроэлементы и естественная радиоактивность. Петрозаводск, 1965, с.2 // Б.К. Шакури.
 46. Борьба с эрозией почв на Большом Кавказе (в пределах Азерб. ССР). Тр. Сектора Эрозии, т. III. Изд. АН Азерб. ССР. Баку, 1965, с. 60.
 47. Явление эрозии орошаемых почв юго-восточной части Нахичеванской АССР. Труды Сектора Эрозии, т. Ш. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1965, т. IV // Н. А. Асадов.
 48. Основные признаки эрозии почв в Лерикском районе и меры борьбы с нею. Труды Сектора Эрозии. т. Ш. Изд. АН Азерб. ССР. Баку, 1965, с. 10 // А. Б. Агаев.
 49. Об охране почв Азерб. ССР. Сб. Труды 3-го Закавказского совещания по вопросам охраны природы. Изд. «Мецниеретта», Тбилиси, 1965, с. 4.
 50. Защитить почву от эрозии. «Кенд хаяты» («Сельская жизнь»), № 5, 1966, с. 2.
 51. Основные задачи почвенно-эрозионных исследований с целью охраны почв в Азерб. ССР. Тез. докл. на III Всес. делегатском съезде почвоведов. Тарту, 1966, с. 2.
 52. Содержание микроэлементов в эродированных почвах Нахичеванской АССР. Тез. докл. V Всес. совещ. «Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине». Улан-уде, 1966, с. 2. // Б.К. Шакури.
 53. Эрозия почв на летних пастбищах Большого Кавказа. Труды Азерб. научно-исслед. ин-та лесного хозяйства и агролесомелиорации, т. II, Барда, 1966, с. 14 // Г.М. Байрамов
 54. Изучение эрозии почв и разработка мер борьбы с нею в Азербайджанской ССР. Тез. докл. симп. по истории биол. и сельск. наук Закавказских республик, 1966, с. 2.
 55. Защита почв от эрозии. Азернешр, Баку, 1967, с. 60.
 56. Эрозия почв в зоне богарного лесоразведения Азерб. ССР. Труды Азерб. НИИЛХ и А, т. VII, Баку, 1967, с. 5.
 57. Микроэлементы в основных типах почв Нахичеванской АССР и их эродированных разностях. Вестник с/х науки, № 2, 1969 // Б. К. Шакури, Л.А. Сулаков, с. 52.
 58. Qoşqarçay hövzəsi maili düzənlik zonasında irriqasiya eroziyası və ona qarşı mübarizə. Kənd təsərrüfatı üzrə elmi-texniki məlumat. Az. İNTİ. № 9, Bakı, 1968, s. 7.
 59. О номенклатуре и систематическом списке почв Азербайджанской ССР. Изв. АН Азерб. ССР, сер. биол. наук, 1969, № 1, с. 127-141 // Г.А. Алиев, В.Р. Волобуев
 60. Эрозия почв и повышение продуктивности эродированных земель. «Информационные материалы по международной биологической программе по итогам работ за 1969 г.». Изд. «Элм», Баку, 1970.
 61. О путях усовершенствования изучения географии Азербайджанской ССР на курсах географии ССР. Материалы V съезда ГО Аз. ССР, Баку, «Элм», 1985, с. 171-172.

Elmi hesabatlar və dərc olunmamış əsərlər

 1. Почвы Кубинского совхоза. № 2, Баку, с. 30, 1934.
 2. Характеристика естественно-исторических условий опытных участков Хачмазского района. Баку, с. 36, 1935.
 3. Почвы Акстафинской МТС Казахского района Азербайджанской ССР. Баку, с. 42, 1936.
 4. Почвы части Агдамской МТС (исследование 1937 года), Баку, с. 54, 1937.
 5. Почвы части Мехтиханлинской МТС Бардинского района Азерб. ССР. Баку, с. 54, 1940.
 6. Почвы Восточного Абшерона и условия их засоления. Баку, с. 8, 1945.
 7. Почвы Евлахского района. Баку, с. 160 // М.М. Салаев, А.К. Зейналов, Э.Ф. Шарифов, 1946.
 8. Рельеф и процессы эрозии почв в Азербайджане. Баку, с.18, 1946.
 9. Почвенно-эрозионные исследования в районе Трут-Сараджинской степи. Баку, с. 36, 1946.
 10. Почвенно-эрозионные исследования в районе бассейна реки Назарчай. Баку, с. 42, 1950.
 11. Региональное почвенно-эрозионное исследование в бассейне реки Дашагылчай. Баку, с. 18, 1951.
 12. Почвенно-эрозионные исследования в бассейне реки Кишчай. Баку, с. 73, 1952.
 13. Почвенно-эрозионные исследования в бассейне Шинчай. Баку, с. 36, 1953.
 14. Почвенно-эрозионные исследования в бассейне реки Курмухчай Кахского района. Баку, с. 36, 1954.
 15. Эрозия почв и меры борьбы с нею в Азербайджане. (Диссертационная работа на соискание ученой степени доктора с/х наук. Почвенный институт им. В. В. Докучаева АН СССР), Москва, с. 500, 1957.
 16. Обобщение материалов по эрозии почв на Большом Кавказе. Баку, с. 17, 1960.

Tərtib etdiyi xəritələr

 1. Почвенная карта совхоза № 2 Кубинского района, 1934.
 2. Почвенная карта Халданской МТС Агдашского района, 1937 г.
 3. Карта уклонов поверхности Азербайджанской ССР, 1946.
 4. Карта глубин местных базисов эрозии в Азербайджанской ССР , 1946г.
 5. Карта густоты овражнобалочной и долинной сети Азербайджанской ССР, 1947 г.
 6. Почвенно-эрозионная карта бассейна реки Кишчай Шекинского района, 1950 г.
 7. Почвенно-эрозионная карта реки Кюнгютчай Шекинского района, 1951 г.
 8. Почвенно-эрозионная карта бассейна реки Дашагылчай Огузского района, 1951 г.
 9. Почвенно-эрозионная карта бассейна реки Назарчай Огузского района, 1952 г.
 10. Почвенно-эрозионная карта бассейна реки Шинчай Шекинского района, 1953 г.
 11. Почвенно-эрозионная карта бассейна реки Курмухчай Кахского района, 1953 г.
 12. Почвенно-эрозионная карта Азербайджанской ССР, 1955.

Onun iştirakı ilə tərtib edilmiş xəritələr

 1. Почвенная карта Кубинского района, 1934.
 2. Почвенно-агрохимическая карта Агдашской МТС, 1935.
 3. Почвенно-агрохимическая карта Акстафинской МТС Казахского района, 1936.
 4. Почвенная карта Мехтиханлинской МТС Бардинского района, 1939.
 5. Почвенная карта вдоль трассы Самур-Дивичинского канала им. Сталина, 1940.
 6. Почвенная карта НКАО, 1943.
 7. Предварительная карта (почвенная) части Карабахской степи. Б., 1946, // М.М. Салаев, А.К. Зейналов, Э.Ф. Шарифов).
 8. Почвенная карта Евлахского района, 1946.
 9. Карта мощности мелкозернистого слоя почв Абшерона. Б., 1948, // М.М. Салаев, А.С. Преображенский.
 10. Почвенная карта зоны командования верхнего Карабахского канала Мингечаурской оросительной системы (предварительная). Б., 1948, // М.М. Салаев, Э.Ф. Шарифов, А.К. Зейналов.
 11. Почвенная карта части Карабахской степи (в пределах Евлахского района). Б., 1948, // М.М. Салаев, А.К. Зейналов, Э.Ф. Шарифов.
 12. Почвенная карта зерносовхоза им. Орджоникидзе Шекинского района, 1948.
 13. Государственная почвенная карта СССР (в соавторстве).
 14. Почвенная карта Азербайджанской ССР. Б., 1952, // М. М. Салаев.
 15. Почвенная карта Азербайджанской ССР. Б., 1954, // М.М. Салаев, Г.А. Алиев, В.Р. Волобуев.
 16. Почвенная карта Азербайджанской ССР. Б., 1955, // М.М. Салаев, Г.А. Алиев, В.Р. Волобуев.
 17. Почвенно-эрозионная карта СССР, 1956.
 18. Почвенная карта Азерб. ССР. 1957.
 19. Почвенная карта Азербайджанской ССР. Б., 1957, // М.М. Салаев, Г.А. Алиев, В.Р. Волобуев.
 20. Почвенно-эрозионная карта Джебраильского р., 1959.
 21. Почвенно-эрозионная карта Габалинского р., 1963.
 22. Azərbaycanda torpaqların mühafizəsi tədbirləri, 1980.

Monoqrafiya və kitabların siyahısı

 1. Почвы части Агдашской МТС, Азернешр, 1938, с. 56 // А.Н. Изюмов, М.А. Шафиев.
 2. К выяснению вопроса о происхождении засоления Агдашских почв, Азернешр, 1939, с. 24.
 3. Ağdaş torpaqlarının nədən şorlaşması məsələsinə dair. Bakı, Azərnəşr, 1938, s. 25.
 4. Kolxoz sahələri torpaqlarının öyrənilməsi, Bakı, Azərbaycan E.A. nəşriyyatı, 1947, s. 60.
 5. Почвы Азербайджана. Изд. АН Азербайджанской ССР. 1953, с. 598 // Г.А. Алиев, В.Р. Волобуев, М.М. Салаев и др.
 6. Защита почв от эрозии. Азернешр, Баку, 1967, с. 60.
 7. Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminləri lüğəti. Bakı, Azərbaycan EA nəşriyyatı 1962, // Ağayev B.M., Əliyev H.Ə., Zeynalov Ə.Q., Salayev M.M., Həsənov Ş.K.
 8. Azərbaycanda torpaq eroziyası və onunla mübarizə. Bakı, Azərbaycan EA nəşriyyatı, 1961, s. 220.
 9. Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1:1000 000, Москва, 1953 г.

