fbpx
Wikipedia

Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimlərinin siyahısı

1929

6 fevral 1929-cu ildən:

1930

1933

25 aprel 1933-cü ildən:

1934

1936

13 yanvar 1936-cı ildən:

1 fevral 1936-cı ildən:

 • Hacıbəyov Üzeyir — opera bəstəkarı
 • İoannesyan Avanes Ayrapetoviç — Dövlət Şərq Orkestrinin rəhbəri
 • Yefimenko Sergey Mitrofanoviç — Bakı Qızıl Bayraqlı İşçi Teatrının baş rəssamı
 • Bretanitski Semyon Leontiyeviç — Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının skripka sinfinin professoru
 • Şaroyev Qriqori Qriqoryeviç — Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano sinfinin professoru

1938

4 noyabr 1938-ci ildən:

1940

23 aprel 1940-cı ildən:

27 aprel 1940-cı ildən:

 • Bıkova Mariya Lvovna — Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının pedaqoji konsultantı
 • Qusak Fyodor Terentyeviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının rəssamı
 • Hüseynov Məmməd Rahim Abbas oğlu — Azərbaycan SSR Sovet Yazıçıları İttifaqı şairlər seksiyası və təşkilat sektorunun rəhbəri
 • Qəmərlinski Əhməd Haşım oğlu — Bakı kinostudiyasının artisti
 • Ovsepyan Artaşes Qriqoryeviç — Yeramyan adına Azərbaycan Dövlət Erməni Dram Teatrının baş rejissoru
 • Rzayev Ağa Hüseyn Hənifə — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı rejissorunun köməkçisi
 • Sagiyan Muşeq Mixayloviç — Yeramyan adına Azərbaycan Dövlət Erməni Dram Teatrının bədii rəhbəri
 • Salahov Qılman Bala Məmməd oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası dövlət xorunun bədii rəhbəri və dirijoru
 • Tağı Zadə Niyazi Zülfüqaroviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının dirijoru
 • Terequlova Leyla Ramazanovna — Azərbaycan radiokomitetinin rejissoru

3 iyul 1940-cı ildən:

 • Axundov İsmayıl Hüseyn oğlu — Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin direktoru
 • Gerasimov Mixail Nikolayeviç — Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin pedaqoqu
 • Qorçakov Anatoli Pavloviç — pedaqoq, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin tədris hissəsi müdiri
 • Salamzadə Salam Abdulqasım oğlu — Azərbaycan SSR Sovet rəssamları ittifaqının təşkilat komitəsinin sədri

26 dekabr 1940-cı ildən:

 • Pukolov Pyotr Yefimoviç — Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun təsviri incəsənət kafedrasının assistenti

1941

8 yanvar 1941-ci ildən:

 • Qripiç Aleksey Lvoviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının bədii rəhbəri
 • Koqan-Yaroslavski Yakov Qriqoryeviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının rejissoru
 • Bulatov Dmitri Yakovleviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı direktorunun müavini

1943

17 iyun 1943-cü ildən:

1946

 • Şveytser Vladimir Zaxaroviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının rejissoru

1949

21 iyul 1949-cu ildən:

1954

 • Alvaryan Karo Solomonoviç — Stepanakert Erməni Dövlət Dram Teatrının rejissoru

27 fevral 1954-cü ildən:

16 noyabr 1954-cü ildən:

1955

30 aprel 1955-ci ildən:

1956

28 dekabr 1956-cı ildən:

1957

5 yanvar 1957-ci ildən:

3 oktyabr 1957-ci ildən:

 • Smolnikov Boris Yakovleviç — Bakı hava hücumundan müdafiə dairəsi mahnı və rəqs ansamblının rəisi
 • Şükürov Şamil Zeynaloviç — Bakı hərbi məktəbinin hərbi dirijoru

1958

26 aprel 1958-ci ildən:

20 may 1958-ci ildən:

1959

21 fevral 1959-cu ildən:

 • Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu — bəstəkar, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii rəhbəri
 • Əfəndiyev Rəşid Məmmədhəsən oğlu — Azərbaycan dövlət mahnı və rəqs ansamblının dirijoru

30 aprel 1959-cu ildən:

29 iyul 1959-cu ildən:

1960

26 mart 1960-cı ildən:

24 may 1960-cı ildən:

6 iyun 1960-cı ildən:

26 noyabr 1960-cı ildən:

 • Leyn Dmitri Mixayloviç — dirijor

1961

24 mart 1961-ci ildən:

 • Bernovitski Konstantin Georgiyeviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının quruluş hissə müdiri
 • Güləhmədova-Martınova Gülcahan Şəulla qızı — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının rejissoru
 • Korqanov-Kornelli Qabriel Vasilyeviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının ədəbi hissə müdiri
 • Kriştul Mixail Samoyloviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının musiqi hissə müdiri

6 oktyabr 1961-ci ildən:

14 dekabr 1961-ci ildən:

1962

1 sentyabr 1962-ci ildən:

1963

12 aprel 1963-cü ildən:

18 may 1963-cü ildən:

 • Abbasov Əşrəf Cəlal oğlu — bəstəkar
 • İsrafilzadə Əbdüləhəd Hüseyn oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının dirijoru
 • Məşədibəyov Ağası Abutalıb oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası xalq çalğı alətləri alətləri ansamblının rəhbəri
 • Petrov Yuri Vladimiroviç — Bakı Hava Hücumundan Müdafiə Dairəsi mahnı və rəqs ansamblınının bədii rəhbəri

1964

5 mart 1964-cü ildən:

29 iyun 1964-cü ildən:

1965

28 may 1965-ci ildən:

1967

7 iyul 1967-ci ildən:

21 oktyabr 1967-ci ildən:

1969

25 noyabr 1969-cu ildən:

1970

21 may 1970-ci ildən:

1971

18 noyabr 1971-ci ildən:

 • Qorikker Vladimir Mixayloviç — Qorki adına mərkəzi uşaq və gənclər filmləri kinostudiyasının kinorejissoru
 • Seyidzadə Hüseyn Əli oğlu — "Azərbaycanfilm" studiyasının kinorejissoru

20 dekabr 1971-ci ildən:

 • Henrix İliç Risman — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dirijoru

1972

19 aprel 1972-ci ildən:

 • Anşeleviç Vladimir Sezareviç — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının kamera ansamblı kafedrasının müdiri
 • İsmayılov Məmmədsaleh Cəlil oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xalq musiqisi kafedrasının professor əvəzi
 • Karaqiçeva Lyudmila Vladimirovna — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının musiqi tarixi kafedrasının dosenti
 • Quliyeva Simuzər Ələkbər qızı — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano kafedrasının müdiri
 • Mirzəzadə Xəyyam Hadi oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq kafedrasının dosenti
 • Rzayev Azər Hüseyn oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının kamera ansamblı kafedrasının dosenti

1973

26 yanvar 1973-cü ildən:

21 mart 1973-cü ildən:

26 oktyabr 1973-cü ildən:

23 noyabr 1973-cü ildən:

26 noyabr 1973-cü ildən:

1974

3 aprel 1974-cü ildən:

1 iyun 1974-cü ildən:

 • Hüseynov Rahib Abuzər oğlu — M. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rektoru
 • Quliyev Əşrəf Haçı oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının rejissoru

13 sentyabr 1974-cü ildən:

4 oktyabr 1974-cü ildən:

1976

23 dekabr 1976-cı ildən:

1977

29 iyun 1977-ci ildən:

19 oktyabr 1977-ci ildən:

 • Usubov Əli Teymur oğlu — V. İ. Lenin adına sarayın baş rejissoru

5 dekabr 1977-ci ildən:

1978

10 yanvar 1978-ci ildən:

23 iyun 1978-ci ildən:

24 noyabr 1978-ci ildən:

 • Ağayev Tofiq Ağarəfi oğlu — C. Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının baş rejissoru

1979

9 fevral 1979-cu ildən:

23 fevral 1979-cu ildən:

2 aprel 1979-cu ildən:

27 iyul 1979-cu ildən:

 • Satryan Qriqori Vartanoviç — M. Qorki аdınа Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının rəssamı

30 iyul 1979-cu ildən:

26 oktyabr 1979-cu ildən:

 • Babayev Əziz Abbas oğlu — Bakı Dövlət Sirkinin baş dirijoru

27 noyabr 1979-cu ildən:

1980

18 dekabr 1980-ci ildən:

1981

26 yanvar 1981-ci ildən:

6 aprel 1981-ci ildən:

19 may 1981-ci ildən:

3 iyun 1981-ci ildən:

8 iyun 1981-ci ildən:

30 dekabr 1981-ci ildən:

1982

13 iyul 1982-ci ildən:

1 dekabr 1982-ci ildən:

3 dekabr 1982-ci ildən:

 • Аrutyunyаn Leonid Аvetikoviç — M. Qorki аdınа Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının rejissoru

1987

20 mart 1987-ci ildən:

8 dekabr 1987-ci ildən:

11 dekabr 1987-ci ildən:

30 dekabr 1987-ci ildən:

31 dekabr 1987-ci ildən:

1988

7 may 1988-ci ildən:

1989

21 mart 1989-cu ildən:

4 may 1989-cu ildən:

17 may 1989-cu ildən:

1 sentyabr 1989-cu ildən:

1990

24 sentyabr 1990-cı ildən:

25 oktyabr 1990-cı ildən:

 • Həsənov Rəfail Müseyib oğlu — Azərbaycan Dizaynerlər İttifaqı idarə heyətinin sədri

31 dekabr 1990-cı ildən:

1991

25 yanvar 1991-ci ildən:

4 fevral 1991-ci ildən:

 • Avagimov Zaven Andreyeviç
 • Amiraqo Pavel İvanoviç
 1. "Turq ədəbijjatçьsь və dramatorgy Əbdul Rəhim Hakverdiyofa sənaye' nəfisənin əməqdar işçisi namьnь verməq hakkьnda". Azərbajcan Sosjalist Şyra Cumhyrijjəti işçi qəntli huqymətinin Kanynlar və Əmrləri Qullijjatь (azərb.). № 5 (15 aprel). 1929. 133.
 2. "Tyrk teatrosunun 60 illiyi". № 98 (3820). Qommunist. 27 aprel 1933-cü il. səh. 4.
 3. "Jeni „Nərgiz‟ operasьnьn yaradьlmasь haqqьnda ASŞC Xalq Qomissarlarь Şurasьnьn 1936-nçь il 13 janvar tarixli qərarь". № 10 (4637). Qommunist. 14 janvar 1936. səh. 4.
 4. "ASŞC 15 illiji mynasəbətilə Azərbajçan SŞÇ-nin qabaqçьl işci qadınlarь, qolxozçularь və qolxozçu qadьnlarь, əməkci zijalьlarь nymayəndələrinin və şura işçilərinin təltif edilməsi haqqьnda Уmum Azərbajçan Mərkəzi İçraijjə Qomitəsi prezidiumunun qərarь". № 60 (4686). Qommunist. 12 mart 1936. səh. 4.
 5. "Azərbajçan SSR Baş Soveti Prezidiumunda". № 280 (5511). Qommunist. 5 deqabr 1938-çi il. səh. 1.
 6. "Сәнае вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларынын, элм, маариф, сәһиййә вә инҹәсәнәт ишчиләринин, Фәһлә-Кәндли Гызыл Ордусу командирләринин, сияси ишчиләринин вә гызыл әскәрләринин, совет ишчиләринин вә башга ишчиләрин тәлтиф эдилмәләри һаггында фәрман". Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 2 (6).Б.: Азполиграф. 1940. сәһ. 4–5. (#invisible_char)
 7. "Сәнае вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларынын, элм, маариф, сәһиййә вә инҹәсәнәт ишчиләринин, Фәһлә-Кәндли Гызыл Ордусу командирләринин, сияси ишчиләринин вә гызыл әскәрләринин, совет ишчиләринин вә башга ишчиләрин тәлтиф эдилмәләри һаггында фәрман". Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 2 (6). Б.: Азполиграф. 1940. сәһ. 52–54. (#invisible_char)
 8. "Азәрбајҹан дөвләт рәссамлыг мәктәби ишчиләринин вә педагожи ишчиләринин тәлтиф едилмәләри һаггында фәрман". Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 4 (8). Б.: Азполиграф. декабр 1940 (1941). сәһ. 7. (#invisible_char)
 9. "Әзизбәйов адына Азәрбайҹан Индустриал Институтунун профессорларына адлар верилмәси һаггында фәрман". Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 1 (9). Б.: Азполиграф. март 1941. сәһ. 3. (#invisible_char)
 10. "Азәрбайҹан Дөвләт Рус Драма Театры ишчиләринин тәлтиф едилмәси һаггында фәрман". Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 1 (9). Б.: Азполиграф. март 1941. сәһ. 5–6. (#invisible_char)
 11. "Инҹәсәнәт ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Баш Совети Президиумунун Фәрманы". № 127 (6528). Коммунист. 19 ијун 1943-ҹү ил. сәһ. 1.
 12. "М. Әзизбәйов адына Азәрбайҹан Дөвләт Драм Театры артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 143 (8099). Коммунист. 23 ијул 1949-ҹу ил. сәһ. 1.
 13. "Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 50 (9465). Коммунист. 28 феврал 1954-ҹү ил. сәһ. 1.
 14. "Һейкәлтәраш Ҹ. М. Гаряғдыя Азәрбайҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 272 (9687). Коммунист. 17 ноябр 1954-ҹү ил. сәһ. 1.
 15. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 103 (9828). Коммунист. 1 май 1955-ҹи ил. сәһ. 1.
 16. "Профессор Б. И. Зейдмана Азәрбайҹан ССР Әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 302 (10335). Коммунист. 29 декабр 1956-ҹы ил. сәһ. 1.
 17. "Ә. М. Бабаевә Азәрбайҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 5 (10341). Коммунист. 6 январ 1957-ҹи ил. сәһ. 1.
 18. "Б. Я. Смолников вә Ш. З. Шүкүров йолдашлара Азәрбайҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 234 (10570). Коммунист. 4 октябр 1957-ҹи ил. сәһ. 1.
 19. "М. Ф. Ахундов адына Ленин орденли Азәрбайҹан Дөвләт Опера вә Балет Театрынын ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 100 (10741). Коммунист. 28 апрел 1958-ҹи ил. сәһ. 1.
 20. "Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театры ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 117 (10758). Коммунист. 21 май 1958-ҹи ил. сәһ. 1.
 21. "Азәрбајҹан дөвләт маһны вә рәгс ансамблынын јарадыҹы ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 44 (10991). Коммунист. 22 феврал 1959-ҹу ил. сәһ. 1.
 22. "Р. Л. Кармен вә Ҹ. М. Мәммәдов јолдашлара Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри адынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 102 (11049). Коммунист. 1 мај 1959-ҹу ил. сәһ. 1.
 23. "Азәрбајҹан ССР инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 177 (11124). Коммунист. 30 ијул 1959-ҹу ил. сәһ. 1.
 24. "С. Б. Бәһлулзадә јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 74 (11328). Коммунист. 29 март 1960-ҹы ил. сәһ. 1.
 25. "Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 122 (11376). Коммунист. 25 мај 1960-ҹы ил. сәһ. 2.
 26. "Ч. З. Һаҹыбәјов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 132 (11386). Коммунист. 7 ијун 1960-ҹы ил. сәһ. 1.
 27. "Д. М. Лејн јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри адынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (11531). Коммунист. 27 нојабр 1960-ҹы ил. сәһ. 1.
 28. "Сәмәд Вурғун адына Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 73 (11632). Коммунист. 26 март 1961-ҹи ил. сәһ. 3.
 29. "Т. С. Казымов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 40 (1139). Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. 14 октјабр 1961-ҹи ил. сәһ. 1.
 30. "Рәссам Т. Ә. Тағыјевә Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 40 (1139). Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. 14 октјабр 1961-ҹи ил. сәһ. 1.
 31. "Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 290 (11849). Коммунист. 15 декабр 1961-ҹи ил. сәһ. 1.
 32. "Т. Т. Салаһов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 206 (12068). Коммунист. 2 сентјабр 1962-ҹи ил. сәһ. 1.
 33. "Рәссамлара Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 89 (12255). Коммунист. 14 апрел 1963-ҹү ил. сәһ. 1.
 34. "Республиканын инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 117 (12283). Коммунист. 19 мај 1963-ҹү ил. сәһ. 1.
 35. "Ј. В. Петров јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 117 (12283). Коммунист. 19 мај 1963-ҹү ил. сәһ. 1.
 36. "Азәрбајҹанын сәнаје, кәнд тәсәррүфаты, елм, мәдәнијјәт, сәһијјә вә маариф саһәләриндә чалышан гадынлара Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 56 (12527). Коммунист. 6 март 1964-ҹү ил. сәһ. 1.
 37. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 151 (12622). Коммунист. 30 ијун 1964-ҹү ил. сәһ. 1.
 38. "А. Ҹ. Мәликов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 125 (12902). Коммунист. 29 мај 1965-ҹи ил. сәһ. 1.
 39. "Республиканын бир груп мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт ишчисинә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 159 (13547). Коммунист. 8 ијул 1967-ҹи ил. сәһ. 1.
 40. "Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 250 (13638). Коммунист. 22 октјабр 1967-ҹи ил. сәһ. 2.
 41. "Шаир С. А. Василјевә Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 278 (14274). Коммунист. 27 нојабр 1969-ҹу ил. сәһ. 4.
 42. "М. Ф. Ахундов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Опера вә Балет Театрынын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 118 (14419). Коммунист. 23 мај 1970-ҹи ил. сәһ. 1.
 43. "Кино сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 270 (14875). Коммунист. 19 нојабр 1971-ҹи ил. сәһ. 2.
 44. "Һ. И. Рисман јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 297 (14902). Коммунист. 21 декабр 1971-ҹи ил. сәһ. 2.
 45. "Үзејир Һаҹыбәјов адына Азәрбајҹан Дөвләт Консерваторијасы ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 93 (15003). Коммунист. 20 апрел 1972-ҹи ил. сәһ. 2.
 46. "Ҹ. Һ. Ҹәфәров јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 23 (15238). Коммунист. 27 јанвар 1973-ҹү ил. сәһ. 1.
 47. "Шаир И. Ә. Сәфәрлијә Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 68 (15283). Коммунист. 22 март 1973-ҹү ил. сәһ. 1.
 48. "Рәссам Ә. Ә. Әбдүлхалыга Азәрбајҹан ССР-ин әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 254 (15469). Коммунист. 28 октјабр 1973-ҹү ил. сәһ. 4.
 49. "Бәстәкар В. З. Адыҝөзәлова, Т. Ә. Бакыханова вә Р. Һ. Мустафајевә Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 275 (15490). Коммунист. 24 нојабр 1973-ҹү ил. сәһ. 3.
 50. "Бәстәкарлардан Ш. Г. Ахундоваја вә Полад Бүлбүл оғлуна Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (15492). Коммунист. 27 нојабр 1973-ҹү ил. сәһ. 3.
 51. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 79 (15599). Коммунист. 4 апрел 1974-ҹү ил. сәһ. 1.
 52. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 127 (15647). Коммунист. 2 ијун 1974-ҹү ил. сәһ. 1.
 53. "Шаир Б. М. Ваһабзадәјә Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 216 (5177). Бакы. 14 сентјабр 1974-ҹү ил. сәһ. 1.
 54. "Нахчыван МССР халг тәсәррүфаты, елм вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мәлуматы. № 19 (441) (17-ҹи ил нәшри). 15 октјабр 1974-ҹү ил. сәһ. 10.
 55. "Республика кино сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 301 (16430). Коммунист. 25 декабр 1976-ҹы ил. сәһ. 3.
 56. "Азәрбајҹан ССР Назирләр Совети Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәсинин вә Азәрбајҹан ССР Рабитә Назирлијинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 150 (16585). Коммунист. 30 ијун 1977-ҹи ил. сәһ. 2.
 57. "Республиканын инҹәсәнәт хадимләринә вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 246 (16681). Коммунист. 20 октјабр 1977-ҹи ил. сәһ. 3.
 58. "Республиканын тәсвири сәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 283 (16718). Коммунист. 6 декабр 1977-ҹи ил. сәһ. 1.
 59. "Республиканын театр сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 9 (16749). Коммунист. 11 јанвар 1978-ҹи ил. сәһ. 1.
 60. "Бәстәкарлар А. Ҹ. Мәликова, И. Г. Мәммәдова, Е. С. Маһмудова республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 145 (16885). Коммунист. 24 ијун 1978-ҹи ил. сәһ. 2.
 61. "Ҹ. Ҹаббарлы адына Јереван Дөвләт Азәрбајҹан Драм Театры артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 270 (17010). Коммунист. 26 нојабр 1978-ҹи ил. сәһ. 1.
 62. "М. Горки адына Азәрбајҹан Дөвләт Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 34 (17073). Коммунист. 10 феврал 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 63. "Республиканын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 47 (17086). Коммунист. 25 феврал 1979-ҹу ил. сәһ. 3.
 64. "Н. Вәзиров адына Ләнкәран Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 76 (17115). Коммунист. 3 апрел 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 65. "М. Горки адына Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 172 (17211). Коммунист. 29 ијул 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 66. "Республиканын әдәбијјат хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 173 (17212). Коммунист. 31 ијул 1979-ҹу ил. сәһ. 1.
 67. "Сирк ишчиләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 247 (17286). Коммунист. 27 октјабр 1979-ҹу ил. сәһ. 4.
 68. "Н. М. Нәзирова јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 271 (17310). Коммунист. 28 нојабр 1979-ҹу ил. сәһ. 3.
 69. "Ә. Әзимзадә адына Азәрбајҹан Дөвләт Рәссамлыг Мәктәбинин мүәллимләринә республика фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 290 (17626). Коммунист. 19 декабр 1980-ҹи ил. сәһ. 2.
 70. "Н. Ә. Һәсәнзадә јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 22 (17656). Коммунист. 27 јанвар 1981-ҹи ил. сәһ. 4.
 71. "И. П. Третјаков јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 83 (17717). Коммунист. 7 апрел 1981-ҹи ил. сәһ. 4.
 72. "Ҝүрҹүстан ССР-ин елм вә мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 119 (17753). Коммунист. 20 мај 1981-ҹи ил. сәһ. 3.
 73. "Республиканын али мәктәб ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 131 (17765). Коммунист. 4 ијун 1981-ҹи ил. сәһ. 2.
 74. "«Мозалан» сатирик кино журналынын әмәкдашларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 134 (17768). Коммунист. 9 ијун 1981-ҹи ил. сәһ. 2.
 75. "Азәрбајҹан ССР Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәсинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 300 (17934). Коммунист. 31 декабр 1981-ҹи ил. сәһ. 3.
 76. "Республиканын мусиги сәнәти хадимләринә «Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 164 (18098). Коммунист. 14 ијул 1982-ҹи ил. сәһ. 2.
 77. "Республиканын мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 3.
 78. "Республика кино сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 3.
 79. "Республиканын мусиги сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 278 (18212). Коммунист. 4 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 3.
 80. "М. Горки адына «Шәрәф Нишаны» орденли Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 279 (18213). Коммунист. 5 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 2.
 81. "Республиканын театр вә мусиги ифачылығы сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мәлуматы. № 6 (740). Бакы. 31 март 1987-ҹи ил. сәһ. 43.
 82. "Республика јазычыларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 23 (757). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин Нәшри. 15 декабр 1987-ҹи ил. сәһ. 10–11.
 83. "Республика бәстәкарларына вә мусигишүнасларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 23 (757). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин Нәшри. 15 декабр 1987-ҹи ил. сәһ. 12.
 84. "Республика мусиги-ифачылыг сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 24 (757). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин Нәшри. 31 декабр 1987-ҹи ил. сәһ. 13−14.
 85. "Республиканын кинематографија хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 24 (757). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин Нәшри. 31 декабр 1987-ҹи ил. сәһ. 15.
 86. "Тәсвири сәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мә'луматы. № 9 (766). 1988. сәһ. 7–8.
 87. "Елм, халг тәһсили, әдәбијјат вә инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 68 (20836). Коммунист. 22 март 1989-ҹу ил. сәһ. 2.
 88. "Республиканын күтләви информасија васитәләри ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 9 (790). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин нәшри. 15 мај 1989-ҹу ил. сәһ. 12–13.
 89. "Республиканын мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 10 (791). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин нәшри. 31 мај 1989-ҹу ил. сәһ. 4–6.
 90. "Тәбрик едирик!". № 204 (20972). Коммунист. 2 сентјабр 1989-ҹу ил. сәһ. 1.
 91. "Ә. М. Нәсибов јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 221 (21289). Коммунист. 25 сентјабр 1990-ҹы ил. сәһ. 1.
 92. "Р. М. Һәсәнов јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 250 (21318). Коммунист. 28 октјабр 1990-ҹы ил. сәһ. 1.
 93. "Республика бәстәкарларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 1 (21369). Коммунист. 1 јанвар 1991-ҹи ил. сәһ. 1.
 94. "Т. М. Һаҹыјев јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими» фәхри адынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 19 (21387). Коммунист. 26 јанвар 1991-ҹи ил. сәһ. 1.
Sənədlər
 1. Bir çox sənəlik ədəbi fəaliyyətini nəzərə alaraq türk yazıçı və dramaturqu Əbdül Rəhim Haqverdiyevə sənaye nəfisənin əməkdar işçisi namını vermək haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 6 fevral 1929-cu il tarixli qərarı
 2. ASÇC musiqi mədəniyyətinin inkişafı işində görkəmli xidmətlər göstərdiyi və yeni "Nərgiz" operasını yaratdığı üçün bəstəkar Müslüm Maqomayevə "əməkdar incəsənət xadimi" adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 13 yanvar 1936-cı il tarixli qərarı
 3. ASŞC 15 illiyi münasibətilə Azərbaycan SŞÇ-nin qabaqcıl işci qadınları, kolxozçuları və kolxozçu qadınları, əməkçi ziyalıları nümayəndələrinin və şura işçilərinin təltif edilməsi haqqında Ümum Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Prezidiumunun 1 fevral 1936-cı il tarixli qərarı
 4. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının XX illiyi münasibətilə sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, elm, maarif, səhiyyə və incəsənət işçilərinə, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusun komandirlərinə, siyasi işçilərinə və qızıl əsgərlərinə, sovet işçilərinə və başqa işçilərə adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 23 aprel 1940-cı il tarixli Fərmanı
 5. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının XX illiyi münasibətilə sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, elm, maarif, səhiyyə və incəsənət işçilərinə, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusun komandirlərinə, siyasi işçilərinə və qızıl əsgərlərinə, sovet işçilərinə və başqa işçilərə adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 27 aprel 1940-cı il tarixli Fərmanı
 6. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin 20 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbi işçilərinin və pedaqoji işçilərinin təltif edilmələri haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 3 iyul 1940-cı il tarixli Fərmanı
 7. Əzizbəyov adına Azərbaycan İndustrial İnstitutunun XX illik yubileyi münasibətilə, yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaq işində xidmətə görə Əzizbəyov adına Azərbaycan İndustrial İnstitutunun professorlarına adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 26 dekabr 1940-cı il tarixli Fərmanı
