fbpx
Wikipedia

Bəhmən mirzə Qovanlı-Qacar

Bəhmən Mirzə Abbas Mirzə oğlu Qacar Qovanlı (11 oktyabr 1810(1810-10-11),Təbriz11 fevral 1884(1884-02-11),Şuşa,Yelizavetpol quberniyası) — Fətəli şahın nəvəsi, Abbas Mirzənin oğlu Azərbaycan hakimi və taxt-tacın varisi.

Bəhmən mirzə Qovanlı-Qacar
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi 11 oktyabr 1810(1810-10-11)
Doğum yeri
Vəfat tarixi 11 fevral 1884(1884-02-11)(73 yaşında)
Vəfat yeri
Dəfn yeri
Atası Abbas mirzə
Uşağı
Hərbi xidmət
Rütbəsi Feldmarşal
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Mündəricat

1847–1848-ci ildə Fətəli şahın nəvəsi, Abbas Mirzənin oğlu Azərbaycan hakimi və taxt-tacın varisi Bəhmən Mirzə Qacar saray çəkişmələrinin nəticəsində Qafqaza qaçaraq, ruslardan sığınacaq istəyir. Rus hökuməti onu şərəf və dəbdəbə ilə qarşılayaraq, ona şaha layiq təqaüd kəsir və Rusiyanın hər hansı bir yerində yaşamaq hüququ verir. Bir qədər tərəddüddən sonra Bəhmən Mirzə Şuşada yaşamaq istədiyini bildirir. Onu öz hərəmləri, uşaqları və yaxın əhatəsi ilə birlikdə oraya göndərirlər. onun kitabxanasını və xəzinəsini də Şuşaya köçürürlər. Bəhmən Mirzə Rusiyanın ən yaxşı imtiyazlı məktəblərində oğlanlarına və nəvələrinə Avropa təhsili verir, özü isə siyasətdən uzaqlaşaraq, Azərbaycan tarixinə dair əsərlər yazır. Onun 31 oğlunun əksəriyyəti hərbçi olurlar. Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində onların arasından altı general və bir neçə zabit çıxmışdı. Bəhmən Mirzənin uşaqları Oktyabr inqilabını qəbul etmir və bu yolda bir çoxları hətta canlarını da qurban verirlər. Bəhmən Mirzənin törəmələrinin Qafqaz budağı faktiki olaraq, sıradan çıxır.

İstedadlı siyasi xadim, sərkərdə və alim olmuş Bəhmən Mirzənin xatirəsi onun öz əsərlərində, Azərbaycan, Rusiya, UkraynaGürcüstanın muzey və kitabxanalarına səpələnmiş əlyazmalarında, habelə onun zəngin kolleksiyasına məxsus tətbiqi sənət əşyalarında yaşamaqdadır.

Bəhmən Mirzə Qacarın dövrümüzdə məlum olan ən önəmli əsəri "Şükürnameyi-şahənşahi" tarixi səlnaməsidir. Kitab 1871-ci ildə Şuşa şəhərində fars dilində işıq üzü görmüşdür. Əsərdə Rusiya işğalından sonra Azərbaycandakı vəziyyətdən bəhs edilir, iqtisadiyyat və mədəniyyət sahələrində baş verən dəyişikliklərdən bəhs edilir.

Bəhmən mirzənin törəməsi Bəhmənov soyadını daşıyır. Bəhmən mirzə Mələk sultan xanım Məhəmmədtağı mirzə qızı Qacarla, Püstə (Afərim) xanımla, Bərdə xanım Qurban qızı ilə, Xəndan xanımla evlənmişdi. Bəhmən Mirzə altmış üç övladının hamısına ali təhsil vermişdir. 31 oğlu 32 qızı olmuşdur.

