fbpx
Wikipedia

Arif Ağacan oğlu Səlimov (7 iyun 1956,Ağsu) — Fizika-Riyaziyyat Elmləri Doktoru, Professor, Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi, Türkiyə Dövlət Mükafatı Laureatı (Tübitak Proje Performans Ödülü).

Arif Səlimov
Arif Ağacan oğlu Səlimov
Doğum tarixi (65 yaş)
Doğum yeri Ağsu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Elm sahəsi riyaziyyat (həndəsə)
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1998)
Elmi adı professor
İş yerləri Bakı Dövlət Universiteti, "Cəbr və həndəsə" kafedrasının müdiri
Təhsili
Elmi rəhbəri V.V.Vişnevski
Mükafatları

Mündəricat

Arif Səlimov 1956-cı ildə Azərbaycanın Ağsu şəhərində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə Ağsu şəhər 1 saylı orta məktəbi bitirmiş və 1973–1978-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tələbəsi olmuşdur. 1978–1980-ci illərdə AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda mühəndis-riyaziyyatçı kimi çalışmış, 1980–1983-cü illərdə isə Rusiyanın Kazan Dövlət Universitetinin əyani aspiranturasında "Həndəsə və topologiya" ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1984-cü ilin yanvar ayında Kazan şəhərində məşhur sovet həndəsə alimi V.V.Vişnevskinin elmi rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1983–1999-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin həndəsə kafedrasında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1998-ci ildə Kazan Dövlət Universitetində "Həndəsə və topologiya" ixtisası üzrə elmlər doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir və bu ixtisas üzrə Azərbaycanda yeganə elmlər doktorudur. 2017-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin "Cəbr və Həndəsə" kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Evlidir, 2 övladı var.

Tenzor operatorlar nəzəriyyəsində aldığı fundamental nəticələr və lift nəzəriyyəsində yaratdığı yeni metod ilə diferensial həndəsə sahəsində dünyada tanınmış mütəxəssisdir. 15 tələbəsi riyaziyyat (həndəsə) üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə etmişdir. 50-dən çox beynəlxalq konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 100-dən çox elmi əsəri vardır. Bunlardan 65-i (o cümlədən 58-i SCI-Exp indeksli olmaqla) ABŞ, Yaponiya, Cənubi Koreya, Çin, Hindistan, Sinqapur, Meksika, Rusiya, İngiltərə, Almaniya, Fransa, İtaliya, Hollandiya, Polşa, Macarıstan, Türkiyə və s. ölkələrin Web of Science (Clarivate Analytics) bazasındakı elmi jurnallarında çap olunmuşdur. Arif Səlimovun "Tensor operators and their applications" adlı kitab-monoqrafiyası ABŞ-ın "Nova Science Publishers" elm nəşriyyatının "Mathematics Research Developments" seriyasında çap edilib.

1995–2017-ci illərdə Türkiyənin Atatürk Universitetində çalışmışdır (1995/1998 — Dosent, 1998/2017 — Professor).

Layihə rəhbəri olduğu 4 layihəsi (TBAG-105T551, TBAG-108T590, MFAG-112T111, MFAG-116F230) Türkiyə Dövlətinin Elmi və Texnoloji Tədqiqatlar Komitəsinin (TÜBİTAK-ın) qrantlarını almışdır. Onun "Tensor operators and their applications" adlı kitabı 2013-ci ildə Türkiyədə "AÜ Bilimsel Teşvik Birincilik Ödülü" mükafatına layiq görülmüşdir. Elmi layihələrə rəhbərlikdə əldə etdiyi nailiyyətlərinə görə Arif Səlimov 2015-ci ildə Türkiyənin elm sahəsində ən prestijli mükafatlarından biri olan "TÜBİTAK PPÖ-Proje Performans Ödülü" adlı Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür. 2016-cı ildə isə Arif Səlimov Atatürk Universitetinin "Sıtkı Alp Bilimsel Teşvik Ödülü"nü də almışdır. Arif Səlimov Bakı Dövlət Universitetinin "Elm günü"nə həsr olunmuş 2019-cu il müsabiqəsinin qalibləri arasında yer almışdır. Arif Səlimov elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycanın "Əməkdar Elm Xadimi" adına layiq görülmüşdür (2019).

 1. Салимов А.А. Почти аналитичность римановой метрики и интегрируемоть структуры. Тр. геом. сем., Казанск. Ун-т, вып. 15 (1983), 72–78 (Russia).
 2. Салимов А.А. Fi-орератор и почти аналитичность. Дифференц. геометрия, Саратовск. Ун.-т, вып. 7 (1983), 73–80 (Russia).
 3. Салимов А.А. Голоморфно-проективные преобразования связности на многообразиях со структурами, определяемыми алгебрами. Тр. геом. сем., Казанск. Ун-т, вып. 16 (1984), 91–103 (Russia).
 4. Салимов А.А. Замечание о почти интегрируемости структуры. Изв. вузов Матем., 1985, N 12, 70–71. Salimov A.A. A remark on almost-integrability of a structure; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 29 (1985), no. 12, 99–101 (SCI-Exp., Russia, USA).
 5. Салимов А.А. Почти интегрируемости полиаффинорной структуры. Изв. вузов Матем., 1988, N 6, 78–80. Salimov A.A. Almost integrability of a poly-affine structure; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 32 (1988), no. 6, 110–113 (SCI-Exp., Russia, USA).
 6. Салимов А.А. Квазиголоморфное отображение и тензорное расслоение. Изв. вузов Матем., 1989, N 12, 73–76. Salimov A.A. Quasiholomorphic mapping and a tensor bundle; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 33 (1989), no. 12, 89–92 (SCI-Exp., Russia, USA).
 7. Салимов А.А. Квази A-голоморфное сечение гибридного подрасслоения. Тр. геом. сем., Казанск. Ун-т, вып. 21 (1991), 85–93 (Russia).
