fbpx
Wikipedia

Cavid Səfərov

Cavid Telman oğlu Səfərov (10 dekabr 1965(1965-12-10),Qazax rayonu) — Rostock Universitetinin (Almaniya) Texniki Termodinamika kafedrasının əməkdaşı, texnika elmləri namizədi.

Cavid Səfərov
Cavid Telman oğlu Səfərov
Doğum tarixi (55 yaş)
Doğum yeri Ürkməzli, Qazax rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Atası Telman Səfərov
Anası Yeter Səfərova
Elm sahəsi fizika, kimya
Elmi dərəcəsi texnika elmləri namizədi
Elmi adı dosent
İş yeri Rostok Universiteti
Təhsili Azərbaycan Texniki Universiteti
Elmi rəhbəri professor Yaşar Naziyev
Tanınmış yetirmələri Bəhruz Əhmədov, Rəna Həmidova, Esmira Məmmədova
Tanınır Termodinamik alim

Mündəricat

Cavid Səfərov 1965-ci il dekabrın 10-da Qazax rayonunun Ürkməzli kəndində anadan olub. 1982-ci ildə Ürkməzli kənd orta məktəbi bitirib, həmin il də Azərbaycan Texniki Universiteti (əvvəlki Azərbaycan Politexnik İnstitutu) mexanika fakültəsinin Soyuducu-kompressor maşın və qurğuları ixtisasına daxil olub. 1989-cu ildə həmin ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Mühəndis-mexanik ixtisasına yiyələnib. 1989-cu ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin İstilik və soyuqluq texnikası kafedrasında tədqiqatçı-mühəndis kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1991-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetində əyani aspiranturaya daxil olmuş və 1993-cü ildə vaxtından əvvəl Alifatik spirtlərin və onların binar qarışıqlarının termal xassələri mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 1993-2004-cü illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin İstilik və soyuqluq texnikası kafedrasında baş laborant, assistent, dosent vəzifəsində çalışmışdır. 2005-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin İstilik və soyuqluq texnikası kafedrasının dosenti diplomunu almışdır. 2005-2006-cı illərdə Almaniyanın ndə elmi işçi kimi çalışmışdır. 1995-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərinin nüfuzlu Bilkent Universietində elmi təcrübə keçmişdir. 2005-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin İstilik və soyuqluq texnikası kafedrasının dosenti diplomunu almışdır. 2006-cı ildən Almaniyanın nin kafedrasının elmi işçisidir. Cavid Səfərov (Beynəlxalq su və su buxarı cəmiyyəti)-ın Almaniya bölməsinin üzvüdür. O Almaniyanın (2002 və 2006), (2003-2004, 2007) və Yaponiyanın (2004) elmi təqaüdlərinə layiq görülmüşdür.2011-ci ildən Rostock Universitetinin Texniki Termodinamika kafedrasının daimi elmi işisi və Mayelərin istilik-fiziki xassələri elmi laboratoriyasının rəhbəridir.

Pedaqoji fəaliyyəti

Cavid Səfərov 1989-cu ildən Azərbaycan Texniki Universitetində pedagoji fəaliyyətə başlamışdır. Daha sonra 2002-cü ildən elmi araşdırmaları ilə bərəabər Almaniyanın Rostock Universitetinin Texniki Termodinamika kafedra­sında pedagoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. Azərbaycan dili ilə bərabər sərbəst olaraq almaningilis dillərində tələbələr üçün Texniki termodinamika, İstilik-kütlə mübadiləsi, Qarışıqlar termodinamikası, Soyuqluq texnikası, Alternativ enerji mənbələri, Yanma termodinamikası və s. fənnlərdən mühazirə və seminarlar aparır. Cavid Səfərov 1 dərslik, 1 monoqrafiya və 4 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Elmi istiqaməti

Maddələrin istilik-fiziki xassələri. Elmi işlərinin istiqaməti:

 • 1. Yüksək təzyiq və temperaturlarda mayelərin sıxlığının araşdırılması.
 • 2. Mayelərdə qazların həll olması.
 • 3. Mayelərin doymuş buxarının araşdırılması.
 • 4. Mayelərin termal və nəql xassələrinin araşdırılması.

Cavid Səfərov 400–dən artıq elmi məqalənin və konfrans çıxışlarının, 1 kitab, 1 dərsliyin və 4 dərs vəsaitinin müəllifidir. Məqalələri Amerika Kimya cəmiyyətinin, İngiltərənin Kral cəmiyyətinin və dünyanın müxtəlif ölkələrinin ən nüfuzlu impakt faktorlu (Impact Factor) Acta Chimica Slovaca, Acta Chimica Slovenica, Aquatic Geochemistry, Fluid Phase Equilibria, International Journal of Thermophysics, Journal of Deep Sea Research, Journal of Chemical Engineering Data, Journal of Molecular Liquids, Journal of Solution Chemistry, Ocean Science, The Journal of Chemical Thermodynamics, Thermochimica Acta və s. jurnallarında çap olunmuşdur.

Cavid Səfərov dünyanın bir çox ölkələrinin (ABŞ, Almaniya, Avstriya, Çexiya Respublikası, Fransa, İngiltərə, Portuqaliya, Rusiya, Slovakiya Respublikası, Türkiyə, Yaponiya, Yunanıstan, Ukrayna və s.) elmi konfranslarında geniş məzmunlu məruzələrlə çıxış etmişdir. Cavid Səfərovun Almaniyanın Rostock Universitetinin Texniki Termodinamika kafedrasında rəhbərlik etdiyi Mayelərin istilik-fiziki xassələrinin araşdırılması elmi qrupu dünyanın çox saylı elm mərkəzləri ilə müştərək elim araşdırmalar aparır. Bunlara misal olaraq Amerikanın Milli standartlar (NİST) institutunu, Florida, Wedener, Marilend Universitetlərini, Türkiyənin Isı Bilimi ve Tekniğ” cəmiyyətini, İstanbul, Ankara, Ərzurum, Van, İzmir, Elazıq, Sivas və s. şəhərlərinin universitetlərini, Portuqaliyanın Porto və Yeni Lissabon Universitetlərini, Yunanıstanın Tessaloniki şəhərinin Aristotel Universitetini, Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburq, Kazan və ş. şəhərlərinin Universitetlərini və elmi-tədqiqat mərkəzlərini, eləcə də Fransa, İspaniya, Avstriya, Norveç, İsveç, İtaliya, Misir, Polşa, Sloveniya, Belorus, Ruminiya və s. ölkələrin müxtəlif elm mərkəzlərini göstərmək olar. Dəniz, okean, çay, termal sularının, ionlu maddələrin, absorpsion soyuducu və günəş istilik sistemlərin alternativ istilik daşıyıcılarının və s. istilik-fiziki xassələrinin araşdırılması sahəsində müxtəlif elmi layihələr həyata keçirmişdir. Yüksək təzyiqlərdə mayelərin istilik-fiziki xassələrinin araşdırılması sahəsində dünyada aparıcı alimlərdən biridir.

Elmi işlərinin istiqaməti

 1. Yüksək təzyiq və temperaturlarda mayelərin istilik-fiziki xassələrinin (sıxlıq, özlülük, istilik tutumu, səs sürəti və s.) araşdırılması.
 2. Mayelərdə qazların həll olması.
 3. Mayelərin doymuş buxarının araşdırılması.
 4. Mayelər üçün hal tənliklərinin hazırlanması.

Cavid Səfərovun Almaniyanın Rostock Universitetinin Texniki Termodinamika kafedrasında rəhbərlik etdiyi Mayelərin istilik-fiziki xassələri” elmi qrupu dünyanın çox saylı elm mərkəzləri ilə müştərək elim araşdırmalar aparır. Bunlara misal olaraq Amerikanın Milli standartlar (NİST) institutunu, Florida, Kanzas, Marilend, Wedener, Univer­sitetlərini, Türkiyənin Isı Bilimi ve Tekniği cəmiyyətini, Ankara, Ərzurum, İstanbul, İzmir, Rizə, Samsun, Sivas, Van və s. şəhərlərinin universitetlərini, İspaniyanın Saraqosa Universietini, Portuqaliyanın Porto və Yeni Lissa­bon Universitetlərini, Yunanıstanın Tessaloniki şəhərinin Aristotel Universitetini, Rusiyanın Kalininqrad, Kazan, Kursk, Moskva, Novosibirsk, Sankt-Peterburq, və ş. şəhərlərinin Universi­tetlərini və elmi-tədqiqat mərkəzlərini, eləcə də Avstriya, Belorus, Fransa, İsveç, İtaliya, Misir, Norveç, Polşa, Ruminiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Sloveniya və c. ölkələrin müxtəlif elm mərkəzlərini gös­tərmək olar.

Diaspor fəaliyyəti

Azərbaycan hər bir azərbaycanlının vətənidir. Vətəndən kənarda yaşayanda da gərək Vətənlə bir nəfəs alasan. Fəxrlə qeyd etmək olar ki, bu sahədə Almaniyada çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan dövlətinin, xüsusi ilə də Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Almaniyada təşkil edilən mədəni, siyasi proqramlar bu sahədə çox böyük rol oynayır

.

Qeyd etmək lazımdır ki, Cavid Səfərovun Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı səfirliyi ilə çox sıx əlaqələri var. O mütəmadi olaraq səfirliyin təşkil etdiyi tədbirlərdə iştirak edir. Bu tədbirlərdə eyni zamanda Rostok Universitetinin əməkdaşları da böyük maraqla iştirak edirlər. Bundan başqa Rostokda dəfələrlə Azərbaycanla bağlı tədbirlər təşkil edilmişdir. Cavid Səfərov Almaniyada Azərbaycan diaspor cəmiyyətləri ilə sıx əlaqələr saxlayır, tez-tez müxtəlif siyasi və mədəni tədbirlərdə fəal iştirak edir. Amma bir elm adamı kimi Cavid Səfərov hesab edir ki, onun əsas vəzifəsi Azərbaycan elminin, elmi mərkəzlərin, universi­tetlərin Almaniyada təbliği olması və Alman Universitetləri ilə onların elmi əlaqələrinin yaradıl­ması və inkişaf etdirilməsidir. Məhz buna görə də o əsasən diaspor fəaliyyətini Azərbaycan elm mərkəzlərinin Almaniya universitetləri, elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqələrinin qurulması və inkişaf etdirilməsində görür.

Cavid Səfərovun bir-başa rəhbərliyi və ya yaxından işirakı ilə 9 texnika üzrə fəlsəfə doktoru və 4 elmlər doktoru hazırlamışdır. Yetirmələrindən Aytəkin Quluzade, Bəhruz Əhmədov, Təvəkkül Quliyev, Misir vətəndaşı Valid Mohammed Abd Elhay Ahmed El-Avady Rəna Həmidova, Esmira Məmmədova, Xəqani Süleymanlı, Ülkər Aşurova və s.

