fbpx
Wikipedia

Hizgil peyğəmbər

Tarixçilərin dediyinə görə, Kalibdən sonra Bəni-İsrail üçün Hüzqəyl peyğəmbərliyə çatdı. İbni Əsir və Təbəri yazırlar ki, Hüzqəylə "İbnul-əcuz" (qarının oğlu) ləqəbini vermişdilər. Çünki anası qoca arvad və sonsuz idi. Qoca vaxtında Allahdan uşaq istədi. Allah taala Hüzqəyli ona nəsib etdi. Təbərinin dediyinə görə, Hüzqəyl həmin Zulkifldir. Bu adın ona verilməsinin səbəbi o idi ki, yetmiş peyğəmbəri ölümdən qurtarandan sonra onlara dedi:

-"Siz arxayın gedin. Çünki bir nəfər mənim ölməyim sizin hamınızın ölümündən yaxşıdır." Yəhud Hüzqəylin yanına gəlib yetmiş peyğəmbərin yerini ondan soruşdular. Hüzqəyl onlara dedi: -"Buradan getdilər. Onların hara getməyini mən bilmirəm.

Allah taala da Zulkifli onların şərrindən qorudu.

"Bəqərə" surəsində 243-cü ayədə Allah taala buyurur: -"(Ey Məhəmməd!) Minlərlə adamın (taundan) ölüm qorxusu ilə öz yurdlarını tərk edib getdiklərini görmədinmi? Allah onlara: "Ölün!" -dedi və sonra da (yenidən) diriltdi. Həqiqətən, Allah insanlara qarşı səxavətlidir, lakin insanların çoxu bunu bilmirlər."

Təfsirçilərin çoxu belə düşünürlər ki, bu ayə Hüzqəylin qövmü və onların sərgüzəştləri haqqındadır. Onların başına gələn hadisələri azacıq bir-birindən fərqli olaraq yazıblar. Kuleyninin "Rövzətul-kafi" kitabında bu ayənin təfsirində İmam Baqirdən (ə) nəql etdiyi hədisə görə onların sərgüzəştləri belə olub:

Onlar Şam şəhərlərinin camaatı idilər. Şəhər camaatının sayı yetmiş min nəfərə çatırdı. Müxtəlif fəsillərdə taun xəstəliyi şəhəri bürüyürdü. Onlar taun xəstəliyinin gəldiyini hiss edən kimi, varlı adamlar şəhərdən çıxıb başqa yerlərə gedirdilər. Yoxsul insanlar isə məcbur olub şəhərdə qalırdılar. Şəhərdə qalanlardan çoxu ölürdü. Şəhərdən çıxanların arasında isə az adam ölürdü. Nəhayət, qərara gəldilər ki, taun gələndə hamı şəhərdən çıxsın. Elə buna görə də axırıncı dəfə taun gələndə heç kəs şəhərdə qalmadı. Hamı qorxusundan qaçıb şəhərdən çıxdılar. Bir müddət başqa şəhərlərdə qaldılar. Axırda xaraba bir şəhərə çatdılar. Oranın camaatını taun xəstəliyi həlak etmişdi. Onlar həmin şəhərdə məskən saldılar. Elə ki, özləriylə gətirdikləri yükü açıb orada qalmağı qərara aldılar Allah tərəfindən onların ölüm hökmü verildi. Hamısı öldü. Bədənləri çürüyüb sümükləri yerdə qaldı. Oradan keçib gedənlər zaman keçdikcə onların sümüklərini bir yerə yığırdılar. Bəni-İsrail peyğəmbərlərindən Hüzqəyl adında bir peyğəmbər oradan keçərkən gözü toplanmış sümüklərə dəydi. Ağlayaraq üzünü Allahın dərgahına tutub dedi: -"Əgər iradə etsən bu dəqiqə onları dirildərsən. (Necə ki, onları öldürdün.) Təki şəhərlərini abad etsinlər, bəndələrin övlad dünyaya gətirsinlər və başqa bəndələrinlə sənə pərəstiş etsinlər."

Allah taala Hüzqəylə bir neçə kəlmə öyrətdi. (İmam Sadiq (ə) buyurur ki, o kəlmələr "İsmi-əzəm" idi.) Hüzqəyl elə ki, o kəlmələri oxudu sümüklər bir-biriylə birləşməyə başladılar. Hamısı dirilib Allaha zikr etməyə başladılar.

Hüzqyəl bu mənzərəni görən kimi dedi: -"Şəhadət verirəm ki, Allah taala hər bir şeyə qadirdir." İmam Sadiq (ə) bu hadisəni nəql edəndən sonra buyurdu: -"Bu ayə onların barəsində nazil olub." Şeyx Səduq rəvayət edir ki, İmam Rza (ə) Mə`munun məclisində toplaşan başqa dinlərin alimlərilə mübahisə edərkən, o həzrət Casəliqə (məsihi dininin alimi) buyurdu: -"Hüzqəyl peyğəmbər də İsa ibni Məryəmin (ə) gördüyü işi gördü. Çünki 35 min adamın 60 il ölümlərindən keçəndən sonra Allahın izni ilə diriltdi.

