fbpx
Wikipedia

Əhali sıxlığına görə ölkələrin siyahısı

Əhalinin dinamikası onun təbii artımını, doğumölüm göstəricilərinin fərqini müəyyən edir. Cəmiyyətin uzunmüddətli tarixi inkişafı əhalinin çox zəif artımı ilə xarakterizə olunur ki, bu da məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi ilə izah olunur. Demoqraflar əhalinin artım templərinin dəyişməsini 4 mərhələyə ayırırlar. Birinci mərhələ üçün yüksək doğum və nisbətən aşağı ölüm səciyyəvidir. Təbii artım bu mərhələdə kifayət qədər yüksəkdir. Bəzən bu mərhələni demoqrafik inqilab adlandırırlar. İnkişafda olan ölkələrin çoxunda vəziyyət demoqrafik keçidin bu mərhələsinə uyğun gəlir. Məhz bu demokrafik partlayış adlanır. Bu ölkələrdə hər qadına 3–4 uşaq düşür.

2018-cı ilin ölkələr üzrə əhali sıxlığı (hər km² adambaşı) göstəriciləri

İkinci mərhələ çoxuşaqlı ailələrdən az uşaqlı ailələrə keçid kimi səciyyələndirilir. Burada ölüm göstəriciləri də azalır. Ancaq doğumun sürətlə azalması təbii artımın aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Son dövrlər bir çox Şərqi Avropa və MDB dövlətlərində əhalinin artım tempi aşağı düşmüş və hətta əhali sayının azalması müşahidə olunmaqdadır.

Üçüncü mərhələ üçün ölümün yüksəlməsi və doğumun tempinin azalması səciyyəvidir. Bu mərhələdə təbii artımın zəifləməsi nəzərə çarpacaq dərəcədədədir. Bu mərhələdə bəzi ölkələr demoqrafik siyasət həyata keçirmişlər. Ancaq bəzi ölkələrdə bu siyasət hələ də öz nəticəsini verməmişdir.

Dördüncü mərhələdə doğum və ölüm göstəriciləri bir–birinə yaxınlaşır, əhalinin yüksək artım tempi aşağı düşür. Bu dövrü dünyanın ayrı-ayrı regionları müxtəlif cür keçirmişlər.

Sosioloqlar belə müəyyən etmişlər ki, insan bioloji varlıq kimi 100–140 il yaşaya bilər. Ancaq faktiki olaraq müxtəlif sosial-iqtisadi və ekoloji amillərin təsiri nəticəsində insan bu yaşdan çox az yaşayır. Ancaq son dövrlər insan ömrünün uzanması müşahidə olunur. Belə ki, 1950-ci ildə dünyada insanların orta ömür müddəti 50 il idisə, 2004-cü ilin statistikasına əsasən 66,7 il müəyyən olunmuşdur. Dünya əhalisinin orta ömür müddəti artsa da, ümumilikdə regionlar üzrə fərq çox böyükdür. Önəmli fərq isə inkişaf etmiş və zəif inkişaf etmiş ölkələr arasında qeydə alınmışdır — 28 yaş. Qadın və kişilərin orta ömür müddəti arasında da nəzərəçarpacaq fərq vərdır. Belə ki, doğulan zaman oğlan uşaqları qız uşaqlarında çox olsa da (100 qıza 104–107 oğlan) 15 yaşdan sonra onlar arasındakı fərq bərabərləşməyə başlayır, sonrakı yaş strukturunda da qadınların sayı üstünkük təşkil edir. Buna bir çox amillər təsir göstərir. Hazırda Nepaldan başqa bütün ölkələrdə qadınlar kişilərdən çox yaşayır.

Dünya əhalisinin etnik tərkibi uzun sürən tarixi prosesin nəticəsidir. Əhali etnik birliklərdən (tayfa, qohum tayfa, xalq və millətlərdən) ibarətdirlər. Tarixi dövr ərzində bir sıra xalqlar tarix səhnəsindən silinmiş (finikiyalılar, karfagenlilər), bəzilərinin minilliklərlə tarixi var (misir, yunan, çin), bəziləri isə bu yaxınlarda formalaşmışlar (ingilislər XVI, ruslar XVII–XVIII, almanlar XIX əsr). Etnik birliyin əsas əlamətləri dil, ərazi, mədəniyyət, etnik şüurun ümumiliyidir. Yer kürəsində 3–4 min xalq var, bunlardan çoxu azsaylıdır. Sayı 100 mln nəfərdən çox olan xalqlar (çin, hind, ərəb, türk, rus, benqal, yapon) dünya əhalisinin 65%-ni təşkil edir.

Aşağıda əhali sıxlığına görə azalan xətt üzrə dövlətlərin cədvəli verilmişdir.

Yer Dövlət Ərazi km²-lə Əhali Əhali km² görə
1 Monako &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&030586.&&&&&030.586 &&&&&&&&&&015293.&&&&&015.293
2 Sinqapur &&&&&&&&&&&&0693.&&&&&0693 &&&&&&&&04701069.&&&&&04.701.069 &&&&&&&&&&&06783.&&&&&06.783
3 Vatikan &&&&&&&&&&&&&&00.4400000,44 &&&&&&&&&&&&0829.&&&&&0829 &&&&&&&&&&&01884.&&&&&01.884
4 Maldiv adaları &&&&&&&&&&&&0298.&&&&&0298 &&&&&&&&&0395650.&&&&&0395.650 &&&&&&&&&&&01328.&&&&&01.328
5 Malta &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0316 &&&&&&&&&0406771.&&&&&0406.771 &&&&&&&&&&&01287.&&&&&01.287
6 Bəhreyn &&&&&&&&&&&&0665.&&&&&0665 &&&&&&&&&0738004.&&&&&0738.004 &&&&&&&&&&&01110.&&&&&01.110
7 Banqladeş &&&&&&&&&0143998.&&&&&0143.998 &&&&&&0156118464.&&&&&0156.118.464 &&&&&&&&&&&01084.&&&&&01.084
8 Barbados &&&&&&&&&&&&0431.&&&&&0431 &&&&&&&&&0285653.&&&&&0285.653 &&&&&&&&&&&&0663.&&&&&0663
9 Çin Respublikası &&&&&&&&&&035980.&&&&&035.980 &&&&&&&023024956.&&&&&023.024.956 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&&0640
10 Mavriki &&&&&&&&&&&02040.&&&&&02.040 &&&&&&&&01294104.&&&&&01.294.104 &&&&&&&&&&&&0634.&&&&&0634
11 San-Marino &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 &&&&&&&&&&031477.&&&&&031.477 &&&&&&&&&&&&0516.&&&&&0516
12 Cənubi Koreya &&&&&&&&&&098480.&&&&&098.480 &&&&&&&048636068.&&&&&048.636.068 &&&&&&&&&&&&0494.&&&&&0494
13 Nauru &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&09267.&&&&&09.267 &&&&&&&&&&&&0441.&&&&&0441
14 Ruanda &&&&&&&&&&026338.&&&&&026.338 &&&&&&&011055976.&&&&&011.055.976 &&&&&&&&&&&&0420.&&&&&0420
15 Niderland &&&&&&&&&&041526.&&&&&041.526 &&&&&&&016783092.&&&&&016.783.092 &&&&&&&&&&&&0404.&&&&&0404
16 Tuvalu &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&010472.&&&&&010.472 &&&&&&&&&&&&0403.&&&&&0403
17 Livan &&&&&&&&&&010400.&&&&&010.400 &&&&&&&&04125247.&&&&&04.125.247 &&&&&&&&&&&&0397.&&&&&0397
18 Marşall adaları &&&&&&&&&&&&0181.&&&&&0181 &&&&&&&&&&065859.&&&&&065.859 &&&&&&&&&&&&0364.&&&&&0364
19 Hindistan &&&&&&&&03287590.&&&&&03.287.590 &&&&&01173108018.&&&&&01.173.108.018 &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357
20 Komor adaları &&&&&&&&&&&02170.&&&&&02.170 &&&&&&&&&0773407.&&&&&0773.407 &&&&&&&&&&&&0356.&&&&&0356
21 İsrail &&&&&&&&&&020770.&&&&&020.770 &&&&&&&&07353985.&&&&&07.353.985 &&&&&&&&&&&&0354.&&&&&0354
22 Burundi &&&&&&&&&&027830.&&&&&027.830 &&&&&&&&09863117.&&&&&09.863.117 &&&&&&&&&&&&0354.&&&&&0354
23 Haiti &&&&&&&&&&027750.&&&&&027.750 &&&&&&&&09719932.&&&&&09.719.932 &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350
24 Belçika &&&&&&&&&&030528.&&&&&030.528 &&&&&&&010423493.&&&&&010.423.493 &&&&&&&&&&&&0341.&&&&&0341
25 Yaponiya &&&&&&&&&0377835.&&&&&0377.835 &&&&&&0126804433.&&&&&0126.804.433 &&&&&&&&&&&&0336.&&&&&0336
26 Filippin &&&&&&&&&0300000.&&&&&0300.000 &&&&&&&099900177.&&&&&099.900.177 &&&&&&&&&&&&0333.&&&&&0333
27 Şri-Lanka &&&&&&&&&&065610.&&&&&065.610 &&&&&&&021513990.&&&&&021.513.990 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&&0328
28 Qrenada &&&&&&&&&&&&0344.&&&&&0344 &&&&&&&&&0107818.&&&&&0107.818 &&&&&&&&&&&&0313.&&&&&0313
29 Salvador &&&&&&&&&&021040.&&&&&021.040 &&&&&&&&06052064.&&&&&06.052.064 &&&&&&&&&&&&0288.&&&&&0288
30 Vyetnam &&&&&&&&&0329560.&&&&&0329.560 &&&&&&&089571130.&&&&&089.571.130 &&&&&&&&&&&&0272.&&&&&0272
31 Sent-Vinsent və Qrenadin &&&&&&&&&&&&0389.&&&&&0389 &&&&&&&&&0104217.&&&&&0104.217 &&&&&&&&&&&&0268.&&&&&0268
32 Sent-Lüsiya &&&&&&&&&&&&0616.&&&&&0616 &&&&&&&&&0160922.&&&&&0160.922 &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0261
33 Yamayka &&&&&&&&&&010991.&&&&&010.991 &&&&&&&&02847232.&&&&&02.847.232 &&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0259
34 Böyük Britaniya &&&&&&&&&0244820.&&&&&0244.820 &&&&&&&062348447.&&&&&062.348.447 &&&&&&&&&&&&0255.&&&&&0255
35 Trinidad və Tobaqo &&&&&&&&&&&05128.&&&&&05.128 &&&&&&&&01228691.&&&&&01.228.691 &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240
36 Almaniya &&&&&&&&&0357021.&&&&&0357.021 &&&&&&&082282988.&&&&&082.282.988 &&&&&&&&&&&&0230.&&&&&0230
37 Pakistan &&&&&&&&&0803940.&&&&&0803.940 &&&&&&0184404791.&&&&&0184.404.791 &&&&&&&&&&&&0229.&&&&&0229
38 Lixtenşteyn &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0160 &&&&&&&&&&035002.&&&&&035.002 &&&&&&&&&&&&0219.&&&&&0219
39 Nepal &&&&&&&&&0140800.&&&&&0140.800 &&&&&&&028951852.&&&&&028.951.852 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&&0206
40 Dominikan Respublikası &&&&&&&&&&048730.&&&&&048.730 &&&&&&&&09823821.&&&&&09.823.821 &&&&&&&&&&&&0202.&&&&&0202
41 Antiqua və Barbuda &&&&&&&&&&&&0443.&&&&&0443 &&&&&&&&&&086754.&&&&&086.754 &&&&&&&&&&&&0196.&&&&&0196
42 Seyşel adaları &&&&&&&&&&&&0455.&&&&&0455 &&&&&&&&&&088340.&&&&&088.340 &&&&&&&&&&&&0194.&&&&&0194
43 İtaliya &&&&&&&&&0301230.&&&&&0301.230 &&&&&&&058090681.&&&&&058.090.681 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&&0193
44 Lüksemburq &&&&&&&&&&&02586.&&&&&02.586 &&&&&&&&&0497538.&&&&&0497.538 &&&&&&&&&&&&0192.&&&&&0192
45 Sent-Kits və Nevis &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0261 &&&&&&&&&&049898.&&&&&049.898 &&&&&&&&&&&&0191.&&&&&0191
46 KXDR &&&&&&&&&0120540.&&&&&0120.540 &&&&&&&022757275.&&&&&022.757.275 &&&&&&&&&&&&0189.&&&&&0189
47 İsveçrə &&&&&&&&&&041290.&&&&&041.290 &&&&&&&&07623438.&&&&&07.623.438 &&&&&&&&&&&&0185.&&&&&0185
48 Andorra &&&&&&&&&&&&0468.&&&&&0468 &&&&&&&&&&084525.&&&&&084.525 &&&&&&&&&&&&0181.&&&&&0181
49 San-Tome və Prinsipi &&&&&&&&&&&01001.&&&&&01.001 &&&&&&&&&0175808.&&&&&0175.808 &&&&&&&&&&&&0176.&&&&&0176
50 Nigeriya &&&&&&&&&0923768.&&&&&0923.768 &&&&&&0152217341.&&&&&0152.217.341 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&&0165
51 Tonqa &&&&&&&&&&&&0748.&&&&&0748 &&&&&&&&&0122580.&&&&&0122.580 &&&&&&&&&&&&0164.&&&&&0164
52 Qambiya &&&&&&&&&&011300.&&&&&011.300 &&&&&&&&01824158.&&&&&01.824.158 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0161
53 Küveyt &&&&&&&&&&017820.&&&&&017.820 &&&&&&&&02789132.&&&&&02.789.132 &&&&&&&&&&&&0157.&&&&&0157
54 Mikroneziya &&&&&&&&&&&&0702.&&&&&0702 &&&&&&&&&0107154.&&&&&0107.154 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&&0153
55 Uqanda &&&&&&&&&0236040.&&&&&0236.040 &&&&&&&033398682.&&&&&033.398.682 &&&&&&&&&&&&0141.&&&&&0141
56 ÇXR &&&&&&&&09596960.&&&&&09.596.960 &&&&&01330141295.&&&&&01.330.141.295 &&&&&&&&&&&&0139.&&&&&0139
57 Tailand &&&&&&&&&0514000.&&&&&0514.000 &&&&&&&067089500.&&&&&067.089.500 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&&0131
58 Malavi &&&&&&&&&0118480.&&&&&0118.480 &&&&&&&015447500.&&&&&015.447.500 &&&&&&&&&&&&0130.&&&&&0130
59 Çexiya &&&&&&&&&&078866.&&&&&078.866 &&&&&&&010201707.&&&&&010.201.707 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129
