fbpx
Wikipedia

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
Lütfən, məqaləni ümumvikipediyaredaktə qaydalarına uyğun şəkildə tərtib edin.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi — Azərbaycan yazıçı və şairlərinin, tərcüməçilərinin ən böyük ictimai təşkilatı. SSRİ dövründə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı adlanırdı. Hazırda 1510-dən artıq üzvü var. Sədri yazıçı Anardır.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
Növü İctimai Təşkilat
Yaranma tarixi 13 iyun 1934
Qeydiyyat tarixi 13 iyun 1934
Rəsmi dili Azərbaycan dili
Mərkəzi Bakı, Azərbaycan
Sədr Anar
Üzvləri 1500
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Mündəricat

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi binasında repressiyaya uğramış Azərbaycan yazıçılarına həsr edilmiş memorial lövhə

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı 1934-cü il iyunun 13-də Bakıda Azərbaycan yazıçılarının I qurultayında yaradılmışdır. O vaxta qədər Azərbaycan yazıçıları ayrı-ayrı ədəbi birliklərin və məclislərin tərkibində fəaliyyət göstərirdilər. 1923-cü ildə Azərbaycan yazıçılarını bir təşkilatda birləşdirmək zərurəti meydana çıxarkən bir neçə yazıçı çap etdirdikləri müraciətdə "Türk ədib və şairlər ittifaqı dərnəyi" təsis etdiklərini bildirdilər. Həmin ədəbi birlik "İldırım" adlanırdı. "Qızıl qələmlər" ədəbi cəmiyyəti də təxminən bu dövrlərdə formalaşmış, öz ətrafına gənc ədəbi qüvvələri toplamışdı. Bu cəmiyyət əsaslı və ədəbi təşkilat kimi 1925-ci il dekabrın 25-də Bakıda yaradıldı, ədəbi dərnəkləri öz ətrafında birləşdirdi. "Qızıl qələmlər" cəmiyyəti tez-tez müşavirələr, ədəbi gecələr, görüşlər, məruzələr təşkil edir, tədbirlər həyata keçirirdi. "Maarif və mədəniyyət" jurnalında (indiki "Azərbaycan" jurnalında), "Kommunist" və "Gənc işçi" qəzetlərində müntəzəm verilən ədəbi materiallar, "Qızıl qələmlər", "Oktyabr alovları" almanaxları və ayrı-ayrı məcmuələr ədəbiyyatın təbliğinə, kütləvi surətdə yayılmasına xidmət edirdi.

1927-ci il iyul ayının əvvəllərində Azərbaycan yazıçılarının birinci ümumi yığıncağında bütün ədəbi qüvvələri bir təşkilat ətrafında birləşdirmək qərara alındı. Beləliklə, Azərbaycan Yazıçılar Cəmiyyətinin müvəqqəti idarə heyəti yarandı. Bakıda Ümumazərbaycan yazıçılarının birinci (13.01.1928) və ikinci qurultayı (20.X.1929) çağırıldı.

ÜİK(b)P MK-nın ədəbi-bədii təşkilatların yenidən qurulması haqqında 1932-ci il 23 aprel tarixli qərarından sonra Azərbaycan Yazıçılar Cəmiyyətinin yenidən qurulması haqqında təşkilati tədbirlər görüldü və Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı yaradıldı.

AYB-nin 80 illiyinə həsr olunmuş “Səksəninci səhifə” adlı film çəkilmişdir.

 1. 1934-1936 Məmmədkazım Ələkbərli
 2. 1936-1938 Seyfulla Şamilov
 3. 1938-1939 Rəsul Rza
 4. 1939-1940 Süleyman Rəhimov
 5. 1941-1944 Səməd Vurğun
 6. 1944-1945 Süleyman Rəhimov
 7. 1945-1948 Səməd Vurğun
 8. 1948-1954 Mirzə İbrahimov
 9. 1954-1958 Süleyman Rəhimov
 10. 1958-1965 Mehdi Hüseyn
 11. 1965-1975 Mirzə İbrahimov
 12. 1975-1981 İmran Qasımov
 13. 1981-1986 Mirzə İbrahimov
 14. 1986-1987 İsmayıl Şıxlı
 15. 1987 Anar

I.Adı, məqsədi, vəzifələri, ümumi müddəalar

I.1. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - Azərbaycan Respublikasında və ondan kənarda yaşayan, Azərbaycan dilində və digər dillərdə yazan peşəkar Azərbaycan yazıçılarının könüllü müstəqil ictimai təşkilatıdır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi müstəqil, hüquqi şəxsdir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə, beynəlxalq hüquq normalarına, öz Nizamnaməsinə müvafiq hərəkət edir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ünvanı: Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 25-dir.

