fbpx
Wikipedia

Ağsu

Bu məqalə Ağsu şəhəri haqqındadır. Rayon üçün Ağsu rayonu səhifəsinə baxın.

Ağsu şəhəri — Azərbaycan Respublikası ərazisində şəhər, eyniadlı rayonunun inzibati mərkəzi. Daha əvvəllər "Yeni Şamaxı" adlanmışdır.

Ağsu
Gerb
40°34′15″ şm. e. 48°23′34″ ş. u.
Ölkə
Rayon Ağsu rayonu
Tarixi və coğrafiyası
Əsası qoyulub 1735
Mərkəzin hündürlüyü 680 ± 1 m
Saat qurşağı
Əhalisi
Əhalisi 21 769 (2018) nəfər
Rəsmi dili azərbaycanca
Ağsu
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Azərbaycanda şəhər. Ağsu rayonunun mərkəzi - Ağsu çayının hər iki sahilində, Şirvan düzünün Şimal-Şərq qurtaracağında, Hinqar silsiləsinin ətəyindədir.

Yaşayış məntəqəsi kimi XV əsrdən məlumdur. Şəhərin 4–5 km.-ində "Xaraba Şəhər" adlanan orta əsr Şəhəri Ağsu və ya Yeni Şamaxının qalıqları var. Adını ərazidəki eyni-adlı çaydan almışdır.

Mündəricat

Abbasqulu ağa Bakıxanov Gülüstani-İrəm əsərində qeyd edir ki, Nadirqulu xan (Nadir Şah) tərəfindən hicri 1148-ci (1735) ilin may ayında Şamaxı şəhərinin 4 ağaclığında (37 km), mövqe etibarilə çox əlverişli olan Ağsu adlı yerdə yeni şəhərin əsası qoyuldu. Hazırda Ağsu rayonunun mərkəzi olan Ağsıı şəhərinin adı bəzi tarixi mənbələrdə Yeni Şamaxı kimi də göstərilir. Bu həmin dövrdə Şamaxı əhalisinin Ağsuya köçürülməsi ilə bağlıdır. XVIII əsrdə mövcud olmuş şəhər öz adını "Ağsu çayı"ndan götürməklə mənbələrdə daha çox Ağsu kimi göstərilir. XVIIl əsrin yadigarı olan qədim şəhərinin qalıqları (hazırda "Xaraba şəhər" adlanır) müasir Ağsu şəhərinin cənubunda yerləşir. Rus səyyahı S.Bronevski öz yazılarında həmin şəhəri belə təsvir edir. Şəhərin ətrafına qala divarları çəkilmişdi. Qalanın dördkünc və dairəvi bürcləri var idi. Qala divarlarının qarşısında dərin xəndək qazılmış, yaşayış binalarının alt hissəsi zirzəmilərdən ibarətdir. Binaların üst hissəsi uçub zirzəmiyə tökülmüşdür. Buradakı çalalar zirzəmilərin qalıqlarıdır. Şəhərdə yaşayış binaları sıx yerləşmişdir. Küçələr ensiz olub, arabalarla hərəkət etmək mümkün deyildi. Şübhəsiz şəhərin mərkəzi küçələri nisbətən enli olmuşdur. Qədim Ağsu şəhərinin yerindən orta əsrlər dövrünə aid sadə gil qab nümunələri və Şirvan hakimi Surxay xanın adına zərb edilmiş mis sikkə tapılmışdır. Pul Nadir Şahın şəhərin salınması əmrindən əvvələ aiddir. Ağsunun ticarət və sənətkarlıq məntəqəsi olması haqqında XVI-XVII əsrdə bəzi tarixi mənbələrdə məlumat verilir. Eyni zamanda, "Xaraba şəhər"də aparılan ikin axtarışlar zamanı Nadir Şahın Şamaxını işğal etməzdən 100-150 il əvvələ aid materiallar və keramika məmulatı tapılmışdır. XVIII əsrdə Ağsu şəhərinin möhkəm qala divarları, müdafiə istehkamları olmuşdur. Şəhər getdikcə inkişaf etmiş və XVIII əsrin sonunda Azərbaycanın çoxsaylı əhalisi olan şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Səyyah