 8. Azərbaycan Dövlət Rus Drama Teatrının XX illik yubileyi münasibətilə və Azərbaycan SSR-də teatr incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Rus Drama Teatrı işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 8 yanvar 1941-ci il tarixli Fərmanı
 9. Azərbaycan incəsənətinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə, habelə vətən müharibəsi günlərində Qızıl Ordu və Hərbi-Dəniz Flotu Hissələrində nümunəvi bədii xidmət etdiklərinə görə, özlərini göstərmiş olan incəsənət işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 17 iyun 1943 tarixli Fərmanı
 10. M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının təsis edilməsinin 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq və sovet teatr incəsənəti sahəsində qazandıqları müvəffəqiyyətə görə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 iyul 1949-cu il tarixli Fərmanı
 11. M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında uzun illər səmərəli fəaliyyət göstərən şəxslərə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 fevral 1954-cü il tarixli Fərmanı
 12. Səmərəli yaradıcılıq fəaliyyətinə görə heykəltəraş Cəlal Məhərrəm oğlu Qaryağdıya Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 noyabr 1954-cü il tarixli Fərmanı
 13. Azərbaycan sovet teatr, musiqi və təsviri incəsənətinin inkişaf etdirilməsində görkəmli xidmətlərinə görə Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 aprel 1955-ci il tarixli Fərmanı
 14. Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişaf etdirilməsində və musiqi kadrlarının hazırlanmasındakı xidmətlərinə görə Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru Boris İsaakoviç Zeydman yoldaşa Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 28 dekabr 1956-cı il tarixli Fərmanı
 15. Xalq tətbiqi incəsənəti sahəsindəki xidmətlərinə və uzun müddət qüsursuz işinə görə Əbdülhüseyn Mikayıl oğlu Babayevə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 yanvar 1957-ci il tarixli Fərmanı
 16. Ordu bədii özfəaliyyəti sahəsində uzun müddət səmərəli yaradıcılıq və təşkilatçılıq işinə görə B. Y. Smolnikov və Ş. Z. Şükürov yoldaşlara Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 oktyabr 1957-ci il tarixli Fərmanı
 17. M. F. Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının yaradılması gününün 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq və musiqili səhnə incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M.F.Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 aprel 1958-ci il tarixli Fərmanı
 18. Teatr incəsənətinin inkişaf etdirilməsində böyük xidmətləri nəzərə alınaraq və Bakı şəhərində müvəffəqiyyətli qastrollar keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 may 1958-ci il tarixli Fərmanı
 19. Səmərəli yaradıcılıq işlərinə və Çin Xalq Respublikasında müvəffəqiyyətli tamaşalar göstərdiklərinə görə Azərbaycan dövlət mahnı və rəqs ansamblının yaradıcı işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 fevral 1959-cu tarixli Fərmanı
 20. Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafında xidmətlərinə görə, "Xəzər neftçiləri haqqında dastan" və "Dənizi fəth edənlər" adlı sənədli-bədii filmlərin yaradılmasına görə R. L. Karmen və C. M. Məmmədov yoldaşlara "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 aprel 1959-cu tarixli Fərmanı
 21. Azərbaycan incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərini nəzərə alaraq və Moskva şəhərində keçirilmiş Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı ongünlüyü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyul 1959-cu il tarixli Fərmanı
 22. Anadan olmağının əlli illiyi, yaradıcılıq fəaliyyətinin iyirmi beş illiyi ilə əlaqədar olaraq və Azərbaycan sovet təsviri sənətini inkişaf etdirmə sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə rəssam Səttar Bəhlul oğlu Bəhlulzadəyə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 mart 1960-cı il tarixli Fərmanı
 23. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist partiyasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan SSR-də təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 may 1960-cı il tarixli Fərmanı
 24. Musiqi mədəniyyətini təbliğ etmək sahəsində xidmətlərini nəzərə alaraq dirijor Çingiz Zülfüqar oğlu Hacıbəyova "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 iyun 1960-cı il tarixli Fərmanı
 25. Anadan olmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti sahəsində göstərdiyi xidmətlərinə görə dirijor Dmitri Mixayloviç Leynə "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 noyabr 1960-cı il tarixli Fərmanı
 26. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının qırx illiyi ilə əlaqədar olaraq və respublikada teatr sənətinin inkişafı sahəsində böyük xidmətlərinə görə Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 mart 1961-ci il tarixli Fərmanı
 27. Respublikada teatr incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərini nəzərə alaraq M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının rejissoru Tofiq Səməd Mənsur oğlu Kazımov yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 oktyabr 1961-ci il tarixli Fərmanı
 28. Respublikada təsviri incəsənətin inkişafındakı xidmətlərinə görə Tağı Əzizağa oğlu Tağıyevə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 oktyabr 1961-ci il tarixli Fərmanı
 29. Azərbaycan sovet teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 dekabr 1961-ci il tarixli Fərmanı
 30. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə rəssam Tahir Teymur oğlu Salahova Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 sentyabr 1962-ci il tarixli Fərmanı
 31. Azərbaycan sovet təsviri sənəti sahəsindəki xidmətlərinə görə rəssamlara Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 12 aprel 1963-cü il tarixli Fərmanı
 32. Azərbaycan sovet incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1963-cü il tarixli Fərmanı
 33. Sovet döyüşçülərinin estetik tərbiyəsi işindəki xidmətlərinə görə Bakı Hava Hücumundan Müdafiə Dairəsi mahnı və rəqs ansamblınının bədii rəhbəri Yuri Vladimiroviç Petrov yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1963-cü il tarixli Fərmanı
 34. Respublikada xalq təsərrüfatının, elmin və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə və 8 Mart Beynəlxalq qadınlar günü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın sənaye, kənd təsərrüfatı, elm, mədəniyyət, səhiyyə və maarif sahələrində çalışan qadınlara Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 mart 1964-cü il tarixli Fərmanı
 35. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı
 36. Azərbaycan sovet musiqisinin inkişafındakı xidmətlərinə görə bəstəkar Arif Cahangir oğlu Məlikova Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 28 may 1965-ci il tarixli Fərmanı
 37. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə və Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Respublikanın bir qrup mədəniyyət və incəsənət işçisinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 iyul 1967-ci il tarixli Fərmanı
 38. Respublikada xalq təsərrüfatının, mədəniyyətin, maarifin, səhiyyənin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə və ictimai həyatda iştirak etdiklərinə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 oktyabr 1967-ci il tarixli Fərmanı
 39. Böyük Azərbaycan şairi Sabirin əsərlərinin tərcümə edilməsi və yayılması sahəsində çox səmərəli iş apardığına görə şair Sergey Aleksandroviç Vasilyevə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 noyabr 1969-cu il tarixli Fərmanı
 40. Azərbaycan xareoqrafiya sənəti sahəsində böyük xidmətlərinə görə və Parisdə beynəlxalq rəqs festivalında müvəffəqiyyətli iştirakı ilə əlaqədar olaraq M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1970-ci il tarixli Fərmanı
 41. Azərbaycan sovet kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 noyabr 1971-ci il tarixli Fərmanı
 42. Azərbaycan musiqi sənəti sahəsindəki xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dirijoru Henrix İliç Risman yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 dekabr 1971-ci il tarixli Fərmanı
 43. Musiqiçi kadrlar hazırlanmasında, Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə və Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanı
 44. Azərbaycan sovet teatr sənəti sahəsində xidmətlərinə görə sənətşünaslıq doktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, respublika Elmlər Akademiyası Arxitektura və İncəsənət İnstitutunun şöbə rəhbəri Cəfər Haşım oğlu Cəfərov yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 yanvar 1973-cü il tarixli Fərmanı
 45. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı sahəsində xidmətlərinə görə şair İslam Əhməd oğlu Səfərliyə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 mart 1973-cü il tarixli Fərmanı
 46. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə rəssam Əbdül Əli oğlu Əbdülxalıqa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 oktyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı
 47. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bəstəkar V. Z. Adıgözəlova, T. Ə. Bakıxanova və R. H. Mustafayevə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 noyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı
 48. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə bəstəkarlardan Ş. Q. Axundovaya və Polad Bülbül oğluna Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 noyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı
 49. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 aprel 1974-cü il tarixli Fərmanı
 50. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan Dram Teatrının 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanı
 51. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı və teatr sənəti sahəsində xidmətlərinə görə şair Bəxtiyar Mahmud oğlu Vahabzadəyə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 sentyabr 1974-cü il tarixli Fərmanı
 52. Sənaye, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət sahəsində xidmətlərinə görə və Naxçıvan MSSR-in yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan MSSR xalq təsərrüfatı, elm və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4 oktyabr 1974-cü il tarixli Fərmanı
 53. Sovet kino sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə və Azərbaycan kinosunun 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı
 54. Respublika televiziyasının və radio verilişlərinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan radiosunun 50 illiyi əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin və Azərbaycan SSR Rabitə Nazirliyinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1977-ci il tarixli Fərmanı
 55. Respublikada bədii özfəaliyyətin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan SSR-də zəhmətkeşlərin bədii özfəaliyyət yaradıcılığının birinci Ümumittifaq festivalının hazırlanmasında və keçirilməsində fəal iştirak etdiklərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərinə və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 oktyabr 1977-ci il tarixli Fərmanı
 56. Sovet təsviri sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə respublikanın təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 dekabr 1977-ci il tarixli Fərmanı
 57. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın teatr sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanı
 58. Sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bəstəkarlar A. C. Məlikova, İ. Q. Məmmədova, E. S. Mahmudova respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 iyun 1978-ci il tarixli Fərmanı
 59. C. Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 noyabr 1978-ci il tarixli Fərmanı
 60. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı
 61. Sovet ədəbiyyatının və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı
 62. Sovet Azərbaycanı teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə N. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı
 63. Sovet teаtr sənətinin inkişаfındа xidmətlərinə görə M. Qorki аdınа Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının işçilərinə respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 iyul 1979-cu il tarixli Fərmanı
 64. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük хidmətlərinə görə respublikanın ədəbiyyat xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 iyul 1979-cu il tarixli Fərmanı
 65. Sovet sirk sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə sirk işçilərinə respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 oktyabr 1979-cu il tarixli Fərmanı
 66. Respublikada xareoqrafiya sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının quruluşçu baletmeysteri Nelya Məmməd qızı Nəzirova yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 noyabr 1979-cu il tarixli Fərmanı
 67. Təsviri sənət ustaları hazırlanması işində xidmətlərinə görə və Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin müəllimlərinə respublika fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 dekabr 1980-ci il tarixli Fərmanı
 68. Ədəbiyyat sahəsində xidmətlərinə görə şair, "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin baş redaktoru Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 yanvar 1981-ci il tarixli Fərmanı
 69. Ədəbiyyat sahəsində xidmətlərinə görə yazıçı, "Literaturnı Azerbaydjan" jurnalının baş redaktoru İvan Polikarpoviç Tretyakov yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 aprel 1981-ci il tarixli Fərmanı
 70. Gürcüstan–Azərbaycan ədəbi və mədəni əlaqələrinin inkişafında xidmətlərinə görə Gürcüstan SSR-in elm və mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 may 1981-ci il tarixli Fərmanı
 71. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasında və elmin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın ali məktəb işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 iyun 1981-ci il tarixli Fərmanı
 72. Satirik kinopublisistikanın inkişafında xidmətlərinə görə "Mozalan" satirik kino jurnalının əməkdaşlarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 8 iyun 1981-ci il tarixli Fərmanı
 73. Televiziyanın inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan televiziyasının 25 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 dekabr 1981-ci il tarixli Fərmanı
 74. Sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi sənəti xadimlərinə "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 iyul 1982-ci il tarixli Fərmanı
 75. [1–4] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı
 76. [5–6] Azərbaycan sovet kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı
 77. [7–11] Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı
 78. Аzərbаycаn teаtr sənətinin inkişаfındа xidmətlərinə görə və M. Qorki аdınа "Şərəf Nişаnı" ordenli Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının yаrаdılmаsının 50 illiyi ilə əlаqədаr olаrаq M. Qorki аdınа "Şərəf Nişаnı" ordenli Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı
 79. Azərbaycan sovet teatr və musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın teatr və musiqi ifaçılığı sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 mart 1987-ci il tarixli Fərmanı
 80. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı sahəsində xidmətlərinə görə respublika yazıçılarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 8 dekabr 1987-ci il tarixli Fərmanı
 81. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika bəstəkarlarına və musiqişünaslarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 dekabr 1987-ci il tarixli Fərmanı
 82. Azərbaycan sovet musiqi-ifaçılıq sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika musiqi-ifaçılıq sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 dekabr 1987-ci il tarixli Fərmanı
 83. Azərbaycan sovet kino sənəti sahəsində xidmətlərinə görə respublikanın kinematoqrafiya xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 31 dekabr 1987-ci il tarixli Fərmanı
 84. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 may 1988-ci il tarixli Fərmanı
 85. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, təsviri, səhnə və ifaçılıq sənəti, elm və xalq təhsili sahəsində xidmətlərinə görə elm, xalq təhsili, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 mart 1989-cu il tarixli Fərmanı
 86. Respublikada kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın kütləvi informasiya vasitələri işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4 may 1989-cu il tarixli Fərmanı
 87. Ədəbiyyat və incəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublikanın mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 may 1989-cu il tarixli Fərmanı
 88. Aşıq musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Ədalət Məhəmmədəli oğlu Nəsibov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 24 sentyabr 1990-cı il tarixli Fərmanı
 89. Arxitektura və dizayn sahəsində xidmətlərinə görə Azərbaycan Dizaynerlər İttifaqı idarə heyətinin sədri Rəfail Müseyib oğlu Həsənov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 25 oktyabr 1990-cı il tarixli Fərmanı
 90. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında böyük kömək göstərdiklərinə görə respublika bəstəkarlarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 31 dekabr 1990-cı il tarixli Fərmanı
 91. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru Telman Muxtar oğlu Hacıyev yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 25 yanvar 1991-ci il tarixli Fərmanı
 92. Azərbaycan kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə kinematoqrafiya xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 4 fevral 1991-ci il tarixli Fərmanı

Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimlərinin siyahısı
azərbaycan, əməkdar, incəsənət, xadimlərinin, siyahısı, mündəricat, 1920, illər, 1929, 1930, illər, 1930, 1933, 1934, 1936, 1938, 1940, illər, 1940, 1941, 1943, 1946, 1949, 1950, illər, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, illər, 1960, 1961, 1962, 1963, 1. Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimlerinin siyahisi Dil Izle Redakte Mundericat 1 1920 ci iller 1 1 1929 2 1930 cu iller 2 1 1930 2 2 1933 2 3 1934 2 4 1936 2 5 1938 3 1940 ci iller 3 1 1940 3 2 1941 3 3 1943 3 4 1946 3 5 1949 4 1950 ci iller 4 1 1954 4 2 1955 4 3 1956 4 4 1957 4 5 1958 4 6 1959 5 1960 ci iller 5 1 1960 5 2 1961 5 3 1962 5 4 1963 5 5 1964 5 6 1965 5 7 1967 5 8 1969 6 1970 ci iller 6 1 1970 6 2 1971 6 3 1972 6 4 1973 6 5 1974 6 6 1976 6 7 1977 6 8 1978 6 9 1979 7 1980 ci iller 7 1 1980 7 2 1981 7 3 1982 7 4 1987 7 5 1988 7 6 1989 8 1990 ci iller 8 1 1990 8 2 1991 9 Tarixi bilinmeyenler 10 Istinadlar1920 ci iller Redakte1929 Redakte 6 fevral 1929 cu ilden a Haqverdiyev Ebdurrehim edebiyyatci ve dramaturq1930 cu iller Redakte1930 Redakte Mailyan Anton Sergeyevic bestekar xormeyster pedaqoq1933 Redakte 25 aprel 1933 cu ilden 2 Cabbarli Cefer Qafar oglu dramaturq1934 Redakte Mayorov Sergey Arsenyevic ru teatr rejissoru1936 Redakte 13 yanvar 1936 ci ilden b Muslum Maqomayev bestekar 1 fevral 1936 ci ilden c Hacibeyov Uzeyir opera bestekari Ioannesyan Avanes Ayrapetovic Dovlet Serq Orkestrinin rehberi Yefimenko Sergey Mitrofanovic Baki Qizil Bayraqli Isci Teatrinin bas ressami Bretanitski Semyon Leontiyevic Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin skripka sinfinin professoru Saroyev Qriqori Qriqoryevic Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin fortepiano sinfinin professoru1938 Redakte 4 noyabr 1938 ci ilden 5 Iskenderov Edil Rza oglu Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Drama Teatrinin bas rejissoru Ordubadi Memmedseid Haciaga oglu yazici dramaturq ve sair Rustemov Seid Eli oglu bestekar Azerbaycan radio komiteti yaninda xalq instrumentleri birinci notlu orkestrinin dirijoru Filippov Aleksandr Yakovlevic ressam M F Axundov adina Lenin ordenli Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin dekorasiya sexi mudiri Mustafayev Hesen Haciaga oglu M F Axundov adina Lenin ordenli Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin ressami1940 ci iller Redakte1940 Redakte 23 aprel 1940 ci ilden d Hasimov Meherrem Kazim oglu Azerbaycan Dovlet Genc Tamasacilar Teatrinin bedii rehberi ve bas rejissoru Bedelbeyli Efrasiyab Bedel oglu bestekar M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin dirijoru Berolski Samuil Iosifovic professor Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin nefesle calinan aletler kafedrasinin mudiri Hesenov Esref Hesen oglu M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin dirijoru Qrossman Yakov Azaryevic M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin xormeysteri Dadasov Sadix Elekberovic Azerbaycan Dovlet Proyekti Idaresinin arxitektoru Dadasov Sultan Baba oglu M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin bedii hissesi mudiri ve quruluscu rejissoru Kozlov Vladimir Mixaylovic pianocu M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin konsertmeysteri Quliyev Huseyn Bozalqanli Cefer Qulu oglu asiq Tovuz rayonu Saumyan adina kolxozun kolxozcusu Mensurov Mensur Melik oglu Azerbaycan Dovlet 1 li musiqi mektebinin pedaqoqu Muller Yakov Davidovic Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin musiqi hissesi mudiri ve bas dirijoru Rahmanov Aleksey Platonovic Azerbaycan Dovlet 1 li musiqi mektebinin professoru Rijenko Ilya Gerasimovic ressam Sabsay Pinxos Vladimirovic heykelteras Baki seher zehmetkes deputatlari Soveti icraiyye komiteti heykelterasliq emalatxanasinin bedii rehberi Sefereliyeva Koykeb Kamil qizi pedaqoq assistent Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin direktorunun muavini Talib Zade Abdulla Saiq Mustafa oglu yazici Tveretski Pyotr Vasilyevic M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin quruluscusu rejissoru Huseynov Mikayil Eleskerovic arxitektor Fetullayev Nusret Movsum oglu M Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Dram Teatrinin bas ressami Xaliqov Qezenfer Elekber oglu ressam Azernesrin plakatcisi Yusifov Islam Qara oglu asiq Kirovabad Dovlet Filarmoniyasinin iscisi 27 aprel 1940 ci ilden e Bikova Mariya Lvovna Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin pedaqoji konsultanti Qusak Fyodor Terentyevic Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin ressami Huseynov Memmed Rahim Abbas oglu Azerbaycan SSR Sovet Yazicilari Ittifaqi sairler seksiyasi ve teskilat sektorunun rehberi Qemerlinski Ehmed Hasim oglu Baki kinostudiyasinin artisti Ovsepyan Artases Qriqoryevic Yeramyan adina Azerbaycan Dovlet Ermeni Dram Teatrinin bas rejissoru Rzayev Aga Huseyn Henife M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatri rejissorunun komekcisi Sagiyan Museq Mixaylovic Yeramyan adina Azerbaycan Dovlet Ermeni Dram Teatrinin bedii rehberi Salahov Qilman Bala Memmed oglu M Maqomayev adina Azerbaycan Dovlet Filarmoniyasi dovlet xorunun bedii rehberi ve dirijoru Tagi Zade Niyazi Zulfuqarovic M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin dirijoru Terequlova Leyla Ramazanovna Azerbaycan radiokomitetinin rejissoru 3 iyul 1940 ci ilden f Axundov Ismayil Huseyn oglu Azerbaycan Dovlet Ressamliq Mektebinin direktoru Gerasimov Mixail Nikolayevic Azerbaycan Dovlet Ressamliq Mektebinin pedaqoqu Qorcakov Anatoli Pavlovic pedaqoq Azerbaycan Dovlet Ressamliq Mektebinin tedris hissesi mudiri Salamzade Salam Abdulqasim oglu Azerbaycan SSR Sovet ressamlari ittifaqinin teskilat komitesinin sedri 26 dekabr 1940 ci ilden g Pukolov Pyotr Yefimovic Ezizbeyov adina Azerbaycan Senaye Institutunun tesviri incesenet kafedrasinin assistenti1941 Redakte 8 yanvar 1941 ci ilden h Qripic Aleksey Lvovic Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin bedii rehberi Koqan Yaroslavski Yakov Qriqoryevic Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin rejissoru Bulatov Dmitri Yakovlevic Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatri direktorunun muavini1943 Redakte 17 iyun 1943 cu ilden i Ebdulrehmanov Fuad Hesen oglu heykelteras Agayeva Xursud Hesen qizi Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin muellimi Agdamski Ehmed Besir oglu Agdas musiqi mektebinin muellimi Ayzen Saveli Yakovlevic Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Drama Teatrinin dirijoru Aleksandrov Qriqori Vasilyevic Baki kino studiyasinin bedii rehberi Bedelbeyli Semsi Bedel oglu Azerbaycan Dovlet Musiqili Komediya Teatrinin bedii rehberi Vekilov Danyal Abbasqulu oglu Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Drama Teatrinin qurulus hissesi mudiri Vekilov Semed Vurgun Yusif oglu sair dramaturq Hacibeyov Zulfuqar Ebdulhuseyn oglu bestekar Haciyev Emir Sehli Eli oglu ressam Ibrahimov Mirze Ejder oglu yazici dramaturq Iskenderov Eliaga Vahid Memmedqulu oglu sair Kevorkov Sergey Nikitic M F Axundov adina Lenin ordenli Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin balet rehberi Kazimzade Kazim Memmedeli oglu ressam Mahmudov Sabit Rehman Kerim oglu yazici dramaturq Rappoport Viktor Romanovic M F Axundov adina Lenin ordenli Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin bas rejissoru Rzayev Resul Ibrahim oglu sair dramaturq Rustemzade Suleyman Eliabas oglu sair dramaturq Seyidova Izzet Eli qizi M F Axundov adina Lenin ordenli Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin ressami Topcubasova Reyhan Ibrahim qizi ressam Traximovic Vladimir Martinovic M F Axundov adina Lenin ordenli Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin dirijoru Tehmasib Rza Abasqulu oglu Baki kino studiyasinin rejissoru Turabov Elisefter Hebib oglu Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Drama Teatrinin quruluscu rejissoru Serifov Elesger Memmedtagi oglu Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Drama Teatrinin quruluscu rejissoru1946 Redakte Sveytser Vladimir Zaxarovic Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin rejissoru1949 Redakte 21 iyul 1949 cu ilden j Efqanli Bedure Melikaga qizi ressam Memmedov Mehdi Esedulla oglu rejissor1950 ci iller Redakte1954 Redakte Alvaryan Karo Solomonovic Stepanakert Ermeni Dovlet Dram Teatrinin rejissoru 27 fevral 1954 cu ilden k Abbasov Eyyub Cebrayil oglu Nemetov Zefer Pasa oglu Ovcinnikov Nikolay Sergeyevic 16 noyabr 1954 cu ilden l Qaryagdi Celal Meherrem oglu heykelteras1955 Redakte 30 aprel 1955 ci ilden m Abdullayev Mikayil Huseyn oglu ressam Emirov Fikret Mesedicemil oglu bestekar Qarayev Qara Ebulfez oglu bestekar Kerimov Letif Huseyn oglu ornamentalist ressam1956 Redakte 28 dekabr 1956 ci ilden n Zeydman Boris Isaakovic U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin professoru1957 Redakte 5 yanvar 1957 ci ilden o Babayev Ebdulhuseyn Mikayil oglu xarrat 3 oktyabr 1957 ci ilden p Smolnikov Boris Yakovlevic Baki hava hucumundan mudafie dairesi mahni ve reqs ansamblinin reisi Sukurov Samil Zeynalovic Baki herbi mektebinin herbi dirijoru1958 Redakte 26 aprel 1958 ci ilden q Abdullayev Kamal Canbaxis oglu M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin bas dirijoru Hacibeyov Soltan Ismayil oglu bestekar Haciyev Ehmed Covdet Ismayil oglu bestekar Cahangirov Cahangir Sirgest oglu bestekar 20 may 1958 ci ilden r Agayev Hesen Sefer oglu C Cabbarli adina Kirovabad Dovlet Dram Teatrinin rejissoru Sultanov Huseyn Musa oglu C Cabbarli adina Kirovabad Dovlet Dram Teatrinin bas rejissoru1959 Redakte 21 fevral 1959 cu ilden s Quliyev Tofiq Elekber oglu bestekar Azerbaycan Dovlet Filarmoniyasinin bedii rehberi Efendiyev Resid Memmedhesen oglu Azerbaycan dovlet mahni ve reqs ansamblinin dirijoru 30 aprel 1959 cu ilden t Karmen Roman Lazarevic Merkezi senedli filmler studiyasinin rejissoru Memmedov Cavansir Musa oglu Azerbaycan film kinostudiyasinin operatoru 29 iyul 1959 cu ilden u Serifzade Sadiq Huseyn oglu M Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Dram Teatrinin ressami1960 ci iller Redakte1960 Redakte 26 mart 1960 ci ilden v Behlulzade Settar Behlul oglu ressam 24 may 1960 ci ilden w Ebdulrehmanov Nadir Qenber oglu ressam Agayev Haci Kerim oglu Bas pese texnika tehsili idaresi medeniyyet evinin direktoru Elesgerov Suleyman Eyyub oglu bestekar radio ve televiziya verilisleri komitesinin bedii rehberi Elili Memmed Elizade Azerbaycanfilm kinostudiyasinin rejissoru Atakisiyev Elisettar Elekber oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin rejissoru operatoru Bagirov Zakir Cavad oglu bestekar Brenner Mayor Rafailovic U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin fortepiano kafedrasinin professoru Vlasov Mixail Aleksandrovic ressam Haciyev Rauf Sultan oglu bestekar Azerbaycan Dovlet estrada ansamblinin bedii rehberi Dadasov Muxtar Baba oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin rejissoru operatoru Ibrahimov Ejder Mutellim oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin rejissoru Ismayilov Hebib Elekber oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin rejissoru Qasimov Imran Hasim oglu yazici Quliyev Agarza Semed oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin rejissoru Maltsev Lev Ivanovic Qirmizibayraqli Xezer Donanmasi orkestrinin dirijoru Mikayilov Mikayil Yusif oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin quruluscu rejissoru Mirzezade Boyukaga Mesedi oglu ressam Mosesyan Artyom Gerasimovic ressam Rehmanzade Maral Yusif qizi ressam qrafik Rzayeva Agabaci Ismayil qizi bestekar Seferov Letif Besir oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin rejissoru Seyidbeyli Hesen Mehdi oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin yazicisi Seyidzade Mehdi Huseyn oglu yazici Semyonov Semyon Ivanovic Azerbaycan Dovlet sirkinin bas dirijoru Tagizade Tofiq Mehdi oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin rejissoru Usubova Nigar Ibrahim qizi U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasi elm ve tedris isleri uzre direktor muavini dosent Frolov Ivan Sergeyevic pensiyaci kinooperator Xelilov Zeynal Xelil Rza oglu yazici Xursud Xanim Qacar pensiyaci M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin kecmis solisti Efendiyev Ilyas Memmed oglu yazici 6 iyun 1960 ci ilden x Hacibeyov Cingiz Zulfuqar oglu dirijor 26 noyabr 1960 ci ilden y Leyn Dmitri Mixaylovic dirijor1961 Redakte 24 mart 1961 ci ilden z Bernovitski Konstantin Georgiyevic S Vurgun adina Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin qurulus hisse mudiri Gulehmedova Martinova Gulcahan Seulla qizi S Vurgun adina Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin rejissoru Korqanov Kornelli Qabriel Vasilyevic S Vurgun adina Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin edebi hisse mudiri Kristul Mixail Samoylovic S