fbpx
Wikipedia

Fransız inqilabı təqvimi

Fransız inqilabı təqvimi və ya İnqilab təqvimi Böyük Fransa inqilabından sonra 5 oktyabr 1793 cü ildə Milli Konvent tərəfindən verilmiş dekretlə Fransada tətbiq olunmağa başlanılmış təqvim. Fransız inqilabı təqvimi 1 yanvar 1806-cı ildə Napoleon Bonapart tərəfindən ləğv edilmişdir. Təqvim Jilber Rommun rəhbərliyi altında hazırlanmışdır. Məqsəd dini xristian təqvimini ateist və materialist təqvim yaratmaq olmuşdur.

Təqvim
Təqvim haqqında
Təqvim
tipi

Günəş, Ay, Ay-Günəş

Təqvim dövrü Uzun illərin
daxil edilməsi

Digər təqvimlər
Armelin · Assuriya · Astek · Benqal · Berber · Bəhai · Budda · Babil · Bizans · Vyetnam · Gilburd · Hind · Holosen · Qafqaz Albaniyası · Qriqori · Gürcü · Qədim yunan · Qədim Misir · Qədim hind · Qibti · Qədim Çin · Qədim fars · Qədim slavyan · Yəhudi · Zərdüşt · Hindistan · İnk · Hicri-qəməri ·Hicri-şəmsi · İrland · Çin · Kont · Kopt · Malay · Mayya · Nepal · Yuli · Roma · Rumi · Simmetrik · Tamil · Tay Günəş · Tibet · Üçmövsümlü · Türkmən · Universal · Fransız · Xanaane · Xani · Çuçxe · İsveç · Şumer · Efiopiya · Yava · Yapon
Fransız inqilabı təqvimi (II Fransa Respublikası (1793/1794))

Təqvimdə Fransa inqilabının birinci ili - 1792-ci il era başlanğıcı elan edilir. Beləliklədə xristianlıqla başlanan era isə ləğv edilmiş olunur. 1792 ci ilin 22 sentyabrından başlayaraq illər hesablanmağa başlanmış olunur. İl hər biri 30 gündən ibarət 12 aya bölünür. Qalıq qalmış 5 ya 6 gün isə sankulotid adlandırılmışdır. Hər bir gün isə təbiət hadisələrinə müvafiq xüsusi adlarla adlandırılmışdır. Ayları isə fransız, yunan və latın söz köklərinin konstruksiyalarından yaranmış adlarla (məsələn: "früktidor" - "bar verən" = lat.fructus - "meyvə, bar" + yun.δῶρον - "vergi") adlandırılmışdır.