60 Moldova &&&&&&&&&&033843.&&&&&033.843 &&&&&&&&04317483.&&&&&04.317.483 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128
61 Danimarka &&&&&&&&&&043094.&&&&&043.094 &&&&&&&&05515575.&&&&&05.515.575 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128
62 İndoneziya &&&&&&&&01919440.&&&&&01.919.440 &&&&&&0242968342.&&&&&0242.968.342 &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0127
63 Kabo-Verde &&&&&&&&&&&04033.&&&&&04.033 &&&&&&&&&0508659.&&&&&0508.659 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0126
64 Qvatemala &&&&&&&&&0108890.&&&&&0108.890 &&&&&&&013550440.&&&&&013.550.440 &&&&&&&&&&&&0124.&&&&&0124
65 Kiribati &&&&&&&&&&&&0811.&&&&&0811 &&&&&&&&&&099482.&&&&&099.482 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123
66 Polşa &&&&&&&&&0312685.&&&&&0312.685 &&&&&&&038463689.&&&&&038.463.689 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123
67 Suriya &&&&&&&&&0185180.&&&&&0185.180 &&&&&&&022198110.&&&&&022.198.110 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120
68 Kipr &&&&&&&&&&&09251.&&&&&09.251 &&&&&&&&01102677.&&&&&01.102.677 &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119
69 Fransa &&&&&&&&&0547030.&&&&&0547.030 &&&&&&&064768389.&&&&&064.768.389 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0118
70 Portuqaliya &&&&&&&&&&092391.&&&&&092.391 &&&&&&&010735765.&&&&&010.735.765 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0116
71 Toqo &&&&&&&&&&056785.&&&&&056.785 &&&&&&&&06587239.&&&&&06.587.239 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0116
72 Slovakiya &&&&&&&&&&048845.&&&&&048.845 &&&&&&&&05470306.&&&&&05.470.306 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112
73 Macarıstan &&&&&&&&&&093030.&&&&&093.030 &&&&&&&&09992339.&&&&&09.992.339 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&&0107
74 Albaniya &&&&&&&&&&028748.&&&&&028.748 &&&&&&&&02986952.&&&&&02.986.952 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0104
75 Kuba &&&&&&&&&0110860.&&&&&0110.860 &&&&&&&011477459.&&&&&011.477.459 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0104
76 Qana &&&&&&&&&0239460.&&&&&0239.460 &&&&&&&024339838.&&&&&024.339.838 &&&&&&&&&&&&0102.&&&&&0102
77 Ermənistan &&&&&&&&&&029800.&&&&&029.800 &&&&&&&&02966802.&&&&&02.966.802 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100
78 Türkiyə &&&&&&&&&0780580.&&&&&0780.580 &&&&&&&077804122.&&&&&077.804.122 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100
79 Sloveniya &&&&&&&&&&020273.&&&&&020.273 &&&&&&&&02003136.&&&&&02.003.136 &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099
80 Avstriya &&&&&&&&&&083870.&&&&&083.870 &&&&&&&&08214160.&&&&&08.214.160 &&&&&&&&&&&&&098.&&&&&098
81 Dominika &&&&&&&&&&&&0754.&&&&&0754 &&&&&&&&&&072813.&&&&&072.813 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097
82 Azərbaycan &&&&&&&&&&086600.&&&&&086.600 &&&&&&&&08303512.&&&&&08.303.512 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&096
83 Serbiya &&&&&&&&&&077474.&&&&&077.474 &&&&&&&&07344847.&&&&&07.344.847 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095
84 Rumıniya &&&&&&&&&0237500.&&&&&0237.500 &&&&&&&021959278.&&&&&021.959.278 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092
85 İspaniya &&&&&&&&&0504782.&&&&&0504.782 &&&&&&&046505963.&&&&&046.505.963 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092
86 Bosniya və Herseqovina &&&&&&&&&&051129.&&&&&051.129 &&&&&&&&04621598.&&&&&04.621.598 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090
87 Kosta-Rika &&&&&&&&&&051100.&&&&&051.100 &&&&&&&&04516220.&&&&&04.516.220 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088
88 Malayziya &&&&&&&&&0329750.&&&&&0329.750 &&&&&&&028274729.&&&&&028.274.729 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&&086
89 Şimali Makedoniya &&&&&&&&&&025713.&&&&&025.713 &&&&&&&&02072086.&&&&&02.072.086 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081
90 Yunanıstan &&&&&&&&&0131940.&&&&&0131.940 &&&&&&&010749943.&&&&&010.749.943 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081
91 Misir &&&&&&&&01001450.&&&&&01.001.450 &&&&&&&080471869.&&&&&080.471.869 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080
92 Kamboca &&&&&&&&&0181040.&&&&&0181.040 &&&&&&&014453680.&&&&&014.453.680 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080
93 Benin &&&&&&&&&0112620.&&&&&0112.620 &&&&&&&&09056010.&&&&&09.056.010 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080
94 Efiopiya &&&&&&&&01104300.&&&&&01.104.300 &&&&&&&088013491.&&&&&088.013.491 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080
95 Xorvatiya &&&&&&&&&&056542.&&&&&056.542 &&&&&&&&04486881.&&&&&04.486.881 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079
96 Myanma &&&&&&&&&0676578.&&&&&0676.578 &&&&&&&053414374.&&&&&053.414.374 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079
97 Esvatini &&&&&&&&&&017363.&&&&&017.363 &&&&&&&&01354051.&&&&&01.354.051 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078
98 Şərqi Timor &&&&&&&&&&015007.&&&&&015.007 &&&&&&&&01154625.&&&&&01.154.625 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077
99 Ukrayna &&&&&&&&&0603550.&&&&&0603.550 &&&&&&&045415596.&&&&&045.415.596 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075
100 Qətər &&&&&&&&&&011437.&&&&&011.437 &&&&&&&&&0840926.&&&&&0840.926 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074
101 Syerra-Leone &&&&&&&&&&071740.&&&&&071.740 &&&&&&&&05245695.&&&&&05.245.695 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073
102 Mərakeş &&&&&&&&&0446550.&&&&&0446.550 &&&&&&&031627428.&&&&&031.627.428 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071
103 Honduras &&&&&&&&&0112090.&&&&&0112.090 &&&&&&&&07989415.&&&&&07.989.415 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071
104 İordaniya &&&&&&&&&&092300.&&&&&092.300 &&&&&&&&06407085.&&&&&06.407.085 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069
105 Keniya &&&&&&&&&0582650.&&&&&0582.650 &&&&&&&040046566.&&&&&040.046.566 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069
106 Bruney &&&&&&&&&&&05770.&&&&&05.770 &&&&&&&&&0395027.&&&&&0395.027 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068
107 İraq &&&&&&&&&0437072.&&&&&0437.072 &&&&&&&029671605.&&&&&029.671.605 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068
108 Gürcüstan &&&&&&&&&&069700.&&&&&069.700 &&&&&&&&04600825.&&&&&04.600.825 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066
109 İrlandiya &&&&&&&&&&070280.&&&&&070.280 &&&&&&&&04622917.&&&&&04.622.917 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066
110 Tunis &&&&&&&&&0163610.&&&&&0163.610 &&&&&&&010589025.&&&&&010.589.025 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065
111 Samoa &&&&&&&&&&&02944.&&&&&02.944 &&&&&&&&&0192001.&&&&&0192.001 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065
112 Kot-d'İvuar &&&&&&&&&0322460.&&&&&0322.460 &&&&&&&021058798.&&&&&021.058.798 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065
113 Bolqarıstan &&&&&&&&&0110910.&&&&&0110.910 &&&&&&&&07148785.&&&&&07.148.785 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064
114 Lesoto &&&&&&&&&&030355.&&&&&030.355 &&&&&&&&01919552.&&&&&01.919.552 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063
115 Seneqal &&&&&&&&&0196190.&&&&&0196.190 &&&&&&&012323252.&&&&&012.323.252 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063
116 Özbəkistan &&&&&&&&&0447400.&&&&&0447.400 &&&&&&&027865738.&&&&&027.865.738 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062
117 BƏƏ &&&&&&&&&&083600.&&&&&083.600 &&&&&&&&04975593.&&&&&04.975.593 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060
118 Burkina-Faso &&&&&&&&&0274200.&&&&&0274.200 &&&&&&&016241811.&&&&&016.241.811 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059
119 Meksika &&&&&&&&01972550.&&&&&01.972.550 &&&&&&0112468855.&&&&&0112.468.855 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057
120 Litva &&&&&&&&&&065200.&&&&&065.200 &&&&&&&&03545319.&&&&&03.545.319 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054
121 Tacikistan &&&&&&&&&0143100.&&&&&0143.100 &&&&&&&&07487489.&&&&&07.487.489 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052
122 Ekvador &&&&&&&&&0283560.&&&&&0283.560 &&&&&&&014790608.&&&&&014.790.608 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052
123 Monteneqro &&&&&&&&&&013812.&&&&&013.812 &&&&&&&&&0666730.&&&&&0666.730 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048
124 Fici &&&&&&&&&&018270.&&&&&018.270 &&&&&&&&&0875983.&&&&&0875.983 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048
125 Eritreya &&&&&&&&&0121320.&&&&&0121.320 &&&&&&&&05792984.&&&&&05.792.984 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048
126 İran &&&&&&&&01648195.&&&&&01.648.195 &&&&&&&076923300.&&&&&076.923.300 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047
127 Belarus &&&&&&&&&0207600.&&&&&0207.600 &&&&&&&&09612632.&&&&&09.612.632 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046
128 Nikaraqua &&&&&&&&&0129494.&&&&&0129.494 &&&&&&&&05995928.&&&&&05.995.928 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046
129 Əfqanıstan &&&&&&&&&0647500.&&&&&0647.500 &&&&&&&029121286.&&&&&029.121.286 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045
130 Palau &&&&&&&&&&&&0459.&&&&&0459 &&&&&&&&&&020879.&&&&&020.879 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045
131 Yəmən &&&&&&&&&0527970.&&&&&0527.970 &&&&&&&023495361.&&&&&023.495.361 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045
132 Tanzaniya &&&&&&&&&0945087.&&&&&0945.087 &&&&&&&041892895.&&&&&041.892.895 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044
133 Panama &&&&&&&&&&078200.&&&&&078.200 &&&&&&&&03410676.&&&&&03.410.676 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044
134 Qvineya-Bisau &&&&&&&&&&036120.&&&&&036.120 &&&&&&&&01565126.&&&&&01.565.126 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043
135 Qvineya &&&&&&&&&0245857.&&&&&0245.857 &&&&&&&010324025.&&&&&010.324.025 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042
136 Kamerun &&&&&&&&&0475440.&&&&&0475.440 &&&&&&&019294149.&&&&&019.294.149 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041