I.2. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin məqsədi aşağıdakılardır:

 • klassik ədəbi irsin keşiyində durur, çağdaş yazıçıların yaradıçılığını müzakirə, təqdim və təbliğ edir; Yazıçılar Birliyi üzvlərinin yaradıcılığı və müxtəlif ədəbi qurumların, dərnəklərin, məclislərin səmərəli fəaliyyəti və ümumən ədəbi prosesin gedişatı üçün şərait yaradır;
 • Azərbaycan Respublikası ərazisində və onun hüdudlarından kənarda peşəkar Azərbaycan yazıçılarının hüquqlarını qoruyur;
 • Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği və tədqiqi sahəsində fəaliyyətin genişlənməsinə kömək edir;
 • Azərbaycan ədəbiyyatının tərcüməsi, təbliği və Azərbaycan ədəbi dilinin təmizliyinin qorunub saxlanması qayğısına qalır;
 • beynəlxalq miqyasda ədəbi əlaqələrin yaranması və genişlənməsi ilə bağlı tədbirləri həyata keçirir, dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən ədəbi-mədəni təşkilatlarla münasibətlər qurur, Azərbaycan ədəbiyyatının dünya miqyasına çıxmasına çalışır.

I.3. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Nizamnaməsindən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək üçün müstəqil maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, qanunvericiliyə uyğun olaraq Respublikanın və xarici ölkələrin bank müəssisələrundə milli və xarici valyuta hesabı açmaq hüququ vardır, adı qeyd olunmuş möhür, ştamp, blank və digər rekvizitlərə malikdir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin digər hüquqları:

 • -azad nəşriyyat fəaliyyəti göstərmək;
 • -müxtəlif bülletenləri, qəzetləri, jurnalları nəşr etdirmək;
 • -nəşriyyat, yaradıcılıq evi, kitab mağazaları, bədii salonlar, elm, istehsalat, təsərüffat idarə və müəssisələri yaratmaq və bağlamaq;
 • -Azərbaycan Respublikasında və xarici ölkələrdə müxtəlif yaradıcılıq birlikləri, birgə müəssisələr, mədəniyyət cəmiyyətləri ilə müqavilə və sazişlər bağlamaq.

II. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin quruluşu

II.1. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının hüquqi varisidir.

II.2.Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərkib hissəsi kimi aşağıdakı təşkilat, müəssisə və mətbuat orqanları fəaliyyət göstərir:

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərkibində -

 • Naxçıvan Yazıçılar Birliyi;
 • Qazax bölməsi;
 • Qarabağ bölməsi;
 • Quba bölməsi;
 • Gəncə bölməsi;
 • Lənkəran bölməsi;
 • Sumqayıt bölməsi;
 • Xəzər bölməsi;
 • Şirvan bölməsi;
 • Şəki bölməsi;
 • Mingəçevir bölməsi;
 • Aran bölməsi;
 • Moskva bölməsi;
 • Borçalı bölməsi;
 • Göyçə-Zəngəzur bolməsi - fəaliyyət göstərir.
 • Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi;
 • "Azərbaycan Ədəbiyyat Fondu";
 • Ədəbiyyatı Təbliğ və Müəllif Hüquqları Bürosu;
 • yazıçıların Şüvəlandakı S.Vurğun adına Yaradıcılıq Evi;
 • yazıçıların poliklinik

II.3.Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərkibində olan zona bölmələri, Ədəbiyyat Fondu, Tərcümə Mərkəzi, Ədəbiyyatı Təbliğ və Müəllif Hüquqları Bürosu, Şüvəlan Yaradıcılıq Evi, redaksiyalar və digər idarə və müəssisələr Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəhbər orqanlarına öz fəaliyyəti barədə hesabat verir.