Mündəricat

Payız

Vandemyer
(22 sentyabr21 oktyabr)
üzüm yığımı ayı
Brümer
(22 oktyabr20 noyabr)
duman ayı
Frimer
(21 noyabr20 dekabr)
şaxta ayı
 1. Raisin (üzüm)
 2. Safran (zəfəran)
 3. Châtaigne (şabalıd)
 4. Colchique ()
 5. Cheval (at)
 6. Balsamine (balzam)
 7. Carotte (yerkökü)
 8. Amarante (qaratərə)
 9. Panais ()
 10. Cuve (çən, su anbarı)
 11. Pomme de terre (kartof)
 12. Immortelle (Solmaz Çiçəyi)
 13. Potiron (balqabaq)
 14. Réséda (əspərək)
 15. Âne (uzunqulaq)
 16. Belle de nuit (mirabilis)
 17. Citrouille (boranı)
 18. Sarrasin (qarabaşaq)
 19. Tournesol (günəbaxan)
 20. Pressoir (pres)
 21. Chanvre (çətənə)
 22. Pêche (şaftalı)
 23. Navet (şalğam)
 24. Amaryllis ()
 25. Bœuf (buğa)
 26. Aubergine (badımcan)
 27. Piment (bibər)
 28. Tomate (pomidor)
 29. Orge (arpa)
 30. Tonneau (çəllək)
 1. Pomme (alma)
 2. Céleri (Kərəviz (bitki))
 3. Poire (armud)
 4. Betterave (çuğundur)
 5. Oie (qaz)
 6. Héliotrope ()
 7. Figue (incil)
 8. Scorsonère (Silindr)
 9. Alisier (quşarmudu)
 10. Charrue (Kotan)
 11. Salsifis (yemlik)
 12. Macre ()
 13. Topinambour (günəbaxan)
 14. Endive ()
 15. Dindon (hindtoyuğu)
 16. Chervis (şəkər çuğunduru)
 17. Cresson (Adi acıqıjı)
 18. Dentelaire ()
 19. Grenade (nar)
 20. Herse (xış)
 21. Bacchante ()
 22. Azerole (yemişan)
 23. Garance ()
 24. Orange (portağal)
 25. Faisan (qırqovul)
 26. Pistache (püstə)
 27. Macjonc (Lathyrus tuberosus)
 28. Coing (heyva)
 29. Cormier ()
 30. Rouleau (silindr)
 1. Raiponce ()
 2. Turneps ()
 3. Chicorée (Kasnı)
 4. Nèfle (əzgil)
 5. Cochon (donuz)
 6. Mâche ()
 7. Chou-fleur (gül kələm)
 8. Miel (bal)
 9. Genièvre (ardıc)
 10. Pioche ()
 11. Cire (mum)
 12. Raifort ()
 13. Cèdre (sidr)
 14. Sapin (küknar)
 15. Chevreuil (cüyür)
 16. Ajonc ()
 17. Cyprès (sərv)
 18. Lierre (daşsarmaşığı)
 19. Sabine (Juniperus sabina)
 20. Hoyau (toxa)
 21. Érable sucré (ağcaqayın)
 22. Bruyère ()
 23. Roseau (qamış)
 24. Oseille (əvəlik)
 25. Grillon (Cırcırama)
 26. Pignon (sidr qozası)
 27. Liège (tıxac)
 28. Truffe (trüfel)
 29. Olive (zeytun)
 30. Pelle (bel)

Qış

Nivoz
(21 dekabr19 yanvar)
qar ayı
Pluvioz
(20 yanvar18 fevral)
yağış ayı
Vantoz
(19 fevral20 mart)
külək ayı
 1. Tourbe (torf)
 2. Houille (daş kömür)
 3. Bitume (bitum)
 4. Soufre (kükürd)
 5. Chien (it)
 6. Lave (lava)
 7. Terre végétale (torpaq)
 8. Fumier (peyin)
 9. Salpêtre ()
 10. Fléau (taxıldöyən)
 11. Granit (qranit)
 12. Argile (gil)
 13. Ardoise ()
 14. Grès (qumdaşı)
 15. Lapin (dovşan)
 16. Silex ()
 17. Marne ()
 18. Pierre à chaux (əhəng daşı)
 19. Marbre (mərmər)
 20. Van ()
 21. Pierre à plâtre (gips)
 22. Sel (duz)
 23. Fer (dəmir)
 24. Cuivre (mis)
 25. Chat (pişik)
 26. Étain (qalay)
 27. Plomb (qurğuşun)
 28. Zinc (sink)
 29. Mercure (civə)
 30. Crible (ələk)
 1. Lauréole (mamır)
 2. Mousse (мох)
 3. Fragon (bigəvər)
 4. Perce-neige (xədicəgülü)
 5. Taureau (buğa)
 6. Laurier tin ()
 7. Amadouvier (mantar)
 8. Mézéréon (adi canavargiləsi)
 9. Peuplier (qovaq)
 10. Coignée (balta)
 11. Ellébore (şaxtagülü)
 12. Brocoli ()
 13. Laurier (dəfnə)
 14. Avelinier (fındıq)
 15. Vache (inək)
 16. Buis (şümşad)
 17. Lichen (şibyələr)
 18. If (qaraçöhrə)
 19. Pulmonaire (öfgəotu)
 20. Serpette (bağça [[bıçaq]ı])
 21. Thlaspi (iberis)
 22. Thimelé (Canavargiləsi)
 23. Chiendent ()
 24. Trainasse (qırxbuğum)
 25. Lièvre (çöl dovşanı)
 26. Guède (rəngotu)
 27. Noisetier (fındıq)
 28. Cyclamen (meşənovruzu)
 29. Chélidoine (dəmrovotu)
 30. Traîneau (xizək)
 1. Tussilage (öskürəkotu)
 2. Cornouiller (zoğal)
 3. Violier (Sarılıqotu)
 4. Troène ()
 5. Bouc (dağ keçisi)
 6. Asaret (Çobandüdüyü)
 7. Alaterne ()
 8. Violette (bənövşə)
 9. Marceau (keçi söyüdü)
 10. Bêche (kürək)
 11. Narcisse (Nərgizgülü)
 12. Orme (qarağac)
 13. Fumeterre (şahtərə)
 14. Vélar (şüvərən)
 15. Chèvre (keçi)
 16. Épinard (şpinat)
 17. Doronic ()
 18. Mouron ()
 19. Cerfeuil ()
 20. Cordeau (qaytan)
 21. Mandragore (Mandraqora)
 22. Persil ()
 23. Cochléaria ()
 24. Pâquerette (qızçiçəyi)
 25. Thon (tun)
 26. Pissenlit (zəncirotu)
 27. Sylvie (Anemone nemorosa)
 28. Capillaire (adiant)
 29. Frêne (göyrüş)
 30. Plantoir ()