137 CAR &&&&&&&&01219912.&&&&&01.219.912 &&&&&&&049109107.&&&&&049.109.107 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040
138 Kolumbiya &&&&&&&&01138910.&&&&&01.138.910 &&&&&&&044205293.&&&&&044.205.293 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039
139 Madaqaskar &&&&&&&&&0587040.&&&&&0587.040 &&&&&&&021281844.&&&&&021.281.844 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036
140 Latviya &&&&&&&&&&065200.&&&&&065.200 &&&&&&&&02217969.&&&&&02.217.969 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034
141 Liberiya &&&&&&&&&0111370.&&&&&0111.370 &&&&&&&&03685076.&&&&&03.685.076 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033
142 ABŞ &&&&&&&&09826675.&&&&&09.826.675 &&&&&&0310232863.&&&&&0310.232.863 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032
143 Cibuti &&&&&&&&&&023200.&&&&&023.200 &&&&&&&&&0740528.&&&&&0740.528 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032
144 KDR &&&&&&&&02345410.&&&&&02.345.410 &&&&&&&070916439.&&&&&070.916.439 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030
145 Zimbabve &&&&&&&&&0390580.&&&&&0390.580 &&&&&&&011651858.&&&&&011.651.858 &&&&&&&&&&&&&029.80000029,8
146 Venesuela &&&&&&&&&0912050.&&&&&0912.050 &&&&&&&027223228.&&&&&027.223.228 &&&&&&&&&&&&&029.80000029,8
147 Estoniya &&&&&&&&&&045226.&&&&&045.226 &&&&&&&&01291170.&&&&&01.291.170 &&&&&&&&&&&&&028.50000028,5
148 Qırğızıstan &&&&&&&&&0198500.&&&&&0198.500 &&&&&&&&05508626.&&&&&05.508.626 &&&&&&&&&&&&&027.80000027,8
149 Mozambik &&&&&&&&&0801590.&&&&&0801.590 &&&&&&&022061451.&&&&&022.061.451 &&&&&&&&&&&&&027.50000027,5
150 Laos &&&&&&&&&0236800.&&&&&0236.800 &&&&&&&&06368162.&&&&&06.368.162 &&&&&&&&&&&&&026.90000026,9
151 Braziliya &&&&&&&&08511965.&&&&&08.511.965 &&&&&&0201103330.&&&&&0201.103.330 &&&&&&&&&&&&&023.60000023,6
152 Peru &&&&&&&&01285220.&&&&&01.285.220 &&&&&&&029907003.&&&&&029.907.003 &&&&&&&&&&&&&023.30000023,3
153 Ekvatorial Qvineya &&&&&&&&&&028051.&&&&&028.051 &&&&&&&&&0650702.&&&&&0650.702 &&&&&&&&&&&&&023.20000023,2
154 Baham adaları &&&&&&&&&&013940.&&&&&013.940 &&&&&&&&&0310426.&&&&&0310.426 &&&&&&&&&&&&&022.20000022,2
155 Çili &&&&&&&&&0756950.&&&&&0756.950 &&&&&&&016746491.&&&&&016.746.491 &&&&&&&&&&&&&022.10000022,1
156 İsveç &&&&&&&&&0449964.&&&&&0449.964 &&&&&&&&09074055.&&&&&09.074.055 &&&&&&&&&&&&&020.10000020,1
157 Uruqvay &&&&&&&&&0176220.&&&&&0176.220 &&&&&&&&03510386.&&&&&03.510.386 &&&&&&&&&&&&&019.90000019,9
158 Solomon adaları &&&&&&&&&&028450.&&&&&028.450 &&&&&&&&&0559198.&&&&&0559.198 &&&&&&&&&&&&&019.70000019,7
159 Vanuatu &&&&&&&&&&012200.&&&&&012.200 &&&&&&&&&0221552.&&&&&0221.552 &&&&&&&&&&&&&018.20000018,2
160 Butan &&&&&&&&&&038394.&&&&&038.394 &&&&&&&&&0699847.&&&&&0699.847 &&&&&&&&&&&&&018.20000018,2
161 Zambiya &&&&&&&&&0752614.&&&&&0752.614 &&&&&&&013460305.&&&&&013.460.305 &&&&&&&&&&&&&017.90000017,9
162 Sudan &&&&&&&&01886068.&&&&&01.886.068 &&&&&&&022633510.&&&&&022.633.510 &&&&&&&&&&&&&016.40000016,4
163 Somali &&&&&&&&&0637657.&&&&&0637.657 &&&&&&&010112453.&&&&&010.112.453 &&&&&&&&&&&&&015.90000015,9
164 Yeni Zelandiya &&&&&&&&&0268680.&&&&&0268.680 &&&&&&&&04252277.&&&&&04.252.277 &&&&&&&&&&&&&015.80000015,8
165 Paraqvay &&&&&&&&&0406750.&&&&&0406.750 &&&&&&&&06375830.&&&&&06.375.830 &&&&&&&&&&&&&015.70000015,7
166 Finlandiya &&&&&&&&&0338145.&&&&&0338.145 &&&&&&&&05255068.&&&&&05.255.068 &&&&&&&&&&&&&015.50000015,5
167 Argentina &&&&&&&&02766890.&&&&&02.766.890 &&&&&&&041343201.&&&&&041.343.201 &&&&&&&&&&&&&014.90000014,9
168 Əlcəzair &&&&&&&&02381740.&&&&&02.381.740 &&&&&&&034586184.&&&&&034.586.184 &&&&&&&&&&&&&014.50000014,5
169 Norveç &&&&&&&&&0323802.&&&&&0323.802 &&&&&&&&04676305.&&&&&04.676.305 &&&&&&&&&&&&&014.40000014,4
170 Beliz &&&&&&&&&&022966.&&&&&022.966 &&&&&&&&&0314522.&&&&&0314.522 &&&&&&&&&&&&&013.70000013,7
171 Papua-Yeni Qvineya &&&&&&&&&0462840.&&&&&0462.840 &&&&&&&&06064515.&&&&&06.064.515 &&&&&&&&&&&&&013.10000013,1
172 Cənubi Sudan &&&&&&&&&0619745.&&&&&0619.745 &&&&&&&&08260490.&&&&&08.260.490 &&&&&&&&&&&&&013.30000013,3
173 Niger &&&&&&&&01267000.&&&&&01.267.000 &&&&&&&015878271.&&&&&015.878.271 &&&&&&&&&&&&&012.50000012,5
174 Konqo Respublikası &&&&&&&&&0342000.&&&&&0342.000 &&&&&&&&04125916.&&&&&04.125.916 &&&&&&&&&&&&&012.10000012,1
175 Səudiyyə Ərəbistanı &&&&&&&&02149690.&&&&&02.149.690 &&&&&&&025731776.&&&&&025.731.776 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012,0
176 Mali &&&&&&&&01240192.&&&&&01.240.192 &&&&&&&013796354.&&&&&013.796.354 &&&&&&&&&&&&&011.10000011,1
177 Anqola &&&&&&&&01246700.&&&&&01.246.700 &&&&&&&013068161.&&&&&013.068.161 &&&&&&&&&&&&&010.50000010,5
178 Türkmənistan &&&&&&&&&0488100.&&&&&0488.100 &&&&&&&&04940916.&&&&&04.940.916 &&&&&&&&&&&&&010.10000010,1
179 Oman &&&&&&&&&0309500.&&&&&0309.500 &&&&&&&&02967717.&&&&&02.967.717 &&&&&&&&&&&&&&09.6000009,6
180 Boliviya &&&&&&&&01098580.&&&&&01.098.580 &&&&&&&&09947418.&&&&&09.947.418 &&&&&&&&&&&&&&09.1000009,1
181 Rusiya &&&&&&&017075200.&&&&&017.075.200 &&&&&&0143030106.&&&&&0143.030.106 &&&&&&&&&&&&&&08.4000008,4
182 Çad &&&&&&&&01284000.&&&&&01.284.000 &&&&&&&010543464.&&&&&010.543.464 &&&&&&&&&&&&&&08.2000008,2
183 MAR &&&&&&&&&0622984.&&&&&0622.984 &&&&&&&&04844927.&&&&&04.844.927 &&&&&&&&&&&&&&07.8000007,8
184 Qabon &&&&&&&&&0267667.&&&&&0267.667 &&&&&&&&01545255.&&&&&01.545.255 &&&&&&&&&&&&&&05.8000005,8
185 Qazaxıstan &&&&&&&&02724900.&&&&&02.724.900 &&&&&&&015460484.&&&&&015.460.484 &&&&&&&&&&&&&&05.7000005,7
186 Liviya &&&&&&&&01759540.&&&&&01.759.540 &&&&&&&&06461454.&&&&&06.461.454 &&&&&&&&&&&&&&03.7000003,7
187 Qayana &&&&&&&&&0214970.&&&&&0214.970 &&&&&&&&&0748486.&&&&&0748.486 &&&&&&&&&&&&&&03.5000003,5
188 Kanada &&&&&&&&09984670.&&&&&09.984.670 &&&&&&&033759742.&&&&&033.759.742 &&&&&&&&&&&&&&03.4000003,4
189 Botsvana &&&&&&&&&0600370.&&&&&0600.370 &&&&&&&&02029307.&&&&&02.029.307 &&&&&&&&&&&&&&03.4000003,4
190 Mavritaniya &&&&&&&&01030700.&&&&&01.030.700 &&&&&&&&03205060.&&&&&03.205.060 &&&&&&&&&&&&&&03.1000003,1
191 İslandiya &&&&&&&&&0103000.&&&&&0103.000 &&&&&&&&&0308910.&&&&&0308.910 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03,0
192 Surinam &&&&&&&&&0163270.&&&&&0163.270 &&&&&&&&&0486618.&&&&&0486.618 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03,0
193 Avstraliya &&&&&&&&07686850.&&&&&07.686.850 &&&&&&&021515754.&&&&&021.515.754 &&&&&&&&&&&&&&02.8000002,8
194 Namibiya &&&&&&&&&0825418.&&&&&0825.418 &&&&&&&&02128471.&&&&&02.128.471 &&&&&&&&&&&&&&02.6000002,6
195 Monqolustan &&&&&&&&01564116.&&&&&01.564.116 &&&&&&&&03086918.&&&&&03.086.918 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02,0
Yer (QrenlandiyaAntarktidasız) 132 774 000 6 768 123 509 51,0

Əhali sıxlığına görə ölkələrin siyahısı
əhali, sıxlığına, görə, ölkələrin, siyahısı, əhalinin, dinamikası, onun, təbii, artımını, doğum, ölüm, göstəricilərinin, fərqini, müəyyən, edir, cəmiyyətin, uzunmüddətli, tarixi, inkişafı, əhalinin, çox, zəif, artımı, ilə, xarakterizə, olunur, məhsuldar, qüvvə. Ehali sixligina gore olkelerin siyahisi Dil Izle Redakte Ehalinin dinamikasi onun tebii artimini dogum ve olum gostericilerinin ferqini mueyyen edir Cemiyyetin uzunmuddetli tarixi inkisafi ehalinin cox zeif artimi ile xarakterize olunur ki bu da mehsuldar quvvelerin inkisaf seviyyesi ile izah olunur Demoqraflar ehalinin artim templerinin deyismesini 4 merheleye ayirirlar Birinci merhele ucun yuksek dogum ve nisbeten asagi olum seciyyevidir Tebii artim bu merhelede kifayet qeder yuksekdir Bezen bu merheleni demoqrafik inqilab adlandirirlar Inkisafda olan olkelerin coxunda veziyyet demoqrafik kecidin bu merhelesine uygun gelir Mehz bu demokrafik partlayis adlanir Bu olkelerde her qadina 3 4 usaq dusur 2018 ci ilin olkeler uzre ehali sixligi her km adambasi gostericileri Ikinci merhele coxusaqli ailelerden az usaqli ailelere kecid kimi seciyyelendirilir Burada olum gostericileri de azalir Ancaq dogumun suretle azalmasi tebii artimin asagi dusmesine getirib cixarir Son dovrler bir cox Serqi Avropa ve MDB dovletlerinde ehalinin artim tempi asagi dusmus ve hetta ehali sayinin azalmasi musahide olunmaqdadir Ucuncu merhele ucun olumun yukselmesi ve dogumun tempinin azalmasi seciyyevidir Bu merhelede tebii artimin zeiflemesi nezere carpacaq derecedededir Bu merhelede bezi olkeler demoqrafik siyaset heyata kecirmisler Ancaq bezi olkelerde bu siyaset hele de oz neticesini vermemisdir Dorduncu merhelede dogum ve olum gostericileri bir birine yaxinlasir ehalinin yuksek artim tempi asagi dusur Bu dovru dunyanin ayri ayri regionlari muxtelif cur kecirmisler Sosioloqlar bele mueyyen etmisler ki insan bioloji varliq kimi 100 140 il yasaya biler Ancaq faktiki olaraq muxtelif sosial iqtisadi ve ekoloji amillerin tesiri neticesinde insan bu yasdan cox az yasayir Ancaq son dovrler insan omrunun uzanmasi musahide olunur Bele ki 1950 ci ilde dunyada insanlarin orta omur muddeti 50 il idise 2004 cu ilin statistikasina esasen 66 7 il mueyyen olunmusdur Dunya ehalisinin orta omur muddeti artsa da umumilikde regionlar uzre ferq cox boyukdur Onemli ferq ise inkisaf etmis ve zeif inkisaf etmis olkeler arasinda qeyde alinmisdir 28 yas Qadin ve kisilerin orta omur muddeti arasinda da nezerecarpacaq ferq verdir Bele ki dogulan zaman oglan usaqlari qiz usaqlarinda cox olsa da 100 qiza 104 107 oglan 15 yasdan sonra onlar arasindaki ferq beraberlesmeye baslayir sonraki yas strukturunda da qadinlarin sayi ustunkuk teskil edir Buna bir cox amiller tesir gosterir Hazirda Nepaldan basqa butun olkelerde qadinlar kisilerden cox yasayir Dunya ehalisinin etnik terkibi uzun suren tarixi prosesin neticesidir Ehali etnik birliklerden tayfa qohum tayfa xalq ve milletlerden ibaretdirler Tarixi dovr erzinde bir sira xalqlar tarix sehnesinden silinmis finikiyalilar karfagenliler bezilerinin minilliklerle tarixi var misir yunan cin bezileri ise bu yaxinlarda formalasmislar ingilisler XVI ruslar XVII XVIII almanlar XIX esr Etnik birliyin esas elametleri dil erazi medeniyyet etnik suurun umumiliyidir Yer kuresinde 3 4 min xalq var bunlardan coxu azsaylidir Sayi 100 mln neferden cox