fbpx
Wikipedia

Babı

BabıAzərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd.

Babı
39°29′15″ şm. e. 47°22′54″ ş. u.
Ölkə Azərbaycan
Region Füzuli rayonu
Rayon Füzuli rayonu
Başçı Alı Alıyev
Tarixi və coğrafiyası
Saat qurşağı
Əhalisi
Əhalisi 1.258 nəfər (2009)
Rəqəmsal identifikatorlar
Telefon kodu +994
Poçt indeksi AZ1915
Nəqliyyat kodu 19
Babı
Babı
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar
Qarabağ 1856 Babı

Mündəricat

Babı kəndi. Şeyx Babı türbəsi.

XIII əsr mənbələrində Babı kəndinin adı çəkilir. Bu kəndin Beyləqan vilayətinə bağlı olduğu göstərilir. Babı kəndi Şeyx Babi Yəqubun olacağı idi. Şeyx Babi Yəqub bin İsmayıl Qur Xərdir. Şeyx Babi Yəqub XIII yüzildə yaşayıb. Hazırkı Babı kəndinin ərazisində yerləşən İmamzadə məqbərəsi yaxınlığında zaviyəsi varmış. Dövrünün böyük alimlərindən, təriqət mürşidlərindən sayılıb. Elxanlı sultanları ona hörmət edirmişlər. Onun müridlərini də əzizləyirmişlər. Tarixçi Fəzlullah Rəşidəddin yazır: "Əhmədin Şeyx Əbdürrəhmana böyük hörməti vardı və onu ata adlandırırdı. Aranda yaşayan Babi Yəqubun müridi Menqli işana isə qardaş deyirdi".

Qaynaqlardan bəlli olur ki, Şeyx Babi Yəqub Elxanlı dövlətinin ictimai-siyasi yaşamında önəmli rol oynayıb. Taxt-tacı qazanmaq istəyən xanzadələr öncə onunla siyasi birliyə nail olmalıymışlar. Hülaku xanın Kutiy xatundan olan yeddinci oğlu Təkudar (Sultan Əhməd xan) Şeyx Babi Yəqubun müridlərinə çox hörmət edirdi. Tarixçi Fəzlullah əsərində qeyd edir: "Arqun haçan ki, Bəstama çatdı, (övliyaların şahı) Əbu Yəzid Bəstaminin, Allah onun qəlbini işıqlandırsın, qəbrini ziyarət etdi. Burdan xeyir-dua və böyük Allahdan uğur və qələbə arzuladı. Əhməd isə Şeyx Babinin yanına qaçdı və onun ardıcıllarından (müridlərindən) kömək istədi".

Tarixçinin gətirdiyi mənzum parçadan aydın olur ki, Şeyx Babi Yəqub ibn İsmayıl Qur Xər artıq vəfat etmiş, müridləri onun işini davam etdirirmişlər. Şeyx Babi Yəqub Füzuli bölgəsinin Babı kəndində dəfn edilmişdir. Məqbərəsinin üstünə yazılmış kitabənin tərcüməsi budur: "Bu məqbərənin zahid, kamil Şeyx Babi Yəqub bin İsmail Qur Xər üçün tikilməsinə altı yüz yetmiş ikinci ildə əmr olunmuşdur. Yer üzündə nə varsa məhv olacaqdır". Hicri 672-ci il 1273/74-cü il miladi ilinə müvafiqdir.

Elxanlı əmirlərinin düşərgəsi çox zaman Babı kəndində olardı.