V.Leviatov qeyd edir ki, XVIII əsrin sonunda Yeni Şamaxı (Ağsu) şəhərinin əhalisi 10 minə yaxın olduğu halda Gəncə, Ərdəbil, Şuşa, Nuxa, Bakı və başqa şəhərlərin əhalisi 3-8 mindən çox deyildi. S.Yegiazarov Ağsu əhalisindən Şirvan xanının xeyrinə 15.510 manat vergi toplandığını qeyd edir. Bu fakt şəhərdə əhaliyə qarşı ağır vergi sisteminin tətbiq oldunduğunu göstərir. Ağsu şəhəri son orta əsrlər Azərbaycanın ictimai-siyasi və hərbi həyatında mühüm rol oynamış şəhərlərdəndir. 1734-cü ilin yayında Nadir Şah öz qoşunu ilə Şamaxıya doğru hərəkət etdi. Şirvan hakimi Surxay xanın Şamaxını tərk etməsinə baxmayaraq, şəhər əhalisi iki ay müddətində müqavimət göstərə bildi. Əhalinin belə ciddi müqavimətindən qəzəblənmiş Nadir Şah 1734-cü il avqustun sonlarında Şamaxını ələ keçirdikdən sonra şəhəri yandıraraq darmadağın etdi, əhalisinin isə köçürülməsi əmrini verdi. Beləliklə, 1735-ci il may ayıının sonunda Şamaxı şəhərinin 4 ağaclığında (37 km), yeni şəhərin əsası qoyuldu. Şəhərin qədim əhalisi də tikilən bu yeni şəhərə köçürüldü. Bu dövrdən etibarən Ağsu şəhəri Şirvan hakimlərinin iqamətgahı oldu. 1743-cü ildə Şirvanda Nadir Şahın zülmünə qarşı üsyan başlandı. Bu zaman özlərini Səfəvilərin xələfləri kimi təqdim edən yalançı şahzadələr - I, II, III Sam Mirzələr meydana çıxdı ki, onlardan ikisi Şirvanda fəaliyyət göstərirdi. I Sam Mirzə 50 minlik qoşunla Surxay xanın müşaiyətində Şirvanın mərkəzi olan Ağsu şəhərini zəbt etdi. Nadir şahın zülmündən cana gəlmiş əhali onu rəğbətlə qarşıladı. O, xalqı Nadir Şah tərəfindən qoyulmuş vergilərdən azad etdi. Lakin, Nadir Şahın oğlu Nəsrullah Mirzə ilə I Sam Mirzə arasında Şirvan düzündə baş verən döyüşdə, I Sam Mirzə öldürüldü. II Sam Mirzə Surxay xanın oğlu Məhəmməd xanın yardımı ilə 1743-cü ilin oktyabrında Şirvanda güclü üsyanın baş verməsində böyük rol oynadı. Nəsrullah Mirzə 3 dəfə məğlub olmasına baxmayaraq, Ağsu qalasını bir neçə gün mühasirədə saxladıqdan sonra nəhayət top atəşi ilə ələ keçirə bildi. Bununla da çiçəklənən Ağsu şəhərinə ilk zərbə dəymiş oldu. Şəhərdə az sayda insan qalmışdı ki, onların da çoxunu əsr tutub şəhəri tamamilə qarət etdilər. Əhali bugünü "Allahdad" (Allah köməyə çat) adlandırdı. Nadir Şahın ölümündən (1747) sonra yerlərdə müstəqil xanlıqlar meydana gəldi ki, bunlardan biri də Şirvan xanlığı idi. Şirvan xanlığında (1747-1763-cü illər ərzində) iki hakimiyyətlilik hökm sürürdü. Şamaxıda hakimiyyət başında Xançoban tayfasından olan iki qardaş - Məhəmməd Səid xan və Ağası xan idi. Ağsuda isə Nadir Şahın Şirvanda vergi toplayanı təyin olunmuş Hacı Məhəmməd Əli xan hakimiyyəti ələ keçirmişdi. Bu dövrdə Azərbaycanda ağalıq uğrunda yerli feodalların mübarizəsi gedirdi. Belə şəraitdə, 1755-ci ildə Şəki xanı Hacı Çələbi xan böyük