olan xalqlar cin hind ereb turk rus benqal yapon dunya ehalisinin 65 ni teskil edir Asagida ehali sixligina gore azalan xett uzre dovletlerin cedveli verilmisdir Yer Dovlet Erazi km le Ehali Ehali km gore1 Monako amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02 amp amp amp amp amp 0 2 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 030586 amp amp amp amp amp 0 30 586 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 015293 amp amp amp amp amp 0 15 2932 Sinqapur amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0693 amp amp amp amp amp 0 693 amp amp amp amp amp amp amp amp 04701069 amp amp amp amp amp 0 4 701 069 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 06783 amp amp amp amp amp 0 6 7833 Vatikan amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 00 440000 0 44 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0829 amp amp amp amp amp 0 829 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 01884 amp amp amp amp amp 0 1 8844 Maldiv adalari amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0298 amp amp amp amp amp 0 298 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0395650 amp amp amp amp amp 0 395 650 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 01328 amp amp amp amp amp 0 1 3285 Malta amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0316 amp amp amp amp amp 0 316 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0406771 amp amp amp amp amp 0 406 771 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 01287 amp amp amp amp amp 0 1 2876 Behreyn amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0665 amp amp amp amp amp 0 665 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0738004 amp amp amp amp amp 0 738 004 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 01110 amp amp amp amp amp 0 1 1107 Banqlades amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0143998 amp amp amp amp amp 0 143 998 amp amp amp amp amp amp 0156118464 amp amp amp amp amp 0 156 118 464 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 01084 amp amp amp amp amp 0 1 0848 Barbados amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0431 amp amp amp amp amp 0 431 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0285653 amp amp amp amp amp 0 285 653 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0663 amp amp amp amp amp 0 6639 Cin Respublikasi amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 035980 amp amp amp amp amp 0 35 980 amp amp amp amp amp amp amp 023024956 amp amp amp amp amp 0 23 024 956 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0640 amp amp amp amp amp 0 64010 Mavriki amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02040 amp amp amp amp amp 0 2 040 amp amp amp amp amp amp amp amp 01294104 amp amp amp amp amp 0 1 294 104 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0634 amp amp amp amp amp 0 63411 San Marino amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 061 amp amp amp amp amp 0 61 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 031477 amp amp amp amp amp 0 31 477 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0516 amp amp amp amp amp 0 51612 Cenubi Koreya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 098480 amp amp amp amp amp 0 98 480 amp amp amp amp amp amp amp 048636068 amp amp amp amp amp 0 48 636 068 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0494 amp amp amp amp amp 0 49413 Nauru amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 021 amp amp amp amp amp 0 21 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 09267 amp amp amp amp amp 0 9 267 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0441 amp amp amp amp amp 0 44114 Ruanda amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 026338 amp amp amp amp amp 0 26 338 amp amp amp amp amp amp amp 011055976 amp amp amp amp amp 0 11 055 976 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0420 amp amp amp amp amp 0 42015 Niderland amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 041526 amp amp amp amp amp 0 41 526 amp amp amp amp amp amp amp 016783092 amp amp amp amp amp 0 16 783 092 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0404 amp amp amp amp amp 0 40416 Tuvalu amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 026 amp amp amp amp amp 0 26 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 010472 amp amp amp amp amp 0 10 472 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0403 amp amp amp amp amp 0 40317 Livan amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 010400 amp amp amp amp amp 0 10 400 amp amp amp amp amp amp amp amp 04125247 amp amp amp amp amp 0 4 125 247 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0397 amp amp amp amp amp 0 39718 Marsall adalari amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0181 amp amp amp amp amp 0 181 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 065859 amp amp amp amp amp 0 65 859 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0364 amp amp amp amp amp 0 36419 Hindistan amp amp amp amp amp amp amp amp 03287590 amp amp amp amp amp 0 3 287 590 amp amp amp amp amp 01173108018 amp amp amp amp amp 0 1 173 108 018 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0357 amp amp amp amp amp 0 35720 Komor adalari amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02170 amp amp amp amp amp 0 2 170 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0773407 amp amp amp amp amp 0 773 407 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0356 amp amp amp amp amp 0 35621 Israil amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 020770 amp amp amp amp amp 0 20 770 amp amp amp amp amp amp amp amp 07353985 amp amp amp amp amp 0 7 353 985 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0354 amp amp amp amp amp 0 35422 Burundi amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 027830 amp amp amp amp amp 0 27 830 amp amp amp amp amp amp amp amp 09863117 amp amp amp amp amp 0 9 863 117 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0354 amp amp amp amp amp 0 35423 Haiti amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 027750 amp amp amp amp amp 0 27 750 amp amp amp amp amp amp amp amp 09719932 amp amp amp amp amp 0 9 719 932 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0350 amp amp amp amp amp 0 35024 Belcika amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 030528 amp amp amp amp amp 0 30 528 amp amp amp amp amp amp amp 010423493 amp amp amp amp amp 0 10 423 493 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0341 amp amp amp amp amp 0 34125 Yaponiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0377835 amp amp amp amp amp 0 377 835 amp amp amp amp amp amp 0126804433 amp amp amp amp amp 0 126 804 433 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0336 amp amp amp amp amp 0 33626 Filippin amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0300000 amp amp amp amp amp 0 300 000 amp amp amp amp amp amp amp 099900177 amp amp amp amp amp 0 99 900 177 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0333 amp amp amp amp amp 0 33327 Sri Lanka amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 065610 amp amp amp amp amp 0 65 610 amp amp amp amp amp amp amp 021513990 amp amp amp amp amp 0 21 513 990 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0328 amp amp amp amp amp 0 32828 Qrenada amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0344 amp amp amp amp amp 0 344 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0107818 amp amp amp amp amp 0 107 818 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0313 amp amp amp amp amp 0 31329 Salvador amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 021040 amp amp amp amp amp 0 21 040 amp amp amp amp amp amp amp amp 06052064 amp amp amp amp amp 0 6 052 064 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0288 amp amp amp amp amp 0 28830 Vyetnam amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0329560 amp amp amp amp amp 0 329 560 amp amp amp amp amp amp amp 089571130 amp amp amp amp amp 0 89 571 130 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0272 amp amp amp amp amp 0 27231 Sent Vinsent ve Qrenadin amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0389 amp amp amp amp amp 0 389 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0104217 amp amp amp amp amp 0 104 217 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0268 amp amp amp amp amp 0 26832 Sent Lusiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0616 amp amp amp amp amp 0 616 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0160922 amp amp amp amp amp 0 160 922 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0261 amp amp amp amp amp 0 26133 Yamayka amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 010991 amp amp amp amp amp 0 10 991 amp amp amp amp amp amp amp amp 02847232 amp amp amp amp amp 0 2 847 232 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0259 amp amp amp amp amp 0 25934 Boyuk Britaniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0244820 amp amp amp amp amp 0 244 820 amp amp amp amp amp amp amp 062348447 amp amp amp amp amp 0 62 348 447 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0255 amp amp amp amp amp 0 25535 Trinidad ve Tobaqo amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 05128 amp amp amp amp amp 0 5 128 amp amp amp amp amp amp amp amp 01228691 amp amp amp amp amp 0 1 228 691 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0240 amp amp amp amp amp 0 24036 Almaniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0357021 amp amp amp amp amp 0 357 021 amp amp amp amp amp amp amp 082282988 amp amp amp amp amp 0 82 282 988 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0230 amp amp amp amp amp 0 23037 Pakistan amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0803940 amp amp amp amp amp 0 803 940 amp amp amp amp amp amp 0184404791 amp amp amp amp amp 0 184 404 791 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0229 amp amp amp amp amp 0 22938 Lixtensteyn amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0160 amp amp amp amp amp 0 160 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 