fbpx
Wikipedia

Balkan yarımadası


Balkanlar və ya Balkan yarımadası (sloven.Balkanski polotok, xorv.Balkanski poluotok, bosn.Balkansko poluostrvo, serb.Балканско полуострво, rum.Peninsula Balcanică, yun.Βαλκανική χερσόνησος, türk.Balkan Yarımadası, lat.Paeninsula Balcanica) — Avropanın cənub şərq hissəsi. Balkanlara Albaniya, Bolqarıstan, Bosniya və Herseqovina, Yunanıstan, Makedoniya Respublikası, Rumıniya, Serbiya, Sloveniya, Türkiyə, XorvatiyaMonteneqro daxildir. Ərazi adını Qərbdən şərqə doğru uzanan və Bolqarıstanı iki bölən dağ silsiləsindən alınmışdır. Əvvəllər o ancaq sıra dağlarının ad olaraq istifadə olunan balkan, daha sonra bütün bölgənin adı istifadə olunmağa başlamışdır. Balkan yarımadasının bir hissəsinin çox geridə qalmış olması səbəbindən Avropanın ən problemli ərazisi hesab edilir. Osmanlı imperiyasının ərazidəki hökmranlığın bitməsindən sonra Balkanların bölüşdürülməsinə aid olan problemlər indiyə kimi davam etmişdir. Bölgədə təxminən 49 milyon insan yaşayır.

Balkan yarımadası
41°50′ şm. e. 22°50′ ş. u.
Sahəsi505 000 km²
Ölkələr Yunanıstan Yunanıstan
Türkiyə Türkiyə
Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya
Albaniya Albaniya,Bolqarıstan Bolqarıstan
Kosovo Kosovo,Serbiya Serbiya

Mündəricat

Bölgənin adı olan "Balkan və ya Balkanlar" sözü türk dilindədir. Sözün kökündə olan Balkan sözünün "sıx meşəlik, bataqlıq və dağlıq ərazi" kimi mənası var. Balkan sözü dünyadakı digər dillərə də türk dilindən keçmişdir.

Balkanlar cənubi qərbdə Adriatik dəniziİon dənizi, cənubda Aralıq dənizi, cənub şərqdə Egey dənizi, Mərmərə dənizi və şərqdə isə Qara dəniz ilə əhatə olunmuş bir yarımadadır. O şimal sərhədlərini Dunay savad və qrupa üzv çayları təşkil edir. Balkan yarımadasının ümumi ərazisi 504 884 kvadrat kilometrdir.

Balkanların və ya coğrafi adla Balkan yarımadasının şərq, cənub və qərb sərhədləri haqqında mövcud fikir birliyinə baxmayaraq, şimal sərhədləri mübahisəlidir. Bəzi coğrafiyaçılar şimal sərhədini DunayDrava çayları kimi qəbul edir, bəziləri də sərhədi Karpat dağlarının şərqindən keçirir. Balkan yarımadasının sahilləri Aralıq dəniz sisteminə daxil olan altı dənizə açılır. Bu vəziyyət, Balkanların, Aralıq dənizi strategiyasındakı çox mühüm yerini vurğuladığı kimi, Balkan ölkələrinin çoxunun dəniz nəqliyyatı və dənizçilik sahələrində inkişaf etmələrinə də yol açır.

Balkanlarda coğrafi quruluşuna bağlı olaraq iqlimdə dəyişikliklər görülür. Adriatik və Egey dənizi sahillərində Aralıq dənizi iqlimi hakimdir. Qara dəniz sahillərində iqlim, rütubətli subtropik və mülayim okean növündədir. Daxili ərazilərdə isə rütubətli kontinental iqlim hakimdir. Yarımadanın şimalı ilə dağlıq sahələrdə qış soyuq və qarlı, yaylar isti və qurudur. Cənub ərazilərdə qışlarının iqlimi mülayimdir. Rütubətli kontinental iqlim Sloveniya, Şimali Xorvatiya, Bosniya və Herseqovina, Albaniyanın daxili, Şimali Monteneqro, Kosovo, Makedoniya, Bolqarıstan, Serbiya və Rumıniyada rast gəlinir. Geri qalan və geniş olmayan iqlim tipləri olan rütubətli subtropik iqlim və okean iqlimi, Bolqarıstanın Qara dəniz sahillərində və Türkiyədə görülür. Aralıq dənizi iqlimi, Sloveniya sahillərində, Cənubi Xorvatiya, Albaniya sahil hissəsində, Yunanıstanda, Cənubi Monteneqroda və Türkiyənin Egey Dənizi sahillərində görülər.