 8. Салимов А.А. Почти psi-голоморфные тензоры и их свойства. ДАН России, т.324 (1992), N 3, 533–536. Salimov A.A. Almost psi-holomorphic tensors and their properties; translation in Russian Acad. Sci. Dokl. Math. 45 (1992), no. 3, 602–605 (1993) (SCI-Exp., Russia, USA).
 9. Салимов А.А. Полные лифты тензорных полей в чистое тензорное подрасслоение. Тр. геом. сем., Казанск. Ун-т, вып. 22 (1994), 69–78 (Russia).
 10. Салимов А.А. Новый метод в теории лифтов тензорных полей в тензорное расслоение. Изв. вузов Матем., 1994, N 3, 69–75. Salimov A.A. A new method in the theory of liftings of tensor fields in a tensor bundle; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 38 (1994), no. 3, 67–73 (Russia, USA).
 11. Salimov A.A. Generalized Yano-Ako operator and the complete lift of tensor fields. Tensor (N.S.) 55 (1994), no. 2, 142–146 (Japan).
 12. Салимов А.А. Лифты полиаффинорных структур на чистых сечениях тензорного расслоения. Изв. вузов Матем., 1996, N 10, 55–62. Salimov A.A. Lifts of poly-affinor structures on pure sections of a tensor bundle; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 40 (1996), no. 10, 52–59 (Russia, USA).
 13. Mağden A., Kamali M., Salimov A.A. The Tachibana operator and transfer of lifts. Turkish J. Math. 22 (1998), no. 1, 109–117 (Turkey).
 14. Salimov A.A., Mağden A. Complete lifts of tensor fields on a pure cross-section in the tensor bundle . Note Mat. 18 (1998), no. 1, 27–37 (1999) (Italia).
 15. Kopuzlu A., Salimov A.A. Geodesics in a tensor bundle. Turkish J. Math. 23 (1999), no. 2, 281–286 (Turkey).
 16. Mağden A., Kadıoğlu E., Salimov A.A. Applications of the Tachibana operator on problems of lifts. Turkish J. Math. 24 (2000), no. 2, 173–183 (Turkey).
 17. Salimov A.A., Kadıoğlu E. Lifts of derivations to the semitangent bundle. Turkish J. Math. 24 (2000), no. 3, 259–266 (Turkey).
 18. Магден А., Салимов А.А. Горизонтальные лифты тензорных полей на сечения тензорного расслоения. Изв. вузов Матем., 2001, N 3, 77–80. Magden A., Salimov A.A. Horizontal lifts of tensor fields to sections of the tangent bundle; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 45 (2001), no. 3, 73–76 (Russia, USA).
 19. Akbulut S., Özdemir M., Salimov A.A. Diagonal lift in the cotangent bundle and its applications. Turkish J. Math. 25 (2001), no. 4, 491–502 (Turkey).
 20. Cengız N., Salımov A.A. Complete lifts of derivations of special types to the tensor bundle. Math. Balkanica (N.S.) 15 (2001), no. 3–4, 265–274 (Bulgaria).
 21. Cengiz N., Salimov A.A. Complete lifts of derivations to tensor bundles. Bol. Soc. Mat. Mexicana (3) 8 (2002), no. 1, 75–82 (SCI-Exp.,Mexico).
 22. Cengiz N., Salimov A.A. Geodesics in the tensor bundle of diagonal lifts. Hacet. J. Math. Stat. 31 (2002), 1–11 (Turkey).
 23. Cengiz N., Salimov A.A. Diagonal lift in the tensor bundle and its applications. Appl. Math. Comput. 142 (2003), no. 2–3, 309–319 (SCI-Exp., USA).
 24. Салимов А.А., Ченгиз Н. Поднятие римановых метрик на тензорные расслоения. Изв. вузов Матем., 2003, N 11, 51–59. Salimov A.A., Chengiz N. Lift of Riemannian metrics to tensor bundles; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 47 (2003), no. 11, 47–55 (2004) (Russia, USA).
 25. Mağden A., Cengiz N., Salimov A.A. Horizontal lift of affinor structures and its applications. Appl. Math. Comput. 156 (2004), no. 2, 455–461 (SCI-Exp., USA).
 26. Mağden A., Salimov A.A. Geodesics for complete lifts of affine connections in tensor bundles. Appl. Math. Comput. 151 (2004), no. 3, 863–868 (SCI-Exp., USA).
 27. Iscan M., Salimov AA. On a connection between the theory of Tachibana operators and the theory of B-manifolds. Hacet. J. Math. Stat. 34 (2005), 47–53 (Turkey).
 28. Подковырин А.С., Салимов А.А., Шурыгин В.В. Очерк научной и педагогической деятельности В.В.Вишневского (к 75-летию со дня рождения). Уч. Запис. Казан. Гос. Ун.-та 147 (2005), кн.1, 26–36 (Russia).
 29. Cengiz N., Tarakci O., Salimov A.A. A note on Kaehlerian manifolds. Turkish J. Math. 30 (2006), no. 4, 439–445 (Turkey).
 30. Magden A., Salimov A.A. On applications of the Yano-Ako operator. Acta Univ. Palack. Olomuc. Fac. Rerum Natur. Math. 45 (2006), 135–141 (Czech).
 31. Salimov A.A., Iscan M., Etayo F. Paraholomorphic B-manifold and its properties. Topology Appl. 154 (2007), no. 4, 925–933 (SCI-Exp., Holland).
 32. Gezer A., Salimov A.A. The lifts of a derivation determined by and their applications. Math. Balkanica (N.S.) 21 (2007), no. 1–2, 71–78 (Bulgaria).
 33. Салимов А.А. Геометрия жизненного пути (О научной деятельности проф.В.А. Игошина), В кн.: Твои, Россия, Имена, Изд.-во "Диалог Культур", Н.Новгород, 2008, с.141–142(Russia).
 34. Gezer A., Salimov A.A. Diagonal lifts of tensor fields of type (1,1) on cross-sections in tensor bundles and its applications. J. Korean Math. Soc. 45 (2008), no. 2, 367–376 (SCI-Exp., South Korea).
 35. Gezer A., Salimov A.A. Almost complex structures on the tensor bundles. Arab. J. Sci. Eng. Sect. A Sci. 33 (2008), no. 2, 283–296 (SCI-Exp., Saudi Arabia).