ESAT. 2015-ci il. Afinada keçirilən konfransda Cavid Səfərov sədr olarkən.

Qazandığı elmi təqaüdlər:

 • Cavid Səfərov Almaniyanın DAAD (2002 və 2006),
 • Aleksandr von Humboldt (2003-2004, 2007) və Yaponiyanın JSPS (2004) elmi təqaüdlərinə layiq görülmüşdür.
 • DAAD Aleksandr von Humboldt
 • JSPS http://www.jsps.go.jp/english
 • Cavid Səfərov Beynəlxalq su və su buxarı cəmiyyətinin (IAPWS) Almaniya bölməsinin üzvüdür.
Alexander von Humboldt fondunun baş katibi ilə, 2003-cü il

Cavid Səfərov dünyanın bir çox ölkələrinin (ABŞ, Almaniya, Avstriya, Çexiya Respub­likası, Fransa, İngiltərə, İspaniya, Portuqaliya, Rusiya Federasiyası, Slovakiya Respublikası, Türkiyə, Yaponiya, Yunanıstan, Ukrayna və s.) elmi konfranslarında geniş məzmunlu məruzələrlə çıxış etmişdir.

 • 2012-ci ildən başlayaraq hər il “Maddələrin istilik-fiziki xassələri” beynəlxalq konfransını təşkil edirir.
 • İlk iki konfrans 2012 və 2013-cü illərdə Almaniyada Rostock Universitetində
 • 2014-cü ildə Türkiyənin Dokuz Eylül Universiteti ilə birgə “THERMAM-2014” adı ilə İzmirdə
 • 2015-cı ildə isə “THERMAM-2015” adı ilə Bakıda,
 • Azərbaycan Texniki Universitetində təşkil etmişdir
 • Bakıdakı konfransda dünyanın 13 ölkəsindən 100-dən artıq qonaq iştirak etmişdir.
 • 2016-cı ildə 5-ci konfrans “THERMAM-2016” adı ilə yenidən Türkiyənin Dokuz Eylül Universiteti ilə birgə İzmirdə təşkil olunmuşdur.
 • 6-cı konfrans 2017-ci ildə “THERMAM-2017” adı ilə Rostock Universitetində təşkil olunmuşdur.
 • 7-ci konfrans isə 2018-ci ildə “THERMAM-2018” adı ilə yenə də Rostock Universitetində təşkil olunmuşdur.
 • 8-ci konfrans 2019-cu ildə "THERMAN-2019" adı ilə Türkiyənin Dokuz Eylül və Ege Universitetləri ilə birgə İzmirdə təşkil olunmuşdur.

Cavid Səfərov Almaniyada çalışdığı ilk illərdən bu günə qədər Rostok Universietinin Azərbaycan Respublikasının elm mərkəzləri ilə əməkdaşlığı sahəsində çoxsaylı işlər görmüşdür. Bu sahədə, təhsil aldığı və əvvəllər çalışdırğı Azərbaycan Texniki Universiteti ilə Rostok Universitetinin artıq 18 ildən çox olan əməkdaşlığı gözəl bir nümunədir. 2012-ci ildə Rostok Universitetinin rektoru Professor Wolfqanq Schareck Rostock Universitetin professor heyəti ilə birlikdə Bakıda yerli elmi potensial ilə tanış olmuşdur. Həmin il Bakıda Azərbaycan Texniki Universiteti və Rostok Universiteti arasında rəsmi əməkdaşlıq protokolu imzalanmışdır. Azərbaycan Texniki Universitetinin qərarı ilə Rostok Universitetinin “Texniki Termodinamika” kafedrasının müdiri Professor Eqon Hassel AzTU-nun fəxri doktoru adına layiq görülmüşdür. Professor Eqon Hassel və Cavid Səfərov Azərbaycana mütəmadi səfərlər edərək elmi işçilər və tələbələr qarşısında mühazirələr oxuyur, AzTU-da elmi dissertasiya müdafiələrində iştirak edirlər. Hər il AzTU-nun əməkdaşları Rostokda elmi işlər aparmağa gəlirlər. Bu illər ər­zində texniki termodinamika sahəsində, xüsusilə də texniki proseslər üçün istilik-fiziki xassələrin ölçülməsində birlikdə elmi araşdır­malar aparılmış, 200-dən artıq beynəl­xalq miqyaslı məqalələr və konfrans materialları dərc edilmişdir, 10-a yaxın elmi istiqamətlərdə araşdırmalar aparmışıq.

Mayelərin istilik-fiziki xassələrinin öyrənilməsi sahəsi illər öncə AzTU-dan Rostok Universi­tetinə inteqrasiya edilmiş və indi də bu birgə araşdırmalar müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Belə ki, bu illər ərzində çoxsaylı birgə layihələr həyata keçirilmişdir. Xəzər dənizinin, Kür çayının, Azərbaycanın 150-dən artıq geotermal və mineral sularının istilik-fiziki xassələri öyrənilmişdir. Təcrübələr Bakıda və Rostokda aparılır. 2005-ci ildə Aleksandr von Humboldt fondunun maliy­yə dəstəyi ilə buxar təzyiqinin ölçülməsi üçün elmi qurğu AzTU-ya hədiyyə olunub. Daha sonra 2016-cı ildə Rostok Universitetində hazırlanmış və dünyada analoqu olmayan 3 laboratoriya qurğusu tələbələrin istifadəsi üçün AzTU-ya təhvil verilmişdir.

"Mayelərin istilik-fiziki xassələri" laborotoriyası

Azərbaycan elm mərkəzləri ilə olan əlaqələr sırasında daha bir uğurlu əməkdaşlıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Elmi Tədqiqat İnstitutu ilədir. İstitutun direktoru akademik Vaqif Abbasovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 2013-cü ildə Rostokda elmi səfərdə olmuşlar və Rostok Universiteti ilə birlikdə hər iki elm mərkəzləri arasında əməkdaşlıq protokolu imzalamışlar. Qısa müddət ərzində institutun 4 elmi işçisi Rostoka ezam olunmuş və 1 il ərzində ən müasir qurğularda neft və kimya sahəsində əhəmiyyətli elmi işlər yerinə yetirmişlər. Bu işlər bu gün də davam etdirilir. Hal-hazırda Azərbaycan neft və kataliz məhsullarının istilik-fiziki və kimyəvi xassələri Rostok Universitetin və Neft-Kimya Elmi Tədqiqat İnstitutunun laboratoriyalarında birgə tədqiq edilir. Bu cür əməkdaşlıq gənc azərbay­canlı elm adamlarına daha çox lazımdır və onların beynəlxalq biliklərə yiyələnməsinə imkanlar yaradır. Gənc elmi işçilər xaricdə aldığı elmi bilikləri sonra Azərbaycanda tətbiq etmək imkanı qazanırlar.

