fbpx
Wikipedia

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçülərinin siyahısı

 1. Abbasov Nadir Xuduş oğlu — 11.06.2002
 2. Abbasova Elmira Əbdülhəmid qızı — 11.06.2002
 3. Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu — 11.06.2002
 4. Abdullayev Gülhüseyn Hüseyn oğlu — 11.06.2002
 5. Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu — 11.06.2002
 6. Abdullayev Səfər İbad oğlu — 11.06.2002
 7. Abdullayev Tahir Abdulla oğlu — 11.06.2002
 8. Abdullayeva Həyat Həmdulla qızı — 11.06.2002
 9. Abizadə Balaş Allahbağış oğlu — 11.06.2002
 10. Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlu — 11.06.2002
 11. Ağayev Oqtay Cəfər oğlu — 11.06.2002
 12. Ağayev Ömər Ağacahangir oğlu — 11.06.2002
 13. Axundov Davud Ağa oğlu — 11.06.2002
 14. Axundova Rəfiqə Hacı qızı — 11.06.2002
 15. Axundova Şəfiqə Qulam qızı — 11.06.2002
 16. Almaszadə Qəmər Hacağa qızı — 11.06.2002
 17. Babanlı Vidadi Yusif oğlu — 11.06.2002
 18. Babayev Abdulla Murtuz oğlu — 11.06.2002
 19. Babayev Arif İmran oğlu — 11.06.2002
 20. Babayev Mirzə Əbdülcabbar oğlu — 11.06.2002
 21. Babayev Nəbi Ələkbər oğlu — 11.06.2002
 22. Babayev Rasim Hənifə oğlu — 11.06.2002
 23. Babayeva Çimnaz Məmməd qızı — 11.06.2002
 24. Babayeva Ələviyyə Hənifə qızı — 11.06.2002
 25. Bakıxanov Tofiq Əhməd oğlu — 11.06.2002
 26. Bayramov Fətulla Manaf oğlu — 11.06.2002
 27. Bədirov Mürsəl Tağı oğlu — 11.06.2002
 28. Cabbarova Fatma Ağacabbar qızı — 11.06.2002
 29. Cəfərxanova Roza Heydər qızı — 11.06.2002
 30. Cəfərzade Əzizə Məmməd qızı — 11.06.2002
 31. Cəlilova Roza İsmayıl qızı — 11.06.2002
 32. Dibirova Səfiyə Hacı qızı — 11.06.2002
 33. Dilbazi Əminə Paşa qızı — 11.06.2002
 34. Əbdürrəhmanov Nadir Qəmbər oğlu — 11.06.2002
 35. Əhmədov Sabir Məhəmməd oğlu — 11.06.2002
 36. Əhmədova Firəngiz Yusif qızı — 11.06.2002
 37. Əhmədova Həmayıl Behbud qızı — 11.06.2002
 38. Əkbərov Canəli Xanəli oğlu — 11.06.2002
 39. Ələkbərov Firudin Yusif oğlu — 11.06.2002
 40. Əliyev Habil Mustafa oğlu — 11.06.2002
 41. Əliyev Məhərrəm Əkbər oğlu — 11.06.2002
 42. Əliyev Şamil Rüstəm oğlu — 11.06.2002
 43. Əliyeva Səkinə Abbas qızı — 11.06.2002
 44. Əlibəyli Xanımana Sabir qızı — 11.06.2002
 45. Əmənov Akif Məmi oğlu — 11.06.2002
 46. Güləhmədova-Martınova Gülcahan Şüaulla qızı — 11.06.2002
 47. Hacıyeva Əcəb Məhərrəm qızı — 11.06.2002
 48. Hacıyeva Züleyxa Hacıbaba qızı — 11.06.2002
 49. Həmzəyeva Zəroş Mirzəbağır qızı — 11.06.2002
 50. Həsənova Gülxar İbrahim qızı — 11.06.2002
 51. Həsənova Rəhilə Mir Ələsgər qızı — 11.06.2002
 52. Həsənova Şamama Mahmudəli qızı — 11.06.2002
 53. Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlu — 11.06.2002
 54. Həşimov Ələsgər Mirhəşim oğlu — 11.06.2002
 55. Hümbətova Tamara Əhməd qızı — 11.06.2002
 56. Hüseynov İsa Mustafa oğlu — 11.06.2002
 57. Hüseynov Kamran Əsəd oğlu — 11.06.2002
 58. Hüseynov Yusif İsmayıl oğlu — 11.06.2002
 59. Hüseynova Sofiya Həsən qızı — 11.06.2002
 60. Hüseynzadə Lətif Talıb oğlu — 11.06.2002
 61. Xanlarov Tələt Ağasıbəy oğlu — 11.06.2002
 62. Xanməmmədov Hacı Dadaş oğlu — 11.06.2002
 63. Xasıyeva Nüyvər Xəlil qızı — 11.06.2002
 64. İbrahimov Hüseyn Məmmədəli oğlu — 11.06.2002
 65. İbrahimov Məmməd İnfil oğlu — 11.06.2002
 66. İmamquliyeva Fatma Məhərrəm qızı — 11.06.2002
 67. İmamverdiyev Qabil Allahverdi oğlu — 11.06.2002
 68. İmanov Lütfiyar Müslüm oğlu — 11.06.2002
 69. İsababayeva Həcər Muştaq qızı — 11.06.2002
 70. İsmayılova Sodər Mabud qızı — 11.06.2002
 71. İsmayılova Tükəzban Məhərrəm qızı — 11.06.2002
 72. Kazımov Davud Mehdi oğlu — 11.06.2002
 73. Konyagin Vladimir Yevgeniyeviç — 11.06.2002
 74. Kojevnikova Mariya Nikolayevna — 11.06.2002
 75. Qədimova Sara Bəbiş qızı — 11.06.2002
 76. Qocayev Fikrət Göyüş oğlu — 11.06.2002
 77. Quliyeva Maral Rüstəm qızı — 11.06.2002
 78. Quliyeva Narı Əbülfəz qızı — 11.06.2002
 79. Mehdiyev Ağa Cəfər oğlu — 11.06.2002
 80. Mehdiyev Firuddin Mehdi oğlu — 11.06.2002
 81. Mehdiyev İsa Məhəmməd oğlu — 11.06.2002
 82. Məhərrəmov Məlik Məlik oğlu — 11.06.2002
 83. Məlikov Arif Cahangir oğlu — 11.06.2002
 84. Məmmədbəyov Lütfi Şahbaz oğlu — 11.06.2002
 85. Məmmədov Altay Yusif oğlu — 11.06.2002