Redaktor fəaliyyəti

 1. İzümov A.N. “Azərbaycanın dağlıq rayonlarında torpaqların eroziyası və onunla mübarizə”. Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1954, s. 20.
 2. Mustafayev X.M. «Torpaq eroziyası və onunla mübarizə», Bakı, 1959, s. 35.
 3. Труды научно-исследовательского Сектора Эрозии т. I, Баку, Изд-во АН Азерб.ССР, 1961, с. 190.
 4. Сборник «Борьба с эрозией почв и селевыми потоками”. Баку, Объединенное издательство, 1961, с. 185.
 5. Труды научно-исследовательского Сектора Эрозии, т. II, Баку, Изд. АН Азерб. ССР, 1963, с. 105.
 6. Zeynalov G.Q. «Qobustan torpaqları», Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1963, s. 140.
 7. Труды научно-исследовательского Сектора Эрозии, т. III, Баку, Изд. АН Азерб. ССР, 1965, с. 260.
 8. Система ведения сельского хозяйства Азербайджанской ССР. Мин-во Сел. Хоз. Азербайджанской ССР. Главное Управление Сельхознауки и пропаганды. Азербайджанское Государственное Издательство, Баку, 1975.
 9. Горно-лесные почвы и охрана леса. Труды Ин-та географии АН Аз. ССР. Баку, «Элм», 1979, т.19, с. 167. Совместно с Г.А. Алиевым, Б.Б. Будаговым, Х.Н. Гасановым.
 10. Материалы XIII научной конференции молодых ученых Института географии АН Азерб.ССР, посвященной 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Баку, «Элм», 1985, с. 144 // Г.А. Алиев, С.А. Ахундов, Б.Б. Будагов, А.А. Микаилов, Б.Т. Назирова, С.Г. Рустамов, Г.Г. Саламов, Н.Ш. Ширинов, А.Д. Эйюбов.

Qəzetlərdə dərc edilmiş bəzi məqalələr

 • Eroziyaya qarşı ciddi mübarizə aparaq. «Kommunist» qəzeti 19/XP-1961, № 293 (11852).
 • Эрозии – заслон. Газета «Бакинский рабочий», 13/Х, 1968 г. № 237 (13850).
 • Дорожить земельным фондом. Газета «Советская Аджария», 25/V 1955 г. № 99 (10723). Батуми.
 • İki rayonun ilk kartoqramması. “Kommunist” qəzeti 21/XP-1960, № 296 (11550). Məqalədə elmi tədqiqat işləri haqda professor K.Ə. Ələkbərov ilə müsahibə dərc olunmuşdur.
 • Torpağı eroziyadan qorumalı . “Kommunist” qəzeti 14/VI-1959, № 138 (11085).
 • Эрозия почв и борьба с нею. Газета «Бакинский рабочий», 6/VI 59 г., № 131 (11604).

Dissertasiyaların elmi rəhbəri və məsləhətçisi

 1. Амирасланов К.З. Ветровая эрозия в восточной части Абшерона и меры борьбы с ней. Баку, 1967, с. 190.
 2. Байрамов Г.М. Эрозия почв и меры борьбы с нею в Исмаиллинском районе Азербайджанском ССР. Баку, 1964, с. 233.
 3. Гадяшев Ф.А. Эрозия почв в северо-западной горной части Азербайджана и основы борьбы с ними. Баку, 1962, с. 250.
 4. Джебраилов З.Т. Эрозия почв бассейна р. Кошкарчай и основы борьбы с ней. Баку, 1968, с. 183.
 5. Ибрагимов А.А. Эрозия почв и меры борьбы с нею в Джебраильском районе. Баку, 1964 г., с. 195.
 6. Коробов В.Л. Агротехнические мероприятия по борьбе с эрозией почв на северном склоне Малого Кавказа (в пределах Азерб. ССР). Баку, 1968, с. 185.
 7. Насибов И.М. Эрозия почв в Кусарском районе и основы борьбы с нею. Баку, с. 271.
 8. Халилов М.Ю. Эрозия почв в Габалинском районе Азербайджанской ССР и основы борьбы с нею. Баку, 1964, с. 285.
 9. Эльдарова В.Г. Эрозия почв в Докузпаринском районе Дагестанской АССР и борьба с ней. Кишинев, 1966, с. 210.
 10. Ağayev Ə.B. Azərbaycan SSR-in Lerik rayonunda torpaq eroziyası və onunla mübarizə tədbirlərinin əsasları. Bakı, 1965, s. 220.
 11. Əyyubov F.Ç. Üçüncü dövr yaylasında torpaq eroziyası (Əlçiyançayla Göyçay arasında). Bakı, 1967, s. 227.
 12. Əsədov Q.F. Naxçıvan MSSR cənub-şərq hissəsində torpaq eroziyası və ona qarşı əsas mübarizə tədbirləri. Bakı, 1965, s.225.
 13. Əliyev Q.F. Naxçıvan MSSR ərazisində eroziyaya uğramış torpaqların keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi (Şahbuz rayonu timsalında). Bakı, 1969, s. 230.
 14. Nurullayev S.M. Zaqatala rayonunun dağlıq hissəsində torpaq eroziyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Bakı, 1968, s.204.
 15. Hacıməmmədov G. Qərbi Ceyrançöldə torpaq eroziyasının inkişafı və yayılması. Bakı, 1968, s.215.
 16. Мустафаев Х.М. Развиттие эрозионных процессов на южном склоне Большого Кавказа (в пределах Азерб. ССР) и основы борьбы с ними. Баку, 1967, с. 675.
 • 6 iyun 1945-ci il - “1941-1945 illər Böyük Vətən Müharibəsində rəşadətli əməyə görə” medalı;
 • 15 yanvar 1952-ci il - “Rəşadətli əməyə görə” medalı;
 • 30 aprel 1966-cı il - “Şərəf nişanı” ordeni;
 • 24 fevral 1969-cu il Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı;
 • 27 avqust 1971-ci il - “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni;
 • iki dəfə SSRİ XTNS-nin böyük gümüş medalı və Fəxri Fərmanı;
 • 1977-ci il - “Əmək veteranı” medalı.