Yaz

Jerminal
(21 mart19 aprel)
cücərmə ayı
Floreal
(20 aprel19 may)
çiçəklənmə ayı
Prerial
(20 may18 iyun)
zəmi ayı
 1. Primevère (novruzçiçəyi)
 2. Platane ()
 3. Asperge (Qulançar)
 4. Tulipe (lalə)
 5. Poule (toyuq)
 6. Bette ()
 7. Bouleau (Tozağacı)
 8. Jonquille (nərgiz)
 9. Aulne ()
 10. Couvoir (inkubator)
 11. Pervenche (Qıfotu)
 12. Charme (Vələs)
 13. Morille ()
 14. Hêtre (Fıstıq)
 15. Abeille (bal arısı)
 16. Laitue (kahı)
 17. Mélèze (Qara şam)
 18. Ciguë (subaldırğanı)
 19. Radis (Qırmızı turp)
 20. Ruche (pətək)
 21. Gainier ()
 22. Romaine ()
 23. Marronnier (şabalıd)
 24. Roquette ()
 25. Pigeon (göyərçin)
 26. Lilas (Yasəmən)
 27. Anémone (əsmə)
 28. Pensée (Üçrəng bənövşə)
 29. Myrtille (Qaragilə)
 30. Greffoir (bıçaq)
 1. Rose (qızılgül)
 2. Chêne (palıd)
 3. Fougère ()
 4. Aubépine (Yemişan)
 5. Rossignol (bülbül)
 6. Ancolie (Akvilegiya)
 7. Muguet (Keysk inciçiçəyi)
 8. Champignon (göbələk)
 9. Hyacinthe (Sünbülçiçək)
 10. Râteau (dırmıq)
 11. Rhubarbe ()
 12. Sainfoin ()
 13. Bâton-d’or (Sarılıqotu)
 14. Chamérops ()
 15. Ver à soie (Tut ipəkqurdu)
 16. Consoude (Xəndəkotu)
 17. Pimprenelle (Sincanotu)
 18. Corbeille d’or ()
 19. Arroche (sirkən)
 20. Sarcloir ()
 21. Statice (Dəvəayağı)
 22. Fritillaire (Laləvər)
 23. Bourrache (xiyar)
 24. Valériane (pişikotu)
 25. Carpe (karp)
 26. Fusain (Gərməşov)
 27. Civette (Mala soğanı)
 28. Buglosse (İtaliya sümürgəni)
 29. Sénevé (Ağ xardal)
 30. Houlette (çomaq)
 1. Luzerne (medicago)
 2. Hémérocalle (Günotu)
 3. Trèfle (yonca)
 4. Angélique (tütəkotu)
 5. Canard (ördək)
 6. Mélisse (Dərman limonotu)
 7. Fromental ()
 8. Martagon ()
 9. Serpolet (Sürünən kəklikotu)
 10. Faux (dəryaz)
 11. Fraise (Çiyələk)
 12. Bétoine ()
 13. Pois (noxud)
 14. Acacia (akasiya)
 15. Caille ()
 16. Œillet (Qərənfil)
 17. Sureau ()
 18. Pavot (xaşxaş)
 19. Tilleul (cökə)
 20. Fourche (yaba)
 21. Barbeau (Göyçiçək)
 22. Camomille (Çobanyastığı)
 23. Chèvrefeuille (Doqquzdon)
 24. Caille-lait (Qatıqotu)
 25. Tanche (lilbalıq)
 26. Jasmin (yasəmən)
 27. Verveine ()
 28. Thym (Kəklikotu)
 29. Pivoine ()
 30. Chariot (qoşqu arabası)