qoşunla, Şirvanı ələ keçirmək məqsədilə Ağsu şəhərini mühasirəyə aldı. Burada hakimiyyətdə olan Hacı Məhəmməd Əli xan müdafiə üçün Quba hakimi Hüseynəli xandan kömək istədi. O da 3000 nəfərlik qoşunla, barışıq məqsədilə Ağsuya gəldi. Lakin, Hacı Çələbi xan sülhə razı olmadı və qarşı tərəfi hədələyərək geri çəkilməsini istədi. Beləliklə, razılığa gələbilməyən tərəflər arasında Ağsu şəhəri ətrafında baş vermiş döyüşdə Şəki xanı Hacı Çələbi xan ağır itki verərək geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Hacı Məhəmməd Əli xanın bu böyük yardıma görə Ağsu şəhər qapısının açarlarını təqdim etməsinə baxmayaraq, Hüseynəli xan onları qəbul etmədi və üç günlük ziyafətdən sonra öz xanlığına qayıtdı. 1763-ci ildə Cənubi Qafqazı bürüyən güclü taun xəstəliyindən Ağsu əhalisi böyük ziyan çəkdi. 1765-ci ildə Ağsu və Şamaxı vahid xanlıqda birləşdi. Məhəmməd Səid Xan və Ağası Xan Ağsunu ələ keçirib, Hacı Məhəmməd Əli xanı öldürdülər. Mərkəz Ağsudan Şamaxıya köçürüldü. 1767-ci ildə Quba xanı Fətəli xan Şəki xanı Hüseyn xanla birləşərək, iki tərəfdən Şamaxı şəhərini mühasirəyə aldılar. Məhəmməd Səid xanla Ağası xan isə müqavimət göstərə bilməyərək məğlub oldular. Nəticədə, mərkəz yenidən Ağsuya köçürüldü. Hər iki xan şəhərə öz nümayəndəsini təyin etdi. Şirvanın Sərdərin və Həsən mahalları Şəki xanlığına, qalan hissəsi isə Quba xanlığına birləşdirildi. 1769-cu il iyulunda Quba xanı Fətəli Xan tərəfindən Ağsu şəhəri dağıdılaraq əhalisi Şamaxıya köçürüldü. Bəzi tarixi mənbələrə əsasən az vaxt ərzində bütün Ağsu əhalisi Şamaxıda yerləşdirilmişdi. Rus səyyahı, akademik S.Q.Qmelin Ağsuda olarkən evlərin dağıdılmış divarlarından başqa heç nə tapmadığını bildirir. Səyyah Marşal Fon Biberşteyn, rus səyyahı S.Bronevski və digər müəlliflərin yazılı məlumatlarında göstərilir ki, Fətəli xan camaatı Ağsudan Şamaxıya zorla köçürdüyü zaman əhalinin miqdarı o qədər azalmışdı ki, şəhərin bir sıra küçələri tamamilə boş qalmışdı. Sonrakı illərdə də Ağsu şəhəri bir çox hücumlara məruz qaldı. Xüsusilə də 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Azərbaycana yürüşü zamanı Ağsunun qalan əhalisi də Quba və başqa əyalətlərə qaçdı, qaça bilməyənlər isə məhv edildi. Beləliklə, Nadir Şahın əsasını qoyduğu Ağsu şəhəri Ağa Məhəmməd Şah Qacar tərəfindən demək olar ki, süquta uğradıldı. Ağsu şəhəri XVIII əsrdə dəfələrlə feodal basqınlarının qurbanı olmuşdur. Tez-tez köçürmələr, dağıntılar əhalinin bir şəhərdə yaşamaq ümidlərinə zərbə vururdu. Şəhər sakinləri bu səbədən yaraşıqlı binalar, məscidlər, türbələr, ictimai və rəsmi binalar tikməyə üstünlük vermirdilər. XIX əsrin əvvəllərinə aid mənbələrdə adı çox hallanan Ağsu əsrin sonlarında az xatırlanır. Ağsu 1967-ci ilə kimi şəhər tipli qəsəbə, həmin ildə şəhər statusu almışdır.