 86. Məmmədov Böyükxan Abış oğlu — 11.06.2002
 87. Məmmədov Dövlət Heydəroğlu — 11.06.2002
 88. Məmmədov Ələkbər Əmir oğlu — 11.06.2002
 89. Məmmədov Əlibaba Balaəhməd oğlu — 11.06.2002
 90. Məmmədov Ərəstun Surxay oğlu — 11.06.2002
 91. Məmmədov Həsən Ağaməmməd oğlu — 11.06.2002
 92. Məmmədov Maqsud Davud oğlu — 11.06.2002
 93. Məmmədov Nüsrət Xudu oğlu — 11.06.2002
 94. Məmmədov Səfərəli İbrahim oğlu — 11.06.2002
 95. Məmmədov Tokay Həbib oğlu — 11.06.2002
 96. Məmmədov Yaqub Məmməd oğlu — 11.06.2002
 97. Məmmədova Güləbətin Əliş qızı — 11.06.2002
 98. Məmmədova Şəfiqə Haşım qızı — 11.06.2002
 99. Məmmədova Umleylə Əli qızı — 11.06.2002
 100. Mirqasımov Mirələsgər Mirəsədulla oğlu — 11.06.2002
 101. Mirişli Ramiz Aqil oğlu — 11.06.2002
 102. Mirzəbaba Abutalıb oğlu — 11.06.2002
 103. Mirzəyev Həsən Mirzəli oğlu — 11.06.2002
 104. Mirzəyeva Mənsurə Meybulla qızı — 11.06.2002
 105. Mirzəzadə Böyükağa Məşədi oğlu — 11.06.2002
 106. Mirzəzadə Xəyyam Hadı oğlu — 11.06.2002
 107. Musayev Qılman İsabala oğlu — 11.06.2002
 108. Musayev Niyaməddin Musa oğlu — 11.06.2002
 109. Mustafayev Əmir Gülbala oğlu — 11.06.2002
 110. Mustafayev Ramiz Hacı oğlu — 11.06.2002
 111. Naibov Əkrəm Nəcəf oğlu — 11.06.2002
 112. Nəcəfova Hökumə Yusif qızı — 11.06.2002
 113. Nəcəfzadə Kamil Nəcəf oğlu — 11.06.2002
 114. Nəsibov Ədalət Məhəmmədəli oğlu — 11.06.2002
 115. Nəsirov Qubad Əsədulla oğlu — 11.06.2002
 116. Ocaqov Rasim Mirqasım oğlu — 11.06.2002
 117. Rəhimov İsmixan Məmməd oğlu — 11.06.2002
 118. Rəhimova Elmira Allahverdi qızı — 11.06.2002
 119. Rəhmanzadə Maral Yusif qızı — 11.06.2002
 120. Rəsulov Rəis Azər oğlu — 11.06.2002
 121. Resulova Lidiya Xudat qızı — 11.06.2002
 122. Rüstəmov Qədir Çərkəz oğlu — 11.06.2002
 123. Rzaquliyev Elbəy Mirzəhəsən oğlu — 11.06.2002
 124. Rzayev Anar Rəsul oğlu — 11.06.2002
 125. Rzayev Azər Hüseyn oğlu — 11.06.2002
 126. Rzayev İslam Tapdıq oğlu — 11.06.2002
 127. Sadıqov Fikrət Abbas oğlu — 11.06.2002
 128. Sadıqova Maral Zakir qızı — 11.06.2002
 129. Sadıqova Məhluqə Ələsgər qızı — 11.06.2002
 130. Sadıqzadə Oqtay Seyidhüseyn oğlu — 11.06.2002
 131. Səfərova Xalidə Əliəkbər qızı — 11.06.2002
 132. Səfiyeva Ceyran Muxtar qızı — 11.06.2002
 133. Sənani Ofelya Hacıağa qızı — 11.06.2002
 134. Şahməmmədov Şamil Məmməd oğlu — 11.06.2002
 135. Şərifova Firəngiz Mirzə qızı — 11.06.2002
 136. Şirəliyeva Tamilla Xudadat qızı — 11.06.2002
 137. Şirye Vera Karlovna — 11.06.2002
 138. Şöyubov Zahid Hamil oğlu — 11.06.2002
 139. Tağıyeva Roza Murtuz qızı — 11.06.2002
 140. Tağıyeva Sona Hənifə qızı — 11.06.2002
 141. Tahirli Söhrab Əbülfəz oğlu — 11.06.2002
 142. Titorenko Mariya Sergeyevna — 11.06.2002
 143. Tretyakov İvan Polikarpoviç — 11.06.2002
 144. Tuayev Kazbek Əliyeviç — 11.06.2002
 145. Turabov Həsənağa Səttar oğlu — 11.06.2002
 146. Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu — 11.06.2002
 147. Zeynalov Telman Heydər oğlu — 11.06.2002
 148. Zeynalova Nəsibə Cahangir qızı — 11.06.2002
 149. Zeynalova Nəzih Cəfər qızı — 11.06.2002
 150. Abbasov Fərzalı Hətəm oğlu — 02.10.2002
 151. Abdullayev Əliquzu Muxtar oğlu — 02.10.2002
 152. Abdullayev Süleyman Cümşüd oğlu — 02.10.2002
 153. Ağadadaş Kərbəlayı oğlu — 02.10.2002
 154. Anqbazova Məryəm Ömər qızı — 02.10.2002
 155. Aslanova Zəminə Sərdar qızı — 02.10.2002
 156. Afşarov Muxtar Həsən oğlu — 02.10.2002
 157. Azayeva Çervon Əli qızı — 02.10.2002
 158. Babayeva Nənəqız Rza qızı — 02.10.2002
 159. Cabbarova Rəhilə Muxtar qızı — 02.10.2002
 160. Cavadov Məmməd Kərim oğlu — 02.10.2002
 161. Cəbiyeva Zeynəb Ağa qızı — 02.10.2002
 162. Cəfərova Əminə Surxay qızı — 02.10.2002
 163. Dadaşov Dadaş İkram oğlu — 02.10.2002
 164. Eminov Əsgər Abdulla oğlu — 02.10.2002
 165. Əhmədov Əhməd Dadaş oğlu — 02.10.2002
 166. Əhmədov Qarakişi Əhliman oğlu — 02.10.2002
 167. Əhmədov Mobil Salman oğlu — 02.10.2002
 168. Əhmədov Sabir Atakişi oğlu — 02.10.2002
 169. Əhmədov Sədrəddin Babaş oğlu — 02.10.2002
 170. Əhmədov Zakir Bəkir oğlu — 02.10.2002
 171. Ələkbərov Salman Məmmədhüseyn oğlu — 02.10.2002
 172. Ələsgərov Sədrəddin Fərrux oğlu — 02.10.2002
 173. Əliyev Hümbət Məmməd oğlu — 02.10.2002