Tarixçi Fəzlullah Rəşidəddin yazır: "...Qoşunu hazırlayan çağda əmir Mulay Xorasandan gəlib xəbər gətirdi ki, Novruz Sukeyi və Barulayı öldürüb. Əmir Nurin isə Xorasanda İncəki və Doladayı tutub. İşlər arzulandığı kimi gedir və yağıların böyük hissəsi yenilib. Qalanları isə Arslan oğulu özlərinə başçı seçiblər və Biləsuvara gəliblər. Ordan da Saray Mənsuriyyəyə irəliləyib, Babı kəndində dayanıblar. Üsyançılar Babı kəndini özlərinə dayancaq etmişdilər. Qazan xan Əmir Çoban Sulduza, Sulamiş Oyrota, Qurimiş Handukur noyon oğluna, Toğrulçay-taytağa və Elbasmışa buyruq verir ki, savaş üçün hazırlaşsınlar. Tarixçi FəzlullaH Rəşidəddin yazır: "Beyləqan vilayətində qarşılaşdılar və amansız döyüşdülər. Arslan oğulun əmirləri bunlar idilər: Cəlairərdən Tülək Uçan silahçının əmisi oğlu, İnə bəy Eşək-tuğlunun oğlu, Qazan Taycı Bahadurun oğlu, İusa tarxan, Sərkis Narın Əhmədin oğlu". Babı savaşında öncə Arslan oğulun qoşunu qalib gəlsə də, sonra Qazan xanın ordusuna yardım gəldiyindən üsyançılar darmadağın olur. Arslan oğul yenilib əsir düşür və öldürülür.

Əmir Nurin Aranın hakimi təyin edilmişdi. 1302-ci ildə öldü. Yerinə Əmir Qutluqşah keçdi. Bu hakimlər Babı kəndinə qayğı göstərirdilər.

Tarixi qaynaqlarda qeyd edilir ki, 1405-ci ildə Teymurun ölüm xəbərini eşidən Şirvanşah I İbrahim Teymurlular dövlətinin asılılığından çıxdığını elan edərək ona xərac verməkdən imtina edir. Bu xəbəri eşidən Teymurun oğlu Ömər mirzə İbrahimi cəzalandırmaq üçün böyük oğlu ilə Şirvana doğru irəliləyir. Dəhşətli müharibənin Şirvan torpağında olmasını istəməyən I İbrahim Ömər mirzənin ordusunun yolda qarşılamaq fikrinə düşür və o da öz ordusu ilə Ömər mirzəyə doğru irəliləyir. Nəhayət, Ömər mirzə öz ordusu ilə Arazın cənub sahilində I İbrahim isə şimal sahilində Babi kəndində qarşı-qarşıya dayanırlar. Onlar arasında həlledici olmasa da bir neçə həmləedici döyüşlər oldu.

Hər iki sərkərdə öz dövrünün ən əzəmətli ordularına malik idi. Onların arasında baş verən ən kiçik döyüşün belə dəhşətli olmasını başa düşmək çətin deyil. Bütün bunları yəqin etmək üçün Babi kəndi ərazisində yerləşən yerli əhali arasında "Mağara təpəsi" kimi adlanan yerə baxmaq kifayətdir.

XV əsr qaynaqlarında bu kənd "Məvaziyi-Babı" kimi xatırlanır. Bu kəndin yanından keçid vardı.

Azərbaycan hakimləri, o cümlədən Qarabağın başçısı Əmir Yarəhməd Qaramanoğlu, Ərdəbil və Muğanın başçısı Əmir Bəstam Cəgirli, Şirvanın Şeyx İbrahim, Şəkinin başçısı Sidi Əhməd Orlat və tərəkəmə əmirləri Ömər mirzə Teymurluya qarşı birləşmişdilər. Barlas əmiri bu xəbəri eşidib Arazı adlamışdı. Tarixçi Hafiz Əbru yazır: "Əmirzadə Ömər bu mənadan çox qəzəbləndi və qoşunla o tərəfə getdi, sonra Araz çayından, Məvaziyi-Babı yanından keçdi. Xəbər gəldi ki, Əmir Şeyx İbrahim və Əmir Bəstam və Qaramanın oğulları və Sidi Əhməd Şəkki və tərəkəmələrin kələntərləri Bərdənin Çuq bazarların yanında əyləşiblər".