Oğulları

1869-cu ildə Bəhmən mirzə oğulları ilə Şuşada
Generallar

Polkovniklər

Digər

Ətraflı məlumat

 • Əmir Kazım mirzə Qovanlı-Qacar

 • Əmənulla mirzə Qovanlı-Qacar

 • Şahrux mirzə Qovanlı-Qacar

 • Xanbaba mirzə Qovanlı-Qacar

 • Əbdüssəməd mirzə Qovanlı-Qacar

 • Seyfulla mirzə Qovanlı-Qacar

 • Ənuşirəvan mirzə Qovanlı-Qacar

 • Rzaqulu mirzə Qovanlı-Qacar

 • Əliqulu mirzə Qovanlı-Qacar

 • Xanbaba mirzə Bəhmən mirzə оğlu Qovanlı-Qacar — 19 sentyabr 1848-ci ildə doğulmuşdur. Rus ordusunun zabiti olmuşdur. Rus-türk müharibəsində iştirak etmişdir, Bəhmən mirzə Qovanlı-Qacarın oğlu, Mirzə Fətəli Axundovun kürəkəni olmuşdur. 1866-cı ildə M. F. Axundov böyük qızı Seyrəbəyimi Qacar şahzadələrindən Bəhmən Mirzənin oğlu Xanbaba xana ərə verir. Altı ildən sonra Seyrəbəyim vəfat edərək iki uşağı yetim qalmışdır. Bu hadisədən bərk sarsılan M. F. Axundov ölən qızından yetim qalan körpə nəvələrinin anasızlığını hiss etməmələri üçün kürəkənin gözəl əxlaqi keyfiyyətlərə malik bir gənc olmasını nəzərə alaraq ikinci qızı Nisə xanımı da Xanbaba xana ərə verir. Bəzi tədqiqatçılar yanlış olaraq bu uşaqların Nisə xanımdan olduğunu qeyd edirlər. M. Qacar isə Nisə xanımın doğma qızıdır. 9 noyabrr 1926-cı ildə vəfat etmişdir. Tiflisdə dərc olunan "Zarya Vostoka" qəzeti 1926-cı il nömrələrində iki gün (11, 12 noyabrda) dalbadal onun ölümü haqqında nekroloq vermişdir: "Uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra Şahzadə Bəhmən Mirzənin oğlu mərhum Mirzə Fətəli Axundovun kürəkəni polkovnik Xanbabaxan Qacar vəfat etdi. Cənazə Krılov küçəsindəki üç nömrəli evdən götürüləcək. Dəfn mərasimi bir nömrəli müsəlman qəbristanlığında olacaq"..
 • Əbdüssəməd mirzə Bəhmən mirzə oğlu Qovanlı — Qacar-Çar ordusunun polkovniki. Əbdüssəməd mirzə Bəhmən mirzə oğlu 1853-cü ildə Şuşada anadan olmuşdur. İlk təhsilini Tiflis klassik gimnaziyasında almış, iyirmi yaşında isə Sankt-Peterburqdakı Nikolayev süvari məktəbini bitirmişdir. Çar ordusunda yüksək rütbə daşıyırdı. Əbdüssəməd mirzənin Sədrəddin mirzə adlı oğlu vardı.
 • Xosrov mirzə Bəhmən mirzə oğlu Qovanlı-QacarQacar şahzadəsi. polkovnik. Birinci Azərbaycan süvari alayının komandiri olmuşdur. Xosrov mirzə Bəhmən Mirzə oğlu 1882-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Birinci dünya müharibəsində (1914–1918) iştirak etmiş, Şimal draqun polkunun komandiri olmuşdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra milli ordu sıralarında xidmətə başlamış, 3-cü Şəki süvari alayının komandiri vəzifəsində xidmət etmişdi. 9 aprel 1919-cu ildə polkovnik rütbəsinə layiq görülmüş, hərbi nazirin həmin il 18 dekabr tarixli əmri ilə süvari diviziyası komandirinin müavini təyin edilmişdir. Lənkəran əməliyyatında (1919) və Qarabağda erməni qiyamının yatırılmasında fəal iştirak etmişdir. Gəncə üsyanının (1920) iştirakçısı olmuş, üsyan yatırıldıqdan sonra Türkiyəyə mühacirət etmişdir