 174. Əliyeva Səmayə Dadaş qızı — 02.10.2002
 175. Əliyeva Solmaz Səməd qızı — 02.10.2002
 176. Əliyeva Şamama Tanrıverdi qızı — 02.10.2002
 177. Əliyeva Ziyafət Mustafa qızı — 02.10.2002
 178. Əmiralı Abdulla İslam oğlu — 02.10.2002
 179. Əzimov Nəriman Abbasqulu oğlu — 02.10.2002
 180. Hacıyev Yunis Muxtar oğlu — 02.10.2002
 181. Heydərova Tamara Bəbir qızı — 02.10.2002
 182. Həsənova Fatma Əkbər qızı — 02.10.2002
 183. Həsənova Gülüstan Ağəli qızı — 02.10.2002
 184. əsənova Qızqayıt Salman qızı — 02.10.2002
 185. Həsənova Mülayim Mehdi qızı — 02.10.2002
 186. Həsənova Zalxay Mahmud qızı — 02.10.2002
 187. Həsənova Zəminə Həsən qızı — 02.10.2002
 188. Həsənova Züleyxa Əsgəralı qızı — 02.10.2002
 189. Hümbətova Məleykə Yunis qızı — 02.10.2002
 190. Hüseynov Bahadur Həkimxan oğlu — 02.10.2002
 191. Hüseynov Həsən Abbas oğlu — 02.10.2002
 192. Hüseynova Fatma Rza qızı — 02.10.2002
 193. Xutrayeva Müzalifə Məhəmməd qızı — 02.10.2002
 194. İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğlu — 02.10.2002
 195. İbrahimbəyov Rüstəm Məmmədibrahim oğlu — 02.10.2002
 196. İbrahimova Elza İmaməddin qızı — 02.10.2002
 197. İsmayılov Yusif Abbas oğlu — 02.10.2002
 198. İsrafilzadə Əbdüləhəd Hüseyn oğlu — 02.10.2002
 199. Kazımov İbrahim Salman oğlu — 02.10.2002
 200. Kazımov Oqtay Məmməd oğlu — 02.10.2002
 201. Kərimova Aşafatma Hidayət qızı — 02.10.2002
 202. Qarayeva Ülkər Mayıl qızı — 02.10.2002
 203. Qasımov Tələt Məmmədağa oğlu — 02.10.2002
 204. Qasımova Şəfiqə Qasım qızı — 02.10.2002
 205. Qədimov Yuzef İslamoviç — 02.10.2002
 206. Quliyev Boran Həbil oğlu — 02.10.2002
 207. Quliyev Məhər Mustafa oğlu — 02.10.2002
 208. Quliyeva Cənnət Baba qızı — 02.10.2002
 209. Qurbanova Həvayət Hacı qızı — 02.10.2002
 210. Qurbanova Tamara Məhəmməd qızı — 02.10.2002
 211. Mehdiyeva Gülxara İzzət qızı — 02.10.2002
 212. Mədətova Suğra Qəmbər qızı — 02.10.2002
 213. Məmmədov İsa Əli oğlu — 02.10.2002
 214. Məmmədov Nəriman Həbib oğlu — 02.10.2002
 215. Məmmədova Asya Əli qızı — 02.10.2002
 216. Məmmədova Humay Ələkbər qızı — 02.10.2002
 217. Məmmədova (Mustafayeva) Sürmə Əhəd qızı — 02.10.2002
 218. Məmmədova Yasəmən Niftalı qızı — 02.10.2002
 219. Məmmədrəhimova Minarə Əbdüləli qızı — 02.10.2002
 220. Mir Məmməd Mir Cəfər oğlu (Böyükağa Məmmədov) — 02.10.2002
 221. Mirzəyev Musa Abdulla oğlu — 02.10.2002
 222. Mirzəyev Sabir Nüsrət oğlu — 02.10.2002
 223. Mollayeva Kərimət Mahama qızı — 02.10.2002
 224. Muradova Mahrux Xəlil qızı — 02.10.2002
 225. Mustafayev Feyruz Rəcəb oğlu — 02.10.2002
 226. Namazova Həcər Ağakişi qızı — 02.10.2002
 227. Novruzov Cabir Mirzəbəy oğlu (Cabir Novruz) — 02.10.2002
 228. Orucov Qərib Əzizəli oğlu — 02.10.2002
 229. Orucova Külputa Mənsim qızı — 02.10.2002
 230. Pənahov Şəmşəd Tanrıqulu oğlu — 02.10.2002
 231. Rəsulov Məmmədrza Rufulla oğlu — 02.10.2002
 232. Ruhi Sahib Müseyib oğlu (Sahib Şükürov) — 02.10.2002
 233. Rüstəmova Raziyə Əli qızı — 02.10.2002
 234. Rzayev Şaban Mehdi oğlu — 02.10.2002
 235. Salmanov Məmməd Hüseyn oğlu — 02.10.2002
 236. Salmanov Sarvan Qarakişi oğlu — 02.10.2002
 237. Səfərov Yaşar Abutalıb oğlu — 02.10.2002
 238. Səmədov Baba Səməd oğlu — 02.10.2002
 239. Sərkərov Nüsrət Nəriman oğlu — 02.10.2002
 240. Sərkərova Gülüş Cəbrayıl qızı — 02.10.2002
 241. Şaşıqoğlu Nodar İzzətoviç — 02.10.2002
 242. Şəmmədova Xanımgül Həmid qızı — 02.10.2002
 243. Şirinova Maral İbrahim qızı — 02.10.2002
 244. Talıbova Bahar Məhərrəm qızı — 02.10.2002
 245. Usubova Əsginaz Abduləli qızı — 02.10.2002
 246. Verdiyeva Sədaqət Məcid qızı — 02.10.2002
 247. Vəkilov Vaqif Səməd oğlu (Vaqif Səmədoğlu) — 02.10.2002
 248. Vəliyeva Şərqiyə Əkbər qızı — 02.10.2002
 249. Yaqubov Əlisəfa Əliheydər oğlu — 02.10.2002
 250. Yolçiyeva Dilşad Vəli qızı — 02.10.2002
 251. Zahidova Vəsilə Alı qızı — 02.10.2002
 252. Zamanova Kübra Ağabala qızı — 02.10.2002
 253. Zülfüqarova Xumar Rza qızı — 02.10.2002
 1. Abbasov Nəzərəli Səfərəli oğlu — 21.02.2003
 2. Abdullayeva Həlimə Yusif qızı — 21.02.2003
 3. Abdullayeva Səfurə Seyfulla qızı — 21.02.2003
 4. Ağamuradov Nizaməddin Ağamurad oğlu — 21.02.2003
 5. Ağayeva Kəmalə Ağa qızı — 21.02.2003