 36. Salimov A.A., Iscan M., Akbulut K. Some remarks concerning hyperholomorphic B-manifolds. Chin. Ann. Math. Ser. B 29 (2008), no. 6, 631–640 (SCI-Exp., China).
 37. Salimov A.A., Kazimova S. Geodesics of Cheeger-Gromoll metric. Turkish J. Math. 33 (2009), no. 1, 99–105 (SCI-Exp., Turkey).
 38. Salimov A.A., Akbulut K., Aslanci S. A note on integrability of almost product riemannian structures. Arab. J. Sci. Eng. Sect. A Sci. 34 (2009), no. 1, 153–157 (SCI-Exp., Saudi Arabia).
 39. Iscan M., Salimov AA. On Kahler-Norden manifolds. Proc. Indian Acad. Sci.(Math. Sci.) 119 (2009), no.1, 71–80 (SCI-Exp., India).
 40. Salimov AA., Akbulut K. A note on a paraholomorphic Cheeger-Gromoll metric. Proc. Indian Acad. Sci.(Math. Sci.) 119 (2009), no.2, 187–195 (SCI-Exp., India).
 41. Salimov A.A., Gezer A., Akbulut K. Geodesics of Sasakian metrics on tensor bundles. Mediterr. J. Math. 6 (2009), no.2, 135–147 (SCI-Exp., Italia).
 42. Magden A., Salimov A.A. Complete lifts of tensor fields on a pure cross-section in the tensor bundle. J. Geom. 93 (2009), no.1–2, 128–138 (Germany).
 43. Tarakci O., Gezer A., Salimov A.A. On solutions of IHPT equations on tangent bundles with the metric II+III. Math. Comput. Modelling. 50 (2009), no.7–8, 953–958 (SCI-Exp., England).
 44. Salimov A.A. Nonexistence of Para-Kahler-Norden warped metrics. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 6(2009), no.7, 1097–1102 (SCI-Exp., Singapore).
 45. Gezer A., Akbulut K., Salimov A.A. Infinitesimal holomorphically projective transformations on tangent bundles with respect to the synectic metric tensor. JP J. Geom. Topol. 9(2009), no.3, 225–237 (India).
 46. Salimov A.A., Iscan M. On the geomtry of B-manifolds. Уч. зап. Казан. Гос. Ун.-та. Физ.-матем. науки (Kazan. Gos. Univ. Učen. Zap.). 151(2009), kn.4, 231–239. (Short Report in Proceedings of the N. I. Lobachevskii Mathematical Center. Kazanskoe Matematicheskoe Obshchestvo, Kazan. 39(2009), 96–102) (Russia).
 47. Salimov A.A., Iscan M. On Norden-Walker 4-manifolds. Note Mat. 30(2010), no.1, 111–128 (Italia).
 48. Gezer A., Tarakci O., Salimov A.A. On the geometry of tangent bundles with the metric II+III. Ann. Polon. Math. 97(2010), no.1, 73–85 (SCI-Exp., Poland).
 49. Aslanci S., Kazimova S., Salimov A.A. Some notes concerning Riemannian extensions. Ukrainian Math. J. 62(2010), no.5, 661–675 (SCI-Exp., Ukraine).
 50. Salimov A.A., Agca F. On para-Nordenian structures. Ann. Polon. Math. 99(2010), no.2, 193–200 (SCI-Exp., Poland).
 51. Салимов А.А. О моём дорогом Учителе. В кн.: Воспоминания о профессоре В.В.Вишневском, Изд.-во: Казан. Гос. Ун.-т, Казань, 2010, с.40–44 (Russia).
 52. Salimov A.A., Iscan M., Turanli S. Differential geometry of Walker manifolds. "Relativity, Gravity and Geometry, Petrov 2010 Anniversary Symposium On General Relativity and Gravitation", Contributed papers, Kazan (2010), 244–253. Selected for the special memorial issue of the Journal "Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta" (Proceedings of Kazan University. Physics and Mathematics Series), Vol. 153, Book 3, 2011, 264–271 (Russia).
 53. Salimov A.A., Iscan M. Some properties of Norden-Walker metrics. Kodai Math. J. 33(2010), no.2, 283–293 (SCI-Exp., Japan).
 54. Salimov A.A., Iscan M., Akbulut K. Notes on para-Norden-Walker 4-manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 7(2010), no.8, 1331–1347 (SCI-Exp., Singapore).
 55. Salimov A.A. On operators associated with tensor fields. J. Geom. 99 (2010), no.1–2, 107–145 (Germany).
 56. Salimov A.A., Agca F. Some properties of Sasakian metrics in cotangent bundles. Mediterr. J. Math. 8(2011), no.2, 243–255 (SCI-Exp., Italia).
 57. Salimov A.A., Gezer A. On the geometry of the (1,1)-tensor bundle with Sasaki type metric. Chin. Ann. Math. Ser. B 32(2011), no.3, 369–386 (SCI-Exp., China).
 58. Salimov A.A., Gezer A., Aslanci S. On almost complex structures in the cotangent bundle. Turkish J. Math. 35(2011), no.3, 487–492 (SCI-Exp., Turkey).
 59. Salimov A.A. A note on the Goldberg conjecture of Walker manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 8(2011), no.5, 925–928 (SCI-Exp., Singapore).
 60. Gezer A., Salimov A.A. Lifts of (1,1)-tensor fields on pure cross-sections of (p,q)-tensor bundles. TWMS J. Pure Appl. Math. 2(2011), no. 2, 194–202 (SCI-Exp., Azerbaijan)
 61. Salimov A.A., Aslanci S. Applications of Fi-operators to the hypercomplex geometry. Adv. Appl. Clifford Algebr. 22(2012), no. 1, 185–201 (SCI-Exp., Switzerland).
 62. Iscan M., Gezer A., Salimov A.A. Some properties concerning curvature tensors of eight-dimensional Walker manifolds. J. Math. Phys. Anal. Geom. 8(2012), no.1, 21–37 (SCI-Exp., Ukraine).
