fbpx
Wikipedia

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu Haqverdiyev (17 may 1870(1870-05-17),Şuşa qəzası,Yelizavetpol quberniyası11 dekabr 1933(1933-12-11),Bakı) — Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu, ictimai-siyasi və teatr xadimi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi (1929). Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki hesab olunan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Birinci Rus Dumasının Azərbaycandan deputatı, Gürcüstan Parlamentinin deputatı, "Leyli və Məcnun" operasının premyerasında ilk dirijor, Teatr Şurasının təsisçisi və birinci rəhbəri, Yazıçılar İttifaqının üzvü, "Molla Nəsrəddin" jurnalının baş redaktorlarından biri olmuşdur.

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
Doğum tarixi
Doğum yeri Ağbulaq, Şuşa qəzası, Yelizavetpol quberniyası, Rusiya imperiyası
Vəfat tarixi (63 yaşında)
Vəfat yeri
Dəfn yeri
Vətəndaşlığı Rusiya İmperiyası
AXC
SSRİ
Milliyyəti azərbaycanlı
Təhsili
Fəaliyyəti dilçi,yazıçı,dramaturq,tərcüməçi,siyasətçi,publisist
Fəaliyyət illəri 1892–1933
Əsərlərinin dili azərbaycanca
Janr dram,faciə,komediya
Mükafatları
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Vikimənbədə
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Mündəricat

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci il mayın 17-də Azərbaycanın Şuşa şəhəri yaxınlığında olan Ağbulaq kəndində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini 1880-ci ildə Şuşada Yusif bəyin müvəqqəti yay məktəbində, sonra Şuşa real məktəbində almışdır (1881–1890). Tiflis real məktəbini bitirəndən sonra Peterburq Yol Mühəndisləri İnstitutunda təhsil almışdır (1891–1899). Tələbəlik dövri azad müdavim sifət ilə universitetin şərq fakültəsinin dinləyicisi olmuşdur. Onda ədəbiyyata güclü meyl oyanmışdır. "Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini" (1892) və "Dağılan ittifaq" (1896) əsərlərini yazmışdır. "Dağılan ittifaq" (1899) Peterburqda nəşr edilmişdir.

Ali təhsil alıb Şuşaya qayıtmış, burada tamaşalar təşkil etmişdir. Bakıda onun rəhbərliyi ilə Şərq konsertləri verilmişdir (1902–1903), Burada ilk hekayələrini ("Ata və oğul", "Ayın şahidliyi") yazıb "İki hekayət" adı ilə çap etdirmişdir. 1905-ci il inqilabından sonra Rusiya Dövlət Dumasına Gəncə quberniyasından nümayəndə seçilmiş, Peterburqa getmişdir (Azərbaycanın birinci diplomatlarından hesab olunur), burada dövlət kitabxanasında yeni əsərinə (Ağa Məhəmməd şah Qacar) materiallar toplamış, İrana — Mazandaran vilayətinə səyahət etmişdir (1907). "Leyli və Məcnun" operası 1908-ci il yanvarın 12-də tamaşaya qoyulduğu zaman ilk Azərbaycan dirijoru kimi xor və orkestri, tamaşanı idarə etmişdir. "Nicat" cəmiyyətində və Kür-Xəzər gəmiçiliyi idarəsində işlədiyi dövrdə Zaqafqaziyanı, Dağıstanı, Orta AsiyanıVolqaboyunu səyahət etmiş, "Ceyranəli", "Xortdan". "Həkimi-nuni-səqir", "Lağlağı", "Mozalan", "Süpürgəsaqqal" və s. imzalarla "Molla Nəsrəddin" jurnalında hekayə, felyeton çap etdirmişdir.

Həştərxanda yaşadığı müddətdə şəhərin mədəni-ictimai həyatında ciddi çalışmışdır (1910). Sonra Ağdama köçüb orada yaşamışdır (1911–1915). Tiflisdə "Şəhərlər ittifaqının Qafqaz şöbəsi xəbərləri" adlı aylıq məcmuənin müdiri olmuş (1916–1917), fevral inqilabından sonra Tiflis İcraiyyə Komitəsinə və onun mərkəzi şurasına üzv seçilmişdir (1917). Həmin ilin martında Borçalı qəzasına müvəkkil təyin olunmuşdur (1918).