Dağlar və çaylar

Bölgə sahəsinin böyük qismi dağlarla örtülüdür. Bu dağlar əsasən şimaldan qərbə və ya cənubdan şərqə uzanır. Balkan ərazilərinin ən yüksək dağı 2925 metrə yüksələn və Bolqarıstanda yerləşən Rila dağıdır. Rila dağını 2917 metr ilə Yunanıstandakı Olimp dağı və 2914 metr ilə Bolqarıstanın Vihren dağı izləyir. Bu yüksək dağların yanaşı, ən böyük dağ silsilələri Dinar dağları, Albaniya dağları, Şar dağları, Balkan dağları, Rodop dağlarıdır. Bu dağ silsilələrindən başqa daha kiçik və yerli dağlar da vardır.

Regionun bir çox hissəsində müxtəlif böyüklükdə axar sular yer alır. Regiondakı çaylar içində bəziləri bir çox ölkə boyunca axır və böyük bir hövzə yaradırlar. Bəziləri isə daha regional və ya lokal çaylardır. Regiondakı əhəmiyyətli çaylardan biri olan Dunay çayı Balkanların şərq hissəsində yerləşən ölkələri Qara dənizə bağlayır. Dunay çayına şimaldan axan Tisa çayı və şərqdən axan Morava çayı digər əhəmiyyətli çaylardır. 550 km uzunluğa malik Morava Çayı, Balkan bölgəsindəki ən uzun çay adına sahibdir. Qərbdən cənuba axan və Adriatik dənizə tökülən Neretva çayı də regionun önəmli su qaynaqlarından biridir. Digər əhəmiyyətli çaylardan Bolqarıstanda olan Maritsa çayı, Albaniyada axan Drin çay və Makedoniyada anadan olan Vardar çayıdır.

Balkan yarımadası, 1891

Balkanların tarixi 44.000 il əvvəl ilk dəfə Yüksək Paleolitik dövrdə homo sapienslerin regionda ortaya çıxması ilə başlayır. Tarixdən qabaqkı dövrün sonu isə ilk dəfə yazılı mətnlərin Qədim Yunanıstanda ortaya çıxdığı E.Ə. 8-ci əsr olduğu qəbul edilir. Müxtəlif Yunan şəhər dövlətləri eradan əvvəlki əsrlərdə Balkanların Egey dənizi və Adriatik sahilləri ilə yaxın hökm sürmüşdür. E.Ə. 500-cü il sonrasında bu şəhər dövlətlərinə AfinaSparta liderlik edirdi. Ancaq bu dövrdə şəhərlər şərqdən fəth və işğal məqsədilə gələn güclü Fars İmperiyasının təzyiqi ilə qarşılaşmışlar. Bu mübarizə şəhər dövlətlərinin mədəni olaraq zirvəyə çatacaqları, fəlsəfi inkişaf yaradan iki əsrin yaranmasına yol açmışdır. Bu mədəni inkişaf, Avropanın iki min illik inkişafına yol açmışdır. Şəhər dövlətlərindəki bu intibah dövrünü, Yunan şəhər dövlətlərinin başqa qüvvələr tərəfindən ələ keçirildiyi fasiləsiz müharibələr izlədi. Balkanlar, eramızdan əvvəl III–II. əsrlərdə Romalıların suverenliyinə keçmişdir. Bununla yanaşı bölgə inzibati, mədəni və hərbi aspektlərdən Roma quruluşuna uyğun yaşamağa başlanmışdır. Roma hakimiyyətinin son illərində Romalılar, Qotlar, Hunlar, regionda öz güc sahələri yaratmaq işinə girişib və öz ərazilərini qurmuşlar.