II.4.Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyinin bölmələri, digər yaradıcı təşkilatları, yeni ədəbi orqanları və sair yaratmaq, tərkibində olan dərgiləri, qəzetləri və qurumları bağlamaq hüququ var.

III. Rəhbər orqanlar və onların səlahiyyəti

III.1.Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ali orqanı Qurultaydır. Qurulyat beş ildən bir çağrılır. Qurultay nümayəndələri İdarı Heyətinin (Məclisin) tərkibini müəyyən edir. İdarə Heyətinin (Məclisin), Ağsaqqallar Şurasının üzvləri, Yazıçılar Birliyinin sədri və katibləri, Gənclər Şurasının üzvləri yerli bölmələrin və seksiyaların rəhbərləri Qurultay nümayəndələri hesab olunurlar. Digər nümayəndələr - şer, nəsr, dramaturgiya, tənqid, tərcümə, uşaq ədəbiyyatı seksiyalarının ayrı-ayrı keçirilən ümumi yığıncaqlarında, eləcə də Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin, yerli bölmələrin toplantılarında seksiya və bölmə üzvlərinin sayına görə beş nəfərdən biri kimi seçilir.

III.2.Azərbaycan yazıçılarının Qurultayı açıq səsvermə ilə və səs çoxluğu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədrini, sədrin təqdimatıyla birinci katibi və katiblərini (beş il olmaqla iki müddətdən artıq seçilə bilməz), 31 nəfərdən ibarət İH üzvlərini (adbaad və açıq), 21 nəfərdən ibarət gənclər şurasını, 5 nəfərdən ibarət təftiş komissiyası üzvlərini (adbaad və açıq) seçir.

Ağsaqqallar Şurası, İdarə heyəti, Gənclər Şurası üzvləri həlledici səslə eyni statusa malikdirlər.

Sədr Yazıçılar Birliyinin işinə ümumi rəhbərlik edir.

İcra Aparatı katiblərdən və şpbələrdən formalaşdırılır.

Katiblər aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir.

 • -birinci katib İcra Aparatına rəhbərlik edir və sədr vəzifələrini müvəqqəti icra etmədikdə onu əvəzləyir.

Katiblər bölgə qurumlarının və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi strukturuna daxil olan qurumların, seksiyaların, redaksiyaların işini əlaqələndirir, müxtəlif tədbirlər keçirir, layihələr hazırlayır, xaricdə fəaliyyət göstərən qurumlar və beynəlxalq təşkilatların müvafiq strukturları ilə əlaqələr qurur, bu istiqamətdə tədbirlər hazırlayır. Katiblər İcra Aparatı, seksiyalar, redaksiyalar, bölmələr, xarici əlaqələr, gənclərlə iş və maliyyə-təsərrüfat işlərinə nəzarət edir:

 • -gənclər üzrə katib gənclərlə iş birliyi qurur;
 • -təşkilat katibi maliyyə-təsərrüfat işlərinə nəzarət edir;
 • -Ağsaqqallar Şurası - xalq şairləri və xalq yazıçılarından, Milli Elmlər Akademiyasının ədəbiyyatşünaslıq üzrə həqiqi və müxbir üzvlərindən seçilir;
 • -Ağsaqqallar Şurasının sədrini üzvlər özləri seçir;
 • -katiblik yanında Gənclər Şurası yaranır. Sədrini Şura üzvləri özləri seçirlər.

III.4.İdarə Heyətinin vəzifə və səlahiyyətləri:

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qurultaylararası dövrdəki fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirir. Nizamnaməyə əlavələr, dəyişikliklər edilməsi barədə qərarlar qəbul edir və növbəti Qurultayın müzakirəsinə çixarır.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin strukturuna daxil olan qəzetin, dərgilərin, topluların baş redaktorlarını, Tərcümə Mərkəzinin sədrini və ədəbi orqanlarının baş redaktorlarını, bölgə rəhbərlərinin, Ədəbiyyat Fondunun sədrinin, Ədəbiyyatı Təbliğ Bürosunun sədrinin namizədliyini katibliyin təklifi ilə təsdiq edir.