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonda dövlət teatrlarına müfəttiş təyin olunmuşdur. Azərbaycan milli teatrının yaranmasının 50 illiyi münasibəti ilə keçirilən yubileyə başçılıq etmişdir. Azərbaycan Dövlət Universitetində ədəbiyyatdan mühazirələr oxumuş, elmi kadrların hazırlanmasında iştirak etmişdir. Burada yerli komitənin sədri (1922), Azərbaycanı tədqiq və təbliğ cəmiyyətinin sədr müavini və sonra sədri (1923–1925) olmuşdur. Bu, ilk elmi-tədqiqat müəssisəsi idi. Bakıda çağırılan birinci Azərbaycan ölkəşünaslıq qurultayının nümayəndəsi kimi fəal çalışmışdır (1924).

Bunlardan başqa ədib Şekspirin "Hamlet", Şillerin "Qaçaqlar",Volterin "Soltan Osman", Zolyanın "Qazmaçılar", Andersenin "Bülbül","Şahın təzə libası", Lanskoyun "Qəzəvat", Çirikovun "Yəhudilər",Korolenkonun "Qoca zəng çalan" əsərlərini də tərcümə etmişdir.

Rusiya Elmlər Akademiyasının nəzdində olan ölkəşünaslıq bürosunun beşinci elmi sessiyasında yekdilliklə akademiyanın ölkəşünaslıq bürosuna müxbir üzv seçilmişdir (1924). Şərq fakültəsinin katibi (1922–1925), Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının məsul katibi (1931–1932) olmuşdur. Azərbaycan Xalq Komissarlar Şurasının 6 fevral 1929-cu il tarixli qərarı ilə "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adına, 1933-cü ildə isə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür. Onun əsərləri SSRİ və xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur.

1933-cü il dekabrın 12-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Adına Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda küçə var.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.

Əbdürəhim bəy Haqverdiyev ədəbi fəaliyyətə Şuşa real məktəbində oxudugu zaman başlamış, M.F. Axundzadənin təsiri ilə "Hacı Daşdəmir" (1884) adlı kiçik bir pyes yazmışdı. Peterburqda təhsil alarkən onun bədii yaradıcılığa meyl və həvəsi daha da çoxalır. O, burada olarkən "Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini" (1892) dramını və "Dağılan tifaq" (1896) faciəsini yazıb.

1899-cu ildə Azərbaycana qayıdan Haqverdiyev bir müddət Bakıda yaşayıb. O, bir tərəfdən müəllimliklə məşğul olub, digər tərəfdən teatrlarda verilən tamaşalara rejissorluq edib. Eyni zamanda bədii yaradıcılığını da davam etdirib: "Bəxtsiz cavan" (1900) və "Pəri-cadu" (1901) faciələrini yazmaqla milli dramaturgiyanı ideya və poetik-sənətkarlıq baxımından daha da zənginləşdirib. 1906-cı ildə "Həyat" qəzetində hekayələr və "Molla Nəsrəddin" jurnalında gizli imzalarla felyetonlar, məzhəkələr çap etdirib. "Marallarım", "Xortdanın cəhənnəm məktubları", "Şeyx Şaban", "Xəyalət", "Ac həriflər" və sair əsərlərin müəllifidir.

Bəzi hekayələri

Ata və оğul, Ayın şahidliyi, Xоrtdanın cəhənnəm məкtubları, Mоzalanbəyin səyahətnaməsi, Bоmba, Marallarım, Müqəddimə əvəzinə, Mütrüb dəftəri, Şiкayət, Dəccalabad, Yaşılbaş sоna, Qiraət, Şəbih, Pir, Tənqid, Acından təbib, Şeyx Şəban, Həmşəri paspоrtu, Röya, Mirzə Səfər, Кeçmiş günlər, Uca dağ başında, Seyidlər оcağı, Qəndil, Çeşməк, Haqq Mövcud, İt оyunu, Diş ağrısı, Qоca tarzən, Кapitalizmlə mübarizə, Qaban, Söhbət, Müsibət, Оvçu Qasım, Qisas, Pristav və оğru, İanə, Yeni təbabət, Sarı tоyuq, Коrоğlu.Ümumi 80-dən çox hekəyasi var.