Balkan yarımadası, 2011

Balkanlar bir çox millət və dinə aid insanların yaşadığı bir coğrafi bölgədir. Ərazisinin hamısı Balkanların sərhədləri içində olan Albaniya, Bosniya və Herseqovina, Bolqarıstan, Monteneqro, Kosovo, Makedoniya və Yunanıstan ölkələrində ümumi əhali 30.508.246 nəfərdir. Bu saya, torpaqlarının bir qismi Balkanlarda yer alan və Balkan ölkəsi sayılan Serbiya, Xorvatiya, Sloveniya, Rumıniya, Türkiyə və yenə Balkanlarda bir parça torpağı olan, ancaq tarixi, mədəni, siyasi səbəblərlə Balkan ölkəsi sayılmayan İtaliyanın bəzi hissələrindəki əhali əlavə olunduqda, Balkanlarda yaşayan insanların ümumi əhali sayı 49.147.477 olur.

Balkan torpaqlarında yaşayan millətlərin yayılma ilə dövlət sərhədləri uyğun deyil. Bu səbəbdən bir dil, vahid bir dövlət sərhədi içində danışılmır; Qonşu bir neçə dövlət içində eyni dilə rast gəlinir. Bu üzdən Balkanlarda yaşayan millətlərin ümumi saylarının müəyyən edilməsi asan deyil. Balkanlarda danışılan dillər danışanlarının sayı orta hesabla alınaraq bu cür ümumiləşdirilir: Yunan, Alban, Türk, Serb, Monteneqr, Boşnak, Xorvat, Sloven, Makedon, Bolqar, Rumın, İtalyan, Roman, Qaqauz türkcəsi.

Bölgənin əsas dinləri Xristianlıq (PravoslavKatolik) və İslam dinidir. Ən böyük din qrupunu Pravoslavlar təşkil edir. Yunanlar, serblər, bolqarlar, rumınlar, makedonlar və monteneqrolular Pravoslav kilsəsinə bağlıdırlar. Albanlar içində kiçik bir təbəqə də Pravoslav etiqadı içindədir. Balkanlarda ikinci böyük din qrupunu müsəlmanlar təşkil edir. Türklər, albanlar (böyük qismi), boşnaklar regionda Müsəlman inancına sahib qruplardır. Üçüncü din qrupunu Katoliklər təşkil edir. Bu inanc qrupuna macarlar, slovenlər, xorvatlar daxildir. Albanlar arasında da katoliklər var. Adı çəkilən böyük və geniş yayılmış dinlərdən başqa, İudaizm (Yəhudilik), bölgədə bəzi kiçik təbəqə və ya yaşayış yerlərində tabeçilərə malikdir.

Ölkə Balkanlardakı
Ərazisi və nisbəti
Ərazisi (km²) Balkanlardakı əhali Ölkə əhalisi Paytaxt
Albaniya 28.748 28.748 2.831.741 2.831.741 Tirana
Bosniya və Herseqovina 51.197 51.197 4.613.414 4.613.414 Sarayevo
Bolqarıstan 110.879 110.879 7.351.234 7.351.234 Sofiya
Xorvatiya 31.009 (% 54,8) 56.594 1.725.656 4.290.612 Zaqreb
Monteneqro 13.812 13.812 620.145 620.145 Podqoritsa
Kosovo 10.887 10.887 1.733.872 1.733.872 Priştina
Şimali Makedoniya 25.713 25.713 2.052.722 2.052.722 Skopye
Rumıniya 15.570 (% 6,5) 238.391 971.643 21.498.616 Buxarest
Serbiya 55.965 (% 72,2) 77.474 5.207.777 7.120.666 Belqrad
Sloveniya 5.421 (% 26,7) 20.273 299.644 2.056.262 Lyublyana
Türkiyə 23.726 (% 3) 783.562 10.434.511 74.724.269 Ankara
Yunanıstan 131.957 131.957 11.305.118 11.305.118 Afina
Cəmi 504.884 49.147.477

İtaliya ərazisinin 0,1% (295,1 km²) ərazisi Balkan coğrafiyasında yerləşir, lakin İtaliya Balkan ölkəsi deyil.