Qızları

Ətraflı məlumat

 • Əşrəf хаnım Qovanlı-Qacar

 • Məlik Afaq xanım Qovanlı-Qacar

 • Zəri xanım Qovanlı-Qacar

 • Xurşid xanım Qovanlı-Qacar

 • Azərhümayun xanım Qovanlı-Qacar

 • Məlik Afaq xanım Qovanlı-Qacar — İran şahzadəsi. Məlik Afaq xanım Bəhmən mirzə qızı 1865-ci ildə Tehranda anadan olmuşdu. Məlik Afaq xanım Mirzə Hüseyn Təfrişi ilə ailə qurmuşdu. Ələkbər, Ələsgər adlı oğulları vardı.
 • Tacülmülk xanım Qovanlı-Qacar — Qacar şahzadəsi. Tacülmülk xanım Bəhmən qızı 1863-cü ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Tacülmülk xanım Məhəmmədqasım ağa Nəcəfqulu ağa oğlu Sarıcalı-Cavanşirlə evlənmişdi. Məmmədqulu xan, Pənah xan, İbrahim xan adlı oğulları, Mahbəyim bəyim adlı qızı vardı. Şuşada vəfat etmişdir
 • Zəri xanım Qovanlı-QacarQacar şahzadəsi. Zəri xanım Bəhmən mirzə qızı Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Zəri хаnım Əbdülкərim bəy Mirzə Mustаfа bəy оğlu Mеhmаndаrоvlа (Kərim bəy Mehmandarovla) dünyа еvinə girmişdi. Ədil bəy, Rəşid bəy, Surхаy bəy аdlı оğullаrı, Turаn хаnım, Кübrа хаnım, Nüşаbə хаnım, Zəhrа хаnım və Məhbubə хаnım аdlı qızlаrı vаrdı.
 • Xurşid xanım Qovanlı-QacarQacar şahzadəsi. Zəri xanım Bəhmən mirzə qızı Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Xurşid хаnım Səfərəli bəy Şıxhəsən bəy oğlu Vəlibəyov (Səfərəli bəy Vəlibəyovla) dünyа еvinə girmişdi. Nigar xanım Vəlibəyova, Sürəyya xanım Vəlibəyova аdlı qızlаrı vаrdı. Şuşada vəfat etmişdir.
 • Səbiyyə xanım Qovanlı-Qacar — Şuşada doğulmuş və Şuşada vəfat etmişdir. Qədim Gəncədə Səbiyyə xanımdan bir nişanə qalıb. Şərq ornamentləri ilə bəzədilmiş məscid mehmanxananın tikilməsi üçün Səbiyyə xanım şəxsi torpağını vermiş, qəriblər üçün mehmanxana-məscid tikdirmişdir. İnqilabdan əvvəlki ruhani-sorğu kitablarında və məscidin mehrabında "Bu məscidin yerini, öz mülkündən torpağından şahzadə Bəhmən Mirzəninqızı Səbiyyə xanım vəqf edib. Burada yaşayan başqa səxavət sahibləri də binanın tikilməsində xərc çəkiblər" yazısı yazılmışdır. Uzun illər məscid kimi istifadə olunan həmin binada sonralar A.S.Puşkinin şərəfinə kitabxana təşkil olunmuşdur.
 • Azərhümayun xanım Qovanlı-QacarQacar şahzadəsi, xəttat. Azərhümayun xanım Bəhmən mirzə qızı Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Onu Şahzadə xanım kimi tanıyırdılar. Şahzadə xanım xəttat idi. Şаhzаdə хаnım Əbülfət ağa Ziyadxanov ilə аilə qurmuşdu. İsmayıl xan, Şаhvеrdi хаn, Adil xan аdlı оğullаrı, Sultаn bəyim, Fəхritаc bəyim, Şirin bəyim, Хırdа bəyim, Qəmərtаc bəyim аdlı qızlаrı vаrdı.