 63. Salimov A.A., Gezer A., Iscan M. On para-Kahler-Norden structures on the tangent bundles. Ann. Polon. Math. 103(2012), no.3, 247–261 (SCI-Exp., Poland).
 64. Salimov A. Tensor operators and their applications. Nova Science Publishers Inc., New York, 2013, ISBN 978-1-62257-021-8 (Monograph/Book, USA).
 65. Salimov A.A., Cengiz N., Behboudi Asl M. On holomorphic hypercomplex connections. Adv. Appl. Clifford Algebr. 23(2013), no. 1, 179–207 (SCI-Exp., Switzerland).
 66. Gezer A., Cengiz N., Salimov A.A. On integrability of golden Riemannian structures. Turkish J. Math. 37(2013), no.4, 693–703 (SCI-Exp., Turkey).
 67. Agca F., Salimov A.A. Some notes concerning Cheeger-Gromoll metrics. Hacet. J. Math. Stat. 42(2013), no.5, 533–549 (SCI-Exp., Turkey).
 68. Salimov A.A., Cayir H. Some notes on paracontact structures. C.R. Acad. Bulgare Sci. 66(2013), no.3, 331–338 (SCI-Exp., Bulgaria).
 69. Salimov A.A., Cakan R. On bicomplex-holomorphic manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 10(2013), no.7, 1320010 [8 pages] (SCI-Exp., Singapore).
 70. Salimov A.A., Turanli S. Curvature properties of anti-Kähler-Codazzi manifolds. C.R. Math. Acad. Sci. Paris. 351(2013), no.5–6, 225–227 (SCI-Exp., France).
 71. Salimov A.A., Akbulut K., Turanli S. On an isotropic property of anti-Kähler-Codazzi manifolds. C. R. Math. Acad. Sci. Paris. 351(2013), no. 21–22, 837–839 (SCI-Exp., France).
 72. Yıldırım F., Salimov A.A. Semi-cotangent bundle and problems of lifts. Turkish J. Math. 38(2014), no.2, 325–339 (SCI-Exp., Turkey).
 73. Behboudi Asl M., Salimov A.A. On anti-Hermitian metric connections preserving a bicomplex structure. Adv. Appl. Clifford Algebr. 24(2014), no. 1, 11–21 (SCI-Exp., Switzerland).
 74. Ocak F., Salimov A.A. On the geometry of the cotangent bundle with Sasakian metrics and its applications. Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) 124(2014), no. 3, 427–436 (SCI-Exp., India).
 75. Salimov A.A., Gezer A. Norden structures of Hessian type. Turkish J. Math. 38(2014), no. 3, 462–469 (SCI-Exp., Turkey).
 76. Salimov A.A. On anti-Hermitian metric connections. C. R. Math. Acad. Sci. Paris. 352(2014), no. 9, 731–735 (SCI-Exp., France).
 77. Salimov A.A., Cakan R. On deformed Riemannian extensions associated with twin Norden metrics. Chin. Ann. Math. Ser. B. 36(2015), no. 3, 345–354 (SCI-Exp., China).
 78. Cakan R., Akbulut K., Salimov A.A. Musical isomorphisms and problems of lifts. Chin. Ann. Math. Ser. B. 37(2016), no. 3, 323–330 (SCI-Exp., China).
 79. Salimov A., Cakan R. Problems of g-lifts. Proceedings of the Institute of Math. and Mech. 43(2017), no. 1, 161–170 (ESCI, Azerbaijan).
 80. Salimov A., Fattaev H. Coframe bundle and problems of lifts on its cross-sections. Turkish J. Math. 42(2018), no. 4, 2035–2044 (SCI-Exp., Turkey).
 81. Salimov A., Fattayev H. On a new class of lifts in the coframe bundle. C.R. Acad. Bulgare Sci. 71(2018), no. 6, 743–750 (SCI-Exp., Bulgaria).
 82. Fattayev H., Salimov A. Diagonal lifts of metrics to coframe bundle. Proceedings of the Institute of Math. and Mech. 44(2018), no. 2, 328–337 (ESCI, Azerbaijan).
 83. Salimov A. On structure-preserving connections. Periodica Mathematica Hungarica. 77(2018), no. 1, 69–76 (SCI-Exp., Hungary).
 84. Salimov A., Asl M.B., Kazimova S. Problems of lifts in symplectic geometry. Chin Ann. Math. Ser. B. 40(2019), no. 3, 321–330 (SCI-Exp., China).
 85. Salimov A., Fattayev H. Connections on the coframe bundle. Int. Electron. J. Geom. 12(2019), no. 1, 93–101 (ESCI, Turkey)
 86. Salimov A., Azizova Sh. Some remarks concerning anti-Hermitian metrics. Mediterr. J. Math. 16(2019), no. 4, Article 84 (SCI-Exp., Italia).
 87. Salimov A., Fattayev H. Lifts of derivations in the coframe bundle. Mediterr. J. Math. 17(2020), no. 2, Article 48 (SCI-Exp., Italia).
 88. Fattayev H., Salimov A. Metrics and connections on the bundle of affinor frames. Chin Ann. Math. Ser. B. 42(2021), no. 1, 121–134 (SCI-Exp., China).
 89. Салимов А., Асланов Р. Казанский университет и развитие геометрии в Азербайджане. ИП Стрельцов И.А. (Изд-во "Эйдос"), Калуга, 2021, ISBN 978-5-907460-02-7 (Book, Russia).
 90. Salimov A., Fattayev H. On a fiber-wise homogeneous deformation of the Sasaki metric. Filomat. 35(2021), no. 11, 3607–3619 (SCI-Exp., Serbia).
 91. Sultanova T., Salimov A. On holomorphic metrics of 2-jet bundles. Mediterr. J. Math. 19(2022), no. 1, Article 29 (SCI-Exp., Italia).
 92. Salimov A., Aslanci S., Jabrailzade F. Dual-holomorphic functions and problems of lifts. Chin Ann. Math. Ser. B. 43(2022), no. 2, 223-232 (SCI-Exp., China).
 1. (ing.). 1997.