Fövqəladə hallarda Azərbaycan Yazıçılar Birliyi sədrinin, İdarə Heyəti üzvlərinin üçdə ikisinin xahişi ilə növbədənkənar Qurultay çağırıla bilər. Sədr öz fəaliyyətini dayandırdıqda növbədənkənar Qurultay çağırılanadək sədrin vəzifəsini Birliyin birinci katibi icra edir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, İcra Aparatı və İdarə heyəti Qurultayın qəbul etdiyi qərarları növbəti Qurultaya qədər həyata keçirir.

III.5. Qurultay tərəfindən seçilmiş təftiş komissiyası öz sədrini seçir. Beş nəfərdən ibarət təftiş komissiyası Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edir və yoxlamanın nəticəsini İdarə Heyətinə (Məclisə) təqdim edir.

IV.Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlüyünə qəbul Üzvlükdən xaric olunmağın qaydaları və şərtləri

IV.1. Peşəkar ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan hər bir şəxs Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul olunmaq üçün birinci katibə ərizə ilə müraciət etməlidir. Birinci Katib həmin müraciəti katibliyin təqdimatı ilə İdarə Heyətinin formalaşdırdığı ekspertlər qurumuna təqdim edir. Ekspertlər qurumunun rəyi İH-yə təqdim olunur və İH həmin şəxsin üzvlüyə qəbulu məsələsini sadə səs çoxluğu ilə həll edir.

IV.2.Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvləri üzvlük haqqı ödəməlidirlər.

IV.3.Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan, Azərbaycan ədəbiyyatı qarşısında xüsusi xidmətləri olan yazıçı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü seçilə bilər. Fəxri üzvlüyə qəbul Azərbaycan Yazıçılar Birliyi rəhbər orqanlarının - katibliyinin, yaxud İH-nin qərarı ilə həyata keçirilir.

IV.4.Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlərinin bütün hüquqlarına malikdir, aşağıdakı hallradan başqa:

 • -Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəhbər orqanlarına seçilmək hüququ yoxdur;
 • -Azərbaycan Yazıçılar Birliyi rəhbər orqanlarının qərarı olmadan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin məhəlli şöbəsini yaratmaq hüququ yoxdur.

IV.5.Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü üzvlük haqqı verməkdən azaddır.

IV.6.Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvləri və fəxri üzvləri vahid üzvlük vəsiqəsi ilə təmin edilirlər.

IV.7.Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvləri və fəxri üzvləri Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyinə müraciət edib könüllü surətdə üzvlükdən çıxa bilərlər. Xüsusi hallarda Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlüyündən xaric olunma məsələsi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəhbər orqanlarının müzakirəsinə verilib səs çoxluğu ilə həll edilə bilər.

IV.8.Azərbaycan Respublikasını tərk edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin hər bir üzvünün bu təşkilatın üzvü qalmaq hüququ var.