İstinadlar

 1. Hacıyev Qasım Əhəd oğlu, Çingizoğlu Ənvər — Qarabağlı hərbiçilər: çar və AXC ordusunun zabitləri (Bakı, 2011)

Bəhmən mirzə Qovanlı-Qacar
bəhmən, mirzə, qovanlı, qacar, bəhmən, mirzə, abbas, mirzə, oğlu, qacar, qovanlı, oktyabr, 1810, 1810, təbriz, fevral, 1884, 1884, şuşa, yelizavetpol, quberniyası, fətəli, şahın, nəvəsi, abbas, mirzənin, oğlu, azərbaycan, hakimi, taxt, tacın, varisi, şəxsi, mə. Behmen mirze Qovanli Qacar Dil Izle Redakte Behmen Mirze Abbas Mirze oglu Qacar Qovanli 11 oktyabr 1810 1810 10 11 Tebriz 11 fevral 1884 1884 02 11 Susa Yelizavetpol quberniyasi Feteli sahin nevesi Abbas Mirzenin oglu Azerbaycan hakimi ve taxt tacin varisi Behmen mirze Qovanli QacarSexsi melumatlarDogum tarixi 11 oktyabr 1810 1810 10 11 Dogum yeri Tebriz Tebriz merkezi baxsi d Tebriz sehristani Serqi Azerbaycan ostani IranVefat tarixi 11 fevral 1884 1884 02 11 73 yasinda Vefat yeri Susa Susa qezasi Yelizavetpol quberniyasi Rusiya imperiyasiDefn yeri SusaAtasi Abbas mirzeUsagi Sedreddin Mirze QacarErdesir mirze Qovanli Qacar Behmen mirze oglu d Herbi xidmetRutbesi Feldmarsal Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Heyati 2 Yaradiciligi 3 Ailesi 3 1 Ogullari 3 1 1 Etrafli melumat 3 2 Qizlari 3 2 1 Etrafli melumat 4 Menbe 4 1 Istinadlar 5 Hemcinin baxHeyati Redakte1847 1848 ci ilde Feteli sahin nevesi Abbas Mirzenin oglu Azerbaycan hakimi ve taxt tacin varisi Behmen Mirze Qacar saray cekismelerinin neticesinde Qafqaza qacaraq ruslardan siginacaq isteyir Rus hokumeti onu seref ve debdebe ile qarsilayaraq ona saha layiq teqaud kesir ve Rusiyanin her hansi bir yerinde yasamaq huququ verir Bir qeder tereddudden sonra Behmen Mirze Susada yasamaq istediyini bildirir Onu oz heremleri usaqlari ve yaxin ehatesi ile birlikde oraya gonderirler onun kitabxanasini ve xezinesini de Susaya kocururler Behmen Mirze Rusiyanin en yaxsi imtiyazli mekteblerinde oglanlarina ve nevelerine Avropa tehsili verir ozu ise siyasetden uzaqlasaraq Azerbaycan tarixine dair eserler yazir Onun 31 oglunun ekseriyyeti herbci olurlar Birinci dunya muharibesi erefesinde onlarin arasindan alti general ve bir nece zabit cixmisdi Behmen Mirzenin usaqlari Oktyabr inqilabini qebul etmir ve bu yolda bir coxlari hetta canlarini da qurban verirler Behmen Mirzenin toremelerinin Qafqaz budagi faktiki olaraq siradan cixir Istedadli siyasi xadim serkerde ve alim olmus Behmen Mirzenin xatiresi onun oz eserlerinde Azerbaycan Rusiya Ukrayna ve Gurcustanin muzey ve kitabxanalarina sepelenmis elyazmalarinda habele onun zengin kolleksiyasina mexsus tetbiqi senet esyalarinda yasamaqdadir Yaradiciligi RedakteBehmen Mirze Qacarin dovrumuzde melum olan en onemli eseri Sukurnameyi sahensahi tarixi selnamesidir Kitab 1871 ci ilde Susa seherinde fars dilinde isiq uzu gormusdur Eserde Rusiya isgalindan sonra Azerbaycandaki veziyyetden behs edilir iqtisadiyyat ve medeniyyet sahelerinde bas veren deyisikliklerden behs edilir Ailesi RedakteBehmen mirzenin toremesi Behmenov soyadini dasiyir Behmen mirze Melek sultan xanim Mehemmedtagi mirze qizi Qacarla Puste Aferim xanimla Berde xanim Qurban qizi ile Xendan xanimla evlenmisdi Behmen Mirze altmis uc ovladinin hamisina ali tehsil vermisdir 1 31 oglu 32 qizi olmusdur Ogullari Redakte 1869 cu ilde Behmen mirze ogullari ile Susada Generallar Emir Kazim mirze Qovanli Qacar Mehemmedeli mirze Qovanli Qacar Semed mirze Qovanli Qacar Mahmud mirze Qovanli Qacar Emenulla mirze Qovanli Qacar Polkovnikler Sedreddin mirze Qovanli Qacar