Ədəbiyyat

 1. Амирасланов К.З. О ветровой эрозии на Абшероне. Труды Сектора Эрозии, том III, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1965, с. 96.
 2. Байрамов Г.М. Влияние трелевки леса на развитие эрозионных процессов в горных лесах Исмаиллинского лесхоза. Известия АН Азерб. ССР, серия биол. и мед. наук, № 6, 1962, с. 83.
 3. Бабаев Г. Пядь земли. Газета «Вечерний Баку», 1968, 23 августа.
 4. Бураковская Е.А. Противоэрозионная устойчивость некоторых почв Малого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР. Труды Сектора Эрозии, том I, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961, с.70.
 5. Гаджиев Ф.А. Антропогенные причины селевой деятельности горных рек Шеки-Загатальского района. Труды Сектора Эрозии, том III, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1965, с.117.
 6. Гасанов Г.К. Эрозия почв в левобережной части бассейна р. Шамхорчай и меры борьбы с нею. Труды Сектора Эрозии, т. I, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961, с.34.
 7. Гусейнов Р.Г., Касумов Н.Ю. Использование минеральных под картофель на эродированных почвах. «Химия в сельском хозяйстве», № 8, 1968.
 8. Дегтярева Л.П. О составе гумуса горных черноземов и их смытых разностях на Малом Кавказе. Труды Сектора Эрозии, том I. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961 г., с. 96.
 9. Джабраилов З.Т. К изучению развития оврагов в бассейне р. Кощкарчай. «Ученые записки» Азерб. Гос. Университета им. С.М. Кирова, серия геолого-географических наук, № 3, 1967, с. 37.
 10. Заславский М.Н. Эрозия почв и земледелие на склонах. Изд. «Карта Молдовеняскэ», Кишинев, 1966 г., с. 172.
 11. Ибад-заде Ю.А. Некоторые вопросы борьбы с селевыми потоками в Азербайджане. В книге «Борьба с эрозией почв и селевыми потоками». Объединенное издательство, Баку, 1961, с. 11.
 12. Ибрагимов А.А. Эрозия почв и меры борьбы с нею в колхозе им. Нариманова Джебраильского района Азербайджанской ССР. Труды Сектора Эрозии, том III. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1965, с. 163.
 13. Изюмов А.Н. Эрозия почв на Малом Кавказе в пределах Азербайджанской ССР и основы борьбы с нею. Труды Сектора Эрозии, т. I, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961.
 14. Исмайлова Р.Г. Широкий фронт научного поиска. «Бакинский рабочий», 1969, 5 января.
 15. Константинов И.С. Изучение плодородия эродированных чернозёмов на юге Молдавии и эффективность высоких доз азотных удобрений. Труды Молдавского научно-исследовательского Института почвоведения и агрохимии им. Н.А. Димо, том V. Изд. «Картя Молдовеняскэ»,Кишинев, 1966, с. 105.
 16. Коробов В.Л. Влияние бороздорвания зяби на смыв и урожай кукурузы на горных серокоричневых почвах Казахского района. Труды Сектора Эрозии, т. III. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1965, с. 234.
 17. Кочерга Ф.К. Комплекс мероприятий по борьбе с эрозией почв и селевыми потоками в горных райoнах Советского Союза. В кн. «Защита почв от эрозии», Изд. «Колос», Москва, 1964, с. 176.
 18. Мишинкина В.В. Влияние степени смытости почв на урожай зерновых культур в Нагорном Карабахе. Известия АН Азерб. ССР, №10, 1951, с. 71.
 19. Мишинкина В.В., Бураковская Е.А. Бороздование паров и зяби в Кедабекском районе как средство борьбы с эрозией почв. Известия АН Азерб. ССР, № 5, 1960, с. 77.
 20. Мишинкина В.В. К вопросу освоения крутых склонов в Кедабекском районе Азерб. ССР. Труды Сектора Эрозии, т. I. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961, с. 134.
 21. Мишинкина В.В., Бураковская Е.А. К вопросу освоения крутых склонов в Кедабекском районе Азерб. ССР. Труды Сектора Эрозии, т. I. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961, с. 134.
 22. Мустафаев Х.М. Подготовка почвы для посадки леса на крутых склонах и влияние ее на сток и смыв. Известия АН Азерб. ССР, сер. биол. и мед. наук, № 11, 1961, с. 109.
 23. Мустафаев Х.М. Эрозия почв в бассейнах некоторых рек Южного склона Большого Кавказа (в пределах Азерб. ССР). «Почвоведение», № 4, 1962 г., с. 90.
 24. Мустафаев Х.М. Эрозия почв и лесомелиоративные меры борьбы с нею в бассейне р. Фильфиличай. Известия АН Азерб. ССР, сер. биол. и мед. наук, № 2, 1962, с. 89.
 25. Мустафаев Х.М., Набиев В.Н. Развитие овражной эрозии в междуречье Курмухчай и Дашагылчай и борьба с нею. Ученые записки АГУ, серия геолого-географических наук, № 4, 1966, с. 58.
 26. От Академии наук Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Газ. «Бакинский рабочий», 1968, 25 октября.
 27. Рагимов К.С., Сеидова Х.К. Влияние эрозии на некоторые физические и химические свойства почв и урожай с/х культур в Шемахинском районе. Известия АН Азерб. ССР, серия биолог. и мед. наук, № 3, 1962, с. 109.
 28. Сильвестров С.И. Районирование территории СССР по основным факторам эрозии. Москва, 1965, с. 11.
 29. Сильвестров С.И. Районирование территории СССР по основным факторам эрозии. Москва, 1965, с. 86.
 30. Соболев С.С. Современное состояние и задачи борьбы с эрозией почв в СССР. Мат. сессии по вопросу борьбы с водной и ветровой эрозией почв. Москва, 1963, с. 7.
 31. Соболев С.С. Современное состояние и задачи борьбы с эрозией почв в СССР. В кн. «Защита почв от эрозии». Изд. «Колос», Москва, 1964, с. 11.
 32. Султанов М.Н., Тагдисы Д.Г., Шакури В.К., Рагимов А.В. Взаимосвязь между микроэлементами и долголетием в условиях Нахичеванской АССР. В сб. «Матер. II Закавказской науч. конф. геронтологов». Баку, 1968, с 96.
 33. Халилов М.Ю. Роль лесной растительности в улучшении физических и противоэрозионных свойств почв. Известия АН Азерб. ССР, серия биологических и медицинских наук, № 9, 1961, с. 109.
 34. Халилов М.Ю., Эйюбов Ф.Д., Сулейманов М.А. К вопросу изучения овражной эрозии в Аджиноурском предгорье. Ученые записки АГУ, серия геолого-географических наук, № 16, 1964, с. 36.
 35. Эльдарова В.Г. Процесс эрозии почв в горно-луговой зоне Докузпаринского района Дагестанской АССР. Труды Сектора Эрозии, т. I. Изд. АН Азерб. ССР, Баку,1961,с. 182.
 36. Эйюбов Ф.Д. К вопросу изучения овражной эрозии в Аджиноурском предгорье (междуречье Алджиганчай и Геогчай). Ученые записки АГУ, серия геолого-географических наук, № 6, Баку, 1964, с. 35.
 37. Шакури Б.Г. Эколого-генетические и геохимические особенности почв Нахичеванской Автономной Республики и изменение их под влиянием эрозионных процессов. Баку, 2002, изд. «Араз», с. 30, 53, 69, 123, 269, 270.
 38. Справочник о членах Национальной Академии Наук Азербайджана. Алекперов Кязым Абдул Манаф оглы (1909-1987), т. II, 60. Баку, 2005, с. 71-72.
 39. Национальная Академия Наук Азербайджана. Институт Почвоведения и Агрохимии. Баку, «Элм», 2005, с. 8,9,31,32.
 40. Шакури Б.Г. Интенсивность биологических процессов почв системы вертикальной зональности южного, юго- восточного склонов Большого Кавказа и их патология под влиянием экзогенных процессов. ISBN 9962-29-004-8, Баку, 2007, с. 447.
 41. Ağayev B.M. Torpaqşünaslığa aid qiymətli əsər. «Kommunist» qəzeti, 19 aprel 1959-cu il.
 42. Ağayev B.M. Azərbaycan SSR-də torpaqşünaslığın inkişafı tarixinə dair. «Azərb. SSR EA xəbərləri» biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri seriyası. № 1, 1958, səh. 65.
 43. Ağayev Ə.B. Lerik rayonunda qobu eroziyasının yayılması və inkişafı. Eroziya bölməsinin əsərləri, III cild. Azərb. SSR EA nəşriyyatı, Bakı, 1965, səh. 65.
 44. Əsədov N.A. Naxçıvan MSSR-in Ordubad rayonunun dağ-çəmən zonasında eroziya prosesi və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Eroziya Bölməsinin əsərləri, II cild. Azərb. SSR EA nəşriyyatı, Bakı, 1963, səh. 128.
 45. İbrahimov Ə.Ə. Şamaxı rayonu Engels adına kolxozun sahəsində torpaq eroziyası. Eroziya Bölməsinin əsərləri, I cild. Azərb. SSR EA nəşriyyatı, Bakı, 1961, səh. 55.
 46. İzümov A.N. Azərbaycanın dağlıq rayonlarında torpaqların eroziyası və onunla mübarizə. Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1954, səh. 13.
 47. Mustafayev X.M. Böyük Qafqazın cənub yamaclarında eroziyaya qarşı meşə salınması tədbirləri haqqında. Eroziya Bölməsinin əsərləri, I cild. Azərb. SSR EA nəşriyyatı, Bakı, 1961, səh. 148.
 48. Mustafayev X.M. Azərbaycanda torpaq eroziyası ilə mübarizə. Bakı, Azərnəşr, 1962, səh. 31.
 49. Mustafayev X. M., Axundov N.H. Dağ rayonlarında meşələrin salınması və yamacların bərkidilməsi. Bakı, Azərnəşr, 1964, səh 148.
 50. Mustafayev X.M. Torpaq eroziyası və onunla mübarizə. Siyasi və elmi bilikləri yayan cəmiyyət tərəfindən nəşr olunmuş. Bakı, 1959, səh. 27.
 51. Seyidova X.Q. Şamaxı rayonunun yuyulmuş açıq şabalıdı torpaqlarında müxtəlif müddətlərdə verilən mineral gübrələrin payızlıq buğda məhsuluna təsiri. Eroziya Bölməsinin əsərləri. I cild, SSRİ EA nəşriyyatı, Bakı, 1961, səh. 107.
 52. Rüstəmov Ə.M. Kürün sağ sahilində (Ağstafaçay və Şamxorçay arasında) yaranan eroziyanın dinamikası. Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, № 6, 1965, səh. 57-64.
 53. Xudayarov İ.Ə. Azərbaycanda yüksək dağlıq hıssənin bəzi torpaqlarının eroziyaya qarşı davamlığı.Eroziya Bölməsinin əsərləri, I cild, Azərb. SSR EA nəşriyyatı, Bakı, 1961, səh. 59.
 54. Haşimi Ə. İşıqlı bir ömrün səhifələrindən... Bakı, 1997, “Nafta press”, nəşriyyatı, səh. 58.
 55. Şakuri B.Q. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində buğda bitkisi altında mineral gübrələrin tətbiqinin fizioloji və biokimyəvi əsasları. Bakı, 2003, “Alliance”, səh. 78.
 56. Ələkbərov Kazim Əbdulmanaf oğlu (1909-1987), AMEA-nın üzvləri haqqında məlumat kitabı II, Bakı, 2005, AMEA, 60, səh. 71.
 57. AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya institutu. Bakı, “Elm”, 2005, səh. 78.
 58. Allahverdiyev F. Qarabağın erməni təcavüzkarlarının işğalı altında olan ərazilərində hərbi eroziya nəticəsində torpaqların dağılması və deqradasiyası. Bakı, 2008, “MBM”.
 59. Mənalı ömrün xatirəsi. “Elm” № 37 (109), 4 səh., 21 sentyabr 1987-ci il.
 60. Alakbarov Kazym Abdul-manaf (1909-1987). Reference book, out members of Azerbaijan National academy of Sciences II, Baku, “Elm”, 2005, p. 72.
 61. Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Soil Sciences and Aqrochemistry, Baku, “Elm”