 2. Azərbaycanlı tələbə Türkiyədə rezidentura imtahanında xarici tələbələr arasında ən yüksək nəticə göstərmişdir
 3. Azərbaycan qəzeti
 4. Eylul 2011 Yabancılar TUS Birincisi — Asif SELİMOV

arif, səlimov, arif, ağacan, oğlu, səlimov, iyun, 1956, ağsu, fizika, riyaziyyat, elmləri, doktoru, professor, azərbaycanın, əməkdar, xadimi, türkiyə, dövlət, mükafatı, laureatı, tübitak, proje, performans, ödülü, arif, səlimovarif, ağacan, oğlu, səlimovdoğum,. Arif Selimov Dil Izle Redakte Arif Agacan oglu Selimov 7 iyun 1956 Agsu Fizika Riyaziyyat Elmleri Doktoru Professor Azerbaycanin Emekdar Elm Xadimi Turkiye Dovlet Mukafati Laureati Tubitak Proje Performans Odulu Arif SelimovArif Agacan oglu SelimovDogum tarixi 7 iyun 1956 65 yas Dogum yeri Agsu Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanElm sahesi riyaziyyat hendese Elmi derecesi fizika riyaziyyat elmleri doktoru 1998 Elmi adi professorIs yerleri Baki Dovlet Universiteti Cebr ve hendese kafedrasinin mudiriTehsili BDU Kazan Dovlet Universiteti 1 Elmi rehberi V V VisnevskiMukafatlariArif Salimov Mundericat 1 Heyati 2 Elmi fealiyyeti 3 Turkiyede fealiyyeti 4 Mukafatlari 5 Secilmis eserleri 6 IstinadlarHeyati RedakteArif Selimov 1956 ci ilde Azerbaycanin Agsu seherinde anadan olmusdur 1973 cu ilde Agsu seher 1 sayli orta mektebi bitirmis ve 1973 1978 ci illerde Baki Dovlet Universitetinin mexanika riyaziyyat fakultesinin telebesi olmusdur 1978 1980 ci illerde AMEA nin Kibernetika Institutunda muhendis riyaziyyatci kimi calismis 1980 1983 cu illerde ise Rusiyanin Kazan Dovlet Universitetinin eyani aspiranturasinda Hendese ve topologiya ixtisasi uzre tehsil almisdir 1984 cu ilin yanvar ayinda Kazan seherinde meshur sovet hendese alimi V V Visnevskinin 2 3 elmi rehberliyi altinda namizedlik dissertasiyasini mudafie etmisdir 1983 1999 ci illerde Baki Dovlet Universitetinin hendese kafedrasinda muxtelif vezifelerde calismisdir 1998 ci ilde Kazan Dovlet Universitetinde Hendese ve topologiya ixtisasi uzre elmler doktoru dissertasiyasini mudafie etmisdir ve bu ixtisas uzre Azerbaycanda yegane elmler doktorudur 2017 ci ilden Baki Dovlet Universitetinin Cebr ve Hendese kafedrasinin mudiri vezifesinde calisir Evlidir 2 ovladi var 4 5 6 Elmi fealiyyeti RedakteTenzor operatorlar nezeriyyesinde aldigi fundamental neticeler ve lift nezeriyyesinde yaratdigi yeni metod ile diferensial hendese sahesinde dunyada taninmis mutexessisdir 7 15 telebesi riyaziyyat hendese uzre felsefe doktorlugu dissertasiyasi mudafie etmisdir 50 den cox beynelxalq konfranslarda elmi meruzelerle cixis etmisdir 100 den cox elmi eseri vardir 8 Bunlardan 65 i o cumleden 58 i SCI Exp indeksli olmaqla ABS Yaponiya Cenubi Koreya Cin Hindistan Sinqapur Meksika Rusiya Ingiltere Almaniya Fransa Italiya Hollandiya Polsa Macaristan Turkiye ve s olkelerin Web of Science Clarivate Analytics 9 10 11 bazasindaki elmi jurnallarinda cap olunmusdur Arif Selimovun Tensor operators and their applications adli kitab monoqrafiyasi ABS in Nova Science Publishers elm nesriyyatinin Mathematics Research Developments seriyasinda cap edilib 12 13 Turkiyede fealiyyeti Redakte1995 2017 ci illerde Turkiyenin Ataturk Universitetinde calismisdir 1995 1998 Dosent 1998 2017 Professor 14 Mukafatlari RedakteLayihe rehberi oldugu 4 layihesi TBAG 105T551 TBAG 108T590 MFAG 112T111 MFAG 116F230 Turkiye Dovletinin Elmi ve Texnoloji Tedqiqatlar Komitesinin TUBITAK in qrantlarini almisdir Onun Tensor operators and their applications 15 adli kitabi 2013 ci ilde Turkiyede AU Bilimsel Tesvik Birincilik Odulu mukafatina layiq gorulmusdir Elmi layihelere rehberlikde elde etdiyi nailiyyetlerine gore Arif Selimov 2015 ci ilde Turkiyenin elm sahesinde en prestijli mukafatlarindan biri olan TUBITAK PPO Proje Performans Odulu adli Dovlet Mukafatina layiq gorulmusdur 16 2016 ci ilde ise Arif Selimov Ataturk Universitetinin Sitki Alp Bilimsel Tesvik Odulu nu de almisdir Arif Selimov Baki Dovlet Universitetinin Elm gunu ne hesr olunmus 2019 cu il musabiqesinin qalibleri arasinda yer almisdir 17 Arif Selimov elmin inkisafindaki xidmetlerine gore Azerbaycanin Emekdar Elm Xadimi adina layiq gorulmusdur 2019 18 Secilmis eserleri RedakteSalimov A A Pochti analitichnost rimanovoj metriki i integriruemot struktury Tr geom sem Kazansk Un t vyp 15 1983 72 78 Russia Salimov A A Fi orerator i pochti analitichnost Differenc geometriya Saratovsk Un t vyp 7 1983 73 80 Russia Salimov A A Golomorfno proektivnye preobrazovaniya svyaznosti na mnogoobraziyah so strukturami opredelyaemymi algebrami Tr geom sem Kazansk Un t vyp 16 1984 91 103 Russia Salimov A A Zamechanie o pochti integriruemosti struktury Izv vuzov Matem 1985 N 12 70 71 Salimov A A A remark on almost integrability of a structure translation in Soviet Math Iz VUZ 29 1985 no 12 99 101 SCI Exp Russia USA Salimov A A Pochti integriruemosti