035002 amp amp amp amp amp 0 35 002 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0219 amp amp amp amp amp 0 21939 Nepal amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0140800 amp amp amp amp amp 0 140 800 amp amp amp amp amp amp amp 028951852 amp amp amp amp amp 0 28 951 852 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0206 amp amp amp amp amp 0 20640 Dominikan Respublikasi amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 048730 amp amp amp amp amp 0 48 730 amp amp amp amp amp amp amp amp 09823821 amp amp amp amp amp 0 9 823 821 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0202 amp amp amp amp amp 0 20241 Antiqua ve Barbuda amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0443 amp amp amp amp amp 0 443 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 086754 amp amp amp amp amp 0 86 754 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0196 amp amp amp amp amp 0 19642 Seysel adalari amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0455 amp amp amp amp amp 0 455 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 088340 amp amp amp amp amp 0 88 340 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0194 amp amp amp amp amp 0 19443 Italiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0301230 amp amp amp amp amp 0 301 230 amp amp amp amp amp amp amp 058090681 amp amp amp amp amp 0 58 090 681 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0193 amp amp amp amp amp 0 19344 Luksemburq amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02586 amp amp amp amp amp 0 2 586 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0497538 amp amp amp amp amp 0 497 538 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0192 amp amp amp amp amp 0 19245 Sent Kits ve Nevis amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0261 amp amp amp amp amp 0 261 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 049898 amp amp amp amp amp 0 49 898 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0191 amp amp amp amp amp 0 19146 KXDR amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0120540 amp amp amp amp amp 0 120 540 amp amp amp amp amp amp amp 022757275 amp amp amp amp amp 0 22 757 275 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0189 amp amp amp amp amp 0 18947 Isvecre amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 041290 amp amp amp amp amp 0 41 290 amp amp amp amp amp amp amp amp 07623438 amp amp amp amp amp 0 7 623 438 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0185 amp amp amp amp amp 0 18548 Andorra amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0468 amp amp amp amp amp 0 468 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 084525 amp amp amp amp amp 0 84 525 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0181 amp amp amp amp amp 0 18149 San Tome ve Prinsipi amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 01001 amp amp amp amp amp 0 1 001 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0175808 amp amp amp amp amp 0 175 808 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0176 amp amp amp amp amp 0 17650 Nigeriya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0923768 amp amp amp amp amp 0 923 768 amp amp amp amp amp amp 0152217341 amp amp amp amp amp 0 152 217 341 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0165 amp amp amp amp amp 0 16551 Tonqa amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0748 amp amp amp amp amp 0 748 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0122580 amp amp amp amp amp 0 122 580 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0164 amp amp amp amp amp 0 16452 Qambiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 011300 amp amp amp amp amp 0 11 300 amp amp amp amp amp amp amp amp 01824158 amp amp amp amp amp 0 1 824 158 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0161 amp amp amp amp amp 0 16153 Kuveyt amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 017820 amp amp amp amp amp 0 17 820 amp amp amp amp amp amp amp amp 02789132 amp amp amp amp amp 0 2 789 132 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0157 amp amp amp amp amp 0 15754 Mikroneziya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0702 amp amp amp amp amp 0 702 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0107154 amp amp amp amp amp 0 107 154 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0153 amp amp amp amp amp 0 15355 Uqanda amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0236040 amp amp amp amp amp 0 236 040 amp amp amp amp amp amp amp 033398682 amp amp amp amp amp 0 33 398 682 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0141 amp amp amp amp amp 0 14156 CXR amp amp amp amp amp amp amp amp 09596960 amp amp amp amp amp 0 9 596 960 amp amp amp amp amp 01330141295 amp amp amp amp amp 0 1 330 141 295 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0139 amp amp amp amp amp 0 13957 Tailand amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0514000 amp amp amp amp amp 0 514 000 amp amp amp amp amp amp amp 067089500 amp amp amp amp amp 0 67 089 500 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0131 amp amp amp amp amp 0 13158 Malavi amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0118480 amp amp amp amp amp 0 118 480 amp amp amp amp amp amp amp 015447500 amp amp amp amp amp 0 15 447 500 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0130 amp amp amp amp amp 0 13059 Cexiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 078866 amp amp amp amp amp 0 78 866 amp amp amp amp amp amp amp 010201707 amp amp amp amp amp 0 10 201 707 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0129 amp amp amp amp amp 0 12960 Moldova amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 033843 amp amp amp amp amp 0 33 843 amp amp amp amp amp amp amp amp 04317483 amp amp amp amp amp 0 4 317 483 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0128 amp amp amp amp amp 0 12861 Danimarka amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 043094 amp amp amp amp amp 0 43 094 amp amp amp amp amp amp amp amp 05515575 amp amp amp amp amp 0 5 515 575 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0128 amp amp amp amp amp 0 12862 Indoneziya amp amp amp amp amp amp amp amp 01919440 amp amp amp amp amp 0 1 919 440 amp amp amp amp amp amp 0242968342 amp amp amp amp amp 0 242 968 342 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0127 amp amp amp amp amp 0 12763 Kabo Verde amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 04033 amp amp amp amp amp 0 4 033 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0508659 amp amp amp amp amp 0 508 659 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0126 amp amp amp amp amp 0 12664 Qvatemala amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0108890 amp amp amp amp amp 0 108 890 amp amp amp amp amp amp amp 013550440 amp amp amp amp amp 0 13 550 440 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0124 amp amp amp amp amp 0 12465 Kiribati amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0811 amp amp amp amp amp 0 811 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 099482 amp amp amp amp amp 0 99 482 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0123 amp amp amp amp amp 0 12366 Polsa amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0312685 amp amp amp amp amp 0 312 685 amp amp amp amp amp amp amp 038463689 amp amp amp amp amp 0 38 463 689 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0123 amp amp amp amp amp 0 12367 Suriya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0185180 amp amp amp amp amp 0 185 180 amp amp amp amp amp amp amp 022198110 amp amp amp amp amp 0 22 198 110 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0120 amp amp amp amp amp 0 12068 Kipr amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 09251 amp amp amp amp amp 0 9 251 amp amp amp amp amp amp amp amp 01102677 amp amp amp amp amp 0 1 102 677 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0119 amp amp amp amp amp 0 11969 Fransa amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0547030 amp amp amp amp amp 0 547 030 amp amp amp amp amp amp amp 064768389 amp amp amp amp amp 0 64 768 389 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0118 amp amp amp amp amp 0 11870 Portuqaliya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 092391 amp amp amp amp amp 0 92 391 amp amp amp amp amp amp amp 010735765 amp amp amp amp amp 0 10 735 765 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0116 amp amp amp amp amp 0 11671 Toqo amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 056785 amp amp amp amp amp 0 56 785 amp amp amp amp amp amp amp amp 06587239 amp amp amp amp amp 0 6 587 239 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0116 amp amp amp amp amp 0 11672 Slovakiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 048845 amp amp amp amp amp 0 48 845 amp amp amp amp amp amp amp amp 05470306 amp amp amp amp amp 0 5 470 306 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0112 amp amp amp amp amp 0 11273 Macaristan amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 093030 amp amp amp amp amp 0 93 030 amp amp amp amp amp amp amp amp 09992339 amp amp amp amp amp 0 9 992 339 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0107 amp amp amp amp amp 0 10774 Albaniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 028748 amp amp amp amp amp 0 28 748 amp amp amp amp amp amp amp amp 02986952 amp amp amp amp amp 0 2 986 952 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0104 amp amp amp amp amp 0 10475 Kuba amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0110860 amp amp amp amp amp 0 110 860 amp amp amp amp amp amp amp 011477459 amp amp amp amp amp 0 11 477 459 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0104 amp amp amp amp amp 0 10476 Qana amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0239460 amp amp amp amp amp 0 239 460 amp amp amp amp amp amp amp 024339838 amp amp amp amp amp 0 24 339 838 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0102 amp amp amp amp amp 0 10277 Ermenistan amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 