Babı kəndi 1593-cü ilə bağlı Osmanlı qaynağında Arazbar nahiyəsinin Zaviyəyi-Babı kimi qeyd olunub. Bəylərbəylik dönəmində Arazbar qəzasına, xanlıq dönəmində Xırdapara-Dizaq mahalına bağlı olub. Babı kəndi Məhəmmədhəsən ağa İbrahimxəlil xan oğlu Sarıcalı-Cavanşirin idi. Onun ölümündən sonra böyük oğlu Cəfərqulu xana qaldı. 1727-ci ilə bağlı Osmanlı qaynağında Babı kəndində iki qardaş yaşayırdı. Şeyx Həsən Şahqulu oğlu və qardaşı Zal. 1823-cü ilə bağlı rus qaynağında yazılır: Babı kəndi — 3 tüstü vergi ödəyirdi. Vergi ödəməyənlər: Rəncbərlər 6 tüstü, Kədxuda Behbudəli bəy 1 tüstü, molla 1 tüstü, Köyük obasından 1 tüstü, nökər Şahverdi 1 tüstü, Alı bəy Bəhmənli 1 tüstü, onun rəncbəri 1 tüstü, bağban Tanrıverdi 1 tüstü.

XIX əsrin əvvəllərində Babı kəndinin kədxudası Behbudəli bəy idi. Onun vəfatından sonra oğlu Əhmədalı bəy kəndə başçılıq etdi.

XVIII əsr el şairi Lələ bayatılarının birində deyirdi:


Lələyəm, Babı haray,
Arğalı, Babı haray!
Namərd aşıb-daşsa da,
Boş qalar qabı haray.

Cəfərqulu xan Nəva ilə arası olmayan Qasım bəy Zakir yazırdı:

Belə vilayəti dağıtsın tarı,
Ziyadə məğşuşdu Ərəs kənarı.
Xırdapara-Babı, Qarğabazarı,
Maralyan, Horadiz, Nəziyar, Quycaq...

El arasında zarafatla "babılı, axsaq yabılı" deyimi vardı.

1832-ci ildə Babı kəndində Qaradağın Qulubəyli obasından, Hacıəlili elindən bir neçə ailə yaşayırdı. Mahmud bəy, Əli bəy, Rəcəbəli və Ağaməhəmməd Urana qayıtmaq üçün Tiflis canişinliyinə ərizə vermişdilər.

 • Babı oykoniminin mənası — "sadə"
 • Füzuli rayonunun Arayatlı inzibati ərazi vahidində kənd. Araz çayının sol sahilindən bir qədər aralı, düzənlikdədir. Kənddə XIII əsrə aid Babı türbəsi (Şıxbaba) var. Türbə 1271-1272-ci illərdə Şeyx Əbu Yaqub ibn Səd tərəfindən tikilmişdir;
 • Cəbrayıl rayonunun Horovlu inzibati ərazi vahidində kənd. Bəzi mənbələrdə Babi variantında da adı çəkilir. Oykonim "babi məzhəbinə mənsub olan" deməkdir.