poliaffinornoj struktury Izv vuzov Matem 1988 N 6 78 80 Salimov A A Almost integrability of a poly affine structure translation in Soviet Math Iz VUZ 32 1988 no 6 110 113 SCI Exp Russia USA Salimov A A Kvazigolomorfnoe otobrazhenie i tenzornoe rassloenie Izv vuzov Matem 1989 N 12 73 76 Salimov A A Quasiholomorphic mapping and a tensor bundle translation in Soviet Math Iz VUZ 33 1989 no 12 89 92 SCI Exp Russia USA Salimov A A Kvazi A golomorfnoe sechenie gibridnogo podrassloeniya Tr geom sem Kazansk Un t vyp 21 1991 85 93 Russia Salimov A A Pochti psi golomorfnye tenzory i ih svojstva DAN Rossii t 324 1992 N 3 533 536 Salimov A A Almost psi holomorphic tensors and their properties translation in Russian Acad Sci Dokl Math 45 1992 no 3 602 605 1993 SCI Exp Russia USA Salimov A A Polnye lifty tenzornyh polej v chistoe tenzornoe podrassloenie Tr geom sem Kazansk Un t vyp 22 1994 69 78 Russia Salimov A A Novyj metod v teorii liftov tenzornyh polej v tenzornoe rassloenie Izv vuzov Matem 1994 N 3 69 75 Salimov A A A new method in the theory of liftings of tensor fields in a tensor bundle translation in Russian Math Iz VUZ 38 1994 no 3 67 73 Russia USA Salimov A A Generalized Yano Ako operator and the complete lift of tensor fields Tensor N S 55 1994 no 2 142 146 Japan Salimov A A Lifty poliaffinornyh struktur na chistyh secheniyah tenzornogo rassloeniya Izv vuzov Matem 1996 N 10 55 62 Salimov A A Lifts of poly affinor structures on pure sections of a tensor bundle translation in Russian Math Iz VUZ 40 1996 no 10 52 59 Russia USA Magden A Kamali M Salimov A A The Tachibana operator and transfer of lifts Turkish J Math 22 1998 no 1 109 117 Turkey Salimov A A Magden A Complete lifts of tensor fields on a pure cross section in the tensor bundle Note Mat 18 1998 no 1 27 37 1999 Italia Kopuzlu A Salimov A A Geodesics in a tensor bundle Turkish J Math 23 1999 no 2 281 286 Turkey Magden A Kadioglu E Salimov A A Applications of the Tachibana operator on problems of lifts Turkish J Math 24 2000 no 2 173 183 Turkey Salimov A A Kadioglu E Lifts of derivations to the semitangent bundle Turkish J Math 24 2000 no 3 259 266 Turkey Magden A Salimov A A Gorizontalnye lifty tenzornyh polej na secheniya tenzornogo rassloeniya Izv vuzov Matem 2001 N 3 77 80 Magden A Salimov A A Horizontal lifts of tensor fields to sections of the tangent bundle translation in Russian Math Iz VUZ 45 2001 no 3 73 76 Russia USA Akbulut S Ozdemir M Salimov A A Diagonal lift in the cotangent bundle and its applications Turkish J Math 25 2001 no 4 491 502 Turkey Cengiz N Salimov A A Complete lifts of derivations of special types to the tensor bundle Math Balkanica N S 15 2001 no 3 4 265 274 Bulgaria Cengiz N Salimov A A Complete lifts of derivations to tensor bundles Bol Soc Mat Mexicana 3 8 2002 no 1 75 82 SCI Exp Mexico Cengiz N Salimov A A Geodesics in the tensor bundle of diagonal lifts Hacet J Math Stat 31 2002 1 11 Turkey Cengiz N Salimov A A Diagonal lift in the tensor bundle and its applications Appl Math Comput 142 2003 no 2 3 309 319 SCI Exp USA Salimov A A Chengiz N Podnyatie rimanovyh metrik na tenzornye rassloeniya Izv vuzov Matem 2003 N 11 51 59 Salimov A A Chengiz N Lift of Riemannian metrics to tensor bundles translation in Russian Math Iz VUZ 47 2003 no 11 47 55 2004 Russia USA Magden A Cengiz N Salimov A A Horizontal lift of affinor structures and its applications Appl Math Comput 156 2004 no 2 455 461 SCI Exp USA Magden A Salimov A A Geodesics for complete lifts of affine connections in tensor bundles Appl Math Comput 151 2004 no 3 863 868 SCI Exp USA Iscan M Salimov AA On a connection between the theory of Tachibana operators and the theory of B manifolds Hacet J Math Stat 34 2005 47 53 Turkey Podkovyrin A S Salimov A A Shurygin V V Ocherk nauchnoj i pedagogicheskoj deyatelnosti V V Vishnevskogo k 75 letiyu so dnya rozhdeniya Uch Zapis Kazan Gos Un ta 147 2005 kn 1 26 36 Russia Cengiz N Tarakci O Salimov A A A note on Kaehlerian manifolds Turkish J Math 30 2006 no 4 439 445 Turkey Magden A Salimov A A On applications of the Yano Ako operator Acta Univ Palack Olomuc Fac Rerum Natur Math 45 2006 135 141 Czech Salimov A A Iscan M Etayo F Paraholomorphic B manifold and its properties Topology Appl 154 2007 no 4 925 933 SCI Exp Holland Gezer A Salimov A A The lifts of a derivation determined by and their applications Math Balkanica N S 21 2007 no 1 2 71 78 Bulgaria Salimov A A Geometriya zhiznennogo puti O nauchnoj deyatelnosti prof V A Igoshina V kn Tvoi Rossiya Imena Izd vo Dialog Kultur N Novgorod 2008 s 141 142 Russia Gezer A Salimov A A Diagonal lifts of tensor fields of type 1 1 on cross sections in tensor bundles and its applications J Korean Math Soc 45 2008 no 2 367 376 SCI Exp South Korea Gezer A Salimov A A Almost complex structures on the tensor bundles Arab