Bəzi məqalələri

Bizim yabılığımız, Tənqidə tənqid, İкi il, Təcəttüri-nisvana dair, Müsəlmanlarda teatrо, Beş il, "Pəri cadu" haqqında qeydlər, Artistliк sənəti haqqında, Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında, Mirzə Fətəlinin faciəsi, Ədəbi dilimiz haqqında.

Filmoqrafiya

  • Uşaqlıq illərində Şuşada

  • Gənclik illərində

  • Həbib bəy Mahmudbəyovla birlikdə (1890-cı il)

  • Həsən bəy Mirzəcamalovla birlikdə Tiflisdə (1917-ci il)

  1. (azərb.). nk.gov.az. 2019-05-11. İstifadə tarixi:2019-05-13.
  • Kamal Camalov. Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları. Bakı: Elm və təhsil, 2015.
Vikianbarda Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ilə əlaqəli mediafayllar var.
  • ()
  • . "Virtual Qarabağ" İKT Mərkəzinin rəsmi portalı (azərb.). virtualkarabakh.az. 2013. 2017-12-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2014-10-14.
  • 2014-10-09 at the Wayback Machine
  • Ailə üzvləri — FAMILY of ABDURRAHIMBEY HAQVERDIYEV — AİLƏ ARHİVİ Birinci həyat yoldaşı(Thirst wife) — Tukasban xanum (azeri) İkinci həyat yoldaşı (Second wife) — Nadejda Osipovna (polish müslim) Daughter (the fact of adoption is confirmed by the decision of the court of the Republic Azerbaijan) Fatma Haqverdiyeva (Ahverdoff) Malik-Abbas Ailə arhivindən görsənilir ki, öncədən onun familiyası Ahverdoff yazılırdı ancag sovyetizasiyadan sonra Haqverdiyev olub İngilis versiyası isə — AHVERDOFF — idi. Gızı(gızdıga götürülməsi faktı AR Məhkəmənin gərarı ilə təstiq olunub) — Fatma xanum Haqverdiyeva (Ahverdova) Мəлик-Аббас Gızınız Əri — Əlibəy Məlik-Abbas Nəvəsi — Tofiq Əli oglı Məlik-Abbas Nəvəsi — Elmira Əli gızı Məlik-Abbas Nəvəsinin Həyat yoldaşı — Ədibə Jəfər gızı Məlik-Abbas (Nəsirova) Nəvəsinin Həyat yoldaşı — Məmməd Rzayev Nəticəsi — Eldar Tofiq oglı Məlik-Abbas Nəticəsi — Gülnarə Tofiq gızı Əhməd-zadə (Məlik-Abbas) Nəticəsi — Leyla Məhəmməd gızı Rzayeva (Мəlik-Abbas) Nəticəsi — Nigyar Məhəmməd gızı Rzayeva (Məlik-Abbas)