 1. “Səksəninci səhifə” filminin təqdimat mərasimi keçirilib: [AYB-nin 80 illiyinə həsr olunmuş filmin təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 9 yanvar.- S.16.
 2. ARB Şəki (27.09.2016). (azərb.). . İstifadə tarixi:2016-09-27.
Vikianbarda Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə əlaqəli mediafayllar var.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
azərbaycan, yazıçılar, birliyi, məqaləni, vikiləşdirmək, lazımdır, lütfən, məqaləni, ümumvikipediya, redaktə, qaydalarına, uyğun, şəkildə, tərtib, edin, azərbaycan, yazıçı, şairlərinin, tərcüməçilərinin, böyük, ictimai, təşkilatı, ssri, dövründə, azərbaycan, y. Azerbaycan Yazicilar Birliyi Dil Izle Redakte Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Azerbaycan Yazicilar Birliyi Azerbaycan yazici ve sairlerinin tercumecilerinin en boyuk ictimai teskilati SSRI dovrunde Azerbaycan Yazicilar Ittifaqi adlanirdi Hazirda 1510 den artiq uzvu var Sedri yazici Anardir Azerbaycan Yazicilar BirliyiNovu Ictimai TeskilatYaranma tarixi 13 iyun 1934Qeydiyyat tarixi 13 iyun 1934Resmi dili Azerbaycan diliMerkezi Baki AzerbaycanSedr AnarUzvleri 1500azyb net Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Tarixi 2 Teskilatin rehberleri 2 3 Azerbaycan Yazicilar Birliyinin Nizamnamesi 4 Istinadlar 5 Xarici kecidlerTarixi Redakte Azerbaycan Yazicilar Birliyi binasinda repressiyaya ugramis Azerbaycan yazicilarina hesr edilmis memorial lovhe Azerbaycan Yazicilar Ittifaqi 1934 cu il iyunun 13 de Bakida Azerbaycan yazicilarinin I qurultayinda yaradilmisdir O vaxta qeder Azerbaycan yazicilari ayri ayri edebi birliklerin ve meclislerin terkibinde fealiyyet gosterirdiler 1923 cu ilde Azerbaycan yazicilarini bir teskilatda birlesdirmek zerureti meydana cixarken bir nece yazici cap etdirdikleri muracietde Turk edib ve sairler ittifaqi derneyi tesis etdiklerini bildirdiler Hemin edebi birlik Ildirim adlanirdi Qizil qelemler edebi cemiyyeti de texminen bu dovrlerde formalasmis oz etrafina genc edebi quvveleri toplamisdi Bu cemiyyet esasli ve edebi teskilat kimi 1925 ci il dekabrin 25 de Bakida yaradildi edebi dernekleri oz etrafinda birlesdirdi Qizil qelemler cemiyyeti tez tez musavireler edebi geceler gorusler meruzeler teskil edir tedbirler heyata kecirirdi Maarif ve medeniyyet jurnalinda indiki Azerbaycan jurnalinda Kommunist ve Genc isci qezetlerinde muntezem verilen edebi materiallar Qizil qelemler Oktyabr alovlari almanaxlari ve ayri ayri mecmueler edebiyyatin tebligine kutlevi suretde yayilmasina xidmet edirdi 1927 ci il iyul ayinin evvellerinde Azerbaycan yazicilarinin birinci umumi yigincaginda butun edebi quvveleri bir teskilat etrafinda birlesdirmek qerara alindi Belelikle Azerbaycan Yazicilar Cemiyyetinin muveqqeti idare heyeti yarandi Bakida Umumazerbaycan yazicilarinin birinci 13 01 1928 ve ikinci qurultayi 20 X 1929 cagirildi UIK b P MK nin edebi bedii teskilatlarin yeniden qurulmasi haqqinda 1932 ci il 23 aprel tarixli qerarindan sonra Azerbaycan Yazicilar Cemiyyetinin yeniden qurulmasi haqqinda teskilati tedbirler goruldu ve Azerbaycan Yazicilar Ittifaqi yaradildi AYB nin 80 illiyine hesr olunmus Sekseninci sehife adli film cekilmisdir 1 Teskilatin rehberleri 2 Redakte1934 1936 Memmedkazim Elekberli 1936 1938 Seyfulla Samilov 1938 1939 Resul Rza 1939 1940 Suleyman Rehimov 