İl Sayı
1959 7.153
1970 9.436
İl Sayı
1979 11.019
1989 14.201
İl Sayı
2012 20.200

17.400 nəfər (2008)

Görkəmli şəxsləri

 • Səlim Müslümov - Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri
 • Hüseyn Hüseynov Şirin Oğlu(1951-2015)- fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Türkiyənin Atılım Universitetinin Professoru
 • Tərlan Əliyarbəyov - sovet hərbi xadimi, general-mayor
 • Arif Səlimov — fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Türkiyənin Atatürk Universitetinin (1998-2017) və Bakı Dövlət Universitetinin professoru, kafedra müdiri, Azərbaycanın "Əməkdar Elm Xadimi"
 • Rasim Balayev - aktyor
 • Səməndər Rzayev - aktyor
 • Tahir Kərimli - Vəhdət Partiyasının yaradıcısı və sədri
 • Kamil Abdullayev - ssenari müəllifi, kino redaktoru.
 • Aytən Səfərova (Piriyeva) - Azərbaycanın tanınmış, peşəkar, sabirsayağı yumor hissinə və səlis diksiyaya malik olan TV və radio aparıcısı.
 • Kamran Qədimov - Tarix üzrə Fəlsəfə Elmləri Doktoru. AMEA -nın Elmi işçisi. Biri Moskavada , biri Tiflisdə olmaqla 20 elmi məqaləsi çap olunub. 2018 ci il 28 noyabrda Azərbaycan Müəllimlərinin 15- ci Qurultayının iştirakçısı olub.
 1. ”Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti”. İki cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, səh.32
 2. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1959)
 3. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1970)
 4. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1979)
 5. SSRİ əhalisinin siyahıya alınması (1989)
 6. . Sabah (türk). İstifadə tarixi:6 noyabr 2017.
Azərbaycan ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
Şəhər ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.

Ağsu
ağsu, azərbaycanda, şəhər, məqalə, şəhəri, haqqındadır, rayon, üçün, rayonu, səhifəsinə, baxın, şəhəri, azərbaycan, respublikası, ərazisində, şəhər, eyniadlı, rayonunun, inzibati, mərkəzi, daha, əvvəllər, yeni, şamaxı, adlanmışdır, gerb40, ölkə, azərbaycanrayo. Agsu Azerbaycanda seher Dil Izle Redakte Bu meqale Agsu seheri haqqindadir Rayon ucun Agsu rayonu sehifesine baxin Agsu seheri Azerbaycan Respublikasi erazisinde seher eyniadli rayonunun inzibati merkezi Daha evveller Yeni Samaxi adlanmisdir AgsuGerb40 34 15 sm e 48 23 34 s u Olke AzerbaycanRayon Agsu rayonuTarixi ve cografiyasiEsasi qoyulub 1735Merkezin hundurluyu 680 1 mSaat qursagi UTC 04 00EhalisiEhalisi 21 769 2018 neferResmi dili azerbaycancaagsu ih gov azAgsu Vikianbarda elaqeli mediafayllar Azerbaycanda seher Agsu rayonunun merkezi Agsu cayinin her iki sahilinde Sirvan duzunun Simal Serq qurtaracaginda Hinqar silsilesinin eteyindedir Yasayis menteqesi kimi XV esrden melumdur Seherin 4 5 km inde Xaraba Seher adlanan orta esr Seheri Agsu ve ya Yeni Samaxinin qaliqlari var Adini erazideki eyni adli caydan almisdir 1 Mundericat 1 Tarixi 2 Ehalisi 2 1 Gorkemli sexsleri 3 Qardas seherler 4 Istinadlar 5 Xarici kecidlerTarixi RedakteAbbasqulu aga Bakixanov Gulustani Irem eserinde qeyd edir ki Nadirqulu xan Nadir Sah terefinden hicri 1148 ci 1735 ilin may ayinda Samaxi