J Sci Eng Sect A Sci 33 2008 no 2 283 296 SCI Exp Saudi Arabia Salimov A A Iscan M Akbulut K Some remarks concerning hyperholomorphic B manifolds Chin Ann Math Ser B 29 2008 no 6 631 640 SCI Exp China Salimov A A Kazimova S Geodesics of Cheeger Gromoll metric Turkish J Math 33 2009 no 1 99 105 SCI Exp Turkey Salimov A A Akbulut K Aslanci S A note on integrability of almost product riemannian structures Arab J Sci Eng Sect A Sci 34 2009 no 1 153 157 SCI Exp Saudi Arabia Iscan M Salimov AA On Kahler Norden manifolds Proc Indian Acad Sci Math Sci 119 2009 no 1 71 80 SCI Exp India Salimov AA Akbulut K A note on a paraholomorphic Cheeger Gromoll metric Proc Indian Acad Sci Math Sci 119 2009 no 2 187 195 SCI Exp India Salimov A A Gezer A Akbulut K Geodesics of Sasakian metrics on tensor bundles Mediterr J Math 6 2009 no 2 135 147 SCI Exp Italia Magden A Salimov A A Complete lifts of tensor fields on a pure cross section in the tensor bundle J Geom 93 2009 no 1 2 128 138 Germany Tarakci O Gezer A Salimov A A On solutions of IHPT equations on tangent bundles with the metric II III Math Comput Modelling 50 2009 no 7 8 953 958 SCI Exp England Salimov A A Nonexistence of Para Kahler Norden warped metrics Int J Geom Methods Mod Phys 6 2009 no 7 1097 1102 SCI Exp Singapore Gezer A Akbulut K Salimov A A Infinitesimal holomorphically projective transformations on tangent bundles with respect to the synectic metric tensor JP J Geom Topol 9 2009 no 3 225 237 India Salimov A A Iscan M On the geomtry of B manifolds Uch zap Kazan Gos Un ta Fiz matem nauki Kazan Gos Univ Ucen Zap 151 2009 kn 4 231 239 Short Report in Proceedings of the N I Lobachevskii Mathematical Center Kazanskoe Matematicheskoe Obshchestvo Kazan 39 2009 96 102 Russia Salimov A A Iscan M On Norden Walker 4 manifolds Note Mat 30 2010 no 1 111 128 Italia Gezer A Tarakci O Salimov A A On the geometry of tangent bundles with the metric II III Ann Polon Math 97 2010 no 1 73 85 SCI Exp Poland Aslanci S Kazimova S Salimov A A Some notes concerning Riemannian extensions Ukrainian Math J 62 2010 no 5 661 675 SCI Exp Ukraine Salimov A A Agca F On para Nordenian structures Ann Polon Math 99 2010 no 2 193 200 SCI Exp Poland Salimov A A O moyom dorogom Uchitele V kn Vospominaniya o professore V V Vishnevskom Izd vo Kazan Gos Un t Kazan 2010 s 40 44 Russia Salimov A A Iscan M Turanli S Differential geometry of Walker manifolds Relativity Gravity and Geometry Petrov 2010 Anniversary Symposium On General Relativity and Gravitation Contributed papers Kazan 2010 244 253 Selected for the special memorial issue of the Journal Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta Proceedings of Kazan University Physics and Mathematics Series Vol 153 Book 3 2011 264 271 Russia Salimov A A Iscan M Some properties of Norden Walker metrics Kodai Math J 33 2010 no 2 283 293 SCI Exp Japan Salimov A A Iscan M Akbulut K Notes on para Norden Walker 4 manifolds Int J Geom Methods Mod Phys 7 2010 no 8 1331 1347 SCI Exp Singapore Salimov A A On operators associated with tensor fields J Geom 99 2010 no 1 2 107 145 Germany Salimov A A Agca F Some properties of Sasakian metrics in cotangent bundles Mediterr J Math 8 2011 no 2 243 255 SCI Exp Italia Salimov A A Gezer A On the geometry of the 1 1 tensor bundle with Sasaki type metric Chin Ann Math Ser B 32 2011 no 3 369 386 SCI Exp China Salimov A A Gezer A Aslanci S On almost complex structures in the cotangent bundle Turkish J Math 35 2011 no 3 487 492 SCI Exp Turkey Salimov A A A note on the Goldberg conjecture of Walker manifolds Int J Geom Methods Mod Phys 8 2011 no 5 925 928 SCI Exp Singapore Gezer A Salimov A A Lifts of 1 1 tensor fields on pure cross sections of p q tensor bundles TWMS J Pure Appl Math 2 2011 no 2 194 202 SCI Exp Azerbaijan Salimov A A Aslanci S Applications of Fi operators to the hypercomplex geometry Adv Appl Clifford Algebr 22 2012 no 1 185 201 SCI Exp Switzerland Iscan M Gezer A Salimov A A Some properties concerning curvature tensors of eight dimensional Walker manifolds J Math Phys Anal Geom 8 2012 no 1 21 37 SCI Exp Ukraine Salimov A A Gezer A Iscan M On para Kahler Norden structures on the tangent bundles Ann Polon Math 103 2012 no 3 247 261 SCI Exp Poland Salimov A Tensor operators and their applications Nova Science Publishers Inc New York 2013 ISBN 978 1 62257 021 8 Monograph Book USA Salimov A A Cengiz N Behboudi Asl M On holomorphic hypercomplex connections Adv Appl Clifford Algebr 23 2013 no 1 179 207 SCI Exp Switzerland Gezer A Cengiz N Salimov A A On integrability of golden Riemannian structures Turkish J Math 37 2013 no 4 693 703 SCI Exp Turkey Agca F Salimov A A Some notes concerning Cheeger Gromoll metrics Hacet J Math Stat 42 2013 no 5 533 549 SCI Exp Turkey Salimov A A Cayir H Some notes on paracontact structures C R Acad Bulgare