Vurgun adina Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin musiqi hisse mudiri 6 oktyabr 1961 ci ilden aa ab Kazimov Tofiq Semed Mensur oglu M Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Dram Teatrinin rejissoru Tagiyev Tagi Ezizaga oglu ressam 14 dekabr 1961 ci ilden ac Efendiyev Behram Tofiq oglu C Cabbarli adina Kirovabad Dovlet Dram Teatrinin bas ressami1962 Redakte 1 sentyabr 1962 ci ilden ad Salahov Tahir Teymur oglu ressam1963 Redakte 12 aprel 1963 cu ilden ae Ismayilov Necefqulu Ebdulrehim oglu ressam Memmedov Eyyub Elaga oglu ressam Mirqasimov Mirelesger Miresedulla oglu heykelteras Sahtaxtinskaya Elmira Hebibulla qizi ressam 18 may 1963 cu ilden af ag Abbasov Esref Celal oglu bestekar Israfilzade Ebdulehed Huseyn oglu M Maqomayev adina Azerbaycan Dovlet Filarmoniyasinin dirijoru Mesedibeyov Agasi Abutalib oglu M Maqomayev adina Azerbaycan Dovlet Filarmoniyasi xalq calgi aletleri aletleri ansamblinin rehberi Petrov Yuri Vladimirovic Baki Hava Hucumundan Mudafie Dairesi mahni ve reqs ansamblininin bedii rehberi1964 Redakte Nezirova Elmira Mirze Rza qizi Bakixanov Ehmedaga Memmedrza oglu 5 mart 1964 cu ilden ah Abdullayeva Heyat Hemdulla qizi heykelteras 29 iyun 1964 cu ilden ai Abbasov Elesger Memmedismayil oglu Azerbaycan Dovlet Musiqili Komediya Teatrinin bas ressami Eliyev Baba Balababa oglu ressam rengkar Azerbaycan SSR Ressamliq Fondu idare heyetinin sedri Babayev Arif Haci oglu respublika televiziyasinin bas rejissoru Danilov Danil Xristoforovic U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasi musiqi tarixi kafedrasinin mudiri Zbudski Vladimir Semyonovic Azerbaycanfilm kinostudiyasinin kino operatoru Ismayilov Esger Cefer oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin kino operatoru Nezirova Elmira Mirzedadas qizi U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin bas muellimi Nerimanbeyov Arif Emir oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin kino operatoru Nikolskaya Olqa Vasilyevna bestekar Novruzov Eduard Beyler oglu leytenant Smidt adina medeniyyet evi bedii ozfealiyyet kollektivinin rehberi Refili Eliyeva Ulduz Saleh qizi M Qorki adina Azerbaycan Dovlet Genc Tamasacilar Teatrinin rejissoru Rzaquliyev Elbey Mirzehesen oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin tertibatci ressami Semedova Vecihe Eli qizi ressam Ezimzade adina ressamliq mektebinin muellimi Feteliyev Eyyub Cefer oglu M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin bas ressami1965 Redakte 28 may 1965 ci ilden aj Melikov Arif Cahangir oglu bestekar1967 Redakte 7 iyul 1967 ci ilden ak Abbasova Elmira Ebdulhemid qizi musiqisunas Kerimov Kerim Hemid oglu musiqisunas Mustafayev Mirzebey Mirzebaxis oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin kino operatoru Ocaqov Rasim Mirqasim oglu Azerbaycanfilm kinostudiyasinin kino operatoru Xanmemmedov Haci Dadas oglu bestekar M Maqomayev adina Azerbaycan Dovlet Filarmoniyasinin direktoru 21 oktyabr 1967 ci ilden al Sultanova Asya Baxis qizi ru bestekar1969 Redakte 25 noyabr 1969 cu ilden am Vasilyev Sergey Aleksandrovic sair1970 ci iller Redakte1970 Redakte 21 may 1970 ci ilden an Abdullayev Rauf Canbaxis oglu M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin bas dirijoru1971 Redakte 18 noyabr 1971 ci ilden ao Qorikker Vladimir Mixaylovic Qorki adina merkezi usaq ve gencler filmleri kinostudiyasinin kinorejissoru Seyidzade Huseyn Eli oglu Azerbaycanfilm studiyasinin kinorejissoru 20 dekabr 1971 ci ilden ap Henrix Ilic Risman M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin dirijoru1972 Redakte 19 aprel 1972 ci ilden aq Anselevic Vladimir Sezarevic U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin kamera ansambli kafedrasinin mudiri Ismayilov Memmedsaleh Celil oglu U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin xalq musiqisi kafedrasinin professor evezi Karaqiceva Lyudmila Vladimirovna U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin musiqi tarixi kafedrasinin dosenti Quliyeva Simuzer Elekber qizi U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin fortepiano kafedrasinin mudiri Mirzezade Xeyyam Hadi oglu U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin bestekarliq kafedrasinin dosenti Rzayev Azer Huseyn oglu U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin kamera ansambli kafedrasinin dosenti1973 Redakte 26 yanvar 1973 cu ilden ar Ceferov Cefer Hasim oglu senetsunasliq doktoru Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasinin muxbir uzvu 21 mart 1973 cu ilden as Seferli Islam Ehmed oglu sair 26 oktyabr 1973 cu ilden at Ebdul Eli oglu Ebdulxaliq ressam 23 noyabr 1973 cu ilden au Adigozelov Vasif Zulfuqar oglu bestekar Bakixanov Tofiq Ehmedaga oglu bestekar Mustafayev Ramiz Haci oglu bestekar 26 noyabr 1973 cu ilden av Axundova Sefiqe Qulam qizi bestekar Polad Bulbul oglu bestekar1974 Redakte 3 aprel 1974 cu ilden aw Serifov Niyazi Elisefter oglu S Qurbanov adina Azerbaycan Dovlet Musiqili Komediya Teatrinin bas rejissoru 1 iyun 1974 cu ilden ax Huseynov Rahib Abuzer oglu M Eliyev adina Azerbaycan Dovlet Incesenet Institutunun rektoru Quliyev Esref Haci oglu M Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Dram Teatrinin rejissoru 13 sentyabr 1974 cu ilden ay Vahabzade Bextiyar Mahmud oglu sair 4 oktyabr 1974 cu ilden az Qelenderli Baxsi Hesen oglu C Memmedquluzade adina Naxcivan Dovlet Musiqili Dram Teatrinin rejissoru1976 Redakte 23 dekabr 1976 ci ilden ba Huseynov Isa Mustafa oglu ssenarist Ibrahimbeyov Rustem Memmedibrahim oglu ssenarist Ismayilov Rasim Rza oglu kino operatoru Quliyev Eldar Tofiq oglu kino rejissoru Mahmudbeyov Samil Feremez oglu kino rejissoru Rzayev Anar Resul oglu ssenarist1977 Redakte 29 iyun 1977 ci ilden bb Ezimov Neriman Abasqulu oglu xalq calgi aletleri orkestrinin bedii rehberi ve bas dirijoru Eliyeva Gulare Eziz qizi Dan ulduzu instrumental ansamblinin bedii rehberi 19 oktyabr 1977 ci ilden bc Usubov Eli Teymur oglu V I Lenin adina sarayin bas rejissoru 5 dekabr 1977 ci ilden bd Zeynalov Ibrahim Ismayil oglu heykelteras Sadiqzade Oqtay Seyidhuseyn oglu ressam Feyzullayev Letif Ebdulbagi oglu ressam Samilov Elcan Seyfulla oglu heykelteras1978 Redakte 10 yanvar 1978 ci ilden be Eliverdibeyov Kazim Agalar oglu M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin dirijoru Selimova Canetta Elibey qizi S Vurgun adina Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin quruluscu rejissoru 23 iyun 1978 ci ilden bf Memmedov Ibrahim Qurban oglu bestekar Mahmudov Emin Sabit oglu bestekar 24 noyabr 1978 ci ilden bg Agayev Tofiq Agarefi oglu C Cabbarli adina Yerevan Dovlet Azerbaycan Dram Teatrinin bas rejissoru1979 Redakte 9 fevral 1979 cu ilden bh Ezimzade Yusif Ehedulla oglu yazici dramaturq 23 fevral 1979 cu ilden bi Necefov Mursel Necef oglu senetsunas Azerbaycan Ressamlar Ittifaqi idare heyetinin katibi 2 aprel 1979 cu ilden bj Ismayilzade Mebud Ibrahim oglu N Vezirov adina Lenkeran Dovlet Dram Teatrinin direktoru ve bas rejissoru 27 iyul 1979 cu ilden bk Satryan Qriqori Vartanovic M Qorki adina Stepanakert Dovlet Dram Teatrinin ressami 30 iyul 1979 cu ilden bl Abbaszade Huseyn Abbas oglu Cabir Novruz Novruzov Cabir Mirzebe oglu Ibrahimbeyov Maqsud Memmedibrahim oglu Ibrahimov Ishaq Ibrahim oglu Kurcayli Eliaga Hesenaga oglu Nebi Xezri Babayev Nebi Elekber oglu Fikret Qoca Qocayev Fikret Goyus oglu Yusif Semedoglu Vekilov Yusif Semed oglu 26 oktyabr 1979 cu ilden bm Babayev Eziz Abbas oglu Baki Dovlet Sirkinin bas dirijoru 27 noyabr 1979 cu ilden bn Nezirova Nelya Memmed qizi M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin quruluscu baletmeysteri1980 ci iller Redakte1980 Redakte 18 dekabr 1980 ci ilden bo Huseynov Eyyub Museyib oglu E Ezimzade adina Azerbaycan Dovlet Ressamliq Mektebinin muellimi Memmedov Hafiz Memmed oglu E Ezimzade adina Azerbaycan Dovlet Ressamliq Mektebinin muellimi1981 Redakte 26 yanvar 1981 ci ilden bp Hesenzade Neriman Elimemmed oglu sair Edebiyyat ve incesenet qezetinin bas redaktoru 6 aprel 1981 ci ilden bq Tretyakov Ivan Polikarpovic yazici Literaturni Azerbaydjan jurnalinin bas redaktoru 19 may 1981 ci ilden br Caparidze Uca Malakiyevic SSRI xalq ressami Tbilisi Dovlet Ressamliq Akademiyasinin kafedra mudiri professor 3 iyun 1981 ci ilden bs Ceferova Zehra Huseyn qizi U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin dosenti Seferova Elmira Yusif qizi U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin dosenti 8 iyun 1981 ci ilden bt Eyvaz Borcali Eyvazov Eyvaz Memmed oglu Mozalan satirik kino jurnalinin bas redaktoru Mirqasimov Oqtay Miresedulla oglu Mozalan satirik kino jurnalinin rejissoru 30 dekabr 1981 ci ilden bu Melikaslanov Ramiz Lutfeli oglu Azerbaycan SSR Dovlet Televiziya ve Radio Verilisleri Komitesi simfonik orkestrinin bedii rehberi ve dirijoru1982 Redakte 13 iyul 1982 ci ilden bv Elizade Aqsin Eliqulu oglu bestekar Huseynzade Edile Hacaga qizi bestekar Ismayilova Qemer Abbaseli qizi musiqisunas Memmedov Neriman Hebib oglu bestekar 1 dekabr 1982 ci ilden bw bx by Atakisiyev Huseynaga Agahuseyn oglu S Rehman adina Seki Dovlet Dram Teatrinin bas quruluscu rejissoru Bagirov Yusif Memmed oglu C Cabbarli adina Kirovabad Dovlet Dram Teatrinin bas quruluscu rejissoru Haciyev Fuad Rauf oglu quruluscu rejissor Ferzelibeyov Merahim Ferzali oglu M Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Dram Teatrinin quruluscu rejissoru Meherremov Zaur Xasay oglu kinooperator Efendiyev Yalcin Eliheyder oglu kinorejissor Cavansirov Efser Bayram oglu bestekar Yermolayev Boris Ivanovic bestekar Quliyev Memmed Mehdi oglu bestekar Mirzeyev Musa Abdulla oglu bestekar Mirisli Ramiz Aqil oglu bestekar 3 dekabr 1982 ci ilden bz Arutyunyan Leonid Avetikovic M Qorki adina Stepanakert Dovlet Dram Teatrinin rejissoru1987 Redakte 20 mart 1987 ci ilden ca Kazimov Agakisi Memmed oglu M Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Dram Teatrinin quruluscu rejissoru Nemetov Azerpasa Zefer oglu M Qorki adina Azerbaycan Dovlet Genc Tamasacilar Teatrinin bas rejissoru 8 dekabr 1987 ci ilden cb Veliyev Suleyman Veli oglu yazici kinossenarist Cavadzade Eli Qulu oglu Eli Tude sair 11 dekabr 1987 ci ilden cc Vaynsteyn Leonid Moiseyevic bestekar Tagizade Aida Zeynal qizi musiqisunas 30 dekabr 1987 ci ilden cd Atakisiyeva Leman Hesen qizi M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin bas xormeysteri 31 dekabr 1987 ci ilden ce Qusman Yuli Solomonovic kinorejissor Ismayilov Tofiq Huseyn oglu kinorejissor Qemberov Refail Eli oglu kinooperator Feteliyev Ramiz Memmed oglu kinodramaturq C Cabbarli adina Azerbaycanfilm kinostudiyasinin direktoru1988 Redakte 7 may 1988 ci ilden cf Memmedov Salhab Isa oglu ressam Mircavadov Mircavad Mirhasim oglu ressam Necefov Fazil Imamverdi oglu heykelteras Xelilov Ferhad Qurban oglu ressam1989 Redakte 21 mart 1989 cu ilden cg Abbasov Muslum Ejder oglu ressam Mutellibov Tofiq Mutellim oglu sair Haciyev Refiq Zeka Cefer Xendan oglu sair Vaqif Semed oglu Vekilov Vaqif Semed Vurgun oglu sair Qafarov Vladimir Ebdulezim oglu sair Seferova Zemfira Yusif qizi musiqisunas Susinski Firudin Memmed oglu musiqisunas 4 may 1989 cu ilden ch Abbasov Nazim Huseynqulu oglu televiziya bas rejissoru Bagirov Musa Agabey oglu televiziya rejissoru Behbudov Vaqif Qulam oglu televiziya kino operatoru Zeynalov Nazim Nadir oglu televiziya bas rejissoru Quliyev Elsad Heybet oglu Azerbaycan SSR Dovlet Teleradio Komitesinin sedri Mirzeyev Ramiz Hesen oglu televiziya rejissoru Nezerov Cahid Israfil oglu televiziya bas rejissoru 17 may 1989 cu ilden ci Bebirov Adil Musa oglu bestekar Haciyev Telman Haci oglu bestekar Dovlet mahni ve reqs ansamblinin bedii rehberi Qilman Ilkin Musayev Qilman Isabala oglu yazici Ibrahimova Sevda Mirze qizi bestekar Rzayev Baba Fazil oglu N Vezirov adina Lenkeran Dovlet Dram Teatrinin rejissoru Ferecov Cemil Eliqulu oglu Azerbaycanfilm in kinorejissoru 1 sentyabr 1989 cu ilden 90 Esgerov Efqan Haciaga oglu Kommunist qezetinin sobe mudiri Rehimli Ilham Eziz oglu Kommunist qezetinin sobe mudiri1990 ci iller Redakte1990 Redakte 24 sentyabr 1990 ci ilden cj Nesibov Edalet Mehemmedeli oglu asiq 25 oktyabr 1990 ci ilden ck Hesenov Refail Museyib oglu Azerbaycan Dizaynerler Ittifaqi idare heyetinin sedri 31 dekabr 1990 ci ilden cl Elizade Firengiz Elaga qizi bestekar Zohrabov Ramiz Ferzulla oglu musiqisunas1991 Redakte 25 yanvar 1991 ci ilden cm Haciyev Telman Muxtar oglu U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin professoru 4 fevral 1991 ci ilden cn Abbasov Ziyafet Emir oglu Mozalan satirik kinojurnalinin bas redaktoru Axundov Teyyub Mirzehesen oglu kinooperator Bekirzade Timur Bekirovic kinorejissor Sahmaliyev Ruslan Hesenovic kinorejissorTarixi bilinmeyenler RedakteAvagimov Zaven Andreyevic Amiraqo Pavel IvanovicIstinadlar Redakte Turq edebijjatcs ve dramatorgy Ebdul Rehim Hakverdiyofa senaye nefisenin emeqdar iscisi namn vermeq hakknda Azerbajcan Sosjalist