 1. TimeMaps(ing.)
 2. (ing.) ISBN13: 9780199213917 ISBN10: 0199213917
 3. İslam Ansiklopedisi (Türkiye Diyanet Vakfı), Cilt 5, s. 27.
 4. The World Factbook(ing.)
 5. 2015-09-24 at the Wayback Machine Albaniya Statistika İnstitutu(alb.)(ing.)
 6. The World Factbook(ing.)
 7. The World Factbook(ing.)
 8. Bolqarıstan Milli Statistika İnstitutu(bol.)
 9. Xorvatiya Dövlət Statistika İnstitutu(xorv.)
 10. The World Factbook(ing.)
 11. [ölü keçid] Monteneqro Statistika İnstitutu (Zavod Za Statistiku Crne Gore) 2008
 12. The World Factbook(ing.)
 13. 2011-08-12 at the Wayback Machine Kosova İstatistik Kurumu Not: 2011 əhali sayında Kosovonun şimal sektorundakı Zubin Potok, Leposaviç, ZveçanMitroviça bələdiyyələri sayıma qatılmayıb. Əhali sayında bu bələdiyyələr yoxdur.
 14. 2002 məlumatı (2,022,547)(maked.)
 15. Makedoniya Dövlət Statistika İnstitutu(maked.)
 16. The World Factbook(ing.)
 17. 2009-07-26 at WebCite 1 dekabr 2009(rum.)
 18. The World Factbook(ing.)
 19. Serbiya Respublikasının Statistika Ofisi(serb.)
 20. Europa(ing.)
 21. Sloveniya Respublikası Statistika Ofisi(ing.)
 22. Türkiyə
 23. 2012-08-04 at the Wayback Machine Türkiyə Statistika Qurumu
 24. Interkriti(ing.)
 25. Eurostat(ing.)
 26. , Map Universal