1941 1944 Semed Vurgun 1944 1945 Suleyman Rehimov 1945 1948 Semed Vurgun 1948 1954 Mirze Ibrahimov 1954 1958 Suleyman Rehimov 1958 1965 Mehdi Huseyn 1965 1975 Mirze Ibrahimov 1975 1981 Imran Qasimov 1981 1986 Mirze Ibrahimov 1986 1987 Ismayil Sixli 1987 AnarAzerbaycan Yazicilar Birliyinin Nizamnamesi RedakteI Adi meqsedi vezifeleri umumi muddealar I 1 Azerbaycan Yazicilar Birliyi Azerbaycan Respublikasinda ve ondan kenarda yasayan Azerbaycan dilinde ve diger dillerde yazan pesekar Azerbaycan yazicilarinin konullu musteqil ictimai teskilatidir Azerbaycan Yazicilar Birliyi musteqil huquqi sexsdir Azerbaycan Yazicilar Birliyi oz fealiyyetinde Azerbaycan Respublikasinin quvvede olan qanunvericiliyine beynelxalq huquq normalarina oz Nizamnamesine muvafiq hereket edir Azerbaycan Yazicilar Birliyinin unvani Baki seheri Xaqani kucesi 25 dir I 2 Azerbaycan Yazicilar Birliyinin meqsedi asagidakilardir klassik edebi irsin kesiyinde durur cagdas yazicilarin yaradiciligini muzakire teqdim ve teblig edir Yazicilar Birliyi uzvlerinin yaradiciligi ve muxtelif edebi qurumlarin derneklerin meclislerin semereli fealiyyeti ve umumen edebi prosesin gedisati ucun serait yaradir Azerbaycan Respublikasi erazisinde ve onun hududlarindan kenarda pesekar Azerbaycan yazicilarinin huquqlarini qoruyur Azerbaycan edebiyyatinin tebligi ve tedqiqi sahesinde fealiyyetin genislenmesine komek edir Azerbaycan edebiyyatinin tercumesi tebligi ve Azerbaycan edebi dilinin temizliyinin qorunub saxlanmasi qaygisina qalir beynelxalq miqyasda edebi elaqelerin yaranmasi ve genislenmesi ile bagli tedbirleri heyata kecirir dunya olkelerinde fealiyyet gosteren edebi medeni teskilatlarla munasibetler qurur Azerbaycan edebiyyatinin dunya miqyasina cixmasina calisir I 3 Azerbaycan Yazicilar Birliyinin Nizamnamesinden ireli gelen vezifeleri yerine yetirmek ucun musteqil maliyye teserrufat fealiyyeti ile mesgul olmaq qanunvericiliye uygun olaraq Respublikanin ve xarici olkelerin bank muessiselerunde milli ve xarici valyuta hesabi acmaq huququ vardir adi qeyd olunmus mohur stamp blank ve diger rekvizitlere malikdir Azerbaycan Yazicilar Birliyinin diger huquqlari azad nesriyyat fealiyyeti gostermek muxtelif bulletenleri qezetleri jurnallari nesr etdirmek nesriyyat yaradiciliq evi kitab magazalari bedii salonlar elm istehsalat teseruffat idare ve muessiseleri yaratmaq ve baglamaq Azerbaycan Respublikasinda ve xarici olkelerde muxtelif yaradiciliq birlikleri birge muessiseler medeniyyet cemiyyetleri ile muqavile ve sazisler baglamaq II Azerbaycan Yazicilar Birliyinin qurulusu II 1 Azerbaycan Yazicilar Birliyi Azerbaycan Yazicilar Ittifaqinin huquqi varisidir II 2 Azerbaycan Yazicilar Birliyinin terkib hissesi kimi asagidaki teskilat muessise ve metbuat orqanlari fealiyyet gosterir Azerbaycan dergisinin redaksiyasi Ulduz dergisinin redaksiyasi Literaturniy Azerbaydjan dergisinin redaksiyasi Qobustan toplusunun redaksiyasi Edebiyyat qezeti nin redaksiyasi Mutercim toplusunun rubluk redaksiyasi Dunya edebiyyati toplusunun rubluk redaksiyasi Azerbaycan Yazicilar Birliyinin terkibinde Naxcivan Yazicilar Birliyi Qazax bolmesi Qarabag bolmesi Quba bolmesi Gence bolmesi 3 Lenkeran bolmesi Sumqayit bolmesi Xezer bolmesi Sirvan bolmesi Seki bolmesi Mingecevir bolmesi Aran bolmesi Moskva bolmesi Borcali bolmesi