Syra Cumhyrijjeti isci qentli huqymetinin Kanynlar ve Emrleri Qullijjat azerb 5 15 aprel 1929 133 Tyrk teatrosunun 60 illiyi 98 3820 Qommunist 27 aprel 1933 cu il seh 4 Jeni Nergiz operasnn yaradlmas haqqnda ASSC Xalq Qomissarlar Surasnn 1936 nc il 13 janvar tarixli qerar 10 4637 Qommunist 14 janvar 1936 seh 4 ASSC 15 illiji mynasebetile Azerbajcan SSC nin qabaqcl isci qadinlar qolxozcular ve qolxozcu qadnlar emekci zijallar nymayendelerinin ve sura iscilerinin teltif edilmesi haqqnda Umum Azerbajcan Merkezi Icraijje Qomitesi prezidiumunun qerar 60 4686 Qommunist 12 mart 1936 seh 4 Azerbajcan SSR Bas Soveti Prezidiumunda 280 5511 Qommunist 5 deqabr 1938 ci il seh 1 Sәnae vә kәnd tәsәrrүfaty gabagҹyllarynyn elm maarif sәһijjә vә inҹәsәnәt ishchilәrinin Fәһlә Kәndli Gyzyl Ordusu komandirlәrinin siyasi ishchilәrinin vә gyzyl әskәrlәrinin sovet ishchilәrinin vә bashga ishchilәrin tәltif edilmәlәri һaggynda fәrman Azәrbajҹan Sovet Socialist Respublikasy Bash Sovetinin Vedomostlary 2 6 B Azpoligraf 1940 sәһ 4 5 invisible char Sәnae vә kәnd tәsәrrүfaty gabagҹyllarynyn elm maarif sәһijjә vә inҹәsәnәt ishchilәrinin Fәһlә Kәndli Gyzyl Ordusu komandirlәrinin siyasi ishchilәrinin vә gyzyl әskәrlәrinin sovet ishchilәrinin vә bashga ishchilәrin tәltif edilmәlәri һaggynda fәrman Azәrbajҹan Sovet Socialist Respublikasy Bash Sovetinin Vedomostlary 2 6 B Azpoligraf 1940 sәһ 52 54 invisible char Azәrbaјҹan dovlәt rәssamlyg mәktәbi ishchilәrinin vә pedagozhi ishchilәrinin tәltif edilmәlәri һaggynda fәrman Azәrbajҹan Sovet Socialist Respublikasy Bash Sovetinin Vedomostlary 4 8 B Azpoligraf dekabr 1940 1941 sәһ 7 invisible char Әzizbәjov adyna Azәrbajҹan Industrial Institutunun professorlaryna adlar verilmәsi һaggynda fәrman Azәrbajҹan Sovet Socialist Respublikasy Bash Sovetinin Vedomostlary 1 9 B Azpoligraf mart 1941 sәһ 3 invisible char Azәrbajҹan Dovlәt Rus Drama Teatry ishchilәrinin tәltif edilmәsi һaggynda fәrman Azәrbajҹan Sovet Socialist Respublikasy Bash Sovetinin Vedomostlary 1 9 B Azpoligraf mart 1941 sәһ 5 6 invisible char Inҹәsәnәt ishchilәrinә fәhri adlar verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Bash Soveti Prezidiumunun Fәrmany 127 6528 Kommunist 19 iјun 1943 ҹү il sәһ 1 M Әzizbәjov adyna Azәrbajҹan Dovlәt Dram Teatry artistlәrinә Azәrbajҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbajҹan SSR Ali Soveti Rәyasәt Һej әtinin Fәrmany 143 8099 Kommunist 23 iјul 1949 ҹu il sәһ 1 Azәrbajҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbajҹan SSR Ali Soveti Rәyasәt Һej әtinin Fәrmany 50 9465 Kommunist 28 fevral 1954 ҹү il sәһ 1 Һejkәltәrash Ҹ M Garyagdyya Azәrbajҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbajҹan SSR Ali Soveti Rәyasәt Һej әtinin Fәrmany 272 9687 Kommunist 17 noyabr 1954 ҹү il sәһ 1 Respublikanyn inҹәsәnәt ishchilәrinә Azәrbajҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbajҹan SSR Ali Soveti Rәjasәt Һej әtinin Fәrmany 103 9828 Kommunist 1 maj 1955 ҹi il sәһ 1 Professor B I Zejdmana Azәrbajҹan SSR Әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbajҹan SSR Ali Soveti Rәyasәt Һej әtinin Fәrmany 302 10335 Kommunist 29 dekabr 1956 ҹy il sәһ 1 Ә M Babaevә Azәrbajҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbajҹan SSR Ali Soveti Rәyasәt Һej әtinin Fәrmany 5 10341 Kommunist 6 yanvar 1957 ҹi il sәһ 1 B Ya Smolnikov vә Sh Z Shүkүrov joldashlara Azәrbajҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbajҹan SSR Ali Soveti Rәyasәt Һej әtinin Fәrmany 234 10570 Kommunist 4 oktyabr 1957 ҹi il sәһ 1 M F Ahundov adyna Lenin ordenli Azәrbajҹan Dovlәt Opera vә Balet Teatrynyn ishchilәrinә Azәrbajҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbajҹan SSR Ali Soveti Rәjasәt Һej әtinin Fәrmany 100 10741 Kommunist 28 aprel 1958 ҹi il sәһ 1 Ҹ Ҹabbarly adyna Kirovabad Dovlәt Dram Teatry ishchilәrinә Azәrbajҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbajҹan SSR Ali Soveti Rәjasәt Һej әtinin Fәrmany 117 10758 Kommunist 21 maj 1958 ҹi il sәһ 1 Azәrbaјҹan dovlәt maһny vә rәgs ansamblynyn јaradyҹy ishchilәrinә fәhri adlar verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 44 10991 Kommunist 22 fevral 1959 ҹu il sәһ 1 R L Karmen vә Ҹ M Mәmmәdov јoldashlara Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri adynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 102 11049 Kommunist 1 maј 1959 ҹu il sәһ 1 Azәrbaјҹan SSR inҹәsәnәt ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 177 11124 Kommunist 30 iјul 1959 ҹu il sәһ 1 S B Bәһlulzadә јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 74 11328 Kommunist 29 mart 1960 ҹy il sәһ 1 Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 122 11376 Kommunist 25 maј 1960 ҹy il sәһ 2 Ch Z Һaҹybәјov јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 132 11386 Kommunist 7 iјun 1960 ҹy il sәһ 1 D M Leјn јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri adynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 277 11531 Kommunist 27 noјabr 1960 ҹy il sәһ 1 Sәmәd Vurgun adyna Azәrbaјҹan Dovlәt Rus Dram Teatrynyn ishchilәrinә fәhri adlar verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 73 11632 Kommunist 26 mart 1961 ҹi il sәһ 3 T S Kazymov јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 40 1139 Әdәbijjat vә inҹәsәnәt 14 oktјabr 1961 ҹi il sәһ 1 Rәssam T Ә Tagyјevә Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 40 1139 Әdәbijjat vә inҹәsәnәt 14 oktјabr 1961 ҹi il sәһ 1 Ҹ Ҹabbarly adyna Kirovabad Dovlәt Dram Teatrynyn ishchilәrinә fәhri adlar verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 290 11849 Kommunist 15 dekabr 1961 ҹi il sәһ 1 T T Salaһov јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 206 12068 Kommunist 2 sentјabr 1962 ҹi il sәһ 1 Rәssamlara Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 89 12255 Kommunist 14 aprel 1963 ҹү il sәһ 1 Respublikanyn inҹәsәnәt hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 117 12283 Kommunist 19 maј 1963 ҹү il sәһ 1 Ј V Petrov јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 117 12283 Kommunist 19 maј 1963 ҹү il sәһ 1 Azәrbaјҹanyn sәnaјe kәnd tәsәrrүfaty elm mәdәniјјәt sәһiјјә vә maarif saһәlәrindә chalyshan gadynlara Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 56 12527 Kommunist 6 mart 1964 ҹү il sәһ 1 Azәrbaјҹan SSR Ali Sovetinin Rәјasәt Һeј әtindә 151 12622 Kommunist 30 iјun 1964 ҹү il sәһ 1 A Ҹ Mәlikov јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 125 12902 Kommunist 29 maј 1965 ҹi il sәһ 1 Respublikanyn bir grup mәdәniјјәt vә inҹәsәnәt ishchisinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 159 13547 Kommunist 8 iјul 1967 ҹi il sәһ 1 Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 250 13638 Kommunist 22 oktјabr 1967 ҹi il sәһ 2 Shair S A Vasilјevә Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 278 14274 Kommunist 27 noјabr 1969 ҹu il sәһ 4 M F Ahundov adyna Azәrbaјҹan Dovlәt Akademik Opera vә Balet Teatrynyn јaradyҹy ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 118 14419 Kommunist 23 maј 1970 ҹi il sәһ 1 Kino sәnәti hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 270 14875 Kommunist 19 noјabr 1971 ҹi il sәһ 2 Һ I Risman јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 297 14902 Kommunist 21 dekabr 1971 ҹi il sәһ 2 Үzeјir Һaҹybәјov adyna Azәrbaјҹan Dovlәt Konservatoriјasy ishchilәrinә fәhri adlar verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 93 15003 Kommunist 20 aprel 1972 ҹi il sәһ 2 Ҹ Һ Ҹәfәrov јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 23 15238 Kommunist 27 јanvar 1973 ҹү il sәһ 1 Shair I Ә Sәfәrliјә Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 68 15283 Kommunist 22 mart 1973 ҹү il sәһ 1 Rәssam Ә Ә Әbdүlhalyga Azәrbaјҹan SSR in әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 254 15469 Kommunist 28 oktјabr 1973 ҹү il sәһ 4 Bәstәkar V Z Adyҝozәlova T Ә Bakyhanova vә R Һ Mustafaјevә Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 275 15490 Kommunist 24 noјabr 1973 ҹү il sәһ 3 Bәstәkarlardan Sh G Ahundovaјa vә Polad Bүlbүl ogluna Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 277 15492 Kommunist 27 noјabr 1973 ҹү il sәһ 3 Respublikanyn inҹәsәnәt ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 79 15599 Kommunist 4 aprel 1974 ҹү il sәһ 1 Respublikanyn inҹәsәnәt ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR in fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 127 15647 Kommunist 2 iјun 1974 ҹү il sәһ 1 Shair B M Vaһabzadәјә Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 216 5177 Baky 14 sentјabr 1974 ҹү il sәһ 1 Nahchyvan MSSR halg tәsәrrүfaty elm vә mәdәniјјәt ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany Azәrbaјҹan SSR Ali Sovetinin Mәlumaty 19 441 17 ҹi il nәshri 15 oktјabr 1974 ҹү il sәһ 10 Respublika kino sәnәti ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 301 16430 Kommunist 25 dekabr 1976 ҹy il sәһ 3 Azәrbaјҹan SSR Nazirlәr Soveti Dovlәt Televiziјa vә Radio Verilishlәri Komitәsinin vә Azәrbaјҹan SSR Rabitә Nazirliјinin ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 150 16585 Kommunist 30 iјun 1977 ҹi il sәһ 2 Respublikanyn inҹәsәnәt hadimlәrinә vә mәdәniјјәt ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 246 16681 Kommunist 20 oktјabr 1977 ҹi il sәһ 3 Respublikanyn tәsviri sәnәt hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 283 16718 Kommunist 6 dekabr 1977 ҹi il sәһ 1 Respublikanyn teatr sәnәti hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 9 16749 Kommunist 11 јanvar 1978 ҹi il sәһ 1 Bәstәkarlar A Ҹ Mәlikova I G Mәmmәdova E S Maһmudova respublika fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 145 16885 Kommunist 24 iјun 1978 ҹi il sәһ 2 Ҹ Ҹabbarly adyna Јerevan Dovlәt Azәrbaјҹan Dram Teatry artistlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 270 17010 Kommunist 26 noјabr 1978 ҹi il sәһ 1 M Gorki adyna Azәrbaјҹan Dovlәt Ҝәnҹ Tamashachylar Teatrynyn ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 34 17073 Kommunist 10 fevral 1979 ҹu il sәһ 2 Respublikanyn јaradyҹy ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 47 17086 Kommunist 25 fevral 1979 ҹu il sәһ 3 N Vәzirov adyna Lәnkәran Dovlәt Dram Teatrynyn ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR in fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 76 17115 Kommunist 3 aprel 1979 ҹu il sәһ 2 M Gorki adyna Stepanakert Dovlәt Dram Teatrynyn ishchilәrinә respublika fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 172 17211 Kommunist 29 iјul 1979 ҹu il sәһ 2 Respublikanyn әdәbiјјat hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 173 17212 Kommunist 31 iјul 1979 ҹu il sәһ 1 Sirk ishchilәrinә respublika fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 247 17286 Kommunist 27 oktјabr 1979 ҹu il sәһ 4 N M Nәzirova јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 271 17310 Kommunist 28 noјabr 1979 ҹu il sәһ 3 Ә Әzimzadә adyna Azәrbaјҹan Dovlәt Rәssamlyg Mәktәbinin mүәllimlәrinә respublika fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 290 17626 Kommunist 19 dekabr 1980 ҹi il sәһ 2 N Ә Һәsәnzadә јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 22 17656 Kommunist 27 јanvar 1981 ҹi il sәһ 4 I P Tretјakov јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 83 17717 Kommunist 7 aprel 1981 ҹi il sәһ 4 Ҝүrҹүstan SSR in elm vә mәdәniјјәt hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 119 17753 Kommunist 20 maј 1981 ҹi il sәһ 3 Respublikanyn ali mәktәb ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 131 17765 Kommunist 4 iјun 1981 ҹi il sәһ 2 Mozalan satirik kino zhurnalynyn әmәkdashlaryna Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 134 17768 Kommunist 9 iјun 1981 ҹi il sәһ 2 Azәrbaјҹan SSR Dovlәt Televiziјa vә Radio Verilishlәri Komitәsinin ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlarynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 300 17934 Kommunist 31 dekabr 1981 ҹi il sәһ 3 Respublikanyn musigi sәnәti hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 164 18098 Kommunist 14 iјul 1982 ҹi il sәһ 2 Respublikanyn mәdәniјјәt hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 277 18211 Kommunist 3 dekabr 1982 ҹi il sәһ 3 Respublika kino sәnәti hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 277 18211 Kommunist 3 dekabr 1982 ҹi il sәһ 3 Respublikanyn musigi sәnәti hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 278 18212 Kommunist 4 dekabr 1982 ҹi il sәһ 3 M Gorki adyna Shәrәf Nishany ordenli Stepanakert Dovlәt Dram Teatrynyn artistlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 279 18213 Kommunist 5 dekabr 1982 ҹi il sәһ 2 Respublikanyn teatr vә musigi ifachylygy sәnәti ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Ali Sovetinin Mәlumaty 6 740 Baky 31 mart 1987 ҹi il sәһ 43 Respublika јazychylaryna Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Ali Sovetinin Mә lumaty 23 757 Baky Azәrbaјҹan SSR Ali Sovetinin Nәshri 15 dekabr 1987 