Balkan yarımadası
balkan, yarımadası, balkanlar, sloven, balkanski, polotok, xorv, balkanski, poluotok, bosn, balkansko, poluostrvo, serb, Балканско, полуострво, peninsula, balcanică, Βαλκανική, χερσόνησος, türk, balkan, yarımadası, paeninsula, balcanica, avropanın, cənub, şərq. Balkan yarimadasi Dil Izle Redakte Balkanlar ve ya Balkan yarimadasi sloven Balkanski polotok xorv Balkanski poluotok bosn Balkansko poluostrvo serb Balkansko poluostrvo rum Peninsula Balcanică yun Balkanikh xersonhsos turk Balkan Yarimadasi lat Paeninsula Balcanica Avropanin cenub serq hissesi Balkanlara Albaniya Bolqaristan Bosniya ve Herseqovina Yunanistan Makedoniya Respublikasi Ruminiya Serbiya Sloveniya Turkiye Xorvatiya ve Monteneqro daxildir Erazi adini Qerbden serqe dogru uzanan ve Bolqaristani iki bolen dag silsilesinden alinmisdir Evveller o ancaq sira daglarinin ad olaraq istifade olunan balkan daha sonra butun bolgenin adi istifade olunmaga baslamisdir Balkan yarimadasinin bir hissesinin cox geride qalmis olmasi sebebinden Avropanin en problemli erazisi hesab edilir Osmanli imperiyasinin erazideki hokmranligin bitmesinden sonra Balkanlarin bolusdurulmesine aid olan problemler indiye kimi davam etmisdir Bolgede texminen 49 milyon insan yasayir Balkan yarimadasi41 50 sm e 22 50 s u Sahesi505 000 km Olkeler Yunanistan Yunanistan Turkiye Turkiye Simali Makedoniya Simali Makedoniya Albaniya Albaniya Bolqaristan Bolqaristan Kosovo Kosovo Serbiya Serbiya Mundericat 1 Etimologiyasi 2 Cografiyasi 2 1 Daglar ve caylar 3 Tarix 4 Ehali 5 Yerlesen olkeler 6 IstinadlarEtimologiyasi RedakteBolgenin adi olan Balkan ve ya Balkanlar sozu turk dilindedir Sozun kokunde olan Balkan sozunun six meselik bataqliq ve dagliq erazi kimi menasi var Balkan sozu dunyadaki diger dillere de turk dilinden kecmisdir Cografiyasi RedakteBalkanlar cenubi qerbde Adriatik denizi ve Ion denizi cenubda Araliq denizi cenub serqde Egey denizi Mermere denizi ve serqde ise Qara deniz ile ehate olunmus bir yarimadadir O simal serhedlerini Dunay savad ve qrupa uzv caylari teskil edir Balkan yarimadasinin umumi erazisi 504 884 kvadrat kilometrdir Balkanlarin ve ya cografi adla Balkan yarimadasinin serq cenub ve qerb serhedleri haqqinda movcud fikir birliyine baxmayaraq simal serhedleri mubahiselidir Bezi cografiyacilar simal serhedini Dunay ve Drava caylari kimi qebul edir bezileri de serhedi Karpat daglarinin serqinden kecirir Balkan yarimadasinin sahilleri Araliq deniz sistemine daxil olan alti denize acilir Bu veziyyet Balkanlarin Araliq denizi strategiyasindaki cox muhum yerini vurguladigi kimi Balkan olkelerinin coxunun deniz neqliyyati ve denizcilik sahelerinde inkisaf etmelerine de yol acir Balkanlarda cografi qurulusuna bagli olaraq iqlimde deyisiklikler gorulur Adriatik ve Egey denizi sahillerinde Araliq denizi iqlimi hakimdir Qara deniz sahillerinde iqlim rutubetli subtropik ve mulayim okean novundedir Daxili erazilerde ise rutubetli kontinental iqlim hakimdir Yarimadanin simali ile dagliq sahelerde qis soyuq ve qarli yaylar isti ve qurudur Cenub erazilerde qislarinin iqlimi mulayimdir Rutubetli kontinental iqlim Sloveniya Simali Xorvatiya Bosniya ve Herseqovina Albaniyanin daxili Simali Monteneqro Kosovo Makedoniya Bolqaristan Serbiya ve Ruminiyada rast gelinir Geri qalan ve genis olmayan iqlim tipleri olan rutubetli subtropik iqlim ve okean iqlimi Bolqaristanin Qara deniz sahillerinde ve Turkiyede gorulur Araliq denizi iqlimi Sloveniya sahillerinde Cenubi Xorvatiya Albaniya sahil hissesinde Yunanistanda Cenubi Monteneqroda ve Turkiyenin Egey Denizi sahillerinde goruler Daglar ve caylar Redakte Bolge sahesinin boyuk qismi daglarla ortuludur Bu daglar esasen simaldan qerbe ve ya cenubdan serqe uzanir