Kazım Ələkbərov
kazım, ələkbərov, ələkbərov, kazım, əbdülmanaf, oğlu, görkəmli, torpaqşünas, eroziyaşünas, alim, kənd, təsərrüfatı, elmləri, doktoru, professor, amea, müxbir, üzvü, kazım, əbdülmanaf, oğlu, ələkbərovdoğum, tarixi, fevral, 1909doğum, yeri, bakı, bakı, qəzası, b. Kazim Elekberov Dil Izle Redakte Elekberov Kazim Ebdulmanaf oglu gorkemli torpaqsunas eroziyasunas alim kend teserrufati elmleri doktoru professor AMEA muxbir uzvu Kazim ElekberovKazim Ebdulmanaf oglu ElekberovDogum tarixi 17 fevral 1909Dogum yeri Baki Baki qezasi Baki quberniyasi Qafqaz canisinliyi Rusiya imperiyasiVefat tarixi 12 sentyabr 1987 78 yasinda Vefat yeri Baki Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi Rusiya Imperiyasi SSRIMilliyyeti azerbaycanliElm sahesi torpaqsunasliqElmi derecesi kend teserrufati elmleri doktoruElmi adi professor AMEA muxbir uzvuIs yeri AMEA Eroziya BolmesiTehsili Azerbaycan Politexnik Institutu Mundericat 1 Heyati 2 Elmi fealiyyeti 2 1 Esas elmi fealiyyet sahesi 2 2 Elmi meqalelerin biblioqrafiyasi 2 3 Elmi hesabatlar ve derc olunmamis eserler 2 4 Tertib etdiyi xeriteler 2 4 1 Onun istiraki ile tertib edilmis xeriteler 2 5 Monoqrafiya ve kitablarin siyahisi 2 6 Redaktor fealiyyeti 2 7 Qezetlerde derc edilmis bezi meqaleler 2 8 Dissertasiyalarin elmi rehberi ve meslehetcisi 3 Mukafatlari 3 1 Edebiyyat 4 IstinadlarHeyati Redakte17 fevral 1909 cu ilde Baki seherinde anadan olmus 12 sentyabr 1987 ci ilde Bakida vefat etmisdir 1929 cu iide Baki seherinde orta mektebi bitirdikden sonra Bakidaki M E Ezizbeyov adina Azerbaycan Politexnik Institutunun kend teserrufati fakultesine daxil olmusdur 1931 1932 ci illerde Tiflis seherindeki Zaqafgaziya Yeni lifli bitkiler institutunu aqronomluq ixtisasi uzre bitirmisdir 1932 ci ilde Tiflisde ali tehsilini basa catdiran K E Elekberov torpaqsunas kimi 8 fevral 1932 ci il tarixde Zaqyenlitrest de emek fealiyyetine baslayir ve dekabr ayina kimi burada isleyir 1934 cu ilde K E Elekberov herbi xidmete cagirilir ve Tiflis seherindeki herbi mektebin kursanti olur 1939 cu ilde SSRI EA nin Azerbaycan Filialinin Torpaqsunasliq Bolmesinde aspiranturaya daxil olur Dissertasiya isini ugurla basa catdirdiqdan sonra 1943 cu ilin 17 iyununda akademik I M Qubkin adina Geologiya institutunun Elmi Surasinda mudafie edir Elmi Suranin qerari ile ona geologiya mineralogiya elmleri namizedi alimlik derecesi verilir Namizedlik dissertasiyasini mudafie etdikden sonra K E Elekberov 1943 cu ilin 18 iyununda Azerbaycan SSR EA nin Torpaqsunasliq ve aqrokimya institutunun torpaqlarin genezisi ve xeritelesdirilmesi laboratoriyasina bas elmi isci vezifesine secilir Bu vezifede o 1950 ci ilin 15 iyuluna qeder isleyir Eroziya sahesinde bacariqli mutexessis kimi taninan 15 iyul 1950 ci ilde ET Eroziya stansiyasina direktor vezifesine teyin edilir Sonralar tam musteqil olan ve ET Eroziya Bolmesi adlandirilan bu elmi teskilata o 18 mart 1970 ci il tarixe kimi rehberlik edir 1945 1955 ci iller erzinde apardigi elmi tedqiqat islerinin yekunu kimi Azerbaycan SSR de torpaq eroziyasi ve onunla mubarize movzusunda doktorluq isini elmi meslehetci k t e d professor S S Sobolev basa catdiraraq 9 may 1958 ci ilde SSRI EA nin V V Dokucayev adina Torpaqsunasliq institutunda ugurla mudafie edir ona kend teserrufati elmleri doktoru alimlik derecesi verilir Azerbaycanlilar arasinda torpaqsunasliq ixtisasi uzre ilk elmler doktoru olan 27 yanvar 1959 cu il tarixde SSRI Ali Attestasiya Komissiyasi terefinden k t e d Alimlik derecesi ve 19 yanvar 1960 ci ilde torpaqsunasliq ixtisasi uzre professor adi verilir Azerbaycan torpaqsunasliq elmi qarsisinda xidmetlerini nezere alaraq o 24 dekabr 1968 ci ilde Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasinin muxbir uzvu secilir 1970 1974 cu illerde KTN nin ET Ekincilik institutunun direktoru 1974 cu ilin martindan 1987 ci ilin sentyabrina kimi Azerbaycan SSR EA nin Cografiya institutunun Tebieti muhafize ve tebii ehtiyatlardan semereli istifade sobesinin mudiri vezifelerinde calismisdir K E Elekberov bir cagiris Baki seheri Nerimanov rayonunun deputati secilmisdir Elmi fealiyyeti Redakte1920 1929 cu iller Baki seheri 33 li orta sovet mektebinde oxumusdur 1929 1930 cu iller Azerbaycan Politexnik Institutunun kend teserrufati fakultesinin telebesi ve eyni zamanda Azerbaycan Kend Teserrufati fakultesinin botanika kafedrasinin emekdasi olmusdur 1930 1932 ci iller Tiflis seherinde Zaqafgaziya Yeni Lifli Bitkiler Institutunun telebesi ve Torpaqsunasliq Institutunun emekdasi olmusdur 1932 1933 cu iller Tiflis seherinde Zaqafqaziya Yeni Lifli Bitkiler Trestinde torpaqsunas vezifesinde calismisdir 1933 1934 cu iller Ordu siralarinda herbi xidmetde olmusdur 1934 cu il Baki seheri Kend Teserrufati Nazirliyinin kolxoz kurslarinda muellim islemisdir 1934 1939 cu iller Azerbaycan SSR Torpaq Xalq Komissarliginin Kimyalasma Stansiyasinin elmi iscisi vezifesinde calismisdir Quba torpaq ekspedisiyasinin istirakcisi olmusdur Agdas rayonu Agdas MTS torpaq ekspedisiyasinin reis muavini olmusdur Qazax rayonu Agstafa MTS torpaq ekspedisiyasinin reisi olmusdur Agdas rayonu Xaldan MTS torpaq ekspedisiyasinin reis muavini olmusdur Berde rayonu Mehtixanli MTS torpaq ekspedisiyasinin reisi eyni zamanda SSRI EA Azerbaycan Filiali Torpaqsunasliq sektorunun qiyabi aspiranti olmusdur 1940 1941 ci iller Hemin sektorun eyani aspiranti olmusdur 1941 1943 cu iller SSRI EA Azerbaycan Filialinin Torpaqsunasliq sektorunun kicik elmi iscisi vezifesinde calismisdir 1943 cu il Geologiya minerologiya elmleri namizedi alimlik elmi derecesini almaq ucun Stalin adina Samur Deveci kanalinin istiqameti boyu torpaq ve suxurlar movzusunda dissertasiya isini mudafie edir SSRI EA Azerbaycan Filialinin Torpaqsunasliq sektorunun kicik elmi iscisi vezifesinde calismisdir Azerbaycan SSR DQMV torpaq ekspedisiyasinin istirakcisi olmusdur Azerbaycanda Sovet Hakimiyyeti qurulmasinin 23 illiyine hesr olunmus elmi sessiyanin istirakcisi olmusdur 1944 1950 ci iller Azerbaycan SSR EA Torpaqsunasliq ve Aqrokimya Institutunun boyuk elmi iscisi olmusdur Abseron yarimadasinda torpaq ortuyu ve kulek eroziyasinin inkisafini oyrenmisdir Neft yataqlarinin torpaq geokimyevi gostericileri tedqiqat isi uzre ekspedisiyalarda istirak etmisdir Moskva seheri Azerbaycan SSR EA Torpaqsunasliq ve Aqrokimya Institutunun Yevlax torpaq ekspedisiyasinin eroziya destesinin rehberi olmusdur Mese Teserrufati Nazirliyinin Mese Texnikumunda torpaqsunasliq kursunu tedris etmisdir 1945 ci il Mingecevir hidroqovsagi ekspedisiyasinin eroziya destesinin rehberi SSRI EA V V Dokucayev adina Torpaqsunasliq Institutunun Qebele torpaq eroziya ekspedisiyasinin istirakcisi olmusdur Seki Qebele erazisinde Bozdag sisteminin torpaq eroziya ekspedisiyasinin rehberi olmusdur 1950 ci il Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasi Torpaq Eroziya Stansiyasinin direktoru vezifesinde calismisdir Eroziya proseslerinin dinamika ve kartoqrafiya laboratoriyasinin mudiri olmusdur Seki rayonu Kiscay cayi hovuzu torpaq eroziya ekspedisiyasinin rehberi olmusdur 1950 1955 ci iller Oguz rayonu Nezercay ve Dasqincay caylari Seki rayonu Kunkutcay ve Sincay caylari hovuzlari torpaq eroziya ekspedisiyasinin rehberi olmusdur Qax rayonu Kurmuxcay cayi hovuzu torpaq eroziya ekspedisiyasinin rehberi olmusdur 1955 1957 ci iller Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasi Torpaqsunasliq ve Aqrokimya Institutunda torpaq fizikasi laboratoriyasinin mudiri vezifesinde calismisdir Moskva seherinde torpaqsunaslarin birinci qurultayinda meruzelerle cixis etmisdir Umumittifaq torpaqsunaslar cemiyyetinin