fbpx
Wikipedia

Məhəmməd Mehdi

Bu məqalə Cəfərilikdə on dördüncü məsum, on ikinci imamxəlifə, qeybə çəkilib və qiyamətdən öncə zühur edib bəşəriyyəti xilas edəcəyi iddia olunan şəxs olan Məhəmməd ibn Həsən əl-Mehdi haqqındadır. Digər mənalar üçün Mehdi (dəqiqləşdirmə) səhifəsinə baxın.
Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
Lütfən, məqaləni ümumvikipediyaredaktə qaydalarına uyğun şəkildə tərtib edin.
Bu səhifənin neytrallığı şübhə doğurur.
Məqalədə tərəf tutma və ya pisləmək məqsədi daşıyan və doğruluğu sübut edilməyən fikirlər olduğu iddia edilir.
Xahiş olunur bu məsələ ilə əlaqədar müzakirələrdə iştirak edəsiniz.
Bu məqalənin bəzi məlumatlarının mənbəsi göstərilməmişdir.
Daha ətraflı məlumat üçün məqalənin müzakirə səhifəsinə baxa və məqaləyə uyğun formada mənbələr əlavə edib Vikipediyanı zənginləşdirə bilərsiniz. (avqust 2021)

Məhəmməd Mehdi (29 iyul 869(0869-07-29),Səmərra,İraq,Abbasilər) — On ikinci imam.

İmam Mehdi
‎محمد بن الحسن المهدي
Sələfi Həsən əl-Əskəri
Şəxsi məlumatlar
İxtisası 14-cü məsum, 12-ci imamxəlifə
Doğum tarixi 29 iyul 869(0869-07-29)
Doğum yeri
Atası Həsən əl-Əskəri
Anası Nərcis
Həyat yoldaşı yoxdur
Uşağı yoxdur
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Mündəricat

Məhəmməd ibn Həsən əl-Məhdi (ərəb.‎محمد بن الحسن المهدي‎‎) H.Q. 255 və ya 256 və ya 258-ci il (M. 869/870/871) Şaban ayının 15-i Ərəb Xilafətinin (indiki İraq Ərəb Respublikasının) Samirə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası cəfəri şiələrinin 11-ci imamı Həsən ibn Əli əl-Əskəri, anası isə Nərcis Xatundur. Dünyaya gəldiyi ilk illərdə hakim sülalə Abbasilər tərəfindən həyatı üçün təhlükə mövcud olduğuna görə dünyaya gəlməsi gizli saxlanılmışdır. Bu vəziyyət h.q. 260-cı ilə (M. 875) qədər, yəni 11-ci imam Həsən ibn Əli əl-Əskəri vəfat etməsinə və imamlığın Mehdiyə keçməsinə qədər davam etmişdir. Mehdi, atası (Həsən ibn Əli əl-Əskəri) öldükdən sonra imamət məqamına sahib olmuş və sonra da qeybə çəkilmişdir. İstisnaları çıxmaq şərtilə onu şəxsi (özəl) naiblərindən başqa heç kim görməmişdir.

Xüsusi naiblər

Mehdi atasının və babasının güvənilən səhabəsi olan Osman ibn Səid Əmri özünə naib təyin etmiş, şiələrinin (tərəfdarlarının) suallarına onun vasitəsilə cavab verirdi (5 il). Osman ibn Səid Əmri vəfat etdikdən sonra onun oğlu Məhəmməd ibn Osman Mehdinin naibliyinə keçdi (40 il). Daha sonra Əbülqasım Hüseyn ibn Ruh Növbəxti imamın özəl naibliyini yerinə yetirdi (21 il). Son olaraq Mehdinin nümayəndəsi Əli ibn Məhəmməd Səməri olmuşdur (3 il).

Əli ibn Məhəmməd Səmuri-nin ölümünə (h.q. 329) bir neçə gün qalmış Mehdidən bir məlumat gəldi. Əli ibn Məhəmməd Səmuriyə 6 gündən sonra (Səmurənin) öləcəyini bildirərək şəxsi (özəl) naiblik dönəminin artıq sona çatdığını və qeybəti kübranın, yəni böyük gizlilik dönəminin başlayıb, Allah zühur üçün icazə verənə qədər davam edəcəyini də elan etmiş oldu.

Qeybət

Birincisi, qeybəti suğradır (kiçik qeybət dönəmi). h.q. 260-cı ildən başlayıb, h.q. 329-cu ildə bitmişdir. (69 il)

İkincisi, qeybəti kübradır (böyük qeybət dönəmi). h.q. 329-cu ildən başlayıb və Allah, zühur icazəsi verənə qədər davam edəcək. Hər iki məzhəbin də qəbul etdiyi bir hədisdə belə buyurulur:

"Əgər dünyanın (sonuna) bir gün belə qalsa, Allah o günü o qədər uzadar ki, (ta ki,) mənim nəvələrimdən (Əhli-Beytimdən) biri olan Mehdi zühur etsin. və dünyayı zülümlə dolduğu kimi , ədalətlə doldursun."