Füzuli şəhərində, eləcə də bu rayonun digər kəndlərində də qədim məscidlər çoxdur. Lakin Babı kəndindəki tək Füzuli rayonu üçün deyil, bütün Qarabağ bölgəsi üçün hələ ki, yeganəlik təşkil edir. Belə ki, Babı məscidinin inşa olunma tarixi XII-XIII əsrlərdə bağlanır. Məscid Babı kənd məzarlığında yerləşir. Daha doğrusu bu məzarlıqdakı Şeyx Babı Yaqubi türbəsinin qonşuluğundadır. Dövrümüzə qədər məscidin bir metr hündürlüyə malik olan daş kürsülüyü və bişmiş kərpiclə inşa edilmiş yaruçuq minarəsi gəlib çatmışdır. Məscidin bünövrəsinin mərkəzi hissəsində dörd ədəd sütun altlıqları indi da qalıb. Sütun altlıqlarının ölçülərindən (2mx2m) görünür ki, onlar üzərində oturdulmuş gümbəz çox möhtəşəm olmuşdur. Məscid girişinin sol tərəfindəki minarə yuxarı tərəfdən dağıdıldığından onun çardaq örtüyü haqqında fikir söyləmək çətindir. Lakin həmin məscidin yüksək keyfiyyətlə cilalanmış daş kürsülüyü, həm zərif gövdəli minarənin kompozisiya qurluşu, burada dövrünün ustad memarı olan Qarabağlı Əli Məcdəddinin əl işlərini bir daha nümayiş etdirir. Bu baxımdan Şeyx Babı Yəqubinin qəbirüstü türbəsi, eləcə də onun cənub tərəfindəki hamamın yüksəsk bədii memarlıq həlli və inşaat texnikası da bu ustad memarın çox yüksək peşəkarlığa malik olmasını bir daha təsdiqləyir.

 • 2009-cu ilin siyahıyaalınmasına əsasən kənddə 1258 nəfər yaşayır.
 1. Azərpoçt. (azərb.). www.azerpost.az. 2016-04-19 tarixində . İstifadə tarixi:2016-04-19.
 2. F.Rəşidəddin. Cami ət-təvarix (rusca). Bakı: 1957, səh.104.
 3. F.Rəşidəddin. Cami ət-təvarix (rusca). Bakı: 1957, səh.103.
 4. F.Rəşidəddin. Cami ət-təvarix (rusca). Bakı: 1957, səh.171.
 5. F.Rəşidəddin. Cami ət-təvarix (rusca). Bakı: 1957, səh.171-172.
 6. Hafiz Əbru. Zübdətüttəvarix. 1-ci cild (farsca). Tehran: 1372-hicri, səh.62-63.
 7. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, səh.427
 8. Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Siyahıyaalınması. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı: 2010, səh.629
 • Ənvər Çingizoğlu. Babı kəndi. "Soy" dərgisi, 4 (12), 2008, səh.103-107.