 6. Balayeva Həlimət Məcid qızı — 21.02.2003
 7. Behbudova Cülyetta Balabekovna — 21.02.2003
 8. Cabbarlı Gülarə Cəfər qızı — 21.02.2003
 9. Əlizadə Aqşin Əliqulu oğlu — 21.02.2003
 10. Əzimzadə Zəhra Əzim qızı — 21.02.2003
 11. Ləzgiyeva Güllü Namaz qızı — 21.02.2003
 12. Maniyev Muxtar Qəmbər oğlu — 21.02.2003
 13. Məmmədova Adelaida İrza qızı — 21.02.2003
 14. Musayev Talıb Qurban oğlu — 21.02.2003
 15. Nəsrullayeva Həcər Məmməd qızı — 21.02.2003
 16. Turan Cavid Hüseyn Cavid qızı — 21.02.2003
 17. Vəkilova Aybəniz Səməd Vurğun qızı — 21.02.2003
 18. Vəkilova Xavər Əhməd qızı — 21.02.2003
 19. Altay Əmir oğlu Hacıyev — 2003
 1. Nahidə-Leyla Səid qızı Məmmədova — 10.11.2005
 1. Bağırov Bayramqulu Bağır oğlu — 05.12.2006
 2. Nemətov Niyətşah Səfər oğlu — 05.12.2006
 3. Osmanov Cəbrayıl Ömər oğlu — 05.12.2006
 1. Kasımov Əlihüseyn Əlimuxtar oğlu — 19.09.2012
 2. Süleymanov Həsən Teymur oğlu — 19.09.2012
 1. Musa Ağabəy oğlu Bağırov — 22.07.2014
 2. Həsənov Rafiq Binnət oğlu — 19.12.2014
 3. Useynov Məmməd Mir Bağır oğlu — 19.12.2014
 1. Cavan Zeynallı — 21.12.2015
 2. Natiq Rəsulzadə — 21.12.2015
 1. İbrahim Eldar oğlu İbrahimov — 02.02.2016
 2. Ulduz Sönməz — 01.03.2016
 3. Abasəliyev Ağa Cəbrayıl Ağasaleh oğlu — 06.05.2016
 4. Cəfərova Bəsti Əli qızı — 06.05.2016
 5. Əhmədov Cəfər Namiq Kamal oğlu — 06.05.2016
 6. Haşımova Şahnaz Həsən qızı — 06.05.2016
 7. Qarayev Yasin Mikayıl oğlu — 06.05.2016
 8. Məhərrəmov Məbud Əliəsgər oğlu — 06.05.2016
 9. Muradova Təranə Hüseyn qızı — 06.05.2016
 10. Salmanlı Ağaxan Əli oğlu — 06.05.2016
 11. Yusupova Şükufə Mühəddin qızı — 06.05.2016
 12. Əbdülrəhimov Ramiz Həmid oğlu — 25.11.2016
 1. Abdullayev Tofiq Əli oğlu-18.12.2017
 2. Şəkixanov Tofiq Həmid oğlu— 18.12.2017
 1. Cəfərov Cavanşir Xəlil oğlu-09.05.2018
 2. Nikuşina Aleksandra Konstantinovna-09.05.2018
 3. Novruz Ramiz Qəvvam oğlu-09.05.2018
 4. Şəfiyeva Gülçöhrə Məmməd qızı-09.05.2018
 5. Əbluc Ənvər Abasqulu oğlu-01.08.2018
 6. Qəmbərov Rəfail Əli oğlu-01.08.2018
 7. Məmmədov Böyükağa Zeynal oğlu.-01.08.2018
 1. Abdullayev Ağasəlim Sahib oğlu-10.05.2019
 2. Ağamalızadə Müzəffər Məmməd İbrahim oğlu-10.05.2019
 3. İslamzadə Akif Qədir oğlu-10.05.2019
 4. Quliyeva Səidə Əbülfəz qızı-10.05.2019
 5. Mütəllimova Firəngiz Bəhər qızı-10.05.2019
 6. Nərimanova Zemfira Əli qızı-10.05.2019
 7. Rəhimli İlham Əziz oğlu-10.05.2019
 8. Babayeva Zemfira Baba qızı — 31 iyul 2019
 9. Sadıxova Zemfira Emin qızı — 31 iyul 2019
 1. Əmirov Cəmil Fikrət oğlu-07.05.2020
 2. Göyçayev Teymur Ənvər oğlu-07.05.2020
 3. Xanızadə Bəxtiyar Oqtay oğlu-07.05.2020
 4. Kərimov Fəxrəddin Nuri oğlu-07.05.2020
 5. Quliyev Qabil Əzizulla oğlu-07.05.2020
 6. Şərifov Vaqif Abdulla oğlu-07.05.2020
 7. Tağızadə İranə Tofiq qızı-07.05.2020
 8. Süleymanova Elmira Teymur qızı-16.07.2020
 1. Mahmudov Abduləhəd Əlisa oğlu — 07.05.2021
 2. Mirzəhəsənov Hüseyn-Səfa Qvaməddin oğlu — 07.05.2021
 3. Nurzadə Əli Qayıb oğlu — 07.05.2021
 4. Seyidov Uran Seyid Musa oğlu — 07.05.2021
 5. Şarovskaya Natalya Yuryevna — 07.05.2021
 1. . e-qanun.az (azərb.). e-qanun.gov.az. 11 iyun 2002. İstifadə tarixi:2014-10-04.[ölü keçid]
 2. . «LegalActs» LLC (azərb.). legalacts.az. 02.10.2002. İstifadə tarixi:2014-09-13.
 3. . e-qanun.az (azərb.). e-qanun.gov.az. 21 fevral 2002. İstifadə tarixi:2015-04-26.
 4. . e-qanun.az (azərb.). e-qanun.az. 10 noyabr 2005. İstifadə tarixi:2016-03-10.
 5. . e-qanun.az (azərb.). e-qanun.az. 5 dekabr 2006. İstifadə tarixi:2014-10-25.[ölü keçid]
 6. . President.az (azərb.). president.az. 19 sentyabr 2012, 18:40. İstifadə tarixi:2014-09-12.
 7. . President.az (azərb.). president.az. 22 iyul 2014, 18:40. İstifadə tarixi:2014-09-12.
 8. . President.az (azərb.). president.az. 19 dekabr 2014, 19:20. İstifadə tarixi:2014-12-24.
 9. . Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı (azərb.). president.az. 02 fevral 2016. İstifadə tarixi:2016-02-04.
 10. . president.az (azərb.). Azərbaycan Prezidentinin Rəsmi internet səhifəsi. 06 may 2016. İstifadə tarixi:6 may 2016.
 11. . president.az (azərb.). Azərbaycan Prezidentinin Rəsmi internet səhifəsi. 18 dekabr 2017. İstifadə tarixi:18 dekabr 2017.