ҹi il sәһ 10 11 Respublika bәstәkarlaryna vә musigishүnaslaryna Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Ali Sovetinin Mә lumaty 23 757 Baky Azәrbaјҹan SSR Ali Sovetinin Nәshri 15 dekabr 1987 ҹi il sәһ 12 Respublika musigi ifachylyg sәnәti hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Ali Sovetinin Mә lumaty 24 757 Baky Azәrbaјҹan SSR Ali Sovetinin Nәshri 31 dekabr 1987 ҹi il sәһ 13 14 Respublikanyn kinematografiјa hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Ali Sovetinin Mә lumaty 24 757 Baky Azәrbaјҹan SSR Ali Sovetinin Nәshri 31 dekabr 1987 ҹi il sәһ 15 Tәsviri sәnәt hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany Azәrbaјҹan SSR Ali Sovetinin Mә lumaty 9 766 1988 sәһ 7 8 Elm halg tәһsili әdәbiјјat vә inҹәsәnәt hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany 68 20836 Kommunist 22 mart 1989 ҹu il sәһ 2 Respublikanyn kүtlәvi informasiјa vasitәlәri ishchilәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Ali Sovetinin Mә lumaty 9 790 Baky Azәrbaјҹan SSR Ali Sovetinin nәshri 15 maј 1989 ҹu il sәһ 12 13 Respublikanyn mәdәniјјәt hadimlәrinә Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan SSR Ali Soveti Rәјasәt Һeј әtinin Fәrmany Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Ali Sovetinin Mә lumaty 10 791 Baky Azәrbaјҹan SSR Ali Sovetinin nәshri 31 maј 1989 ҹu il sәһ 4 6 Tәbrik edirik 204 20972 Kommunist 2 sentјabr 1989 ҹu il sәһ 1 Ә M Nәsibov јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Prezidentinin Fәrmany 221 21289 Kommunist 25 sentјabr 1990 ҹy il sәһ 1 R M Һәsәnov јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri ady verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Prezidentinin Fәrmany 250 21318 Kommunist 28 oktјabr 1990 ҹy il sәһ 1 Respublika bәstәkarlaryna Azәrbaјҹan SSR fәhri adlary verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Prezidentinin Fәrmany 1 21369 Kommunist 1 јanvar 1991 ҹi il sәһ 1 T M Һaҹyјev јoldasha Azәrbaјҹan SSR әmәkdar inҹәsәnәt hadimi fәhri adynyn verilmәsi һaggynda Azәrbaјҹan Sovet Sosialist Respublikasy Prezidentinin Fәrmany 19 21387 Kommunist 26 јanvar 1991 ҹi il sәһ 1 Kinematoqrafiya xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasi Prezidentinin 4 fevral 1991 ci il tarixli Fermani Senedler Bir cox senelik edebi fealiyyetini nezere alaraq turk yazici ve dramaturqu Ebdul Rehim Haqverdiyeve senaye nefisenin emekdar iscisi namini vermek haqqinda Azerbaycan Sovet Sura Cumhuriyyeti Xalq Komissarlar Surasinin 6 fevral 1929 cu il tarixli qerari 1 ASCC musiqi medeniyyetinin inkisafi isinde gorkemli xidmetler gosterdiyi ve yeni Nergiz operasini yaratdigi ucun bestekar Muslum Maqomayeve emekdar incesenet xadimi adi verilmesi haqqinda Azerbaycan Sovet Sura Cumhuriyyeti Xalq Komissarlar Surasinin 13 yanvar 1936 ci il tarixli qerari 3 ASSC 15 illiyi munasibetile Azerbaycan SSC nin qabaqcil isci qadinlari kolxozculari ve kolxozcu qadinlari emekci ziyalilari numayendelerinin ve sura iscilerinin teltif edilmesi haqqinda Umum Azerbaycan Merkezi Icraiyye Komitesi Prezidiumunun 1 fevral 1936 ci il tarixli qerari 4 Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasinin XX illiyi munasibetile senaye ve kend teserrufati qabaqcillarina elm maarif sehiyye ve incesenet iscilerine Fehle Kendli Qizil Ordusun komandirlerine siyasi iscilerine ve qizil esgerlerine sovet iscilerine ve basqa iscilere adlar verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Bas Soveti Prezidiumunun 23 aprel 1940 ci il tarixli Fermani 6 Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasinin XX illiyi munasibetile senaye ve kend teserrufati qabaqcillarina elm maarif sehiyye ve incesenet iscilerine Fehle Kendli Qizil Ordusun komandirlerine siyasi iscilerine ve qizil esgerlerine sovet iscilerine ve basqa iscilere adlar verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Bas Soveti Prezidiumunun 27 aprel 1940 ci il tarixli Fermani 7 Azerbaycan Dovlet Ressamliq Mektebinin 20 illiyi ile elaqedar olaraq Azerbaycan Dovlet Ressamliq Mektebi iscilerinin ve pedaqoji iscilerinin teltif edilmeleri haqqinda Azerbaycan SSR Bas Soveti Prezidiumunun 3 iyul 1940 ci il tarixli Fermani 8 Ezizbeyov adina Azerbaycan Industrial Institutunun XX illik yubileyi munasibetile yuksek ixtisasli kadrlar hazirlamaq isinde xidmete gore Ezizbeyov adina Azerbaycan Industrial Institutunun professorlarina adlar verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Bas Soveti Prezidiumunun 26 dekabr 1940 ci il tarixli Fermani 9 Azerbaycan Dovlet Rus Drama Teatrinin XX illik yubileyi munasibetile ve Azerbaycan SSR de teatr incesenetini inkisaf etdirmek sahesinde xidmetlerine gore Azerbaycan Dovlet Rus Drama Teatri iscilerinin teltif edilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Bas Soveti Prezidiumunun 8 yanvar 1941 ci il tarixli Fermani 10 Azerbaycan incesenetinin inkisafi sahesinde xidmetlerine gore habele veten muharibesi gunlerinde Qizil Ordu ve Herbi Deniz Flotu Hisselerinde numunevi bedii xidmet etdiklerine gore ozlerini gostermis olan incesenet iscilerine fexri adlar verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Bas Soveti Prezidiumunun 17 iyun 1943 tarixli Fermani 11 M Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Dram Teatrinin tesis edilmesinin 75 illiyi ile elaqedar olaraq ve sovet teatr inceseneti sahesinde qazandiqlari muveffeqiyyete gore M Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Dram Teatri artistlerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 21 iyul 1949 cu il tarixli Fermani 12 M Qorki adina Azerbaycan Dovlet Genc Tamasacilar Teatrinda uzun iller semereli fealiyyet gosteren sexslere Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 27 fevral 1954 cu il tarixli Fermani 13 Semereli yaradiciliq fealiyyetine gore heykelteras Celal Meherrem oglu Qaryagdiya Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 16 noyabr 1954 cu il tarixli Fermani 14 Azerbaycan sovet teatr musiqi ve tesviri incesenetinin inkisaf etdirilmesinde gorkemli xidmetlerine gore Respublikanin incesenet iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 30 aprel 1955 ci il tarixli Fermani 15 Azerbaycan musiqi incesenetinin inkisaf etdirilmesinde ve musiqi kadrlarinin hazirlanmasindaki xidmetlerine gore U Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin professoru Boris Isaakovic Zeydman yoldasa Azerbaycan SSR Emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 28 dekabr 1956 ci il tarixli Fermani 16 Xalq tetbiqi inceseneti sahesindeki xidmetlerine ve uzun muddet qusursuz isine gore Ebdulhuseyn Mikayil oglu Babayeve Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 5 yanvar 1957 ci il tarixli Fermani 17 Ordu bedii ozfealiyyeti sahesinde uzun muddet semereli yaradiciliq ve teskilatciliq isine gore B Y Smolnikov ve S Z Sukurov yoldaslara Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 3 oktyabr 1957 ci il tarixli Fermani 18 M F Axundov adina Lenin ordenli Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin yaradilmasi gununun 50 illiyi ile elaqedar olaraq ve musiqili sehne incesenetini inkisaf etdirmek sahesinde xidmetlerine gore M F Axundov adina Lenin ordenli Azerbaycan Dovlet Opera ve Balet Teatrinin iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 26 aprel 1958 ci il tarixli Fermani 19 Teatr incesenetinin inkisaf etdirilmesinde boyuk xidmetleri nezere alinaraq ve Baki seherinde muveffeqiyyetli qastrollar kecirilmesi ile elaqedar olaraq C Cabbarli adina Kirovabad Dovlet Dram Teatrinin iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 20 may 1958 ci il tarixli Fermani 20 Semereli yaradiciliq islerine ve Cin Xalq Respublikasinda muveffeqiyyetli tamasalar gosterdiklerine gore Azerbaycan dovlet mahni ve reqs ansamblinin yaradici iscilerine fexri adlar verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 21 fevral 1959 cu tarixli Fermani 21 Azerbaycan kinematoqrafiyasinin inkisafinda xidmetlerine gore Xezer neftcileri haqqinda dastan ve Denizi feth edenler adli senedli bedii filmlerin yaradilmasina gore R L Karmen ve C M Memmedov yoldaslara Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 30 aprel 1959 cu tarixli Fermani 22 Azerbaycan incesenetini inkisaf etdirmek sahesindeki xidmetlerini nezere alaraq ve Moskva seherinde kecirilmis Azerbaycan inceseneti ve edebiyyati ongunluyu ile elaqedar olaraq Azerbaycan SSR incesenet iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 29 iyul 1959 cu il tarixli Fermani 23 Anadan olmaginin elli illiyi yaradiciliq fealiyyetinin iyirmi bes illiyi ile elaqedar olaraq ve Azerbaycan sovet tesviri senetini inkisaf etdirme sahesinde gorkemli xidmetlerine gore ressam Settar Behlul oglu Behlulzadeye Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 26 mart 1960 ci il tarixli Fermani 24 Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasinin ve Azerbaycan Kommunist partiyasinin 40 illiyi ile elaqedar olaraq Azerbaycan SSR de teserrufat quruculugu ve medeni quruculuq sahesinde qazanilmis muveffeqiyyetlere gore Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 24 may 1960 ci il tarixli Fermani 25 Musiqi medeniyyetini teblig etmek sahesinde xidmetlerini nezere alaraq dirijor Cingiz Zulfuqar oglu Hacibeyova Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 6 iyun 1960 ci il tarixli Fermani 26 Anadan olmasinin 50 illiyi ile elaqedar olaraq ve Azerbaycan musiqi medeniyyeti sahesinde gosterdiyi xidmetlerine gore dirijor Dmitri Mixaylovic Leyne Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 26 noyabr 1960 ci il tarixli Fermani 27 Semed Vurgun adina Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin qirx illiyi ile elaqedar olaraq ve respublikada teatr senetinin inkisafi sahesinde boyuk xidmetlerine gore Semed Vurgun adina Azerbaycan Dovlet Rus Dram Teatrinin iscilerine fexri adlar verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 24 mart 1961 ci il tarixli Fermani 28 Respublikada teatr incesenetinin inkisafindaki xidmetlerini nezere alaraq M Ezizbeyov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Dram Teatrinin rejissoru Tofiq Semed Mensur oglu Kazimov yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 6 oktyabr 1961 ci il tarixli Fermani 29 Respublikada tesviri incesenetin inkisafindaki xidmetlerine gore Tagi Ezizaga oglu Tagiyeve Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 6 oktyabr 1961 ci il tarixli Fermani 30 Azerbaycan sovet teatr senetini inkisaf etdirmek sahesindeki xidmetlerine gore ve C Cabbarli adina Kirovabad Dovlet Dram Teatrinin 40 illiyi ile elaqedar olaraq C Cabbarli adina Kirovabad Dovlet Dram Teatrinin iscilerine fexri adlar verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 14 dekabr 1961 ci il tarixli Fermani 31 Azerbaycan sovet tesviri senetinin inkisafinda xidmetlerine gore ressam Tahir Teymur oglu Salahova Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 1 sentyabr 1962 ci il tarixli Fermani 32 Azerbaycan sovet tesviri seneti sahesindeki xidmetlerine gore ressamlara Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 12 aprel 1963 cu il tarixli Fermani 33 Azerbaycan sovet incesenetini inkisaf etdirmek sahesindeki xidmetlerine gore respublikanin incesenet xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 18 may 1963 cu il tarixli Fermani 34 Sovet doyusculerinin estetik terbiyesi isindeki xidmetlerine gore Baki Hava Hucumundan Mudafie Dairesi mahni ve reqs ansamblininin bedii rehberi Yuri Vladimirovic Petrov yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 18 may 1963 cu il tarixli Fermani 35 Respublikada xalq teserrufatinin elmin ve medeniyyetin inkisaf etdirilmesinde xidmetlerine gore ve 8 Mart Beynelxalq qadinlar gunu ile elaqedar olaraq Azerbaycanin senaye kend teserrufati elm medeniyyet sehiyye ve maarif sahelerinde calisan qadinlara Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 5 mart 1964 cu il tarixli Fermani 36 Senayeni kend teserrufatini elmi medeniyyeti sehiyyeni maarifi inkisaf etdirmek sahesindeki xidmetlerine gore ve Azerbaycanin Rusiya terkibine daxil olmasinin 150 illiyi ile elaqedar olaraq fexri adlar verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 29 iyun 1964 cu il tarixli Fermani 37 Azerbaycan sovet musiqisinin inkisafindaki xidmetlerine gore bestekar Arif Cahangir oglu Melikova Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 28 may 1965 ci il tarixli Fermani 38 Azerbaycan sovet incesenetinin inkisafi sahesindeki xidmetlerine gore ve Moskva seherinde Azerbaycan SSR heftesinin muveffeqiyyetle kecirilmesi ile elaqedar olaraq Respublikanin bir qrup medeniyyet ve incesenet iscisine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 7 iyul 1967 ci il tarixli Fermani 39 Respublikada xalq teserrufatinin medeniyyetin maarifin sehiyyenin inkisafi sahesinde xidmetlerine gore ve ictimai heyatda istirak etdiklerine gore Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 21 oktyabr 1967 ci il tarixli Fermani 40 Boyuk Azerbaycan sairi Sabirin eserlerinin