 • Safarov, J., Huseynova, G., Bashirov, M., Hassel, E., Abdulagatov, I. Viscosity of 1-ethyl-3-methylimidazolium methanesulfonate over a wide range of temperature and Vogel-Tamman-Fulcher model, Physics and Chemistry of Liquids 2018, 56, 6 703 -717, http://dx.doi.org/10.1080/00319104.2017.1379080
 • Safarov, J., Ashurova, U., Ahmadov, B., Hassel, E. Density of 1-Butanol and Diesel fuel blends at ambient and saturated pressures, Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 2018, 19, 2, 129-139, http://jppor-az.com/jpdf/1-JavidSafarov-(2)2018.PDF
 • Talibov, M.A., Safarov, J.T., Hassel, E., Abdulagatov, I.M. High-Pressure and High-Tempe¬rature Density and Vapor-Pressure Measurements and Derived Thermodynamic Properties of Natural Waters of Yardimli District of Azerbaijan, High Temperature – High Pressure 2018, 47, 3, 223-255, http://www.oldcitypublishing.com/journals/hthp-home/hthp-issue-contents/hthp-volume-47-number-3-2018/16905-2
 • Safarov, J., Bussemer, Ch., Aliyev, A., Lafuente, C., Hassel, E., Abdulagatov, I. Effect of Temperature on Thermal (density), Caloric (heat capacity), Acoustic (speed of sound) and Transport (viscosity) Properties of 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate at Atmospheric Pressure, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2018, 124, 49–64, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021961418303938
 • Safarov, J., Sperlich, Ch., Namazova, A., Aliyev, A., Tuma, D., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Carbon dioxide solubility in 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate and 1-butyl-3-methylimidazolium tetrachloroferrate over an extended range of temperature and pressure, Fluid Phase Equilibria 2018, 467, 45-60, https://doi.org/10.1016/j.fluid.2018.03.019
 • Suleymanli, Kh., Aliyev, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor pressure of methanol and 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate binary mixture, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences, 2018, 38, 2, 90-98, http://physics.gov.az/Transactions/2018/journal2018(2).pdf
 • Safarov, J., Namazova, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. (p,ρ,T) properties of 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, Journal of the Serbian Chemical Society 2018, 83 (1) 61-73,
 • Safarov, J., Ashurova., U., Ahmadov, B., Abdullayev, E., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical properties of Diesel fuel over a wide range of temperatures and pressures, Fuel, 2018, 216, 870-889,
 • Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M., Hassel, E. Density of geothermal energy resources of Gabala region of Azerbaijan at high pressures and wide range of temperatures, Monitoring, Science and technology (Nauka i texnologiya), Maxachkala, Russian Federation, 2017, 4, 56-61,
 • Safarov, J., Ashurova., U., Ahmadov, B., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Viscosity of 1-Butanol and Diesel fuel blends, Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 2017, 18, 4, 316-330, [ölü keçid]
 • Suleymanli, Kh., Uysal, D., Hamidova, R., Aliyev, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Heat capacity and speed of sound of some ionic liquids over wide range of temperature, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2017, 37, 5, 110-115,
 • Safarov, J., Lesch, F., Suleymanli, Kh., Aliyev, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E., Abdulagatov, I.M. High – temperature and high-pressure density measurements and other derived thermodynamic properties of 1-butyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate, Thermochimica Acta 2017, 658, 14-23,
 • Safarov, J., Lesch, F., Suleymanli, Kh., Aliyev, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E., Abdulagatov, I.M. Viscosity, Density, Heat Capacity, Speed of Sound and other Derived Properties of 1-Butyl-3-Methylimidazolium tris(Pentafluoroethyl)Trifluoro¬phosphate over a Wide Range of Temperature and at Atmospheric Pressure, Journal of Chemical and Engineering Data 2017, 62, 3620−3631,
 • Safarov, J., Huseynova, G., Hamidova, R., Bashirov, M. Hassel, E. Vapor Pressures and Activity Coefficients of Methanol in Binary Mixtures with 1-ethyl-3-methylimidazolium met¬hanesulfonate, Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining 2017, 18, 189-201, [ölü keçid]
 • Gilbert, W.J.R., Safarov, J., Minnick, D.L., Rocha, M.A., Hassel, E., Shiflett, M. Density, Viscosity, and Vapor Pressure Measurements of Water + Lithium bis(trifluromethyl¬sulfonyl)¬imide Solutions, Journal of Chemical and Engineering Data 2017, 62, 2056-2066,
 • Safarov, J., Mammadova, E., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermodynamic properties of the Arkivan-Seyfeddin (Masalli, Azerbaijan) geothermal water, Monitoring, Science and technology (Nauka i texnologiya), Maxachkala, Russian Federation 2017, 2 (31), 82-91, ;
 • Safarov, J., Huseynova, G., Bashirov, M. Hassel, E., Abdulagatov, I. Thermophysical properties of 1-ethyl-3-methylimidazolium methanesulfonate over a wide range of temperatures and pressures, Journal of Molecular Liquids 2017, 238, 347-358,
 • Safarov, J., Sperlich, Ch., Namazova, A., Hamidova, R., Shahverdiyev, A., Hassel, E. CO2 solubility in 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2017, 37, 2, 74-84,
 • Namazova, A., Suleymanli, Kh., Aliyev, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Experimentally investigation of viscosity of the ionic liquids 1-butyl-3-methylimida¬zolium tetrafluoroborate and 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2016, 4, 46-53, 2018-03-05 at the Wayback Machine
 • Safarov, J., Namazova, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Experimental investigation of thermophysical properties of 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate at ambient pressure, Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining 2016, 17, 3, 226-243, [ölü keçid]
 • Huseynova, G., Hamidova, R., Safarov, J., Bashirov, M. Hassel, E. Investigation of the density and speed of sound of ionic liquid 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Methanesulfonate, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2016, 5, 128-135,
 • Talibov, M., Safarov, J. Vapor pressure of ethanol and 1-propanol binary mixtures, Hungarian Journal of Industry and Chemistry 2016, 44, 33-38, [ölü keçid]
 • Talibov, M., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor pressure of 1-propanol in a wide range of temperature, Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathe¬ma¬tical and Technical Sciences 2016, 2, 81-89.
 • Safarov, J., Kul, I., Talibov, M.A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor pressures and activity coefficients of methanol in binary mixtures with 1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoro¬methyl¬sulfonyl)imide, Journal of Chemical and Engineering Data 2015, 60 (6), 1648–1663, .
 • Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M. Thermophysical properties of Daridag thermal water, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2015, 2, 34-40.
 • Safarov, J., Ahmadov, B., Mirzayev, S., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical properties of 1-butanol over a wide range of temperatures and pressures up to 200 MPa, Journal of Molecular Liquids 2015, 209, 465-479, .
 • Talibov, M., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor pressure of ethanol in a wide range of temperature, Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences, 2015, 2, 61-71,
 • Ahmadov, B., Safarov, J.T. Investigation of heat capacity of 1-Butanol, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences, 2015, 2 104-110,
 • Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M. Investigation of heat capacity of thermal waters of Azer¬¬baijan, Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences, 2015, 2, 125-130,
 • Talibov, M.A., Sirota, E.N., Safarov, J., Cherunova, I.V. Density and speed of sound geothermal and mineral waters of Stavropol Region of Russian Federation, Monitoring. Science and Technology, Maxachkala, Russian Federation 2015, 1, 89-95, ;
 • Hamidova, R., Kul, I., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide at high temperatures and pressures, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2015, 32, 1, 303-316,
 • Ahmadov, B., Safarov, J., Mirzayev, S., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Investigation of the speed of sound of 1-butanol at atmospheric pressure, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2015, 1, 124-130, [ölü keçid]
 • Safarov, J., Ahmadov, B., Mirzayev, S., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor Pressures of 1-Butanol over wide Range of Temperatures, Chemistry, Bulgarian Journal of Science Education 2015, 24, 226-246,
 • Mammadova E., Safarov, J., Klinov, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical properties of geothermal waters of the Masalli region of Azerbaijan at high pressures and temperatures, Herald of Kazan State Technological University 2015, 4, 109-114,
 • Safarov, J., Ahmadov, B., Mirzayev, S., Shahverdiyev, A., Klinov, A., Hassel, E. Density of 1-Butanol at temperatures T=(253.15 to 468.67) K, Herald of Kazan State Technological University 2015, 3, 168-173,
 • Ahmadov, A., Safarov, J., Klinov, A. Bashirov, M., Hassel, E. Experimental investigations of density of geothermal waters of the Gakh region of Azerbaijan in a wide range of pressures and temperatures, Herald of Kazan State Technological University 2015, 3, 210-215,
 • Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M., Hassel, E. Vapor pressure of thermal waters of Gakh and Gabala districts of the Azer¬¬baijan, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2014, 34, 109-113, 32. Shahverdiyev, A., Safarov, J., Mammadova, E. Classification of mineral and geothermal waters of Agjabedi region, Power Engineering Problems 2014, 2, 58-63. 33. Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M., Hassel, E. Investigation of den¬sity and speed of sound of thermal waters of the Gakh and Gabala districts of the Azer¬¬baijan, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2014, 1, 110-117.
 • Safarov, J., Geppert – Rybczyńska, M., Kul, I., Hassel, E. Thermophysical Properties of 1-butyl-3-methylimidazolium acetate in a wide range of temperatures and pressures, Fluid Phase Equilibria 2014, 383, 144–155,
 • Talibov, M.A., Safarov, J., Cherunova, I.V., Sirota, E.N., Kolesnik, S.A. Experimental Investigations for the developing of database of mineral waters, Engineering Journal of Don 2014, 3, 2536,
 • Ahmadov, A., Bashirov, M., Safarov, J., Hassel, E. Investigation of the viscosity of thermal waters of the Gakh and Gabala regions of Azerbaijan, Journal of Qafqaz University 2014, 2, 47-53, 2016-03-05 at the Wayback Machine
 • Safarov, J., Hamidova, R., Stephan, M., Schmotz, N., Kul, I., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Carbon dioxide solubility in 1-hexyl-3-methylimidazolium-bis(trifluormethylsulfonyl)¬imide at wide range of temperatures and pressures, Journal of Physical Chemistry B 2014, 118 (24), 6829–6838,
 • Talibov, M.A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor pressure of geothermal and mineral waters of Yardimli district of Azerbaijan, Herald of Kazan State Technological University 2014, 17, 2, 114-118,
 • Carvalho, P.J., Regueira, T., Fernández, J., Lugo, L., Safarov, J., Hassel, E., Coutinho, J.A.P. High Pressure Density and Solubility for the CO2 + 1-ethyl-3-methylimidazolium Ethylsulfate System, The Journal of Supercritical Fluids 2014, 88, 46-55,
 • Safarov, J., Hamidova, R., Stephan, M., Schmotz, N., Kul, I., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Carbon dioxide solubility in 1-butyl-3-methyl-imidazolium-bis(trifluormethylsulfonyl)¬imide at wide range of temperatures and pressures, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2013, 67, 181–189,