Zühur

Şiəlik və Sünnilik vasitəsilə Məhəmməd peyğəmbərdən və Əhli-Beyt imamlarından Mehdinin zühuruyla əlaqədar, onun Məhəmməd peyğəmbərin soyundan olduğuna və öz zühuruyla bəşər cəmiyyətini həqiqi kamilliyə qovuşduracağına və cəmiyyətə mənəvi həyat verəcəyinə dair sayısız hədislərdən əlavə, onun məhz Əhli-Beyt imamlarının on birincisi İmam Həsən Əskərinin (ə) oğlu olduğuna və dünyaya gəlməyindən sonra uzun müddət gizli yaşadıqdan sonra zühur edəcəyinə və dünyayı zülümlə dolduğu kimi ədalətlə dolduracağı xüsusunda bir çox hədislər nəql edilmişdir.

Mehdi ilə görüş

İlk vaxtlarda Abbasi hökuməti Həsən ibn Əli əl-Əskərinin oğlunu ələ keçirib öldürmək məqsədilə Həsən ibn Əli əl-Əskərinin evini ciddi nəzarət altında saxladığından, Mehdinin anadan olması Həsən ibn Əli əl-Əskərinin qabaqcadan hazırladığı dəqiq və ölçülmüş plan əsasında çox gizli şəkildə və camaatın (hətta şiələrin) gözündən uzaq bir şəraitdə baş vermişdir. Bu barədə ən mötəbər xəbəri Mehdinin anadan olmasının yaxından şahidi olmuş Həsən ibn Əli əl-Əskərinin bibisi Həkimə xanım vermişdir. Mehdinin gizli şəkildə anadan olması bu demək deyil ki, sonralar, yəni, Həsən ibn Əli əl-Əskərinin sağ olduğu müddətdə Mehdini beş-altı yaşına qədər heç kəs görməmişdir. Şiələrdən xüsusi adamlar müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif münasibətlərlə onu görməyə nail olmuş, beləliklə də, onun anadan olmasına yəqinlik taparaq, lazım gəldikdə başqa şiələrə də bu haqda məlumat verirdilər. Alimlər bu görüşlər barədə geniş şəkildə açıqlamalar vermiş, lakin bunların içərisində ən əsası çox güman ki, Həsən ibn Əli əl-Əskərinin qırx səhabəsinin onunla görüşü olmuşdur. Bu görüş aşağıdakı şəkildə baş vermişdir.

Həsən ibn Əyyub ibn Nuh deyir :

İmam Həsən Əskəri (ə)-dan sonrakı İmamın kim olacağı barədə soruşmaq üçün o Həzrətin yanına getdik. Biz qırx nəfər idik. (Sonradan İmam Məhdi (ə)-ın xüsusi vəkillərindən biri olmuş) Osman ibn Səid Əmri ayağa qalxıb dedi: “Sizin məndən daha yaxşı bildiyiniz bir məsələ barədə soruşmaq istəyirəm.” İmam Həsən Əskəri (ə) Osmana “Əyləşin” - deyə cavab verdi. Osman narahat halda məclisdən çıxmaq istədi. İmam buyurdu: “Heç kim durub getməsin.” Buna görə də, kimsə qırağa çıxmadı. Bir qədər keçdikdən sonra İmam Əskəri (əleyhissəlam) Osmanı dilləndirdi. O ayağa qalxdı. İmam ona buyurdu: “İstəyirsiniz, bura nə üçün gəldiyinizi deyim?” Hamı “Buyurun!” -deyə cavab verdi. İmam buyurdu: “Bura məndən sonra kimin İmam olacağı barədə soruşmaq üçün gəlmisiniz.” Hamı “Bəli” dedi. Bu vaxt ay kimi işıqlı (nurani), İmam Həsən (ə)-ma oxşayan bir oğlan (uşağı) içəri daxil oldu. İmam Həsən Əskəri (ə) ona işarə edərək buyurdu: “Bu, məndən sonra sizin İmamınız, mənim sizin aranızdakı canişinimdir. Onun əmrinə tabe olun və məndən sonra ixtilaf yaratmayın. Yoxsa özünüz həlak, dininiz isə məhv olub gedər...”

Qeyd olunması lazım olan məsələlərdən biri də budur ki, bəzi sünni mənbələrində Həzrət Məhdi əleyhissəlamın atasının adı Abdullah qeyd edilmişdir. Halbuki şiə və sünni mənbələrindəki bir çox hədislər o Həzrətin atasının adının Həsən olduğuna dəlalət edir. Bu ixtilafın mənşəyi o olmuşdur ki, bəzi sünni mənbələrində o Həzrətin nişanələri sırasında Peyğəmbərin (s) aşağıdakı ifadəsi qeyd olunmuşdur: “Onun (Məhdinin) adı mənim adımdan, atasının da adı mənim atamın adından olacaq...” Əldə olan faktlar göstərir ki, “atasının adı da mənim atamın adından olacaqdır” ifadəsi Peyğəmbərin (s) sözündə olmamış və hədis söyləyən özü onu bilərəkdən, ya da bilmədən Peyğəmbərin (s) cümləsinə əlavə etmişdir. Peyğəmbər (s) isə yalnız “onun adı mənim adımdan olacaqdır” - deyə buyurmuşdur. Hafiz Gənci Şafei bu barədə deyir :

“Tirmizi bu hədisi rəvayət etmiş, lakin həmin hədisdə sonuncu cümlə gəlməmişdir. Həmçinin, bu kimi məsələlərə çox diqqətlə yanaşan Əhməd ibn Hənbəl bu hədisi öz “Müsnəd”ində bir neçə yerdə qeyd etmiş, lakin həmin hədisdə sonuncu cümlə gəlməmişdir.”