Balkan erazilerinin en yuksek dagi 2925 metre yukselen ve Bolqaristanda yerlesen Rila dagidir Rila dagini 2917 metr ile Yunanistandaki Olimp dagi ve 2914 metr ile Bolqaristanin Vihren dagi izleyir Bu yuksek daglarin yanasi en boyuk dag silsileleri Dinar daglari Albaniya daglari Sar daglari Balkan daglari Rodop daglaridir Bu dag silsilelerinden basqa daha kicik ve yerli daglar da vardir Regionun bir cox hissesinde muxtelif boyuklukde axar sular yer alir Regiondaki caylar icinde bezileri bir cox olke boyunca axir ve boyuk bir hovze yaradirlar Bezileri ise daha regional ve ya lokal caylardir Regiondaki ehemiyyetli caylardan biri olan Dunay cayi Balkanlarin serq hissesinde yerlesen olkeleri Qara denize baglayir Dunay cayina simaldan axan Tisa cayi ve serqden axan Morava cayi diger ehemiyyetli caylardir 550 km uzunluga malik Morava Cayi Balkan bolgesindeki en uzun cay adina sahibdir Qerbden cenuba axan ve Adriatik denize tokulen Neretva cayi de regionun onemli su qaynaqlarindan biridir Diger ehemiyyetli caylardan Bolqaristanda olan Maritsa cayi Albaniyada axan Drin cay ve Makedoniyada anadan olan Vardar cayidir Balkan yarimadasi 1891Tarix RedakteBalkanlarin tarixi 44 000 il evvel ilk defe Yuksek Paleolitik dovrde homo sapienslerin regionda ortaya cixmasi ile baslayir Tarixden qabaqki dovrun sonu ise ilk defe yazili metnlerin Qedim Yunanistanda ortaya cixdigi E E 8 ci esr oldugu qebul edilir Muxtelif Yunan seher dovletleri eradan evvelki esrlerde Balkanlarin Egey denizi ve Adriatik sahilleri ile yaxin hokm surmusdur E E 500 cu il sonrasinda bu seher dovletlerine Afina ve Sparta liderlik edirdi Ancaq bu dovrde seherler serqden feth ve isgal meqsedile gelen guclu Fars Imperiyasinin tezyiqi ile qarsilasmislar Bu mubarize seher dovletlerinin medeni olaraq zirveye catacaqlari felsefi inkisaf yaradan iki esrin yaranmasina yol acmisdir Bu medeni inkisaf Avropanin iki min illik inkisafina yol acmisdir Seher dovletlerindeki bu intibah dovrunu Yunan seher dovletlerinin basqa quvveler terefinden ele kecirildiyi fasilesiz muharibeler izledi 1 Balkanlar eramizdan evvel III II esrlerde Romalilarin suverenliyine kecmisdir Bununla yanasi bolge inzibati medeni ve herbi aspektlerden Roma qurulusuna uygun yasamaga baslanmisdir Roma hakimiyyetinin son illerinde Romalilar Qotlar Hunlar regionda oz guc saheleri yaratmaq isine girisib ve oz erazilerini qurmuslar Balkan yarimadasi 2011Ehali RedakteBalkanlar bir cox millet ve dine aid insanlarin yasadigi bir cografi bolgedir Erazisinin hamisi Balkanlarin serhedleri icinde olan Albaniya Bosniya ve Herseqovina Bolqaristan Monteneqro Kosovo Makedoniya ve Yunanistan olkelerinde umumi ehali 30 508 246 neferdir Bu saya torpaqlarinin bir qismi Balkanlarda yer alan ve Balkan olkesi sayilan Serbiya Xorvatiya Sloveniya Ruminiya Turkiye ve yene Balkanlarda bir parca torpagi olan ancaq tarixi medeni siyasi sebeblerle Balkan olkesi sayilmayan Italiyanin bezi hisselerindeki ehali elave olunduqda Balkanlarda yasayan insanlarin umumi ehali sayi 49 147 477 olur Balkan torpaqlarinda yasayan milletlerin yayilma ile dovlet serhedleri uygun deyil Bu sebebden bir dil vahid bir dovlet serhedi icinde danisilmir Qonsu bir nece dovlet icinde eyni dile rast gelinir Bu uzden Balkanlarda yasayan milletlerin umumi saylarinin mueyyen edilmesi asan deyil Balkanlarda danisilan diller danisanlarinin sayi orta hesabla alinaraq bu cur umumilesdirilir Yunan Alban Turk Serb Monteneqr Bosnak Xorvat Sloven Makedon Bolqar Rumin Italyan Roman Qaqauz turkcesi Bolgenin esas dinleri Xristianliq Pravoslav ve Katolik ve Islam dinidir 2 En boyuk din qrupunu Pravoslavlar teskil edir Yunanlar serbler bolqarlar ruminlar makedonlar ve monteneqrolular Pravoslav kilsesine baglidirlar