 • Safarov, J., Hamidova, R., Zepik, S., Schmidt, H., Kul, I., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical Properties of 1-hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide at high temperatures and pressures, Journal of Molecular Liquids 2013, 187, 137-156,
 • Safarov, J., Berndt, S., Millero F.J., Feistel, R., Heintz, A., Hassel, E. (p,ρ,T) properties of Seawater at Brackish Salinities: Extensions to High Temperatures and Pressures, Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2013, 78, 95-101,
 • Geppert – Rybczyńska, M., Lehmann, J.K., Safarov, J., Heintz, A. Thermodynamic surface properties of [BMIm][NTf2] or [EMIm][NTf2] binary mixtures with tetrahydrofuran, acetonitrile or dimethylsulfoxide, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2013, 62, 104-110,
 • Safarov, J., Berndt, S., Millero F.J., Feistel, R., Heintz, A., Hassel, E. (p,ρ,T) properties of Seawater: Extensions to High Salinities, Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2012, 65, 146-156, 45. Engelmann, M., Schmidt, H., Safarov, J., Nocke, J., Hassel, E. Thermophysical Properties of 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, Acta Chimica Slovaca, 2012, 5, 86-94,
 • Safarov, J., Kul, I., El-Awady, W.A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical Properties of 1-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2012, 51, 82-87,
 • Safarov, J., Geppert – Rybczyńska, M., Hassel, E., Heintz, A. Vapor Pressures and Activity Coefficients of Binary Mixtures of 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethyl¬sulfonyl) imide with Acetonitrile and Tetrahydrofuran, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2012, 47, 56-61,
 • Schmidt, H., Stephan, M., Safarov, J., Kul, I., Nocke, J., Abdulagatov, I.M., Hassel, E. Experimental study of the density and viscosity of 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate, The Journal of Chemical Thermodynamics 2012, 47, 68-75, 49. Safarov, J., Kul, I., El-Awady, W.A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermodynamic Properties of 1-Butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate, The Journal of Chemical Thermodynamics 2011, 43, 1315-1322,
 • Safarov, J., El-Awady, W.A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermodynamic Properties of 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Journal of Chemical and Engineering Data 2011, 56, 106-112,
 • Bashirov, M., Nabiyev, N., Safarov, J., Shahverdiyev, A. Vapor pressure of the geothermal waters of Khachmaz region of Azerbaijan, Journal of Qafgaz University 2010, 29, 1, 82-85, 2016-03-05 at the Wayback Machine
 • Safarov, J., Israfilov, H., Shahverdiyev, A., Hassel, E. The (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of LiBr+C2H5OH, Journal of Chemical and Engineering Data 2010, 55, 3793-3802,
 • Nabiyev, N., Bashirov, M., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Investigation of Thermodynamic Properties of the Geothermal Resources of Azerbaijan: II. Palchig-Oba and Mukhtadir Resources, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2010, 30, 2, 167-172.
 • Safarov, J., Hassel, E. Thermodynamic Properties of 1-Hexyl-3-Methylimidazolium Tetrafluoroborate, Journal of Molecular Liquids 2010, 153, 2-3, 153-158,
 • Safarov, J., Millero F.J., Feistel, R., Heintz, A. Hassel, E. Thermodynamic properties of standard seawater: extensions to high temperatures and pressures, Ocean Science 2009, 5, 235-246,
 • Guliyev, T., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of ZnBr2+C2H5OH, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2009, 41, 1162-1169,
 • Nabiyev, N., Bashirov, M., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermodynamic Properties of the Geothermal Resources (Khachmaz and Sabir-oba) of Azerbaijan, Journal of Chemical and Engineering Data 2009, 54, 1799-1806,
 • Guliyev, T., Jannataliyev, R., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. The (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of ZnCl2+C2H5OH, Journal of Molecular Li¬quids 2009, 146, 116-121,
 • Israfilov, H., Jannataliyev, R., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. The (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of LiNO3+C2H5OH, Acta Chimica Slovenica 2009, 56, 95-108,
 • Abdulagatov, I.M., Safarov, J., Guliyev, T., Shahverdiyev, A., Hassel, E. High Temperature and High Pressure Volumetric (Density and Apparent Molar Volumes) Properties of (CaCl2+C2H5OH) Solutions, Journal of Chemical and Engineering Data 2009, 54, 248–255,
 • Abdulagatov, I. M., Safarov, J.T., Guliyev, T., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E. High temperature and high pressure volumetric (density, excess, partial, and apparent molar volumes) properties of (methanol+[BMIM+][OcSO4-]) mixtures, Physics and Chemistry of Liquids 2009, 47, 1, 9-34,
 • Aliyev, F.Sh., Safarov, J.T., Talibov, M.A., Shahverdiyev, A.N. Temperature and pressure dependence of density of the methanol and 1-propanol solutions, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008, 7, 3, 55-61.
 • Millero F.J., Mirzaliyev A., Safarov, J., Huang, F., Chanson, M., Shahverdiyev, A., Hassel, E. The Equation of State for Caspian Sea Waters, Aquatic Geochemistry 2008, 14, 289-299,
 • Abdulagatov, I.M., Aliyev, F.Sh., Safarov, J., Talibov, M.A., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E. High-Pressure Densities and Derived Volumetric Properties (Excess and Partial Molar Volumes, Vapor-Pressures) of Binary Methanol + Ethanol Mixtures, Thermochimica Acta 2008, 476, 51-62,
 • Abdulagatov, I. M., Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. High-pres¬sure densities and derived volumetric properties (excess, apparent, and partial molar vo¬lumes) of binary mixtures of {methanol(1)+[BMIM][BF4](2)}, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2008, 40, 1386-1401,
 • Nabiyev, N.D., Bashirov, M.M., Safarov, J.T., Shahverdiyev, A.N. Analysis of chemical structure of the geothermal waters of the Khachmaz region of Azerbaijan, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008, 7, 2, 10-13. 67. Abdulagatov, I. M., Aliyev, F. Safarov, J., Talibov, M., Shahverdiyev, A., Hassel, E. (p,ρ,T) Properties of 1-Propanol, Fluid Phase Equilibria 2008, 268, 21-33,
 • Abdulagatov, I. M., Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Densities, Ex¬cess, Apparent, and Partial Molar Volumes of Binary Mixtures of Ethanol+ [BMIM][BF4] as a Function of Temperature, Pressure, and Concentration, International Journal of Thermophysics 2008, 29, 505-533,
 • Guliyev, T., Israfilov, H., Safarov, J., Talibov, M., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Definition of the Debye-Hückel limiting slope for ethanol in the wide range of state parameters, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008, 1, 7, 43-46.
 • Aliyev, F.Sh., Safarov, J.T., Talibov, M.A., Shahverdiyev, A.N. (p,ρ,T) Properties of ethanol and 1-propanol solutions, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008, 7, 1, 35-39.
 • Abdulagatov, I. M., Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. High-Pres¬sure Densities and Derived Volumetric Properties (Excess, Apparent, and Partial Molar Vo¬lumes) of Binary Mixtures of Methanol+[BMIM][PF6], Journal of Solution Chemistry 2008, 37, 6, 801-833,
 • Israfilov, H., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Investigations of the (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of the LiCl+C2H5OH solutions, Journal of Chemical and Engineering Data 2008, 53, 388 - 397,
 • Jannataliyev, R.M., Safarov, J.T., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E.P. Definition of apparent molar volume at infinite dilution of methanol solutions of electrolytes, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2007, 6, 3, 6-10.
 • Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E.P. (p,ρ,T) properties of 1-Bu¬tyl-3-methyl¬imi¬da¬zolium tetrafluoroborate and 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluo¬ro¬pho¬s¬phate at T=(298.15 to 398.15) K and pressures up to p=40 MPa, Journal of Molecular Li¬quids 2007, 136, 177-182,
 • Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A. Vapor pressure of working agents of alternative energy resources, Power Engineering Problems 2007, 1, 78-84.
 • Ihmels, E.C., Safarov, J.T. (p,ρ,T) properties and apparent molar volumes of (LiI + CH3OH) at high temperatures and pressures, Journal of Molecular Liquids 2007, 133, 146-151,
 • Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A. Vapor pressure of methanol solutions of 1-Butyl-3-methylimida¬zolium hexafluorophosphate, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2007, 6, 1, 42-48.
 • Ihmels, E.C., Safarov, J.T. (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of LiNO3 in Methanol, The Journal of Chemical Thermodynamics 2006, 38, 1443-1449, 79. Safarov, J.T., Jannataliyev, R.M., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E.P. Thermal properties and apparent molar volumes Vf of ZnCl2 (aq) in high temperatures and pressures, Journal of Molecular Liquids 2006, 128, 1-3, 127-133,
 • Jannataliyev, R.M., Safarov, J.T., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E.P. Thermal pro¬per¬ties of ZnCl2+CH3OH, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2006, 5, 1, 7-13.
 • Safarov, J.T. Vapor Pressure of the (Lithium Bromide + Lithium Chloride + Me¬tha¬nol) System, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2006, 26, 2, 126-130, [ölü keçid]
 • Ihmels, E.C., Safarov, J.T. (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of the ZnCl2 in CH3OH, Journal of Chemical and Engineering Data 2006, 51, 1015-1019,
 • Safarov, J.T. Vapor pressures of lithium bromide or lithium chloride and ethanol solutions, Fluid Phase Equilibria 2006, 243, 38-44,
 • Verevkin, S., Safarov, J., Bich, E., Hassel, E., Heintz, A. Study of Vapor Pressure of Lithium Nitrate Solutions in Ethanol, The Journal of Chemical Thermodynamics 2006, 38, 611-616,
 • Heintz, A., Vasiltsova, T.V., Safarov, J., Bich, E., Verevkin S.P. Thermodynamic Properties of Mixtures Containing Ionic Liquids. 9. Activity Coefficients at Infinite Dilution of Hydrocarbons, Alcohols, Esters and Aldehydes in tri-Methyl-Butyl-Ammonium Bis-(trifluoromethylsulfonyl) Imide Using Gas-Liquid Chromatography and Static Method, Journal of Chemical and Engineering Data 2006, 51, 648-655,
 • Safarov, J.T, Verevkin, S.P., Bich, E., Heintz, A. Vapor Pressures and Activity Coefficients of n-Alcohols and Benzene in Binary Mixtures with 1-Methyl-3-Butyl-Imidazolium Octylsulfate and 1-Methyl-3-Octyl-Imidazolium Tetrafluoroborate, Journal of Chemical and Engineering Data 2006, 51, 518-525,
 • Safarov, J.T. Vapor pressure measurements of binary solutions of CaCl2 with me¬thanol and ethanol at T=(298.15 to 323.15) K using a static method, Journal of Chemical and Engineering Data 2006, 51, 360-365,
 • Safarov, J.T. Investigation of the Vapor Pressure p of Zinc Bromide or Zinc Chloride Solutions with Methanol by Static Method, The Journal of Chemical Thermodyna¬mics 2006, 38, 304-311,
 • Ihmels, E.C., Safarov, J., Hassel, E., Gmehling, J. (p,ρ,T) properties, and apparent molar volumes Vf of CaCl2 in methanol at T=(298.15 to 398.15) K and pressures up to p=40 MPa, The Journal of Chemical Thermodynamics 2006, 38, 224-229,
 • Safarov, J.T., Jannataliyev, R.M., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E.P. Investigation of the thermal properties and apparent molar volumes Vf of ZnBr2 (aq) in the temperature range from 298.15 to 398.15 K and at pressures up to p=60 MPa using a piezometer of constant volume, Journal of Molecular Liquids 2006, 124, 1-3, 51-57,
 • Safarov, J.T. (p,ρ,T) and (ps,ρs,Ts) properties, and apparent molar volumes Vf of LiI (aq) at T=(298.15 to 398.15) K and at pressures up to p=60 MPa, Journal of Molecular Liquids 2006, 123, 2-3, 139-145,