Goyce Zengezur bolmesi fealiyyet gosterir Azerbaycan Bedii Tercume ve Edebi Elaqeler Merkezi Azerbaycan Edebiyyat Fondu Edebiyyati Teblig ve Muellif Huquqlari Burosu yazicilarin Suvelandaki S Vurgun adina Yaradiciliq Evi yazicilarin poliklinik II 3 Azerbaycan Yazicilar Birliyinin terkibinde olan zona bolmeleri Edebiyyat Fondu Tercume Merkezi Edebiyyati Teblig ve Muellif Huquqlari Burosu Suvelan Yaradiciliq Evi redaksiyalar ve diger idare ve muessiseler Azerbaycan Yazicilar Birliyinin rehber orqanlarina oz fealiyyeti barede hesabat verir II 4 Azerbaycan Yazicilar Birliyi katibliyinin bolmeleri diger yaradici teskilatlari yeni edebi orqanlari ve sair yaratmaq terkibinde olan dergileri qezetleri ve qurumlari baglamaq huququ var III Rehber orqanlar ve onlarin selahiyyeti III 1 Azerbaycan Yazicilar Birliyinin ali orqani Qurultaydir Qurulyat bes ilden bir cagrilir Qurultay numayendeleri Idari Heyetinin Meclisin terkibini mueyyen edir Idare Heyetinin Meclisin Agsaqqallar Surasinin uzvleri Yazicilar Birliyinin sedri ve katibleri Gencler Surasinin uzvleri yerli bolmelerin ve seksiyalarin rehberleri Qurultay numayendeleri hesab olunurlar Diger numayendeler ser nesr dramaturgiya tenqid tercume usaq edebiyyati seksiyalarinin ayri ayri kecirilen umumi yigincaqlarinda elece de Naxcivan Yazicilar Birliyinin yerli bolmelerin toplantilarinda seksiya ve bolme uzvlerinin sayina gore bes neferden biri kimi secilir III 2 Azerbaycan yazicilarinin Qurultayi aciq sesverme ile ve ses coxlugu ile Azerbaycan Yazicilar Birliyinin sedrini sedrin teqdimatiyla birinci katibi ve katiblerini bes il olmaqla iki muddetden artiq secile bilmez 31 neferden ibaret IH uzvlerini adbaad ve aciq 21 neferden ibaret gencler surasini 5 neferden ibaret teftis komissiyasi uzvlerini adbaad ve aciq secir Agsaqqallar Surasi Idare heyeti Gencler Surasi uzvleri helledici sesle eyni statusa malikdirler Sedr Yazicilar Birliyinin isine umumi rehberlik edir Icra Aparati katiblerden ve spbelerden formalasdirilir Katibler asagidaki vezifeleri heyata kecirir birinci katib Icra Aparatina rehberlik edir ve sedr vezifelerini muveqqeti icra etmedikde onu evezleyir Katibler bolge qurumlarinin ve Azerbaycan Yazicilar Birliyi strukturuna daxil olan qurumlarin seksiyalarin redaksiyalarin isini elaqelendirir muxtelif tedbirler kecirir layiheler hazirlayir xaricde fealiyyet gosteren qurumlar ve beynelxalq teskilatlarin muvafiq strukturlari ile elaqeler qurur bu istiqametde tedbirler hazirlayir Katibler Icra Aparati seksiyalar redaksiyalar bolmeler xarici elaqeler genclerle is ve maliyye teserrufat islerine nezaret edir gencler uzre katib genclerle is birliyi qurur teskilat katibi maliyye teserrufat islerine nezaret edir Agsaqqallar Surasi xalq sairleri ve xalq yazicilarindan Milli Elmler Akademiyasinin edebiyyatsunasliq uzre heqiqi ve muxbir uzvlerinden secilir Agsaqqallar Surasinin sedrini uzvler ozleri secir katiblik yaninda Gencler Surasi yaranir Sedrini Sura uzvleri ozleri secirler III 4 Idare Heyetinin vezife ve selahiyyetleri Azerbaycan Yazicilar Birliyinin qurultaylararasi dovrdeki fealiyyetinin neticelerini qiymetlendirir Nizamnameye elaveler deyisiklikler edilmesi barede qerarlar qebul edir ve novbeti Qurultayin muzakiresine cixarir Azerbaycan Yazicilar Birliyinin strukturuna daxil olan qezetin dergilerin