seherinin 4 agacliginda 37 km movqe etibarile cox elverisli olan Agsu adli yerde yeni seherin esasi qoyuldu Hazirda Agsu rayonunun merkezi olan Agsii seherinin adi bezi tarixi menbelerde Yeni Samaxi kimi de gosterilir Bu hemin dovrde Samaxi ehalisinin Agsuya kocurulmesi ile baglidir XVIII esrde movcud olmus seher oz adini Agsu cayi ndan goturmekle menbelerde daha cox Agsu kimi gosterilir XVIIl esrin yadigari olan qedim seherinin qaliqlari hazirda Xaraba seher adlanir muasir Agsu seherinin cenubunda yerlesir Rus seyyahi S Bronevski oz yazilarinda hemin seheri bele tesvir edir Seherin etrafina qala divarlari cekilmisdi Qalanin dordkunc ve dairevi burcleri var idi Qala divarlarinin qarsisinda derin xendek qazilmis yasayis binalarinin alt hissesi zirzemilerden ibaretdir Binalarin ust hissesi ucub zirzemiye tokulmusdur Buradaki calalar zirzemilerin qaliqlaridir Seherde yasayis binalari six yerlesmisdir Kuceler ensiz olub arabalarla hereket etmek mumkun deyildi Subhesiz seherin merkezi kuceleri nisbeten enli olmusdur Qedim Agsu seherinin yerinden orta esrler dovrune aid sade gil qab numuneleri ve Sirvan hakimi Surxay xanin adina zerb edilmis mis sikke tapilmisdir Pul Nadir Sahin seherin salinmasi emrinden evvele aiddir Agsunun ticaret ve senetkarliq menteqesi olmasi haqqinda XVI XVII esrde bezi tarixi menbelerde melumat verilir Eyni zamanda Xaraba seher de aparilan ikin axtarislar zamani Nadir Sahin Samaxini isgal etmezden 100 150 il evvele aid materiallar ve keramika memulati tapilmisdir XVIII esrde Agsu seherinin mohkem qala divarlari mudafie istehkamlari olmusdur Seher getdikce inkisaf etmis ve XVIII esrin sonunda Azerbaycanin coxsayli ehalisi olan seherlerinden birine cevrilmisdir Seyyah V Leviatov qeyd edir ki XVIII esrin sonunda Yeni Samaxi Agsu seherinin ehalisi 10 mine yaxin oldugu halda Gence Erdebil Susa Nuxa Baki ve basqa seherlerin ehalisi 3 8 minden cox deyildi S Yegiazarov Agsu ehalisinden Sirvan xaninin xeyrine 15 510 manat vergi toplandigini qeyd edir Bu fakt seherde ehaliye qarsi agir vergi sisteminin tetbiq oldundugunu gosterir Agsu seheri son orta esrler Azerbaycanin ictimai siyasi ve herbi heyatinda muhum rol oynamis seherlerdendir 1734 cu ilin yayinda Nadir Sah oz qosunu ile Samaxiya dogru hereket etdi Sirvan hakimi Surxay xanin Samaxini terk etmesine baxmayaraq seher ehalisi iki ay muddetinde muqavimet gostere bildi Ehalinin bele ciddi muqavimetinden qezeblenmis Nadir Sah 1734 cu il avqustun sonlarinda Samaxini ele kecirdikden sonra seheri yandiraraq darmadagin etdi ehalisinin ise kocurulmesi emrini verdi Belelikle 1735 ci il may ayiinin sonunda Samaxi seherinin 4 agacliginda 37 km yeni seherin esasi qoyuldu Seherin qedim ehalisi de tikilen bu yeni sehere kocuruldu Bu dovrden etibaren Agsu seheri Sirvan hakimlerinin iqametgahi oldu 1743 cu ilde Sirvanda Nadir Sahin zulmune qarsi usyan baslandi Bu zaman ozlerini Sefevilerin xelefleri kimi teqdim eden yalanci sahzadeler I II III Sam Mirzeler meydana cixdi ki onlardan ikisi Sirvanda fealiyyet gosterirdi I Sam Mirze 50 minlik