Yay

Messidor
(19 iyun18 iyul)
yığım ayı
Termidor
(19 iyul17 avqust)
istilər ayı
Fruktidor
(18 avqust16 sentyabr)
məhsul ayı
 1. Seigle (çovdar)
 2. Avoine (Yulaf)
 3. Oignon (soğan)
 4. Véronique ()
 5. Mulet (qatır)
 6. Romarin (rozmarin)
 7. Concombre (xiyar)
 8. Échalote ()
 9. Absinthe ()
 10. Faucille (oraq)
 11. Coriandre (Keşniş)
 12. Artichaut (Artişok)
 13. Girofle (mixək)
 14. Lavande (lavanda)
 15. Chamois (Qarapaça)
 16. Tabac (tütün)
 17. Groseille (qarağat)
 18. Gesse (güllücə)
 19. Cerise (albalı)
 20. Parc ()
 21. Menthe (nanə)
 22. Cumin (Adi cirə)
 23. Haricot (lobya)
 24. Orcanète ()
 25. Pintade (hind quşu)
 26. Sauge (Adaçayı)
 27. Ail (sarımsaq)
 28. Vesce (noxud)
 29. Blé (buğda)
 30. Chalémie (şаlmey)
 1. Épeautre (Ayıqulaq sığırquyruğu)
 2. Bouillon blanc ()
 3. Melon (yemiş)
 4. Ivraie (quramit)
 5. Bélier (qoyun)
 6. Prêle (Qatırquyruğu)
 7. Armoise (yovşan)
 8. Carthame ()
 9. Mûre (Böyürtkən)
 10. Arrosoir ()
 11. Panic ()
 12. Salicorne ()
 13. Abricot (ərik)
 14. Basilic (reyhan)
 15. Brebis (qoyun)
 16. Guimauve (Bəlğəmotu)
 17. Lin ()
 18. Amande (badam)
 19. Gentiane (Acıçiçək)
 20. Écluse (su bəndi)
 21. Carline (Yumaqotu)
 22. Câprier ()
 23. Lentille (Mərcimək)
 24. Aunée ()
 25. Loutre ()
 26. Myrte ()
 27. Colza (raps)
 28. Lupin ()
 29. Coton (pambıq)
 30. Moulin (dəyirman)
 1. Prune (gavalı)
 2. Millet ()
 3. Lycoperdon ()
 4. Escourgeon ()
 5. Saumon (losos)
 6. Tubéreuse ()
 7. Sucrion (arpa)
 8. Apocyn (Kəndir)
 9. Réglisse (Şirinbiyan)
 10. Échelle (pilləkan)
 11. Pastèque (qarpız)
 12. Fenouil (Şüyüd)
 13. Épine vinette (zirinc)
 14. Noix (qoz)
 15. Truite (forel)
 16. Citron (limon)
 17. Cardère (Fırçaotu)
 18. Nerprun ()
 19. Tagette ()
 20. Hotte (səbət)
 21. Églantine (itburnu)
 22. Noisette (meşə qozu)
 23. Houblon (Mayaotu)
 24. Sorgho ()
 25. Écrevisse (xərçəng)
 26. Bigarade ()
 27. Verge d’or ()
 28. Maïs (qarğıdalı)
 29. Marron (şabalıd)
 30. Panier (səbət)
 • primidi (fr.Primidi) — I dekada
 • duodi (fr.Duodi) — II dekada
 • триди (fr.Tridi) — III dekada
 • kvartidi (fr.Quartidi) — IV dekada
 • kvintidi (fr.Quintidi) — V dekada
 • sekstidi (fr.Sextidi) — VI dekada
 • septidi (fr.Septidi) — VII dekada
 • oktidi (fr.Octidi) — VIII dekada
 • nonidi (fr.Nonidi) — IX dekada
 • dekadi (fr.Decadi) — X dekada

Vətəndaşlara dekadanın hansı günlərini istirahət etməklərini özlərinin seçməsi təklif olunur. Dövlət məmurları isə dekadanın yalnız bir günü istirahət kimi istifadə edə bilərlər.