Sonra Gənci əlavə edib deyir:

“Sünnilərin mötəbər hədisçilərinin bu barədə söylədikləri rəvayətlərin heç birində sonuncu cümlə qeyd olunmamışdır. Təkcə Zaidə adlı bir şəxsin Asimdən söylədiyi rəvayətdə bu cümlə qeyd olunmuşdur. Zaidə isə hədislərə özündən bəzi şeylər əlavə etdiyindən onun söylədiyi hədisə etibar edilmir. Bu məsələnin şahidi də odur ki, bu hədisi Asim adlı bir şəxs rəvayət etmiş, Hafiz Əbu Nüeym “Mənaqibül-Məhdi” kitabında bu hədisi söyləmiş otuz bir nəfərin adını çəkmiş və onların hamısı onu Asimdən rəvayət etmiş və heç birinin hədisində sonuncu cümlə gəlməmişdir. Yalnız Zaidənin rəvayətində o cümlə gəlmişdir. Təbii ki, bir nəfərin də rəvayəti bu qədər adamın rəvayətinin müqabilində etibarlı sayıla bilməz.”

Əsas məqalə: Nərcis
 1. İbn Xallikan, Vafayatul-əyan, 2016-03-04 at the Wayback Machine; Dar Sadir, Beyrut, 1972; təhqiq: İhsan Abbas
 2. "وهو أبو محمد العلوي العسكري وهو أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الامامية ، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين" "İmamiyyə məzhəbinin on iki imamından biri olan Əbu Məhəmməd əl-Ələvi əl-Əsgəri də bu ildə vəfat etmişdi. O, Samirra sərdabına girən və imamiyyə məzhəbinə görə bir gün zühur edəcəyinə inanılan Məhəmmədin atası idi. İmam əl-Əsgəri 232-ci ildə dünyaya gəlmişdi." 2016-03-07 at the Wayback Machine
 3. "أولاد الإمام العسكري علیھ السلام أما الحسن العسكري الامام فله إبنان وبنتان أما الابنان فأحدهما صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف" "İmam Həsən əl-Əsgəri əleyhissalamın övladları: Həsən əl-Əsgəri imamdır, onun 2 oğlu və 2 qızı var idi.Oğullarından biri “Sahib əz-Zaman”dır, Allah şərəfli zühurunu təcil etsin." 2016-03-05 at the Wayback Machine
 4. Şeyx Müfid, "əl-İrşad", səh. 346
 5. Əl Munavi, "Feyzul Qədir", c. 6, səh. 277
 6. Ğiyas b. Əsid deyib: Hz.Məhdi (ə.s) cümə günü dünyaya gəldi. Anasının adı Reyhanə idi, ona Nərcis deyilirdi. Bəziləri deyib ki, anasının adı Seyqəl idi, bəziləri isə deyib ki, (Səvsən) Süsəndir. Yalnız bəzi şəxslər deyib ki, hamilə olduğu övlada görə Suqeyl (nurlu, işıqlı və parıltılı) adlandırılıb.
  • Şeyx Səduq, "Kəmaluddin", səh. 432
 7. . 2013-04-13 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2013-12-09.
 8. Şeyx Müfid, "əl-İrşad", səh. 346.
 9. . 2011-08-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2013-12-09.
 10. Şeyx Kuleyni, "əl-Kafi", c. 1, "Höccət" kitabı, 125-ci fəsil, hədis 1350.
 11. Şeyx Səduq, “Kəmaluddin”, səh. 432
 12. Əllamə Məclisi, "Biharul Ənvar", c. 51, səh. 342-366
 13. Şeyx Tusi, "əl-Qeybət", 2-ci nəşr, səh. 214-243
 14. "İsbatül Xüdat", c. 6 və 7
 15. Əllamə Məclisi, "Biharul Ənvar", c. 51, səh. 360-361
 16. Şeyx Tusi, "əl-Qeybət", səh. 242
 17. Şeyx Səduq, "Kəmalüddin", səh.480.
 18. Şeyx Müfid, "Əl İrşad", səh. 346
 19. "Fusul əl-Mühimmə", səh. 271
 20. Məsələn : 5-ci imam İmam Məhəmməd ibn Əli Baqir belə buyurmuşdur : "Qaimimiz qiyam etdiyində, Allah əlini qullarının başına qoyar. onun vasitəsiylə ağıllarını toplayar və beləliklə ağılları kamil olar (ağıllanarlar)."
  • Əllamə Məclisi, "Biharul Ənvar", c. 52, səh. 328 və 336)
 21. 6-cı imam İmam Cəfər ibn Məhəmməd əs-Sadiq (ə) belə buyurmuşdur : "Elm iyirmi yeddi hərifdir. Bütün peyğəmbərlərin gətirdikləri, sadəcə iki hərifdir. Bugünə qədər xalq, iki hərifdən çoxunu tanımayıb (bilməyib). bizdən olan Qaim qiyam etdiyi zaman digər iyirmi beş hərifi aşikar edər və xalqın içərisində yayar və iki hərfi də digərləriylə birləşdirər. Beləliklə iyirmi yeddi hərfi yayar. "(Əllamə Məclisi, "Biharul ənvar", c.52, s. 336)