tercume edilmesi ve yayilmasi sahesinde cox semereli is apardigina gore sair Sergey Aleksandrovic Vasilyeve Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 25 noyabr 1969 cu il tarixli Fermani 41 Azerbaycan xareoqrafiya seneti sahesinde boyuk xidmetlerine gore ve Parisde beynelxalq reqs festivalinda muveffeqiyyetli istiraki ile elaqedar olaraq M F Axundov adina Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin yaradici iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 21 may 1970 ci il tarixli Fermani 42 Azerbaycan sovet kino senetinin inkisafinda xidmetlerine gore kino seneti xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 18 noyabr 1971 ci il tarixli Fermani 43 Azerbaycan musiqi seneti sahesindeki xidmetlerine gore M F Axundov adina Lenin ordenli Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin dirijoru Henrix Ilic Risman yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 20 dekabr 1971 ci il tarixli Fermani 44 Musiqici kadrlar hazirlanmasinda Azerbaycan musiqi senetinin inkisafinda boyuk xidmetlerine gore ve Uzeyir Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin yaradilmasinin 50 illiyi ile elaqedar olaraq Uzeyir Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasi iscilerine fexri adlar verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 19 aprel 1972 ci il tarixli Fermani 45 Azerbaycan sovet teatr seneti sahesinde xidmetlerine gore senetsunasliq doktoru Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasinin muxbir uzvu respublika Elmler Akademiyasi Arxitektura ve Incesenet Institutunun sobe rehberi Cefer Hasim oglu Ceferov yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 26 yanvar 1973 cu il tarixli Fermani 46 Azerbaycan sovet edebiyyati sahesinde xidmetlerine gore sair Islam Ehmed oglu Seferliye Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 21 mart 1973 cu il tarixli Fermani 47 Azerbaycan sovet tesviri senetinin inkisafinda xidmetlerine gore ressam Ebdul Eli oglu Ebdulxaliqa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 26 oktyabr 1973 cu il tarixli Fermani 48 Azerbaycan sovet musiqi senetinin inkisafinda xidmetlerine gore bestekar V Z Adigozelova T E Bakixanova ve R H Mustafayeve Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 23 noyabr 1973 cu il tarixli Fermani 49 Azerbaycan sovet musiqi senetinin inkisaf etdirilmesinde xidmetlerine gore bestekarlardan S Q Axundovaya ve Polad Bulbul ogluna Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 26 noyabr 1973 cu il tarixli Fermani 50 Azerbaycan sovet teatr senetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublikanin incesenet iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 3 aprel 1974 cu il tarixli Fermani 51 Sovet teatr senetinin inkisafinda xidmetlerine gore ve Azerbaycan Dram Teatrinin 100 illiyi ile elaqedar olaraq respublikanin incesenet iscilerine Azerbaycan SSR in fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 1 iyun 1974 cu il tarixli Fermani 52 Azerbaycan sovet edebiyyati ve teatr seneti sahesinde xidmetlerine gore sair Bextiyar Mahmud oglu Vahabzadeye Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 13 sentyabr 1974 cu il tarixli Fermani 53 Senaye kend teserrufati medeniyyet sahesinde xidmetlerine gore ve Naxcivan MSSR in yaradilmasinin 50 illiyi ile elaqedar olaraq Naxcivan MSSR xalq teserrufati elm ve medeniyyet iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 4 oktyabr 1974 cu il tarixli Fermani 54 Sovet kino senetini inkisaf etdirmekde xidmetlerine gore ve Azerbaycan kinosunun 60 illiyi ile elaqedar olaraq respublika kino seneti iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 23 dekabr 1976 ci il tarixli Fermani 55 Respublika televiziyasinin ve radio verilislerinin inkisafinda xidmetlerine gore ve Azerbaycan radiosunun 50 illiyi elaqedar olaraq Azerbaycan SSR Nazirler Soveti Dovlet Televiziya ve Radio Verilisleri Komitesinin ve Azerbaycan SSR Rabite Nazirliyinin iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 29 iyun 1977 ci il tarixli Fermani 56 Respublikada bedii ozfealiyyetin inkisafinda xidmetlerine gore ve Azerbaycan SSR de zehmetkeslerin bedii ozfealiyyet yaradiciliginin birinci Umumittifaq festivalinin hazirlanmasinda ve kecirilmesinde feal istirak etdiklerine gore respublikanin incesenet xadimlerine ve medeniyyet iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 19 oktyabr 1977 ci il tarixli Fermani 57 Sovet tesviri senetini inkisaf etdirmekde xidmetlerine gore respublikanin tesviri senet xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 5 dekabr 1977 ci il tarixli Fermani 58 Sovet teatr senetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublikanin teatr seneti xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 10 yanvar 1978 ci il tarixli Fermani 59 Sovet musiqi senetinin inkisafinda xidmetlerine gore bestekarlar A C Melikova I Q Memmedova E S Mahmudova respublika fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 23 iyun 1978 ci il tarixli Fermani 60 C Cabbarli adina Yerevan Dovlet Azerbaycan Dram Teatri artistlerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 24 noyabr 1978 ci il tarixli Fermani 61 Sovet teatr senetinin inkisafinda xidmetlerine gore ve M Qorki adina Azerbaycan Dovlet Genc Tamasacilar Teatrinin yaradilmasinin 50 illiyi ile elaqedar olaraq M Qorki adina Azerbaycan Dovlet Genc Tamasacilar Teatrinin iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 9 fevral 1979 cu il tarixli Fermani 62 Sovet edebiyyatinin ve incesenetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublikanin yaradici iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 23 fevral 1979 cu il tarixli Fermani 63 Sovet Azerbaycani teatr senetinin inkisafinda xidmetlerine gore N Vezirov adina Lenkeran Dovlet Dram Teatrinin iscilerine Azerbaycan SSR in fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 2 aprel 1979 cu il tarixli Fermani 64 Sovet teatr senetinin inkisafinda xidmetlerine gore M Qorki adina Stepanakert Dovlet Dram Teatrinin iscilerine respublika fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 27 iyul 1979 cu il tarixli Fermani 65 Azerbaycan edebiyyatinin inkisafinda boyuk hidmetlerine gore respublikanin edebiyyat xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 30 iyul 1979 cu il tarixli Fermani 66 Sovet sirk senetinin inkisafinda xidmetlerine gore sirk iscilerine respublika fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 26 oktyabr 1979 cu il tarixli Fermani 67 Respublikada xareoqrafiya senetinin inkisafinda xidmetlerine gore M F Axundov adina Lenin ordenli Azerbaycan Dovlet Akademik Opera ve Balet Teatrinin quruluscu baletmeysteri Nelya Memmed qizi Nezirova yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 27 noyabr 1979 cu il tarixli Fermani 68 Tesviri senet ustalari hazirlanmasi isinde xidmetlerine gore ve E Ezimzade adina Azerbaycan Dovlet Ressamliq Mektebinin yaradilmasinin 60 illiyi ile elaqedar olaraq E Ezimzade adina Azerbaycan Dovlet Ressamliq Mektebinin muellimlerine respublika fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 18 dekabr 1980 ci il tarixli Fermani 69 Edebiyyat sahesinde xidmetlerine gore sair Edebiyyat ve incesenet qezetinin bas redaktoru Neriman Elimemmed oglu Hesenzade yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 26 yanvar 1981 ci il tarixli Fermani 70 Edebiyyat sahesinde xidmetlerine gore yazici Literaturni Azerbaydjan jurnalinin bas redaktoru Ivan Polikarpovic Tretyakov yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 6 aprel 1981 ci il tarixli Fermani 71 Gurcustan Azerbaycan edebi ve medeni elaqelerinin inkisafinda xidmetlerine gore Gurcustan SSR in elm ve medeniyyet xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 19 may 1981 ci il tarixli Fermani 72 Yuksek ixtisasli mutexessisler hazirlanmasinda ve elmin inkisafinda xidmetlerine gore respublikanin ali mekteb iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 3 iyun 1981 ci il tarixli Fermani 73 Satirik kinopublisistikanin inkisafinda xidmetlerine gore Mozalan satirik kino jurnalinin emekdaslarina Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 8 iyun 1981 ci il tarixli Fermani 74 Televiziyanin inkisafinda xidmetlerine gore ve Azerbaycan televiziyasinin 25 illiyi ile elaqedar olaraq Azerbaycan SSR Dovlet Televiziya ve Radio Verilisleri Komitesinin iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 30 dekabr 1981 ci il tarixli Fermani 75 Sovet musiqi senetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublikanin musiqi seneti xadimlerine Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 13 iyul 1982 ci il tarixli Fermani 76 1 4 Azerbaycan sovet teatr senetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublikanin medeniyyet xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 1 dekabr 1982 ci il tarixli Fermani 77 5 6 Azerbaycan sovet kino senetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublika kino seneti xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 1 dekabr 1982 ci il tarixli Fermani 78 7 11 Azerbaycan sovet musiqi senetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublikanin musiqi seneti xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 1 dekabr 1982 ci il tarixli Fermani 79 Azerbaycan teatr senetinin inkisafinda xidmetlerine gore ve M Qorki adina Seref Nisani ordenli Stepanakert Dovlet Dram Teatrinin yaradilmasinin 50 illiyi ile elaqedar olaraq M Qorki adina Seref Nisani ordenli Stepanakert Dovlet Dram Teatrinin artistlerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 3 dekabr 1982 ci il tarixli Fermani 80 Azerbaycan sovet teatr ve musiqi ifaciligi senetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublikanin teatr ve musiqi ifaciligi seneti iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 20 mart 1987 ci il tarixli Fermani 81 Azerbaycan sovet edebiyyati sahesinde xidmetlerine gore respublika yazicilarina Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 8 dekabr 1987 ci il tarixli Fermani 82 Azerbaycan sovet musiqi senetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublika bestekarlarina ve musiqisunaslarina Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 11 dekabr 1987 ci il tarixli Fermani 83 Azerbaycan sovet musiqi ifaciliq senetinin inkisafinda xidmetlerine gore respublika musiqi ifaciliq seneti xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 30 dekabr 1987 ci il tarixli Fermani 84 Azerbaycan sovet kino seneti sahesinde xidmetlerine gore respublikanin kinematoqrafiya xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 31 dekabr 1987 ci il tarixli Fermani 85 Azerbaycan sovet tesviri senetinin inkisafinda xidmetlerine gore tesviri senet xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 7 may 1988 ci il tarixli Fermani 86 Azerbaycan sovet edebiyyati tesviri sehne ve ifaciliq seneti elm ve xalq tehsili sahesinde xidmetlerine gore elm xalq tehsili edebiyyat ve incesenet xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlari haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 21 mart 1989 cu il tarixli Fermani 87 Respublikada kutlevi informasiya vasitelerinin inkisafinda xidmetlerine gore respublikanin kutlevi informasiya vasiteleri iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 4 may 1989 cu il tarixli Fermani 88 Edebiyyat ve incesenetin inkisafinda boyuk xidmetlerine gore respublikanin medeniyyet xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan SSR Ali Soveti Reyaset Heyetinin 17 may 1989 cu il tarixli Fermani 89 Asiq musiqi ifaciligi senetinin inkisafinda xidmetlerine gore Edalet Mehemmedeli oglu Nesibov yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasi Prezidentinin 24 sentyabr 1990 ci il tarixli Fermani 91 Arxitektura ve dizayn sahesinde xidmetlerine gore Azerbaycan Dizaynerler Ittifaqi idare heyetinin sedri Refail Museyib oglu Hesenov yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adi verilmesi haqqinda Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasi Prezidentinin 25 oktyabr 1990 ci il tarixli Fermani 92 Azerbaycan sovet musiqi senetinin inkisafinda boyuk komek gosterdiklerine gore respublika bestekarlarina Azerbaycan SSR fexri adlari verilmesi haqqinda Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasi Prezidentinin 31 dekabr 1990 ci il tarixli Fermani 93 Azerbaycan musiqi medeniyyetinin inkisafinda xidmetlerine gore Uzeyir Hacibeyov adina Azerbaycan Dovlet Konservatoriyasinin professoru Telman Muxtar oglu Haciyev yoldasa Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasi Prezidentinin 25 yanvar 1991 ci il tarixli Fermani 94 Azerbaycan kino senetinin inkisafinda xidmetlerine gore kinematoqrafiya xadimlerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasi Prezidentinin 4 fevral 1991 ci il tarixli Fermani 95 Menbe https az wikipedia org w index php title Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimlerinin siyahisi amp oldid 6044619, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.