 1. Xeyirhaqlıq Günü/Xeyirhaqlıq (fr.La Fête de la Vertu) — 17 sentyabr
 2. Qabiliyyət Günü/Qabiliyyət (fr.La Fête du Génie) — 18 sentyabr
 3. Əmək Günü/Əmək (fr.La Fête du Travail) — 19 sentyabr
 4. Rəylər Günü/Rəylər (fr.La Fête de l'Opinion) — 20 sentyabr
 5. Mükafat Günü/Mükafat (fr.La Fête des Récompenses) — 21 sentyabr
 6. İnqilab Günü/İnqilab (fr.La Fête de la Révolution)

"Sankulotidlər" (fr.sans-culottides) Sankulotlar sözündən götürülmüşdür.

Uzunluq, həcm, çəki vahidləri kimi zaman üçün də onluq sistemi yaradılmışdır. Belə ki, 1 dekada 10 günə bir gün 10 saata, hər bir saat 100 dəqiqəyə, hər bir dəqiqə isə 100 saniyəyə bölünmüş olur.

24 noyabr 1793cü il (4 Frimer II) dektetindən:

fr.XI. Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu’à la plus petite portion commensurable de la durée. La centième partie de l'heure est appelée minute décimale; la centième partie de la minute est appelée seconde décimale.

Tərcümə:

XI Gün, günortadan gecəyarısınadək 10 hissəyə və ya saata bölünəcək, hər bir hissə isə daha kiçik ölçü vahidlərinə bölünəcək. Saatın yüzdə biri desidəqiqə adlanmalıdır; dəqiqənin yüzdə biri isə desisaniyə adlanmalıdır.

Bundan belə gecəyarısı 12 saat əvəzinə saat 10 və günorta isə saat 5 hesab olunur.

İnqilab dövrünə aid saat sfeblatı
onluqlu vahidlər standart vahidlə müqayisə
Dekada (fr.décade) = 10 gün 10 gün
Gün (fr.jour) = 10 saat gün
Saat (fr.heure) = 100 dəqiqə 2 saat 24 dəqiqə
Dəqiqə (fr.minute) = 100 saniyə 1 dəqiqə 26,4 saniyə
Saniyə (fr.seconde) 0,864 saniyə