 12. President.Az (09.05.2018). (azərb.). . İstifadə tarixi:2018-05-10.
 13. President.Az (01.08.2018). (azərb.). . İstifadə tarixi:2018-08-01.
 14. President.Az (10.05.2019). (azərb.). . İstifadə tarixi:2019-05-10.
 15. (azərb.). president.az. 2019-07-31. İstifadə tarixi:2019-07-31.
 16. President.Az (07.05.2020). (azərb.). . İstifadə tarixi:2020-05-07.
 17. President.Az (2020-05-16). (azərb.). . İstifadə tarixi:2020-07-19.
 18. President.Az (07.05.2021). (azərb.). . İstifadə tarixi:2021-05-07.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçülərinin siyahısı
azərbaycan, respublikası, prezidentinin, fərdi, təqaüdçülərinin, siyahısı, mündəricat, 2002, 2003, 2005, 2006, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, istinadlar2002, abbasov, nadir, xuduş, oğlu, 2002, abbasova, elmira, əbdülhəmid, qızı, 2002, ab. Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudculerinin siyahisi Dil Izle Redakte Mundericat 1 2002 2 2003 3 2005 4 2006 5 2012 6 2014 7 2015 8 2016 9 2017 10 2018 11 2019 12 2020 13 2021 14 Istinadlar2002 RedakteAbbasov Nadir Xudus oglu 11 06 2002 1 Abbasova Elmira Ebdulhemid qizi 11 06 2002 1 Abbaszade Huseyn Abbas oglu 11 06 2002 1 Abdullayev Gulhuseyn Huseyn oglu 11 06 2002 1 Abdullayev Mikayil Huseyn oglu 11 06 2002 1 Abdullayev Sefer Ibad oglu 11 06 2002 1 Abdullayev Tahir Abdulla oglu 11 06 2002 1 Abdullayeva Heyat Hemdulla qizi 11 06 2002 1 Abizade Balas Allahbagis oglu 11 06 2002 1 Adigozelov Vasif Zulfuqar oglu 11 06 2002 1 Agayev Oqtay Cefer oglu 11 06 2002 1 Agayev Omer Agacahangir oglu 11 06 2002 1 Axundov Davud Aga oglu 11 06 2002 1 Axundova Refiqe Haci qizi 11 06 2002 1 Axundova Sefiqe Qulam qizi 11 06 2002 1 Almaszade Qemer Hacaga qizi 11 06 2002 1 Babanli Vidadi Yusif oglu 11 06 2002 1 Babayev Abdulla Murtuz oglu 11 06 2002 1 Babayev Arif Imran oglu 11 06 2002 1 Babayev Mirze Ebdulcabbar oglu 11 06 2002 1 Babayev Nebi Elekber oglu 11 06 2002 1 Babayev Rasim Henife oglu 11 06 2002 1 Babayeva Cimnaz Memmed qizi 11 06 2002 1 Babayeva Eleviyye Henife qizi 11 06 2002 1 Bakixanov Tofiq Ehmed oglu 11 06 2002 1 Bayramov Fetulla Manaf oglu 11 06 2002 1 Bedirov Mursel Tagi oglu 11 06 2002 1 Cabbarova Fatma Agacabbar qizi 11 06 2002 1 Ceferxanova Roza Heyder qizi 11 06 2002 1 Ceferzade Ezize Memmed qizi 11 06 2002 1 Celilova Roza Ismayil qizi 11 06 2002 1 Dibirova Sefiye Haci qizi 11 06 2002 1 Dilbazi Emine Pasa qizi 11 06 2002 1 Ebdurrehmanov Nadir Qember oglu 11 06 2002 1 Ehmedov Sabir Mehemmed oglu 11 06 2002 1 Ehmedova Firengiz Yusif qizi 11 06 2002 1 Ehmedova Hemayil Behbud qizi 11 06 2002 1 Ekberov Caneli Xaneli oglu 11 06 2002 1 Elekberov Firudin Yusif oglu 11 06 2002 1 Eliyev Habil Mustafa oglu 11 06 2002 1 Eliyev Meherrem Ekber oglu 11 06 2002 1 Eliyev Samil Rustem oglu 11 06 2002 1 Eliyeva Sekine Abbas qizi 11 06 2002 1 Elibeyli Xanimana Sabir qizi 11 06 2002 1 Emenov Akif Memi oglu 11 06 2002 1 Gulehmedova Martinova Gulcahan Suaulla qizi 11 06 2002 1 Haciyeva Eceb Meherrem qizi 11 06 2002 1 Haciyeva Zuleyxa Hacibaba qizi 11 06 2002 1 Hemzeyeva Zeros Mirzebagir qizi 11 06 2002 1 Hesenova Gulxar Ibrahim qizi 11 06 2002 1 Hesenova Rehile Mir Elesger qizi 11 06 2002 1 Hesenova Samama Mahmudeli qizi 11 06 2002 1 Hesenzade Neriman Elimemmed oglu 11 06 2002 1 Hesimov Elesger Mirhesim oglu 11 06 2002 1 Humbetova Tamara Ehmed qizi 11 06 2002 1 Huseynov Isa Mustafa oglu 11 06 2002 1 Huseynov Kamran Esed oglu 11 06 2002 1 Huseynov Yusif Ismayil oglu 11 06 2002 1 Huseynova Sofiya Hesen qizi 11 06 2002 1 Huseynzade Letif Talib oglu 11 06 2002 1 Xanlarov Telet Agasibey oglu 11 06 2002 1 Xanmemmedov Haci Dadas oglu 11 06 2002 1 Xasiyeva Nuyver Xelil qizi 11 06 2002 1 Ibrahimov Huseyn Memmedeli oglu 11 06 2002 1 Ibrahimov Memmed Infil oglu 11 06 2002 1 Imamquliyeva Fatma Meherrem qizi 11 06 2002 1 Imamverdiyev Qabil Allahverdi oglu 11 06 2002 1 Imanov Lutfiyar Muslum oglu 11 06 2002 1 Isababayeva Hecer Mustaq qizi 11 06 2002 1 Ismayilova Soder Mabud qizi 11 06 2002 1 Ismayilova Tukezban Meherrem qizi 11 06 2002 1 Kazimov Davud Mehdi oglu 11 06 2002 1 Konyagin Vladimir Yevgeniyevic 11 06 2002 1 Kojevnikova Mariya Nikolayevna 11 06 2002 1 Qedimova Sara Bebis qizi 11 06 2002 1 Qocayev Fikret Goyus oglu 11 06 2002 1 Quliyeva Maral Rustem qizi 11 06 2002 1 Quliyeva Nari Ebulfez qizi 11 06 2002 1 Mehdiyev Aga Cefer oglu 11 06 2002 1 Mehdiyev Firuddin Mehdi oglu 11 06 2002 1 Mehdiyev Isa Mehemmed oglu 11 06 2002 1 Meherremov Melik Melik oglu 11 06 2002 1 Melikov Arif Cahangir oglu 11 06 2002 1 Memmedbeyov Lutfi Sahbaz oglu 11 06 2002 1 Memmedov Altay Yusif oglu 11 06 2002 1 Memmedov Boyukxan Abis oglu 11 06 2002 1 Memmedov Dovlet Heyderoglu 11 06 2002 1 Memmedov Elekber Emir oglu 