Sci 66 2013 no 3 331 338 SCI Exp Bulgaria Salimov A A Cakan R On bicomplex holomorphic manifolds Int J Geom Methods Mod Phys 10 2013 no 7 1320010 8 pages SCI Exp Singapore Salimov A A Turanli S Curvature properties of anti Kahler Codazzi manifolds C R Math Acad Sci Paris 351 2013 no 5 6 225 227 SCI Exp France Salimov A A Akbulut K Turanli S On an isotropic property of anti Kahler Codazzi manifolds C R Math Acad Sci Paris 351 2013 no 21 22 837 839 SCI Exp France Yildirim F Salimov A A Semi cotangent bundle and problems of lifts Turkish J Math 38 2014 no 2 325 339 SCI Exp Turkey Behboudi Asl M Salimov A A On anti Hermitian metric connections preserving a bicomplex structure Adv Appl Clifford Algebr 24 2014 no 1 11 21 SCI Exp Switzerland Ocak F Salimov A A On the geometry of the cotangent bundle with Sasakian metrics and its applications Proc Indian Acad Sci Math Sci 124 2014 no 3 427 436 SCI Exp India Salimov A A Gezer A Norden structures of Hessian type Turkish J Math 38 2014 no 3 462 469 SCI Exp Turkey Salimov A A On anti Hermitian metric connections C R Math Acad Sci Paris 352 2014 no 9 731 735 SCI Exp France Salimov A A Cakan R On deformed Riemannian extensions associated with twin Norden metrics Chin Ann Math Ser B 36 2015 no 3 345 354 SCI Exp China Cakan R Akbulut K Salimov A A Musical isomorphisms and problems of lifts Chin Ann Math Ser B 37 2016 no 3 323 330 SCI Exp China Salimov A Cakan R Problems of g lifts Proceedings of the Institute of Math and Mech 43 2017 no 1 161 170 ESCI Azerbaijan Salimov A Fattaev H Coframe bundle and problems of lifts on its cross sections Turkish J Math 42 2018 no 4 2035 2044 SCI Exp Turkey Salimov A Fattayev H On a new class of lifts in the coframe bundle C R Acad Bulgare Sci 71 2018 no 6 743 750 SCI Exp Bulgaria Fattayev H Salimov A Diagonal lifts of metrics to coframe bundle Proceedings of the Institute of Math and Mech 44 2018 no 2 328 337 ESCI Azerbaijan Salimov A On structure preserving connections Periodica Mathematica Hungarica 77 2018 no 1 69 76 SCI Exp Hungary Salimov A Asl M B Kazimova S Problems of lifts in symplectic geometry Chin Ann Math Ser B 40 2019 no 3 321 330 SCI Exp China Salimov A Fattayev H Connections on the coframe bundle Int Electron J Geom 12 2019 no 1 93 101 ESCI Turkey Salimov A Azizova Sh Some remarks concerning anti Hermitian metrics Mediterr J Math 16 2019 no 4 Article 84 SCI Exp Italia Salimov A Fattayev H Lifts of derivations in the coframe bundle Mediterr J Math 17 2020 no 2 Article 48 SCI Exp Italia Fattayev H Salimov A Metrics and connections on the bundle of affinor frames Chin Ann Math Ser B 42 2021 no 1 121 134 SCI Exp China Salimov A Aslanov R Kazanskij universitet i razvitie geometrii v Azerbajdzhane IP Strelcov I A Izd vo Ejdos Kaluga 2021 ISBN 978 5 907460 02 7 Book Russia Salimov A Fattayev H On a fiber wise homogeneous deformation of the Sasaki metric Filomat 35 2021 no 11 3607 3619 SCI Exp Serbia Sultanova T Salimov A On holomorphic metrics of 2 jet bundles Mediterr J Math 19 2022 no 1 Article 29 SCI Exp Italia Salimov A Aslanci S Jabrailzade F Dual holomorphic functions and problems of lifts Chin Ann Math Ser B 43 2022 no 2 223 232 SCI Exp China Istinadlar Redakte Mathematics Genealogy Project ing 1997 http www mathnet ru links 3e50d0c648ccdc0dc94c709e0615200c uzku477 pdf http ksu ru persons 5101 ru html http archive is JyguH Azerbaycanli telebe Turkiyede rezidentura imtahaninda xarici telebeler arasinda en yuksek netice gostermisdir http www azerbaijan news az view 5687 Az C9 99rbaycanl C4 B1 t C9 99l C9 99b C9 99 T C3 BCrkiy C9 99d C9 99 rezidentura imtahan C4 B1nda xarici t C9 99l C9 99b C9 99l C9 99r aras C4 B1nda C9 99n y C3 BCks C9 99k n C9 99tic C9 99 g C3 B6st C9 99rmi C5 9Fdir Azerbaycan qezeti http www youtube com watch v UZXuBIzBMeg Eylul 2011 Yabancilar TUS Birincisi Asif SELIMOV http www mathnet ru links 8842bee8f401c95f1640640a39523a4a ivm4198 pdf http www atauni edu tr uploads profilDosyalar a66577fcd41aef3809dd3be3be49f175 pdf https apps webofknowledge com Search do product WOS amp SID D6H8EmznbsMgrJuxtba amp search mode GeneralSearch amp prID 86f2ef9c c5a2 4f96 822d 4945fc755d65 A A Salimov Personal webpage on MathSciNet A A Salimov List of publications on Google Scholar A Salimov Tensor operators and their applications https azertag az xeber Azerbaycan elmini dunyada tanitmaq serefine nail olanlar 202371 http www atauni edu tr personel arif salimov Amazon com http www milliyet com tr yerel haberler erzurum prof dr arif salimov un tubitak proje performans odulu basarisi 11090757 https azertag az xeber BDU nun alti alimi Elm gunune hesr olunmus musabiqede qalib olub 1262182 https president az articles 34950 Menbe https az wikipedia org w index php title Arif Selimov amp oldid 6371062, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.