 22. Məsələn : 8-ci imam İmam Əli ibn Musa ər-Rza (ə) belə buyurmuşdur : "...Məndən sonraki imam, oğlum Məhəmməddir. Məhəmməddən sonra oğlu Əlidir. Əlidən sonra oğlu Həsəndir. Həsəndən sonra oğlu Höccəti Qaimdir. Qeybətintdə gözləniləcək. Zühur etdiyindəitaət olunar. Dünyanın bir gündən artıq ömrü qalmasa belə, Allah, o günü o qədər uzadar ki, Həzrət zühur etsin və Yer üzünü zülümlə dolduğu kimi ədalətlə doldursun. Amma nə zaman gələcəyini söyləmək, qiyamətin nə zaman olcağını xəbər verməyə bənzəyər. Atam atasından, o da atasından və beləliklə Hz. Əli (ə) - dan nəqlən belə buyurur : Peyğəmbər (s) - dən "Ey Rəsulallah, soyundan olan Qaim nə zaman zühur edəcək ?" deyə soruşulduqda belə buyurdu : "Onun zühuru qiyamətə bənzər. Allah-dan başqası onun vaxtını bəlli edə bilməz (Müəyyənləşdirə bilməz). Bu Yer üzünə və Göy üzünə ağır gələr. Sizə ancaq birdən (ani) gələr."
  • Əllamə Məclisi, "Biharul Ənvar", c. 51, səh. 154
 23. Sıfr ibn Əbu Dələf, 9-cu imam İmam Məhəmməd ibn Əli ət-Təqi (ə) -ın belə buyurduğunu eşitdim. Deyir : "Məndən sonra İmam, oğlum Əli-dir. Onun əmri, mənim əmrim, sözü mənim sözüm, ona itaət mənə itaətdir. Ondan sonrakı imam (onun) oğlu Həsən-dir. Onun əmri, atasının əmri, sözü atasının sözü, ona itaət, atasına itaətdir." Sonra imam susdu. Söylədim : "Ey Rəsulallahın nəvəsi, Həsən-dən sonrakı imam kimdir ?" Hönkür-hönkür ağladıqdan sonra belə buyurdu : "Həsəndən sonrakı, haqq ilə qiyam edən və zühuru gözlənilən oğlu, Qaimdir."
  • Əllamə Məclisi, "Biharul Ənvar", c. 51, səh. 158
 24. Musa ibn Cəfər Bağdadi deyir ki, 11-ci imam İmam Həsən ibn Əli Əskəri (ə) -ın belə buyurduğunu eşitdim : "Məndən sonra, yerimdə oturacaq imam haqqında ixtilafa düşdüyünüzü görür kimiyəm. Amma bilin ki, Rəsullallahdan (s) sonra imamları qəbul edib, yalnız oğlumun imamətini inkar edən birisi, Allah-ın bütün peyuğəmbərlərini və elçilərini qəbul edib Muhamməd-in peyğəmbərliyini inkar eliyənə bənzər. Çünki sonuncumuza itaət etmək, ilkimizə itaət etmək kimidir. Sonuncumuzu inkar etmək, ilkimizi inkar etmək kimidir. Bəli oğlum qeybətə çəkilər. Allah-ın qoruduğu kimsədən başqa, bütün xalq qeybət dönəmində şübhəyə düşər."
  • Əllamə Məclisi, "Biharul Ənvar", c. 51, səh. 160
 25. Şeyx Səduq, "Kəmaluddin" səh. 434-478.
 26. Həsən ibn Əyyub ibn Nuh (r.ə.) İmam Əskəri (ə)-ın vəkillərindən olmuşdur
 27. "Əl Qeybət" səh. 217
 28. . 2012-05-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2013-12-09.
 29. Sünəni-Əbu Davud, c.1, səh.106.
 30. Əbu Davud, "Sünəni Əbu Davud", (35.) "Mehdi" kitabı, 4282-ci hədis
 31. "Sünen-i Ebu Davud" Terceme ve Şerhi, "Şamil Yayınevi": 14/399-400
 32. Sünəni-Tirmizi, c.4, səh.505.
 33. Əhməd ibn Hənbəl, "Müsnəd", c.1, səh.448.
 34. "Müntəxəbül-əsər", səh. 231–235.
 35. Mehdi Pişvayi, "İmam Məhdi əleyhissəlamın həyatı", tərc.: Mais Ağaverdiyev, "Moce-elm", 2003, səh. 19-20
 • (6 dildə)
 • Mehdî Ekbernejad (2014-02-25/1388). (türk). medyasafak.com/Do-faslname-i Pejuheşha-yi Kur'ân ve Hadis. İstifadə tarixi:2014-06-29.
 • (türk). 2015-02-20 tarixində . İstifadə tarixi:2014-06-29.
 • (türk). al-shia.org. 2015-02-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2014-06-29.
 • Elməddin İmamqulu (2012-08-04). (azərb.). saqaleyn.wordpress.com. 2015-02-20 tarixində . İstifadə tarixi:2014-06-29.
 • Elmedin İmamkulu (2013-12-09). (türk). velayet.wordpress.com. 2015-02-20 tarixində . İstifadə tarixi:2014-06-29.
 • ((azərb.)). az.313news.net. 2013-01-19. 2015-02-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2015-02-21.
 • ((azərb.)). hadis.313news.net. 2016-10-23 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2016-10-23.
 • Şeyx Cavid (2012-09-28). ((azərb.)). youtube.com/lostatsea1214. İstifadə tarixi:2015-02-21.
 • [ölü keçid] (3 dildə)