Azerbaycan filialinin sedr muavini olmusdur Torpaq eroziyasina qarsi mubarize uzre Azerbaycan SSR Nazirler Soveti Idarelerarasi komissiyanin sedri olmusdur 1957 1961 ci iller Azerbaycan SSR EA Elmi Tedqiqat Torpaq Eroziya Stansiyasinin direktoru islemisdir 1958 ci il SSRI EA V V Dokucayev adina Torpaqsunasliq Institutunda kend teserrufati elmler doktoru alimlik derecesini almaq ucun Azerbaycan SSR de torpaq eroziyasi ve ona qarsi mubarize tedbirleri movzusunda dissertasiya isini mudafie etmisdir 1960 ci il AAK terefinden professor adina layiq gorulmusdur Seki rayonu Kiscay cayi hovuzunda eroziya ve sel axinlarinin oyrenilmesi uzre Azerbaycan SSR EA SOPS a kompleks ekspedisiyanin reisi Torpaq eroziyasinin oyrenilmesi ve onunla mubarize uzre tecrube mubadilesi meqsedile Bolqaristan Xalq Respublikasina ezam edilmisdir Eroziya ve sel axinlarina qarsi mubarize uzre Umumittifaq musaviresinin teskili uzre teskilat komitesinin sedri secilmisdir 1961 1963 cu iller Azerbaycan SSR EA Eroziya Elmi Tedqiqat Sektorunun rehberi olmusdur Azerbaycan SSR EA Eroziya Sektoru Elmi Surasinin sedri olmusdur Baki seherinde Azerbaycan SSR in torpaq ehtiyatlarindan semereli istifade olunmasi ve qorunmasi meseleleri uzre Birlesmis elmi sessiyada meruze ile cixis etmisdir Baki seherinde Azerbaycan SSR in torpaq ehtiyatlarinin kompleks istifadesi ve qorunmasi meseleleri uzre Birlesmis elmi sessiyada istirak etmisdir Volqoqrad seherinde Olkenin bozqir ve mese bozqir rayonlarinda mudafieedici meselerin salinmasi problemi uzre koordinasiya Sovetinin uzvu secilmisdir Moskva seherinde Torpaqlarin su ve kulek eroziyasina qarsi mubarizesi uzre esas qaydalar in tertibi uzre isde istirak etmisdir Xarkov seherinde SSRI torpaqsunaslarinin ikinci qurultayinda meruze ile cixis etmisdir Daskend seherinde SSRI de torpaqlarin dag eroziyasi ve sel axinlarina qarsi mubarize uzre musavirede meruze ile cixis etmisdir 1964 1967 ci iller Seref nisani ordeni ile teltif edilmisdir Bolqaristan Xalq Respublikasinda eroziyaya qarsi mubarize uzre Milli musavirede istirak etmisdir Torpaqsunasliq ve aqrokimya uzre terminoloji lugetin tertib olunmasinda istirak etmisdir Azerbaycan SSR Kend Teserrufati Nazirliyinin elmi texniki Surasinin uzvu olmusdur Tartu seherinde SSRI torpaqsunaslarinin ucuncu qurultayinda meruze ile cixis etmisdir Batumi seherinde torpaq eroziyasina qarsi mubarize uzre Beynelxalq musavirede meruze ile cixis etmisdir Baki seherinde demye seraitlerde mese salinmasinin mudafiesi uzre respublikalararasi zonal musavirede meruze ile cixis etmisdir Zaqafqaziya respublikalarinin irimiqyasli torpaq ve aqrokimyevi xeritelesdirilmesi uzre elmi sessiyada meruze ile cixis etmisdir Gence seherinde Boyuk Oktyabr Sosialist Inqilabinin 50 illiyine hesr olunmus bioloji ve kend teserrufati elmlerinin tarixi uzre Zaqafqaziya musaviresinde cixis etmisdir Dissertasiya mudafiesi uzre Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasi biologiya elmleri Bolmesinin Birlesmis Surasinin uzvu secilmisdir Kisinyov seherinde zonal musavirede istirak ve cixis etmisdir 1968 ci il AMEA muxbir uzvu secilmisdir Asqabad seherinde Orta Asiya ve Qazaxistanin sehra erazilerinin kompleks sekilde oyrenilmesi ve istifade olunmasi uzre Umumittifaq elmi konfransda meruze ile cixis etmisdir S Agamalioglu adina Azerbaycan Kend Teserrufati Institutunda aqrokimyaci torpaqsunas mezunlarin buraxilisi uzre Dovlet imtahan komissiyasinin sedri secilmisdir Azerbaycan SSR Celilabad rayonunda uzumculuyun sonraki inkisaf meselelerinin oyrenilmesi uzre komissiyanin uzvu olmusdur V I Lenin adina Umumittifaq Kend Teserrufati Elmler Akademiyasinin Reyaset Heyetinde torpaqlarin eroziyadan mudafiesi problemleri uzre Suranin uzvu secilmisdir Moskva seheri Torpaq ehtiyatlari Dovlet Institutunun torpaqlarin eroziyadan mudafiesi uzre Problem Surasinin uzvu olmusdur Azerbaycanin tebii iqtisadi zonalari uzre kend teserrufatinin aparilmasi uzre elmi esaslandirilmis sistemin islenilmesi problemi uzre elmi suranin uzvu secilmisdir 1970 1974 cu iller Azerbaycan SSR Kend Teserrufati Nazirliyi Ekincilik elmi tedqiqat Institutunun direktoru vezifesinde calismisdir 1974 1987 ci iller Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Cografiya Institutunun Tebietin muhafizesi ve tebii ehtiyatlardan semereli istifade olunmasi sobesinin mudiri vezifesinde calismisdir Onun elmi rehberliyi ile torpaqsunasliq ve torpaq eroziyasi uzre 25 namizedlik elmi meslehetciliyi ile ise bir doktorluq dissertasiyasi mudafie edilmisdir O bes doktorluq isinin meslehetcisi idi 100 e yaxin elmi eserin o cumleden 2 monoqrafiyanin 8 kitabin 2 kitabcanin 10 xeritenin muellifidir 21 elmi eseri xaricde cap olunmusdur Esas elmi fealiyyet sahesi Redakte Genetik torpaqsunasliq torpaq eroziyasinin butun saheleri tebieti muhafize problemleri eroziyaya qarsi mubarize tedbirleri torpaqlarin muhafizesi su catismazligi ve etraf muhutin ekoloji tarazliginin pozulmasi seraitinde kend teserrufati ve meliorasiyanin inkisafi problemleri torpaqlarin eroziyadan ve sehralasmadan qorunmasi torpaqlarin munbitliyinin qorunub saxlanilmasi qlobal iqlim deyismeleri seraitinde torpaq ve su eytiyyatlarinin qorunmasi ve idare olunmasi istiqametinde tedqiqatlarin aparilmasi ve bu seraitde kend teserrufatinin inkisaf istiqametlerinin mueyyenlesdirilmesi Elmi meqalelerin biblioqrafiyasi Redakte Pochvy Agdashskoj MTS Azerneshr 1938 s 56 sovmestno s A N Izyumovym i M A Shafievym Agdas torpaqlarinin neden sorlasmasi meselesine dair Baki Azernesr 1938 25 s Kolxoz saheleri torpaqlarinin oyrenilmesi Baki Azerb EA nesriyyati 1947 25 s Torpagin eroziyasi ve onunla mubarizenin ehemiyyeti Azerbaycan SSR EA Torpaqsunasliq ve Aqrokimya Institutunun eserleri V cild Baki 1951 6 s K vyyasneniyu voprosa o proishozhdenii zasoleniya Agdashskih pochv Azerneshr 1939 s 24 Stepen izuchennosti pochvennogo pokrova Azerbajdzhanskoj SSR Izvestiya AN Azerb SSR 1945 6 s 8 O nekotoryh yavleniyah deflyacii na Absherone Izvestiya AN Azerb SSR 11 1946 s 3 K sostavleniyu pochvenno erozionnoj karty Azerbajdzhana Doklady AN Azerb SSR t Sh 6 1947 s 3 Pochvy Vostochnogo Absherona usloviya ih zasoleniya ekspedicii AN Azerbajdzhanskoj SSR v 1945 g Izd AN Azerb SSR 1947 s 4 Eroziya pochv i znachenie mer borby s nej Tr In ta pochvovedeniya i agrohimii AN Azerb SSR t 5 Izd AN Azerb SSR 1951 s 5 Ovrazhnaya eroziya v rajone Mingechaurskogo vodohranilisha Trudy Instituta zemledeliya 1 Izd AN SSR 1952 s 11 O vetrovoj erozii v Azerbajdzhane Trudy Instituta zemledeliya 1 Izd AN Azerb SSR 1952 s 12 Pochvy i grunty vdol trassy Samur Divichinskogo kanala Izd AN Azerb SSR 1952 s 80 Azerbaycan SSR in torpaqlari ve onlardan semereli istifade olunmasi Baki Azernesr 1952 50 s Nekotorye rezultaty pochvenno erozionnyh issledovanij v bassejne r Nazarchaj Tr In ta pochvovedeniya i agrohimii t VI Izd AN Azerb SSR 1953 s 8 Pochvy Azerbajdzhana Izd AN Azerb SSR 1953 s 598 sovmestno s G A Alievym V R Volobuevym M M Salaevym i dr Gosudarstvennaya pochvennaya karta SSSR v masshtabe 1 1 000 000 Moskva 1953 v soavtorstve Tipy i rajony rasprostraneniya erozii pochv v Azerbajdzhane Trudy soveshaniya po voprosam genezisa klassifikacii gegrafii i melioracii pochv Zakavkazya Izd AN Azerb SSR Baku 1955 s 4 Karta pochvenno erozionnaya Pochvovedenie 7 1956 S S Sobolev Eroziya pochv v Azerbajdzhane i mery borby s neyu Sbornik Eroziya pochv i borba s neyu Selhozgiz Moskva 1957 s 5 Rasprostranenie erozii povv v Azerbajdzhane Pochvovedenie 1 1957 s 8 Protivoerozionnaya stojkost nekotoryh pochv v Azerbajdzhanskoj SSR Izvestiya AN Azerb SSR seriya biolog nauk 2 1959 s 