Fransız inqilabı təqvimi
fransız, inqilabı, təqvimi, inqilab, təqvimi, böyük, fransa, inqilabından, sonra, oktyabr, 1793, ildə, milli, konvent, tərəfindən, verilmiş, dekretlə, fransada, tətbiq, olunmağa, başlanılmış, təqvim, yanvar, 1806, ildə, napoleon, bonapart, tərəfindən, ləğv, ed. Fransiz inqilabi teqvimi Dil Izle Redakte Fransiz inqilabi teqvimi ve ya Inqilab teqvimi Boyuk Fransa inqilabindan sonra 5 oktyabr 1793 cu ilde Milli Konvent terefinden verilmis dekretle Fransada tetbiq olunmaga baslanilmis teqvim Fransiz inqilabi teqvimi 1 yanvar 1806 ci ilde Napoleon Bonapart terefinden legv edilmisdir Teqvim Jilber Rommun rehberliyi altinda hazirlanmisdir Meqsed dini xristian teqvimini ateist ve materialist teqvim yaratmaq olmusdur TeqvimTeqvim haqqindaTeqvim tipi Gunes Ay Ay GunesTeqvim dovru Uzun illerin daxil edilmesiDiger teqvimlerArmelin Assuriya Astek Benqal Berber Behai Budda Babil Bizans Vyetnam Gilburd Hind Holosen Qafqaz Albaniyasi Qriqori Gurcu Qedim yunan Qedim Misir Qedim hind Qibti Qedim Cin Qedim fars Qedim slavyan Yehudi Zerdust Hindistan Ink Hicri qemeri Hicri semsi Irland Cin Kont Kopt Malay Mayya Nepal Yuli Roma Rumi Simmetrik Tamil Tay Gunes Tibet Ucmovsumlu Turkmen Universal Fransiz Xanaane Xani Cucxe Isvec Sumer Efiopiya Yava YaponFransiz inqilabi teqvimi II Fransa Respublikasi 1793 1794 Teqvimde Fransa inqilabinin birinci ili 1792 ci il era baslangici elan edilir Beleliklede xristianliqla baslanan era ise legv edilmis olunur 1792 ci ilin 22 sentyabrindan baslayaraq iller hesablanmaga baslanmis olunur Il her biri 30 gunden ibaret 12 aya bolunur Qaliq qalmis 5 ya 6 gun ise sankulotid adlandirilmisdir Her bir gun ise tebiet hadiselerine muvafiq xususi adlarla adlandirilmisdir Aylari ise fransiz yunan ve latin soz koklerinin konstruksiyalarindan yaranmis adlarla meselen fruktidor bar veren lat fructus meyve bar yun dῶron vergi adlandirilmisdir Mundericat 1 Aylar 1 1 Payiz 1 2 Qis 1 3 Yaz 1 4 Yay 2 Dekada gunleri 3 Sankulotidler 4 Yeni zaman vahidleriAylar RedaktePayiz Vandemyer fr Vendemiaire 22 sentyabr 21 oktyabr uzum yigimi ayi Brumer fr Brumaire 22 oktyabr 20 noyabr duman ayi Frimer fr Frimaire 21 noyabr 20 dekabr saxta ayi Qis Nivoz fr Nivose 21 dekabr 19 yanvar qar ayi Pluvioz fr Pluviose 20 yanvar 18 fevral yagis ayi Vantoz fr Ventose 19 fevral 20 mart kulek ayi Yaz Jerminal fr Germinal 21 mart 19 aprel cucerme ayi Floreal fr Floreal 20 aprel 19 may ciceklenme ayi Prerial fr Prairial 20 may 18 iyun zemi ayi Yay Messidor fr Messidor 19 iyun 18 iyul yigim ayi Termidor fr Thermidor 19 iyul 17 avqust istiler ayi Fruktidor fr Fructidor 18 avqust 16 sentyabr mehsul ayiPayiz Redakte Vandemyer 22 sentyabr 21 oktyabr uzum yigimi ayi Brumer 22 oktyabr 20 noyabr duman ayi Frimer 21 noyabr 20 dekabr saxta ayiRaisin uzum Safran zeferan Chataigne sabalid Colchique Cheval at Balsamine balzam Carotte yerkoku Amarante qaratere Panais Cuve cen su anbari Pomme de terre kartof Immortelle Solmaz Ciceyi Potiron balqabaq Reseda esperek Ane uzunqulaq Belle de nuit mirabilis Citrouille borani Sarrasin qarabasaq Tournesol gunebaxan Pressoir pres Chanvre cetene Peche saftali Navet salgam Amaryllis Bœuf buga Aubergine badimcan Piment biber Tomate pomidor Orge arpa Tonneau cellek Pomme alma Celeri Kereviz bitki Poire armud Betterave cugundur Oie qaz Heliotrope Figue incil Scorsonere Silindr Alisier qusarmudu Charrue Kotan Salsifis yemlik Macre Topinambour gunebaxan Endive Dindon hindtoyugu Chervis seker cugunduru Cresson Adi