Məhəmməd Mehdi
məhəmməd, mehdi, islam, dininin, şiə, təriqətində, imam, imam, mehdi, səhifəsindən, istiqamətləndirilmişdir, məqalə, cəfərilikdə, dördüncü, məsum, ikinci, imam, xəlifə, qeybə, çəkilib, qiyamətdən, öncə, zühur, edib, bəşəriyyəti, xilas, edəcəyi, iddia, olunan, . Mehemmed Mehdi Islam dininin sie teriqetinde 12 ci imam Dil Izle Redakte Imam Mehdi sehifesinden istiqametlendirilmisdir Bu meqale Ceferilikde on dorduncu mesum on ikinci imam ve xelife qeybe cekilib ve qiyametden once zuhur edib beseriyyeti xilas edeceyi iddia olunan sexs olan Mehemmed ibn Hesen el Mehdi haqqindadir Diger menalar ucun Mehdi deqiqlesdirme sehifesine baxin Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Bu sehifenin neytralligi subhe dogurur Meqalede teref tutma ve ya pislemek meqsedi dasiyan ve dogrulugu subut edilmeyen fikirler oldugu iddia edilir Xahis olunur bu mesele ile elaqedar muzakirelerde istirak edesiniz Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz avqust 2021 Mehemmed Mehdi 29 iyul 869 0869 07 29 Semerra Iraq Abbasiler On ikinci imam Imam Mehdi محمد بن الحسن المهديCeferilerin 12 ci imami874 941Selefi Hesen el EskeriSexsi melumatlarIxtisasi 14 cu mesum 12 ci imam 7 8 9 10 11 12 ve xelifeDogum tarixi 29 iyul 869 0869 07 29 Dogum yeri Semerra Iraq AbbasilerAtasi Hesen el Eskeri 1 2 3 Anasi Nercis 1 4 5 6 Heyat yoldasi yoxdurUsagi yoxdur Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Heyati 1 1 Xususi naibler 1 2 Qeybet 1 3 Zuhur 1 4 Mehdi ile gorus 2 Atasi 3 Anasi 4 Istinadlar 5 Hemcinin bax 6 Xarici kecidlerHeyati RedakteMehemmed ibn Hesen el Mehdi ereb محمد بن الحسن المهدي H Q 255 13 14 ve ya 256 15 16 ve ya 258 14 ci il M 869 870 871 Saban ayinin 15 i Ereb Xilafetinin indiki Iraq Ereb Respublikasinin Samire seherinde dunyaya gelmisdir Atasi ceferi sielerinin 11 ci imami Hesen ibn Eli el Eskeri anasi ise Nercis Xatundur Dunyaya geldiyi ilk illerde hakim sulale Abbasiler terefinden heyati ucun tehluke movcud olduguna gore dunyaya gelmesi gizli saxlanilmisdir Bu veziyyet h q 260 ci ile M 875 qeder yeni 11 ci imam Hesen ibn Eli el Eskeri vefat etmesine ve imamligin Mehdiye kecmesine qeder davam etmisdir Mehdi atasi Hesen ibn Eli el Eskeri oldukden sonra imamet meqamina sahib olmus ve sonra da qeybe cekilmisdir Istisnalari cixmaq sertile onu sexsi ozel naiblerinden basqa hec kim gormemisdir 17 18 19 Xususi naibler Redakte Mehdi atasinin ve babasinin guvenilen sehabesi olan Osman ibn Seid Emri ozune naib teyin etmis sielerinin terefdarlarinin suallarina onun vasitesile cavab verirdi 5 il Osman ibn Seid Emri vefat etdikden sonra onun oglu Mehemmed ibn Osman Mehdinin naibliyine kecdi 40 il Daha sonra Ebulqasim Huseyn ibn Ruh Novbexti imamin ozel naibliyini yerine yetirdi 21 il Son olaraq Mehdinin numayendesi Eli ibn Mehemmed Semeri olmusdur 3 il Eli ibn Mehemmed Semuri nin olumune h q 329 bir nece gun qalmis Mehdiden bir melumat geldi Eli ibn Mehemmed Semuriye 6 gunden sonra Semurenin oleceyini bildirerek sexsi ozel naiblik doneminin artiq sona catdigini ve qeybeti kubranin yeni boyuk gizlilik doneminin baslayib Allah zuhur ucun icaze verene qeder davam edeceyini de elan etmis oldu 20 21 Qeybet Redakte Birincisi qeybeti sugradir kicik qeybet donemi h q 260 ci ilden baslayib h q 329 cu ilde bitmisdir 69 il 22 Ikincisi qeybeti kubradir boyuk qeybet donemi h q 329 cu ilden baslayib ve Allah zuhur icazesi verene qeder davam edecek 23 Her iki mezhebin de qebul etdiyi bir hedisde bele buyurulur Eger dunyanin sonuna bir gun bele qalsa Allah o gunu o qeder uzadar ki ta ki menim nevelerimden Ehli Beytimden biri olan Mehdi zuhur etsin ve dunyayi zulumle doldugu kimi edaletle doldursun 24 Zuhur Redakte Sielik ve Sunnilik vasitesile Mehemmed peygemberden ve Ehli Beyt imamlarindan Mehdinin zuhuruyla elaqedar onun Mehemmed peygemberin soyundan olduguna ve oz zuhuruyla beser cemiyyetini heqiqi kamilliye qovusduracagina