Cavid Səfərov
cavid, səfərov, cavid, telman, oğlu, səfərov, dekabr, 1965, 1965, qazax, rayonu, rostock, universitetinin, almaniya, texniki, termodinamika, kafedrasının, əməkdaşı, texnika, elmləri, namizədi, cavid, telman, oğlu, səfərovdoğum, tarixi, dekabr, 1965, yaş, doğum. Cavid Seferov Dil Izle Redakte Cavid Telman oglu Seferov 10 dekabr 1965 1965 12 10 Qazax rayonu Rostock Universitetinin Almaniya Texniki Termodinamika kafedrasinin emekdasi texnika elmleri namizedi Cavid SeferovCavid Telman oglu SeferovDogum tarixi 10 dekabr 1965 55 yas Dogum yeri Urkmezli Qazax rayonu Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanMilliyyeti azerbaycanliAtasi Telman SeferovAnasi Yeter SeferovaElm sahesi fizika kimyaElmi derecesi texnika elmleri namizediElmi adi dosentIs yeri Rostok UniversitetiTehsili Azerbaycan Texniki UniversitetiElmi rehberi professor Yasar NaziyevTaninmis yetirmeleri Behruz Ehmedov Rena Hemidova Esmira MemmedovaTaninir Termodinamik alim Mundericat 1 Heyati 2 Fealiyyeti 2 1 Pedaqoji fealiyyeti 2 2 Elmi istiqameti 2 2 1 Elmi islerinin istiqameti 2 3 Diaspor fealiyyeti 3 Yetirmeleri 4 Nailiyyetleri 5 Respublika beynelxalq ve xarici olkelerin elmi qurumlarinda uzvluyu 6 Istirak ve teskil etdiyi yerli ve beynelxalq konfranslar 7 Azerbaycan Respublikasinin elm merkezleri ile elaqeleri 8 Esas elmi meqaleleri 9 Hemcinin bax 10 Istinadlar 11 Xarici kecidlerHeyati RedakteCavid Seferov 1965 ci il dekabrin 10 da Qazax rayonunun Urkmezli kendinde anadan olub 1982 ci ilde Urkmezli kend orta mektebi bitirib hemin il de Azerbaycan Texniki Universiteti evvelki Azerbaycan Politexnik Institutu mexanika fakultesinin Soyuducu kompressor masin ve qurgulari ixtisasina daxil olub 1989 cu ilde hemin ali mektebi ferqlenme diplomu ile bitirerek Muhendis mexanik ixtisasina yiyelenib 1989 cu ilde Azerbaycan Texniki Universitetinin Istilik ve soyuqluq texnikasi kafedrasinda tedqiqatci muhendis kimi emek fealiyyetine baslayib 1991 ci ilde Azerbaycan Texniki Universitetinde eyani aspiranturaya daxil olmus ve 1993 cu ilde vaxtindan evvel Alifatik spirtlerin ve onlarin binar qarisiqlarinin termal xasseleri movzusunda namizedlik dissertasiyasini mudafie ederek texnika elmleri namizedi elmi derecesi almisdir 1993 2004 cu illerde Azerbaycan Texniki Universitetinin Istilik ve soyuqluq texnikasi kafedrasinda bas laborant assistent dosent vezifesinde calismisdir 2005 ci ilde Azerbaycan Texniki Universitetinin Istilik ve soyuqluq texnikasi kafedrasinin dosenti diplomunu almisdir 2005 2006 ci illerde Almaniyanin Erlangen Nurnberq Universiteti nde elmi isci kimi calismisdir 1995 ci ilde Turkiyenin Ankara seherinin nufuzlu Bilkent Universietinde elmi tecrube kecmisdir 2005 ci ilde Azerbaycan Texniki Universitetinin Istilik ve soyuqluq texnikasi kafedrasinin dosenti diplomunu almisdir 2006 ci ilden Almaniyanin Rostock Universiteti nin Texniki Termodinamika kafedrasinin elmi iscisidir Cavid Seferov IAPWS Beynelxalq su ve su buxari cemiyyeti in Almaniya bolmesinin uzvudur O Almaniyanin DAAD 2002 ve 2006 Aleksandr von Humboldt 2003 2004 2007 ve Yaponiyanin JSPS 2004 elmi teqaudlerine layiq gorulmusdur 2011 ci ilden Rostock Universitetinin Texniki Termodinamika kafedrasinin daimi elmi isisi ve Mayelerin istilik fiziki xasseleri elmi laboratoriyasinin rehberidir Fealiyyeti RedaktePedaqoji fealiyyeti Redakte Cavid Seferov 1989 cu ilden Azerbaycan Texniki Universitetinde pedagoji fealiyyete baslamisdir Daha sonra 2002 cu ilden elmi arasdirmalari ile bereaber Almaniyanin Rostock Universitetinin Texniki Termodinamika kafedra sinda pedagoji fealiyyetini davam etdirmisdir Azerbaycan dili ile beraber serbest olaraq alman ve ingilis dillerinde telebeler ucun Texniki termodinamika Istilik kutle mubadilesi Qarisiqlar termodinamikasi Soyuqluq texnikasi Alternativ enerji menbeleri Yanma termodinamikasi ve s fennlerden muhazire ve seminarlar aparir Cavid Seferov 1 derslik 1 monoqrafiya ve 4 ders vesaitinin muellifidir Elmi istiqameti Redakte Maddelerin istilik fiziki xasseleri Elmi islerinin istiqameti 1 Yuksek tezyiq ve temperaturlarda mayelerin sixliginin arasdirilmasi 2 Mayelerde qazlarin hell olmasi 3 Mayelerin doymus buxarinin arasdirilmasi 4 Mayelerin termal ve neql xasselerinin arasdirilmasi Cavid Seferov 400 den artiq elmi meqalenin ve konfrans cixislarinin 1 kitab 1 dersliyin ve 4 ders vesaitinin muellifidir Meqaleleri Amerika Kimya cemiyyetinin Ingilterenin Kral cemiyyetinin ve dunyanin muxtelif olkelerinin en nufuzlu impakt faktorlu Impact Factor Acta Chimica Slovaca Acta Chimica Slovenica Aquatic Geochemistry Fluid Phase Equilibria International Journal of Thermophysics Journal of Deep Sea Research Journal of Chemical Engineering Data Journal of Molecular Liquids Journal of Solution Chemistry Ocean Science The Journal of Chemical Thermodynamics Thermochimica Acta ve s jurnallarinda cap olunmusdur Cavid Seferov dunyanin bir cox olkelerinin ABS Almaniya Avstriya Cexiya Respublikasi Fransa Ingiltere Portuqaliya Rusiya Slovakiya Respublikasi Turkiye Yaponiya Yunanistan Ukrayna ve s elmi konfranslarinda genis mezmunlu meruzelerle cixis etmisdir Cavid Seferovun Almaniyanin Rostock Universitetinin Texniki Termodinamika kafedrasinda rehberlik etdiyi Mayelerin istilik fiziki xasselerinin arasdirilmasi 1 elmi qrupu dunyanin cox sayli elm merkezleri ile musterek elim arasdirmalar aparir Bunlara misal olaraq Amerikanin Milli standartlar NIST institutunu Florida Wedener Marilend Universitetlerini Turkiyenin Isi Bilimi ve Teknig cemiyyetini Istanbul Ankara Erzurum Van Izmir Elaziq Sivas ve s seherlerinin universitetlerini Portuqaliyanin Porto ve Yeni Lissabon Universitetlerini Yunanistanin Tessaloniki seherinin Aristotel Universitetini Rusiyanin Moskva Sankt Peterburq Kazan ve s seherlerinin Universitetlerini ve elmi tedqiqat merkezlerini elece de Fransa Ispaniya Avstriya Norvec Isvec Italiya Misir Polsa Sloveniya Belorus Ruminiya ve s olkelerin muxtelif elm merkezlerini gostermek olar Deniz okean cay termal sularinin ionlu maddelerin absorpsion soyuducu ve gunes istilik sistemlerin alternativ istilik dasiyicilarinin ve s istilik fiziki xasselerinin arasdirilmasi sahesinde muxtelif elmi layiheler heyata kecirmisdir Yuksek tezyiqlerde mayelerin istilik fiziki xasselerinin arasdirilmasi sahesinde dunyada aparici alimlerden biridir 1 Elmi islerinin istiqameti Redakte Yuksek tezyiq ve temperaturlarda mayelerin istilik fiziki xasselerinin sixliq ozluluk istilik tutumu ses sureti ve s arasdirilmasi Mayelerde qazlarin hell olmasi Mayelerin doymus buxarinin arasdirilmasi Mayeler ucun hal tenliklerinin hazirlanmasi Cavid Seferovun Almaniyanin Rostock Universitetinin Texniki Termodinamika kafedrasinda rehberlik etdiyi Mayelerin istilik fiziki xasseleri elmi qrupu dunyanin cox sayli elm merkezleri ile musterek elim arasdirmalar aparir Bunlara misal olaraq Amerikanin Milli standartlar NIST institutunu Florida Kanzas Marilend Wedener Univer sitetlerini Turkiyenin Isi Bilimi ve Teknigi cemiyyetini Ankara Erzurum Istanbul Izmir Rize Samsun Sivas Van ve s seherlerinin universitetlerini Ispaniyanin Saraqosa Universietini Portuqaliyanin Porto ve Yeni Lissa bon Universitetlerini Yunanistanin Tessaloniki seherinin Aristotel Universitetini Rusiyanin Kalininqrad Kazan Kursk Moskva Novosibirsk Sankt Peterburq ve s seherlerinin Universi tetlerini ve elmi tedqiqat merkezlerini elece de Avstriya Belorus Fransa Isvec Italiya Misir Norvec Polsa Ruminiya Seudiyye Erebistani Sloveniya ve c olkelerin muxtelif elm merkezlerini gos termek olar Diaspor fealiyyeti Redakte Azerbaycan her bir azerbaycanlinin vetenidir Vetenden kenarda yasayanda da gerek Vetenle bir nefes alasan Fexrle qeyd etmek olar ki bu sahede Almaniyada coxsayli tedbirler heyata kecirilir Azerbaycan dovletinin xususi ile de Heyder Eliyev Fondunun desteyi ile Almaniyada teskil edilen medeni siyasi proqramlar bu sahede cox boyuk rol oynayir Qeyd etmek lazimdir ki Cavid Seferovun Azerbaycan Respublikasinin Almaniyadaki sefirliyi ile cox six elaqeleri var O mutemadi olaraq sefirliyin teskil etdiyi tedbirlerde istirak edir Bu tedbirlerde eyni zamanda Rostok Universitetinin emekdaslari da boyuk maraqla istirak edirler Bundan basqa Rostokda defelerle Azerbaycanla bagli tedbirler teskil edilmisdir Cavid Seferov Almaniyada Azerbaycan diaspor cemiyyetleri ile six elaqeler saxlayir tez tez muxtelif siyasi ve medeni tedbirlerde feal istirak edir Amma bir elm adami kimi Cavid Seferov hesab edir ki onun esas vezifesi Azerbaycan elminin elmi merkezlerin universi tetlerin Almaniyada tebligi olmasi ve Alman Universitetleri ile onlarin elmi elaqelerinin yaradil masi ve inkisaf etdirilmesidir Mehz buna gore de o esasen diaspor fealiyyetini Azerbaycan elm merkezlerinin Almaniya universitetleri elmi tedqiqat institutlari ile elaqelerinin qurulmasi ve inkisaf etdirilmesinde gorur Yetirmeleri RedakteCavid Seferovun bir basa rehberliyi ve ya yaxindan isiraki ile 9 texnika uzre felsefe doktoru ve 4 elmler doktoru hazirlamisdir Yetirmelerinden Aytekin Quluzade Behruz Ehmedov Tevekkul Quliyev Misir vetendasi Valid Mohammed Abd Elhay Ahmed El Avady Rena Hemidova Esmira Memmedova Xeqani Suleymanli Ulker Asurova ve s Nailiyyetleri Redakte ESAT 2015 ci il Afinada kecirilen konfransda Cavid Seferov sedr olarken Qazandigi elmi teqaudler Cavid Seferov Almaniyanin DAAD 2002 ve 2006 Aleksandr von Humboldt 2003 2004 2007 ve Yaponiyanin JSPS 2004 elmi teqaudlerine layiq gorulmusdur DAAD Aleksandr von Humboldt JSPS http www jsps go jp englishRespublika beynelxalq ve xarici olkelerin elmi qurumlarinda uzvluyu RedakteCavid Seferov Beynelxalq su ve su buxari cemiyyetinin IAPWS Almaniya bolmesinin uzvudur 2 Istirak ve teskil etdiyi yerli ve beynelxalq konfranslar Redakte Alexander von Humboldt fondunun bas katibi ile 2003 cu il Cavid Seferov dunyanin bir cox olkelerinin ABS Almaniya Avstriya Cexiya Respub likasi Fransa Ingiltere Ispaniya Portuqaliya Rusiya Federasiyasi Slovakiya Respublikasi Turkiye Yaponiya Yunanistan Ukrayna ve s elmi konfranslarinda genis mezmunlu meruzelerle