029800 amp amp amp amp amp 0 29 800 amp amp amp amp amp amp amp amp 02966802 amp amp amp amp amp 0 2 966 802 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0100 amp amp amp amp amp 0 10078 Turkiye amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0780580 amp amp amp amp amp 0 780 580 amp amp amp amp amp amp amp 077804122 amp amp amp amp amp 0 77 804 122 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0100 amp amp amp amp amp 0 10079 Sloveniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 020273 amp amp amp amp amp 0 20 273 amp amp amp amp amp amp amp amp 02003136 amp amp amp amp amp 0 2 003 136 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 099 amp amp amp amp amp 0 9980 Avstriya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 083870 amp amp amp amp amp 0 83 870 amp amp amp amp amp amp amp amp 08214160 amp amp amp amp amp 0 8 214 160 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 098 amp amp amp amp amp 0 9881 Dominika amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0754 amp amp amp amp amp 0 754 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 072813 amp amp amp amp amp 0 72 813 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 097 amp amp amp amp amp 0 9782 Azerbaycan amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 086600 amp amp amp amp amp 0 86 600 amp amp amp amp amp amp amp amp 08303512 amp amp amp amp amp 0 8 303 512 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 096 amp amp amp amp amp 0 9683 Serbiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 077474 amp amp amp amp amp 0 77 474 amp amp amp amp amp amp amp amp 07344847 amp amp amp amp amp 0 7 344 847 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 095 amp amp amp amp amp 0 9584 Ruminiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0237500 amp amp amp amp amp 0 237 500 amp amp amp amp amp amp amp 021959278 amp amp amp amp amp 0 21 959 278 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 092 amp amp amp amp amp 0 9285 Ispaniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0504782 amp amp amp amp amp 0 504 782 amp amp amp amp amp amp amp 046505963 amp amp amp amp amp 0 46 505 963 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 092 amp amp amp amp amp 0 9286 Bosniya ve Herseqovina amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 051129 amp amp amp amp amp 0 51 129 amp amp amp amp amp amp amp amp 04621598 amp amp amp amp amp 0 4 621 598 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 090 amp amp amp amp amp 0 9087 Kosta Rika amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 051100 amp amp amp amp amp 0 51 100 amp amp amp amp amp amp amp amp 04516220 amp amp amp amp amp 0 4 516 220 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 088 amp amp amp amp amp 0 8888 Malayziya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0329750 amp amp amp amp amp 0 329 750 amp amp amp amp amp amp amp 028274729 amp amp amp amp amp 0 28 274 729 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 086 amp amp amp amp amp 0 8689 Simali Makedoniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 025713 amp amp amp amp amp 0 25 713 amp amp amp amp amp amp amp amp 02072086 amp amp amp amp amp 0 2 072 086 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 081 amp amp amp amp amp 0 8190 Yunanistan amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0131940 amp amp amp amp amp 0 131 940 amp amp amp amp amp amp amp 010749943 amp amp amp amp amp 0 10 749 943 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 081 amp amp amp amp amp 0 8191 Misir amp amp amp amp amp amp amp amp 01001450 amp amp amp amp amp 0 1 001 450 amp amp amp amp amp amp amp 080471869 amp amp amp amp amp 0 80 471 869 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 080 amp amp amp amp amp 0 8092 Kamboca amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0181040 amp amp amp amp amp 0 181 040 amp amp amp amp amp amp amp 014453680 amp amp amp amp amp 0 14 453 680 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 080 amp amp amp amp amp 0 8093 Benin amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0112620 amp amp amp amp amp 0 112 620 amp amp amp amp amp amp amp amp 09056010 amp amp amp amp amp 0 9 056 010 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 080 amp amp amp amp amp 0 8094 Efiopiya amp amp amp amp amp amp amp amp 01104300 amp amp amp amp amp 0 1 104 300 amp amp amp amp amp amp amp 088013491 amp amp amp amp amp 0 88 013 491 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 080 amp amp amp amp amp 0 8095 Xorvatiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 056542 amp amp amp amp amp 0 56 542 amp amp amp amp amp amp amp amp 04486881 amp amp amp amp amp 0 4 486 881 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 079 amp amp amp amp amp 0 7996 Myanma amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0676578 amp amp amp amp amp 0 676 578 amp amp amp amp amp amp amp 053414374 amp amp amp amp amp 0 53 414 374 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 079 amp amp amp amp amp 0 7997 Esvatini amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 017363 amp amp amp amp amp 0 17 363 amp amp amp amp amp amp amp amp 01354051 amp amp amp amp amp 0 1 354 051 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 078 amp amp amp amp amp 0 7898 Serqi Timor amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 015007 amp amp amp amp amp 0 15 007 amp amp amp amp amp amp amp amp 01154625 amp amp amp amp amp 0 1 154 625 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 077 amp amp amp amp amp 0 7799 Ukrayna amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0603550 amp amp amp amp amp 0 603 550 amp amp amp amp amp amp amp 045415596 amp amp amp amp amp 0 45 415 596 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 075 amp amp amp amp amp 0 75100 Qeter amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 011437 amp amp amp amp amp 0 11 437 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0840926 amp amp amp amp amp 0 840 926 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 074 amp amp amp amp amp 0 74101 Syerra Leone amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 071740 amp amp amp amp amp 0 71 740 amp amp amp amp amp amp amp amp 05245695 amp amp amp amp amp 0 5 245 695 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 073 amp amp amp amp amp 0 73102 Merakes amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0446550 amp amp amp amp amp 0 446 550 amp amp amp amp amp amp amp 031627428 amp amp amp amp amp 0 31 627 428 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 071 amp amp amp amp amp 0 71103 Honduras amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0112090 amp amp amp amp amp 0 112 090 amp amp amp amp amp amp amp amp 07989415 amp amp amp amp amp 0 7 989 415 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 071 amp amp amp amp amp 0 71104 Iordaniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 092300 amp amp amp amp amp 0 92 300 amp amp amp amp amp amp amp amp 06407085 amp amp amp amp amp 0 6 407 085 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 069 amp amp amp amp amp 0 69105 Keniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0582650 amp amp amp amp amp 0 582 650 amp amp amp amp amp amp amp 040046566 amp amp amp amp amp 0 40 046 566 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 069 amp amp amp amp amp 0 69106 Bruney amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 05770 amp amp amp amp amp 0 5 770 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0395027 amp amp amp amp amp 0 395 027 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 068 amp amp amp amp amp 0 68107 Iraq amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0437072 amp amp amp amp amp 0 437 072 amp amp amp amp amp amp amp 029671605 amp amp amp amp amp 0 29 671 605 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 068 amp amp amp amp amp 0 68108 Gurcustan amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 069700 amp amp amp amp amp 0 69 700 amp amp amp amp amp amp amp amp 04600825 amp amp amp amp amp 0 4 600 825 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 066 amp amp amp amp amp 0 66109 Irlandiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 070280 amp amp amp amp amp 0 70 280 amp amp amp amp amp amp amp amp 04622917 amp amp amp amp amp 0 4 622 917 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 066 amp amp amp amp amp 0 66110 Tunis amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0163610 amp amp amp amp amp 0 163 610 amp amp amp amp amp amp amp 010589025 amp amp amp amp amp 0 10 589 025 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 065 amp amp amp amp amp 0 65111 Samoa amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02944 amp amp amp amp amp 0 2 944 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0192001 amp amp amp amp amp 0 192 001 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 065 amp amp amp amp amp 0 65112 Kot d Ivuar amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0322460 amp amp amp amp amp 0 322 460 amp amp amp amp amp amp amp 021058798 amp amp amp amp amp 0 21 058 798 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 065 amp amp amp amp amp 0 65113 Bolqaristan amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0110910 amp amp amp amp amp 0 110 910 amp amp amp amp amp amp amp amp 07148785 amp amp amp amp amp 0 7 148 785 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 064 amp amp amp amp amp 0 64114 Lesoto amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 030355 amp amp amp amp amp 0 30 355 amp amp amp amp amp amp amp amp 01919552 amp amp amp amp amp 0 1 919 552 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 063 amp amp amp amp amp 0 63115 Seneqal amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0196190 amp amp amp amp amp 0 196 190 amp amp amp amp amp amp amp 012323252 amp amp amp amp amp 0 12 323 252 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 063 amp amp amp amp amp 0 63116 Ozbekistan amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0447400 