Təbərisi "Məcməul-bəyan" kitabında bəzi alimlərdən nəql edir ki, həmin işi Şəm`un görüb. Kəlbi, Zəhhak və Məqatildən nəql edirlər ki, Bəni-İsrail padşahlarından biri öz qövmünə düşmənlə vuruşmaq fərmanını verdi. Lakin onlar ölüm qorxusundan özlərini xəstəliyə vurdular və müharibəyə getməkdən boyun qaçırtdılar. Onlar öz padşahlarına dedilər:

-"Sən bizi müharibəyə aparmaq istədiyin yerdə vəba xəstəliyi yayılıb. Nə qədər ki, xəstəlik orada var biz müharibəyə getməyəcəyik. Allah taala ölümü onlara göndərdi. Onların padşahı da nifrin edib dedi: -"Ey Musa və Yəqubun Allahı! Sən özün bəndələrinin itaətsizliyini görürsən. Onlara öz nişanələrindən birini göstər ki, başa düşsünlər ki, sənin fərmanından qaçmaq olmaz." Allah taala onların hamısını həlak etdi. Yeddi gün keçəndən sonra bədənləri şişib iyləndi. Camaat onları basdırmağa gəldilər. Lakin dəfn edə bilmədilər. Buna görə də onların cəsədlərinin ətrafına divar çəkdilər. İllər keçəndən sonra bədənləri çürüyüb sümükləri qaldı. Bu zaman Hüzqeyl oradan keçərkən onları görüb təəccüb etdi. Onlar haqqında fikrə getdi. Allah taala Hüzqeylə vəhy etdi: -"Ey Hüzqəyl, istəyirsənmi sənə öz nişanələrimdən birini göstərim? İstəyirsənmi ölülərin necə dirildiyini sənə göstərim?" Hüzqəyl dedi: -"Bəli" Allah taala onları diriltdi.

Rəvayətlərdə nəql olunur ki, həmin qövm diriləndən sonra neçə il yaşadı. Sonra təbii ölümlə dünyadan getdilər.

Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
Lütfən, məqaləni ümumvikipediyaredaktə qaydalarına uyğun şəkildə tərtib edin.
Qurandakı peyğəmbərlər
AdəmŞeysİdrisNuhHudSalehİbrahimİsmailİshaqLutYaqubYusifƏyyubŞüeybMusaHarunDavudSüleymanYunisZəkəriyyaYəhyaİsaMəhəmməd
Ayrıca bax: Allah , Din , İslam , Quran