Babı
babı, azərbaycan, respublikasının, füzuli, rayonunun, inzibati, ərazi, vahidində, kənd, ölkə, azərbaycanregion, füzuli, rayonurayon, füzuli, rayonubaşçı, alı, alıyevtarixi, coğrafiyasısaat, qurşağı, 00əhalisiəhalisi, nəfər, 2009, rəqəmsal, identifikatorlartele. Babi Dil Izle Redakte Babi Azerbaycan Respublikasinin Fuzuli rayonunun inzibati erazi vahidinde kend Babi39 29 15 sm e 47 22 54 s u Olke AzerbaycanRegion Fuzuli rayonuRayon Fuzuli rayonuBasci Ali AliyevTarixi ve cografiyasiSaat qursagi UTC 04 00EhalisiEhalisi 1 258 nefer 2009 Reqemsal identifikatorlarTelefon kodu 994Poct indeksi AZ1915 1 Neqliyyat kodu 19Babi Babi Vikianbarda elaqeli mediafayllar Qarabag 1856 Babi Mundericat 1 Tarixi 2 Toponimikasi 3 Medeniyyeti 4 Ehalisi 5 Iqtisadiyyati 6 Istinadlar 7 Menbe 8 Hemcinin baxTarixi Redakte Babi kendi Seyx Babi turbesi XIII esr menbelerinde Babi kendinin adi cekilir Bu kendin Beyleqan vilayetine bagli oldugu gosterilir Babi kendi Seyx Babi Yequbun olacagi idi Seyx Babi Yequb bin Ismayil Qur Xerdir Seyx Babi Yequb XIII yuzilde yasayib Hazirki Babi kendinin erazisinde yerlesen Imamzade meqberesi yaxinliginda zaviyesi varmis Dovrunun boyuk alimlerinden teriqet mursidlerinden sayilib Elxanli sultanlari ona hormet edirmisler Onun muridlerini de ezizleyirmisler Tarixci Fezlullah Resideddin yazir Ehmedin Seyx Ebdurrehmana boyuk hormeti vardi ve onu ata adlandirirdi Aranda yasayan Babi Yequbun muridi Menqli isana ise qardas deyirdi 2 Qaynaqlardan belli olur ki Seyx Babi Yequb Elxanli dovletinin ictimai siyasi yasaminda onemli rol oynayib Taxt taci qazanmaq isteyen xanzadeler once onunla siyasi birliye nail olmaliymislar Hulaku xanin Kutiy xatundan olan yeddinci oglu Tekudar Sultan Ehmed xan Seyx Babi Yequbun muridlerine cox hormet edirdi Tarixci Fezlullah eserinde qeyd edir Arqun hacan ki Bestama catdi ovliyalarin sahi Ebu Yezid Bestaminin Allah onun qelbini isiqlandirsin qebrini ziyaret etdi Burdan xeyir dua ve boyuk Allahdan ugur ve qelebe arzuladi Ehmed ise Seyx Babinin yanina qacdi ve onun ardicillarindan muridlerinden komek istedi 3 Tarixcinin getirdiyi menzum parcadan aydin olur ki Seyx Babi Yequb ibn Ismayil Qur Xer artiq vefat etmis muridleri onun isini davam etdirirmisler Seyx Babi Yequb Fuzuli bolgesinin Babi kendinde defn edilmisdir Meqberesinin ustune yazilmis kitabenin tercumesi budur Bu meqberenin zahid kamil Seyx Babi Yequb bin Ismail Qur Xer ucun tikilmesine alti yuz yetmis ikinci ilde emr olunmusdur Yer uzunde ne varsa mehv olacaqdir Hicri 672 ci il 1273 74 cu il miladi iline muvafiqdir Elxanli emirlerinin dusergesi cox zaman Babi kendinde olardi Tarixci Fezlullah Resideddin yazir Qosunu hazirlayan cagda emir Mulay Xorasandan gelib xeber getirdi ki Novruz Sukeyi ve Barulayi oldurub Emir Nurin ise Xorasanda Inceki ve Doladayi tutub Isler arzulandigi kimi gedir ve yagilarin boyuk hissesi yenilib Qalanlari ise Arslan ogulu ozlerine basci secibler ve Bilesuvara gelibler Ordan da Saray Mensuriyyeye irelileyib Babi kendinde dayaniblar 4 Usyancilar Babi kendini ozlerine dayancaq etmisdiler Qazan xan Emir Coban Sulduza Sulamis Oyrota Qurimis Handukur noyon ogluna Togrulcay taytaga ve Elbasmisa buyruq verir ki savas ucun hazirlassinlar Tarixci FezlullaH