toplularin bas redaktorlarini Tercume Merkezinin sedrini ve edebi orqanlarinin bas redaktorlarini bolge rehberlerinin Edebiyyat Fondunun sedrinin Edebiyyati Teblig Burosunun sedrinin namizedliyini katibliyin teklifi ile tesdiq edir Fovqelade hallarda Azerbaycan Yazicilar Birliyi sedrinin Idare Heyeti uzvlerinin ucde ikisinin xahisi ile novbedenkenar Qurultay cagirila biler Sedr oz fealiyyetini dayandirdiqda novbedenkenar Qurultay cagirilanadek sedrin vezifesini Birliyin birinci katibi icra edir Azerbaycan Yazicilar Birliyinin sedri Icra Aparati ve Idare heyeti Qurultayin qebul etdiyi qerarlari novbeti Qurultaya qeder heyata kecirir III 5 Qurultay terefinden secilmis teftis komissiyasi oz sedrini secir Bes neferden ibaret teftis komissiyasi Azerbaycan Yazicilar Birliyinin maliyye fealiyyetine nezaret edir ve yoxlamanin neticesini Idare Heyetine Meclise teqdim edir IV Azerbaycan Yazicilar Birliyinin uzvluyune qebul Uzvlukden xaric olunmagin qaydalari ve sertleri IV 1 Pesekar edebi yaradiciliqla mesgul olan her bir sexs Azerbaycan Yazicilar Birliyine uzv qebul olunmaq ucun birinci katibe erize ile muraciet etmelidir Birinci Katib hemin muracieti katibliyin teqdimati ile Idare Heyetinin formalasdirdigi ekspertler qurumuna teqdim edir Ekspertler qurumunun reyi IH ye teqdim olunur ve IH hemin sexsin uzvluye qebulu meselesini sade ses coxlugu ile hell edir IV 2 Azerbaycan Yazicilar Birliyi uzvleri uzvluk haqqi odemelidirler IV 3 Azerbaycan Respublikasinin hududlarindan kenarda yasayan Azerbaycan edebiyyati qarsisinda xususi xidmetleri olan yazici Azerbaycan Yazicilar Birliyinin uzvu secile biler Fexri uzvluye qebul Azerbaycan Yazicilar Birliyi rehber orqanlarinin katibliyinin yaxud IH nin qerari ile heyata kecirilir IV 4 Azerbaycan Yazicilar Birliyinin fexri uzvu Azerbaycan Yazicilar Birliyi uzvlerinin butun huquqlarina malikdir asagidaki hallradan basqa Azerbaycan Yazicilar Birliyinin rehber orqanlarina secilmek huququ yoxdur Azerbaycan Yazicilar Birliyi rehber orqanlarinin qerari olmadan Azerbaycan Yazicilar Birliyinin mehelli sobesini yaratmaq huququ yoxdur IV 5 Azerbaycan Yazicilar Birliyinin fexri uzvu uzvluk haqqi vermekden azaddir IV 6 Azerbaycan Yazicilar Birliyi uzvleri ve fexri uzvleri vahid uzvluk vesiqesi ile temin edilirler IV 7 Azerbaycan Yazicilar Birliyi uzvleri ve fexri uzvleri Azerbaycan Yazicilar Birliyi katibliyine muraciet edib konullu suretde uzvlukden cixa bilerler Xususi hallarda Azerbaycan Yazicilar Birliyi uzvluyunden xaric olunma meselesi Azerbaycan Yazicilar Birliyinin rehber orqanlarinin muzakiresine verilib ses coxlugu ile hell edile biler IV 8 Azerbaycan Respublikasini terk eden Azerbaycan Yazicilar Birliyinin her bir uzvunun bu teskilatin uzvu qalmaq huququ var Istinadlar Redakte Sekseninci sehife filminin teqdimat merasimi kecirilib AYB nin 80 illiyine hesr olunmus filmin teqdimati haqqinda Edebiyyat qezeti 2015 9 yanvar S 16 AZERBAYCAN YAZICILAR BIRLIYI 75 ARB Seki 27 09 2016 Bolgelerde edebi muhit azerb Youtube com Istifade tarixi 2016 09 27 Xarici kecidler Redakte Vikianbarda Azerbaycan Yazicilar Birliyi ile elaqeli mediafayllar var Azerbaycan Yazicilar Birliyinin resmi saytiMenbe https az wikipedia org w index php title Azerbaycan Yazicilar Birliyi amp oldid 6037363, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.