11 06 2002 1 Memmedov Elibaba Balaehmed oglu 11 06 2002 1 Memmedov Erestun Surxay oglu 11 06 2002 1 Memmedov Hesen Agamemmed oglu 11 06 2002 1 Memmedov Maqsud Davud oglu 11 06 2002 1 Memmedov Nusret Xudu oglu 11 06 2002 1 Memmedov Sefereli Ibrahim oglu 11 06 2002 1 Memmedov Tokay Hebib oglu 11 06 2002 1 Memmedov Yaqub Memmed oglu 11 06 2002 1 Memmedova Gulebetin Elis qizi 11 06 2002 1 Memmedova Sefiqe Hasim qizi 11 06 2002 1 Memmedova Umleyle Eli qizi 11 06 2002 1 Mirqasimov Mirelesger Miresedulla oglu 11 06 2002 1 Mirisli Ramiz Aqil oglu 11 06 2002 1 Mirzebaba Abutalib oglu 11 06 2002 1 Mirzeyev Hesen Mirzeli oglu 11 06 2002 1 Mirzeyeva Mensure Meybulla qizi 11 06 2002 1 Mirzezade Boyukaga Mesedi oglu 11 06 2002 1 Mirzezade Xeyyam Hadi oglu 11 06 2002 1 Musayev Qilman Isabala oglu 11 06 2002 1 Musayev Niyameddin Musa oglu 11 06 2002 1 Mustafayev Emir Gulbala oglu 11 06 2002 1 Mustafayev Ramiz Haci oglu 11 06 2002 1 Naibov Ekrem Necef oglu 11 06 2002 1 Necefova Hokume Yusif qizi 11 06 2002 1 Necefzade Kamil Necef oglu 11 06 2002 1 Nesibov Edalet Mehemmedeli oglu 11 06 2002 1 Nesirov Qubad Esedulla oglu 11 06 2002 1 Ocaqov Rasim Mirqasim oglu 11 06 2002 1 Rehimov Ismixan Memmed oglu 11 06 2002 1 Rehimova Elmira Allahverdi qizi 11 06 2002 1 Rehmanzade Maral Yusif qizi 11 06 2002 1 Resulov Reis Azer oglu 11 06 2002 1 Resulova Lidiya Xudat qizi 11 06 2002 1 Rustemov Qedir Cerkez oglu 11 06 2002 1 Rzaquliyev Elbey Mirzehesen oglu 11 06 2002 1 Rzayev Anar Resul oglu 11 06 2002 1 Rzayev Azer Huseyn oglu 11 06 2002 1 Rzayev Islam Tapdiq oglu 11 06 2002 1 Sadiqov Fikret Abbas oglu 11 06 2002 1 Sadiqova Maral Zakir qizi 11 06 2002 1 Sadiqova Mehluqe Elesger qizi 11 06 2002 1 Sadiqzade Oqtay Seyidhuseyn oglu 11 06 2002 1 Seferova Xalide Eliekber qizi 11 06 2002 1 Sefiyeva Ceyran Muxtar qizi 11 06 2002 1 Senani Ofelya Haciaga qizi 11 06 2002 1 Sahmemmedov Samil Memmed oglu 11 06 2002 1 Serifova Firengiz Mirze qizi 11 06 2002 1 Sireliyeva Tamilla Xudadat qizi 11 06 2002 1 Sirye Vera Karlovna 11 06 2002 1 Soyubov Zahid Hamil oglu 11 06 2002 1 Tagiyeva Roza Murtuz qizi 11 06 2002 1 Tagiyeva Sona Henife qizi 11 06 2002 1 Tahirli Sohrab Ebulfez oglu 11 06 2002 1 Titorenko Mariya Sergeyevna 11 06 2002 1 Tretyakov Ivan Polikarpovic 11 06 2002 1 Tuayev Kazbek Eliyevic 11 06 2002 1 Turabov Hesenaga Settar oglu 11 06 2002 1 Vahabzade Bextiyar Mahmud oglu 11 06 2002 1 Zeynalov Telman Heyder oglu 11 06 2002 1 Zeynalova Nesibe Cahangir qizi 11 06 2002 1 Zeynalova Nezih Cefer qizi 11 06 2002 1 Abbasov Ferzali Hetem oglu 02 10 2002 2 Abdullayev Eliquzu Muxtar oglu 02 10 2002 2 Abdullayev Suleyman Cumsud oglu 02 10 2002 2 Agadadas Kerbelayi oglu 02 10 2002 2 Anqbazova Meryem Omer qizi 02 10 2002 2 Aslanova Zemine Serdar qizi 02 10 2002 2 Afsarov Muxtar Hesen oglu 02 10 2002 2 Azayeva Cervon Eli qizi 02 10 2002 2 Babayeva Neneqiz Rza qizi 02 10 2002 2 Cabbarova Rehile Muxtar qizi 02 10 2002 2 Cavadov Memmed Kerim oglu 02 10 2002 2 Cebiyeva Zeyneb Aga qizi 02 10 2002 2 Ceferova Emine Surxay qizi 02 10 2002 2 Dadasov Dadas Ikram oglu 02 10 2002 2 Eminov Esger Abdulla oglu 02 10 2002 2 Ehmedov Ehmed Dadas oglu 02 10 2002 2 Ehmedov Qarakisi Ehliman oglu 02 10 2002 2 Ehmedov Mobil Salman oglu 02 10 2002 2 Ehmedov Sabir Atakisi oglu 02 10 2002 2 Ehmedov Sedreddin Babas oglu 02 10 2002 2 Ehmedov Zakir Bekir oglu 02 10 2002 2 Elekberov Salman Memmedhuseyn oglu 02 10 2002 2 Elesgerov Sedreddin Ferrux oglu 02 10 2002 2 Eliyev Humbet Memmed oglu 02 10 2002 2 Eliyeva Semaye Dadas qizi 02 10 2002 2 Eliyeva Solmaz Semed qizi 02 10 2002 2 Eliyeva Samama Tanriverdi qizi 02 10 2002 2 Eliyeva Ziyafet Mustafa qizi 02 10 2002 2 Emirali Abdulla Islam oglu 02 10 2002 2 Ezimov Neriman Abbasqulu oglu 02 10 2002 2 Haciyev Yunis Muxtar oglu 02 10 2002 2 Heyderova Tamara Bebir qizi 02 10 2002 2 Hesenova Fatma Ekber qizi 02 10 2002 2 Hesenova Gulustan Ageli qizi 02 10 2002 2 esenova Qizqayit Salman qizi 02 10 2002 2 Hesenova Mulayim Mehdi qizi 02 10 2002 2 Hesenova Zalxay Mahmud qizi 02 10 2002 2 Hesenova Zemine Hesen qizi 02 10 2002 2 Hesenova Zuleyxa Esgerali qizi 02 10 2002 2 Humbetova Meleyke Yunis qizi 02 10 2002 2 Huseynov Bahadur Hekimxan oglu 02 10 2002 2 Huseynov Hesen Abbas oglu 02 10 2002 2 Huseynova Fatma Rza qizi 02 10 2002 2 Xutrayeva Muzalife Mehemmed qizi 02 10 2002 2 Ibrahimbeyov Maqsud Memmedibrahim oglu 02 10 2002 2 Ibrahimbeyov Rustem Memmedibrahim oglu 02 10 2002 2 Ibrahimova Elza Imameddin qizi 02 10 2002 2 Ismayilov Yusif Abbas oglu 02 10 2002 2 Israfilzade Ebdulehed Huseyn oglu 02 10 2002 2 Kazimov Ibrahim Salman oglu 02 10 2002 2 Kazimov Oqtay Memmed oglu 02 10 2002 2 Kerimova Asafatma Hidayet qizi 02 10 2002 2 Qarayeva Ulker Mayil