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
əbdürrəhim, bəy, haqverdiyev, azərbaycan, yazıçısı, dramaturqu, əbdürrəhim, bəy, əsəd, bəy, oğlu, haqverdiyev, 1870, 1870, şuşa, qəzası, yelizavetpol, quberniyası, dekabr, 1933, 1933, bakı, azərbaycan, yazıçısı, dramaturqu, ictimai, siyasi, teatr, xadimi, peda. Ebdurrehim bey Haqverdiyev azerbaycan yazicisi ve dramaturqu Dil Izle Redakte Ebdurrehim bey Esed bey oglu Haqverdiyev 17 may 1870 1870 05 17 Susa qezasi Yelizavetpol quberniyasi 11 dekabr 1933 1933 12 11 Baki Azerbaycan yazicisi ve dramaturqu ictimai siyasi ve teatr xadimi pedaqoq edebiyyatsunas Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi 1929 Azerbaycan edebiyyatinin klassiki hesab olunan Ebdurrehim bey Haqverdiyev Birinci Rus Dumasinin Azerbaycandan deputati Gurcustan Parlamentinin deputati Leyli ve Mecnun operasinin premyerasinda ilk dirijor Teatr Surasinin tesiscisi ve birinci rehberi Yazicilar Ittifaqinin uzvu Molla Nesreddin jurnalinin bas redaktorlarindan biri olmusdur Ebdurrehim bey HaqverdiyevDogum tarixi 17 may 1870Dogum yeri Agbulaq Susa qezasi Yelizavetpol quberniyasi Rusiya imperiyasiVefat tarixi 11 dekabr 1933 63 yasinda Vefat yeri Baki Azerbaycan SSR ZSFSR SSRIDefn yeri Fexri xiyabanVetendasligi Rusiya Imperiyasi AXC SSRIMilliyyeti azerbaycanliTehsili Sankt Peterburq Dovlet UniversitetiFealiyyeti dilci yazici dramaturq tercumeci siyasetci publisistFealiyyet illeri 1892 1933Eserlerinin dili azerbaycancaJanr dram facie komediyaMukafatlariEbdurrehim bey Haqverdiyev Vikimenbede Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Heyati 2 Yaradiciligi 3 Sekiller 4 Istinadlar 5 Xarici kecidlerHeyati RedakteEbdurrehim bey Haqverdiyev 1870 ci il mayin 17 de Azerbaycanin Susa seheri yaxinliginda olan Agbulaq kendinde anadan olmusdur Ibtidai tehsilini 1880 ci ilde Susada Yusif beyin muveqqeti yay mektebinde sonra Susa real mektebinde almisdir 1881 1890 Tiflis real mektebini bitirenden sonra Peterburq Yol Muhendisleri Institutunda tehsil almisdir 1891 1899 Telebelik dovri azad mudavim sifet ile universitetin serq fakultesinin dinleyicisi olmusdur Onda edebiyyata guclu meyl oyanmisdir Yeyersen qaz etini gorersen lezzetini 1892 ve Dagilan ittifaq 1896 eserlerini yazmisdir Dagilan ittifaq 1899 Peterburqda nesr edilmisdir Ali tehsil alib Susaya qayitmis burada tamasalar teskil etmisdir Bakida onun rehberliyi ile Serq konsertleri verilmisdir 1902 1903 Burada ilk hekayelerini Ata ve ogul Ayin sahidliyi yazib Iki hekayet adi ile cap etdirmisdir 1905 ci il inqilabindan sonra Rusiya Dovlet Dumasina Gence quberniyasindan numayende secilmis Peterburqa getmisdir Azerbaycanin birinci diplomatlarindan hesab olunur burada dovlet kitabxanasinda yeni eserine Aga Mehemmed sah Qacar materiallar toplamis Irana Mazandaran vilayetine seyahet etmisdir 1907 Leyli ve Mecnun operasi 1908 ci il yanvarin 12 de tamasaya qoyuldugu zaman ilk Azerbaycan dirijoru kimi xor ve orkestri tamasani idare etmisdir Nicat cemiyyetinde ve Kur Xezer gemiciliyi idaresinde islediyi dovrde Zaqafqaziyani Dagistani Orta Asiyani ve Volqaboyunu seyahet etmis Ceyraneli Xortdan Hekimi nuni seqir Laglagi Mozalan Supurgesaqqal ve s imzalarla Molla Nesreddin jurnalinda hekaye felyeton cap etdirmisdir Hesterxanda yasadigi muddetde seherin medeni ictimai heyatinda ciddi calismisdir 1910 Sonra