Resideddin yazir Beyleqan vilayetinde qarsilasdilar ve amansiz doyusduler Arslan ogulun emirleri bunlar idiler Celairerden Tulek Ucan silahcinin emisi oglu Ine bey Esek tuglunun oglu Qazan Tayci Bahadurun oglu Iusa tarxan Serkis Narin Ehmedin oglu 5 Babi savasinda once Arslan ogulun qosunu qalib gelse de sonra Qazan xanin ordusuna yardim geldiyinden usyancilar darmadagin olur Arslan ogul yenilib esir dusur ve oldurulur Emir Nurin Aranin hakimi teyin edilmisdi 1302 ci ilde oldu Yerine Emir Qutluqsah kecdi Bu hakimler Babi kendine qaygi gosterirdiler Tarixi qaynaqlarda qeyd edilir ki 1405 ci ilde Teymurun olum xeberini esiden Sirvansah I Ibrahim Teymurlular dovletinin asililigindan cixdigini elan ederek ona xerac vermekden imtina edir Bu xeberi esiden Teymurun oglu Omer mirze Ibrahimi cezalandirmaq ucun boyuk oglu ile Sirvana dogru irelileyir Dehsetli muharibenin Sirvan torpaginda olmasini istemeyen I Ibrahim Omer mirzenin ordusunun yolda qarsilamaq fikrine dusur ve o da oz ordusu ile Omer mirzeye dogru irelileyir Nehayet Omer mirze oz ordusu ile Arazin cenub sahilinde I Ibrahim ise simal sahilinde Babi kendinde qarsi qarsiya dayanirlar Onlar arasinda helledici olmasa da bir nece hemleedici doyusler oldu Her iki serkerde oz dovrunun en ezemetli ordularina malik idi Onlarin arasinda bas veren en kicik doyusun bele dehsetli olmasini basa dusmek cetin deyil Butun bunlari yeqin etmek ucun Babi kendi erazisinde yerlesen yerli ehali arasinda Magara tepesi kimi adlanan yere baxmaq kifayetdir XV esr qaynaqlarinda bu kend Mevaziyi Babi kimi xatirlanir Bu kendin yanindan kecid vardi Azerbaycan hakimleri o cumleden Qarabagin bascisi Emir Yarehmed Qaramanoglu Erdebil ve Muganin bascisi Emir Bestam Cegirli Sirvanin Seyx Ibrahim Sekinin bascisi Sidi Ehmed Orlat ve terekeme emirleri Omer mirze Teymurluya qarsi birlesmisdiler Barlas emiri bu xeberi esidib Arazi adlamisdi Tarixci Hafiz Ebru yazir Emirzade Omer bu menadan cox qezeblendi ve qosunla o terefe getdi sonra Araz cayindan Mevaziyi Babi yanindan kecdi Xeber geldi ki Emir Seyx Ibrahim ve Emir Bestam ve Qaramanin ogullari ve Sidi Ehmed Sekki ve terekemelerin kelenterleri Berdenin Cuq bazarlarin yaninda eylesibler 6 Babi kendi 1593 cu ile bagli Osmanli qaynaginda Arazbar nahiyesinin Zaviyeyi Babi kimi qeyd olunub Beylerbeylik doneminde Arazbar qezasina xanliq doneminde Xirdapara Dizaq mahalina bagli olub Babi kendi Mehemmedhesen aga Ibrahimxelil xan oglu Saricali Cavansirin idi Onun olumunden sonra boyuk oglu Ceferqulu xana qaldi 1727 ci ile bagli Osmanli qaynaginda Babi kendinde iki qardas yasayirdi Seyx Hesen Sahqulu oglu ve qardasi Zal 1823 cu ile bagli rus qaynaginda yazilir Babi kendi 3 tustu vergi odeyirdi Vergi odemeyenler Rencberler 6 tustu Kedxuda Behbudeli bey 1 tustu molla 1 tustu Koyuk obasindan 1 tustu noker Sahverdi 1 tustu Ali bey Behmenli 1 tustu onun rencberi 1 tustu bagban Tanriverdi 1 tustu XIX esrin evvellerinde Babi kendinin kedxudasi Behbudeli bey idi Onun vefatindan sonra oglu Ehmedali bey kende basciliq etdi XVIII esr el sairi Lele bayatilarinin birinde deyirdi Leleyem Babi haray Argali Babi haray Namerd asib dassa da Bos qalar qabi haray Ceferqulu xan Neva ile arasi olmayan Qasim bey Zakir yazirdi Bele vilayeti