ve cemiyyete menevi heyat vereceyine 25 26 dair sayisiz hedislerden elave onun mehz Ehli Beyt imamlarinin on birincisi Imam Hesen Eskerinin e oglu olduguna 27 28 29 ve dunyaya gelmeyinden sonra uzun muddet gizli yasadiqdan sonra zuhur edeceyine ve dunyayi zulumle doldugu kimi edaletle dolduracagi xususunda bir cox hedisler neql edilmisdir Mehdi ile gorus Redakte Ilk vaxtlarda Abbasi hokumeti Hesen ibn Eli el Eskerinin oglunu ele kecirib oldurmek meqsedile Hesen ibn Eli el Eskerinin evini ciddi nezaret altinda saxladigindan Mehdinin anadan olmasi Hesen ibn Eli el Eskerinin qabaqcadan hazirladigi deqiq ve olculmus plan esasinda cox gizli sekilde ve camaatin hetta sielerin gozunden uzaq bir seraitde bas vermisdir Bu barede en moteber xeberi Mehdinin anadan olmasinin yaxindan sahidi olmus Hesen ibn Eli el Eskerinin bibisi Hekime xanim vermisdir Mehdinin gizli sekilde anadan olmasi bu demek deyil ki sonralar yeni Hesen ibn Eli el Eskerinin sag oldugu muddetde Mehdini bes alti yasina qeder hec kes gormemisdir Sielerden xususi adamlar muxtelif vaxtlarda ve muxtelif munasibetlerle onu gormeye nail olmus belelikle de onun anadan olmasina yeqinlik taparaq lazim geldikde basqa sielere de bu haqda melumat verirdiler Alimler bu gorusler barede genis sekilde aciqlamalar vermis 30 lakin bunlarin icerisinde en esasi cox guman ki Hesen ibn Eli el Eskerinin qirx sehabesinin onunla gorusu olmusdur Bu gorus asagidaki sekilde bas vermisdir Hesen ibn Eyyub ibn Nuh 31 deyir Imam Hesen Eskeri e dan sonraki Imamin kim olacagi barede sorusmaq ucun o Hezretin yanina getdik Biz qirx nefer idik Sonradan Imam Mehdi e in xususi vekillerinden biri olmus Osman ibn Seid Emri ayaga qalxib dedi Sizin menden daha yaxsi bildiyiniz bir mesele barede sorusmaq isteyirem Imam Hesen Eskeri e Osmana Eylesin deye cavab verdi Osman narahat halda meclisden cixmaq istedi Imam buyurdu Hec kim durub getmesin Buna gore de kimse qiraga cixmadi Bir qeder kecdikden sonra Imam Eskeri eleyhisselam Osmani dillendirdi O ayaga qalxdi Imam ona buyurdu Isteyirsiniz bura ne ucun geldiyinizi deyim Hami Buyurun deye cavab verdi Imam buyurdu Bura menden sonra kimin Imam olacagi barede sorusmaq ucun gelmisiniz Hami Beli dedi Bu vaxt ay kimi isiqli nurani Imam Hesen e ma oxsayan bir oglan usagi iceri daxil oldu Imam Hesen Eskeri e ona isare ederek buyurdu Bu menden sonra sizin Imaminiz menim sizin aranizdaki canisinimdir Onun emrine tabe olun ve menden sonra ixtilaf yaratmayin Yoxsa ozunuz helak dininiz ise mehv olub geder 32 33 Atasi RedakteQeyd olunmasi lazim olan meselelerden biri de budur ki bezi sunni menbelerinde Hezret Mehdi eleyhisselamin atasinin adi Abdullah qeyd edilmisdir Halbuki sie ve sunni menbelerindeki bir cox hedisler o Hezretin atasinin adinin Hesen olduguna delalet edir Bu ixtilafin menseyi o olmusdur ki bezi sunni menbelerinde o Hezretin nisaneleri sirasinda Peygemberin s asagidaki ifadesi qeyd olunmusdur Onun Mehdinin adi menim adimdan atasinin da adi menim atamin adindan olacaq 34 35 36 Elde olan faktlar gosterir ki atasinin adi da menim atamin adindan olacaqdir ifadesi Peygemberin s sozunde olmamis ve hedis soyleyen ozu onu bilerekden ya da bilmeden Peygemberin s cumlesine elave etmisdir Peygember s ise yalniz onun adi menim adimdan olacaqdir deye buyurmusdur Hafiz Genci Safei bu barede deyir Tirmizi bu hedisi revayet etmis lakin hemin hedisde sonuncu cumle gelmemisdir 37 Hemcinin bu kimi meselelere cox diqqetle yanasan Ehmed ibn Henbel bu hedisi oz Musned inde bir nece yerde qeyd etmis lakin hemin hedisde sonuncu cumle gelmemisdir 38 Sonra Genci elave edib deyir Sunnilerin moteber hediscilerinin bu barede soyledikleri revayetlerin hec birinde sonuncu cumle qeyd olunmamisdir Tekce Zaide adli bir sexsin Asimden soylediyi revayetde bu cumle qeyd olunmusdur Zaide ise hedislere ozunden bezi seyler elave etdiyinden onun soylediyi hedise etibar edilmir Bu meselenin