Agdama kocub orada yasamisdir 1911 1915 Tiflisde Seherler ittifaqinin Qafqaz sobesi xeberleri adli ayliq mecmuenin mudiri olmus 1916 1917 fevral inqilabindan sonra Tiflis Icraiyye Komitesine ve onun merkezi surasina uzv secilmisdir 1917 Hemin ilin martinda Borcali qezasina muvekkil teyin olunmusdur 1918 Azerbaycanda sovet hakimiyyeti qurulduqdan sonda dovlet teatrlarina mufettis teyin olunmusdur Azerbaycan milli teatrinin yaranmasinin 50 illiyi munasibeti ile kecirilen yubileye basciliq etmisdir Azerbaycan Dovlet Universitetinde edebiyyatdan muhazireler oxumus elmi kadrlarin hazirlanmasinda istirak etmisdir Burada yerli komitenin sedri 1922 Azerbaycani tedqiq ve teblig cemiyyetinin sedr muavini ve sonra sedri 1923 1925 olmusdur Bu ilk elmi tedqiqat muessisesi idi Bakida cagirilan birinci Azerbaycan olkesunasliq qurultayinin numayendesi kimi feal calismisdir 1924 Bunlardan basqa edib Sekspirin Hamlet Sillerin Qacaqlar Volterin Soltan Osman Zolyanin Qazmacilar Andersenin Bulbul Sahin teze libasi Lanskoyun Qezevat Cirikovun Yehudiler Korolenkonun Qoca zeng calan eserlerini de tercume etmisdir Azerbaycan poct markasi 2014 Rusiya Elmler Akademiyasinin nezdinde olan olkesunasliq burosunun besinci elmi sessiyasinda yekdillikle akademiyanin olkesunasliq burosuna muxbir uzv secilmisdir 1924 Serq fakultesinin katibi 1922 1925 Azerbaycan Yazicilar Ittifaqinin mesul katibi 1931 1932 olmusdur Azerbaycan Xalq Komissarlar Surasinin 6 fevral 1929 cu il tarixli qerari ile Azerbaycan SSR emekdar incesenet xadimi fexri adina 1933 cu ilde ise Azerbaycan Merkezi Icraiyye Komitesinin Fexri Fermanina layiq gorulmusdur Onun eserleri SSRI ve xarici olke xalqlarinin dillerine tercume olunmusdur 1933 cu il dekabrin 12 de Bakida vefat etmis Fexri xiyabanda defn olunmusdur Adina Baki seherinin Yasamal rayonunda kuce var Azerbaycan Respublikasi Nazirler Kabinetinin 7 may 2019 cu il tarixli 211 nomreli Qerari ile Ebdurrehim bey Haqverdiyev Azerbaycan Respublikasinda eserleri dovlet varidati elan edilen muelliflerin siyahisina daxil edilmisdir 1 Yaradiciligi RedakteEbdurehim bey Haqverdiyev edebi fealiyyete Susa real mektebinde oxudugu zaman baslamis M F Axundzadenin tesiri ile Haci Dasdemir 1884 adli kicik bir pyes yazmisdi Peterburqda tehsil alarken onun bedii yaradiciliga meyl ve hevesi daha da coxalir O burada olarken Yeyersen qaz etini gorersen lezzetini 1892 dramini ve Dagilan tifaq 1896 faciesini yazib 1899 cu ilde Azerbaycana qayidan Haqverdiyev bir muddet Bakida yasayib O bir terefden muellimlikle mesgul olub diger terefden teatrlarda verilen tamasalara rejissorluq edib Eyni zamanda bedii yaradiciligini da davam etdirib Bextsiz cavan 1900 ve Peri cadu 1901 facielerini yazmaqla milli dramaturgiyani ideya ve poetik senetkarliq baximindan daha da zenginlesdirib 1906 ci ilde Heyat qezetinde hekayeler ve Molla Nesreddin jurnalinda gizli imzalarla felyetonlar mezhekeler cap etdirib Marallarim Xortdanin cehennem mektublari Seyx Saban Xeyalet Ac herifler ve sair eserlerin muellifidir Bezi hekayeleri Ata ve ogul Ayin sahidliyi Xortdanin cehennem mektublari Mozalanbeyin seyahetnamesi Bomba Marallarim Muqeddime evezine Mutrub defteri Sikayet Deccalabad Yasilbas sona Qiraet Sebih Pir Tenqid Acindan tebib Seyx Seban Hemseri pasportu Roya Mirze Sefer Kecmis gunler Uca dag basinda Seyidler ocagi