aciqiji Dentelaire Grenade nar Herse xis Bacchante Azerole yemisan Garance Orange portagal Faisan qirqovul Pistache puste Macjonc Lathyrus tuberosus Coing heyva Cormier Rouleau silindr Raiponce Turneps Chicoree Kasni Nefle ezgil Cochon donuz Mache Chou fleur gul kelem Miel bal Genievre ardic Pioche Cire mum Raifort Cedre sidr Sapin kuknar Chevreuil cuyur Ajonc Cypres serv Lierre dassarmasigi Sabine Juniperus sabina Hoyau toxa Erable sucre agcaqayin Bruyere Roseau qamis Oseille evelik Grillon Circirama Pignon sidr qozasi Liege tixac Truffe trufel Olive zeytun Pelle bel Qis Redakte Nivoz 21 dekabr 19 yanvar qar ayi Pluvioz 20 yanvar 18 fevral yagis ayi Vantoz 19 fevral 20 mart kulek ayiTourbe torf Houille das komur Bitume bitum Soufre kukurd Chien it Lave lava Terre vegetale torpaq Fumier peyin Salpetre Fleau taxildoyen Granit qranit Argile gil Ardoise Gres qumdasi Lapin dovsan Silex Marne Pierre a chaux eheng dasi Marbre mermer Van Pierre a platre gips Sel duz Fer demir Cuivre mis Chat pisik Etain qalay Plomb qurgusun Zinc sink Mercure cive Crible elek Laureole mamir Mousse moh Fragon bigever Perce neige xedicegulu Taureau buga Laurier tin Amadouvier mantar Mezereon adi canavargilesi Peuplier qovaq Coignee balta Ellebore saxtagulu Brocoli Laurier defne Avelinier findiq Vache inek Buis sumsad Lichen sibyeler If qaracohre Pulmonaire ofgeotu Serpette bagca bicaq i Thlaspi iberis Thimele Canavargilesi Chiendent Trainasse qirxbugum Lievre col dovsani Guede rengotu Noisetier findiq Cyclamen mesenovruzu Chelidoine demrovotu Traineau xizek Tussilage oskurekotu Cornouiller zogal Violier Sariliqotu Troene Bouc dag kecisi Asaret Cobanduduyu Alaterne Violette benovse Marceau keci soyudu Beche kurek Narcisse Nergizgulu Orme qaragac Fumeterre sahtere Velar suveren Chevre keci Epinard spinat Doronic Mouron Cerfeuil Cordeau qaytan Mandragore Mandraqora Persil Cochlearia Paquerette qizciceyi Thon tun Pissenlit zencirotu Sylvie Anemone nemorosa Capillaire adiant Frene goyrus Plantoir Yaz Redakte Jerminal 21 mart 19 aprel cucerme ayi Floreal 20 aprel 19 may ciceklenme ayi Prerial 20 may 18 iyun zemi ayiPrimevere novruzciceyi Platane Asperge Qulancar Tulipe lale Poule toyuq Bette Bouleau Tozagaci Jonquille nergiz Aulne Couvoir inkubator Pervenche Qifotu Charme Veles Morille Hetre Fistiq Abeille bal arisi Laitue kahi Meleze Qara sam Cigue subaldirgani Radis Qirmizi turp Ruche petek Gainier Romaine Marronnier sabalid Roquette Pigeon goyercin Lilas Yasemen Anemone esme Pensee Ucreng benovse Myrtille Qaragile Greffoir bicaq Rose qizilgul Chene palid Fougere Aubepine Yemisan Rossignol bulbul Ancolie Akvilegiya Muguet Keysk inciciceyi Champignon gobelek Hyacinthe Sunbulcicek Rateau dirmiq Rhubarbe Sainfoin Baton d or Sariliqotu Chamerops Ver a soie Tut ipekqurdu Consoude Xendekotu Pimprenelle Sincanotu Corbeille d or Arroche sirken Sarcloir Statice Deveayagi Fritillaire Lalever Bourrache xiyar Valeriane pisikotu Carpe karp Fusain Germesov Civette Mala sogani Buglosse Italiya sumurgeni Seneve Ag xardal Houlette comaq Luzerne medicago Hemerocalle Gunotu Trefle yonca Angelique tutekotu Canard ordek Melisse Derman limonotu Fromental Martagon Serpolet Surunen keklikotu Faux deryaz Fraise Ciyelek Betoine Pois noxud Acacia akasiya Caille Œillet Qerenfil Sureau Pavot xasxas Tilleul coke Fourche yaba Barbeau Goycicek Camomille Cobanyastigi Chevrefeuille Doqquzdon Caille lait Qatiqotu Tanche lilbaliq Jasmin yasemen Verveine Thym Keklikotu Pivoine Chariot