qizi 02 10 2002 2 Qasimov Telet Memmedaga oglu 02 10 2002 2 Qasimova Sefiqe Qasim qizi 02 10 2002 2 Qedimov Yuzef Islamovic 02 10 2002 2 Quliyev Boran Hebil oglu 02 10 2002 2 Quliyev Meher Mustafa oglu 02 10 2002 2 Quliyeva Cennet Baba qizi 02 10 2002 2 Qurbanova Hevayet Haci qizi 02 10 2002 2 Qurbanova Tamara Mehemmed qizi 02 10 2002 2 Mehdiyeva Gulxara Izzet qizi 02 10 2002 2 Medetova Sugra Qember qizi 02 10 2002 2 Memmedov Isa Eli oglu 02 10 2002 2 Memmedov Neriman Hebib oglu 02 10 2002 2 Memmedova Asya Eli qizi 02 10 2002 2 Memmedova Humay Elekber qizi 02 10 2002 2 Memmedova Mustafayeva Surme Ehed qizi 02 10 2002 2 Memmedova Yasemen Niftali qizi 02 10 2002 2 Memmedrehimova Minare Ebduleli qizi 02 10 2002 2 Mir Memmed Mir Cefer oglu Boyukaga Memmedov 02 10 2002 2 Mirzeyev Musa Abdulla oglu 02 10 2002 2 Mirzeyev Sabir Nusret oglu 02 10 2002 2 Mollayeva Kerimet Mahama qizi 02 10 2002 2 Muradova Mahrux Xelil qizi 02 10 2002 2 Mustafayev Feyruz Receb oglu 02 10 2002 2 Namazova Hecer Agakisi qizi 02 10 2002 2 Novruzov Cabir Mirzebey oglu Cabir Novruz 02 10 2002 2 Orucov Qerib Ezizeli oglu 02 10 2002 2 Orucova Kulputa Mensim qizi 02 10 2002 2 Penahov Semsed Tanriqulu oglu 02 10 2002 2 Resulov Memmedrza Rufulla oglu 02 10 2002 2 Ruhi Sahib Museyib oglu Sahib Sukurov 02 10 2002 2 Rustemova Raziye Eli qizi 02 10 2002 2 Rzayev Saban Mehdi oglu 02 10 2002 2 Salmanov Memmed Huseyn oglu 02 10 2002 2 Salmanov Sarvan Qarakisi oglu 02 10 2002 2 Seferov Yasar Abutalib oglu 02 10 2002 2 Semedov Baba Semed oglu 02 10 2002 2 Serkerov Nusret Neriman oglu 02 10 2002 2 Serkerova Gulus Cebrayil qizi 02 10 2002 2 Sasiqoglu Nodar Izzetovic 02 10 2002 2 Semmedova Xanimgul Hemid qizi 02 10 2002 2 Sirinova Maral Ibrahim qizi 02 10 2002 2 Talibova Bahar Meherrem qizi 02 10 2002 2 Usubova Esginaz Abduleli qizi 02 10 2002 2 Verdiyeva Sedaqet Mecid qizi 02 10 2002 2 Vekilov Vaqif Semed oglu Vaqif Semedoglu 02 10 2002 2 Veliyeva Serqiye Ekber qizi 02 10 2002 2 Yaqubov Elisefa Eliheyder oglu 02 10 2002 2 Yolciyeva Dilsad Veli qizi 02 10 2002 2 Zahidova Vesile Ali qizi 02 10 2002 2 Zamanova Kubra Agabala qizi 02 10 2002 2 Zulfuqarova Xumar Rza qizi 02 10 2002 2 2003 RedakteAbbasov Nezereli Sefereli oglu 21 02 2003 3 Abdullayeva Helime Yusif qizi 21 02 2003 3 Abdullayeva Sefure Seyfulla qizi 21 02 2003 3 Agamuradov Nizameddin Agamurad oglu 21 02 2003 3 Agayeva Kemale Aga qizi 21 02 2003 3 Balayeva Helimet Mecid qizi 21 02 2003 3 Behbudova Culyetta Balabekovna 21 02 2003 3 Cabbarli Gulare Cefer qizi 21 02 2003 3 Elizade Aqsin Eliqulu oglu 21 02 2003 3 Ezimzade Zehra Ezim qizi 21 02 2003 3 Lezgiyeva Gullu Namaz qizi 21 02 2003 3 Maniyev Muxtar Qember oglu 21 02 2003 3 Memmedova Adelaida Irza qizi 21 02 2003 3 Musayev Talib Qurban oglu 21 02 2003 3 Nesrullayeva Hecer Memmed qizi 21 02 2003 3 Turan Cavid Huseyn Cavid qizi 21 02 2003 3 Vekilova Aybeniz Semed Vurgun qizi 21 02 2003 3 Vekilova Xaver Ehmed qizi 21 02 2003 3 Altay Emir oglu Haciyev 20032005 RedakteNahide Leyla Seid qizi Memmedova 10 11 2005 4 2006 RedakteBagirov Bayramqulu Bagir oglu 05 12 2006 5 Nemetov Niyetsah Sefer oglu 05 12 2006 5 Osmanov Cebrayil Omer oglu 05 12 2006 5 2012 RedakteKasimov Elihuseyn Elimuxtar oglu 19 09 2012 6 Suleymanov Hesen Teymur oglu 19 09 2012 6 2014 RedakteMusa Agabey oglu Bagirov 22 07 2014 7 Hesenov Rafiq Binnet oglu 19 12 2014 8 Useynov Memmed Mir Bagir oglu 19 12 2014 8 2015 RedakteCavan Zeynalli 21 12 2015 9 Natiq Resulzade 21 12 2015 10 2016 RedakteIbrahim Eldar oglu Ibrahimov 02 02 2016 11 Ulduz Sonmez 01 03 2016 Abaseliyev Aga Cebrayil Agasaleh oglu 06 05 2016 12 Ceferova Besti Eli qizi 06 05 2016 12 Ehmedov Cefer Namiq Kamal oglu 06 05 2016 12 Hasimova Sahnaz Hesen qizi 06 05 2016 12 Qarayev Yasin Mikayil oglu 06 05 2016 12 Meherremov Mebud Eliesger oglu 06 05 2016 12 Muradova Terane Huseyn qizi 06 05 2016 12 Salmanli Agaxan Eli oglu 06 05 2016 12 Yusupova Sukufe Muheddin qizi 06 05 2016 12 Ebdulrehimov Ramiz Hemid oglu 25 11 20162017 RedakteAbdullayev Tofiq Eli oglu 18 12 2017 13 Sekixanov Tofiq Hemid oglu 18 12 2017 13 2018 RedakteCeferov Cavansir Xelil oglu 09 05 2018 14 Nikusina Aleksandra Konstantinovna 09 05 2018 14 Novruz Ramiz Qevvam oglu 09 05 2018 14 Sefiyeva Gulcohre Memmed qizi 09 05 2018 14 Ebluc Enver Abasqulu oglu 01 08 2018 15 Qemberov Refail Eli oglu 01 08 2018 15 Memmedov Boyukaga Zeynal oglu 01 08 2018 15 2019 RedakteAbdullayev Agaselim Sahib oglu 10 05 2019 16 Agamalizade Muzeffer Memmed Ibrahim oglu 10 05 2019 16 Islamzade Akif Qedir oglu 10 05 2019 16 Quliyeva Seide Ebulfez qizi 10 05 2019 16 Mutellimova Firengiz Beher qizi 10 05 2019 16 Nerimanova Zemfira Eli qizi 10 05 2019 16 Rehimli Ilham Eziz oglu 10 05 2019 