sahidi de odur ki bu hedisi Asim adli bir sexs revayet etmis Hafiz Ebu Nueym Menaqibul Mehdi kitabinda bu hedisi soylemis otuz bir neferin adini cekmis ve onlarin hamisi onu Asimden revayet etmis ve hec birinin hedisinde sonuncu cumle gelmemisdir Yalniz Zaidenin revayetinde o cumle gelmisdir Tebii ki bir neferin de revayeti bu qeder adamin revayetinin muqabilinde etibarli sayila bilmez 39 40 Anasi Redakte Esas meqale NercisIstinadlar Redakte 1 2 Ibn Xallikan Vafayatul eyan c 4 seh 176 Arxivlesdirilib 2016 03 04 at the Wayback Machine Dar Sadir Beyrut 1972 tehqiq Ihsan Abbas وهو أبو محمد العلوي العسكري وهو أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الامامية وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين Imamiyye mezhebinin on iki imamindan biri olan Ebu Mehemmed el Elevi el Esgeri de bu ilde vefat etmisdi O Samirra serdabina giren ve imamiyye mezhebine gore bir gun zuhur edeceyine inanilan Mehemmedin atasi idi Imam el Esgeri 232 ci ilde dunyaya gelmisdi Ibni Esir el Kamil fit Tarix c 7 seh 226 228 Ibn el Esir el Kamil fit tarix c 6 seh 249 250 Darul kutubil ilmiyye Beyrut 1407 1987 tehqiq Ebul Fida Abdullah el Qazi Arxivlesdirilib 2016 03 07 at the Wayback Machine أولاد الإمام العسكري علیھ السلام أما الحسن العسكري الامام فله إبنان وبنتان أما الابنان فأحدهما صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف Imam Hesen el Esgeri eleyhissalamin ovladlari Hesen el Esgeri imamdir onun 2 oglu ve 2 qizi var idi Ogullarindan biri Sahib ez Zaman dir Allah serefli zuhurunu tecil etsin Fexri er Razi Secereh Mubarekeh seh 78 79 Arxivlesdirilib 2016 03 05 at the Wayback Machine Seyx Mufid el Irsad seh 346 El Munavi Feyzul Qedir c 6 seh 277 Giyas b Esid deyib Hz Mehdi e s cume gunu dunyaya geldi Anasinin adi Reyhane idi ona Nercis deyilirdi Bezileri deyib ki anasinin adi Seyqel idi bezileri ise deyib ki Sevsen Susendir Yalniz bezi sexsler deyib ki hamile oldugu ovlada gore Suqeyl nurlu isiqli ve pariltili adlandirilib Seyx Seduq Kemaluddin seh 432 Seyx Kuleyni el Kafi c 1 seh 533 hedis 15 2013 04 13 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2013 12 09 Nomani Qeybet seh 73 74 hedis 7 Seyx Seduq Uyunu Exbar er Rza e s c 1 seh 52 hedis 17 Seyx Seduq Kemalud Din seh 240 hedis 64 Seyx Seduq Kemalud Din seh 261 hedis 7 Seyx Mufid el Ixtisas seh 207 Seyx Mufid el Irsad seh 346 1 2 Zehebi Tarix el Islam c 19 seh 113 2011 08 19 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2013 12 09 Seyx Kuleyni el Kafi c 1 Hoccet kitabi 125 ci fesil hedis 1350 Seyx Seduq Kemaluddin seh 432 Ellame Meclisi Biharul Envar c 51 seh 342 366 Seyx Tusi el Qeybet 2 ci nesr seh 214 243 Isbatul Xudat c 6 ve 7 Ellame Meclisi Biharul Envar c 51 seh 360 361 Seyx Tusi el Qeybet seh 242 Seyx Seduq Kemaluddin seh 480 Seyx Mufid El Irsad seh 346 Fusul el Muhimme seh 271 Meselen 5 ci imam Imam Mehemmed ibn Eli Baqir bele buyurmusdur Qaimimiz qiyam etdiyinde Allah elini qullarinin basina qoyar onun vasitesiyle agillarini toplayar ve belelikle agillari kamil olar agillanarlar Ellame Meclisi Biharul Envar c 52 seh 328 ve 336 6 ci imam Imam Cefer ibn Mehemmed es Sadiq e bele buyurmusdur Elm iyirmi yeddi herifdir Butun peygemberlerin getirdikleri sadece iki herifdir Bugune qeder xalq iki herifden coxunu tanimayib bilmeyib bizden olan Qaim qiyam etdiyi zaman diger iyirmi bes herifi asikar eder ve xalqin icerisinde yayar ve iki herfi de digerleriyle birlesdirer Belelikle iyirmi yeddi herfi yayar Ellame Meclisi Biharul envar c 52 s 336 Meselen 8 ci imam Imam Eli ibn Musa er Rza e bele buyurmusdur Menden sonraki imam oglum Mehemmeddir Mehemmedden sonra oglu Elidir Eliden sonra oglu Hesendir Hesenden sonra oglu Hocceti Qaimdir Qeybetintde gozlenilecek Zuhur etdiyindeitaet olunar Dunyanin bir gunden artiq omru qalmasa bele Allah o gunu o qeder uzadar ki Hezret zuhur etsin ve Yer uzunu zulumle doldugu kimi edaletle doldursun Amma ne