qosqu arabasi Yay Redakte Messidor 19 iyun 18 iyul yigim ayi Termidor 19 iyul 17 avqust istiler ayi Fruktidor 18 avqust 16 sentyabr mehsul ayiSeigle covdar Avoine Yulaf Oignon sogan Veronique Mulet qatir Romarin rozmarin Concombre xiyar Echalote Absinthe Faucille oraq Coriandre Kesnis Artichaut Artisok Girofle mixek Lavande lavanda Chamois Qarapaca Tabac tutun Groseille qaragat Gesse gulluce Cerise albali Parc Menthe nane Cumin Adi cire Haricot lobya Orcanete Pintade hind qusu Sauge Adacayi Ail sarimsaq Vesce noxud Ble bugda Chalemie salmey Epeautre Ayiqulaq sigirquyrugu Bouillon blanc Melon yemis Ivraie quramit Belier qoyun Prele Qatirquyrugu Armoise yovsan Carthame Mure Boyurtken Arrosoir Panic Salicorne Abricot erik Basilic reyhan Brebis qoyun Guimauve Belgemotu Lin Amande badam Gentiane Acicicek Ecluse su bendi Carline Yumaqotu Caprier Lentille Mercimek Aunee Loutre Myrte Colza raps Lupin Coton pambiq Moulin deyirman Prune gavali Millet Lycoperdon Escourgeon Saumon losos Tubereuse Sucrion arpa Apocyn Kendir Reglisse Sirinbiyan Echelle pillekan Pasteque qarpiz Fenouil Suyud Epine vinette zirinc Noix qoz Truite forel Citron limon Cardere Fircaotu Nerprun Tagette Hotte sebet Eglantine itburnu Noisette mese qozu Houblon Mayaotu Sorgho Ecrevisse xerceng Bigarade Verge d or Mais qargidali Marron sabalid Panier sebet Dekada gunleri Redakteprimidi fr Primidi I dekada duodi fr Duodi II dekada tridi fr Tridi III dekada kvartidi fr Quartidi IV dekada kvintidi fr Quintidi V dekada sekstidi fr Sextidi VI dekada septidi fr Septidi VII dekada oktidi fr Octidi VIII dekada nonidi fr Nonidi IX dekada dekadi fr Decadi X dekada Vetendaslara dekadanin hansi gunlerini istirahet etmeklerini ozlerinin secmesi teklif olunur Dovlet memurlari ise dekadanin yalniz bir gunu istirahet kimi istifade ede bilerler Sankulotidler RedakteXeyirhaqliq Gunu Xeyirhaqliq fr La Fete de la Vertu 17 sentyabr Qabiliyyet Gunu Qabiliyyet fr La Fete du Genie 18 sentyabr Emek Gunu Emek fr La Fete du Travail 19 sentyabr Reyler Gunu Reyler fr La Fete de l Opinion 20 sentyabr Mukafat Gunu Mukafat fr La Fete des Recompenses 21 sentyabr Inqilab Gunu Inqilab fr La Fete de la Revolution Sankulotidler fr sans culottides Sankulotlar sozunden goturulmusdur Yeni zaman vahidleri RedakteUzunluq hecm ceki vahidleri kimi zaman ucun de onluq sistemi yaradilmisdir Bele ki 1 dekada 10 gune bir gun 10 saata her bir saat 100 deqiqeye her bir deqiqe ise 100 saniyeye bolunmus olur 24 noyabr 1793cu il 4 Frimer II dektetinden fr XI Le jour de minuit a minuit est divise en dix parties ou heures chaque partie en dix autres ainsi de suite jusqu a la plus petite portion commensurable de la duree La centieme partie de l heure est appelee minute decimale la centieme partie de la minute est appelee seconde decimale Tercume XI Gun gunortadan geceyarisinadek 10 hisseye ve ya saata bolunecek her bir hisse ise daha kicik olcu vahidlerine bolunecek Saatin yuzde biri desideqiqe adlanmalidir deqiqenin yuzde biri ise desisaniye adlanmalidir Bundan bele geceyarisi 12 saat evezine saat 10 ve gunorta ise saat 5 hesab olunur Inqilab dovrune aid saat sfeblati onluqlu vahidler standart vahidle muqayiseDekada fr decade 10 gun 10 gunGun fr jour 10 saat gunSaat fr heure 100 deqiqe 2 saat 24 deqiqeDeqiqe fr minute 100 saniye 1 deqiqe 26 4 saniyeSaniye fr seconde 0 864 saniyeMenbe https az wikipedia org w index php title Fransiz inqilabi teqvimi amp oldid 4968344, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.