8 Eroziya pochv v Azerbajdzhanskoj SSR i osnovnye priemy borby s neyu Izvestiya AN Azerb SSR seriya biolog nauk 2 1960 s 3 Harakter pochvennoj erozii v Azerbajdzhanskoj SSR Mater soveshaniya posvyash 40 letiyu KP Azerbajdzhana i ustanovleniya Sovetskoj vlasti v Azerbajdzhane Baku 1960 s 3 Eroziya pochv v bassejne reki Kishchaj i borba s neyu Izvestiya AN Azerb SSR 1 1961 s 3 H M Mustafaev Eroziya pochv v Azerbajdzhanskoj SSR i borba s neyu Izd AN Azerb SSR Baku 1961 s 220 Ob istorii izuchennosti erozii pochv v Azerbajdzhanskoj SSR Trudy Sektora Erozii t 1 Izd AN Azerb SSR Baku 1961 s 16 Vliyanie erozii na soderzhanie pitatelnyh veshestv v pochvah bassejna r Kishchaj Shekinskogo r na Trudy Sektora Erozii t I Izd AN Azerb SSR Baku 1961 s 8 Eroziya vrag urozhaya Nauka i zhizn 11 1961 s 8 Azerbaycanda torpaq eroziyasi ve onunla mubarize Baki Azerb EA nesriyyati 1961 220 s Problema erozii pochv v Azerbajdzhane Materialy soveshaniya Borba s gornoj eroziej pochv i selevymi potokami v SSSR Tashkent 1962 s 5 Eroziya i mery borby s neyu v gornyh rajonah Azerbajdzhana Tezisy dokl na obedinennoj nauchno tehn sessii po voprosam kompleksnogo ispolzovaniya i ohrany vodnyh resursov Azerb SSR Baku 1962 s 2 Ohrana pochv ot vodnoj i vetrovoj erozii v usloviyah intensivnyh sistem zemledeliya Tez dokl na II Vsesoyuznom delegatskom sezde pochvovedov Harkov 1962 s 2 Torpaqsunasliq ve aqrokimya terminleri lugeti Baki Azerb EA nesriyyati 1962 Agayev B M Eliyev H E Zeynalov E Q Salayev M M Hesenov S K Karta erozii pochv Atlas Azerbajdzhanskoj SSR Baku Moskva 1963 1 planshet Osnovnye protivoerozionnye meropriyatiya v gornyh rajonah Trudy Sektora Erozii t 2 Izd AN Azerb SSR Baku 1963 s 9 H M Mustafaev Processy erozii v gorno lugovoj zone Gabalinskogo rajona i mery borby s nimi Izvestiya AN Azerb SSR seriya biolog nauk 3 1964 s 8 M Yu Halilov Usilim borbu protiv pochvennoj erozii Kolhozno sovhoznoe proizvodsvo Azerbajdzhana 6 1964 s 4 Borba s eroziej pochv i selevymi potokami v gornyh rajonah SSSR Sb Plodorodie i melioraciya pochv v SSSR Dokl na VIII Mezhd Kongr Pochvovedov Nauka M 1964 s 8 Fiziko geograficheskaya harakteristika Azerbajdzhana Kn Seli v SSSR i mery borby s nimi Izd Nauka Moskva 1964 s 23 Pochvenno erozionnaya harakteristika territorii Azerbajdzhanskoj SSR Sbornik dokl Zakavkazskoj nauchnoj sessii po krupnomasshtabnomu pochvennomu i agrohimicheskomu kartirovaniyu 1965 s 8 Pochvennyj pokrov bassejna r Kishchaj Trudy SOPS a AN Azerb SSR Selevye yavleniya r Kishchaj i meropriyatiya po borbe s nimi Eroziya pochv Sb dokl Zakavkazskoj nauchnoj sessii po krupnomasshtabnomu pochvennomu i agrohimicheskomu kartirovaniyu 1965 s 23 Eroziya pochv v Kura Araksinskoj nizmennosti Sb Prirodnye usloviya i resursy Kura Araksinskoj nizmennosti Izd AN Azerb SSR Baku 1965 s 11 O vliyanii erozii na poteryu mikroelementov pochv Tezisy dokl Vsesoyuznogo mezhvuzovskogo soveshaniya po voprosam mikroelementy i estestvennaya radioaktivnost Petrozavodsk 1965 s 2 B K Shakuri Borba s eroziej pochv na Bolshom Kavkaze v predelah Azerb SSR Tr Sektora Erozii t III Izd AN Azerb SSR Baku 1965 s 60 Yavlenie erozii oroshaemyh pochv yugo vostochnoj chasti Nahichevanskoj ASSR Trudy Sektora Erozii t Sh Izd AN Azerb SSR Baku 1965 t IV N A Asadov Osnovnye priznaki erozii pochv v Lerikskom rajone i mery borby s neyu Trudy Sektora Erozii t Sh Izd AN Azerb SSR Baku 1965 s 10 A B Agaev Ob ohrane pochv Azerb SSR Sb Trudy 3 go Zakavkazskogo soveshaniya po voprosam ohrany prirody Izd Mecnieretta Tbilisi 1965 s 4 Zashitit pochvu ot erozii Kend hayaty Selskaya zhizn 5 1966 s 2 Osnovnye zadachi pochvenno erozionnyh issledovanij s celyu ohrany pochv v Azerb SSR Tez dokl na III Vses delegatskom sezde pochvovedov Tartu 1966 s 2 Soderzhanie mikroelementov v erodirovannyh pochvah Nahichevanskoj ASSR Tez dokl V Vses sovesh Mikroelementy v selskom hozyajstve i medicine Ulan ude 1966 s 2 B K Shakuri Eroziya pochv na letnih pastbishah Bolshogo Kavkaza Trudy Azerb nauchno issled in ta lesnogo hozyajstva i agrolesomelioracii t II Barda 1966 s 14 G M Bajramov Izuchenie erozii pochv i razrabotka mer borby s neyu v Azerbajdzhanskoj SSR Tez dokl simp po istorii biol i selsk nauk Zakavkazskih respublik 1966 s 2 Zashita pochv ot erozii Azerneshr Baku 1967 s 60 Eroziya pochv v zone bogarnogo lesorazvedeniya Azerb SSR Trudy Azerb NIILH i A t VII Baku 1967 s 5 Mikroelementy v osnovnyh tipah pochv Nahichevanskoj ASSR i ih erodirovannyh raznostyah Vestnik s h nauki 2 1969 B K Shakuri L A Sulakov s 52 Qosqarcay hovzesi maili duzenlik zonasinda irriqasiya eroziyasi ve ona qarsi mubarize Kend teserrufati uzre elmi texniki melumat Az INTI 9 Baki 1968 s 7 O nomenklature i sistematicheskom spiske pochv Azerbajdzhanskoj SSR Izv AN Azerb SSR ser biol nauk 1969 1 s 127 141 G A Aliev V R Volobuev Eroziya pochv i povyshenie produktivnosti erodirovannyh zemel Informacionnye materialy po mezhdunarodnoj biologicheskoj programme po itogam rabot za 1969 g Izd Elm Baku 1970 O putyah usovershenstvovaniya izucheniya geografii Azerbajdzhanskoj SSR na kursah geografii SSR Materialy V sezda GO Az SSR Baku Elm 1985 s 171 172 Elmi hesabatlar ve derc olunmamis eserler Redakte Pochvy Kubinskogo sovhoza 2 Baku s 30 1934 Harakteristika estestvenno istoricheskih uslovij opytnyh uchastkov Hachmazskogo rajona Baku s 36 1935 Pochvy Akstafinskoj MTS Kazahskogo rajona Azerbajdzhanskoj SSR Baku s 42 1936 Pochvy chasti Agdamskoj MTS issledovanie 1937 goda Baku s 54 1937 Pochvy chasti Mehtihanlinskoj MTS Bardinskogo rajona Azerb SSR Baku s 54 1940 Pochvy Vostochnogo Absherona i usloviya ih zasoleniya Baku s 8 1945 Pochvy Evlahskogo rajona Baku s 160 M M Salaev A K Zejnalov E F Sharifov 1946 Relef i processy erozii pochv v Azerbajdzhane Baku s 18 1946 Pochvenno erozionnye issledovaniya v rajone Trut Saradzhinskoj stepi Baku s 36 1946 Pochvenno erozionnye issledovaniya v rajone bassejna reki Nazarchaj Baku s 42 1950 Regionalnoe pochvenno erozionnoe issledovanie v bassejne reki Dashagylchaj Baku s 18 1951 Pochvenno erozionnye issledovaniya v bassejne reki Kishchaj Baku s 73 1952 Pochvenno erozionnye issledovaniya v bassejne Shinchaj Baku s 36 1953 Pochvenno erozionnye issledovaniya v bassejne reki Kurmuhchaj Kahskogo rajona Baku s 36 1954 Eroziya pochv i mery borby s neyu v Azerbajdzhane Dissertacionnaya rabota na soiskanie uchenoj stepeni doktora s h nauk Pochvennyj institut im V V Dokuchaeva AN SSSR Moskva s 500 1957 Obobshenie materialov po erozii pochv na Bolshom Kavkaze Baku s 17 1960 Tertib etdiyi xeriteler Redakte Pochvennaya karta sovhoza 2 Kubinskogo rajona 1934 Pochvennaya karta Haldanskoj MTS Agdashskogo rajona 1937 g Karta uklonov poverhnosti Azerbajdzhanskoj SSR 1946 Karta glubin mestnyh bazisov erozii v Azerbajdzhanskoj SSR 1946g Karta gustoty ovrazhnobalochnoj i dolinnoj seti Azerbajdzhanskoj SSR 1947 g Pochvenno erozionnaya karta bassejna reki Kishchaj Shekinskogo rajona 1950 g Pochvenno erozionnaya karta reki Kyungyutchaj Shekinskogo rajona 1951 g Pochvenno erozionnaya karta bassejna reki Dashagylchaj Oguzskogo rajona 1951 g Pochvenno erozionnaya karta bassejna reki Nazarchaj Oguzskogo rajona 1952 g Pochvenno erozionnaya karta bassejna reki Shinchaj Shekinskogo rajona 1953 g Pochvenno erozionnaya karta bassejna reki Kurmuhchaj Kahskogo rajona 1953 g Pochvenno erozionnaya karta Azerbajdzhanskoj SSR 1955 Onun istiraki ile tertib edilmis xeriteler Redakte Pochvennaya karta Kubinskogo rajona 1934 Pochvenno agrohimicheskaya karta Agdashskoj MTS 1935 Pochvenno agrohimicheskaya karta Akstafinskoj MTS Kazahskogo rajona 1936 Pochvennaya karta Mehtihanlinskoj