zaman geleceyini soylemek qiyametin ne zaman olcagini xeber vermeye benzeyer Atam atasindan o da atasindan ve belelikle Hz Eli e dan neqlen bele buyurur Peygember s den Ey Resulallah soyundan olan Qaim ne zaman zuhur edecek deye sorusulduqda bele buyurdu Onun zuhuru qiyamete benzer Allah dan basqasi onun vaxtini belli ede bilmez Mueyyenlesdire bilmez Bu Yer uzune ve Goy uzune agir geler Size ancaq birden ani geler Ellame Meclisi Biharul Envar c 51 seh 154 Sifr ibn Ebu Delef 9 cu imam Imam Mehemmed ibn Eli et Teqi e in bele buyurdugunu esitdim Deyir Menden sonra Imam oglum Eli dir Onun emri menim emrim sozu menim sozum ona itaet mene itaetdir Ondan sonraki imam onun oglu Hesen dir Onun emri atasinin emri sozu atasinin sozu ona itaet atasina itaetdir Sonra imam susdu Soyledim Ey Resulallahin nevesi Hesen den sonraki imam kimdir Honkur honkur agladiqdan sonra bele buyurdu Hesenden sonraki haqq ile qiyam eden ve zuhuru gozlenilen oglu Qaimdir Ellame Meclisi Biharul Envar c 51 seh 158 Musa ibn Cefer Bagdadi deyir ki 11 ci imam Imam Hesen ibn Eli Eskeri e in bele buyurdugunu esitdim Menden sonra yerimde oturacaq imam haqqinda ixtilafa dusduyunuzu gorur kimiyem Amma bilin ki Resullallahdan s sonra imamlari qebul edib yalniz oglumun imametini inkar eden birisi Allah in butun peyugemberlerini ve elcilerini qebul edib Muhammed in peygemberliyini inkar eliyene benzer Cunki sonuncumuza itaet etmek ilkimize itaet etmek kimidir Sonuncumuzu inkar etmek ilkimizi inkar etmek kimidir Beli oglum qeybete cekiler Allah in qorudugu kimseden basqa butun xalq qeybet doneminde subheye duser Ellame Meclisi Biharul Envar c 51 seh 160 Seyx Seduq Kemaluddin seh 434 478 Hesen ibn Eyyub ibn Nuh r e Imam Eskeri e in vekillerinden olmusdur El Qeybet seh 217 Mehdi Pisvayi Imam Mehdi eleyhisselamin heyati terc Mais Agaverdiyev Moce elm 2003 seh 4 2012 05 09 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2013 12 09 Suneni Ebu Davud c 1 seh 106 Ebu Davud Suneni Ebu Davud 35 Mehdi kitabi 4282 ci hedis Sunen i Ebu Davud Terceme ve Serhi Samil Yayinevi 14 399 400 Suneni Tirmizi c 4 seh 505 Ehmed ibn Henbel Musned c 1 seh 448 Muntexebul eser seh 231 235 Mehdi Pisvayi Imam Mehdi eleyhisselamin heyati terc Mais Agaverdiyev Moce elm 2003 seh 19 20Hemcinin bax RedakteXarici kecidler RedakteImam Mehdi e adina medeni maarif tedqiqatlar merkesi Necef 6 dilde Mehdi Ekbernejad 2014 02 25 1388 Ibn Teymiyye nin Imam Mehdi a s Hakkindaki Gorusunun Elestirisi Nakd i Didgah i Ibn Teymiye derbare i Imam Mehdi a turk medyasafak com Do faslname i Pejuhesha yi Kur an ve Hadis Istifade tarixi 2014 06 29 On ikinci imam turk 2015 02 20 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 06 29 MEHDILIK KONUSUNU INCELEMENIN GEREKLILIGI turk al shia org 2015 02 20 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 06 29 Elmeddin Imamqulu 2012 08 04 Imam Mehdinin e f viladetini etiraf eden ehli sunne alimlerinden bezileri azerb saqaleyn wordpress com 2015 02 20 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 06 29 Elmedin Imamkulu 2013 12 09 Sahih ve sarih hadislerle imam Mehdi a s in viladeti dogumu turk velayet wordpress com 2015 02 20 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 06 29 Imam Hesen Eskerinin e mirasi anasi ve qardasi arasinda bolundumu azerb az 313news net 2013 01 19 2015 02 20 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2015 02 21 Sunni hedisleri Imam Mehdi e s Imam Mehdinin e f dogulmasini etiraf eden ehli sunne alimleri azerb hadis 313news net 2016 10 23 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2016 10 23 Seyx Cavid 2012 09 28 Imam Zaman e f anasi haqqinda arasdirma 27 09 12 azerb youtube com lostatsea1214 Istifade tarixi 2015 02 21 www imamzaman az olu kecid 3 dilde Imam Mehdi a s Menbe https az wikipedia org w index php title Mehemmed Mehdi amp oldid 6063799, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.