amp amp amp amp amp 0 447 400 amp amp amp amp amp amp amp 027865738 amp amp amp amp amp 0 27 865 738 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 062 amp amp amp amp amp 0 62117 BEE amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 083600 amp amp amp amp amp 0 83 600 amp amp amp amp amp amp amp amp 04975593 amp amp amp amp amp 0 4 975 593 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 060 amp amp amp amp amp 0 60118 Burkina Faso amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0274200 amp amp amp amp amp 0 274 200 amp amp amp amp amp amp amp 016241811 amp amp amp amp amp 0 16 241 811 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 059 amp amp amp amp amp 0 59119 Meksika amp amp amp amp amp amp amp amp 01972550 amp amp amp amp amp 0 1 972 550 amp amp amp amp amp amp 0112468855 amp amp amp amp amp 0 112 468 855 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 057 amp amp amp amp amp 0 57120 Litva amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 065200 amp amp amp amp amp 0 65 200 amp amp amp amp amp amp amp amp 03545319 amp amp amp amp amp 0 3 545 319 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 054 amp amp amp amp amp 0 54121 Tacikistan amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0143100 amp amp amp amp amp 0 143 100 amp amp amp amp amp amp amp amp 07487489 amp amp amp amp amp 0 7 487 489 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 052 amp amp amp amp amp 0 52122 Ekvador amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0283560 amp amp amp amp amp 0 283 560 amp amp amp amp amp amp amp 014790608 amp amp amp amp amp 0 14 790 608 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 052 amp amp amp amp amp 0 52123 Monteneqro amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 013812 amp amp amp amp amp 0 13 812 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0666730 amp amp amp amp amp 0 666 730 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 048 amp amp amp amp amp 0 48124 Fici amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 018270 amp amp amp amp amp 0 18 270 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0875983 amp amp amp amp amp 0 875 983 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 048 amp amp amp amp amp 0 48125 Eritreya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0121320 amp amp amp amp amp 0 121 320 amp amp amp amp amp amp amp amp 05792984 amp amp amp amp amp 0 5 792 984 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 048 amp amp amp amp amp 0 48126 Iran amp amp amp amp amp amp amp amp 01648195 amp amp amp amp amp 0 1 648 195 amp amp amp amp amp amp amp 076923300 amp amp amp amp amp 0 76 923 300 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 047 amp amp amp amp amp 0 47127 Belarus amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0207600 amp amp amp amp amp 0 207 600 amp amp amp amp amp amp amp amp 09612632 amp amp amp amp amp 0 9 612 632 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 046 amp amp amp amp amp 0 46128 Nikaraqua amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0129494 amp amp amp amp amp 0 129 494 amp amp amp amp amp amp amp amp 05995928 amp amp amp amp amp 0 5 995 928 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 046 amp amp amp amp amp 0 46129 Efqanistan amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0647500 amp amp amp amp amp 0 647 500 amp amp amp amp amp amp amp 029121286 amp amp amp amp amp 0 29 121 286 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 045 amp amp amp amp amp 0 45130 Palau amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0459 amp amp amp amp amp 0 459 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 020879 amp amp amp amp amp 0 20 879 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 045 amp amp amp amp amp 0 45131 Yemen amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0527970 amp amp amp amp amp 0 527 970 amp amp amp amp amp amp amp 023495361 amp amp amp amp amp 0 23 495 361 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 045 amp amp amp amp amp 0 45132 Tanzaniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0945087 amp amp amp amp amp 0 945 087 amp amp amp amp amp amp amp 041892895 amp amp amp amp amp 0 41 892 895 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 044 amp amp amp amp amp 0 44133 Panama amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 078200 amp amp amp amp amp 0 78 200 amp amp amp amp amp amp amp amp 03410676 amp amp amp amp amp 0 3 410 676 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 044 amp amp amp amp amp 0 44134 Qvineya Bisau amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 036120 amp amp amp amp amp 0 36 120 amp amp amp amp amp amp amp amp 01565126 amp amp amp amp amp 0 1 565 126 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 043 amp amp amp amp amp 0 43135 Qvineya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0245857 amp amp amp amp amp 0 245 857 amp amp amp amp amp amp amp 010324025 amp amp amp amp amp 0 10 324 025 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 042 amp amp amp amp amp 0 42136 Kamerun amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0475440 amp amp amp amp amp 0 475 440 amp amp amp amp amp amp amp 019294149 amp amp amp amp amp 0 19 294 149 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 041 amp amp amp amp amp 0 41137 CAR amp amp amp amp amp amp amp amp 01219912 amp amp amp amp amp 0 1 219 912 amp amp amp amp amp amp amp 049109107 amp amp amp amp amp 0 49 109 107 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 040 amp amp amp amp amp 0 40138 Kolumbiya amp amp amp amp amp amp amp amp 01138910 amp amp amp amp amp 0 1 138 910 amp amp amp amp amp amp amp 044205293 amp amp amp amp amp 0 44 205 293 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 039 amp amp amp amp amp 0 39139 Madaqaskar amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0587040 amp amp amp amp amp 0 587 040 amp amp amp amp amp amp amp 021281844 amp amp amp amp amp 0 21 281 844 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 036 amp amp amp amp amp 0 36140 Latviya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 065200 amp amp amp amp amp 0 65 200 amp amp amp amp amp amp amp amp 02217969 amp amp amp amp amp 0 2 217 969 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 034 amp amp amp amp amp 0 34141 Liberiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0111370 amp amp amp amp amp 0 111 370 amp amp amp amp amp amp amp amp 03685076 amp amp amp amp amp 0 3 685 076 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 033 amp amp amp amp amp 0 33142 ABS amp amp amp amp amp amp amp amp 09826675 amp amp amp amp amp 0 9 826 675 amp amp amp amp amp amp 0310232863 amp amp amp amp amp 0 310 232 863 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 032 amp amp amp amp amp 0 32143 Cibuti amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 023200 amp amp amp amp amp 0 23 200 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0740528 amp amp amp amp amp 0 740 528 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 032 amp amp amp amp amp 0 32144 KDR amp amp amp amp amp amp amp amp 02345410 amp amp amp amp amp 0 2 345 410 amp amp amp amp amp amp amp 070916439 amp amp amp amp amp 0 70 916 439 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 030 amp amp amp amp amp 0 30145 Zimbabve amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0390580 amp amp amp amp amp 0 390 580 amp amp amp amp amp amp amp 011651858 amp amp amp amp amp 0 11 651 858 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 029 800000 29 8146 Venesuela amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0912050 amp amp amp amp amp 0 912 050 amp amp amp amp amp amp amp 027223228 amp amp amp amp amp 0 27 223 228 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 029 800000 29 8147 Estoniya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 045226 amp amp amp amp amp 0 45 226 amp amp amp amp amp amp amp amp 01291170 amp amp amp amp amp 0 1 291 170 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 028 500000 28 5148 Qirgizistan amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0198500 amp amp amp amp amp 0 198 500 amp amp amp amp amp amp amp amp 05508626 amp amp amp amp amp 0 5 508 626 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 027 800000 27 8149 Mozambik amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0801590 amp amp amp amp amp 0 801 590 amp amp amp amp amp amp amp 022061451 amp amp amp amp amp 0 22 061 451 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 027 500000 27 5150 Laos amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0236800 amp amp amp amp amp 0 236 800 amp amp amp amp amp amp amp amp 06368162 amp amp amp amp amp 0 6 368 162 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 026 900000 26 9151 Braziliya amp amp amp amp amp amp amp amp 08511965 amp amp amp amp amp 0 8 511 965 amp amp amp amp amp amp 0201103330 amp amp amp amp amp 0 201 103 330 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 023 600000 23 6152 Peru amp amp amp amp amp amp amp amp 01285220 amp amp amp amp amp 0 1 285 220 amp amp amp amp amp amp amp 029907003 amp amp amp amp amp 0 29 907 003 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 023 300000 23 3153 Ekvatorial Qvineya amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 028051 amp amp amp amp amp 0 28 051 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0650702 amp amp amp amp amp 0 650 702 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 023 200000 23 2154 Baham adalari amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 013940 amp amp amp amp amp 0 13 940 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0310426 amp amp amp amp amp 0 310 426 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 022 200000 22 2155 Cili amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0756950 amp amp amp amp amp 0 756 950 amp amp amp amp amp amp amp 016746491 amp amp amp amp amp 0 16 746 491 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 022 100000 22 1156 