Sahrux mirze Qovanli Qacar Xanbaba mirze Qovanli Qacar Xosrov mirze Qovanli Qacar Seyfulla mirze Qovanli Qacar Nesrulla mirze Qovanli Qacar Ebdussemed mirze Qovanli Qacar Diger Tofiq mirze Qovanli Qacar Enusirevan mirze Qovanli Qacar Celaleddin mirze Qovanli Qacar Rzaqulu mirze Qovanli Qacar Seyfulmuluk mirze Qovanli Qacar Xancan mirze Qovanli Qacar Eliqulu mirze Qovanli Qacar Heyderqulu mirze Qovanli Qacar Keyqubad mirze Qovanli Qacar Memmedqulu mirze Qovanli Qacar Allahverdi mirze Qovanli Qacar Ebdurrehim mirze Qovanli Qacar Elxan mirze Qovanli Qacar Sultan Mehemmed mirze Qovanli Qacar Qaflan mirze Qovanli Qacar Sahibqran mirze Qovanli Qacar Huseynqulu mirze Qovanli Qacar Erdesir mirze Qovanli Qacar Etrafli melumat Redakte Emir Kazim mirze Qovanli Qacar Emenulla mirze Qovanli Qacar Sahrux mirze Qovanli Qacar Xanbaba mirze Qovanli Qacar Ebdussemed mirze Qovanli Qacar Seyfulla mirze Qovanli Qacar Enusirevan mirze Qovanli Qacar Rzaqulu mirze Qovanli Qacar Eliqulu mirze Qovanli Qacar Xanbaba mirze Behmen mirze oglu Qovanli Qacar 19 sentyabr 1848 ci ilde dogulmusdur Rus ordusunun zabiti olmusdur Rus turk muharibesinde istirak etmisdir Behmen mirze Qovanli Qacarin oglu Mirze Feteli Axundovun kurekeni olmusdur 1866 ci ilde M F Axundov boyuk qizi Seyrebeyimi Qacar sahzadelerinden Behmen Mirzenin oglu Xanbaba xana ere verir Alti ilden sonra Seyrebeyim vefat ederek iki usagi yetim qalmisdir Bu hadiseden berk sarsilan M F Axundov olen qizindan yetim qalan korpe nevelerinin anasizligini hiss etmemeleri ucun kurekenin gozel exlaqi keyfiyyetlere malik bir genc olmasini nezere alaraq ikinci qizi Nise xanimi da Xanbaba xana ere verir Bezi tedqiqatcilar yanlis olaraq bu usaqlarin Nise xanimdan oldugunu qeyd edirler M Qacar ise Nise xanimin dogma qizidir 9 noyabrr 1926 ci ilde vefat etmisdir Tiflisde derc olunan Zarya Vostoka qezeti 1926 ci il nomrelerinde iki gun 11 12 noyabrda dalbadal onun olumu haqqinda nekroloq vermisdir Uzun suren agir xestelikden sonra Sahzade Behmen Mirzenin oglu merhum Mirze Feteli Axundovun kurekeni polkovnik Xanbabaxan Qacar vefat etdi Cenaze Krilov kucesindeki uc nomreli evden goturulecek Defn merasimi bir nomreli muselman qebristanliginda olacaq Ebdussemed mirze Behmen mirze oglu Qovanli Qacar Car ordusunun polkovniki Ebdussemed mirze Behmen mirze oglu 1853 cu ilde Susada anadan olmusdur Ilk tehsilini Tiflis klassik gimnaziyasinda almis iyirmi yasinda ise Sankt Peterburqdaki Nikolayev suvari mektebini bitirmisdir Car ordusunda yuksek rutbe dasiyirdi Ebdussemed mirzenin Sedreddin mirze adli oglu vardi Xosrov mirze Behmen mirze oglu Qovanli Qacar Qacar sahzadesi polkovnik Birinci Azerbaycan suvari alayinin komandiri olmusdur 2 Xosrov mirze Behmen Mirze oglu 1882 ci ilde Susa seherinde anadan olmusdu Birinci dunya muharibesinde 1914 1918 istirak etmis Simal draqun polkunun komandiri olmusdu Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti yarandiqdan sonra milli ordu siralarinda xidmete baslamis 3 cu Seki suvari alayinin komandiri vezifesinde xidmet etmisdi 9 aprel 1919 cu ilde polkovnik rutbesine layiq gorulmus herbi nazirin hemin il 18 dekabr tarixli emri ile suvari diviziyasi komandirinin muavini teyin edilmisdir Lenkeran emeliyyatinda 1919 ve Qarabagda ermeni qiyaminin yatirilmasinda feal istirak etmisdir Gence usyaninin 1920 istirakcisi olmus usyan yatirildiqdan sonra Turkiyeye muhaciret etmisdir 3 Qizlari Redakte Melik Afaq xanim Qovanli Qacar Bediyecamal xanim Qovanli Qacar Taculmulk xanim Qovanli