Albanlar icinde kicik bir tebeqe de Pravoslav etiqadi icindedir Balkanlarda ikinci boyuk din qrupunu muselmanlar teskil edir Turkler albanlar boyuk qismi bosnaklar regionda Muselman inancina sahib qruplardir Ucuncu din qrupunu Katolikler teskil edir Bu inanc qrupuna macarlar slovenler xorvatlar daxildir Albanlar arasinda da katolikler var 3 Adi cekilen boyuk ve genis yayilmis dinlerden basqa Iudaizm Yehudilik bolgede bezi kicik tebeqe ve ya yasayis yerlerinde tabecilere malikdir Yerlesen olkeler RedakteOlke Balkanlardaki Erazisi ve nisbeti Erazisi km Balkanlardaki ehali Olke ehalisi Paytaxt Albaniya 28 748 28 748 4 2 831 741 2 831 741 5 Tirana Bosniya ve Herseqovina 51 197 51 197 6 4 613 414 4 613 414 Sarayevo Bolqaristan 110 879 110 879 7 7 351 234 7 351 234 8 Sofiya Xorvatiya 31 009 54 8 56 594 9 1 725 656 4 290 612 9 Zaqreb Monteneqro 13 812 13 812 10 620 145 620 145 11 Podqoritsa Kosovo 10 887 10 887 12 1 733 872 1 733 872 13 Pristina Simali Makedoniya 25 713 25 713 14 2 052 722 2 052 722 15 Skopye Ruminiya 15 570 6 5 238 391 16 971 643 21 498 616 17 Buxarest Serbiya 55 965 72 2 77 474 18 5 207 777 7 120 666 19 Belqrad Sloveniya 5 421 26 7 20 273 20 299 644 2 056 262 21 Lyublyana Turkiye 23 726 3 783 562 22 10 434 511 74 724 269 23 Ankara Yunanistan 131 957 131 957 24 11 305 118 11 305 118 25 AfinaCemi 504 884 49 147 477 Italiya erazisinin 0 1 295 1 km erazisi Balkan cografiyasinda yerlesir lakin Italiya Balkan olkesi deyil 26 Istinadlar Redakte Greece and the Balkans 200 BC TimeMaps ing Robin Okey Taming Balkan Nationalism The Habsburg Civilizing Mission in Bosnia 1878 1914 Oxford ing ISBN13 9780199213917 ISBN10 0199213917 Islam Ansiklopedisi Turkiye Diyanet Vakfi Cilt 5 s 27 Albaniya Gostericileri The World Factbook ing Censusi i Popullsise Dhe Banesave Ne Shqiperi Rezultatet Paraprake 2011 Arxivlesdirilib 2015 09 24 at the Wayback Machine Albaniya Statistika Institutu alb ing Bosniya Herseqovina Ehali ve Erazi The World Factbook ing Bolqaristan Erazisi The World Factbook ing Naselenie po oblasti km 01 03 2001 i km 01 02 2011 godina Bolqaristan Ehalisi 1 2 2011 Bolqaristan Milli Statistika Institutu bol 1 2 Popis stanovnistva kucanstava i stanova 2011 Xorvatiya Dovlet Statistika Institutu xorv Monteneqro erazisi The World Factbook ing Karadag Nufusu olu kecid Monteneqro Statistika Institutu Zavod Za Statistiku Crne Gore 2008 Kosovo Erazisi Melumati The World Factbook ing 2011 Genel Nufus Sayimi REKOS2011 Arxivlesdirilib 2011 08 12 at the Wayback Machine Kosova Istatistik Kurumu Not 2011 ehali sayinda Kosovonun simal sektorundaki Zubin Potok Leposavic Zvecan ve Mitrovica belediyyeleri sayima qatilmayib Ehali sayinda bu belediyyeler yoxdur Makedoniya Respublikasi Xarici Isler Nazirliyi 2002 melumati 2 022 547 maked Kluchni pokazateli Temel Gostergeler 31 12 2009 Makedoniya Dovlet Statistika Institutu maked Ruminiya Erazisi The World Factbook ing Ruminiya Respublikasi Ehali Melumatlari Arxivlesdirilib 2009 07 26 at WebCite 1 dekabr 2009 rum Serbiya The World Factbook ing Popis Stanovnishtva Domaћinstava i Stanova u Republici Srbiјi 2011 Prvi Rezultati s 15 Serbiya Respublikasinin Statistika Ofisi serb Sloveniyanin Erazisi Europa ing Population by groups and sex Slovenia 1 July 2012 Sloveniya Respublikasi Statistika Ofisi ing Turkiye Adrese Dayali Nufus Kayit Sistemi ADNKS Veri Tabani 2011 Arxivlesdirilib 2012 08 04 at the Wayback Machine Turkiye Statistika Qurumu Yunanistan Erazisi Melumati Interkriti ing Yunanistan Ehali Melumati 1 1 2010 Eurostat ing Balkan Countries What are the Balkan Countries Map UniversalMenbe https az wikipedia org w index php title Balkan yarimadasi amp oldid 6076211, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.