qosunla Surxay xanin musaiyetinde Sirvanin merkezi olan Agsu seherini zebt etdi Nadir sahin zulmunden cana gelmis ehali onu regbetle qarsiladi O xalqi Nadir Sah terefinden qoyulmus vergilerden azad etdi Lakin Nadir Sahin oglu Nesrullah Mirze ile I Sam Mirze arasinda Sirvan duzunde bas veren doyusde I Sam Mirze olduruldu II Sam Mirze Surxay xanin oglu Mehemmed xanin yardimi ile 1743 cu ilin oktyabrinda Sirvanda guclu usyanin bas vermesinde boyuk rol oynadi Nesrullah Mirze 3 defe meglub olmasina baxmayaraq Agsu qalasini bir nece gun muhasirede saxladiqdan sonra nehayet top atesi ile ele kecire bildi Bununla da ciceklenen Agsu seherine ilk zerbe deymis oldu Seherde az sayda insan qalmisdi ki onlarin da coxunu esr tutub seheri tamamile qaret etdiler Ehali bugunu Allahdad Allah komeye cat adlandirdi Nadir Sahin olumunden 1747 sonra yerlerde musteqil xanliqlar meydana geldi ki bunlardan biri de Sirvan xanligi idi Sirvan xanliginda 1747 1763 cu iller erzinde iki hakimiyyetlilik hokm sururdu Samaxida hakimiyyet basinda Xancoban tayfasindan olan iki qardas Mehemmed Seid xan ve Agasi xan idi Agsuda ise Nadir Sahin Sirvanda vergi toplayani teyin olunmus Haci Mehemmed Eli xan hakimiyyeti ele kecirmisdi Bu dovrde Azerbaycanda agaliq ugrunda yerli feodallarin mubarizesi gedirdi Bele seraitde 1755 ci ilde Seki xani Haci Celebi xan boyuk qosunla Sirvani ele kecirmek meqsedile Agsu seherini muhasireye aldi Burada hakimiyyetde olan Haci Mehemmed Eli xan mudafie ucun Quba hakimi Huseyneli xandan komek istedi O da 3000 neferlik qosunla barisiq meqsedile Agsuya geldi Lakin Haci Celebi xan sulhe razi olmadi ve qarsi terefi hedeleyerek geri cekilmesini istedi Belelikle raziliga gelebilmeyen terefler arasinda Agsu seheri etrafinda bas vermis doyusde Seki xani Haci Celebi xan agir itki vererek geri cekilmek mecburiyyetinde qaldi Haci Mehemmed Eli xanin bu boyuk yardima gore Agsu seher qapisinin acarlarini teqdim etmesine baxmayaraq Huseyneli xan onlari qebul etmedi ve uc gunluk ziyafetden sonra oz xanligina qayitdi 1763 ci ilde Cenubi Qafqazi buruyen guclu taun xesteliyinden Agsu ehalisi boyuk ziyan cekdi 1765 ci ilde Agsu ve Samaxi vahid xanliqda birlesdi Mehemmed Seid Xan ve Agasi Xan Agsunu ele kecirib Haci Mehemmed Eli xani oldurduler Merkez Agsudan Samaxiya kocuruldu 1767 ci ilde Quba xani Feteli xan Seki xani Huseyn xanla birleserek iki terefden Samaxi seherini muhasireye aldilar Mehemmed Seid xanla Agasi xan ise muqavimet gostere bilmeyerek meglub oldular Neticede merkez yeniden Agsuya kocuruldu Her iki xan sehere oz numayendesini teyin etdi Sirvanin Serderin ve Hesen mahallari Seki xanligina qalan hissesi ise Quba xanligina birlesdirildi 1769 cu il iyulunda Quba xani Feteli Xan terefinden Agsu seheri dagidilaraq ehalisi Samaxiya kocuruldu Bezi tarixi menbelere esasen az vaxt erzinde butun Agsu ehalisi Samaxida yerlesdirilmisdi Rus seyyahi akademik S Q Qmelin Agsuda olarken evlerin dagidilmis divarlarindan basqa hec ne tapmadigini bildirir Seyyah Marsal Fon Bibersteyn rus seyyahi S Bronevski ve diger muelliflerin