Isvec amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0449964 amp amp amp amp amp 0 449 964 amp amp amp amp amp amp amp amp 09074055 amp amp amp amp amp 0 9 074 055 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 020 100000 20 1157 Uruqvay amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0176220 amp amp amp amp amp 0 176 220 amp amp amp amp amp amp amp amp 03510386 amp amp amp amp amp 0 3 510 386 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 019 900000 19 9158 Solomon adalari amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 028450 amp amp amp amp amp 0 28 450 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0559198 amp amp amp amp amp 0 559 198 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 019 700000 19 7159 Vanuatu amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 012200 amp amp amp amp amp 0 12 200 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0221552 amp amp amp amp amp 0 221 552 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 018 200000 18 2160 Butan amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 038394 amp amp amp amp amp 0 38 394 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0699847 amp amp amp amp amp 0 699 847 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 018 200000 18 2161 Zambiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0752614 amp amp amp amp amp 0 752 614 amp amp amp amp amp amp amp 013460305 amp amp amp amp amp 0 13 460 305 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 017 900000 17 9162 Sudan amp amp amp amp amp amp amp amp 01886068 amp amp amp amp amp 0 1 886 068 amp amp amp amp amp amp amp 022633510 amp amp amp amp amp 0 22 633 510 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 016 400000 16 4163 Somali amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0637657 amp amp amp amp amp 0 637 657 amp amp amp amp amp amp amp 010112453 amp amp amp amp amp 0 10 112 453 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 015 900000 15 9164 Yeni Zelandiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0268680 amp amp amp amp amp 0 268 680 amp amp amp amp amp amp amp amp 04252277 amp amp amp amp amp 0 4 252 277 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 015 800000 15 8165 Paraqvay amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0406750 amp amp amp amp amp 0 406 750 amp amp amp amp amp amp amp amp 06375830 amp amp amp amp amp 0 6 375 830 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 015 700000 15 7166 Finlandiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0338145 amp amp amp amp amp 0 338 145 amp amp amp amp amp amp amp amp 05255068 amp amp amp amp amp 0 5 255 068 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 015 500000 15 5167 Argentina amp amp amp amp amp amp amp amp 02766890 amp amp amp amp amp 0 2 766 890 amp amp amp amp amp amp amp 041343201 amp amp amp amp amp 0 41 343 201 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 014 900000 14 9168 Elcezair amp amp amp amp amp amp amp amp 02381740 amp amp amp amp amp 0 2 381 740 amp amp amp amp amp amp amp 034586184 amp amp amp amp amp 0 34 586 184 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 014 500000 14 5169 Norvec amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0323802 amp amp amp amp amp 0 323 802 amp amp amp amp amp amp amp amp 04676305 amp amp amp amp amp 0 4 676 305 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 014 400000 14 4170 Beliz amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 022966 amp amp amp amp amp 0 22 966 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0314522 amp amp amp amp amp 0 314 522 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 013 700000 13 7171 Papua Yeni Qvineya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0462840 amp amp amp amp amp 0 462 840 amp amp amp amp amp amp amp amp 06064515 amp amp amp amp amp 0 6 064 515 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 013 100000 13 1172 Cenubi Sudan amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0619745 amp amp amp amp amp 0 619 745 amp amp amp amp amp amp amp amp 08260490 amp amp amp amp amp 0 8 260 490 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 013 300000 13 3173 Niger amp amp amp amp amp amp amp amp 01267000 amp amp amp amp amp 0 1 267 000 amp amp amp amp amp amp amp 015878271 amp amp amp amp amp 0 15 878 271 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 012 500000 12 5174 Konqo Respublikasi amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0342000 amp amp amp amp amp 0 342 000 amp amp amp amp amp amp amp amp 04125916 amp amp amp amp amp 0 4 125 916 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 012 100000 12 1175 Seudiyye Erebistani amp amp amp amp amp amp amp amp 02149690 amp amp amp amp amp 0 2 149 690 amp amp amp amp amp amp amp 025731776 amp amp amp amp amp 0 25 731 776 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 012 amp amp amp amp amp 0 12 0176 Mali amp amp amp amp amp amp amp amp 01240192 amp amp amp amp amp 0 1 240 192 amp amp amp amp amp amp amp 013796354 amp amp amp amp amp 0 13 796 354 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 011 100000 11 1177 Anqola amp amp amp amp amp amp amp amp 01246700 amp amp amp amp amp 0 1 246 700 amp amp amp amp amp amp amp 013068161 amp amp amp amp amp 0 13 068 161 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 010 500000 10 5178 Turkmenistan amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0488100 amp amp amp amp amp 0 488 100 amp amp amp amp amp amp amp amp 04940916 amp amp amp amp amp 0 4 940 916 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 010 100000 10 1179 Oman amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0309500 amp amp amp amp amp 0 309 500 amp amp amp amp amp amp amp amp 02967717 amp amp amp amp amp 0 2 967 717 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 09 600000 9 6180 Boliviya amp amp amp amp amp amp amp amp 01098580 amp amp amp amp amp 0 1 098 580 amp amp amp amp amp amp amp amp 09947418 amp amp amp amp amp 0 9 947 418 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 09 100000 9 1181 Rusiya amp amp amp amp amp amp amp 017075200 amp amp amp amp amp 0 17 075 200 amp amp amp amp amp amp 0143030106 amp amp amp amp amp 0 143 030 106 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 08 400000 8 4182 Cad amp amp amp amp amp amp amp amp 01284000 amp amp amp amp amp 0 1 284 000 amp amp amp amp amp amp amp 010543464 amp amp amp amp amp 0 10 543 464 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 08 200000 8 2183 MAR amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0622984 amp amp amp amp amp 0 622 984 amp amp amp amp amp amp amp amp 04844927 amp amp amp amp amp 0 4 844 927 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 07 800000 7 8184 Qabon amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0267667 amp amp amp amp amp 0 267 667 amp amp amp amp amp amp amp amp 01545255 amp amp amp amp amp 0 1 545 255 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 05 800000 5 8185 Qazaxistan amp amp amp amp amp amp amp amp 02724900 amp amp amp amp amp 0 2 724 900 amp amp amp amp amp amp amp 015460484 amp amp amp amp amp 0 15 460 484 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 05 700000 5 7186 Liviya amp amp amp amp amp amp amp amp 01759540 amp amp amp amp amp 0 1 759 540 amp amp amp amp amp amp amp amp 06461454 amp amp amp amp amp 0 6 461 454 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 03 700000 3 7187 Qayana amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0214970 amp amp amp amp amp 0 214 970 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0748486 amp amp amp amp amp 0 748 486 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 03 500000 3 5188 Kanada amp amp amp amp amp amp amp amp 09984670 amp amp amp amp amp 0 9 984 670 amp amp amp amp amp amp amp 033759742 amp amp amp amp amp 0 33 759 742 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 03 400000 3 4189 Botsvana amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0600370 amp amp amp amp amp 0 600 370 amp amp amp amp amp amp amp amp 02029307 amp amp amp amp amp 0 2 029 307 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 03 400000 3 4190 Mavritaniya amp amp amp amp amp amp amp amp 01030700 amp amp amp amp amp 0 1 030 700 amp amp amp amp amp amp amp amp 03205060 amp amp amp amp amp 0 3 205 060 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 03 100000 3 1191 Islandiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0103000 amp amp amp amp amp 0 103 000 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0308910 amp amp amp amp amp 0 308 910 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 03 amp amp amp amp amp 0 3 0192 Surinam amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0163270 amp amp amp amp amp 0 163 270 amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0486618 amp amp amp amp amp 0 486 618 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 03 amp amp amp amp amp 0 3 0193 Avstraliya amp amp amp amp amp amp amp amp 07686850 amp amp amp amp amp 0 7 686 850 amp amp amp amp amp amp amp 021515754 amp amp amp amp amp 0 21 515 754 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02 800000 2 8194 Namibiya amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0825418 amp amp amp amp amp 0 825 418 amp amp amp amp amp amp amp amp 02128471 amp amp amp amp amp 0 2 128 471 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02 600000 2 6195 Monqolustan amp amp amp amp amp amp amp amp 01564116 amp amp amp amp amp 0 1 564 116 amp amp amp amp amp amp amp amp 03086918 amp amp amp amp amp 0 3 086 918 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02 amp amp amp amp amp 0 2 0Yer Qrenlandiya ve Antarktidasiz 132 774 000 6 768 123 509 51 0Xarici kecidler RedakteCIA The World Factbook 2010Hemcinin bax RedakteOlke ve erazilerin elifba siyahisi Dovletlerin siyahisi Danisanlarin sayina gore dillerin siyahisiMenbe https az wikipedia org w index php title Ehali sixligina gore olkelerin siyahisi amp oldid 5968406, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.