MTS Bardinskogo rajona 1939 Pochvennaya karta vdol trassy Samur Divichinskogo kanala im Stalina 1940 Pochvennaya karta NKAO 1943 Predvaritelnaya karta pochvennaya chasti Karabahskoj stepi B 1946 M M Salaev A K Zejnalov E F Sharifov Pochvennaya karta Evlahskogo rajona 1946 Karta moshnosti melkozernistogo sloya pochv Absherona B 1948 M M Salaev A S Preobrazhenskij Pochvennaya karta zony komandovaniya verhnego Karabahskogo kanala Mingechaurskoj orositelnoj sistemy predvaritelnaya B 1948 M M Salaev E F Sharifov A K Zejnalov Pochvennaya karta chasti Karabahskoj stepi v predelah Evlahskogo rajona B 1948 M M Salaev A K Zejnalov E F Sharifov Pochvennaya karta zernosovhoza im Ordzhonikidze Shekinskogo rajona 1948 Gosudarstvennaya pochvennaya karta SSSR v soavtorstve Pochvennaya karta Azerbajdzhanskoj SSR B 1952 M M Salaev Pochvennaya karta Azerbajdzhanskoj SSR B 1954 M M Salaev G A Aliev V R Volobuev Pochvennaya karta Azerbajdzhanskoj SSR B 1955 M M Salaev G A Aliev V R Volobuev Pochvenno erozionnaya karta SSSR 1956 Pochvennaya karta Azerb SSR 1957 Pochvennaya karta Azerbajdzhanskoj SSR B 1957 M M Salaev G A Aliev V R Volobuev Pochvenno erozionnaya karta Dzhebrailskogo r 1959 Pochvenno erozionnaya karta Gabalinskogo r 1963 Azerbaycanda torpaqlarin muhafizesi tedbirleri 1980 Monoqrafiya ve kitablarin siyahisi Redakte Pochvy chasti Agdashskoj MTS Azerneshr 1938 s 56 A N Izyumov M A Shafiev K vyyasneniyu voprosa o proishozhdenii zasoleniya Agdashskih pochv Azerneshr 1939 s 24 Agdas torpaqlarinin neden sorlasmasi meselesine dair Baki Azernesr 1938 s 25 Kolxoz saheleri torpaqlarinin oyrenilmesi Baki Azerbaycan E A nesriyyati 1947 s 60 Pochvy Azerbajdzhana Izd AN Azerbajdzhanskoj SSR 1953 s 598 G A Aliev V R Volobuev M M Salaev i dr Zashita pochv ot erozii Azerneshr Baku 1967 s 60 Torpaqsunasliq ve aqrokimya terminleri lugeti Baki Azerbaycan EA nesriyyati 1962 Agayev B M Eliyev H E Zeynalov E Q Salayev M M Hesenov S K Azerbaycanda torpaq eroziyasi ve onunla mubarize Baki Azerbaycan EA nesriyyati 1961 s 220 Gosudarstvennaya pochvennaya karta SSSR v masshtabe 1 1000 000 Moskva 1953 g Redaktor fealiyyeti Redakte Izumov A N Azerbaycanin dagliq rayonlarinda torpaqlarin eroziyasi ve onunla mubarize Baki Azerb SSR EA nesriyyati 1954 s 20 Mustafayev X M Torpaq eroziyasi ve onunla mubarize Baki 1959 s 35 Trudy nauchno issledovatelskogo Sektora Erozii t I Baku Izd vo AN Azerb SSR 1961 s 190 Sbornik Borba s eroziej pochv i selevymi potokami Baku Obedinennoe izdatelstvo 1961 s 185 Trudy nauchno issledovatelskogo Sektora Erozii t II Baku Izd AN Azerb SSR 1963 s 105 Zeynalov G Q Qobustan torpaqlari Baki Azerb SSR EA nesriyyati 1963 s 140 Trudy nauchno issledovatelskogo Sektora Erozii t III Baku Izd AN Azerb SSR 1965 s 260 Sistema vedeniya selskogo hozyajstva Azerbajdzhanskoj SSR Min vo Sel Hoz Azerbajdzhanskoj SSR Glavnoe Upravlenie Selhoznauki i propagandy Azerbajdzhanskoe Gosudarstvennoe Izdatelstvo Baku 1975 Gorno lesnye pochvy i ohrana lesa Trudy In ta geografii AN Az SSR Baku Elm 1979 t 19 s 167 Sovmestno s G A Alievym B B Budagovym H N Gasanovym Materialy XIII nauchnoj konferencii molodyh uchenyh Instituta geografii AN Azerb SSR posvyashennoj 40 letiyu pobedy sovetskogo naroda v Velikoj Otechestvennoj vojne Baku Elm 1985 s 144 G A Aliev S A Ahundov B B Budagov A A Mikailov B T Nazirova S G Rustamov G G Salamov N Sh Shirinov A D Ejyubov Qezetlerde derc edilmis bezi meqaleler Redakte Eroziyaya qarsi ciddi mubarize aparaq Kommunist qezeti 19 XP 1961 293 11852 Erozii zaslon Gazeta Bakinskij rabochij 13 H 1968 g 237 13850 Dorozhit zemelnym fondom Gazeta Sovetskaya Adzhariya 25 V 1955 g 99 10723 Batumi Iki rayonun ilk kartoqrammasi Kommunist qezeti 21 XP 1960 296 11550 Meqalede elmi tedqiqat isleri haqda professor K E Elekberov ile musahibe derc olunmusdur Torpagi eroziyadan qorumali Kommunist qezeti 14 VI 1959 138 11085 Eroziya pochv i borba s neyu Gazeta Bakinskij rabochij 6 VI 59 g 131 11604 Dissertasiyalarin elmi rehberi ve meslehetcisi Redakte Amiraslanov K Z Vetrovaya eroziya v vostochnoj chasti Absherona i mery borby s nej Baku 1967 s 190 Bajramov G M Eroziya pochv i mery borby s neyu v Ismaillinskom rajone Azerbajdzhanskom SSR Baku 1964 s 233 Gadyashev F A Eroziya pochv v severo zapadnoj gornoj chasti Azerbajdzhana i osnovy borby s nimi Baku 1962 s 250 Dzhebrailov Z T Eroziya pochv bassejna r Koshkarchaj i osnovy borby s nej Baku 1968 s 183 Ibragimov A A Eroziya pochv i mery borby s neyu v Dzhebrailskom rajone Baku 1964 g s 195 Korobov V L Agrotehnicheskie meropriyatiya po borbe s eroziej pochv na severnom sklone Malogo Kavkaza v predelah Azerb SSR Baku 1968 s 185 Nasibov I M Eroziya pochv v Kusarskom rajone i osnovy borby s neyu Baku s 271 Halilov M Yu Eroziya pochv v Gabalinskom rajone Azerbajdzhanskoj SSR i osnovy borby s neyu Baku 1964 s 285 Eldarova V G Eroziya pochv v Dokuzparinskom rajone Dagestanskoj ASSR i borba s nej Kishinev 1966 s 210 Agayev E B Azerbaycan SSR in Lerik rayonunda torpaq eroziyasi ve onunla mubarize tedbirlerinin esaslari Baki 1965 s 220 Eyyubov F C Ucuncu dovr yaylasinda torpaq eroziyasi Elciyancayla Goycay arasinda Baki 1967 s 227 Esedov Q F Naxcivan MSSR cenub serq hissesinde torpaq eroziyasi ve ona qarsi esas mubarize tedbirleri Baki 1965 s 225 Eliyev Q F Naxcivan MSSR erazisinde eroziyaya ugramis torpaqlarin keyfiyyetce qiymetlendirilmesi Sahbuz rayonu timsalinda Baki 1969 s 230 Nurullayev S M Zaqatala rayonunun dagliq hissesinde torpaq eroziyasi ve ona qarsi mubarize tedbirleri Baki 1968 s 204 Hacimemmedov G Qerbi Ceyrancolde torpaq eroziyasinin inkisafi ve yayilmasi Baki 1968 s 215 Mustafaev H M Razvittie erozionnyh processov na yuzhnom sklone Bolshogo Kavkaza v predelah Azerb SSR i osnovy borby s nimi Baku 1967 s 675 Mukafatlari Redakte6 iyun 1945 ci il 1941 1945 iller Boyuk Veten Muharibesinde resadetli emeye gore medali 15 yanvar 1952 ci il Resadetli emeye gore medali 30 aprel 1966 ci il Seref nisani ordeni 24 fevral 1969 cu il Azerbaycan SSR Ali Sovetinin Fexri Fermani 27 avqust 1971 ci il Qirmizi Emek Bayragi ordeni iki defe SSRI XTNS nin boyuk gumus medali ve Fexri Fermani 1977 ci il Emek veterani medali Edebiyyat Redakte Amiraslanov K Z O vetrovoj erozii na Absherone Trudy Sektora Erozii tom III Izd AN Azerb SSR Baku 1965 s 96 Bajramov G M Vliyanie trelevki lesa na razvitie erozionnyh processov v gornyh lesah Ismaillinskogo leshoza Izvestiya AN Azerb SSR seriya biol i med nauk 6 1962 s 83 Babaev G Pyad zemli Gazeta Vechernij Baku 1968 23 avgusta Burakovskaya E A Protivoerozionnaya ustojchivost nekotoryh pochv Malogo Kavkaza v predelah Azerbajdzhanskoj SSR Trudy Sektora Erozii tom I Izd AN Azerb SSR Baku 1961 s 70 Gadzhiev F A Antropogennye prichiny selevoj deyatelnosti gornyh rek Sheki Zagatalskogo rajona Trudy Sektora Erozii tom III Izd AN Azerb SSR Baku 1965 s 117 Gasanov G K Eroziya pochv v levoberezhnoj chasti bassejna r Shamhorchaj i mery borby s neyu Trudy Sektora Erozii t I Izd AN Azerb SSR Baku 1961 s 34 Gusejnov R G Kasumov N Yu Ispolzovanie mineralnyh pod kartofel na erodirovannyh pochvah Himiya v selskom hozyajstve 8 1968 Degtyareva L P O sostave gumusa gornyh chernozemov i ih smytyh raznostyah na Malom Kavkaze Trudy Sektora Erozii tom I Izd AN Azerb SSR Baku 1961 g s 96 Dzhabrailov Z T K izucheniyu razvitiya ovragov v bassejne r Koshkarchaj Uchenye zapiski Azerb Gos Universiteta im S M Kirova seriya geologo geograficheskih nauk 3 1967 s 37 Zaslavskij M N Eroziya pochv i zemledelie na sklonah Izd Karta Moldovenyaske Kishinev 1966 g s 172 Ibad zade Yu A Nekotorye voprosy borby s selevymi potokami