cixis etmisdir 2012 ci ilden baslayaraq her il Maddelerin istilik fiziki xasseleri beynelxalq konfransini teskil edirir Ilk iki konfrans 2012 ve 2013 cu illerde Almaniyada Rostock Universitetinde 2014 cu ilde Turkiyenin Dokuz Eylul Universiteti ile birge THERMAM 2014 adi ile Izmirde 2015 ci ilde ise THERMAM 2015 adi ile Bakida Azerbaycan Texniki Universitetinde teskil etmisdir Bakidaki konfransda dunyanin 13 olkesinden 100 den artiq qonaq istirak etmisdir 2016 ci ilde 5 ci konfrans THERMAM 2016 adi ile yeniden Turkiyenin Dokuz Eylul Universiteti ile birge Izmirde teskil olunmusdur 6 ci konfrans 2017 ci ilde THERMAM 2017 adi ile Rostock Universitetinde teskil olunmusdur 7 ci konfrans ise 2018 ci ilde THERMAM 2018 adi ile yene de Rostock Universitetinde teskil olunmusdur 8 ci konfrans 2019 cu ilde THERMAN 2019 adi ile Turkiyenin Dokuz Eylul ve Ege Universitetleri ile birge Izmirde teskil olunmusdur Azerbaycan Respublikasinin elm merkezleri ile elaqeleri RedakteCavid Seferov Almaniyada calisdigi ilk illerden bu gune qeder Rostok Universietinin Azerbaycan Respublikasinin elm merkezleri ile emekdasligi sahesinde coxsayli isler gormusdur Bu sahede tehsil aldigi ve evveller calisdirgi Azerbaycan Texniki Universiteti ile Rostok Universitetinin artiq 18 ilden cox olan emekdasligi gozel bir numunedir 2012 ci ilde Rostok Universitetinin rektoru Professor Wolfqanq Schareck Rostock Universitetin professor heyeti ile birlikde Bakida yerli elmi potensial ile tanis olmusdur Hemin il Bakida Azerbaycan Texniki Universiteti ve Rostok Universiteti arasinda resmi emekdasliq protokolu imzalanmisdir Azerbaycan Texniki Universitetinin qerari ile Rostok Universitetinin Texniki Termodinamika kafedrasinin mudiri Professor Eqon Hassel AzTU nun fexri doktoru adina layiq gorulmusdur Professor Eqon Hassel ve Cavid Seferov Azerbaycana mutemadi seferler ederek elmi isciler ve telebeler qarsisinda muhazireler oxuyur AzTU da elmi dissertasiya mudafielerinde istirak edirler Her il AzTU nun emekdaslari Rostokda elmi isler aparmaga gelirler Bu iller er zinde texniki termodinamika sahesinde xususile de texniki prosesler ucun istilik fiziki xasselerin olculmesinde birlikde elmi arasdir malar aparilmis 200 den artiq beynel xalq miqyasli meqaleler ve konfrans materiallari derc edilmisdir 10 a yaxin elmi istiqametlerde arasdirmalar aparmisiq Mayelerin istilik fiziki xasselerinin oyrenilmesi sahesi iller once AzTU dan Rostok Universi tetine inteqrasiya edilmis ve indi de bu birge arasdirmalar muveffeqiyyetle davam etdirilir Bele ki bu iller erzinde coxsayli birge layiheler heyata kecirilmisdir Xezer denizinin Kur cayinin Azerbaycanin 150 den artiq geotermal ve mineral sularinin istilik fiziki xasseleri oyrenilmisdir Tecrubeler Bakida ve Rostokda aparilir 2005 ci ilde Aleksandr von Humboldt fondunun maliy ye desteyi ile buxar tezyiqinin olculmesi ucun elmi qurgu AzTU ya hediyye olunub Daha sonra 2016 ci ilde Rostok Universitetinde hazirlanmis ve dunyada analoqu olmayan 3 laboratoriya qurgusu telebelerin istifadesi ucun AzTU ya tehvil verilmisdir Mayelerin istilik fiziki xasseleri laborotoriyasi Azerbaycan elm merkezleri ile olan elaqeler sirasinda daha bir ugurlu emekdasliq Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasinin Yusif Memmedeliyev adina Neft Kimya Elmi Tedqiqat Institutu iledir Istitutun direktoru akademik Vaqif Abbasovun rehberlik etdiyi numayende heyeti 2013 cu ilde Rostokda elmi seferde olmuslar ve Rostok Universiteti ile birlikde her iki elm merkezleri arasinda emekdasliq protokolu imzalamislar Qisa muddet erzinde institutun 4 elmi iscisi Rostoka ezam olunmus ve 1 il erzinde en muasir qurgularda neft ve kimya sahesinde ehemiyyetli elmi isler yerine yetirmisler Bu isler bu gun de davam etdirilir Hal hazirda Azerbaycan neft ve kataliz mehsullarinin istilik fiziki ve kimyevi xasseleri Rostok Universitetin ve Neft Kimya Elmi Tedqiqat Institutunun laboratoriyalarinda birge tedqiq edilir Bu cur emekdasliq genc azerbay canli elm adamlarina daha cox lazimdir ve onlarin beynelxalq biliklere yiyelenmesine imkanlar yaradir Genc elmi isciler xaricde aldigi elmi bilikleri sonra Azerbaycanda tetbiq etmek imkani qazanirlar Esas elmi meqaleleri RedakteSafarov J Huseynova G Bashirov M Hassel E Abdulagatov I Viscosity of 1 ethyl 3 methylimidazolium methanesulfonate over a wide range of temperature and Vogel Tamman Fulcher model Physics and Chemistry of Liquids 2018 56 6 703 717 http dx doi org 10 1080 00319104 2017 1379080 Safarov J Ashurova U Ahmadov B Hassel E Density of 1 Butanol and Diesel fuel blends at ambient and saturated pressures Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining 2018 19 2 129 139 http jppor az com jpdf 1 JavidSafarov 2 2018 PDF Talibov M A Safarov J T Hassel E Abdulagatov I M High Pressure and High Tempe rature Density and Vapor Pressure Measurements and Derived Thermodynamic Properties of Natural Waters of Yardimli District of Azerbaijan High Temperature High Pressure 2018 47 3 223 255 http www oldcitypublishing com journals hthp home hthp issue contents hthp volume 47 number 3 2018 16905 2 Safarov J Bussemer Ch Aliyev A Lafuente C Hassel E Abdulagatov I Effect of Temperature on Thermal density Caloric heat capacity Acoustic speed of sound and Transport viscosity Properties of 1 octyl 3 methylimidazolium hexafluorophosphate at Atmospheric Pressure The Journal of Chemical Ther modynamics 2018 124 49 64 https www sciencedirect com science article pii S0021961418303938 Safarov J Sperlich Ch Namazova A Aliyev A Tuma D Shahverdiyev A Hassel E Carbon dioxide solubility in 1 butyl 3 methylimidazolium tetrafluoroborate and 1 butyl 3 methylimidazolium tetrachloroferrate over an extended range of temperature and pressure Fluid Phase Equilibria 2018 467 45 60 https doi org 10 1016 j fluid 2018 03 019 Suleymanli Kh Aliyev A Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Vapor pressure of methanol and 1 butyl 3 methylimidazolium hexafluorophosphate binary mixture Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2018 38 2 90 98 http physics gov az Transactions 2018 journal2018 2 pdf Safarov J Namazova A Shahverdiyev A Hassel E p r T properties of 1 octyl 3 methylimidazolium tetrafluoroborate Journal of the Serbian Chemical Society 2018 83 1 61 73 http www shd pub org rs index php JSCS article view 4246 Safarov J Ashurova U Ahmadov B Abdullayev E Shahverdiyev A Hassel E Thermophysical properties of Diesel fuel over a wide range of temperatures and pressures Fuel 2018 216 870 889 https doi org 10 1016 j fuel 2017 11 125 Ahmadov A Safarov J Bashirov M Hassel E Density of geothermal energy resources of Gabala region of Azerbaijan at high pressures and wide range of temperatures Monitoring Science and technology Nauka i texnologiya Maxachkala Russian Federation 2017 4 56 61 http www csmos ru index php page mnt issue 2017 4 09 Safarov J Ashurova U Ahmadov B Shahverdiyev A Hassel E Viscosity of 1 Butanol and Diesel fuel blends Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining 2017 18 4 316 330 http jppor az com jpdf Javid 20Safarov 4 2017 4 PDF olu kecid Suleymanli Kh Uysal D Hamidova R Aliyev A Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Heat capacity and speed of sound of some ionic liquids over wide range of temperature Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2017 37 5 110 115 http physics gov az Transactions 2017 journal2017 5 pdf Safarov J Lesch F Suleymanli Kh Aliyev A Shahverdiyev A Hassel E Abdulagatov I M High temperature and high pressure density measurements and other derived thermodynamic properties of 1 butyl 3 methylimidazolium tris pentafluoroethyl trifluorophosphate Thermochimica Acta 2017 658 14 23 http dx doi org 10 1016 j tca 2017 10 022 Safarov J Lesch F Suleymanli Kh Aliyev A Shahverdiyev A Hassel E Abdulagatov I M Viscosity Density Heat Capacity Speed of Sound and other Derived Properties of 1 Butyl 3 Methylimidazolium tris Pentafluoroethyl Trifluoro phosphate over a Wide Range of Temperature and at Atmospheric Pressure Journal of Chemical and Engineering Data 2017 62 3620 3631 http pubs acs org doi pdf 10 1021 acs jced 7b00618 Safarov J Huseynova G Hamidova R Bashirov M Hassel E Vapor Pressures and Activity Coefficients of Methanol in Binary Mixtures with 1 ethyl 3 methylimidazolium met hanesulfonate Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining 2017 18 189 201 http jppor az com jpdf J Safarov 3 2017 PDF olu kecid Gilbert W J R Safarov J Minnick D L Rocha M A Hassel E Shiflett M Density Viscosity and Vapor Pressure Measurements of Water Lithium bis trifluromethyl sulfonyl imide Solutions Journal of Chemical and Engineering Data 2017 62 2056 2066 http pubs acs org doi pdf 10 1021 acs jced 7b00135 Safarov J Mammadova E Shahverdiyev A Hassel E Thermodynamic properties of the Arkivan Seyfeddin Masalli Azerbaijan geothermal water Monitoring Science and technology Nauka i texnologiya Maxachkala Russian Federation 2017 2 31 82 91 http csmos ru index php page mnt issue 2017 2 11 https elibrary ru item asp id 29672241 Safarov J Huseynova G Bashirov M Hassel E Abdulagatov I Thermophysical properties of 1 ethyl 3 methylimidazolium methanesulfonate over a wide range of temperatures and pressures Journal of Molecular Liquids 2017 238 347 358 https doi org 10 1016 j molliq 2017 05 013 Safarov J Sperlich Ch Namazova A Hamidova R Shahverdiyev A Hassel E CO2 solubility in 1 octyl 3 methylimidazolium tetrafluoroborate Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2017 37 2 74 84 http physics gov az Transactions 2017 journal2017 2 pdf Namazova A Suleymanli Kh Aliyev A Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Experimentally investigation of viscosity of the ionic liquids 1 butyl 3 methylimida zolium tetrafluoroborate and 1 butyl 3 methylimidazolium hexafluorophosphate Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2016 4 46 53 http www aztu edu az azp elmi tedqiqat scientific research az about arxiv jsp Arxivlesdirilib 2018 03 05 at the Wayback Machine Safarov J