16 Babayeva Zemfira Baba qizi 31 iyul 2019 17 Sadixova Zemfira Emin qizi 31 iyul 2019 17 2020 RedakteEmirov Cemil Fikret oglu 07 05 2020 18 Goycayev Teymur Enver oglu 07 05 2020 18 Xanizade Bextiyar Oqtay oglu 07 05 2020 18 Kerimov Fexreddin Nuri oglu 07 05 2020 18 Quliyev Qabil Ezizulla oglu 07 05 2020 18 Serifov Vaqif Abdulla oglu 07 05 2020 18 Tagizade Irane Tofiq qizi 07 05 2020 18 Suleymanova Elmira Teymur qizi 16 07 2020 19 2021 RedakteMahmudov Abdulehed Elisa oglu 07 05 2021 20 Mirzehesenov Huseyn Sefa Qvameddin oglu 07 05 2021 20 Nurzade Eli Qayib oglu 07 05 2021 20 Seyidov Uran Seyid Musa oglu 07 05 2021 20 Sarovskaya Natalya Yuryevna 07 05 2021 20 Istinadlar Redakte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudlerinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin 942 sayli 11 iyun 2002 ci il tarixli Serencami e qanun az azerb e qanun gov az 11 iyun 2002 Istifade tarixi 2014 10 04 olu kecid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudlerinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami LegalActs LLC azerb legalacts az 02 10 2002 Istifade tarixi 2014 09 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudlerinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin 1154 sayli 21 fevral 2003 cu il tarixli Serencami e qanun az azerb e qanun gov az 21 fevral 2002 Istifade tarixi 2015 04 26 Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin 10 noyabr 2005 ci il tarixli 1093 sayli Serencami e qanun az azerb e qanun az 10 noyabr 2005 Istifade tarixi 2016 03 10 1 2 3 Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin 5 dekabr 2006 ci il tarixli 1810 sayli Serencami e qanun az azerb e qanun az 5 dekabr 2006 Istifade tarixi 2014 10 25 olu kecid 1 2 Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami President az azerb president az 19 sentyabr 2012 18 40 Istifade tarixi 2014 09 12 M A Bagirova Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami President az azerb president az 22 iyul 2014 18 40 Istifade tarixi 2014 09 12 1 2 Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudlerinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami President az azerb president az 19 dekabr 2014 19 20 Istifade tarixi 2014 12 24 C M Zeynalliya Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami N R Resulzadeye Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami I E Ibrahimova Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin 2 fevral 2016 ci il tarixli Serencami Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin resmi internet sayti azerb president az 02 fevral 2016 Istifade tarixi 2016 02 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Azerbaycan medeniyyet xadimlerine Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudlerinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami president az azerb Azerbaycan Prezidentinin Resmi internet sehifesi 06 may 2016 Istifade tarixi 6 may 2016 1 2 Azerbaycan memarlarina Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami president az azerb Azerbaycan Prezidentinin Resmi internet sehifesi 18 dekabr 2017 Istifade tarixi 18 dekabr 2017 1 2 3 4 President Az 09 05 2018 Azerbaycan medeniyyet xadimlerine Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudlerinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami azerb President az Istifade tarixi 2018 05 10 1 2 3 President Az 01 08 2018 Azerbaycan kino xadimlerine Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudlerinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami azerb President az Istifade tarixi 2018 08 01 1 2 3 4 5 6 7 President Az 10 05 2019 Azerbaycan medeniyyet ve incesenet xadimlerine Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudlerinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami azerb President az Istifade tarixi 2019 05 10 1 2 Azerbaycanin kino xadimlerine Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami azerb president az 2019 07 31 Istifade tarixi 2019 07 31 1 2 3 4 5 6 7 President Az 07 05 2020 Azerbaycan medeniyyet xadimlerine Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami azerb President az Istifade tarixi 2020 05 07 President Az 2020 05 16 E T Suleymanovaya Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami azerb President az Istifade tarixi 2020 07 19 1 2 3 4 5 President Az 07 05 2021 Azerbaycan medeniyyet xadimlerine Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudunun verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami azerb President az Istifade tarixi 2021 05 07 Menbe https az wikipedia org w index php title Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudculerinin siyahisi amp oldid 6045316, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.