v Azerbajdzhane V knige Borba s eroziej pochv i selevymi potokami Obedinennoe izdatelstvo Baku 1961 s 11 Ibragimov A A Eroziya pochv i mery borby s neyu v kolhoze im Narimanova Dzhebrailskogo rajona Azerbajdzhanskoj SSR Trudy Sektora Erozii tom III Izd AN Azerb SSR Baku 1965 s 163 Izyumov A N Eroziya pochv na Malom Kavkaze v predelah Azerbajdzhanskoj SSR i osnovy borby s neyu Trudy Sektora Erozii t I Izd AN Azerb SSR Baku 1961 Ismajlova R G Shirokij front nauchnogo poiska Bakinskij rabochij 1969 5 yanvarya Konstantinov I S Izuchenie plodorodiya erodirovannyh chernozyomov na yuge Moldavii i effektivnost vysokih doz azotnyh udobrenij Trudy Moldavskogo nauchno issledovatelskogo Instituta pochvovedeniya i agrohimii im N A Dimo tom V Izd Kartya Moldovenyaske Kishinev 1966 s 105 Korobov V L Vliyanie borozdorvaniya zyabi na smyv i urozhaj kukuruzy na gornyh serokorichnevyh pochvah Kazahskogo rajona Trudy Sektora Erozii t III Izd AN Azerb SSR Baku 1965 s 234 Kocherga F K Kompleks meropriyatij po borbe s eroziej pochv i selevymi potokami v gornyh rajonah Sovetskogo Soyuza V kn Zashita pochv ot erozii Izd Kolos Moskva 1964 s 176 Mishinkina V V Vliyanie stepeni smytosti pochv na urozhaj zernovyh kultur v Nagornom Karabahe Izvestiya AN Azerb SSR 10 1951 s 71 Mishinkina V V Burakovskaya E A Borozdovanie parov i zyabi v Kedabekskom rajone kak sredstvo borby s eroziej pochv Izvestiya AN Azerb SSR 5 1960 s 77 Mishinkina V V K voprosu osvoeniya krutyh sklonov v Kedabekskom rajone Azerb SSR Trudy Sektora Erozii t I Izd AN Azerb SSR Baku 1961 s 134 Mishinkina V V Burakovskaya E A K voprosu osvoeniya krutyh sklonov v Kedabekskom rajone Azerb SSR Trudy Sektora Erozii t I Izd AN Azerb SSR Baku 1961 s 134 Mustafaev H M Podgotovka pochvy dlya posadki lesa na krutyh sklonah i vliyanie ee na stok i smyv Izvestiya AN Azerb SSR ser biol i med nauk 11 1961 s 109 Mustafaev H M Eroziya pochv v bassejnah nekotoryh rek Yuzhnogo sklona Bolshogo Kavkaza v predelah Azerb SSR Pochvovedenie 4 1962 g s 90 Mustafaev H M Eroziya pochv i lesomeliorativnye mery borby s neyu v bassejne r Filfilichaj Izvestiya AN Azerb SSR ser biol i med nauk 2 1962 s 89 Mustafaev H M Nabiev V N Razvitie ovrazhnoj erozii v mezhdureche Kurmuhchaj i Dashagylchaj i borba s neyu Uchenye zapiski AGU seriya geologo geograficheskih nauk 4 1966 s 58 Ot Akademii nauk Azerbajdzhanskoj Sovetskoj Socialisticheskoj Respubliki Gaz Bakinskij rabochij 1968 25 oktyabrya Ragimov K S Seidova H K Vliyanie erozii na nekotorye fizicheskie i himicheskie svojstva pochv i urozhaj s h kultur v Shemahinskom rajone Izvestiya AN Azerb SSR seriya biolog i med nauk 3 1962 s 109 Silvestrov S I Rajonirovanie territorii SSSR po osnovnym faktoram erozii Moskva 1965 s 11 Silvestrov S I Rajonirovanie territorii SSSR po osnovnym faktoram erozii Moskva 1965 s 86 Sobolev S S Sovremennoe sostoyanie i zadachi borby s eroziej pochv v SSSR Mat sessii po voprosu borby s vodnoj i vetrovoj eroziej pochv Moskva 1963 s 7 Sobolev S S Sovremennoe sostoyanie i zadachi borby s eroziej pochv v SSSR V kn Zashita pochv ot erozii Izd Kolos Moskva 1964 s 11 Sultanov M N Tagdisy D G Shakuri V K Ragimov A V Vzaimosvyaz mezhdu mikroelementami i dolgoletiem v usloviyah Nahichevanskoj ASSR V sb Mater II Zakavkazskoj nauch konf gerontologov Baku 1968 s 96 Halilov M Yu Rol lesnoj rastitelnosti v uluchshenii fizicheskih i protivoerozionnyh svojstv pochv Izvestiya AN Azerb SSR seriya biologicheskih i medicinskih nauk 9 1961 s 109 Halilov M Yu Ejyubov F D Sulejmanov M A K voprosu izucheniya ovrazhnoj erozii v Adzhinourskom predgore Uchenye zapiski AGU seriya geologo geograficheskih nauk 16 1964 s 36 Eldarova V G Process erozii pochv v gorno lugovoj zone Dokuzparinskogo rajona Dagestanskoj ASSR Trudy Sektora Erozii t I Izd AN Azerb SSR Baku 1961 s 182 Ejyubov F D K voprosu izucheniya ovrazhnoj erozii v Adzhinourskom predgore mezhdureche Aldzhiganchaj i Geogchaj Uchenye zapiski AGU seriya geologo geograficheskih nauk 6 Baku 1964 s 35 Shakuri B G Ekologo geneticheskie i geohimicheskie osobennosti pochv Nahichevanskoj Avtonomnoj Respubliki i izmenenie ih pod vliyaniem erozionnyh processov Baku 2002 izd Araz s 30 53 69 123 269 270 Spravochnik o chlenah Nacionalnoj Akademii Nauk Azerbajdzhana Alekperov Kyazym Abdul Manaf ogly 1909 1987 t II 60 Baku 2005 s 71 72 Nacionalnaya Akademiya Nauk Azerbajdzhana Institut Pochvovedeniya i Agrohimii Baku Elm 2005 s 8 9 31 32 Shakuri B G Intensivnost biologicheskih processov pochv sistemy vertikalnoj zonalnosti yuzhnogo yugo vostochnogo sklonov Bolshogo Kavkaza i ih patologiya pod vliyaniem ekzogennyh processov ISBN 9962 29 004 8 Baku 2007 s 447 Agayev B M Torpaqsunasliga aid qiymetli eser Kommunist qezeti 19 aprel 1959 cu il Agayev B M Azerbaycan SSR de torpaqsunasligin inkisafi tarixine dair Azerb SSR EA xeberleri biologiya ve kend teserrufati elmleri seriyasi 1 1958 seh 65 Agayev E B Lerik rayonunda qobu eroziyasinin yayilmasi ve inkisafi Eroziya bolmesinin eserleri III cild Azerb SSR EA nesriyyati Baki 1965 seh 65 Esedov N A Naxcivan MSSR in Ordubad rayonunun dag cemen zonasinda eroziya prosesi ve ona qarsi mubarize tedbirleri Eroziya Bolmesinin eserleri II cild Azerb SSR EA nesriyyati Baki 1963 seh 128 Ibrahimov E E Samaxi rayonu Engels adina kolxozun sahesinde torpaq eroziyasi Eroziya Bolmesinin eserleri I cild Azerb SSR EA nesriyyati Baki 1961 seh 55 Izumov A N Azerbaycanin dagliq rayonlarinda torpaqlarin eroziyasi ve onunla mubarize Baki Azerb SSR EA nesriyyati 1954 seh 13 Mustafayev X M Boyuk Qafqazin cenub yamaclarinda eroziyaya qarsi mese salinmasi tedbirleri haqqinda Eroziya Bolmesinin eserleri I cild Azerb SSR EA nesriyyati Baki 1961 seh 148 Mustafayev X M Azerbaycanda torpaq eroziyasi ile mubarize Baki Azernesr 1962 seh 31 Mustafayev X M Axundov N H Dag rayonlarinda meselerin salinmasi ve yamaclarin berkidilmesi Baki Azernesr 1964 seh 148 Mustafayev X M Torpaq eroziyasi ve onunla mubarize Siyasi ve elmi bilikleri yayan cemiyyet terefinden nesr olunmus Baki 1959 seh 27 Seyidova X Q Samaxi rayonunun yuyulmus aciq sabalidi torpaqlarinda muxtelif muddetlerde verilen mineral gubrelerin payizliq bugda mehsuluna tesiri Eroziya Bolmesinin eserleri I cild SSRI EA nesriyyati Baki 1961 seh 107 Rustemov E M Kurun sag sahilinde Agstafacay ve Samxorcay arasinda yaranan eroziyanin dinamikasi Azerbaycan Dovlet Universitetinin elmi eserleri 6 1965 seh 57 64 Xudayarov I E Azerbaycanda yuksek dagliq hissenin bezi torpaqlarinin eroziyaya qarsi davamligi Eroziya Bolmesinin eserleri I cild Azerb SSR EA nesriyyati Baki 1961 seh 59 Hasimi E Isiqli bir omrun sehifelerinden Baki 1997 Nafta press nesriyyati seh 58 Sakuri B Q Boyuk Qafqazin cenub serq hissesinde bugda bitkisi altinda mineral gubrelerin tetbiqinin fizioloji ve biokimyevi esaslari Baki 2003 Alliance seh 78 Elekberov Kazim Ebdulmanaf oglu 1909 1987 AMEA nin uzvleri haqqinda melumat kitabi II Baki 2005 AMEA 60 seh 71 AMEA nin Torpaqsunasliq ve Aqrokimya institutu Baki Elm 2005 seh 78 Allahverdiyev F Qarabagin ermeni tecavuzkarlarinin isgali altinda olan erazilerinde herbi eroziya neticesinde torpaqlarin dagilmasi ve deqradasiyasi Baki 2008 MBM Menali omrun xatiresi Elm 37 109 4 seh 21 sentyabr 1987 ci il Alakbarov Kazym Abdul manaf 1909 1987 Reference book out members of Azerbaijan National academy of Sciences II Baku Elm 2005 p 72 Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Soil Sciences and Aqrochemistry Baku Elm Istinadlar RedakteMenbe https az wikipedia org w index php title Kazim Elekberov amp oldid 5784316, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.