Namazova A Shahverdiyev A Hassel E Experimental investigation of thermophysical properties of 1 octyl 3 methylimidazolium tetrafluoroborate at ambient pressure Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining 2016 17 3 226 243 http ppor az jpdf J T Safarov 20A Namazova 3 2016 PDF olu kecid Huseynova G Hamidova R Safarov J Bashirov M Hassel E Investigation of the density and speed of sound of ionic liquid 1 Ethyl 3 Methylimidazolium Methanesulfonate Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2016 5 128 135 http www physics gov az Transactions 2016 journal2016 5 pdf Talibov M Safarov J Vapor pressure of ethanol and 1 propanol binary mixtures Hungarian Journal of Industry and Chemistry 2016 44 33 38 http mk uni pannon hu hjic index php hjic article view 685 632 olu kecid Talibov M Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Vapor pressure of 1 propanol in a wide range of temperature Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathe ma tical and Technical Sciences 2016 2 81 89 http www physics gov az Transactions 2016 journal2016 2 pdf Safarov J Kul I Talibov M A Shahverdiyev A Hassel E Vapor pressures and activity coefficients of methanol in binary mixtures with 1 Hexyl 3 methylimidazolium bis trifluoro methyl sulfonyl imide Journal of Chemical and Engineering Data 2015 60 6 1648 1663 http pubs acs org doi abs 10 1021 je501033z Ahmadov A Safarov J Bashirov M Thermophysical properties of Daridag thermal water Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2015 2 34 40 Safarov J Ahmadov B Mirzayev S Shahverdiyev A Hassel E Thermophysical properties of 1 butanol over a wide range of temperatures and pressures up to 200 MPa Journal of Molecular Liquids 2015 209 465 479 http dx doi org 10 1016 j molliq 2015 06 017 Talibov M Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Vapor pressure of ethanol in a wide range of temperature Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2015 2 61 71 http physics gov az Transactions 2015 journal2015 2 pdf Ahmadov B Safarov J T Investigation of heat capacity of 1 Butanol Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2015 2 104 110 http physics gov az Transactions 2015 journal2015 2 pdf Ahmadov A Safarov J Bashirov M Investigation of heat capacity of thermal waters of Azer baijan Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2015 2 125 130 http physics gov az Transactions 2015 journal2015 2 pdf Talibov M A Sirota E N Safarov J Cherunova I V Density and speed of sound geothermal and mineral waters of Stavropol Region of Russian Federation Monitoring Science and Technology Maxachkala Russian Federation 2015 1 89 95 http elibrary ru item asp id 23329512 http csmos ru index php page mnt issue 2015 1 13 Hamidova R Kul I Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Thermophysical properties of 1 butyl 3 methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide at high temperatures and pressures Brazilian Journal of Chemical Engineering 2015 32 1 303 316 http www scielo br scielo php script sci abstract amp pid S0104 66322015000100303 amp lng en amp nrm iso amp tlng en Ahmadov B Safarov J Mirzayev S Shahverdiyev A Hassel E Investigation of the speed of sound of 1 butanol at atmospheric pressure Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2015 1 124 130 http aztu edu az azp elmi tedqiqat scientific research az files 21 Sahverdiyev pdf olu kecid Safarov J Ahmadov B Mirzayev S Shahverdiyev A Hassel E Vapor Pressures of 1 Butanol over wide Range of Temperatures Chemistry Bulgarian Journal of Science Education 2015 24 226 246 http khimiya org show issue php y 2015 amp vol 24 amp issue 2 amp i id 54 226 Mammadova E Safarov J Klinov A Shahverdiyev A Hassel E Thermophysical properties of geothermal waters of the Masalli region of Azerbaijan at high pressures and temperatures Herald of Kazan State Technological University 2015 4 109 114 http elibrary ru item asp id 23166808 Safarov J Ahmadov B Mirzayev S Shahverdiyev A Klinov A Hassel E Density of 1 Butanol at temperatures T 253 15 to 468 67 K Herald of Kazan State Technological University 2015 3 168 173 http elibrary ru item asp id 23021856 Ahmadov A Safarov J Klinov A Bashirov M Hassel E Experimental investigations of density of geothermal waters of the Gakh region of Azerbaijan in a wide range of pressures and temperatures Herald of Kazan State Technological University 2015 3 210 215 http elibrary ru item asp id 23021869 Ahmadov A Safarov J Bashirov M Hassel E Vapor pressure of thermal waters of Gakh and Gabala districts of the Azer baijan Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2014 34 109 113 http www physics gov az Transactions 2014 journal2014 5 pdf 32 Shahverdiyev A Safarov J Mammadova E Classification of mineral and geothermal waters of Agjabedi region Power Engineering Problems 2014 2 58 63 33 Ahmadov A Safarov J Bashirov M Hassel E Investigation of den sity and speed of sound of thermal waters of the Gakh and Gabala districts of the Azer baijan Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2014 1 110 117 Safarov J Geppert Rybczynska M Kul I Hassel E Thermophysical Properties of 1 butyl 3 methylimidazolium acetate in a wide range of temperatures and pressures Fluid Phase Equilibria 2014 383 144 155 http www sciencedirect com science article pii S0378381214005615 Talibov M A Safarov J Cherunova I V Sirota E N Kolesnik S A Experimental Investigations for the developing of database of mineral waters Engineering Journal of Don 2014 3 2536 http www ivdon ru uploads article pdf IVD 76 Talibov pdf 2536 pdf Ahmadov A Bashirov M Safarov J Hassel E Investigation of the viscosity of thermal waters of the Gakh and Gabala regions of Azerbaijan Journal of Qafqaz University 2014 2 47 53 http journal qu edu az content php page article amp j id 1086 amp s id 101 amp a id 1185 Arxivlesdirilib 2016 03 05 at the Wayback Machine Safarov J Hamidova R Stephan M Schmotz N Kul I Shahverdiyev A Hassel E Carbon dioxide solubility in 1 hexyl 3 methylimidazolium bis trifluormethylsulfonyl imide at wide range of temperatures and pressures Journal of Physical Chemistry B 2014 118 24 6829 6838 http pubs acs org doi abs 10 1021 jp5012044 Talibov M A Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Vapor pressure of geothermal and mineral waters of Yardimli district of Azerbaijan Herald of Kazan State Technological University 2014 17 2 114 118 http elibrary ru item asp id 21239786 amp Carvalho P J Regueira T Fernandez J Lugo L Safarov J Hassel E Coutinho J A P High Pressure Density and Solubility for the CO2 1 ethyl 3 methylimidazolium Ethylsulfate System The Journal of Supercritical Fluids 2014 88 46 55 http dx doi org 10 1016 j supflu 2014 01 011 Safarov J Hamidova R Stephan M Schmotz N Kul I Shahverdiyev A Hassel E Carbon dioxide solubility in 1 butyl 3 methyl imidazolium bis trifluormethylsulfonyl imide at wide range of temperatures and pressures The Journal of Chemical Ther modynamics 2013 67 181 189 http dx doi org 10 1016 j jct 2013 08 008 Safarov J Hamidova R Zepik S Schmidt H Kul I Shahverdiyev A Hassel E Thermophysical Properties of 1 hexyl 3 methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide at high temperatures and pressures Journal of Molecular Liquids 2013 187 137 156 http dx doi org 10 1016 j molliq 2013 05 032 Safarov J Berndt S Millero F J Feistel R Heintz A Hassel E p r T properties of Seawater at Brackish Salinities Extensions to High Temperatures and Pressures Deep Sea Research Part I Oceanographic Research Papers 2013 78 95 101 http dx doi org 10 1016 j dsr 2013 04 004 Geppert Rybczynska M Lehmann J K Safarov J Heintz A Thermodynamic surface properties of BMIm NTf2 or EMIm NTf2 binary mixtures with tetrahydrofuran acetonitrile or dimethylsulfoxide The Journal of Chemical Ther modynamics 2013 62 104 110 http dx doi org 10 1016 j jct 2013 02 021 Safarov J Berndt S Millero F J Feistel R Heintz A Hassel E p r T properties of Seawater Extensions to High Salinities Deep Sea Research Part I Oceanographic Research Papers 2012 65 146 156 http dx doi org 10 1016 j dsr 2012 03 010 45 Engelmann M Schmidt H Safarov J Nocke J Hassel E Thermophysical Properties of 1 butyl 3 methylimidazolium dicyanamide Acta Chimica Slovaca 2012 5 86 94 http www degruyter com downloadpdf j acs 2012 5 issue 1 v10188 012 0014 2 v10188 012 0014 2 xml Safarov J Kul I El Awady W A Shahverdiyev A Hassel E Thermophysical Properties of 1 Butyl 4 methylpyridinium tetrafluoroborate The Journal of Chemical Ther modynamics 2012 51 82 87 http dx doi org 10 1016 j jct 2012 02 018 Safarov J Geppert Rybczynska M Hassel E Heintz A Vapor Pressures and Activity Coefficients of Binary Mixtures of 1 ethyl 3 methylimidazolium bis trifluoromethyl sulfonyl imide with Acetonitrile and Tetrahydrofuran The Journal of Chemical Ther modynamics 2012 47 56 61 http dx doi org 10 1016 j jct 2011 09 022 Schmidt H Stephan M Safarov J Kul I Nocke J Abdulagatov I M Hassel E Experimental study of the density and viscosity of 1 ethyl 3 methylimidazolium ethylsulfate The Journal of Chemical Thermodynamics 2012 47 68 75 http dx doi org 10 1016 j jct 2011 09 027 49 Safarov J Kul I El Awady W A Shahverdiyev A Hassel E Thermodynamic Properties of 1 Butyl 3 methylpyridinium tetrafluoroborate The Journal of Chemical Thermodynamics 2011 43 1315 1322 http dx doi org 10 1016 j jct 2011 03 019 Safarov J El Awady W A Shahverdiyev A Hassel E Thermodynamic Properties of 1 ethyl 3 methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide Journal of Chemical and Engineering Data 2011 56 106 112 http pubs acs org doi abs 10 1021 je100945u Bashirov M Nabiyev N Safarov J Shahverdiyev A Vapor pressure of the geothermal waters of Khachmaz region of Azerbaijan Journal of Qafgaz University 2010 29 1 82 85 http journal qu edu az article pdf 1003 45 pdf Arxivlesdirilib 2016 03 05 at the Wayback Machine Safarov J Israfilov H Shahverdiyev A Hassel E The p r T Properties and Apparent Molar Volumes Vf of LiBr C2H5OH Journal of Chemical and Engineering Data 