dagitsin tari Ziyade megsusdu Eres kenari Xirdapara Babi Qargabazari Maralyan Horadiz Neziyar Quycaq El arasinda zarafatla babili axsaq yabili deyimi vardi 1832 ci ilde Babi kendinde Qaradagin Qulubeyli obasindan Hacielili elinden bir nece aile yasayirdi Mahmud bey Eli bey Recebeli ve Agamehemmed Urana qayitmaq ucun Tiflis canisinliyine erize vermisdiler Toponimikasi RedakteBabi oykoniminin menasi sade Fuzuli rayonunun Arayatli inzibati erazi vahidinde kend Araz cayinin sol sahilinden bir qeder arali duzenlikdedir Kendde XIII esre aid Babi turbesi Sixbaba var Turbe 1271 1272 ci illerde Seyx Ebu Yaqub ibn Sed terefinden tikilmisdir Cebrayil rayonunun Horovlu inzibati erazi vahidinde kend Bezi menbelerde Babi variantinda da adi cekilir Oykonim babi mezhebine mensub olan demekdir 7 Medeniyyeti RedakteFuzuli seherinde elece de bu rayonun diger kendlerinde de qedim mescidler coxdur Lakin Babi kendindeki tek Fuzuli rayonu ucun deyil butun Qarabag bolgesi ucun hele ki yeganelik teskil edir Bele ki Babi mescidinin insa olunma tarixi XII XIII esrlerde baglanir Mescid Babi kend mezarliginda yerlesir Daha dogrusu bu mezarliqdaki Seyx Babi Yaqubi turbesinin qonsulugundadir Dovrumuze qeder mescidin bir metr hundurluye malik olan das kursuluyu ve bismis kerpicle insa edilmis yarucuq minaresi gelib catmisdir Mescidin bunovresinin merkezi hissesinde dord eded sutun altliqlari indi da qalib Sutun altliqlarinin olculerinden 2mx2m gorunur ki onlar uzerinde oturdulmus gumbez cox mohtesem olmusdur Mescid girisinin sol terefindeki minare yuxari terefden dagidildigindan onun cardaq ortuyu haqqinda fikir soylemek cetindir Lakin hemin mescidin yuksek keyfiyyetle cilalanmis das kursuluyu hem zerif govdeli minarenin kompozisiya qurlusu burada dovrunun ustad memari olan Qarabagli Eli Mecdeddinin el islerini bir daha numayis etdirir Bu baximdan Seyx Babi Yequbinin qebirustu turbesi elece de onun cenub terefindeki hamamin yuksesk bedii memarliq helli ve insaat texnikasi da bu ustad memarin cox yuksek pesekarliga malik olmasini bir daha tesdiqleyir 8 Ehalisi Redakte2009 cu ilin siyahiyaalinmasina esasen kendde 1258 nefer yasayir 9 Iqtisadiyyati RedakteEhalinin esas mesguliyyetini kend teserrufati ekincilik maldarliq ve heyvandarliq teskil edir Istinadlar Redakte Azerpoct Indeksler azerb www azerpost az 2016 04 19 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2016 04 19 F Resideddin Cami et tevarix rusca Baki 1957 seh 104 F Resideddin Cami et tevarix rusca Baki 1957 seh 103 F Resideddin Cami et tevarix rusca Baki 1957 seh 171 F Resideddin Cami et tevarix rusca Baki 1957 seh 171 172 Hafiz Ebru Zubdetuttevarix 1 ci cild farsca Tehran 1372 hicri seh 62 63 Azerbaycan toponimlerinin ensiklopedik lugeti Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Nesimi adina Dilcilik Institutu Baki Serq Qerb 2007 seh 427 Qarabagin qedim mescidleri Azerbaycan Respublikasi Ehalisinin Siyahiyaalinmasi Azerbaycan Respublikasinin Dovlet Statistika Komitesi Baki 2010 seh 629Menbe RedakteEnver Cingizoglu Babi kendi Soy dergisi 4 12 2008 seh 103 107 Hemcinin bax RedakteXirdapara Dizaq mahaliMenbe https az wikipedia org w index php title Babi amp oldid 6030575, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.