Hizgil peyğəmbər
hizgil, peyğəmbər, hüzqəyl, hizgil, peyğəmbər, tarixçilərin, dediyinə, görə, kalibdən, sonra, bəni, israil, üçün, hüzqəyl, peyğəmbərliyə, çatdı, ibni, əsir, təbəri, yazırlar, hüzqəylə, ibnul, əcuz, qarının, oğlu, ləqəbini, vermişdilər, çünki, anası, qoca, arva. Hizgil peygember Dil Izle Redakte Huzqeyl Hizgil peygember RedakteTarixcilerin dediyine gore Kalibden sonra Beni Israil ucun Huzqeyl peygemberliye catdi Ibni Esir ve Teberi yazirlar ki Huzqeyle Ibnul ecuz qarinin oglu leqebini vermisdiler Cunki anasi qoca arvad ve sonsuz idi Qoca vaxtinda Allahdan usaq istedi Allah taala Huzqeyli ona nesib etdi Teberinin dediyine gore Huzqeyl hemin Zulkifldir Bu adin ona verilmesinin sebebi o idi ki yetmis peygemberi olumden qurtarandan sonra onlara dedi Siz arxayin gedin Cunki bir nefer menim olmeyim sizin haminizin olumunden yaxsidir Yehud Huzqeylin yanina gelib yetmis peygemberin yerini ondan sorusdular Huzqeyl onlara dedi Buradan getdiler Onlarin hara getmeyini men bilmirem Allah taala da Zulkifli onlarin serrinden qorudu Beqere suresinde 243 cu ayede Allah taala buyurur Ey Mehemmed Minlerle adamin taundan olum qorxusu ile oz yurdlarini terk edib getdiklerini gormedinmi Allah onlara Olun dedi ve sonra da yeniden diriltdi Heqiqeten Allah insanlara qarsi sexavetlidir lakin insanlarin coxu bunu bilmirler Tefsircilerin coxu bele dusunurler ki bu aye Huzqeylin qovmu ve onlarin serguzestleri haqqindadir Onlarin basina gelen hadiseleri azaciq bir birinden ferqli olaraq yaziblar Kuleyninin Rovzetul kafi kitabinda bu ayenin tefsirinde Imam Baqirden e neql etdiyi hedise gore onlarin serguzestleri bele olub Onlar Sam seherlerinin camaati idiler Seher camaatinin sayi yetmis min nefere catirdi Muxtelif fesillerde taun xesteliyi seheri buruyurdu Onlar taun xesteliyinin geldiyini hiss eden kimi varli adamlar seherden cixib basqa yerlere gedirdiler Yoxsul insanlar ise mecbur olub seherde qalirdilar Seherde qalanlardan coxu olurdu Seherden cixanlarin arasinda ise az adam olurdu Nehayet qerara geldiler ki taun gelende hami seherden cixsin Ele buna gore de axirinci defe taun gelende hec kes seherde qalmadi Hami qorxusundan qacib seherden cixdilar Bir muddet basqa seherlerde qaldilar Axirda xaraba bir sehere catdilar Oranin camaatini taun xesteliyi helak etmisdi Onlar hemin seherde mesken saldilar Ele ki ozleriyle getirdikleri yuku acib orada qalmagi qerara aldilar Allah terefinden onlarin olum hokmu verildi Hamisi oldu Bedenleri curuyub sumukleri yerde qaldi Oradan kecib gedenler zaman kecdikce onlarin sumuklerini bir yere yigirdilar Beni Israil peygemberlerinden Huzqeyl adinda bir peygember oradan kecerken gozu toplanmis sumuklere deydi Aglayaraq uzunu Allahin dergahina tutub dedi Eger irade etsen bu deqiqe onlari dirildersen Nece ki onlari oldurdun Teki seherlerini abad etsinler bendelerin ovlad dunyaya getirsinler ve basqa bendelerinle sene perestis etsinler Allah taala Huzqeyle bir nece kelme oyretdi Imam Sadiq e buyurur ki o kelmeler Ismi ezem idi Huzqeyl ele ki o kelmeleri oxudu sumukler bir biriyle birlesmeye basladilar Hamisi dirilib Allaha zikr etmeye basladilar Huzqyel bu menzereni goren kimi dedi Sehadet verirem ki Allah taala her bir seye qadirdir Imam Sadiq e bu hadiseni neql edenden sonra buyurdu Bu aye onlarin baresinde nazil olub Seyx Seduq revayet edir ki Imam Rza e Me munun meclisinde toplasan basqa dinlerin alimlerile mubahise ederken o hezret Caseliqe mesihi dininin alimi buyurdu Huzqeyl peygember de Isa ibni Meryemin e gorduyu isi gordu Cunki 35 min adamin 60 il olumlerinden kecenden sonra Allahin izni ile diriltdi Teberisi Mecmeul beyan kitabinda bezi alimlerden neql edir ki hemin isi Sem un gorub Kelbi Zehhak ve Meqatilden neql edirler ki Beni Israil padsahlarindan biri oz qovmune dusmenle vurusmaq fermanini verdi Lakin onlar olum qorxusundan ozlerini xesteliye vurdular ve muharibeye getmekden boyun qacirtdilar Onlar oz padsahlarina dediler Sen bizi muharibeye aparmaq istediyin yerde veba xesteliyi yayilib Ne qeder ki xestelik orada var biz muharibeye getmeyeceyik Allah taala olumu onlara gonderdi Onlarin padsahi da nifrin edib dedi Ey Musa ve Yequbun Allahi Sen ozun bendelerinin itaetsizliyini gorursen Onlara oz nisanelerinden birini goster ki basa dussunler ki senin fermanindan qacmaq olmaz Allah taala onlarin hamisini helak etdi Yeddi gun kecenden sonra bedenleri sisib iylendi Camaat onlari basdirmaga geldiler Lakin defn ede bilmediler Buna gore de onlarin cesedlerinin etrafina divar cekdiler Iller kecenden sonra bedenleri curuyub sumukleri qaldi Bu zaman Huzqeyl oradan kecerken onlari gorub teeccub etdi Onlar haqqinda fikre getdi Allah taala Huzqeyle vehy etdi Ey Huzqeyl isteyirsenmi sene oz nisanelerimden birini gosterim Isteyirsenmi olulerin nece dirildiyini sene gosterim Huzqeyl dedi Beli Allah taala onlari diriltdi Revayetlerde neql olunur ki hemin qovm dirilenden sonra nece il yasadi Sonra tebii olumle dunyadan getdiler Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Qurandaki peygemberlerAdem Seys Idris Nuh Hud Saleh Ibrahim Ismail Ishaq Lut Yaqub Yusif Eyyub Sueyb Musa Harun Davud Suleyman Yunis Zekeriyya Yehya Isa MehemmedAyrica bax Allah Din Islam QuranMenbe https az wikipedia org w index php title Hizgil peygember amp oldid 3738616, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.