2010 55 3793 3802 http pubs acs org doi abs 10 1021 je1003065 Nabiyev N Bashirov M Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Investigation of Thermodynamic Properties of the Geothermal Resources of Azerbaijan II Palchig Oba and Mukhtadir Resources Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2010 30 2 167 172 Safarov J Hassel E Thermodynamic Properties of 1 Hexyl 3 Methylimidazolium Tetrafluoroborate Journal of Molecular Liquids 2010 153 2 3 153 158 http dx doi org 10 1016 j molliq 2010 02 005 Safarov J Millero F J Feistel R Heintz A Hassel E Thermodynamic properties of standard seawater extensions to high temperatures and pressures Ocean Science 2009 5 235 246 http www ocean sci net 5 235 2009 os 5 235 2009 pdf Guliyev T Safarov J Shahverdiyev A Hassel E p r T Properties and Apparent Molar Volumes Vf of ZnBr2 C2H5OH The Journal of Chemical Ther modynamics 2009 41 1162 1169 http dx doi org 10 1016 j jct 2009 05 004 Nabiyev N Bashirov M Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Thermodynamic Properties of the Geothermal Resources Khachmaz and Sabir oba of Azerbaijan Journal of Chemical and Engineering Data 2009 54 1799 1806 http dx doi org 10 1021 je800840m Guliyev T Jannataliyev R Safarov J Shahverdiyev A Hassel E The p r T Properties and Apparent Molar Volumes Vf of ZnCl2 C2H5OH Journal of Molecular Li quids 2009 146 116 121 http dx doi org 10 1016 j molliq 2009 02 011 Israfilov H Jannataliyev R Safarov J Shahverdiyev A Hassel E The p r T Properties and Apparent Molar Volumes Vf of LiNO3 C2H5OH Acta Chimica Slovenica 2009 56 95 108 http acta chem soc si 56 56 1 95 pdf Abdulagatov I M Safarov J Guliyev T Shahverdiyev A Hassel E High Temperature and High Pressure Volumetric Density and Apparent Molar Volumes Properties of CaCl2 C2H5OH Solutions Journal of Chemical and Engineering Data 2009 54 248 255 http pubs acs org doi abs 10 1021 je800234h Abdulagatov I M Safarov J T Guliyev T Shahverdiyev A N Hassel E High temperature and high pressure volumetric density excess partial and apparent molar volumes properties of methanol BMIM OcSO4 mixtures Physics and Chemistry of Liquids 2009 47 1 9 34 http dx doi org 10 1080 00319100802372106 Aliyev F Sh Safarov J T Talibov M A Shahverdiyev A N Temperature and pressure dependence of density of the methanol and 1 propanol solutions Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008 7 3 55 61 Millero F J Mirzaliyev A Safarov J Huang F Chanson M Shahverdiyev A Hassel E The Equation of State for Caspian Sea Waters Aquatic Geochemistry 2008 14 289 299 http dx doi org 10 1007 s10498 008 9037 0 Abdulagatov I M Aliyev F Sh Safarov J Talibov M A Shahverdiyev A N Hassel E High Pressure Densities and Derived Volumetric Properties Excess and Partial Molar Volumes Vapor Pressures of Binary Methanol Ethanol Mixtures Thermochimica Acta 2008 476 51 62 http dx doi org 10 1016 j tca 2008 07 011 Abdulagatov I M Tekin A Safarov J Shahverdiyev A Hassel E High pres sure densities and derived volumetric properties excess apparent and partial molar vo lumes of binary mixtures of methanol 1 BMIM BF4 2 The Journal of Chemical Ther modynamics 2008 40 1386 1401 http dx doi org 10 1016 j jct 2008 05 005 Nabiyev N D Bashirov M M Safarov J T Shahverdiyev A N Analysis of chemical structure of the geothermal waters of the Khachmaz region of Azerbaijan Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008 7 2 10 13 67 Abdulagatov I M Aliyev F Safarov J Talibov M Shahverdiyev A Hassel E p r T Properties of 1 Propanol Fluid Phase Equilibria 2008 268 21 33 http dx doi org 10 1016 j fluid 2008 03 009 Abdulagatov I M Tekin A Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Densities Ex cess Apparent and Partial Molar Volumes of Binary Mixtures of Ethanol BMIM BF4 as a Function of Temperature Pressure and Concentration International Journal of Thermophysics 2008 29 505 533 http dx doi org 10 1007 s10765 008 0410 4 Guliyev T Israfilov H Safarov J Talibov M Shahverdiyev A Hassel E Definition of the Debye Huckel limiting slope for ethanol in the wide range of state parameters Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008 1 7 43 46 Aliyev F Sh Safarov J T Talibov M A Shahverdiyev A N p r T Properties of ethanol and 1 propanol solutions Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008 7 1 35 39 Abdulagatov I M Tekin A Safarov J Shahverdiyev A Hassel E High Pres sure Densities and Derived Volumetric Properties Excess Apparent and Partial Molar Vo lumes of Binary Mixtures of Methanol BMIM PF6 Journal of Solution Chemistry 2008 37 6 801 833 http dx doi org 10 1007 s10953 008 9278 y Israfilov H Safarov J Shahverdiyev A Hassel E Investigations of the p r T Properties and Apparent Molar Volumes Vf of the LiCl C2H5OH solutions Journal of Chemical and Engineering Data 2008 53 388 397 http dx doi org 10 1021 je700438d Jannataliyev R M Safarov J T Shahverdiyev A N Hassel E P Definition of apparent molar volume at infinite dilution of methanol solutions of electrolytes Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2007 6 3 6 10 Tekin A Safarov J Shahverdiyev A Hassel E P p r T properties of 1 Bu tyl 3 methyl imi da zolium tetrafluoroborate and 1 Butyl 3 methylimidazolium hexafluo ro pho s phate at T 298 15 to 398 15 K and pressures up to p 40 MPa Journal of Molecular Li quids 2007 136 177 182 http dx doi org 10 1016 j molliq 2007 03 012 Tekin A Safarov J Shahverdiyev A Vapor pressure of working agents of alternative energy resources Power Engineering Problems 2007 1 78 84 Ihmels E C Safarov J T p r T properties and apparent molar volumes of LiI CH3OH at high temperatures and pressures Journal of Molecular Liquids 2007 133 146 151 http dx doi org 10 1016 j molliq 2006 08 062 Tekin A Safarov J Shahverdiyev A Vapor pressure of methanol solutions of 1 Butyl 3 methylimida zolium hexafluorophosphate Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2007 6 1 42 48 Ihmels E C Safarov J T p r T Properties and Apparent Molar Volumes Vf of LiNO3 in Methanol The Journal of Chemical Thermodynamics 2006 38 1443 1449 http dx doi org 10 1016 j jct 2006 01 008 79 Safarov J T Jannataliyev R M Shahverdiyev A N Hassel E P Thermal properties and apparent molar volumes Vf of ZnCl2 aq in high temperatures and pressures Journal of Molecular Liquids 2006 128 1 3 127 133 http dx doi org 10 1016 j molliq 2005 12 008 Jannataliyev R M Safarov J T Shahverdiyev A N Hassel E P Thermal pro per ties of ZnCl2 CH3OH Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2006 5 1 7 13 Safarov J T Vapor Pressure of the Lithium Bromide Lithium Chloride Me tha nol System Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical mathematical and Technical Sciences 2006 26 2 126 130 http www science az physics Transactions 2006 v2article art24 pdf olu kecid Ihmels E C Safarov J T p r T Properties and Apparent Molar Volumes Vf of the ZnCl2 in CH3OH Journal of Chemical and Engineering Data 2006 51 1015 1019 http dx doi org 10 1021 je050509f Safarov J T Vapor pressures of lithium bromide or lithium chloride and ethanol solutions Fluid Phase Equilibria 2006 243 38 44 http dx doi org 10 1016 j fluid 2006 02 012 Verevkin S Safarov J Bich E Hassel E Heintz A Study of Vapor Pressure of Lithium Nitrate Solutions in Ethanol The Journal of Chemical Thermodynamics 2006 38 611 616 http dx doi org 10 1016 j jct 2005 07 015 Heintz A Vasiltsova T V Safarov J Bich E Verevkin S P Thermodynamic Properties of Mixtures Containing Ionic Liquids 9 Activity Coefficients at Infinite Dilution of Hydrocarbons Alcohols Esters and Aldehydes in tri Methyl Butyl Ammonium Bis trifluoromethylsulfonyl Imide Using Gas Liquid Chromatography and Static Method Journal of Chemical and Engineering Data 2006 51 648 655 http dx doi org 10 1021 je050440b Safarov J T Verevkin S P Bich E Heintz A Vapor Pressures and Activity Coefficients of n Alcohols and Benzene in Binary Mixtures with 1 Methyl 3 Butyl Imidazolium Octylsulfate and 1 Methyl 3 Octyl Imidazolium Tetrafluoroborate Journal of Chemical and Engineering Data 2006 51 518 525 http dx doi org 10 1021 je050394f Safarov J T Vapor pressure measurements of binary solutions of CaCl2 with me thanol and ethanol at T 298 15 to 323 15 K using a static method Journal of Chemical and Engineering Data 2006 51 360 365 http dx doi org 10 1021 je0502086 Safarov J T Investigation of the Vapor Pressure p of Zinc Bromide or Zinc Chloride Solutions with Methanol by Static Method The Journal of Chemical Thermodyna mics 2006 38 304 311 http dx doi org 10 1016 j jct 2005 05 017 Ihmels E C Safarov J Hassel E Gmehling J p r T properties and apparent molar volumes Vf of CaCl2 in methanol at T 298 15 to 398 15 K and pressures up to p 40 MPa The Journal of Chemical Thermodynamics 2006 38 224 229 http dx doi org 10 1016 j jct 2005 05 003 Safarov J T Jannataliyev R M Shahverdiyev A N Hassel E P Investigation of the thermal properties and apparent molar volumes Vf of ZnBr2 aq in the temperature range from 298 15 to 398 15 K and at pressures up to p 60 MPa using a piezometer of constant volume Journal of Molecular Liquids 2006 124 1 3 51 57 http dx doi org 10 1016 j molliq 2005 07 005 Safarov J T p r T and ps rs Ts properties and apparent molar volumes Vf of LiI aq at T 298 15 to 398 15 K and at pressures up to p 60 MPa Journal of Molecular Liquids 2006 123 2 3 139 145 http dx doi org 10 1016 j molliq 2005 06 006Hemcinin bax RedakteAlmaniya Almaniyada tehsil Almaniyada azerbaycanli telebeler ve elmi isciler birliyiIstinadlar Redakte Dr Ing Javid Safarov The International Association for the Properties of Water and SteamXarici kecidler RedakteAlmaniyada elmin inkisafina tohfe veren azerbaycanli alim olu kecid Rostock Universitetinin emekdasi Cavid Seferov NKPI de olub ve birge aparilacaq elmi isler baresinde muzakireler aparib olu kecid Almaniyada elmin inkisafina tohfe veren azerbaycanli alim Cavid SeferovMenbe https az wikipedia org w index php title Cavid Seferov amp oldid 6076285, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.