Qendil Cesmek Haqq Movcud It oyunu Dis agrisi Qoca tarzen Kapitalizmle mubarize Qaban Sohbet Musibet Ovcu Qasim Qisas Pristav ve ogru Iane Yeni tebabet Sari toyuq Koroglu Umumi 80 den cox hekeyasi var Bezi meqaleleri Bizim yabiligimiz Tenqide tenqid Iki il Tecetturi nisvana dair Muselmanlarda teatro Bes il Peri cadu haqqinda qeydler Artistlik seneti haqqinda Abbas Mirze Serifzade haqqinda Mirze Fetelinin faciesi Edebi dilimiz haqqinda Filmoqrafiya Marallarim film 1963 Evlenmek isteyirem film 1983 Ac herifler film 1993 tammetrajli film tamasa AzTV eserin muellifiSekiller Redakte Usaqliq illerinde Susada Genclik illerinde Hebib bey Mahmudbeyovla birlikde 1890 ci il Hesen bey Mirzecamalovla birlikde Tiflisde 1917 ci il Peterburqda Bakida 1908 ci il Soldan saga Ebdurrehim bey Haqverdiyev Rzaqulu Necefov Salman Mumtaz Zeynal Memmedov Eliqulu Qemkusar Aleksandr Samoylov Ebdurrehim Bey Haqverdiyev ve Bekir Cobanzade heyat yoldaslari ile birlikde Leninqrad 1925 Ayaq uste olanlar soldan saga Memmed Arif Suleyman Rustem Resul Rza Cefer Cabbarli Efrasiyab Bedelbeyli Ebdurrehim bey Haqverdiyev solda Peterburqda telebe ikenIstinadlar Redakte Eserlerin dovlet varidati elan edilmesi Qaydalari nin ve Eserleri dovlet varidati elan edilen muelliflerin ve dovlet varidati elan edilen filmlerin Siyahisi nin tesdiq edilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Nazirler Kabinetinin 7 may 2019 cu il tarixli 211 nomreli Qerari azerb nk gov az 2019 05 11 Istifade tarixi 2019 05 13 Kamal Camalov Mollanesreddincilerin maarifcilik ideyalari Baki Elm ve tehsil 2015 Xarici kecidler Redakte Vikianbarda Ebdurrehim bey Haqverdiyev ile elaqeli mediafayllar var Ebdurrehim bey Haqverdiyevin ictimai ve felsefi fikirleri http dx doi org 10 13140 RG 2 2 28522 75203 Qarabagin gorkemli sexsiyyetleri Ebdurrehim bey Haqverdiyev 1870 1933 Virtual Qarabag IKT Merkezinin resmi portali azerb virtualkarabakh az 2013 2017 12 22 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 10 14 Ebdurrehim bey Haqverdiyevin secilmis hekayeleri macar diline tercume edilib Arxivlesdirilib 2014 10 09 at the Wayback Machine Edebi ictimai ve pedaqoji fikir tariximizde mustesna yer tutan edib Haqverdiyev 150 Aile uzvleri FAMILY of ABDURRAHIMBEY HAQVERDIYEV AILE ARHIVI Birinci heyat yoldasi Thirst wife Tukasban xanum azeri Ikinci heyat yoldasi Second wife Nadejda Osipovna polish muslim Daughter the fact of adoption is confirmed by the decision of the court of the Republic Azerbaijan Fatma Haqverdiyeva Ahverdoff Malik Abbas Aile arhivinden gorsenilir ki onceden onun familiyasi Ahverdoff yazilirdi ancag sovyetizasiyadan sonra Haqverdiyev olub Ingilis versiyasi ise AHVERDOFF idi Gizi gizdiga goturulmesi fakti AR Mehkemenin gerari ile testiq olunub Fatma xanum Haqverdiyeva Ahverdova Melik Abbas Giziniz Eri Elibey Melik Abbas Nevesi Tofiq Eli ogli Melik Abbas Nevesi Elmira Eli gizi Melik Abbas Nevesinin Heyat yoldasi Edibe Jefer gizi Melik Abbas Nesirova Nevesinin Heyat yoldasi Memmed Rzayev Neticesi Eldar Tofiq ogli Melik Abbas Neticesi Gulnare Tofiq gizi Ehmed zade Melik Abbas Neticesi Leyla Mehemmed gizi Rzayeva Melik Abbas Neticesi Nigyar Mehemmed gizi Rzayeva Melik Abbas Menbe https az wikipedia org w index php title Ebdurrehim bey Haqverdiyev amp oldid 6057253, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.