Qacar Nusretulmulk xanim Qovanli Qacar Zeri xanim Qovanli Qacar Xursid xanim Qovanli Qacar Qizxanim xanim Qovanli Qacar Sebiyye xanim Qovanli Qacar Azerhumayun xanim Qovanli Qacar Rexsende Sultan xanim Qovanli Qacar Abbase xanim Qovanli Qacar Nevvab aga Qovanli Qacar Ture xanim Qovanli Qacar Nurcahan xanim Qovanli Qacar Firuze xanim Qovanli Qacar Esref xanim Qovanli Qacar Menzer xanim Qovanli Qacar Behcet xanim Qovanli Qacar Nureleyn xanim Qovanli Qacar Meleksifer xanim Qovanli Qacar Etrafli melumat Redakte Esref hanim Qovanli Qacar Melik Afaq xanim Qovanli Qacar Zeri xanim Qovanli Qacar Xursid xanim Qovanli Qacar Azerhumayun xanim Qovanli Qacar Melik Afaq xanim Qovanli Qacar Iran sahzadesi Melik Afaq xanim Behmen mirze qizi 1865 ci ilde Tehranda anadan olmusdu Melik Afaq xanim Mirze Huseyn Tefrisi ile aile qurmusdu Elekber Elesger adli ogullari vardi Taculmulk xanim Qovanli Qacar Qacar sahzadesi Taculmulk xanim Behmen qizi 1863 cu ilde Tebriz seherinde anadan olmusdu Taculmulk xanim Mehemmedqasim aga Necefqulu aga oglu Saricali Cavansirle evlenmisdi Memmedqulu xan Penah xan Ibrahim xan adli ogullari Mahbeyim beyim adli qizi vardi Susada vefat etmisdir Zeri xanim Qovanli Qacar Qacar sahzadesi Zeri xanim Behmen mirze qizi Susa seherinde anadan olmusdu Zeri hanim Ebdulkerim bey Mirze Mustafa bey oglu Mehmandarovla Kerim bey Mehmandarovla dunya evine girmisdi Edil bey Resid bey Surhay bey adli ogullari Turan hanim Kubra hanim Nusabe hanim Zehra hanim ve Mehbube hanim adli qizlari vardi Xursid xanim Qovanli Qacar Qacar sahzadesi Zeri xanim Behmen mirze qizi Susa seherinde anadan olmusdu Xursid hanim Sefereli bey Sixhesen bey oglu Velibeyov Sefereli bey Velibeyovla dunya evine girmisdi Nigar xanim Velibeyova Sureyya xanim Velibeyova adli qizlari vardi Susada vefat etmisdir Sebiyye xanim Qovanli Qacar Susada dogulmus ve Susada vefat etmisdir Qedim Gencede Sebiyye xanimdan bir nisane qalib Serq ornamentleri ile bezedilmis mescid mehmanxananin tikilmesi ucun Sebiyye xanim sexsi torpagini vermis qeribler ucun mehmanxana mescid tikdirmisdir Inqilabdan evvelki ruhani sorgu kitablarinda ve mescidin mehrabinda Bu mescidin yerini oz mulkunden torpagindan sahzade Behmen Mirzeninqizi Sebiyye xanim veqf edib Burada yasayan basqa sexavet sahibleri de binanin tikilmesinde xerc cekibler yazisi yazilmisdir Uzun iller mescid kimi istifade olunan hemin binada sonralar A S Puskinin serefine kitabxana teskil olunmusdur Azerhumayun xanim Qovanli Qacar Qacar sahzadesi xettat Azerhumayun xanim Behmen mirze qizi Susa seherinde anadan olmusdu Onu Sahzade xanim kimi taniyirdilar Sahzade xanim xettat idi Sahzade hanim Ebulfet aga Ziyadxanov ile aile qurmusdu Ismayil xan Sahverdi han Adil xan adli ogullari Sultan beyim Fehritac beyim Sirin beyim Hirda beyim Qemertac beyim adli qizlari vardi Menbe RedakteEnver Cingizoglu Qacarlar ve Qacar kendi Baki Susa 2008 334 seh Eldar Elhan ogly Ismailov Persidskie princy iz doma Kadzharov v Rossijskoj imperii Staraya Basmannaya 2009 S 155 Sadiq Sukurov Gencenin tarixi abidelerinden Semistan Nezirli Arxivlerin sirri acilir Baki Elm ve heyat nesriyyat 1999 750 seh 3 Istinadlar Redakte 1 2 Haciyev Qasim Ehed oglu Cingizoglu Enver Qarabagli herbiciler car ve AXC ordusunun zabitleri Baki 2011 Hemcinin bax RedakteFeteli sah Abbas mirze Qovanli Qacar Qacarlar Qacarlar dovletiMenbe https az wikipedia org w index php title Behmen mirze Qovanli Qacar amp oldid 6063483, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.