yazili melumatlarinda gosterilir ki Feteli xan camaati Agsudan Samaxiya zorla kocurduyu zaman ehalinin miqdari o qeder azalmisdi ki seherin bir sira kuceleri tamamile bos qalmisdi Sonraki illerde de Agsu seheri bir cox hucumlara meruz qaldi Xususile de 1795 ci ilde Aga Mehemmed Sah Qacarin Azerbaycana yurusu zamani Agsunun qalan ehalisi de Quba ve basqa eyaletlere qacdi qaca bilmeyenler ise mehv edildi Belelikle Nadir Sahin esasini qoydugu Agsu seheri Aga Mehemmed Sah Qacar terefinden demek olar ki suquta ugradildi Agsu seheri XVIII esrde defelerle feodal basqinlarinin qurbani olmusdur Tez tez kocurmeler dagintilar ehalinin bir seherde yasamaq umidlerine zerbe vururdu Seher sakinleri bu sebeden yarasiqli binalar mescidler turbeler ictimai ve resmi binalar tikmeye ustunluk vermirdiler XIX esrin evvellerine aid menbelerde adi cox hallanan Agsu esrin sonlarinda az xatirlanir Agsu 1967 ci ile kimi seher tipli qesebe hemin ilde seher statusu almisdir Ehalisi RedakteIl Sayi1959 7 153 2 1970 9 436 3 Il Sayi1979 11 019 4 1989 14 201 5 Il Sayi2012 20 200 17 400 nefer 2008 Gorkemli sexsleri Redakte Selim Muslumov Emek ve Ehalinin Sosial Mudafiesi Naziri Huseyn Huseynov Sirin Oglu 1951 2015 fizika riyaziyyat elmleri doktoru Turkiyenin Atilim Universitetinin Professoru Terlan Eliyarbeyov sovet herbi xadimi general mayor Arif Selimov fizika riyaziyyat elmleri doktoru Turkiyenin Ataturk Universitetinin 1998 2017 ve Baki Dovlet Universitetinin professoru kafedra mudiri Azerbaycanin Emekdar Elm Xadimi Rasim Balayev aktyor Semender Rzayev aktyor Tahir Kerimli Vehdet Partiyasinin yaradicisi ve sedri Kamil Abdullayev ssenari muellifi kino redaktoru Ayten Seferova Piriyeva Azerbaycanin taninmis pesekar sabirsayagi yumor hissine ve selis diksiyaya malik olan TV ve radio aparicisi Kamran Qedimov Tarix uzre Felsefe Elmleri Doktoru AMEA nin Elmi iscisi Biri Moskavada biri Tiflisde olmaqla 20 elmi meqalesi cap olunub 2018 ci il 28 noyabrda Azerbaycan Muellimlerinin 15 ci Qurultayinin istirakcisi olub Qardas seherler RedakteUskudar Istanbul Turkiye 6 Istinadlar Redakte Azerbaycan toponimlerinin ensiklopedik lugeti Iki cildde I cild Baki Serq Qerb 2007 seh 32 SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1959 lt a href https wikidata org wiki Track Q4350764 gt lt a gt SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1970 lt a href https wikidata org wiki Track Q4350767 gt lt a gt SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1979 lt a href https wikidata org wiki Track Q11185939 gt lt a gt SSRI ehalisinin siyahiya alinmasi 1989 lt a href https wikidata org wiki Track Q2621042 gt lt a gt Brooklyn Belediyesi ile kardes sehir protokolu imzaladi Sabah turk Istifade tarixi 6 noyabr 2017 Xarici kecidler RedakteTarixden zerbeni zerbe ustune alan xaraba seher Azerbaycan ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Seher ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Menbe https az wikipedia org w index php title Agsu amp oldid 5786974, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.